Östbo Historiska Sällskap
www.skillingaryd.nu

Årsmötet 2007:
Mest omval i år
Inlagt 6 maj 2007
Foto: Per Bunnstad/www.skillingaryd.nu
Lite diskussion inför årsmötet med närmast Carl-Olof Nyréus och Lennart Ljung.
Klart för årsmötet 2007.
Ljuset framför ordförande Werner Ahlgren tändes för att hedra minnet av Ingemar Blomqvist.
Vice ordförande Sven-Olov Carlsson talade.
Ingvar Kärrdahl talade om ”Datorn i släktforskningen”.
Årsmötet 2007 blev välbesökt med 22 medlemmar på plats samt föredragshållaren Ingvar Kärrdahl.

Mötet inleddes med en tyst minut för styrelseledamoten Ingemar Blomqvist som hade avlidit.
Som ny ledamot i styrelsen valdes Kjell Persson samt som ny suppleant Eva-Lisa Svensson. I övrigt var det omval.
I kommittérna var det omval förutom att Lennart Ljung och Per-Olof Palm invaldes för klubblokalen och Kjell Persson för film.
Årsmötesprotokollet finns här