Årsmöten
Östbo Historiska Sällskap

 

Årsmöte med Östbo 2018

LÄS MER

 

Årsmöte med Östbo 2015

LÄS MER

 

Årsmöte med Östbo 2012

LÄS MER OCH SE BILDER HÄR.


Årsmöte med Östbo 2011
Välkommen till NBV-lokalen, Storgatan, Skillingaryd.
Torsdag 24/3 kl. 18.30
Välkomna! Styrelsen


Verksamhetsberättelse med mera finns här


Årsmöte med Östbo 2010
Välkommen till NBV-lokalen, Storgatan, Skillingaryd.
Torsdag 18/3 kl. 18.30
Nils Bondeson talar om flygboken.
Servering för 25:-
Välkomna! Styrelsen


Årsmötet 2009

Årsmöte-filmvisning
Årsmöte följt av filmvisning över torpställen i Tofteryds socken
Nämndrummet i Skillingehus torsd 12 mars 2009 kl. 18.30
Kaffe, smörgåstårta. Även icke medlemmar välkomnas
Östbo Historiska Sällskap

Verksamhetsberättelsen och årsmötesbilder finns här

 

Årsmötet 2008
Protokoll finns här
Dagordning här


Årsmötet 2007
Protokoll finns här
Bilder finns här

 

Årsmötet 2006
Text och bilder finns här


Årsmötet 2005
••• Verksamhetsberättelsen finns här
••• Protokollet finns här
 
Årsmötesförhandlingarna leddes av Nils Bondeson vid kortändan. Mikael Nordström berättade om arkeologi... ... och de som hade kommit till mötet lyssnade.  

 

Klicka på bilderna
så blir de större

 

Foto: Per Bunnstad
www.skillingaryd.nu

 
Mikael visade många bilder. Många kom ihåg utgrävningen 1992-93.  
 
Åke Sköld visade tre kompendier med klipp ur Värnamo Nyheter. Till sist blev det samvaro kring fikaborden.  

Årsmötet 2005 gick i arkeologins tecken. 18 medlemmar kom till förhandlingarna och den efterföljande fina berättelsen kring arkeologi.

I början av 1990-talet gjordes en stor arkeologisk utgrävning inför motorvägsbygget i Skillingaryd. Arkeologen Mikael Nordström från Jönköpings läns museum var en av dem som medverkade då och fanns han åter på plats i Skillingaryd.
Mikael berättade om de stora utgrävningarna och det blev en timme med många fina bilder och spännande berättelser. Mikael fick också svara på en del frågor.
Själva årsmötet tog en halvtimme och leddes av Nils Bondeson med Ingrid Gunnarsson som sekreterare.
Det blev en förändring i styrelsen då Stig Wahlström hade avsagt sig omval. Inger Petersson deltog vid årsmötet och hon inbjöds att komma till nästa styrelsemöte för att om så önskar bli invald i styrelsen vid det mötet.
Bertil Magnusson nyvaldes som suppleant och Stig Wahlström nyvaldes som revisor efter Kurt Gustafsson, som avlidit. En tyst minut hölls för Kurt samt för Kjell Karlsson och Sune Gunnarsson.
Åke Sköld visade som avslutning några kompendier av de tidningsklipp han letat fram ur Värnamo Nyheter från slutet av 1940-talet.
Efteråt följde samkväm med en delikat smörgåstårta.

Per Bunnstad 050409

 

Årsmötet 2004
Protokollet finns på sidan om protokoll
Östbo Historiska Sällskap har i kväll (040414) haft sitt årsmöte i nämndrummet i Skillingehus. Ordförande Nils Bondeson ledde mötet med Ingrid Gunnarsson som sekreterare.
I styrelsen blev det ett par förändringar. Ingrid Gunnarsson avgick som sekreterare men kvarstannar som ledamot i styrelsen samt att Bertil Magnusson avgick som ledamot. Till ny styrelseledamot på två år valdes Wivianne Nykvist och till ny suppleant på ett år valdes Inger Svensson. Revisorer och valberedning omvaldes liksom sammankallande i kommittéerna Till festkommitté omvaldes Ann-Mari Gudmundsson, Gun Persson-Brehmer, Gullvi Alkemark och Inger Svensson samt till försäljningschef Kjell Karlsson.
Till sammankallande för kommittéer valdes följande: Ingrid Gunnarsson (Gamla Skillingaryd), Bertil Magnusson (klubblokalen), Per Bunnstad (arkivet, Frimärkets Dag och PR/marknadsföring samt Bertil Pettersson (foto).
Efter årsmötet hölls ett föredrag om Skillingarydsbygdens historia. Nils Bondeson inledde med förhistorian, sedd ur arkeologisk synvinkel. Inger Carlsson-Remnemark talade bland annat om uppkomsten av namnet Skillingaryd, som första gången är känt i skrift 1395. Ingrid Gunnarsson berättade om Skillingaryd på 1500-talet och senare med betoning på Per Gudmundsson, krig med Danmark och om bomärken. Karin Eriksson-Jarl berättade från domböckerna med många historier om personer från Skillingarydsbygden samt att även Werner Ahlgren kom med intressanta uppgifter.
Ordförande Nils Bondeson avtackade Ingrid Gunnarsson och Bertil Magnusson med en blomma vardera för sina arbeten i styrelsen.
Efter årsmötet följde samkväm.
Årsmötet 2003
Protokollet finns på sidan om protokoll
Östbo Historiska Sällskap har i kväll (030409) haft sitt årsmöte i sessionssalen i Skillingehus. Ordförande Nils Bondeson ledde mötet med Ingrid Gunnarsson som sekreterare.
I styrelsen blev det flera nyval. De som ingår är ordförande Nils Bondeson, vice ordförande Werner Ahlgren, sekreterare Ingrid Gunnarsson, kassör Stig Wahlström samt Ann-Marie Gudmundsson, Bertil Magnusson och Inger Carlsson-Remnemark. Stig och Inger nyvaldes. Åke Johansson och Gunwor Wahlström avgick. Suppleant är Wivianne Nykvist.
Revisorerna omvaldes. I valberedningen omvaldes Roland Bengtsson medan Per Bunnstad nyvaldes.
Medlemsavgiften för 2004 blir densamma som för 2003.
Två motioner antogs av årsmötet. Den ena handlar om att försöka få ett bättre utnyttjande av hembygdsparken i Skillingaryd och den andra om Joel Anderssons arkiv i Tofteryd, som till vissa delar kommer att lämnas till vår förening.
Till festkommitté valdes Ann-Mari Gudmundsson, Gun Persson-Brehmer, Gullvi Alkemark och Inger Svensson samt till försäljningschef Kjell Karlsson.
Till sammankallande för kommittéer valdes följande: Ingrid Gunnarsson (Gamla Skillingaryd), Bertil Magnusson (klubblokalen), Per Bunnstad (arkivet, Frimärkets Dag och PR/marknadsföring samt Bertil Pettersson (foto).
Ingrid Gunnarsson hyllades med blommor för sitt uppoffrande arbete i sällskapet.
Efter årsmötet visades filmen från Gamla Skillingaryd 1996 om KD-Gatan.