Östbo Historiska Sällskap
www.skillingaryd.nu

Årsmötet 2006:
Tre lämnade styrelsen – två nya kom
Inlagt 6 april 2006
Foto: Per Bunnstad/www.skillingaryd.nu
Totalt 18 medlemmar hade kommit till årsmötet.
Nils Bondeson ledde årsmötet med Inger Carlsson-Remnemark som sekreterare och intill satt vice ordförande Werner Ahlgren.
Nils Bondeson förevisade den pärm med tidningsklipp från året 1948 som medlemmen Åke Sköld hade sammanställt och överlämnat till föreningen.
Dan Damberg visade mängder med naturbilder och inledde med en bild på en huggor,
Dan Damberg avtackades med en blomma för sin fina bildvisning.
Nils Bondeson avgick som ordförande och blomsterhyllades av Inger Carlsson-Remnemark.
Wivianne Nykvist lämnade styrelsen och fick en blomma som Inger Carlsson-Remnemark överlämnade.
Efter årsmötet var det dukat till smörgåstårta.

Det blev ett fint årsmöte med Östbo Historiska Sällskap den 4 april 2006.

Totalt 18 medlemmar hade mött upp för ganska traditionella förhandlingar.
Tre ledamöter lämnade styrelsen och avtackades med blommor: Nils Bondeson, Wivianne Nykvist och Ann-Mari Gudmundsson.
Två nya styrelsemedlemmar välkomnades: Sven-Olov Carlsson och Ingemar Blomquist.
Styrelsen fick i uppdrag att om möjligt komplettera antalet ledamöter, utse ordförande och även välja en valberedning.
Det blev omval på de flesta poster. Ny medlem i festkommittén blev Sara-Maria Johansson.
Dan Damberg visade och berättande fängslande till mängder med vackra naturbilder från Skillingaryd med omland.
Åke Sköld överlämnade en pärm med tidningsklipp från det extremt händelserika året 1948.
Håkan Johansson berättade om de gamla planerna på ett museum i Håkanssons Snickerifabrik och hans förhoppning är att frågan kan aktualiseras igen.

Per Bunnstad