Östbo Historiska Sällskap
www.skillingaryd.nu
Östbos startsida

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2017 FÖR ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
Inlagt fredag 16 mars 2018

Östbo Historiska Sällskap
Verksamhetsberättelse för år 2017

År 2017 har varit ett år med utökad aktivitet i ÖHS. Även medlemsantalet har ökat, från 65 till 71 medlemmar. Årsavgiften var under 2017 oförändrad 200 kr för enskild och 300 kr för familj.

Styrelsen har under året haft 8 protokollförda sammanträden. I styrelsen har ingått: Sven-Olov Carlsson ordförande och kassör, Nils Bondeson vice ordförande t o m 11 augusti, Jenny Larsen vice sekreterare samt fr o m 29 september vice ordförande,
Linnéa Hugosson sekreterare, vidare Gullvi Alkemark och Kjell Persson.
Bokförare/kassör utanför styrelsen: Ola Hugosson.
Revisorer: Per Pettersson och Stig Wahlström. Valberedning: Per Pettersson och Lars Källgren.

Årsmöte hölls den 22 mars i NBV-lokalen med 44 personer närvarande. Ola Hugosson visade film om tidigare bebyggelse på Kaffegatan.

Nils Bondeson med Sven-Olov Carlsson som ersättare representerade ÖHS i Hembygdsrådet i Vaggeryds kommun. Den 12 juni var föreningen värd för Hembygdsrådets sammanträde, som hölls i NBV-lokalen och med studiebesök i Malmströms smedja.

Föreningsbladet ÖHS-boiten har utgivits av Per Bunnstad med 8 nummer under året. En Facebook-sida har startats för att bättre kunna nå hembygdsintresserade.

Arbetsmötena första tisdagen i månaden är basen i föreningens verksamhet. De hålls i förenings- lokalen under NBV på Storgatan 6 i Skillingaryd. Styrelsen välkomnar fler aktiva medlemmar att delta vid dessa möten, där skillingarydsbygdens historia dokumenteras, visas upp, arkiveras och i förekommande fall överförs till moderna media.

Flera personer har efterfrågat utbildning i hur man redigerar digitala filmer. Studiecirklar i detta ämne har under året anordnats i NBV-lokalen med flera intresserade deltagare. Två personer har bevistat länsförbundets kurs om hur man gör inlägg på Wikipedia. Sekr. har bevistat länsförbundets funktionärsdag i Jönköping

”Öppet hus” i NBV-lokalen, som började hösten 2016, föll väl ut och har fortsatt den 21 januari, 18 februari, 18 mars (på Frimärkets dag tillsammans med Skivaryds samlarklubb), 9 september (Europeiska världsarvsdagen), marknadsdagen 7 oktober samt den 11 november (Arkivens dag).

Temat 9 september var ”Natur- och kulturarv – miljöer med möjligheter”. En skärmutställning om den nya Fågelforsleden längs Lagan visades då samt en film av Ola Hugosson där Dan Damberg berättar om svampar vid vandringsleden. Den 7 oktober kördes bl.a. en film om från Skillingaryds marknad ur Joel Anderssons arkiv.

Två studiecirklar forskade under våren om det gamla affärslivet i Skillingaryd. Några av deltagarna hjälpte till att sätta ihop den utställning som visades på Arkivens dag den 11 november, då även gammal film från Stationsgatan kördes. Våra utställningar har i allmänhet visats i biblioteket en tid efteråt.

Antalet deltagare under lördagarna har varit totalt 222. Klippböcker och arkivpärmar har intresserat många besökare. Ola Hugosson har visat filmer varje gång, festkommittén med Gullvi Alkemark som ansvarig har serverat kaffe, och gamla böcker har funnits till försäljning.

Följande funktioner har under året funnits:
Ansvariga för arbetsgruppen ”Gamla Skillingaryd”: S-O Carlsson, Per Bunnstad, Jenny Larsen Försäljning: Styrelsen
PR, www.skillingaryd.nu m.m.: Styrelsen och Per Bunnstad
Facebook-sidan: Jenny Larsen, Linnéa Hugosson
IT: Nils Bondeson, Jenny Larsen, Ola Hugosson
Festkommitté: Gullvi Alkemark, Gun Persson Bremer, Sara-Maria Johansson, Kjell Persson Klubblokalen: Per-Olof Palm, Lars-Ivar Lindblad

Styrelsen tackar alla som under året intresserat sig för och verkat för vår hembygd. Skillingaryd den 14 mars 2018

Sven-Olov Carlsson Nils Bondeson Gullvi Alkemark Kjell Persson Linnéa Hugosson Jenny Larsen