Skillingaryds uppslagsbok
http://gamla.skillingaryd.nu

Här finns namn på en del företeelser, butiker, företag med mera. Det ska bli två andra delar i denna uppslagsbok, en om personer och en om årtalsbundna händelser. Hittills är vi uppe i cirka 4.000 namn
Vi har numera lagt in datum för uppdateringar
Sidan uppdaterades till och med 2006 och vi kommer förhoppningsvis att uppdatera den en del även från 2020 och framåt
OBS! Text i röd färg är det som är uppdaterat från 2020–2021

Bilder och text uppdaterat juli 2020: Farmen, Tina & Översten

Bilder inlagda 200503
: Berggatan, Hagshults prästgård, Hagshults sockenstuga, Hagshults väderstation, Holma Magasin (2), PO:s Lada, Skithusalia, Sörgården (2), ÅkermansgatanKom gärna med kompletteringar. Skicka ett ebrev till per@skillingaryd,nu


Källor:
Böcker:
Bak huggen knut och torvat tak (av Sven Carlsson)
Hagshult mer än bara minusgrader (Hagshults Sockenråd)
Mellan Härån och Rasjön (Hembygdsföreningar)
Postnummerkatalogen
Så minns jag Skillingaryd (av Rune Storck)
Skillingaryds IS historik (Av Per Bunnstad, Erik Sjöberg, Bo Stråth mfl)
Skillingaryds Missionsförsamling 100 år
Skillingarydsbygden i bild (Skillingaryds Fotoklubb)
SOFI Språk- och folkminnesinstitutet - ortnamnsregistret
Tofteryds ortnamn (av Axel Eile)
Tofteryds skolhistoria (av Joel Andersson)
Vaggeryds kommun 1971-1991 (av Per Bunnstad)
Sammanställning om ortnamn 1930 och 1937 (Av Fritz Andersson)
Övrigt: Artiklar ur lokalpressen samt personliga intervjuer.
Vissa av böckerna kan beställas genom kontakt: per@skillingaryd.nu


Senast uppdaterad: 26 december 2006 (ny information i mager stil).....


Namn Information (senast uppdaterat i mager text)
104:an Barack på Västra Lägret, byggd 1886 som manskapsbarack för 100 man. Renoverad 1980. Det är den barack som ligger alldeles norr om Lägerhyddan.
152 Länsvägen från Bredaryd till Skillingaryd. (inlagt 060715)
519 Nykterhetsföreningen 519 Framåt marsch av IOGT. Denna orden bildades den 21 maj 1883 men den lades troligen ned ganska snart.
801 Den allmänna vägen som kommer söderifrån i Värnamo kommun och kommer till Fagerhult. (inlagt 051020)
634 Den allmänna vägen som går från gamla E 4 söder om Klevshult till Häradsö. (inlagt 051020)
635 Den allmänna vägen från 637 väster om Klevshult och som går från Nässja mot Långö. (inlagt 051020)
637 Den allmänna vägen från Klevshult via Nässja och Ledås och som sedan kommer ut på väg 638. (inlagt 051020)
638 Den allmänna vägen från Klevshult via Galtås, Åker, Ålaryd, Nyholm, fortsätter till Palsbo i Bondstorps socken. (inlagt 051020)
640

Den allmänna vägen från Storgatan i Skillingaryd västerut på Sturegatan, Nya Åkersvägen, Valdshultsvägen, Starrrike, Ljungberg, Nyholm och vidare till Åsafors och längre in i Gislaveds kommun. (inlagt 051020)

645 Den allmänna vägen från Storgatan i Skillingaryd, rondellen vid Verkstadgatan, västerut mot Pukarp, genom Ovdaskog och vidare till Vaggeryd. (inlagt 051020)
745 Oscar Nykterhetsförening bildad 1896. Se NTO
801 Den allmänna vägen som kommer söderifrån i Värnamo kommun och kommer till Fagerhult. (inlagt 051020)
802 Den allmänna vägen som kommer söderifrån i Värnamo kommun och via Björkefors kommer till Gräshult. (inlagt 051020)
803 Den allmänna vägen från Klevshult rakt österut genom Hagshult, vidare mot Torrmyra och sedan in i grannkommunen – mot Nydala. (inlagt 051020)
804 Den allmänna vägen från Vaggeryd öster om skjutfältet via Ekhult–Tofteryd till Hagshult. (inlagt 051020)
805 Den allmänna vägen som går strax öster om Klevshult lite norrut och vidare västerut för att i Starkeryd komma ut på väg 804. (inlagt 051020)
806 Den allmänna vägen från Skillingaryd (korsningen med vägen till Tofteryd) till Fastorp. (inlagt 051020)
807 Den allmänna vägen från Skillingaryd till Tofteryd. (inlagt 051020)
809 Den allmänna vägen från 637 väster om Klevshult och som går från Nässja mot Långö. (inlagt 051020)
810

Den allmänna vägen från Storgatan vid krysset mot trafikplatsen Götaström och ned till värdshuset. (Inlagt 051020)

846 Den allmänna vägen – gamla Riksettan söderifrån genom Klevshult–Skillingaryd–Vaggeryd–Byarum och norrut in i Jönköpings kommun. (inlagt 051020)
1914 års skola Den äldre skoldelen vid Fågelforsskolan, vilken sedan 1998 är sammanbyggd med 1952 års skola. Skolan byggdes med sex lärosalar. 1928 fick man inreda ytterligare skolsalar på tredje våningen. (kompletterat 041205)
1952 års skola Den skola vid Fågelforsskolan som byggdes just 1952 och som sedan 1998 eller 1999 är sammanbyggd med 1914 års skola. Skolan var ämnad för lågstadium, träslöjd och hemkunskap. (kompletterat 041205)
A 6-tiden Tiden med A 6 som huvudman för Skillingaryds läger och skjutfält. A 6 lämnade Skillingaryd 1985 och I 12 i Eksjö tog över.
A-spåret Vid Fågelforsskolan fanns åtminstone 2005 tre spår: A-spåret, B-spåret och Irespåret. Sörgårdsskolan har C-spåret och D-spåret.
AA-Sport Företag på Smedjegatan. AA Sport AB startade 1982 och är familjeägt av Anders och Ann-Louise Pettersson. AA-Sports inriktning är profilering av företag, allt från pennor till kläder. Företaget hjälper till med egen design till företag där samarbetspartner och leverantörer kommer från stora delar av Europa och Asien, en viss del tillverkas och behandlas i Sverige och Danmark. Företaget hjälper även till med trycksaker från lokala tryckerier. Det senaste tillskottet är webshop där anställda på företaget kan beställa varor som elektronik, mobiltelefoner, vitvaror med mera.
ABF Arbetarnas Studieförbund.
AGL-produkter Företag på Fabriksgatan 50
Abborrasjön (Hagshult) En sjö i Torrmyra i Hagshults socken. (inlagt 031227)
Abborrasjön (Hagshult) En sjö i Kyllås i Åkers socken. (inlagt 031227)
Abborrleken En springbrunn vid Tallnäs.
Abborrsjön Anges 1930 ligga i Basseberg i Åkers socken. (inlagt 031227)
Adamas Ett tidigt namn på den koncern som köpte Krahners och Skillmech. Koncernen bytte senare namn till Proton
Aftonskolan Anordnades av ABF. I programmet för 1945-46 berättas om kurser i engelska, esperanto, matematik, bokföring, textning, kommunalkunskap, fototeknik, vår bygd samt en litteratur- och lyssnargrupp.
Agakima En burundisk kulturförening i kommunen, vilken startades i början av 2007. (inlagt 090101)
Agneta lycka Anges 1930 som en åker i Galtås i Åkers socken. (inlagt 031227)
Agnsjön Sjö i Jönshult i Hagshults socken. (inlagt 031227)
Ahlastugan Denna rödfärgade stuga ligger norr om fastigheten Kungaholm strax öster om Klevshult. Den är i släkten Ahls ägo, där den siste boende av släkten drev cykelverkstad i den gamla åängsstugan Broen, som då låg mitt emot, Stugan byggdes de sista åren av 1800-talet. Bild här! Adressen är i dag (2006) Klevshult Alastugan.
Ahlgrens Företag i Skillingaryd. Det startades 1918.
Ahlins Ahlins specerier som låg vid torget där nu (2006) Eltronic finns. Startade 1958. Före dess hade Ahlin verksamhet i Alberts Johanssons vid järnvägsövergången, Källeliden-Södra Järnvägsgatan.
Ahlstrand Transport AB Åkersvägen 4 med telefon 070–5741670. (inlagt 061226)
Akropolis Pizzeria i gamla Konsum vid Storgatan i Skillingaryd.
Aktiespararna Aktiespararna Skillingaryd-Vaggeryd bildades 1998. Ordförande sedan 2000 är Sven Fjällhed. (inlagt 041205)
Albatrossarna Besättningsmän från det tyska fartyget Albatross som 1917-1918 internerades i Skillingaryd. Man kan läsa mycket om Albatross på Albatrossmuseets egen webb här. (kompletterat 061226)
Albert Johanssons Specerier Den affär som låg intill järnvägsövergången på södra sidan av Källeliden. Ahlin flyttade dit. Huset blev senare klubbstuga åt SIS och flyttades 1958 till gamla isbanan..
Albert Skill Urmakare Albert Skill flyttade 1933 in i nuvarande Bertil Magnussons hus vid korsningen Källeliden - Västra Järnvägsgatan. Efter några år flyttade Albert till Värnamo och då övertogs lokalen av Ljungqvists tapetserarverkstad.
Albertina Reéns kiosk Albertina hade på 1930-talet försäljning av godis i sin bostad inte långt från 1914 års skola. 1942 övertog hon Ragnar Hanssons kiosk på Storgatan 9 då han byggde en ny kiosk vid Storgatan 10. Albertina överlät 1951 kiosken till sin dotter Inga som flyttade den till Storgatan 7 - mitt emot mejeriet. Hennes sambo Rune Swartzgård, som redan vid Albertinas kiosk hade haft korvförsäljning, öppnade korvkiosk bredvid Inga Reéns kiosk 1952. Båda drev rörelsen till 1976. Albertina hade ett tag sin kiosk norr om Aronssons magasin på östra sidan av Storgatan.
Alebacken Skogsmark i Torrmyra i Hagshults socken. (inlagt 031227)
Alebo Ligger i Pukarp med i dag (2006) adressen Pukarp Alebo.
Alekärret Anges 1937 som ett kärr i Starkeryd i Hagshults socken där det växte al. (inlagt 030401)
Alfred Dahlströms smedja Låg vid Kaffegatan.
Alfred Ousbäcks smedja Låg vid Storgatan mitt emot 1914 års skola.
Algatan En gata på norra delen av Marielundsområdet på vägen till Grönelund där det finns fem gator med namn som knyter an till Vikingatiden. Alla utgår från Sturegatan och alla är återvändsgator.
Alhålet Gammal badplats vid Lagan, ungefär i höjd med Movalla.
Alkemarks Import Företag som drevs av Sven-Erik Alkemark på 1970-talet.
Alkoholpolitiskt handlingsprogram Upprättat av kommunen. (inlagt 050810)
Allfixaren Nils i Skillingaryd Ett företag inregistrerat 2006. Innehavare är Nils Golay, Galtås. Verksamheten består av service inom bygg och jordbruk samt fastighetsservice. (inlagt 061226)
Allmänhetens dag Den dag då det var ”Öppet hus” hos militären. På ”Slätta” ställde militären upp i led och lottakår med flera marscherade förbi översten. Det förekom även visning av kanoner med mera och det hölls korum.
Allround Frisksportklubben Allround var det tänkta namnet på Skillingaryds FK när man bildade föreningen den 10 oktober 1937. Men det visade sig att namnet redan var upptaget.
Allängen Åkermark i Linnås i Åkers socken. (inlagt 031227)
Amalfi interiör AB Företag på Fabriksgatan.
Almers Affär på Sturegatan mellan Fabriksgatan-Skolgatan. Den revs den 2/9 1991. August Almer hade charkuteri och i källaren en fiskaffär. Senare blev det Hallberg & Svensson i lokalen och här jobbade bland andra Sigvard Johnsson. Sedan kom Ragnar Johanssons och här jobbade bland andra Henry ”Snoddas” Bengtsson.
Almesäng Almesäng ligger mellan Skillingaryd-Klevshult. Det är gården vid järnvägen på vägen från gamla E4:an till Högabråten. Även villan ovanför - byggd av David Linnaeus - räknas till Almesäng. Här bodde senare konstnären David Ansert. Vid järnvägsövergången inträffade en tragisk olycka 1984 då en bil med sex ungdomar krockade med tåget och alla ungdomarna omkom. Namn på hus i Almesäng är Björkbacken och Solhem.
Almsåkra Ligger i Starkeryd med i dag (2006) adressen Starkeryd Almsåkra.
Alp Alp Mekaniska Verkstaden Ahlgren & Co. Företag som fanns omkring 1940 och även på 1950-talet. Grundare var Henrik Ahlgren, Hilding Lindkvist och Olle Palm. Fabriken låg bakom nuvarande (2006) Lagahallen, åt öster till. Kontoret låg i en byggnad, fabriken i en annan.
Alshult Ligger på Ovdaskogsvägen strax utanför samhället, nära Pukarp. Här finns två stora gravfält med 131 bautastenar i det ena, 157 i det andra. Namn på husen i Alshult är Göransberg och Göransbo. 1667 berättas om en Päder i Alzhult.
Alshultsområdet Området på norr med gatorna Barrstigen, Sandstigen, Tallstigen och Granstigen. Namnet är känt från 1546.
Alvar Johanssons Alvar Johanssons Garn- och Trikåaffär som låg på Tofterydsvägen 28.
Amalfi interiör Amalfi Interiör på Fabriksgatan 33 tillverkar möbler för både hemmiljö och offentlig miljö. Produktprogrammet omfattar fåtöljer, soffor och bäddsoffor.
Amerika Torp under Kylås rote i Åkers socken. Har även kallats Sjöåkra. Namnet Amerika fick det troligen för att det låg så långt bort. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 114.
Anbudsskolan En utbildning under tre kvällar hsöten 2005 genomförd av bland annat näringslivsrådet. (inlagt 051204)
Anders Budservice Företag startat av Anders Hagelberg 1981 och det övertogs 1985 av Rolf Krahner som var anställd. Rolf driver än i dag (2006) företaget som han kallar Anders Budservice men firmanamnet är egentligen Handelsbolaget R Krahner. (kompletterat 040814)
Anders Svenssons smedja Låg vid Kaffegatan.
Andersbo Torp under Kåveryd i Kylås rote i Åkers socken. Huset byggdes kring 1794 och är rivet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 153.
Andersbo Ligger strax sydväst om Skillingaryd. Adressen är i dag (2006) Lilla Häradsköp Andersbo.
Andersbygget Torp i Tofteryd.
Andersbygget Bostadshus strax väster om Skillingaryd, i Stjärnebo. Sedan 2005 bor familjen Lager här, tidigare familjen Jensen och fram till 2005 familjen Ruderfors. Adressen är Stjärnebo Andersbygget.
Anderssons Kontantaffär Affär (?) i Skillingaryd kring 1920.
Anderssons Mekaniska Anderssons Mekaniska är ett företag startat av Leif Andersson 1967. Det ligger vid Stenvadet strax utanför Skillingaryd.
Anderssons Virkesaffär Låg i Nåthult. Fanns omkring 1920.
Anderstorp (Tofteryd) Ligger i Torp i Tofteryd med i dag (2006) adressen Tofteryds-Torp Anderstorp
Anderstorp (Åker) Backstuga under Lilla Basseberg i Kylås rote i Åkers socken. Huset revs omkring 1900. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 125. I dag (2003) är adressen Nyholm Anderstorp.
Anderstorp (Åker) Åkermark i Äddebo i Åkers socken. (inlagt 031227)
Anderstorp (Åker) Anges 1930 som ett boställe i Häradsköp i Åkers socken. Stugan är en backstuga under Häradsköp och ligger på vägens vänstra sida då man kommer från Häradsköp mot Skillingaryd. Den är flyttad till platsen från torpet Floden (Floen). Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 275-276. (inlagt 031227, kompletterat 05001)
Andra Göta Benämning på Göta Artilleriregemente som i slutet av 1800-talet flyttade verksamhet till Skillingaryd.
Andréens Trähus Företag som sålde hus och representant i Skillingaryd var Göran Clewåker (fanns på 1970-talet?9
Anedyen Anges 1937 som ett skogsområde i Torrmyra i Hagshults socken (inlagt 030401)
Angsjön Anges 1937 som en sjö i Jönshult i Hagshults socken. (inlagt 031227)
Anjo Design Företag i Klevshult.
Ankaret Heter Sjömanssyföreningen Ankaret och en av kyrkans syföreningar. Den bildades 1938.
Anna Johanssons Mode & Sybehörs Affär Fanns kring 1915-1923 – kanske tidigare eller senare också – i nuvarande (2006) Gillsins på västra sidan av Storgatan.
Anna Svenssons Anna Svenssons Mode och Tapisseriaffär låg i Henning Svenssons fastighet vid korsningen Stationsgatan-Storgatan.
Annas Bod En liten affär på Skolgatan, i Åkerstigs fastighet.
Annies Bod Annie Mattson hade en liten affär som kallades så. Den låg på Sturegatan, öster om Storgatan.
Ansbygget Bostället i Sjöaryd i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Antikvitetshandlaren i urskogen Ett program sänt i radio den 24 mars 1949 som fick stor uppmärksamhet. Det var en intervju med Sixtus på Gölstorp.
Anton Gustafssons Affären som låg vid korsningen Skolgatan - Stationsgatan mot stationen till. Kallades ofta Antons hör. Läs mer här!
Anton Magnussons cykelverkstad Cykelverkstad som drevs av Anton Magnusson (han avled 1939)
Antons hörn Affären som låg vid korsningen Skolgatan-Stationsgatan mot stationen till. Läs mer här!
Apelåker Anges 1937 som en åker i Torp i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Apelås (Appelås) Ett skattenybygge från 1554. Namnet är sammansatt av apel och ås. 1686 berättas om Appellåas.På 1700-talet berättas om ett militeboställe i Tofteryd, Apelås. Ny stavning fastställdes av lantmäteristyrelsen 1955 från Apelås till Appelås. (kompletterat 031225, 060715)
Aplakroken Anges 1937 som en äng i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 031227)
Apoteket Apoteket startade 1953 som en filial till apoteket i Vaggeryd. Har nog alltid varit den enda egentliga benämningen på apoteket, som funnits på tre platser: till 1972 söder om Artillerigatan vid korsningen med Storgatan, 1971-1985 cirka i gamla Götabankens lokal på Stationsgatan 3, bottenvåningen, och sedan 1985 vid vårdcentralen.
Appels Bildades 1916 och nybildades 1923. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1980 sidan 85.
Arbetarekommunen Den socialdemokratiska arbetarekommunen.
Arbetarnas Kulturråd En kulturförening inom arbetarrörelsen i Skillingaryd bildad kring 1990 av Erik Nykvist. Numera (2006) omfattar den hela kommunen. Kulturrådet är mest känt för att mansom regel årligen sedan 1977 på första maj delar ut ett kulturstipendium.
Arbetsförmedlingen Sedan omkring 1990 är arbetsförmedlingen nedlagd. Före dess fanns en filial och ännu tidigare en fast arbetsförmedling.
Arbetsmarknadspolitiska kommittén En kommitté inom Metalls gamla avdelning 114 i Skillingaryd.
Arbetsmiljökommittén En kommitté inom Metalls gamla avdelning 114 i Skillingaryd.
Armébegravning Frälsningsarméns begravningar gick på Storgatan från armélokalen till kyrkogården.
Aronssons David Aronsson hade sin rörelse på östra sidan vid vid korsningen Storgatan - Artillerigatan. Här hade man bland annat speceriaffär och beklädnadsaffär. Bröderna Johanssons tog över lokalerna, vilka revs 1998. I dag är det parkeringsplats där husen fanns. David Aronsson var kanske den förste som hade en bensinmack i Skillingaryd. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 2002 sidan 71.
Aronssons magasin Det gamla magasinet invid Aronssons på Storgatan, strax åt nordost. Det revs i mitten av 1998. Av delarna har det byggts sommarstugor i Knäred.
Arresten Arresten som låg vid gamla isbanan där Hemköp finns i dag (2006). Mer noga räknat där telefonstationen är. Det var militärens arrest och den revs, eventuellt 1957.
Artilleribron
Artillerigatan Gatan som leder från samhället ut mot militärlägret. Börjar vid järnvägen i väster.
Arvidas Anges 1937 som en åker i Torp i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Arvidsbo Torp i Tofteryd som är rivet.
Arvidsgård Ligger i Norra Linneryd. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 2001 sidan 77.
Askeryd Anges 1930 som en Åker i Torp i Hagshults socken, (inlagt 031227)
Askerydet Anges 1937 som norra sluttningen vid Lindåsen i Hagshults socken och att det förr växte ask där. (inlagt 031227)
Askåsen Backstuga under Gisslaköp i Kylås rote i Åkers socken, som egentligen hette Skogsberg. Källan vid tomtens rand kallas än i dag för Saras källa. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 142.
Aspaliden Anges 1937 som backar på vägen vid Torrmyra i Hagshults socken. (inlagt 031227)
Aspedalen - backstuga Åkermark i Galtås i Åkers socken. Aspedalen var en backstuga under Galtås Norregård i Björnaryds rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 298. (inlagt 031227, kompletterat 040731)
Aspedalen - torp Aspedalen var ett torp under Galtås Norregård i Björnaryds rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 299. (inlagt 040731)
Asplunden Ligger i Packebo med i dag (2006) adressen Packebo Asplunden.
Aspåsen Gammal bebyggelse i norra delen av skjutfältet. Ligger vid Tegelbruket.
Aspö Ligger i Åker med i dag (2006) adressen Åker Aspö. Finns också Lilla Aspö.
Aspökulle Bergformationen vid Aspö i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 34. (inlagt 040814)
Aspö mosse En mosse i Föreberg i Åkers socken. (inlagt 031227)
Aspön Ett torp under Åkers by i Hults rote i Åkers socken. Det ligger ett par km från Åker. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 32. (inlagt 040814)
Assarelider Anges 1937 som backar på vägen mellan Starkeryd-Klevshult i Hagshults socken. (inlagt 031227)
Assarsbo (Hagshult) Ligger i Starkeryd med i dag (2006) adressen Starkeryd Assarsbo.
Assarsbo (Tofteryd) Ett hus i Ekhult som i dag (2006) har adressen Ekhult Assarsbo.
AT-Hus Företag som sålde hus och representant i Skillingaryd var Göran Clewåker (startade 1977 eller tidigare)
Ateljé Renée Göth En ateljé i Järnboda, Hagshult. (inlagt 050810)
Atilla Hundklubben Attilas stuga vid Ovdaskogsvägen. Klubben bildades 1984.
Atlas En förening kallad Atlas bildades sommaren 1937 som något av en föregångare till frisksportklubben. Hemma hos Karl-Erik Storck tränade man gymnastik och muskelbyggnad.
Atteviks Verkstad och bilförsäljning vid Skolgatan- Norra Allégatan.
August Kjellgrens smedja Låg vid Kaffegatan.
Automatplast Gösta Claessons fabrik på Smedjegatan som numera (2006) ägs av Hasses Motor?.... Göstas fabrik totalförstördes av brand 1980. Läs mer i boken Bränder sidan 53.
Autoparts Affär startad i Tomaten vid Norra Trädgårdsgatan 1995, men den lades ned efter cirka två år.
Autoservice Verkstad på Fabriksgatan ägd av Lennart ”Putte” Pettersson.
Avstampet Avstampet är resultatet av ett samarbete mellan arbetsförmedlingen, försäkringskassan och Vaggeryds kommun samt Svenska ESF-Rådet i Jönköping.
Målet är att aktivera och öka anställningsbarheten eller öka motivationen till fortsatta studier hos cirka 50 ungdomar i åldern 18-24 år från slutet av 2005 fram till 30 juni 2007. (inlagt 051204)
Axel Adolfssons Mattväveri Axel Adolfsson hade börjat som vävare hos Gustav Karlsson – Elgehammar på Elghammar. När detta väveri brann ned startade Axel Björkebergs Väveri.
Axel Gustavssons Byggnadsfirma startad 1928 som köpts upp av Almqvist Bygg i Hillerstorp.
Axel Johanssons skrädderi Låg på berget vid Källeliden.
Axela hack Anges 1937 som en åker i Häradsköp i Åkers socken och att mannen som odlade upp åkern hette Axel. (inlagt 031227)
Axelsro Terräng vid Bohult - Boglös på skjutfältet i Tofteryds socken. belagt i skrift 1958 eller tidigare. Har fått namn efter en kapten Axelsson hittades djupt sovande på ett ställe på skjutfältet. Kamraterna gav platsen namnet Axelsro och där byggdes en kuliss. (kompletterat 031225)
Namn Information (senast uppdaterat i mager text)
B&D Möbel AB B&D är ett ungt företag på Hovslagaregatan 6 startat 2003 med ett erfaret innehåll. Affärsidén är att tillverka rejäla möbler med hög kvalitet och bra design. Företaget försöker att hålla en enkel svensk design, inte så mycket detaljer utan formen får tala för sig själv, och företaget väljer i stället att lägga resurser på ett bra materialval och en gedigen konstruktion.
B-spåret Vid Fågelforsskolan fianns åtminstone 2004 tre spår: A-spåret, B-spåret och Irespåret. Sörgårsskolan har C-spåret och D-spåret.
BA:s VVS-Service BA:s VVS-Service i Klevshult, som startades av Bernt Andersson 1978.
BJ Bil AB Företag på Fabriksgatan 15. Startades eventuellt 1979.
Babycafé En verksamhet för föräldrar och riktigt små barn, som startade hos Frälsningsarmén den 25 januari 2006 (inlagt 060715)
Babykompis En mammabarngrupp i Församlingshemmet i Hagshult, som startade 2000. (inlagt 051020)
Backa Backstuga under Basseberg Västergård i Kylås rote i Åkers socken. Den revs troligen omkring 1900. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 1
Backegården Bebyggelse i Bohults i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Backen (Torp i Hagshult) Torp i Hagshult. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön sidan 59.
Backen (Ekhult Tofteryd) Ett hus i Ekhult som i dag (2006) har adressen Ekhult backen.
Backen (Häradsö i Åker) Ligger i Häradsö med i dag (2006) adressen Häradsö Backen. Den är en backstugan som låg på den så kallade skänkeribban i södra delen av Häradsö by. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 335. (kompletterat 040814)
Backfälts Herbert Backfälts företag.
Backgården Ligger i Ljungberg med i dag (2006) adressen Ljungberg Backgården.
Backgården Ligger i Slätthultet med i dag (2006) adressen Slätthultet Backgården.
Backtävling En tävling som arrangeras av Skillingaryds MK i backarna vid Kylås. Den hölls bland annat 1997 och 2004. (inlagt 051020)
Backåker Anges 1937 som en åker i Fåglabäck i Tofteryds socken. Ligger på en sluttning. (inlagt 031225)
Badmintonklubben Se Skillingaryds Badmintonklubb (bildad 1963).
Bagare Johanssons stuga Ett hus som låg på Storgatan, ungefär där Centrumkioskens parkering finns i dag. Här hade NTO ofta sina möten innan man 1904 fick en egen lokal - den nuvarande vid Kaffegatan.
Bagare Ströms Bagare Ström byggde sitt hus på Stationsgatan, troligen 1879 – samma år som stationen byggdes.
Baggböleri på Götaström Detta var benämningen på de skogsskövling som skedde på Götaströms bruk på 1870- och 1880-talet. Baggböleri förekom även bland annat i Torp och i Åsafors. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Bagarstugan (Hagshult) Den gamla bagarstugan vid prästgården i Hagshult. Läs mer HÄR!
Bagarstugan (Tofteryd) Bagarstugan ligger alldeles vid Joel och Svea Anderssons tidigare fastighet invid skolan. Sedan 1997 är det bygdeföreningen som svarar för den och den gamla slöjdsalen.
Bagarestugan (Skillingaryd) En bagarebod vid Källeliden som 1982 monterades ned. Rune Storck lämnade ett gåvobrev till Åkers Hembygdsförening i vilken det sades att stugan skulle sättas upp i hembygdsgården i Åker. Så har ännu inte skett (2006)
Baggabokärret Anges 1937 vara ett kärr i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 031228)
Baggböleri på Götaström Skogsavverkning, skövling av skog. Läs mer i Erik Nykvists bok Trä i Skillingaryd.
Bak huggen knut och torvat tak Bok skriven av Sven "i Föreberg” Carlsson och handlar om torp och backstugor i Åkers socken.
Balders hage Offerplan i Tofteryds socken. Omtalas av Allvin 1852 (sidan 41). (inlagt 031225)
Ballabo Torp under Mässeberg (rote 1) i Åkers socken. Tidigare kalla Håkansbygget. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 69)
Bamm-Bamm Den affär som låg på Skolgatan och som drevs av bröderna Gustavsson. Huset revs 1986. Se även Pylle-John.
Bandfabriken Bandfabriken som numera heter Smålands Band och som ligger strax väster om köpingen på väg mot Nyholm. Läs mer under Smålands Bandfabrik och i boken Mellan Härån och Rasjön 1992 sidan 25.
Bangårdsgatan Gatan mellan Storgatan - järnvägen söder om Artillerigatan. Gatan kan möjligen ha fått sitt namn av att den gamla banvaktsstugan låg här.
Banken Beteckningen på Sparbanken, senare Föreningssparbanken. Den var i många år inrymd i tornhuset på Storgatan, det som ligger vid Kaffegatans slut, Läs mer HÄR!
Banvaktsstugan Den byggnad som 1938 flyttades från Ambjörnarp till Skillingaryd och som revs 1969. Den låg där Skillingehus finns i dag. Se även Bläckhornet
Barnaliden Anges 1937 vara en backe på vägen mellan kyrkan och Föreberg i Åkers socken. (inlagt 031228)
Barnens syförening En syförening bildad i Pålskog omkring 1920 och den höll på till åtminstone 1975. Den bytte efter ett tag namn till Vårblomman. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 2001 sidan 107.
Barnens Vasalopp Ett litet skidlopp för unga killar och tjejer i regi av Skillingaryds FK. Läs mer. (inlagt 050810)
Bardhs AB, Rolf Ett företag på Odengatan 2. (inlagt 061226)
Barntimmarna Verksamhet för barn med föräldrar, som bedrivits i olika församlingar. Läs mer i boken Skillingaryds Missionsförsamling 100 år sidan 27.
Barrstigen (Klevshult) En gata i Klevshult.
Barrstigen En av gatorna på Alshultsområdet i Skillingaryd.
Basaren Smeknamn på Carl Svenssons färgaffär på Västra Järnvägsgatan och hans avdelning för leksaker.
Basseberg Gårdarna västra och lilla Basseberg ligger väster om Skillingaryd och tillhör Kylås rote. Basseberg är känt i skrift redan från 1405. År 1913 byggdes här en skola. I lilla Basseberg finns torpen Österskog och Anderstorp samt backstugorna Liden och Kvarnabygget. I västra Basseberg finns torpen Gustavsbo, Kvarnabo, Perstorp, Moliden, Linnebo och Sjöbo, backstugorna Planen, Hagelund och Backa samt husbehovssåg och kvarn kallad Lomsjö. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 118. Stavades 1686 Bassebärgh. Som adresser finner vi i dag (2006) Gläntan, Lilla, Linnebo, Lomsjö, Nedergården, Perstorp, Planen och Sörgården. (uppdaterat 031228, 061226)
Basseberg Hingård Gård under Kylås rote i Åkers socken. Den gård som låg hinsides byn från Åker räknat. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 118.
Basseberg Nergård Gård under Kylås rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 119.
Basseberg Sörgård Gård under Kylås rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 119.
Bassebergs skola 1927 kom Hedvig Ekner (född Rosengren) som förste lärare till Basseberg, som hade skola från 1912. Hedvig hade senare även tjänst vid Häradsköps skola. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1985 sidan 31. (uppdaterat 061226)
Bassebergsgölen En göl i Basseberg i Åkers socken. (inlagt 031228)
Bastahall Ligger vid Linnesjön nära Mölnarp.
Bastebolet Anges 1937 som betesmark i Hagshult. (inlagt 031228)
Bastakullen Anges 1930 som en kulle vid Bastasjön i Åkers socken. (inlagt 031228)
Bastelandet Anges 1937 som en åker i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 031228)
Bastamaden Anges 1930 som åkermark eller/och kärr i Hult i Åkers socken. (inlagt 031228)
Bastasjön En sjö i Hult i Åkers socken. (inlagt 031228)
Bastasjön Anges 1930 som en sjö i Mässeberg i Åkers socken. Det är troligen samma som ovan. (inlagt 031228, konmpletterat 040814)
Bastekullen (Tofteryd) Anges 1937 som en kulle i Älgamo i Tofteryds socken. Det stod förr en basta här, ett torkhus. (inlagt 031225)
Bastekullen (Åker) Anges 1937 som en kulle i Ålaryd i Åkers socken. Det låg förr en basta här, det vill säga ett torkhus för lin och malt. (inlagt 031228)
Basteträdan Anges 1937 som en åker i Järnboda i Hagshults socken och att det invid förr fanns en basta. (inlagt 031228)
Bastun I Skillingaryd är det än i dag (2006) ett vanligt namn på bastun i simhallen. Före dess fanns en bastu i nuvarande Holmbergs på Fabriksgatan. Föreningen som drev den hette Skillingaryds Andelstvättförening. Läs mer i boken Skillingaryds FK 1937-1987 sidan 36.
Baståker Anges 1937 som en åker i Mässeberg i Åker. (inlagt 031228)
Beach Walkers En musikgrupp som startades 1963 av Tapio Weiström, Glenn Johansson, Lars-Uno Axelsson och Arne Malm. John larsen kom med året därpå. Gruppens utseende ändrades flera gånger efter det att Tapio slutade 1968. Bland dem som medverkade de sista åren var Inge Fredén, Jönköping, Lennart Jönsson, Vaggeryd, Clifford Ling, Vaggeryd, Lasse Hofner, Jönköping, Olle Gustavsson, Värnamo, Kent Andersson, Jönköping och Stefan Cadebratt Gnosjö. Beach Walkers lades ned kring 1970 men återuppstod för en spelning på Movalla hösten 2000.
Begravningskapellet Begravningskapellet på Skillingaryds Skogskyrkgård. Byggnaden invigdes 1941, 1991 gjordes en tillbyggnad av kapellet och samtidigt installerades bevattningsanläggning i kyrkogården samt fasadbelysning av klockstapeln och kapellet.
Beklädnadsaffären Butik som i många år drivits av Gerd och Bo Sandberg. Den 1 mars 2003 lämnade de över till Kerstin Pierrou som öppnade butiken på Internationella Kvinnodagen – den 8 mars 2003.
Bengt i källarn Se Bengtssons Livs
Bengt och Lotta

En butik som funnits i gamla godsmagasinet och efter branden i den nya byggnaden vid Artillerigatan - Södra vägen i Skillingaryd där det också kom att bli turistbyrå. (200329)

Bengts Trafik Företag som finns på Björkgatan.
Bengtarör Ligger nära Starkeryd och Linnesjöns sydvästra strand.
Bengtsaaträdan Anges 1937 som en åker i Nässja i Åkers socken och det anges att den är uppkallad efter en gubbe Bengt. (inlagt 031228)
Bengtsbo (Hagshult) Ligger i Kushult med i dag (2006) adressen Kushult Bengtsbo.
Bengtsbo (Hagshult) Ligger i Starkeryd med i dag (2006) adressen Starkeryd Bengtsbo.
Bengtsbo (Åker) En fältskärsbostad strax utanför Skillingaryd. Namnet Bengtsbo nämns i Östbo dombok 1629. Stugan finns numera i Skillingaryds hembygdspark. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1983 sidan 82 och i Bak huggen knut och torvat tak sidan 214.
Bengtsbo (Åker) En backstuga nära Grytås soldattorp Sneppbo i Häradsköps rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 284. (inlagt 040731)
Bengtsbostugan En av stugorna i hembygdsparken, ditflyttad 1936.
Bengtssons lada Vid Storgatan.
Bengtssons Livs

Butik som främst sålde charkuterivaror och som i många år låg på Storgatan, där MC-delar finns i dag. Läs mer HÄR!

Bengtsveken Åkermark i Jönshult i Hagshults socken. (inlagt 031228)
Bengtsåker Anges 1937 som en åker i Ekhult i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Benmjölskvarnen Hamlins träullsfabrik som också var benmjölsfabrik. Låg på nuvarande (2003) skolidrottsplatsen utmed Fåglabäcksvägen. En ny skolidrottsplats anlades hösten 2003 på tomten där Elghs Möbelfabrik låg och den ska tas i bruk 2004. (uppdaterat 031226)
Bergahacket Anges 1937 som en bergig åker i Mässeberg i Åkers socken. (in laget 031228)
Bergaliden Ryggås vid Berget i Ålaryd. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 91).
Berget (Tofteryd) Gammal bebyggelse i norra delen av skjutfältet, vid Bohult. (kompletterat 031225)
Berget (Tofteryd) Torp i Tofteryd
Berget (Tofteryd) Ligger i Frostås i Tofteryds socken.(inlagt 031225)
Berget (Åker) Ligger i Hagstad med i dag (2006) adressen Hagstad Berget.
Berget (Åker) Backstuga under Mässeberg (rote 1) i Åkers socken. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 91). Se även Säldeberget. Har i dag adressen Mässeberg Berget.
Berget (Åker) Backstuga under Gisslaköp i Kylås rote i Åkers socken. Stugan byggdes där tidigare backstugan Lyckans Höjd låg. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 143.
Berget (Åker) Backstuga som låg under Hylteryd (rote 6) i Mörkebo i Åkers socken. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 210).
Berget (Åker) Anges 1930 som en stuga i Broddarp i Åkers socken. (inlagt 031228)
Bergfors Anges 1930 ligga i Basseberg i Åkers socken. (inlagt 031228)
Berggatan Gatan söder om Källeliden mellan Brunnsgatan - Åkersvägen. Namnet kan gatan ha fått av att det är ganska bergigt här. BILD (200503)
Berghem IOGT-NTO:s gamla sommarhem nära Åsafors på gränsen mellan nuvarande (2006) kommunerna Vaggeryd, Gnosjö, Gislaved. Föreningen köpte Berghem 1959 och sålde det kring 2001. Berghem är numera privatägt. Jönköpings Snickerifabrik ägde sågen vid Berghem. Företaget inköpte 1903 ett soldattorp från Hagen, Granstorp, som man flyttade ned till Berghem. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Berghems Vänner Berghems vänner bildades den 4 juni 2006 i lajvbyn Berghem (Basseberg) i samförstånd mellan de olika personer och föreningar som har sitt intresse i byn. Föreningens syfte är att främja och värna om kärnverksamheten i lajv- och medeltidsbyn. Kärnverksamheten är levande rollspel (lajv) och aktiviteter som anknyter till detta. Föreningen fungerar som en administrativ ledning för lajvbyn i Basseberg (Berghem) och fungerar som en paraplyförening för de medlemmar som har intresse för att driva, främja och värna om byns framtid och fortsatta utveckling. (inlagt 090101)
Bergquist E. Bergquist hade måleri, slöjd och konsthanverk enligt en annons i almanackan för 1940.
Bergqvist Hydraulik Företag som förr hette Bröderna Bergqvis (startat 194....) och som numera (2006) heter Stacke Hydraulik.
Bergsdal Bergsdal är ett torp – även kallat Lassastugan. Torpet låg vid sidan av gården Sandholmen iunder Klevshults gårdar i Nässja rote i Åkers socken. Mer text och bild HÄR!
Bergsdalen Backstuga under Mässeberg (rote 1) i Åkers socken.
Bergsgården 1447 talas om Bergsgården (med annan stavning) i Åkers socken. (inlagt 031228)
Bergsfors Snickerifabrik Fabrik som ligger i Bergsfors strax väster om Nyholm. Grundad omkring 1900. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Berguven En avdelning inom frisksportarna - bildad 1946 - och som 1949 invigde det nyinköpta Grönelundstorpet. Berguven var riktigt i ropet 1949 då man svarade för en fantastisk insamling av papper och blev något motsvarande svensk mästare..
Bernt Hanssons Snickeri
Bertil Johanssons Mattväveri Startades av Bertil Johansson vars kusiner hade Skillingaryds Mattväveri.
Bertil Magnussons Bertil Magnussons Mekaniska Verkstad.
Bertils Undergång Smeknamn på undergången vid Källeliden - Artillerigatan. Det syftar på Bertil Magnusson. (200329)
Beskrifning öfver Östbo Härad Bok utgiven av J Allvin.
Besåsen Torp och ås under Bissefäll i Bissefälls rote i Åkers socken. Huset byggdes år 1800. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 192.
Betania Skillingaryds gamla ålderdomshem som låg alldeles söder om nuvarande (2006) sporthallen. Huset revs 1968.
Betaniagatan Gatan i östvästlig riktning strax mellan Skolgatan-Fabriksgatan nära sporthallen. Gatan har fått sitt namn av ålderdomshemmet Betania som låg i gatans förlängning.
Betty Sundström Betty Sundström hade hatt- och modeaffär i västra delen av Åkerstigs fastighet på Stationsgatan. Hon efterträddes av Edit Svenningsson.
Betlehem Anges 1937 som skogsskift i Torp i Hagshult. (inlagt 031228)
Be-Wi Mekaniska Företag som drevs av Bengt Widriksson.
Beväringsmötet Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1983 sidan 76.
Biblioteket Vid ett möte med NTO den 4 oktober 1903 föreslog medlemmen Ernst Sandberg att man skulle starta någon form av biblioteksverksamhet. Man kan förmoda att det blev ett bibliotek från början i den NTO-lokal som stod klar 1904. Numera är det kommunen som svarar för biblioteket och det finns sedan 1971 i Skillingehus. Närmast före dess fanns det i en källarlokal på Södra vägen
Bilkåren
Bion Det gällande namnet på biografen i Skillingaryd - i Skillingehus. Den gamla bion låg på nuvarande Kaffegatan och den revs 1977. Sedan 1971 finns bion i Skillingehus. Kallades nog också Centrumbiografen. En äldre biograf låg i Stora Hotellets fastighet på Skolgatan. De första filmförevisningarna Skillingaryd skedde NTO-lokalen (1910-talet). I många år ägdes Centralbiografen av Henning Svensson. Hösten 2004 tog Skillingaryds IS ishockeysektion över dyiften av bion. (kompletterat 040731)
Bioenergi och lantbruk i Gräshult Företag startat 1995 av Carl-Johan Bertilsson. Carl-Johan säljer främst pelletar för ledning.
Biorec Sweden Ett företag som startades 2004 med produktion i Mörkhult, Hagshult, i före detta sågverkets lokaler och tomt. (inlagt 051020)
Birgittafallet 1974 försvann en flicka från Skillingaryd men hon återfanns välbehållen i skogen efter några dagar.
Bissefäll Ligger i Åkers socken och har anor flera hundra år tillbaka. Bissefäll kan betyda biskopsfälla. 1561 skrevs Biskopsfelle, alltså en fälla som ägs av biskopen. 1686 stavas det Besefall. Här finns i dag ett par boningshus och mest känt är Bissefäll för bildhuggaren Gunnar Svensson. (uppdaterat 031228)
Bissefälls rote Är enligt roteindelningen 1850 rote 5 av 13 i Åkers socken. Roten bestod av Bissefälls, Ljungbergs och Hagstads gårdar.
Under Ljungberg Östergård fanns torpen soldattorpet nr 105 Olsbo, Karins Kulle, österäng och Änggärdet samt backstugorna Moen, Hägnen, Dagen och Nöthult.
Under Ljungberg Västergård fanns torpen Harahall och Hagen samt backstugorna Stoppendahls, Broddabo, lLedet (Mogrens) och Häselhult.
Under Hagstad fanns torpen soldattorpet nr 108 Klarebo, Dahlåsen, Norra Lycke, Södra Lycke och Norratorp. samt backstugorna Västerås, Dahlskog och Söre Lycke.
Under Bissefäll fanns torpet Besåsen.
Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 7 och 181. (inlagt 040814)
Bisskärret Åkermark och/eller kärr i Häradsköp i Åkers socken. (inlagt 031228)
Bjurahålorna Anges 1937 som en slåtterkärr och skogsmark i Torrmyra i Tofteryds socken. (inlagt 031228)
Bjursängen Anges 1937 som en äng i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 031228)
Bjälkön Gård i i Bohult i Åkers socken strax nordväst om Skillingaryd.
Bjälkösmossen Anges 1937 som en mosse vid Bjälkön. Bohult i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Björkbacken Ligger vid Almesäng mellan Skillingaryd - Klevshult. Adressen är numera (2006) Almesäng-Björkbacken.
Björkbacken Ligger i Stenhestra med i dag (2006) adressen Stenshestra Björkbacken.
Björkeberg (Hagshult) Ligger i Gräshult med i dag (2006) adressen Gräshult Björkeberg.
Björkeberg Ligger i Månsabo alldeles väster om köpingen och har adressen Månsabo Björkeberg.
Björkebro En backstuga som låg under Häradsköp i Häradsköps rote i Åkers socken. Den kallades för Knäppas. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 277. (inlagt 040731)
Björkefors (Hagshult) Hemman och gård med kvarn vid Härån Hagshults socken. (uppdaterat 031228)
Björkefors (Åker) Ligger i Åkers socken med i dag (2006) postadressen Björkefors Nyholm.
Björkefällan Backstuga under Hylteryd (rote 6) i Mörkebo i Åkers socken. Stugan kan ha legat i norra delen av Purrabo-mosse. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 206).
Björkekulla Anges 1930 ligga i Galtås i Åkers socken. (inlagt 031228)
Björkekulla Ligger i Åkers socken med i dag (2006) postadressen Elgebo Björkekulla.
Björkelid Ett hus i Ekhult som i dag (2006) har adressen Ekhult Björkelid.
Björkelund (Järnboda Hagshult) Skogsmark i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 031228)
Björkelund (Häradsö i Åker) En backstuga under Häardsö rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 336. (inlagt 040814)
Björkelund (Högabråten i Åker) Ligger Vid Högabråten, egentligen vid vägen till Åker nära Stenvadet med i dag (2006) adressen Högabråten Björkelund. Det tillhör Häradsköps rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 286. (kompletterat 040731)
Björkelund (Torp i Tofteryd) Ligger i Torp i Tofteryd med i dag (2006) adressen Tofteryds-Torp Björkelund.
Björkelund (Ålaryd i Åker) Backstuga under Ålaryd. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 102. Adressen är i dag (2006) Ålaryd Björkelund.
Björkens (Skillingaryd) Fastighet som låg på Sturegatan i kvarteret Gäddan-Siken.
Björkens (Tofteryd) Ligger i Fastorp med i dag (2006) adressen Fastorp Björkens.
Björkens BK Ungdomsklubb i fotboll bildad i början av 1940-talet.
Björkestubben Anges 1937 som en åker i Älgamo i Tofteryds socken – det växte förr björkar här. (inlagt 031225)
Björkgatan En gata som går från Valdshultsvägen (förlängningen av Parkgatan) förbi hembygdsparken till prästgården.
Björkhaga (Hagshult) Ligger i Gräshult med i dag (2006) adressen Gräshult Björkhaga.
Björkhaga (Hagshult) Ligger i Järnboda med i dag (2006) adressen Järnboda Björkhaga.
Björkhaga Ligger i Kyllefors med i dag (2006) adressen Kyllefors Björkhaga.
Björkhamra Ligger i Fåglabäck med i dag (2006) adressen Fåglabäck Björkhamra.
Björkkulla Ligger i Galtås med i dag (2006) adressen Galtås Björkkulla.
Björks mjölkaffär Drevs av Lina och Wiktor Björk.
Björksäter Ligger i Ålaryd med i dag (2006) adressen Ålaryd Lyckås Björksäter.
Björksätra Ligger i Gräshult med i dag (2006) adressen Gräshult Björksätra.
Björkudden Ligger i Föreberg med i dag (2006) adressen Föreberg Björkudden.
Björkudden Ligger i Nyholm med i dag (2006) adressen Nyholm Björkudden.
Björkudden Anges 1930 vara en bosättning under Åkers Prästgård i Åkers socken och att den vanligast kallas Lilläng. (inlagt 031228)
Björkåsen (Tofteryd) Ligger i Linneryd med i dag (2006) adressen Linneryd Björkåsen.
Björkåsen (Åker) Backstuga under Mässeberg (rote 1) i Åkers socken. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 71)
Björkö (Åker) Ligger i Galtås med i dag (2006) adressen Galtås Björkö.
Björkö Ligger i Pukarp med i dag (2006) adressen Pukarp Björkö.
Björkön Torp under Uljeshult Södergård i Pålskogs rote i Åkers socken. Den byggdes i slutet av 1700-talet. Torpet ligger bara 250 meter från den plats där Åkers, Byarums och Tofteryds socknar möts. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 177. Kallas 1930 för Björkö. (uppdaterat 031228)
Björnabergen 1937 angivet som berg i Torrmyra Hagshults socken. (inlagt 031228)
Björnabäck Anges 1937 som ett tillflöde söderifrån till Linnerydssjön, i hagshutls socken. (inlagt 031228)
Björnamossen En mosse i Tofteryds socken omnämnd av Allvin 1852, sidan 44. (inlagt 031225)
Björnaryd En gård i Åkers socken strax utanför Skillingaryd. Stavades 1686 Biörnarydh. Gården ligger i Åkers socken.Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 291. (uppdaterat 031228, 040731)
Björnaryds rote Är enligt roteindelningen 1850 rote 10 av 13 i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 7. (inlagt 040814)
Björngårdsvillan Smeknamn på Carlströms fastighet på Storgatan norr om Konsum. Under 1970-talet bodde det flera a-lagare i huset och det var mycket sång och musik. Därav namnet Björngårdsvillan som var ett populärt sångprogram från Göteborg i TV.
Björnkällan En källa i Galtås i Åkers socken. Den ligger där ryttartorpet Öen låg. (inlagt 031228, kompletterat 040731)
Björnkärret Ett kärr i Kyllås i Åkers socken. (inlagt 031228)
Björnö En mossholme i Nässja i Åkers socken. (inlagt 031228)
Björnön Ligger strax nordväst om Skillingaryd. Här finns ett gravfält om 87 bautastenar. I dag (2006) har det adressen Pukarp Björnön.
Blankebo Anges 1937 som en åker i Ekhult i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Blanketthotellet Den 12 september 2005 presenterade kommunen på sin hemsida Blanketthotellet. Till en början presenterades 25 blanketter för utskrift eller för att fylla i direkt på internet. Finnveden Fredag berättade i en artikel den 16 september om verksamheten. (051020)
Bleka månen Johannessons gamla konditori på Stationsgatan, som brann 1971. Kallades bleka månen för att det arbetade tre väldigt ljusa flickor där. Se även Systrarna Johannesson.
Blendas Ligger i Häradsköp med i dag (2006) adressen Häradsköp Blendas.
Blixtberget Ett berg i Ålaryd i Ålaryds socken. Det anges 1930 kallas så för att åskan gärna slår ned där och att det även kallas Ängkärret. (inlagt 031228)
Blixtens Svets AB Företag i Klevshult.
Blombergs Måleri Göran Blombergs Måleri fanns åtminstone 1990.
Blomqvist Möbler Flretag startat av Ingemar Blomqvist 1956.
Blomqvisthuset Molund, det så kallade Blomqvisthuset. Det låg på Sturegatan, där det i dag (2006) finns radhus - kvarteret Järven.
Blomstermakerskan Blomsterbutik i Fribergshuset vid Kaffegatan . Storgatan som drevs av Gunilla Svanberg. (200323)
Blåfotajorden (Blofotajorden) En jordlott i Gimmarp. Läs mer i Tofteryds sockens medeltidsurkunder 1420 och 1491
Blåsorkestern Skillingaryds Missionsförsamlings Blåsorkester som bildades 1931 och som än i dag (2006) är verksam.
Blåvingarna
Bläckhornet Den gamla banvaktsstugan som ligger där Skillingehus finns i dag. Namnet kommer förmodligen av att det lilla fyrkantiga huset såg ut som ett bläckhorn. Huset revs 1969 när Skillingehus skulle byggas. Se även Banvaktsstugan.
Bländas väg En gata vid nya Marielundsområdet söder om Valdshultsvägen.
Boarp En by i Tofteryd, Skrevs på 1540-talet Boerop. Namnet syftar troligen på en bod av något slag. I dag (2006) finns det postadresser med Boarp följt av Ekedungen, Enedungen, Mellangården, Snickaregården, Sörgården, Trädorna och Östergården.
Boarpaåkern Anges 1937 som en åker i Studstorp i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Boberg & Bengtssons

Den speceriaffär som låg vid Källeliden, södra sidan. Den siste innehavaren var Nils-Gustav Bengtsson, som drev rörelsen till ungefär slutet av 1970-talet. Huset är numera rivet. Boberg & Bengtson hade 1923 rörelsen i nuvarande (2006) Bertil Magnussons hus vid Källeliden - Västra Järnvägsgatan. De tog över lokalen efter Oscar Bengtsson. Boberg & Bengtsson flyttade 1926 till torget men återkom kring 1929 och var kvar till 1933 då de flyttade tvärs över gatan.

Boberget Torp i Tofteryd som är rivet.
Bobergs Taxi och Bussar Företag som ägdes av Claes Boberg (startade 1977 eller tidigare)
Bockabergen Anges 1937 som ett berg i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 031228)
Bockadalen Anges 1937 som en ängsdal i Apelås i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Bockahallen Ett stort flyttblock i Bockebo. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 266.
Bockahallen Anges 1937 som en lös stenhäll på ett berg i Mässeberg i Åker socken. (inlagt 031228)
Bockavärnet Det mest berömda värnet på Skillingaryds skjutfält. Läs mer. (inlagt 061226)
Bockebo Gård i Åkers socken. Stavades 1686 Båckebo. Här finns hus med i dag (2006) adresserna Norratorpet och Ryttartorpet. Bockebo ligger under rote 8 i Elgebo i Åkers socken. Husbehovskvarn låg vid Galtås kvarn vid Bockebo bäck. Udner Bockebo fanns torpen Grenadjärtorpet 51 Bockebo samt backstugorna Trenksbygget, Kvarnabo, Klockemakarns och Sågen. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 266. (uppdaterat 031228)
Bockebo bäck - Bockebobäcken En bäck i Bockebo i Åkers socken.
Bockebo mosse En mosse i Bockebo i Åkers socken.
Bockebo ryttartorp Rytartorp nr 51 under Elgebo rote 8 i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 267,
Bockebomossen En mosse i Bockebo i Åkers socken. (inlagt 031228)
Boda Ligger i Hagshult. Finns noterad från 1417 och har stavats Bodhum, Bode och Bodha. Här finns hus med i dag (2006) adresserna Bäckaskog, Sågen och Ängsbacken. (uppdaterat 031228)
Boda-Packebo Vägsamfällighet En vägsamfällighet i Hagshults socken. (inlagt 060715)
Boda trädgård Företag i Boda i Hagshult.
Bodabäcken Anges 1937 som en bäck mellan Torp och Boda i Hagshults socken. (inlagt 031228)
Bodalyckan Anges 1937 som en åker i Torp i Hagshults socken. (inlagt 031228)
Bodberget Anges 1937 som ett berg i Torp i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Bodbergsliden Anges 1937 som en vägbacke vid Bodberget i Torp i Tofteryds socken.
Bofinken Namn på ett av de två spåren vid nya Sörgårdsskolan från hösten 2004. Det andra spåret kallas Talgoxen. (inlagt 040814)
Boglös En gammal by på skjutfältet. Byn var högt och vackert belägen vid Movadsbäcken. Boglös är känt i skrift från 1360-talet. Boglös var soldattorp (nummer 71). 1365 stavat Boghlösa. Har stavats på olika sätt under olika tidsperioder.
Boglös Mellersta Terräng i Boglös på skjutfältet. (inlagt 031225)
Boglös Södra Terräng i Boglös på skjutfältet. (inlagt 031225)
Boglösaliden Anges 1937 som en backe i Hult i Tofteryds socken. på en väg som går mot Boglös. (inlagt 031225)
Boglössjön, Boglösasjön En sjö på skjutfältet nära Boglös.
Bohult (Tofteryd)

En by på skjutfältet. Namnet är känt från 1540-talet. Kan betyda bod. Här finns ett stort gravfält om 58 bautastenar. Bohult var ett hemma under Götaström och kallades ofta Bohults bruk. (uppdaterat 031225)

Bohult (Åker) Ligger i Ålaryd med i dag (2006) adressen Ålaryd Bohult. Stavades 1486 Bodhult. (uppdaterat 031228)
Bohulta berg Anges 1937 som ett berg i norra kanten av skjutfältet i Tofteryds socken. Gränsar intill Bohult. (inlagt 031225)
Bohulte Kvarnfors En kvarn i lagan, troligen nära Fågelforsdammen.Omnämns 1745. (inlagt 031225)
Bohultsbergen
Bohultsbruk och Bohultsström Tidiga namn på Götaström med dess bruk.
Bohultssjön (Bohultasjön) En sjö vid Bohult på skjutfältet.
Bohultsterrrängen
Bokbussen En buss som var ett rullande bibliotek och som i många år körde på landsbygden.
Bokgatan Gatan på Marielundsgatan, södra delen.
Bokhandeln Numera finns det inte längre någon bokhandel i Skillingaryd. Förr sa man ofta bokhandeln om Hanssons bokhandel på Storgatan. Den upphörde 1971.
Bolet (Hagshult) Ligger i Packebo med i dag (2006) adressen Packebo Bolet.
Bolet (Åker) Anges 1937 som slåtter i Klevshult i Åkers socken. (inlagt 031228)
Bollklubben Vardagligt tal för Skillingaryds Bollklubb, en förening startad 1921 som 1932 bytte namn till Skillingaryds IS.
Bollstigen En gata i Klevshult.
Bolsakullen Anges 1930 ligga i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 031228)
Bolsbäcken Bäck i Linneryd i Tofteryds socken. (kompletterat 031225)
Bolstren Se boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 206.
Bomans matsalar Restaurang (revs 1965)
Bondamossen En mosse i Hult i Åkers socken. (inlagt 031228)
Borgarbrandmän Från och med 1941 kallas elitbrandmännen i Skillingaryd i sina kontrakt för borgarbrandmän. Läs mer i boken Larmet går.
Borgen Torp i Torp i Hagshult, heter egentligen Petersborg. Läs mer i Mellan Härån och Rasjön 1988 (sidan 106). I dag (2006) är adressen Hagshults-Torp Borgen.
Borgströms Slip & Puts Företag där man slipade köksluckor och liknande kring 1979-80. Innehavare var Kjell-Åke Borgström och verksamheten inrymdes i källaren i villan på Mogatan.
Borrebo Ligger i Ålaryd med i dag (2006) adressen Ålaryd Borrebo.
Boströmsveken Ligger i norra delen av skjutfältet, nära Götafors och strax sydväst om Vägabo.
   
Bowlingalliansen Den förening som driver bowlinghallen i Skillingaryd. I alliansen ingår representanter för bowlingklubbarna i Skillingaryd. Innan alliansen bildades var det Skillingaryds BK som drev bowlinghallen.
Bowlinghallen Som namnet säger bowlinghallen i Skillingehus. Den startade 1965 i Krahners och finns sedan december 1971 i Skillingehus.
Brahus Terräng vid Gimmarp i Tofteryds socken (inlagt 031225)
Brandstationen Brandstationen, numera den brandstation som i 1978 byggdes på Fabriksgatan. Den gamla brandstationen låg alldeles söder om 1952 års skola på Skolgatan och hade byggts 1936. Brandstationen från 1936 kostade 13.000 kronor att bygga. Läs mer i boken larmet går (sidan 27).
Brandstodsbolaget Skillingaryds första brandkår bildades 1899. Genom att debitera delägarna i brandstodsbolaget en särskild avgift per 1.000 kronor försäkringssumma kunde man köpa in brandredskap och bland delägarna utsåg man brandchef och brandmän. Läs mer i boken Larmet går.
Brandstyrelsen En brandstyrelse, ibland kallad styrelsen för Skillingaryds brandkår, valdes den 23 januari 1904 av delägarna i Brandstodsbolaget. Läs mer i boken larmet går sidan 18
Brattaträdan Anges 1937 som en åker i Nässja i Åkers socken och att den ligger på en brant sluttning. (inlagt 031228)
Bredestaden Anges 1937 som em plan i Mässeberg i Åkers socken där man bereder? kärrhö? till torkning. (inlagt 031228)
Bredåker Anges 1937 som en bred åker i Häradsköp. (inlagt 031228)
Brehmers Cykel och Motor En serviceverkstad i mitten av 1980-talet i Petrus Erikssons gamla lokaler på Storgatan. Gert Brehmer var innehavare och förutom reparationer sålde han cyklar.
Brinkahåla Se Brinkens håla. (inlagt 031228)
Brinken Backstuga i Ålaryd. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 98.
Brinkens håla En håla vid Västerån i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 031228)
Brinnande Busken
Kristet ungdomscafé som drevs i slutet av 1980-talet i gamla centralkonditoriets lokaler på Storgatan
Britta Kvists Britta Kvists affär vid södra delen av Stationsgatan vid korsningen med Storgatan.
Broakärret Ett kärr i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 031228)
Brobygget Ett torp vid Prästgården i hagshults socken. Adressen är i dag Hagshult Brobygget.
Broakärret Anges 1937 som ett kärr vid Sandvadet i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 031228)
Broddabo Ligger i Vipparp med i dag (2006) adressen Vipparp Broddabo. Backstugan med detta namn under Ljungberg Västergård i Bissefälls rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 196.
Broddabo Lilla Backstuga under Mässeberg (rote 1) i Åkers socken. Låg mellan torpen Broddabo och Lönnåsen på Mässebergs Nedergårds marker. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 73)
Broddalaggen Anges 1937 som en mosskant i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 031228)
Broddarp Soldattorp (nummer 109) i Åkers socken.
Broddarp En by i Björnaryds rote i Åkers socken. Stavades 1359 Bruddathorp. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 291. (inlagt 031228, kompletterat 040731)
Broddarps mosse En mosse i Broddarp i Åkers socken. (inlagt 031228)
Broddarps soldattorp Soldattorp nummer 102 i Broddarp i Åker socken. Huset är numera rivet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 292. (inlagt 040731)
Brodyr & Design Ett företag som drivs av Viola Jonsson i Ekhult. (inlagt 050810)
Broen (Klevshult) Detta är en av de sista åängsstugor som funnits kvar i vår tid från de många som funnits utmed Lagans vattenväg. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 330. Mer text och bild HÄR!
Broen Backstuga under Stora Elgebo i rote 8 i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 258.
Broholm Ligger vid Österån strax nordost om Åker. Det är namnet på den backstuga som egentligen heter Broen men som flyttades ett stycke. Stugan står kvar än i dag och finns på norra sidan av vägen Åker - Skillingaryd alldeles före Österån. I många år hade frisören Erik Djerf stugan som sitt sommarställe.
Broliderna Anges år 1937 som backar på byvägen mellan Linneryds Norregård och Södergård i Tofteryds socken. Troligen vid en bro. (inlagt 031225)
Bron Anges 1930 som en bosättning i Klevshult i Åkers socken. Kan röra sig om Broen. (inlagt 031228)
Brooklyn Östanå, öster om Lagan. Kan höra samman med att det var en bro över, alltså från New York till Brooklyn.
Bror Malmqvists Benämning på fastigheten på Södra Järnvägsgatan 6, ett tornhus. Bror Malmqvist, född 1865 – död 1938, hade i många år sin fotoateljé i huset. Huset har senare ofta kallats tornhuset. En man som hette Frenzel tog över rörelsen men troligtvis lade han ned verksamheten redan i mitten av 1940-talet.
Bror Mattssons Mattssons Livs. Affär i Klevshult som lades ned på 1990-talet.
Brorsholm Ligger i Fastorp med i dag (2006) adressen Fastorp Brorsholm.
Brottsförebyggande Rådet Ett samverksamsorgan med bland annat Polisen.
Brottlandet Anges 1937 som en åker i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 031228)
Broveken Anges 1937 som slåtter i Bockebo i Åkers socken. (inlagt 031228)
Broåkern Anges 1937 som en åker i Fåglabäck i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Bruddathorp Se Broddabo. (inlagt 031228)
Brudalisekällan Anges 1937 som en källa i Häradsköp i Åkers socken; När ett brudfölje en gång för länge sedan red förbi här kastades bruden av hästen och dog. (inlagt 031228)
Brudkällan En källa i Häradsköp i Åkers socken. Se även Brudalisekällan. (inlagt 031228)
Brumannafällorna 1868 såldes 1/96 mantal Ekhult, Brumannafällorna kallat. (inlagt 031225)
Brunnsgatan Gatan ganska mitt i Källeliden och söderut. Den sydligaste delen hade förr adress Linnégatan men eftersom Linnégatans västra del aldrig byggts samman med den södra delen ändrades namnet här.
Brunnsmaden Anges 1937 som en numera uppodlad mad i Mässeberg i Åkers socken. (031228)
Brunnsparken Ligger i Tofteryd
Brunnsry(d) Ligger i Föreberg med i dag (2006) adressen Föreberg Brunnsry. Här har funnits både ett torp och en backstuga med namnet Brunnsrydet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak.
Brunnsrydet Se Brunnsry. (inlagt 031228)
BRÅ Förkortning för Brottsförebyggande Rådet
Bråddarp Stavningen på 1600-talet för Broddarp i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 291. (inlagt 040731)
Bråtamossen Anges 1937 som en mosse i Torp i Hagshults socken. (inlagt 031228)
Bråten Grenadjärtorp (nummer 59) ligger i Torps rote i Hagshult, Läs mer i Mellan Härån och Rasjön 1982 sidan 56. I dag (2006) är adressen Hagshults-Torp Bråten.
Brända tomten De tre hyreshusen mellan järnvägen – Skolgatan norr om Sturegatan. Namnet är ganska allmänt. Det kommer av att hela området brann 1961 och det stod tomt ett tag innan hyreshusen byggdes. Därav namnet.
Brändahult Torp i Gimmarps by i Mässbergs rote i Åkers socken. Det byggdes omkring 1800 och flyttades cirka 100 år senare för att bli stommen till en snickerifabrik i Ryd. Läs mer i boken Mellan huggen knut och torvat tak.
Brände mo

År 1786 brändes med vilja Hultsgärde skog från Spänneberget till vägen Tofteryd-Skillingaryd. Sedan kallades området Brände mo. Den som lejdes att bränna skogen var Erik ”Lirken” Danielsson i Skillingaryd.

Brännamossen En mosse i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Bränneslyckan Anges 1937 som en åker i Ekhult i Tofteryds socken.(inlagt 031225)
Brännet Anges 1937 skogsmark i Mörkhult i Hagshults socken och det noteras att det rasat en skogsbrand på platsen. (inlagt 031228)
Brännvinets hus Vedertaget namn på hyreshuset i kvarteret Fogsvansen, korsningen Östra Vasagatan/Hantverkaregatan. Namnet kommer från 1980-talet då många ungdomar bodde i huset och det var mycket fester.
Brännvinsbrunnen Anges 1937 som en brunn i Packebo i Hagshults socken. (inlagt 031228)
Brännvinsvägen Ligger i närheten av Bissefäll och Ryd i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 234.
Brännåsen Torp under Ljussegren i Kylås rote i Åkers socken. Det är socknens nordligaste torp. Torpet byggdes i slutet av 1700-talet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 152.
Bröd till bröder En insamlingskampanj inom Missionsförsamlingen.
Bröderna Bergkvists Fabrik grundad 1945 av Allan, Charles och Hjalmar Bergkvist. Egentligen övertog de fadern Karl-Johan bergkvists företag, bildat omkring 1922. Karl-Johan (1880-1949) kallades ”det mekaniska snillet”. I dag (2006) heter företaget Stacke Hydraulik.
Bröderna Filipssons Se Filipssons Svetsindustri
Bröderna Fribergs Det gängse namnet på Fribergs Speceri- och diversehandel. Affären startades i början av 1920-talet i Emil Erikssons hus vid Torget/Stationsgatan - den byggnad där senare Göte Gustafsson hade sin affär – där Metria finns i dag (2006). Carl Friberg byggde 1926-27 ”Fribergs” vid Storgatan-Kaffegatan, nuvarande (2006) Elmontage. Oscar Friberg flyttade till Vaggeryd och öppnade affär där.
Bröderna Granstrands 1944 startade Bernt och Bertil Granstrand en träindustri. Se även Granstrands. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Bröderna Håkanssons Möbelfabrik Företaget startade år 1909. Byggnaden vid Idrottsgatan uppfördes år 1912 av Hjalmar Håkansson och överläts senare till hans fyra söner. Verksamheten bestod till en början av karosseritillverkning, Senare övergick man till att göra stoppmöbler. Under senare hälften av 1950-talet uppfördes också en metallfabrik. Fastigheten såldes år 2007 till kommunen. Den är numera (2020) privatägd och det är lägenheter inrymda i huset). (200329)
Bröderna Janssons 1944 övertog sönerna Harry och Lars Jansson sin far Emanuels farbik och kallade firman Bröderna Janssons Möbelfabrik. Numera heter företaget Trä & metall.
Bröderna Johanssons Möbelaffär som drevs av bröderna Göthe och Seth Johansson. De har haft verksamhet på olika platser i köpingen. Sista lokalen var i Aronssons båda hus på Storgatan, söder om Sparbanken som revs 1998 - där det i dag (2006) är parkeringsplats. Före dess var man i gamla Sparbanken – tornhuset i Kaffegatans förlängning – och på Smedjegatan - nuvarande Skillingarydsalvan.
Bröderna Johanssons Bygg Företag i Mörkebo. Man byggde bland annat Fribergshuset kring 1927-28.
Bröderna Jonzons Industri
Bröderna Petterssons Snickerifabrik Omkring 1912 startade Gustav Pettersson en snickerifabrik och 1915 inträdde Albert Pettersson i firman, De började i kvarteret Oxeln 3, i den fabrik där senare JG Karlsson och Söner hade sin tillverkning, På 20-talet flyttade man till Johan Nöjds fabrik i kvarteret Haren 1. Vid uppläggningen av Fabriksgatan revs fastigheten. Företaget såldes senare - kring 1950 - till Anders Krahner som drev det i mindre skala. Företaget kallades också Skillingaryds Biltoppsfabrik. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Budgetberedningen Det gängse namnet på kommunens budgetberedning som till kommunstyrelsen lägger förslag på kommande års budget.
Bullalaget Ungdomar som spelade fotboll. Planen låt intill Tysta Marias kafé.
Bullen En avdelning vid Bullerbyds förskola.
Bullerbyn Barnstugan vid Tegnérgatan. I dag (2006) finns här avdelningarna Smulan, kringlan, Skorpan, Bullen och Frallan.
Bullfighters Dartklubb bildad i Skillingaryd i oktober 1995. Läs mer i Finnveden Fredag 48/06
Buskarna En bosättning i Apelås i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Busketrädan Anges 1937 som en åker i Apelås i Tofteryds socken. Den låg invid Buskarna. (inlagt 031225)
Bygdeföreningen Tofteryds Bygdeförening som kan sägas vara en form av samhällsförening för Tofteryd.
Byggedå Byggnadsfirma startad 1971 av Eibert Danielsson och Sigvard Åsberg. Har sitt förråd på Fabriksgatans västra sida alldeles norr om Ovdaskogsvägen.
Bygelgatan Gatan vid kvarteret Hackan norr om kyrkogården.
Bygget (Hagshult) Anges 1937 som tidigare bebyggda åkrar i Torp i Hagshults socken. (inlagt 031228)
Bygget (Tofteryd) Ligger i Tofteryd med i dag (2006) adressen Tofteryd Bygget. Belagt i skrift 1668.
Bygget (Åker) Ligger i Pukarp med i dag (2006) adressen Pukarp Bygget.
Bygget (Åker) Är en smedja i Ålaryd. Mer text och bild finns HÄR!. har i dag (2006) adressen Ålaryd Bygget.
Bygget (Åker) Soldattorp nummer 104 i Ålaryd. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 100.
Bygget (Åker) Ett hus byggt omkring 1905 av nuvarande (2006) ägaren Olle Karlssons far Viktor Karlsson. Viktor var skräddare och bodde först ett stycke i från vid ”Nerabygget”, men byggde nytt nära ”knektatorpet”. År 1930 byggdes en lagård intill knektatoret. Förr gick vägen alldeles öster om detta torp men omkring 1900 flyttades vägen mer västerut till sin nuvarande sträckning. Olle Karlsson var en i en syskonskara på elva. Det egentliga namnet är Kullen men har alltid kallats Bygget. Strax intill vid Ålarydsvägen bor Olles svåger Åke Olsson, som byggde huset med en snickerifabrik – ”Olssons fabrik” – i början av 1950-talet. (inlagt 041205)
Bygg Jonny Ett företag i Tofteryd.
Bülow och Åberg En rörledningsfirma som är nedlagd sedan många år tillbaka.
Bygelgatan Gatan vid kvarteret Hackan norr om kyrkogården.
Byggnadsfirma Andes Smedberg Ett företag i Broddarp. (inlagt 061226)
Byggnadsföreningen Folkets Hus upa Se Folkets Hus och Folkets Park. (inlagt 041205)
Byggnadsvårdspriset Ett kommunalt pris som årligen delas ut till ägare till speciellt välskötta hus.
Byggvaruhuset Var åtminstone 2004 namnet på det som från början hette Werners. låg på Storgatan och drevs av familjen Stråth. Företaget är numera (2006) borta och här finns i stället Sohlbergs. (uppdaterat 050810)
Bylund (Hagshult) Ligger i Rösberga med i dag (2006) adressen Rösberga Bylund.
Bylund (Skillingaryd) Området på vägen mot Fåglabäck alldeles söder om Fåglabäcksvägen i Skillingaryd i Tofteryds församling.
Bylund (Åker) Ligger i Ålaryd med i dag (2006) adressen Ålaryd Bylund.
Bylundsträdan Anges 1937 som en åker i Bylund i Fåglabäck i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Byskolan Ligger i Ålaryd med i dag (2006) adressen Ålaryd Byskolan.
Byslätt Ett hus vid Bylund.
Byslättsgatan Gatan vid Byslätt, Bylund.
Byvägen
Byxaläget Anges 1937 som en gärdesgårdsgrind i Klevshult. Det berättas att någon här hade bytt eller förlorat sina byxor. (inlagt 031228)
Byxemossen Anges 1937 som en mosse i Basseberg i Åkers socken. (inlagt 031228)
Byxen Anges 1937 som en åker i Ålaryd i Åkers socken cch att åkern är kluven och påminner till formen om ett par byxor. (inlagt 031228)
Byxorna Anges 1937 som en slåtter i Häradsköp i Åkers socken och att den har kluven form och liknar ett par byxor. (inlagt 031228)
Bågspännaren Ett konstverk vid Tallnäs.
Bålafällebergen Anges 1937 som berg i Jönshult i Hagshults socken. (inlagt 031228)
Båramo Ligger alldeles nordväst om köping med infart på vägen som går mellan Uppåkra och gamla vägverket. Det är ett skattenybygge från 1554 (då skrivet Boramo). Namnet kommer nog av mansnamnet Båre och betyder nog Båres Mo. Här fanns på 1970-talet ett antiklager. Vid järnvägsövergången har två dödsolyckor inträffat. 1948 dog två personer. Båramo har också haft ett soldattorp (nummer 72). Har ibland stavats Båramoo.
Båramo skjutbana Skillingaryds Skyttegilles skjutbana strax väster om Skillingaryd.
Båramobäcken, Båramo bäck Bäck som rinner från Båramo under järnvägen, Storgatan och E 4 till Fågelforsdammen.
Båramohuset Kallas ofta huset vid Sturegatan 43. Orsaken är troligen att den familj som bodde där kom från Båramo. (inlagt 051020)
Båramovägen Vägen som går från Storgatan mot Båramo - mellan nuvarande (2006) Uppåkra och före detta Vägverket.
Bäckabron Gunnar Blansch, född 1901 skriver så här i boken Mellan Härån och Rasjön 1981. ”Nere vid Bäckabron mellan Åbron och Lagan fanns en plats där militären brände upp skräp som sänghalm o. dyl. Platsen kallades den eviga elden eftersom det brann där hela somrarna.
Bäckadalsgatan Var förr namnet på den gata som gick in från Stationsgatan bort mot bäcken. I dag kallas gatan för Kurragatan.
Bäckafällan Anges 1937 som en hage och även slåtter på Arvidsgården i Norra Linneryd i Tofteryds församling. Ligger vid Nåthultsbäcken. (inlagt 031225)
Bäckalyckan Backstuga och terräng i Ålaryd. Den byggdes i mitten av 1800-talet och revs i början av 1900-talet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 87. Det anges 1937 att den ligger vid Grönabäcken. (uppdaterat 031228)
Bäckalyckeåkern Anges 1937 som en åker i Väshult i Hagshults socken. (inlagt 031228)
Bäckarydet Anges 1937 som terräng i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Bäckaskog (Hagshult) Hus som i dag (2006) har adressen Boda Bäckaskog.
Bäckaskog (Hagshult) Ligger i Gräshult med i dag (2006) adressen Gräshult Bäckaskog.
Bäckaskog (Tofteryd) Ett torp i Linneryds Norregård.
Bäckaskog (Åker) Ligger på vägen till Mörkebo vid avtagsvägen till Ljungafors. Har i dag (2006) adressen Stenshestra Bäckaskog.
Bäckastrand Ligger i Häradsköp med i dag (2006) adressen Häradsköps Gård Bäckastrand.
Bäckmans Kärr Anges 1937 som ett kärr i Torp i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Bäckstigen Gatan i östvästlig riktning i Smördalen mellan Brunnsgatan - Södra Järnvägsgatan. Det är en brant gata, populär vid övningskörning med start/stopp i backe. Gatan har troligen fått sitt namn av att det går en bäck strax söder om gatan. Endast två hus har adress Bäckstigen.
Bäckåker (Tofteryd) Anges 1937 som en åker i Apelås i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Bäckåker (Åker) Anges 1937 som en åker i Mässeberg i Åkers socken och att bäcken ligger vid den bäck som rinner genom byn. (inlagt 031228)
Bäckåkerskrokarna Anges 1937 som en åker med mader i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 031228)
Bäckäng Backstuga under Ålaryd. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 104.
Bälgen Anges 1937 som en åker i Harfall i Åkers socken samt att namnet möjligen kan förklaras med att det står en smedja här. (inlagt 031228)
Bärgningsbil Fram till början av 1970-talet hade Atteviks en stor bärgare ansluten till Bärgningskåren. Under 1990-talet fanns det ytterligare en bärgningsbil i samhället då Lasse ”Bagaren” Pettersson hade bilverkstad i nuvarande Einars Trä.
Börjagården Ligger i Tofteryd med i dag (2006) adressen Tofteryd Börjagården.
Namn Information (senast uppdaterat i mager text)
C-spåret Vid Fågelforsskolan fanns åtminstone 2004 tre spår: A-spåret, B-spåret och Irespåret. Sörgårdsskolan har C-spåret och D-spåret.
Café Bondbönan Namn på tofterydsrevyn 2002. Läs mer. (inlagt 040814)
Calles Färg Färghandel vid torget. Bytte senare namn till Skillinge-Färg
Caltex Den gamla bensinmacken som låg norr om Norra Allégatan vid korsningen med Storgatan. Bytte senare namn till Texaco. Innehavare i många år var Karl-Bertil Helin. Han byggde verkstad och mack i början av 1950-talet. Senare tog Lasse ”Bagarn” Pettersson över rörelsen....
Carl E Johanssons Carl Johansson startade 1912 Carl E Johansson Hjul, - & Möbelfabrik. Han byggde 1912 en verkstad i kvarteret Lämmeln, 1944 överlät han sin rörelse. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Carl Gustaf Skogenbergh Kan vara Skillingaryds andre handlare. Han flyttade till Skillingaryd 1849. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1991 sidan 40.
Carl Hjelmströms Åkdonsfirma Fanns på 1910-talet.
Carl Salomonssons I det Erikssonska huset vid Stationsgatan – där Metria finns i dag (2006) - fanns en så kallad EPA-affär som drevs av köpman Carl Salomonsson.
Carl Svenssons Färgaffär Carl och Frida Svensson drev Järnvägshotellet och även en färghandel i detta hus. Här hade de i ett rum i källaren också den så kallade Basaren – leksaker i mängder. Denna del var troligen endast öppen inför jularna. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1984 sidan 41. Carl hade också försäljning av petroleum.
Carl Svenssons Järnhandel Carl Svenssons Järnhandel (han bytte senare namn till Ihreborn) hade sin butik vid Stationsgatan-Torget där Kupan fanns till somamren 2004. Här har också funnits skoaffär och affär för sportartiklar, matservering, postlokal, lokalredaktion för VN, kommunalkontor, blomsteraffär med mera. I källarplanet hade Bertil Jogmar i anslutning till sin affär mot torget tillverkning av sportartiklar, lädervaror med mera. I uthusen - där bland annat polisstationen fanns till början av 2004 fanns lagerutrymmen för vagnsindustri, järnhandel och lokaler för konstgödning.
Carles Ett konditori vid Stationsgatan som 1969 köptes av Jonssons Konditori. Det hade startats av systrarna Agnes och Ester Svensson 1921 eller tidigare i Göte Gustavssons blivande hus vid Stationsgatan – där Metria finns i dag (2006). Systrarnas far hette Carl och han fick ge namn på kaféet.
Carlmans Jöns Carlman hade sin verksamhet i en lokal på Västra Järnvägsgatan.
Carlsbygget Backstuga under Mässeberg (rote 1) i Åkers socken. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 62)
Carlssons Charkuteriaffär Affär på Skolgatan, huset på västra sidan efter Anton Gustavssons. Den blev senare JLS – Jönköpings Läns Slakteriförening
Carlströms affär Carlströms affär, Björkgården, Tofteryd.
Cederbergs målarverkstad Låg mitt emot Missionshuset på Storgatan. Här hade NTO ofta sina möten innan man 1904 fick en egen lokal – den nuvarande vid Kaffegatan.
Cederbergs plan Så kallades ett markområde mitt emot Cederbergs målvarverkstad. Planen köptes i augusti 1876 av Missionsförsamlingen för ett kyrkbygge. Läs mer i boken Skillingaryds Missionsförsamling 100 år sidan 4.
Centralaffären Affär som startades 1933. Den fanns i nuvarande (2006) Gillsins (tidigare Rolands) på Storgatan. Det var Aina och David Johansson som drev affären. (uppdaterat 050810)
Centralbiografen Det gängse namnet när bion låg på Kaffegatan.
Centralföreningen Fanns på Västra Järnvägsgatan. Tog 1945 över kvarnen men den återgick senare till familjen Lindén.
Centralkonditoriet Affär inregistrerad 1940 av Ingeborg Gustafsson. I huset vid Storgatan - Östra Vasagatan finns i dag Elghags. Affären kallades allmänt för Skråens. Huset byggdes 1945, vilket betyder att Centralkonditoriet först var på annan plats.
Centralplan Den gamla officiella beteckningen på torget och officiell gatuadress för dem som bor i huset på östra sidan av torget.
Centrumblommor Butik i Skillingaryd, tidigare i gamla Oscaria vid Stationsgatan-torget. Numera vid korsningen Stationsgatan-Storgatan.
Centrumkiosken Mångårigt namn på kiosk och gatuköksrörelsen på storgatan, mittemot MC-delar: Det var Tommy och Lilian Sjögren, Asta och Egon Gustavsson som gav rörelsen dess namn när de övertog 1978. Senare övertogs rörelsen av Asterios (efternamnet okänt) som senare sålde till Jan Ingvarsson. 1986 brann den gamla kioskbyggnaden på midsommarafton. En byggnad uppfördes som senare fick ge plats för nuvarande affärs- och bostadshus på tomten.
CF Consulting Ett företag startat i början av 2006 av Camilla Christina Holm, Skillingaryd. Verksamheten består av konsultering inom detaljhandel samt trading av profil- och reklammaterial. (Inlagt 061226)
Charlottenborg Gård i Tofteryd. Text och bild HÄR! I dag (2006) är adressen Sjöeryd Charlottenborg.
Chatham Swed-Form vid södra infarten bytte namn till Chatham, sedan till Flextronics.
Chilli – Frukt & Present Ett företag startat i mitten av 2006. Innehavare är Tove Brandtzaeg Gustavsson Verksamheten består av försäljning av frukt- och presentkorgar samt lokalt odlade och producerade livsmedel. Även försäljning av frukt. (061226)
Christer Gustavssons Åkeri Företag i Klevshult.
Circle K Bensinmacken som tidigare haft namn som Dombys, Esso och Statoil. (200323)
Claessonhuset Hus byggt 1912 och låg där nuvarande (2006) Saturnuskällaren ligger. Huset revs i mitten av 1960-talet.
CNC-Snickerier Företag på Östra Allégatan 27.
Crilles Sprutlackering Ett företag startat 2005 av Christer Oscarsson. Verksamheten består av sprutmålning och renovering av köksluckor och innedörrar. (inlagt 050810)
CSS Städservice Städfirma startad 2002 av Pär-Ola Karlsson.
Cuba Kaffemagasin Robert Andersson skriver så här om början av 1900-talet: En deputation kantar i hast landsvägen, planen framför Cuba Kaffemagasin intill tofterydsvägens mynning, vid Kattens (där sparbanken residerar under sina lökkupoler).
Curt Svenningson Kem Tekn AB Se Svenningsons
Cykelrundan En årlig cykelrunda där par cyklar runt till andra par för god mat och dryck. Läs mer. (inlagt 080914)
Namn Information (senast uppdaterat i mager text)
D-spåret Vid Fågelforsskolan fanns åtminstone 2004 tre spår: A-spåret, B-spåret och Irespåret. Sörgårsskolan har C-spåret och D-spåret.
Dagen Backstuga under Ljungberg Östergård i Bissefälls rote i Åkers socken.
Dagsyföreningen En syförening hos Skillingaryds Missionsförsamling.
Dahlagård Ligger i Linneryd med i dag (2006) adressen Linneryd Dahlagård.
Dahlskog Backstuga under Hagstad i Bissefälls rote i Åkers socken. Möjligen fanns det två backstugor med samma namn i närheten av varann. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 183 och 185.
Dala mosse En mosse i bland annat Hagshults socken. I skrift 1689 kallad Stoore Mosse. Även kallad Dalamossen. (inlagt 031229)
Dalamossen Se Dala mosse. (inlagt 031229)
Dalen Gammal bebyggelse ganska mitt på skjutfältet mot Fågelforsdammen.
Dalen Bebyggelse i Älgamo i Tofteryds socken. (inlagt 031226)
Dallas Under åttiotalet bodde Erik Lundberg i Jakobssons fastighet på Mogatan. Lundberg som hade intresse av vilda Västern döpte om huset till Dallas och det blev ett vedertaget begrepp.
Dalskog Skogsmark i Hagstad i Åkers socken. (inlagt 031229)
Dalslund Snickaren och timmermannen Emil Johansson på före detta soldattorpet nummer 94 Hulebo – eller Dalslund som det heter i dag i Hagshult - byggde en liten verkstad där han i många år tillverkade och reparerade olika bruksföremål. Det lilla torpet födde ett par kor, och naturligtvis en gris. Adressen är i dag (2006) Rösberga Dalslund.
Daltorp Johan August och hans hustru Maria Andersson bodde först på Dalåsen men flyttade till en kolarkoja vid Hagshults skog utmed vägen Skillingaryd - Nyholm. Efter några år uppfördes en enkel stuga bredvid kojan. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 188.
Dalåsa mosse En mosse i Hagstad i Åkers socken. (inlagt 031229)
Dalåsen Torp under Hagstad i Bissefälls rote i Åkers socken. Känd bland annat för Johan August Andersson, kallad Dalåsarn, som kom till Dalåsen på 1930-talet. Han ägnade sig bland annat åt kolning. Senare bodde han på Dalstorp. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 187.
Damklubben Det vanliga namnet på SIS Damklubb, som bildades 1958.
Dammabäcken (Tofteryd) Anges år 1937 som en bäck på gränsen till Åkers socken i Fryebo i Tofteryds socken och vid bäcken fanns förr en kvarn. (inlagt 031226)
Dammabäcken (Åker) En bäck i Byarums socken samt i Pålskog i Åkers socken. (inlagt 031229)
Dammen Förkortning av Fågelforsdammen.
Dammen (Åker) Torp under Pålskogs by och rote i Åkers socken. Det ligger utmed vägen Ovdaskog - Pålskog.
Dammen Ligger i Föreberg med i dag (2006) adressen Föreberg Dammen.
Dammens kvarn och såg Ligger i Gräshult i Hagshult. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 2000 sidan 29.
Dammens Smedjegård Ligger i södra delen av Hagshults socken.
Dammskroken (Damskroken) Torp under Förebergs Lillegård i Förebergs rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 223.
Dansen Anges 1937 som en bosättning i Starkeryd i Hagshults socken. (inlagt 030401)
De gamlas dag Firades förr en dag om året.
De ungas syförening Syförening hos Frälsningsarmén
De äldres fest En fest på Fridhäll (1990 och säkert fler år).
De äldres syförening Syförening hos Frälsningsarmén
Demarell AB I telefonkatalogen ett företag med adress Box 75 och telefonnummer 0370-71750. (inlagt 061226)
Den eviga elden Gunnar Blansch, född 1901 skriver så här i boken Mellan Härån och Rasjön 1981. ”Nere vid Bäckabron mellan Åbron och Lagan fanns en plats där militären brände upp skräp som sänghalm o. dyl. Platsen kallades den eviga elden eftersom det brann där hela somrarna.
Dennis Skog och Entreprenad Ett företag som startades av Dennis Johansson från Nåthult i mars 2005. (inlagt 051204)
Det stora barnkalaset När Missionsförsamlignen och Pingstkyrkan startar sina terminer för bland annat UV kallar man festen på Fridhäll så här.
Dianatemplet En byggnad som tjänade som jaktstuga på Oscar Ljungberghs tid.
Dinareliden Anges 1937 som en vägbacke i Nässja i Åkers socken och att det i en stuga intill förr bodde en man vid namn Din. (inlagt 031229)
Dino Bowlingklubb i Skillingaryd på 1960-talet.
DIPOL Radioklubben DIPOL bildades 1953. Klubbens sysslade med amatörradio och DX-ing, att lyssna på radiosändare från hela världen. Oftast samlades man på Carles Café men också hos Radio & Foto.
Dirty Frank En lokal rockgrupp som består av Adam Fredriksson, Alexander Pettersson, John Fransson och Christian Lindström. Läs mer här. (090116)
Djerfs Frisersalong Erik Djerf hade sin frisersalong på Stationsgatan. Han tog över Ericssons lokaler när denne flyttade sin frisersalong till Kaffegatan. Djerf startade i Skillingaryd kring 1935-36. Rörelsen togs senare över av Lennart Davidsson som numera (2006) driver den under namnet Lennarts Herrfrisering.
Djupgölen Vid torpet Möahult under Kåveryd ligger en göl. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 156.
Djupegöl En göl i Pålskog i Åker socken. (inlagt 031229)
Djupgölshagen Vid torpet Möahult under Kåveryd ligger en hage där det finns en jättegryta i berget. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 156.
Djurabäcken Anges 1937 som en bäck i Tofteryds socken och att den har ett tillflöde till Hagsjön i Hagshults socken. (inlagt 031226)
Djuren som jagade jägare En bok utgiven av Rune Storck. Den gavs ut 1971 och var Runes femte bok. (kompletterat 041205)
Domarringen Starkeryds domarring.
Dohrnérs Kafé i centrum som drevs av familjen Dohrnér. Det upphörde 1989 när familjen sålde huset till kommunen.
Dolkens Torp i Tofteryd som numera är rivet. Kallades oftast Dolkens men hette egentligen Nybygget. Här bodde grenadjären Johan Gustavsson-Dolk och hans hustru.
Domarevägen
Dombys Ibland en benämning på den gamla bensinstationen Esso som bröderna Domby drev. Numera är Dombys namnet på bensinmacken med före detta restaurang Oscar vid södra infarten.

Doolks

Dragspelsgruppen En gupp inom Missionsförsamlingen och ledare 2006 är Jan Persson och Sigge Gustavsson. (inlag 051204)
Drakaberget Anges 1937 som en kulle i Galtås i Åker socken. (inlagt 031229)
Drakahallen Anges 1937 som en gränssten mellan Ålaryd och Vipparp i Åkers socken. (inlagt 031229)
Drakakällan Källa i Nåthult i Tofteryds socken. (inlagt 031226)
Drakarör Röse i Nåthult i Tofteryds socken. (inlagt 031226)
Dressmanns En musikgrupp bildad den 23 februari 2007. Läs mer. (090101)
Drevgölen Anges 1937 som en göl i Ekhult i Tofteryds socken. (inlagt 031226)
Drevsjö Sjö i Tofteryds socken enligt uppgift från 1770. (inlagt 031226)
Drickabilen Vanligt förekommande i samhället ända in på 70-talet. Bland de mest välkända märks Helmer Haraldsson som körde för Skruv Banco, nässjöbryggaren Sven Sundqvist och på senare tid även Jonas Munck.
Druvan Godisaffär på 1960-talet bredvid Görans Frisersalong, på Storgatan norr om Konsum. Innehavare var Britta Welander. 
Drängahålan En håla vid hembygdsgården i Åker.Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 27. (inlagt 040814)
Drätten Anges 1937 som en åker i Frostås i Tofteryds socken. (inlagt 031226)
Duffwasteen Troligen i Tofteryds socken. I skrift 13.20. (inlagt 031226)
Dulebäck Bäcken som ligger på gränsen mellan Skillingaryd - Vaggeryd
Dulebäcksfallet Vid fallet i Dulebäck anlades en såg - i slutet av 1800-talet. Här anlades ett stickspår från järnvägen för att klara snabb lastning,
Dulegatan Gata i östvästlig riktning strax söder om Krahners som går till Storgatan.
Duleverken Det var 1965 som Duleverken byggdes - granne med Fransons Bil. Lokalerna togs i bruk året därpå. Till en början var det 4-5 personer som jobbade där. Redan 1968 var personalstyrkan uppe i 19 personer.
Den förste ordföranden var Sven Holm och den förste föreståndaren Tore Engholm. I juli 1968 tillträdde Carl-Olof Nyréus som föreståndare. Den 1 januari 1980 gick Duleverken upp i Höglandsverken. Nuvarande (2006) namnet är Samhall Brahe.
Dunderhyttan Backstuga under Mässeberg (rote 1) i Åkers socken. Kallas även för Sävkärret. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 69)
Dundervallen Anges 1937 som en åker i Häradsköp i Åkers socken. (inlagt 031229)
Dunderåsens säng En grotta i Tofteryds socken. Noterad hos Allvin 1852, sidan 43-44. (inlagt 031226)
Duvekullen Anges 1937 som åkrar i gräshult och mitt i åkern är en kulle. I dag (2006) adressen Gräshult Duvekullen. (uppdaterat 031229)
Duveled Ett fint odlingslandskap vid Hestra på gränsen mellan Skillingaryd - Vaggeryd.
Duveledbäck Bäck vid Båramo i tofteryds socken. (inlagtr 031226)
Däckdepån Företag startat av Conny Adolfsson och som ligger på Fabriksgatan i den kommunala byggnad där även brandstationen finns.
Dödisgropen Den gamla avrättningsplatsen i Åker. Den sista avrättningen ägde rum 1766. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön sidan 140.
Dödslia Den stora ravinen från Kaffegatan ned mot Gropabäcken, en bit öster om Östra Allégatans utfart mot Kaffegatan.
Namn Information (senast uppdaterat i mager text)
E 4:an Namnet på tidigare Riksettan, som från 1983 går utanför Skillingaryd och som senare blev motorväg.
E B-Frisören Frisersalong i gamla apoteket vid Södra vägen 2 - vid korsningen med Artillerigatan. Den drivs av Eva-Britt Sandberg.
Eckersö En ö i sydöstra delen av Linnesjön.
Edit Svenningsson Betty Sundström hade hatt- och modeaffär i västra delen av Åkerstigs fastighet på Stationsgatan. Hon efterträddes av Edit Svenningsson.
Efraimsgården Ligger i Tofteryd.
Eghit 1420 berättas i ett dokument om en ödegård i Tofteryds socken kallad Eghit. Kan också röra sig om en gård som benämndes Ekit. (inlagt 031226)
Egorts Helmer Nykvists hussom låg vid Storgatan mitt emot nuvarande (2006) konstaffären.
Einar Jonsson Bilsadelmakeri
Einar Nilssons Einar Nilssons Möbelfabrik. 1928 inköpte Einar en fastighet i kvarteret Lämmeln 2. Han köpte av målaremästare Johan Anton Lindahl. Omkring 1936-37 övertog Einar sin brors verkstad i kvarteret Hjorten. Einar avvecklade sin verksamhet 1947. I huset fanns det också möbelaffär och senare Musikaffär - nuvarande (2006) Musikcentralen.
Einars Trä Startades 1944 av Einar Johansson i kvarteret Nålen 8, strax väster om ångcentralen. 1958 flyttade man till Norra industriområdet vid Verkstadsgatan, alldeles norr om Krahners. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Ekbacken Ligger i Uljeshult med i dag (2006) adressen Uljeshult Ekbacken.
Ekdahls Ekdahls Möblerstartades 1946 och 1974 flyttader verksamheten till Skillingaryd. Det året byggdes en ny fabrik vid Åkersvägen.
Ekebacken (Hagshult) Ligger i Väshult i Tofteryds socken med i dag (2006) adressen Väshult Ekebacken. Anges år 1937 som backar i Packebo. (uppdaterat 031229)
Ekebacken (Tofteryd) Ligger i Sjöeryd med i dag (2006) adressen Sjöeryd Ekebacken.
Ekeberg (Hagshult) Ligger i Hagshult med i dag (2006) postadressen Hagshults-Målen Ekeberg.
Ekeberg (Åker) Ligger i Häradsköp med i dag (2006) adressen Häradsköp Ekeberg. Det är ett före detta ryttartorp som flyttats till platsen. Se mer under Ryttartorpet. Läs mer i boken Bak hugen knut och torvat tak sidan 274 och 278. (kompletterat 040731)
Ekeberg (Åker) Ligger i Nässja med i dag (2006) adressen Nässja Ekeberg.
Ekeberget Anges 1937 som ett berg i Tofteryds socken. (inlagt 031226)
Ekebergsmossen En mosse i Tofteryds socken. (inlagt 031226)
Ekedal Bosättning vid Ekhult i Tofteryd. Blev känt för allmänheten i samband med Tofterydsdagen. Då byggdes en kolmila i Ekedal.
Ekedungen Ett hus i Boarp.
Ekekullen (Tofteryd) Ligger i Sjöeryd med i dag (2006) adressen Sjöeryd Ekekullen.
Ekekullen (Häradsköp i Åker) Anges 1937 som en kulle i Häradsköp i Åkers socken och att det växer ekar på kullen. (inlagt 031229)
Ekekullen (Mässeberg i Åker) Anges 1937 som en kulle i Mässeberg i Åkers socken och att det där förr växte ek på kullen. (inlagt 031229)
Ekekullen (elgebo i Åker) Anges 1937 som en kulle med ekvegetation i Elgebo i Åkers socken. (inlagt 031229)
Ekelund Ligger i Häradsö med i dag (2006) adressen Häradsö Ekelund. Torpet ligger söder om gårdarna i Häradsö. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 334. (kompletterat 040814)
Eken vid Högabråten En mäktig ek som bland annat är populär fotograferingsplats. (200329)
Ekens åäng
Eket En gammal gård i Tofteryd som omnämns i ett brev från 1460. Troligen låg den nära Sjöaryd.
Ekengrens Den 15/10 1904 öppnade Elna Ekengren hotell i Skillingaryd. Det låg i Götaströmshuset, där Beklädnadsaffären finns i dag (2006)
Ekgården Ligger i Torp i Tofteryd med i dag (2006) adressen Tofteryds-Torp Ekgården.
Ekhemmet (Tofteryd) Ligger i Ekhult i Tofteryds församling. (inlagt 031226)
Ekhemmet Ligger i Häradsköp med i dag (2006) adressen Häradsköp Ekhemmet. Det är ett torp under Häradsköp och är nu fritidshus. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 283. (kompletterat 040731)
Ekholmen Bosättning i Ekhult i Tofteryds församling. (inlagt 031226)
Ekholmen (Åker) Backstuga som ligger i Ryd i Föreberg-Lillegårds rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 233.
Ekholmen (Åker) Ligger i Häradsköp med i dag (2006) adressen Häradsköp Ekholmen.
Ekholmens Industri En industri alldeles väster om Skillingaryd
Ekhult By i Tofteryd. Här finns i dag postadresserna Ekhult följt av Assarsbo, Backen, Björkelid, Missionshuset och Norrgården. Ekhult har också varit soldattorp (nummer 749)
Ekhults Missionshus Ligger i Tofteryd.
Ekhäll Ligger i Ålaryd med i dag (2006) adressen Ålaryd Ekhäll.
Ekkullen (Hagshult) Ligger i Rösberga med i dag (2006) adressen Rösberga Ekkullen.
Ekkullen (Åker) Ligger i Ålaryd med i dag (2006) adressen Ålaryd Ekkullen.
Eks Mekaniska Verkstad Företag i Äddebo väster om Skillingaryd.
Eksgatan Gata på Eksområdet i östvästlig riktning. Här ligger Sörgårdsskolans äldsta skoldel och norr om gatan ligger Fridhäll.
Eksjö Fabriks Bolag
Eksområdet Bostadsområdet strax söder om Fridhäll.
Eksås (Eksåsen) Ligger i Pukarp med i dag (2006) adressen Pukarp Eksås.
Eksäter Ungdomsgård högt belägen nära Kylås. Invigdes 1970. Adressen är i dag (2006) Kyllås Eksäter.
Eksätra Ligger i Hagshult med i dag postadressen Hagshult Eksätra.
Ekvallsvägen Anges 1937 som en skogsväg i Älgebo i Åkers socken. (inlagt 031229)
Ekåker Anges 1937 som en åker i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 031229)
Ekåsen Ligger i Packebo med i dag (2006) adressen Packebo Ekåsen.
Ekängen Ligger i Torp i Hagshult med i dag (2006) adressen Hagshults-Torp Ekängen.
El-Agenten Företag med verksamhet i Skillingaryd och Hillerstorp. Vid nyåret 2004/2005 tar Elagenten över Sohlbergs tidigare lokaler på Fabriksgatan. (kompletterat 041205)
Elgamo Gård i Tofteryds socken. Ny stavning fastställdes av lantmäteristyrelsen 1955 från Elgamo till Älgamo. (inlagt 031226, kompletterat 060715)
Elgebo Elgebo hette förr Eliaboo. Elgebo är rote 8 i Åkers socken. Under Elgebo Lilla och Stora fanns torpen soldattorpet nr 101 Kisteryrdet, Norra Gruvbäcken, Södra Gruvbäcken, Molyckan, Sågen och Lugnet samt backstugorna Broen, Tråddrageristugan, Kvarnbacken, Sågen, Broholm och färgeristugan Strömsbro. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 247.
I dag (2006) finns det adresserna Elgebo samt Elgebo följt av Björkekulla, Gård och Södergård.
Herrgårdsbyggningen i Stora Elgebo byggdes av brukspatronen Andreas Åkerlund året 1813. Läs mer i boken mellan Härån och Rasjön 1980 sidan 34 och 1986 sidan 58. Mer text och bild HÄR!
Ny stavning fastställdes av lantmäteristyrelsen 1955 från Elgebo till Älgebo (kompletterat 060715)
Elgebo allé 1892 beslutades om en förändrad vägsträckning vid Elgebo, vilket medförde att den vackra allén reducerades och senare borttogs. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1997 sidan 63.
Elgebo Gård Den stora gården i Elgebo. Läs mer under Elgebo.
Elgebo rote Är enligt roteindelningen 1850 rote 8 av 13 i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 7. (inlagt 040814)
Elgebo Södergård Ligger i Åkers socken med i dag (2006) postadressen Elgebo Södergård.
Elgebo Tråddrageri Backstuga under Stora Elgebo i rote 8 i Åkers socken. Här föddes 1839 ”stolla Hedda”. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 261.
Elghags Företag som startades av Curt Elghag 1967. Företaget Elghags startade sin verksamhet i Elghammar, men flyttade i början av 1900-talet till nya lokaler i Götaström. Man köpte in företaget Wog, men 1993 gick Elghags i konkurs. Ny ägare blev från 1 juli 1993 Hans Brand. Elghags kan numera sägas vara en del i företaget Wog som finns i Elghammar. Detta företag har fyra delägare.
Elghammars (Skillingaryd) Lennart Elghammars företag och bostad. Hans fastighet på Södra Järnvägsgatan 2 totalförstördes av brand 1971. Läs mer om branden i boken Larmet går (sidan 45). Elghammar hade bland annat en mattaffär. Denna startade Gunnar Karlsson Elgehammar på Elghammar 1922.
Elghammars (Elghammar) Ibland kan det beteckna Elghammars strax väster om Skillingaryd där företaget WOG finns (2006). Här fanns ett bruk med stångjärnshammare. Det var Andreas Åkerlund som startade denna 1840. Namnet Elghammar kom av Elgebo, som han ägde. Kring 1850 brann bruksvillan. Den nya villan som byggdes ansågs för liten och den monterades ned och flyttades till Månsabo. En ny villa byggdes, troligen stod den klar 1860.
Elghammars Blåbandsförening En blåbandsförening - en nykterhetsförening bildades 1891 men den lades ned redan 1898.
Elghammars Industri Postadress som troligen avser industrin WOG i Elghammar.
Elghammars Träullsfabrik
Elghammars Väveri
Elghs Möbelfabrik Firma som inregistrerades 1944 och som 1947 tog nya lokaler vid Skolgatan - Gjuterigatan i bruk. Verksamheten upphörde i slutet av 1990-talet. Kommunen äger huset och det revs våren 2003. På platsen byggdes 2004 en skolidrottsplats. (kompletterat 040731)
Eliamo(o) Se Älgamo. (inlagt 031226)
Elkes Tips och Toto Företag som numera (2006) har sin verksamhet i stationshuset. Tidigare fanns det vid Storgatan 5. Det har sitt ursprung i Göte Gustafssons Pappershandel. Drevs 1996-2003 av Elke och Sören Kuzmic. Vid halvårsskiftet 2003 övertogs rörelsen av Serwan Khorsheed och Nada Sokic.
Ellen Carlssons kafé Låg på Skolgatan i kaféet bildades för övrigt Skillingaryds Bollklubb (nuvarande SIS).
Elitkåren De brandmän i Skillingaryd som blev utbildade på brandbil och motorspruta och som var avlönade kallades från 1935 för elitkåren till skillnad från den allmänna brandkåren, Från och med 1941 kallas elitbrandmännen i sina kontrakt för borgarbrandmän. Läs mer i boken Larmet går.
Ella och Ingeborg Jonssons musikutbildningsfond En fond som Ingeborg (1907-1998) och hennes syster Ella (1910-1999) bildade genom ett testamente från 1995. Kommunen ansvarar för fonden.
Elljusspåret, elljusbanan Stod klar vid Grönelund 1968. En ny elljusbana stod klar 1982. Läs mer i boken Skillingaryds FK 1937-1987 sidan 52.
Elmhult Ligger i Fastorp med i dag (2006) adressen Fastorp Elmhult. Den förste som bodde på Elmhult var en skomakare som hette Elm. (uppdaterat 031226)
Elmontage Elaffären i Fribergshuset vid korsningen Kaffegatan-Storgatan.
Elverket Dess gamla lokal fanns på Skolgatans östra sida.
Emanuelas Backstuga i Gimmarps by i Mässbergs rote i Åkers socken. Hade tre olika namn: Hyttebo, Emanuelas och Kappen. Läs mer i boken Mellan huggen knut och torvat tak sidan 83.
Emil Erikssons På 1920-talet sa man Emil Erikssons fastighet om hus där Metria finns i dag (2006) vid Torget-Stationsgatan. När Fribergs flyttade från huset kring 1927 öppnad Emil själv en speceriaffär i huset. Efter honom kom Boberg och Bengtsson och senare Petrus Molin.
Emil Sjö Möbelfabrik Gustav Furukvist och Emil Sjö delade på sin rörelse 1935. Emil tog den norra delen av byggnaden i kvarteret Järven. Torkutrymmet delade man på. Emil hade företaget 1935-1948. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Em-Ji Industrimontage
Emiliero Ligger strax väster om Skillingaryd. Adressen är i dag (2006) Bengtsbo Emiliero.
Emmaboda Är ett torp under hemmanet Nåthult och heter egentligen Rödjan.
Enbacken Ligger i Mölnarp med i dag (2006) adressen Mölnarp Enbacken.
Enebacken (Tofteryd) Ligger i Sjöeryd med i dag (2006) adressen Sjöeryd Enebacken.
Enebacken (Åker) Ligger i Föreberg med i dag (2006) adressen Föreberg Enebacken.
Enedungen Ligger i Boarp med i dag (2006) adressen Boarp Enedungen.
Enekroken Anges 1937 som åker- och slåttermark i Jönshult i Hagshults socken. (inlagt 031229)
Engholms Engholms Industri AB ägs numera av Lars Ljungqvist. Företaget startade 1913 och har lokaler på Smedjegatan 6.
Experience En sång- och musikgrupp som tidigare hette X-perience. Fasta deltagare är nu (2005) Annelie Jonsson och Weine Rapp.
Ericssons Frisersalong Frisersalong som fanns vid Kaffegatan 34. Den lades ned 1989 då den drevs av grundarens son Sven-Olof Ericsson. Gustav Ericsson hade startat vid Stationsgatan på 1920-talet. När Ericsson flyttade till Kaffegatan tog Erik Djerf över lokalen på Stationsgatan.
Erik och Sigvard Huvudpersonerna i Tofterydsrevyn 2002, 2004 och 2006 och de spelas av bröderna Gustavsson, Björn och David. (inlagt 061226)
Eriksbyggegapet Anges 1937 som en gärdesgård på vägen till Eriksbygget i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 031229)
Eriksbygget Torp under Mässeberg (rote 1) i Ålaryd. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 94). Har i dag (2006) adressen Ålaryd Eriksbygget.
Erlandsbo Torp i Gimmarps by i Mässbergs rote i Åkers socken. Det byggdes i slutet av 1700-talet. Läs mer i boken Mellan huggen knut och torvat tak sidan 81.
Ernst Claessons Möbeltillverkning Se Klaessons Möberltillvkerning
Eskil Håkanssons Snickerifabrik Eskil hade till en börjat delat lokal med brodern Hjalmar i kvarteret Tomaten. 1918 byggde Eskil en egen fabrik i kvarteret Illern. 1931 flyttade han till Örebro.
Esso Bröderna Dombys bensinstation och verkstad vid södra infarten till Skillingaryd. I dag (2006) är det Lennart ”Grus” Larsson som har verksamhet i lokalerna. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 2002 sidan 74.
ETM - Klevshult Ett företag i Klevshult.
Ett eko av Tofterydsdagen Namn på den samling som man brukade ha en tid efter Tofterydsdagen.
Ett ringa stycke av jorden En bok utgiven 1979 av Stellan Andersson. Den handlar om kampen mot ett utbyggt skjutfält.
Exercisplatsen Förr talades om exercisplatsen som nuvarande Slätten. ”Exercis-platsen” står det exempelvis på en karta från 1853.
Explosive Design Skillingaryd Handelsbolag Ett företag startat i mars 2005. Bolagsmän: Robert Alkemark och Dan Damberg.
Verksamhet: Design och handel med prydnadsföremål samt annan för ändamålet förenlig verksamhet. Alla priser till etappsegrarna i O-Ringen 2005 kom från detta företag. (inlagt 050810)
Expo-Artiklar Företaget EXPO-Artiklar Kurt Svensson startade kring 1979 och upphörde (?) i mitten av 1990-talet då Kurt flyttade till Värnamo.

 


Namn
Information
FCO Står för Fackliga Centralorganisationen, som senare bytte namn till LO-sektionen.
Fabriksgatan Gatan från längst i norr till Sturegatan - går i nordsydlig riktning. Här finns i dag (2007) företag som Holmbergs, GS-Rör, Ge-Ji, Stilexo och Presso. Plus många fler.
Fadhurstorp Se Fastorp. (inlagt 040117)
Fagerholm Ligger i Fagerhult och har i dag (2006) adressen Fagerhult Fagerholm.
Fagerholm(en) Dragontorp (nummer 58) i Starkeryd. Har i dag (2006) adressen Starkeryd Fagerholmen.
Fagerhult By i Hagshult. Här finns i dag (2006) adresserna Fagerhult följt av Fagerholm, Fridhem och Solbacken. Gården kallades förr Musebo. (kompletterat 040117)
Fagerhults hylte Anges 1930 som ett skogsskifte i Fagerhult i Hagshults socken. (inlagt 040117)
Fagerhults Plantskola Grundades redan 1902. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 2002 sidan 89.
Falken Denna Frisksportscoutavdelning startades av Skillingaryds FK 1950 och det var stationerad i Åker. Läs mer i boken Skillingaryds FK 1937-1987 sidan 35.
Falkens Åkermark i Klevshult i Åkers socken. (inlagt 040207)
Fallansgölen Anges på kartan från 1958 som en göl vid gränsen Kyllås i Åkers socken till Voxtorp och Ingarp i Åsenhöga. (inlagt 040207)
Far Anders väg Ligger på Sörgårdsområdet, det nya området söder om Valdshultsvägen mitt emot Rönngatan.
Farm Factory – gasklart Namn på Tofterydsrevyn 2004. Läs mer. (inlagt 040926)
Farmartjänst Företag som hjälper lantbrukare. Har sin bas utanför Vaggeryd.
Farmen En tv-serie som i många år spelats in i trakterna av Skillingayd-Vaggeryd och där man ofta har sin förläggning på Slätten i Skillingaryd. Se bild från Slätten 200704 med farmen här (200705)
Farmoragärdet Platsen där backstugen Kullen i Ryd under Föreberg Lillegård låg. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 232.
Fastorp Gård i Tofteryd nära skjutfältet. Skrevs 1345 Fadhurstorp. Borde numera stavas Farstorp. Har också varit soldattorp (nummer 76). Här finns i dag (2006) adresserna Fastorp följt av Björkens, Brorsholm, Elmhult, Mellangården, Mickelsbo, Norrgården, Sörgården och Västergården.
Fastorpsvägen Vägen mellan Fastorp - Skillingaryd, som går rakt genom militärens område.
Fataholm En ö i Linnesjöns sydöstra del mitt emot Sjöbo.
Fattigstugan (Åker) Omtalas redan 1845. Stugan revs och en ny stod klar 1904. En uppgift berättar att den uppfördes 1838 och att en ny stod klar 1901. Namnet ändrades senare till ålderdomshem och 1968 flyttades verksamheten till Skillingaryd och av lokalerna blev det i stället sjukhemmet Vilan. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1996 sidan 141 samt i årgång 1997 sidan 65. Läs även mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 23. (kompletterat 040926)
Fattigstugekullen Kullen mitt emot kyrkan på andra sidan vägen intill dammen.
Femkampen Femkampsområdet i sydvästra delen av Skillingaryd.
Femkampsvägen Gata på Femkampsområdet i sydvästra delen av Skillingaryd.
Femkampsområdet Bostadsområde i sydvästra delen av Skillingaryd.
Ferrebergis qwern Stavning 1548 på Förebergs kvarn i Åkers socken. (inlagt 040207)
Festtipset En tipspromenad på Fridhäll 1990 (och troligen fler år).
Fiberprodukter Ett företag på Åkersvägen 57.
Filadelfia En församling i Skillingaryd med lokal på Kaffegatan.
Filegran Ett kommunalt projekt som startade den 9 september 2003. Modellen handlar om former för samarbete mellan skola, socialtjänst och elevers familjer för att möjliggöra normal skolgång för barn med sociala svårigheter. (inlagt 041205)
Filialen Huset låg alldeles vid järnvägen. Här hade J A Karlsson affär. Man sa ”Filialen” eller ”fläska-Karlsson”. Huset flyttades troligen 1957 och blev klubblokal åt Skillingaryds IS vid gamla ishockeybanan.
Filipssons Svetsindustri Företag i Väshult, Hagshult, som startades den 6.6.66 av bröderna Filipsson.
Finn-Slöjd En affär som startade 1976. Adressen var Storgatan 13.
Finnveden En bok av K. Härenstam
Finnveden Det allmänna namnet på Finnvedens redaktion i Skillingaryd.
Finnveden Extra Gösten 2007 bytte Finnveden Fredag namn til Finnveden Extra och utgivningen flyttades från fredagar till tisdagar. (inlagt 090101)
Finnveden Fredag En tidning startad 1981 under namnet Veckotidningen Finnveden som har sitt allra starkaste fäste i Skillingaryd. Tidningen firade under 2006 sina 25 år, bland annat med en utställning på redaktionen i Skillingaryd. Den 30 januari 2008 tömde Finnveden sina lokaler och flyttade till Värnamo. (inlagt 040926, kompletterat 061227+090101)
Finnveden Information Företag startat 1991, vilket ägs av Per Bunnstad.
Finnveden Nu En tidning startad hösten 2003 – egentligen namnbyte från Finnvedens Annonsblad och Onsdagstidningen. (inlagt 040926)
Finnveden under medeltiden Avhandling skriven av Kurt Härenstam.
Finnvedens Annonsblad En tidning som senare bytte namn till Finnveden Nu och som har redaktion i Skillingaryd. (inlagt 040926)
Finnvedens Sparbank 1969 bytte Skillingaryds Sparbank namn till Finnvedens Sparbank.
Firiberghs quarn Anges 1405 och avser nuvarande stavningen Förebergs kvarn. (inlagt 040207)
Firma Alltjänst Drevs fram till början av 2000-talet av disponent Arvid Bringesjö. Firmans inriktning var precis som namnet säger. Bringesjö åtog sig de flesta uppdrag som städning, tvättning, fönsterputsning, trädgårdsskötsel och budservice. Som god frälsningssoldat åtog han dock inga systembud.
Firma Bifo Damklädesaffär, nedlagd i början på 1980-talet där Akropolis i dag (2006) finns. Innehavare var Birgitta Folksén.
Firma Epoc-Persienner Företag som i slutet av 1970-talet bytte namn till Rymans Markiser & Persienner och som i dag (2006) heter Solskydd.
Firma Herrsko Skoaffär i Löövs källare, nuvarande Akropolis på Storgatan. Fanns i mitten av 1960-talet. Ägare var Ingbritt och Valle Persson, Gert Brehmer och Gun Persson
Fiska-Sven Benämning på fiskaffären som låg på Skolgatan, ungefär där Jupiter finns i dag.
Fiskaffären Den butik som låg på Skolgatan, ungefär där Jupiter finns i dag. Startades av Helmer Haraldsson och togs senare över av Sven Jonsson. Sven med dotter Pia avvecklade butiken 1988. De fortsatte dock att resa runt på landsbygden och saluföra sina varor. Sedan verksamheten överlåtits till Pia i september 1992 inregistrerade hon hösten 1998 företaget Pia service. Hon levererar direkt till kunderna och har också försäljning i källaren i familjens hus på Ågatan.
Fjärrvärmeverket Det värmeverk i södra delen av Skillingaryd, som togs i bruk 1984.
Flarnbäckskärret Anges 1937 som ett kärr i Nässja i Åkers socken och att bäcken vid kärret heter Grobäcken. (inlagt 040207)
Flaskebo Bosättning i Fryebo i Tofteryds socken. (inlagt 040117)
Flata I ett brev från 1200-talet talas om en tvist om skogarna Flata och Nåthult mellan invånarna i Östbo och munkarna i Nydala. Det är inte exakt klarlagt vad Flata stod för.
Flextronics Ett internationellt företag som köpt det som från början hette Swedform i Skillingaryd, Ire i Skillingaryd och ABOS i Vaggeryd. Emellan har det hetat Mastek och Chatham. Företaget såldes i september 2004 till AQ-Gruppen i Västersås. (kompletterat 040926)
Flickskolan Några år kring 1900 fanns en privat flickskola i den åkerstigska fastigheten vid Skolgatan-Stationsgatan. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1986 sidan 50.
Flintabygget Ligger norr om Skillingaryd, väster om järnvägen vid Alshult och strax söder om Hestra.
Floaträdorna Anges 1937 som åkrar i Häradsköp i Åkers socken och att det invid låg (svårtytt) en liten göl eller pöl? (inlagt 040207)
Floden (Floen) Ett torp under Häradsköps rote i Åkers socken. Torpet låg mellan Harfall och Härdsköp. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 279. (inlagt 040926)
Flodhästen Klevshult. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 2001 sidan 98.
Floen (Tofteryd) Gammal bebyggelse i norra delen av skjutfältet.
Floen (Åker) Anges 1957 på kartan som betesmark i Häradsköp i Åkers socken och 1930 som en å i Häradsköp. Det är en backstuga under Härdasköp i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 284. (inlagt 040207, kompletterat 040926))
Floods Fastighets AB Ett företag på Vattugatan 3.
Floåker Anges 1937 som en åker i Torp i Tofteryds socken. (inlagt 040117)
Flugemaden Anges 1937 som en mad i Västhult i Hagshults socken. (inlagt 040117)
Flurra Ett förr vanligt smeknamn på Södra Lycke i Ljungberg.
Flyktingförläggningen Startade 1992 vid västra lägret. Kallades även flyktinglägret.
Flygfältet Så kallas ibland landningsbanan på Slätten. Förr var det benämningen på flygfältet på östra Lägret.
Flyghangaren Den hangar som fortfarande finns kvar nära militärens byggnader på Östra Lägret.
Fläska-Karlsson Huset låg alldeles vid järnvägen. Här hade J A Karlsson affär. Man sa ”Filialen”, "Karlsson på filialen” eller någon gång ”fläska-Karlsson”. Huset flyttades troligen 1957 och blev klubblokal åt Skillingaryds IS vid gamla ishockeybanan. Under om delar av Skillingaryd/hus/Källeliden berättas mer. Läs mer. (kompletterat 040926)
Fogdegård Ligger i Packebo med i dag (2006) adressen Packebo Fogdegård.
Foglabäck Se Fåglabäck. (inlagt 040117)
Folkbiblioteket Den gamla benämningen på biblioteket i Skillingaryd.
Folkbokföring
Folkparken Folkets Park, som revs i slutet av 1970-talet. I dag finns det bara några rester kvar (2006). Föreningen för Folkets Park bildades 1937.
Folkskolan Folkskolan i Skillingaryd startade den 15/1 1850 och pågick i två månader, antagligen i gästgivaregården. 1855 hyrdes lokal hos skomakare P Pettersson och från 1856 hos Carl Thelander.
Folktandvården Den folktandvård som fanns till början av 2004 i Skillingehus men som då flyttades till Vaggeryd. I augusti 2004 startade en privat tandläkarmottagning i ldelar av de tidigare lokalerna i Skillingehus (inlagt 040926)
Fontellare En trafikdelare vid övergångsställen. Fanns på 1950-talet på Storgatan vid söndra infarten, mejeriet och kyrkogården.
Formkök i Skillingaryd AB
Form-Star Ett företag som ett tag hade sin verksamhet i nuvarande (2006) GM-Verken på Storgatan. (inlagt 040117)
Fornbolmen En av sjöarna som är en liten kvarleva av Fornbolmen är Linnesjön. Fornbolmen sträckte sig från Värnamo till långt norr om Vaggeryd.
Forsbergs smedja Låg vid Storgatan där Konsum fanns till hösten 2003.
Affär på Skolgatan, huset på västra sidan efter Anton Gustavssons.
Fotvården Se Kerstins Fotvård.
Frallan En avdelning vid Bullerbyns förskola.
Framtiden Missionsförsamlingens dagis – byggnaden strax norr om Missionskyrkan och som byggdes till 2002.
Frans Petterssons Inregistrerad firma 1915: Frans Petterssons Manufaktur-, Klädes-, Skrädderi, och Kappaffär. Det är föregångaren till Beklädnadsaffären. Hans manufakturaffär togs över av Fröknarna Pettersson (Ida, Hulda, Edla, Hanna, Tilda), vilka i sin tur tidigare haft kafé i David Aronssons hus vid Sundbergs hörn. Carl Andersson hade på 1930-talet startat herrekipering i östra delen av huset. Senare övertog han också Fröknarnas affär. I västra delen fanns Carles Konditori.
Fransson Hill Område på skjutfältet
Fransons Bil Företag som startades kring 1920 och som sedan slutet av 1977 har sin verksamhet vid Åkersvägen.
Franssons Snickeri Ett företag ägt av Marthin Fransson, startat 1980 eller tidigare.
Frapher Damkonfektion En affär på Storgatan 13 som drevs av Ella Jonsson. (inlagt 090101)
Fredrikaträdan Anges 1937 som en åker i Fåglabäck i Tofteryds socken.
Fredsdungen Anges 1937 som skogsmark i Studstorp i Tofteryds socken. (inlagt 040117)
Fredsfällan Anges 1937 som skogsmark i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040207)
Fredsparken Anges 1937 som skogsmark i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 040117)
Free Path
Sommaren 2007 startade en ny hundbutik i Svenstorp i Tofteryd, bara 600–700 möter söderut från korsningen mot Hagshult. Här driver Anette Frii Holmkvist Ninniz Hundbod plus att hon har en egen kennel som heter Free Path och hon har hundar av raserna dandie och westie. (090101)
Frejagatan En gata på norra delen av Marielundsområdet på vägen till Grönelund där det finns fem gator med namn som knyter an till Vikingatiden. Alla utgår från Sturegatan och alla är återvändsgator.
Fribergs Huset där det fanns en blomsteraffär (nedlagd under 2004) och elaffär vid korsningen Kaffegatan-Storgatan. En stor brand inträffade här 1950. Läs mer i boken larmet går (sidan 33). Fribergs byggdes kring 1926-27 av Bröderna Johansson Bygg i Mörkebo. Fribergs Speceri. och diversehandel (Carl Friberg) fanns i huset och i anslutning därtill Skillingaryds enda mejeri. Mejeriet höll på till 1940. 1944 övertogs affären av Eric Andersson som drev den i sex år innan Nils och Olle Johansson övertog den och gjorde den till snabbköpsbutik. (kompletterat 050810)
Fribergs mjölkaffär Carl Friberg hade en mjölkaffär mitt emot Bröderna Fribergs på Stationsgatan. Det var i källaren i stationsinspektor Svenssons tegelhus – nuvarande (2006) Jonssons Konditori.
Fridhem (Hagshult) Ligger i Fagerhult och har i dag (2006) adressen Fagerhult Fridhem.
Fridhem (Tofteryd) Ligger vid Tofterydsvägen i Linneryd, alldeles vid infarten till Mölnarp. Har i dag (2006) adressen Linneryd Fridhem.
Fridhem (Tofteryd) Ligger i Tofteryd med i dag (2006) adressen Tofteryd Fridhem.
Fridhem (Tofteryd) Ligger i Ryd i Tofteryd med i dag (2006) adressen Tofteryds-Ryd Fridhem.
Fridhem (Tofteryd) Ligger i Torp i Tofteryd med i dag (2006) adressen Tofteryds-Torp Fridhem.
Fridhem (Tofteryd) Gammal bebyggelse ganska mitt på skjutfältet mot Fågelforsdammen.
Fridhem (Åker) Anges 1937 som ett soldattorp i Klevshult i Åkers socken. Klevshults ryttartorp nr 53 Fridhem låg under Nässja rote i Åkers socken och är sedan många år rivet. Det stod ett par hundra meter norr om torpet Sanden. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 325. (inlagt 040926, kompletterat 040926)
Fridhem (Åker) Ligger i Grytås i Åker med i dag (2006) adressen Åkers-Grytås Fridhem. Här låg en backstuga som är riven och den låg under Galtås Södergård i Björnaryds rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 303. (kompletterat 040926)
Fridhem (Åker) I Fridhem i Stenshestra hölls småskola fram till 1911 då skolan i Ljungafors togs i bruk. Adressen är i dag (2006) Stenshestra Fridhem.
Fridhem (Åker) Ligger i Åker med i dag (2006) adressen Åker Fridhem.
Fridhem (Åker) Backstuga under Stora Elgebo i rote 8 i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 265. Anges också på kartan 1958 som åkermark. (kompletterat 0402079
Fridhäll (Skillingaryd) Missionsförsamlingens sommarhem på väster. Det anlades 1923 och 1947 uppfördes en musikpaviljong. Läs mer i boken Skillingaryds Missionsförsamling 100 år sidan 24.
Fridhäll (Åker) Ligger i Pålskog med i dag (2006) adressen Pålskog Fridhäll.
Fridslund

Backstuga under Pålskogs rote och by i Åkers socken. Flyttades från harfall till Pålskog – utmed vägen Linnås-Pålskog. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 168.

Fridstockfestivalen En festival som anordnats några gånger, bland annat 23 juni 2000 (även 1998, 1999 och 2001) vid Båramo. (inlagt (050810)
Frimans skoaffär Fanns på Stationsgatan. Först hade han affären på södra sidan – i det hus som brann 1971 när det var konditori. På andra våning fanns på tidigt 1900-tal en läkarmottagning. När Holger Jonsson övertog huset flyttade han tvärs över gatan till Stora Hotellet. Innehavaren var detaljist för jäst, vilket han inte sålde i affären utan levererade till samhällets olika livsmedelsbutiker. Senare bytte affären namn till Hallgrens Skor.
Frimärkets dag Firas varje år sedan 1992 – som regel första lördagen i oktober –av Östbo Historiska Sällskap. Oftast hålls arrangemanget i anslutning till Skillingaryds höstmarknad.
Friska fläktar Rune Storcks första bok utgiven 1949. (Inlagt 041205)
Fritids-OS En OS för fritidselever från norra komundelen och det arrangerades på Movalla 2004 och 2005. (inlagt 050810)
Frostås Betyder Froståsen, åsen där det är frostnämt. Här finns en hällkista. I Frostås finns i dag (2006) adresserna Frostås följt av Lilla Lassabo, Norratorp och Södratorp. 1268 berättas om Frustasa. Har även stavats Fråståsa. Ligger i Tofteryds socken. En jordbruksfastighet. Ny stavning fastställdes av lantmäteristyrelsen 1955 från Fråstås nr 1 till Frostås nr 1.(uppdaterat 040117, kompletterat 060716)
Froståsatorp 1668 berättas om Froståsatorp i Tofteryds socken. (inlagt 040117)
Froståsen Åsen där Harfall med flera gårdar ligger i Åkers socken. (inlagt 040926)
Fryebo Kulturgårdar strax norr om Klevshult. Anlades kring 1520. Skrevs på 1500-talet Fröjeboda. Namnet tyder på att det fanns gott om grodor på platsen (fröa = groda). Har även stavats Fryggebo. Här finns också en linbasta. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1990 sidan 81. I Fryebo finns i dag (2006) adresserna Fryebo följt av Norrgården, Södergården, Västergården och Östergården. En jordbruksfastighet. Ny stavning fastställdes av lantmäteristyrelsen 1955 från Fryggebo nr 1 till Fryebo nr 1. (uppdaterat 040117, kompletterat 060716)
Fryebo Häst Ett företag i Fryebo. (inlagt 050810)
Fryebohuset Fryebohuset kallades det hus som låg vid korsningen Östra Vasagatan - Storgatan och där 1945 Centralkonditoriet byggdes. I dag (2006) Elghags Support. (Eller huset alldeles norr om...?) Fryebohuset fick det av att Axel Johansson, ursprungligen från Fryebo, och en av hans bröder byggde huset.
Frygebo by 1668 berättas om Frygebo by i Tofteryds ocken. Torde röra sig om Fryebo by. (inlagt 040117)
Frygeboliden Anges 1937 som en vägbacke i Klevshult i Åkers socken och att vägen gåt till Frygebo i Tofteryds socken. (inlagt 040207)
Fryggebo Se Fryebo. (inlagt 040117)
Fråstås Se Frostås. (inlagt 040117)
Frälsningsarmén Ligger på Storgatan. Har tidigare funnits på andra platser i samhället. Frälsningsarmén startade 1892.
Frälsningsarméns livräddningsscouter
Fröknarna Petterssons Frans Petterssons Manufaktur-, Klädes-,Skrädder och Kappaffär togs över av Fröknarna Pettersson (Ida, Hulda, Edla, Hanna, Tilda), vilka i sin tur tidigare haft kafé i David Aronssons hus vid Sundbergs hörn.
Fumlarna En akrobatgrupp med ungdomar bildad 1972
Furulund Torp under Ålaryd. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 103. Anges enligt kartan 1958 som terräng vid Ålaryd. (kompletterat 040207)
Furunäs Ligger i Åker med i dag (2006) adressen Åkers-Ryd Furunäs. Det ligger i Förebergs rote i Åkers socken och var ett torp. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 239.
Futabo 1686 berättas om Futabo i Tofteryds socken. Det är inte känt var detta låg eller om namnet är felaktigt. (inlagt 040117)
Fyllaryd I ett brev från 1320 skrivs om ”bron mellan Sixtenstorp och Fyllaryd”. Det är två numera okända gårdar. Bron bör vara en äldre bro över bäcken mellan Tofteryd och Torp. Läs mer i Tofteryds Sockens medeltidsurkunder.
Fyra pojklagen Från omkring 1950 hade SIS fyra pojklag, en sommarturnering i fotboll för unga grabbar med lag som Arsenal. Det blev senare även fyra pojklag i ishockey. Verksamheten höll på en bra bit in på 1970-talet.
Fyraebiaerghe Anges 1360 ligga i Åkers socken och stavas numera Föreberg. (inlagt 040207)
Fågelfors Avstyckning för masugn på Fåglabäck i Tofteryds socken. (inlagt 040117)
Fågelfors Förskola Förskolan vid Fågelforsskolan, som startade 1991.
Fågelfors kraftstation
Fågelforsdammen Dammen som 1911 anlades vid Lagan nordost om Skillingaryd.
Fågelforsdammen runt En motionsrunda på cykel som sedan 1995 genomförs varje Kristi Himmelsfärdsdag. Arrangörer är bland andra kommunen, frisksportarna, MHF och IOGT-NTO i Vaggeryd. (Uppdaterat 050810)

Fågelforsens Skolidrottsförening

Fågelforsnytt Ett informationsblad från Fågelforsskolan till alla föräldrar med barn i förskola och familjedaghem i området Fågelfors. (inlagt 051204)
Fågelforsskolan 1968 infördes högstadium i Skillingaryd och den nya byggnaden placerades norr om sim- och sporthallen utmed Skolgatan. Genom en tävling fick samtliga skolbyggnader utmed Skolgatan namnet Fågelforsskolan. (kompletterat 040926)
Fågelforsskolans dagis Dagis som startade 1991. Se även Fågelfors Förskola
Fågelforsskolans hälsokontrakt En aktivitet mellan Fågelforsskolan och Lions Club. Skolelever från årskurs sex får om e önskar skriva under kontraktet och lovar därmed att vara tobaksfria. Penningpriser utlottas bland ungdomarna. (inlagt 051204)
Fågelmosen En mosse i Tofteryds socken. (inlagt 040117)
Fågelsång Ligger i Väshult med i dag (2006) adressen Väshult Fågelsång.
Fågelsången Torp under Hylteryd (rote 6) och Stenshestra gårdar i Åkers socken. Hette egentligen Stenliden. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 203).
Fåglabäck Flera gårdar med anor flera hundra år tillbaka strax väster om köpingen. Skrevs på 1540-talet Fuglabeck och betyder bäcken där det är gott om fåglar. Med adresserna Fåglabäck finns i dag (2006) också Fåglabäck följt av Björkhamra och Ungdomsgården. Har även stavats Foglabäck. En jordbruksfastighet. Ny stavning fastställdes av lantmäteristyrelsen 1955 från Foglabäck nr 1 till Fåglabäck nr 1. (kompletterat 060716)
Fåglabäcken En bäck i Fåglabäck i Skillingaryd. (inlagt 040117)
Fålla Ligger på vägen från Linneryd till Tofteryd mitt emot Linneryds Missionshus och intill Sjöstorp.
Fångaskogen Anges 1937 som skogsmark i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040207)
Fårakullen Anges på kartan från 1958 som en mossholme vid Nässja i Åkers socken. (inlagt 040207)
Fårö Anges 1930 som en plats i Galtås i Åkers socken. (inlagt 040207)
Fäbodkärret Anges 1937 som ett odlat kärr i Torp i Tofteryds socken. Ligger bakom lagården. (inlagt 040117)
Fähusträdan Anges 1937 som en lagård i Harfall i Åkers socken att och den ligger bortom lagården. (inlagt 040207)
Fähusåker Anges 1937 som en åker i Hult i Tofteryds socken. (inlagt 040117)
Fäkällan Anges 1937 som en källa i Fryebo i Tofteryds socken och vid denna källa brukade kreaturen vattnas. (inlagt 040117)
Fällan (Hagshult) En avstyckning från Hagshults prästgård i Hagshults socken. (inlagt 040117)
Fällan (Hagshult) Lgger i Väshult och kallas enligt en uppgift från 1930 även för Kullen. Ligger i Hagshults socken. (inlagt 040117)
Fällan Ligger norr om Skillingaryd, väster om järnvägen vid Alshult och strax intill Hestra.
Fällan (skjutfältet) Där artilleriet brukade placera sina kanoner.
Fällan (Hult i Åker) Anges på kartan 1957 som betesmark i Hult i Åkers socken. Noteras 1930 och 1937 som bosättning. Ett torp och invid en backstuga i Hult i Hults rote i Åkers socken., Torp revs omkring 1955, backstugan redan omkring 1900. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 351-352. (inlagt 04020, kompletterat 040926)
Fällan (Galtås Åker) En backstuga under Galtås Norregård i Björnaryds rote i Åkers socken.Den revs i början av 1900-talet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 300. (inlagt 040926)
Fällan (Nässja i Åker) En backstuga under Nässja Södergård i Nässja rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 319. (inlagt 040926)
Fälle Norra Terräng i Frostås i Tofteryds socken. (inlagt 040117)
Fällebo, Fällebohuset Källeliden 16 vid korsningen med Åkersvägen. Heter egentligen Kristineberg men har kallats Fällebo eller Fällebohuset. Huset byggdes 1920-21. Det stod tomt från mittan av 1970-talet och revs omkring 1987. Här finns i dag ett nytt flerfamiljshus, byggt kring 1990.
Fällebo Ligger i Linnås i Åkers socken. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 2002 sidan 83. Adressen är i dag (2006) Linnås Fällebo. Läs även mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 170. (kompletterat 040926)
Fällehagen Anges 1937 som en hage i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 040117)
Fällorna Torp i Ålaryd. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 88. Har i dag (2006) adressen Ålaryd Fällorna.
Fällorna Anges 1937 ligga i Häradsköp i Åkers socken. I boken Bak huggen knut och torvat tak – sidan 281 – berättas att det är ett top under Häradsköp. (inlagt 040207, kompletterat 040926)
Fältbiologerna Aktiv ungdomsförening på 1970-talet med fågelskådning som största intresse. Hade klubbstuga i Pålskog.
Fäng(e)shatten 1686 anges Fängeshatten. Det är en sjö i Åkers socken. Den anges också 1937 som en sjö vid Svinsjön i Åkers socken. (inlagt 040207)
Färgarns Alvar Johanssons bostad och affär på Kaffegatan 28. Huset finns kvar men är i dag i annans ägo och här finns inte längre någon butik.
Ur Finnveden Fredag nr 16/1996: Alvar Johansson, Skillingaryd avled tidigt i går morse efter en tids sjukdom. Han skulle på måndag ha fyllt 94 år.
Alvar föddes alldeles invid Lagan i Skillingaryd och han hade sex syskon som alla lämnade Skillingaryd. Fadern August gick i lära som färgargesäll åt Welander. Alvar började tidigt som järnarbetare hos Theodor Gustavsson i Källgrens smedja. Annars hade han ett tag bott hos sin syster i Tyringe. Ett tag jobbade han också som bilreparatör.
Så småningom började Alvar arbeta som färgare. 1925 mötte han Willie och 1933 blev de tu ett. De köpte en fastighet på nuvarande Kaffegatan. Där sålde de garner, tyger, trikåer med mera och höll på ända till 1972.
De senaste åren har makarna bott i servicehuset Jupiter i Skillingaryd.
Alvar har alltid varit kyrkligt intresserad och var ett tag kyrkobroder. Han sörjes närmast av sin hustru Willie, 88, samt sonen Kent med sonhustrun Anna och sondottern Kathleen.
Färgeriet Strömsbro Se Strömsbro.
Färingen Angiven på kartan som terräng vid Nässja i Åkers socken och 1930 som en avstycka. (inlagt 040207)
Föreberg By och gård i Åkers socken. Omnämns 1360 som Fyraebiaerghe. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1997 sidan 67. Här finns i dag (2006) adresserna Föreberg följt av Björkudden, Brunnsry, Dammen, Enebacken, Hultskvarn, Kvarnåsen, Lillegård, Norregård, Skogslund, Södergård, Änggärdet och Änggärdet Öllebo.
Förebergs göl Angiven på karten som en göl vid Föreberg i Åkers socken. (inlagt 040207)
Förebergs kvarn Kvarnen vid Föreberg norr om Åker. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1997 sidan 67.
Föreberg Lillegård Gård i Förebergs rote i Åkers socken. Under Föreberg Lillegård har funnits torpen Damskroken, Lönnåsen två styck Änggärdet, backstugorna Hjusabaken, Kvarnåsen, Lillängen och Skogslund. I roten finns också gården Ryd. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1997 sidan 67 och i Bak huggen knut och torvat tak sidan 217.
Föreberg Norregård Förebergs Norregård i Förebergs rote i Åkers socken har varit ett kronor kapelanboställe. Under Norregård finns torpen Brunnsrydet och Hjortåsen samt backstugorna Brunnsrydet och Svensbygget. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 237.
Föreberg Södergård Förebergs Södergård i Förebergs rote i Åkers socken har varit ett kronor militärboställe. Under gården finns torpen Furunäs och Hjortåsen. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 237.
Föreberge Stavning 1498 före föreberg och det anges ”en odegard och en qwern Föreberge”. (inlagt 040207)
Förebergs rote Är enligt roteindelningen 1850 rote 7 av 13 i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 7. (inlagt 040926)
Förebergsbanan Skillingaryds Motorklubbs folkracebana i Föreberg utanför Åker.
Förebärg Stavning 1478 på Föreberg i Åkers socken. (inlagt 040207)
Föreläsningsföreningen (Hagshult) Föreläsningsförening som startades kring 1950 och som än i dag (2006) har en omfattande verksamhet med som regel åtta träffar per år.
Föreläsningsföreningen (Åker) Föreläsningsförening som startades kring 1950 och som än i dag (2006) har en omfattande verksamhet med som regel åtta träffar per år.
Föreningen Skillingaryds Folkets Park upa Se Folkets Hus och Folkets Park. (inlagt 040926)
Föreningen Skillingaryds Militärmuseum Se Skillingaryds Militärmuseum. (inlagt 040926)
Föreningssparbanken Det nuvarande (2006) namnet på Tofteryds Sockens Sparbank, startad 1877.
Företagshälsovården Startade 1976 och heter numera Hälsan Småland och ägs av Hans Falk. I några år fanns Företagshälsovården i Thulinshuset nära stationen men finns numera (2006) i gamla läkarstationen vid Källeliden). 1.1.1987 slogs företagshälsovården samman med den i Vaggeryd.
Företagshälsovårdskommittén Kommitté för företagshälsovården.
Förskoleloppet En aktivitet för alla förskolor och den första arrangerades vid Grönelund den 26 oktober 2005 och Finnveden Fredag berättade om loppet den 28 oktober. (inlagt 051204)
Försäkringskassan Flyttades trots stora protester kring 1990 till Vaggeryd.
Förvaltarbostaden Bostad för förvaltaren av skjutfältet. Ligger i södra delen på Östra Lägret och i dag har hemvärnet sin gård där. Sista boende i huset var Valle, Ingbritt, Linus och Agneta Persson som bodde där 1965.
Föräldrarådet I dag (2005) finns det sju föräldraråd och en samrådsgrupp i Skillingaryd. I föräldrarådet ingår föräldrar från varje klass/avdelning på respektive enhet. Personal, elever år 4-9 och skolledning finns representerad. Samrådsgruppen för området består av en förälder från varje föräldraråd samt personal och skolledning.
Förö Anges 1937 som en ö i Dala mosse i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 040117)
Namn
Information
G S Rör AB Företag som startades någon gång på 1980-talet av Bröderna Jan och Ulf Gustavsson samt Kaj Svensson. Har sin verksamhet i gamla Krahners vid Fabriksgatan. Numera (2006) är Kaj ensam ägare, men Jan och Ulf jobbar kvar. (kompletterat 2004)
G-klaven Kör inom kyrkan i Skillingaryd (från årskurs 2). (inlagt 090101)
G–Sus En kör inom Missionsförsamlingen.
G T Svets & Service AB Företag på Industrigatan 6.
Gabriels smedja Låg vid Källeliden.
Galaxen Galaxen är en verksamhet med uppdrag att dels arbeta drogförebyggande, dels arbeta med ungdomar har eller är på väg att få missbruksproblem. Projektet pågår 1 mars 2004–1 mars 2006. (inlagt 060716)
Gallerians läkarmottagning Läkarmottagning i Mässeberg, som ägs av Sven Johansson.
Gaalta aas Anges 1342, 1360 och 1365 och med det avses Galtås i Åker socken. (inlagt 040208)
Galt as Anges 1447 och med det avses Galtås i Åkers socken. (inlagt 040208)
Galta Aass (Hagshult) Se Galtåsen. (inlagt 040208)
Galtaberget Ligger vid Galtås i Åkers socken. Anges år 1800 ha fynd av järnmalm.
Galtgärdet Anges 1937 som åkerområde i Jönshult i Hagshults socken. (inlagt 040208)
Galthaas Anges 1365 och med det avses Galtås i Åkers socken. (inlagt 040208)
Galtåker Anges 1937 som en åker i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 040208)
Galtås En by strax söder om Skillingaryd. Här finns i dag (2006) postadresserna Galtås följt av Björkkulla, Björkö, Gransätra, Lyckan, Norregård, Nyhem, Skogslund och Solbacken. Galtås ligger i Björnaryds rote i Åkers socken.
Under Galtås ligger Norra Galtås och Södra Galtås. Husbehovskvarn fanns vid Bockebo bäck.
Under Galtås Norregård fanns torpet Kvarnaryd samt backstugorna Fällan, Kvarnen och Sågen:
Under Galtås Södergård fanns grenadjärtorpet nummer 50 Öen, torpet Aspedalen, torpet Lilla Galtås samt backstugorna Aspedalen, Kullen, Norrom, Norrö, Rosenlund, Skogslund, Sörö och Lilla Galtås.
Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 297. (kompletterat 040926)
Galtås missionshus Missionshus som byggdes 1876 och revs 1994. En minnessten är rest på platsen. Den låg under Södra Galtås i Björnaryds rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 302. (kompletterat 040926)
Galtås Norra Ett annat namn på Galtås Norregård i Åkers socken. (inlagt 040208)
Galtås Norregård En av gårdarna i Galtås. Benämns även Galtås Norra. (kompletterat 040208)
Galtås Norregård nr 2 En jordbruksfastighet. Ny stavning fastställdes av lantmäteristyrelsen 1955 från Galtås Norregård nr 2 till Galtås Norra nr 2. (inlagt 060716)
Galtåsa kulle På kartan en kulle vid Galtås i Åkers socken. (inlagt 040208)
Galtåsen (Hagshult) Anges 1930 som en ås i Norra Torp i Hagshults socken. (inlagt 040208)
Galtåsen (Tofteryd) En höjd 1,5 km öster om Linneryd och 3 km söder om Tofteryds kyrka. Omnämns i ett gränsdokument av år 1320 som ett av råmärkena mellan Östbo och Njudung. 1320 berättas om ”... i galta aass vid thet höga bergit vid tofftaryd... 1686 är stavningen Galtååsen och 1690 om Galtåsen. (kompletterat 040208)
Gamla I 12 Västra lägret.
Gamla apoteket De tidigare två platserna för apoteket. Läs mer under Apoteket.
Gamla badplatsen Ofta en benämning på den gamla badplatsen vid Långasjöns nordspets. Den används än i dag av inte minst familjer med hundar.
Gamla bryggeriet Låg vid Smedjegatan
Gamla Gästis Låg nära korsningen Artillerigatan - Storgatan, åt nordost.
Gamla Ires Ires gamla fabrik på Hantverkaregatan.
Gamla isbanan Isbanan som togs bruk vid årsskiftet 1948-49 och som byggdes på ideell väg tills den flyttades till Movalla 1964-65. Den låg där nuvarande Hemköp finns i dag (2006) och strax öster därom. (kompletterat 040926, 050810)
Gamla Konsum Sedan nya Konsum byggdes i början av 1960-talet blev Gamla Konsum namnet på den tidigare lokalen på Storgatan i de lokaler där i dag (2006) Pizzeria Akropolis finns). Ibland säger man också Gamla Konsum om den ännu tidigare platsen för Konsum, huset vid Kvarngatan i korsningen med Trädgårdsgatan. (kompletterat 040926)
Gamla Krahners Det allmänna namnet på Krahners gamla fabrik på Fabriksgatan, som numera (2006) är företagshotell.
Gamla landsvägen Anges 1937 som” förr en landsväg över Björkefors - Torrmyra i Hagshults socken och att den även kallas för Kungsvägen.” (inlagt 040208)
Gamla Mejeriet Huset på Storgatan, alldeles norr om nuvarande (2006) Sparbanken.
Gamla Skillingaryd En serie offentliga möten som Östbo Historiska Sällskap började med 1994.
Gamla Skolan Ligger i Hult med i dag (2006) adressen Hult Gamla Skolan.
Gamla Tennisbanan Den tennisbana som Bertil Jogmar på Industrikompaniet byggde på 1940-talet.
Gamlegården Hembygdsgården i Åker. Se även Åkers gamlegård. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 27. (inlagt 040926)
Gammalt och Nytt Affär som sålde antikviteter och frimärken i före detta Åkerstigs lokal i korsningen Skolgatan - Stationsgatan. Bröderna Inge och Matti Moberg var innehavare och affären fanns i slutet av 1970-talet.
Gammelgården Ligger i Nåthult med i dag (2006) adressen Nåthult Gammelgården.
Gamla Skolan Ligger i Nässja med i dag (2006) adressen Nässja Gamla Skolan. Läs mer under Nässja skola.
Gamla Uppåkra Företagets Uppåkras lokaler som numera (2006) ägs av Ålaryds Trä som även har uthyrt till bland annat Wremps Möbelprototyper, RO Mekaniska och fram till 2005 BK Skyltreklam (som flyttade till Vaggeryd) . Tidigare var lokaler även uthyrda till V Perssons Svets. (Kompletterat 050810, 060716)
Gamle mossen Anges 1937 som en mosse i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 040208)
   
Gammelgården En byggnad på Tallnäs som ursprungligen var Oscar Ljungberghs sommarställe och som Växjö Stift köpte 1953 för att bilda stiftelsen Växjö Stiftsgård Tallnäs. År 2000 renoverades hela Gammelgården. Nu används alla rum som konferensrum förutom biljardrummet på övervåningen. Här finns rum för både små och stora grupper. (inlagt 061227)
Garvare Anderssons Robert Anderssons far som hade sin fastighet på Skolgatan.
Gasoline Motorcykelklubb bildad 1997. Läs mer. (kompletterat 040926)
Gatebacken Anges 1937 som en plats framför ladugård utefter häradsvägen i Basseberg i Åkers socken. Det noteras även att häröver drivas kreaturen ut till betet. (inlagt 040208)
Gatelyckan Anges 1937 som en åker i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040208)
Gatelyckan Anges 1937 som en åker i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 040208)
Gatekullaträdan Anges 1937 som en åker vid Gatekulle i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 040208)
Gatemossen Anges 1937 som en odlad mosse i Harfall i Åkers socken. (inlagt 040208)
Gatemossen Anges 1937 som en mosse i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040208)
Gatukontoret
Gatåkern Anges 1937 som en åker i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040208)
Geijersgatan

Gata i nord-sydlig riktning på Eksområdet, mellan Rydbergsgatan-Åkersvägen.

GEJI Ett företag på Fabriksgatan startat 1963 av Göte Jonzon.
Gemmatorp, Gemmetorp Se Gimmarp.(inlagt 040208)
Generalmönstring
Getahålorna Anges 1937 som kärrmark i Torp i Hagshults socken. (inlagt 040208)
Getahålorna Anges 1937 som slåtterkärr och skogsmark i Torrmyra i Hagshults socken. (inlagt 040208)
Getaryggen Skogsmark i Tofteryds socken. (inlagt 040208)
Getahagen Anges 1937 som en hage i Hagshults socken (inlagt 040208)
Getahålorna Anges 1937 som kärrmark i Torp i Hagshults socken. (inlagt 040208)
Getter Östboiter och västboiter under mötestiden i Skillingaryd slogs ibland och kallade varann för getter och grisar. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1986 sidan 49.
Getterna I en urkund talas om Magnus Getaskalle som var död 1360 och som gav en gård i Galtås till Nydala kloster. Kvinnorna i denna släkt kallades i långa tider i Åker för getterna. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1984 sidan 82.
Getåker Anges 1937 som en åker i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040208)
Getåkersberget Anges 1937 som ett berg vid Getåker i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040208)
Getön ANges på kartan 1958 som en mossholme i Nässja i Åkers socken. (inlagt 040208)
Gevärsförrådet
Giet Ett annat namn på Gärdesbygget i Nässja i Åkers socken. (inlagt 040208)
Gilberts Livs Den livsmedelsaffär som låg vid korsningen Fåglabäcksvägen-Östra Allégatan och där det senare blev damfrisering, Salong Hårfint.
Gijdhingxhylta Se Jönshult. (inlagt 040208)
Gillsin Home Pierre och Vesna Gillsin från Malmö slog 2005 ned bopålarna i Skillingaryd och i gamla Rolands på Storgatan 9 startade de en frisersalong och en inredningsbutik. (inlagt 061227)
Gimmarp (Tofteryd) En by i Tofteryd. I ett brev från 1320 stavas det Gummatörp. Har också varit soldattorp (nummer 75). I dag (2006) är adressen Tofteryds Gimmarp. Med denna förled finns sedan även Norrgården, Sörgården, Torbits och Västergården. 1491 skrev i ett brev Gemmetorp eller Gemmatorp. (uppdaterat 040208)
Gimmarp Moen
Gimmarp (Åker) 1551 talas om gården Gimethorp och Gunnetorp men kan i stället avse Gimmarp i Gällaryds socken eller i Tofteryds socken.1686 talas om Gimmarp i Åkers socken. 1954 inträffade en brand hos Karl-Erik och Alice Storck i Gimmarp. Huset totalförstördes men innan det var för sent räddade sina ettåriga tvillingar från att brinna inne. Alice själv brännskadades svårt och avled på Värnamo lasarett. Läs mer i boken Larmet går (sidan 36). Har också varit soldattorp (nummer 97). Läs också mer i bak huggen knut och torvat tak sidan 78 där det berättas om Gimmarps torp Erlandsbo, Brändahult och Kalmaden samt backstugorna Högadal, Hyttebo, Lilla Mad och Mölnåsen. I dag (2006) finns adresserna Åkers-Gimmarp Mellangården, Norrgården och Sörgården. (uppdaterat 040208)
Gislabo En backstuga under Gisslaköp i Kylås rote i Åkers socken. Huset brann ned 1905. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 137.
Gisslabo Anges 1958 på kartan som ägomark i Gisslaköp i Åkers socken. (inlagt 040208)
Gisslagölen
Gissla Kiööp Anges 1686 och avser Gisslaköp i Åkers socken. (inlagt 040208)
Gisslaköp Soldattorp (nummer 107) i Åkers socken. Det heter Glörnebo, tidigare Glörumsbo. Läs mer under Glörnebo.
Gisslaköp Gård under Kylås rote i Åkers socken. Under Gisslaköp finns torpen Petersborg, Valingsberg, Liden, Johansbygget, Nybygget och soldattorpen Glörnebo samt backstugorna Gislabo, Skogsbo, Kvarnåsen, Lilla Lid, Komodebo och Berget som även kallats Lyckans Höjd. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 135. I dag (2006) finns adresserna Gisslaköp samt Gisslaköp Sörgården och Gisslaköp Valingsberg.
Gisslaköpsgölen Anges 1958 på kartan som en göl i Gisslaköp i Åkers socken. (inlagt 040213)
Giömosse Se Dala mosse. (inlagt 040213)
Glönebo Anges 1930 till Gisslaköp i Åkers socken. (inlagt 040213)
Gjuteriet Skillingaryds Gjuteri som drevs av Thor Peterson åren 1920-1966. Låg på södra sidan av Fåglabäcksvägen där Fågelforsskolans högstadium finns i dag (2006).
Gjuterigatan En gata i Skillingaryd invid det gamla gjuteriet. Gatan går i östvästlig riktning mellan Fabriksgatan-Storgatan.
Glads, Gladahuset Det allmänna namnet på det hus som ligger sydväst om korsningen Sturegatan-Storgatan.
Glasmästeri Finnveden Ett företag på Östra Allégatan 27. (inlagt 061227)
Glaspalatset
Glasögonaåker Anges 1937 som en åker i Häradsköp i Åkers socken och att den till formen påminner om ett par glasögon. (inlagt 040213)
Gläntan En del av äldreboendet Sörgården. Se även Sörgården.
Glönebo Anges 1958 på kartan som ägomark i Gisslaköp i Åkers socken. (inlagt 040213)
Glörnebo Soldattorp under Gisslaköp i Kylås rote i Åkers socken. Hette tidigare Glörumsbo. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 138.
Glörumsbo Soldattorp. Se Glörnebo.
GM-Verken Företag som startades 1990. Har haft verksamhet på Industrigatan 6 men finns numera (2006) på Storgatan i före detta Form-Stars lokaler.
Goda hela cirklar Ett kvalitetshöjande projekt inom kommunens vård och omsorgsverksamhet. Det startade officiellt den 1 juli 2003.
Godisaplan Anges 1937 som slåtter i Älgebo i Åkers socken samt att marken är plan och att här finns en kolbotten. (inlagt 040213)
Godsmagasinet Järnvägens godsmagasin på västra Järnvägsgatan.
Gossorkestern En mindre orkester hos militären. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1983 sidan 56.
Gottalien Där vägen delade sig på Kaffegatan. Åt norr bodde Gotthard ”Gotte”. De sista som bodde i huset innan den revs när nya E 4 byggdes var familjen Gunnarsson.
Granefelts Lantbruk AB Företag i Klevshult med adressen Jussö Gård. (kompletterat 061227)
Granens källa Anges 1937 som en källa i Jönshult i Hagshults socken. (inlagt 040213)
Granesmaden Anges 1937 som skogsskift i Väshult i Hagshults socken. (inlagt 040213)
Granfors Ligger i Ljungafors och har i dag (2006) adressen Ljungafors Granfors.
Granholmen Åkermark i Gimmarp i Tofteryds socken. (inlagt 040213)
Granliden Ligger i Nåthult med i dag (2006) adressen Nåthult Granliden.
Grannsamverkan
Granråsa Bebyggelse i Torp i Tofteryds socken. (inlagt 040213)
Granrååsen En ås i Tofteryds socken. (inlagt 040213)
Gransjön En sjö i Tofteryds socken. (inlagt 040213)
Granstigen Gata på Alshultsområdet.
Granstrands Företag grundat 1944, som numera heter Kinnarps. Det startade under namnet Bröderna Granstrand av Bernt och Bertil Granstrand. De hyrde till en början lokaler men 1955 köpte de den nedlagda ångcentralen vid Östra Allégatan och byggde till den. 1988 byggdes en ny fabrik på Götaström, vilken numera heter Kinnarps. 1985 sålde Karl-Erik 91 procent av företagets aktier till Rolf Johansson och 1988 resterande del. Rolf har senare sålt till Kinnarps.
Granstrands & Co H & J Granstrand & Co. Ett snickeriföretag grundat av Herman Granstrand i Kyllefors, Åker, omkring 1900. Även kallat Kyllefors Snickerifabrik. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Granstrandsbranden 1971 drabbades Granstrands av en våldsam brand då stora delar av fabriken förstördes. En av de anställda – Sievert Andersson– omkom i samband med branden.
Gransåker Anges 1937 som en åker i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040213)
Gransätra Ligger i Galtås med i dag (2006) adressen Galtås Gransätra.
Granudden Anges 1930 som en avstycka i Gisslaköp i Åkers socken. (inlagt 040213)
Granveken 1498 berättas om Granveken i Tofteryds socken, men det är inte känt vad som avses. (inlagt 040213)
Granvik Ligger i Åkers socken.
Granviken Terräng i Jönshult i Hagshults socken. (inlagt 040213)
Greens Rör Företag med verksamhet i framför allt Skillingaryd och Vaggeryd.
Grefsås Anges 1367 som en by eller gård och kan möjligen avse Galtås i Åkers socken. (inlagt 040213)
Grekhuset Kallades huset åt nordost vid korsningen Storgatan-Östra Vasagatan eftersom det bodde en eller flera grekiska familjer i huset.
Greshylta Stavningen 1259 för Gräshult. (inlagt 040213)
Grindvaktsstugan Bebyggelse i Båramo i Tofteryds församling. Var förr grindvaktsstugan vid Götaströms bruk. (inlagt 040213)
Groasjön (Grosjön) En sjö i Tofteryd som via Grohults kanal har förbindelse med Linnesjön.
Grobäcken Anges 1957 på kartan som en bäck vid Nässja i Åkers socken. Sven Pettersson från Nässja och Skillingaryd berättar 050905 att bäcken kommer från Harfall och Mo och är tillflöde till Klevshutlagölen. Den fortsätter österut för att mynna i Lagan. (inlagt 040213, kompletterat 051204)
Grohult En by strax öster om Linnesjön.
Grohults kanal En kanal från Groasjön ut i Linnesjön.
Grohultsviken En vik i Linnesjön.
Gropabäcken Den bäck som rinner förbi Fridhäll, vidare lite åt nordväst och vidare genom centrum till Lagan. Namnet syftar lika mycket på området strax söder om Kaffegatan och öster om det första soldathemmet där bäcken slingrar sig fram.
Gropabäckens Dag Har sedan ett par gånger 2001 firats första lördagen i maj, samma dag som Skillingaryds marknad. Alla som har tillbringat sin ungdom i Gropabäcken samlas för att prata gamla minnen.
Grosjön 1930 berättas om Grosjön i Tofteryds socken och att det är ett sällsynt namn på Lillsjön. (inlagt 040213)
Groängen 1237 berättas om en äng invid Grisjön i Sjöaryd i Tofteryds socken. (inlagt 040213)
Grunditz Rör Företag som startades 1946 och som har sin verksamhet på Fabriksgatan.
Gruvbäcken Ligger i Starrike med i dag (2006) adressen Starrike Gruvbäcken.
Gruvbäcken Anges 1958 på kartan som en bäck i Älgebo i Åkers socken. (inlagt 040213)
Gruvbäcksmossen Anges 1958 på kartan som en mosse i Älgebo i Åkers socken. (inlagt 040213)
Guldgruvan Smeknamn på källarlokalen åt norr hos Granstrands på Östra Allégatan 27 med anledning av att de som jobbade därnere tjänade lite mer (210519)
Grytås Soldattorp och gård (nummer 102) i Åkers socken. I Grytås ligger den enda kända skeppssättningen i socknarna Hagshult, Tofteryd och Åker.
Grytås ligger i rote 9 (Häradsköp) i Åkers socken. Under Grytås låg soldattorp nr 102 Sneppabo samt backstugan Modalen. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 272.
Adressen är i dag (2006) Åkers-Grytås och Åkers-Grytås Fridhem.
Grytåås Stavning 1686 för Grytås i Åkers socken. (inlagt 040213)
Gråderumpor Anges 1937 som terräng i Hult i Åkers socken. (inlagt 040213)
Gräsberg Åkermark i Gräshult i Hagshults socken. (inlagt 040213)
Gräsberget Anges 1937 som berg i Torrmyra i Hagshults socken. (inlagt 040213)
Gräsfällan Anges 1958 på kartan som terräng i Gimmarp i Åkers socken (inlagt 040213)
Gräshult By i Hagshults socken som också har ryttartorp (nummer 64) i Hagshult. År 1259 var stavningen Greshylta, 1314 Graeshulla, Graeshylto, Graeshylta, 1315 även Graeshylta och Grashulte, 1432 Graeshult, 1686 Gräshult.
Läs mer i Mellan Härån och Rasjön 1982 sidan 57. Har också (?) varit soldattorp (nummer 95). I dag (2006) finns det förutom Gräshult adresserna Gräshult följt av Björkeberg, Björkhaga, Björksätra, Bäckaskog, Duvekullen, Gärdet, Hörnet, Justusbo, Karlsgård, Lundholmen, Norregård, Nygård, Solhem, Stavelund, Södergård och Ängdalen. (uppdaterat 040213)
Gräshult Södergård Gård i Hagshult.
Gräshults mejeri
Gräsrödjan Anges 1937 som betesmark i Älgebo i Åkers socken. (inlagt 040213)
Grönabäcken Anges 1958 på kartan som en bäck i Uljeshult i Åkers socken. (inlagt 040213)
Grönabäcken Anges 1958 på kartan som en bäck i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 040213)
Gröndal Skogsmark i Torp i Tofteryds socken. (inlagt 040213)
Grönedal Anges 1937 som en dalgång i Skog i Tofteryds socken. (inlagt 040213)
Grönelund och Grönelundstorpet Ett torp väster om Skillingaryd som 1949 blev hemvist för Skillingaryds FK. Den flyttades 1972 ett stycke åt söder för att ge plats för den nya friluftsgården som byggdes och invigdes detta år. Sedan 1988 finns det också en fotbollsplan vid Grönelund. Läs mer i boken Skillingaryds FK 1937-1987.
Grönelund En backstuga under Hagstad i Bissefälls rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 185.
Gröne mad (Tofteryd) Terräng i Mörkhult i Hagshults socken. (inlagt 040213)
Grönemad Anges 1937 som en mad i Mörkhult i Hagshults socken, på gränsen till Sjöbo i Tofteryds socken. (inlagt 040213)
Grönemad (Tofteryd) Sankmark i Pukarp i Tofteryds socken. (inlagt 040213)
Grönliden Anges 1937 som en backe på en skogsväg i Ålaryd i Åkers socken och att sluttningen är gräsbevuxen. (inlagt 040213)
Grönlunds El Företag startat 1972 av Connye Grönlund. Ägs numera av Elbyrån i Vaggeryd och ligger på Storgatan mellan Turisthotellet - MC-delar. Butikens sista öppetdag var den 12 december 2003. (uppdaterat 040213)
Gröntippen Det allmänna namnet på den gröntipp som ligger intill Ovdaskogsvägen, strax nordväst om Attila.
Grönåttingen Anges 1937 som bebyggelse i Jönshult i Hagshults socken. (inlagt 040213)
Grötabäcken Anges 1937 som en mellan Jönshult och Torrmyra i Hagshults socken och att den har rödbrunt, smutsigt och dyigt vatten. (inlagt 040213)
Gubbaberget Anges 1937 som ett berg i Skog Tofteryds socken. (inlagt 040213)
Gubbalyckan Anges 1937 som en åker i Torp i Tofteryds församling och att namnet kommer av att en gubbe odlade upp åkern. (inlagt 040213)
Gubbalyckan Anges 1937 som en slåtter i Gräshult i Hagshults socken. (inlagt 040213)
Gubbastugor Så kallades de missionsmöten som hölls i hemmen i Skillingaryd på 1870-talet, före dess att Missionskyrkan byggdes. Läs mer i boken Skillingaryds Missionsförsamling 100 år sidan 4.
Gubbaträdan Anges 1937 som en åker i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 040213)
Gula paviljongen En byggnad på Tallnäs. Numera används Gula paviljongen som konferensrum och även för middag för det mindre sällskapet. Det rymmer cirka 20 personer. Den har en underbar utsikt över Linnesjön och är i särklass Tallnäs vackraste konferensrum. Den byggdes omkring. 1930 av Oscar Ljungbergh och kallades då för Templum Dianae. 1956 helgades byggnaden till ett Templum Christi och kom att vara stiftsgårdens kapell i drygt 13 år. I slutet av 1960–talet visade det sig att paviljongen var för litet som kapell och inte heller anpassat för rörelsehindrade och handikappade. (061227)
Guidanaes Förekommer i skrift 1247 och 1251 som gwidanaes. Kan möjligen ha gällt en plats i Hagshult. (inlagt 040213)
Gulf Carl Åberg sålde bland annat Gulf vid sin mack och verkstad vid Storgatan-Sturegatan – nordvästra sidan. Gulf flyttades till Fåglabäcksvägen-Storgatan till Oskars Nilssons fastighet och drevs av honom i några år. Carl Glad var också innehavare en tid. Ragnar Larsson övertog sedan (1954) denna mack och byggde nytt snett över Storgatan och flyttade dit. I dag (2004) drivs rörelsen under namnet OK/Q8 och Ragges gatukök av Ragnars söner Ulf och Christer. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 2002 sidan 73. Under 2005 togs företaget över av nya ägare. (kompletterat 050810)
Gullberget Anges 1937 som ett berg mellan Jönshult och Torrmyra i Hagshults socken samt att det enligt en sägen lär finnas guld i berget. (inlagt 040213)
Gullbergsängen (Hagshult) Anges 1937 som en äng vid Gullberget i Torrmyra i Hagshults socken. (inlagt 040213)
Gullbergsängen En äng i anslutning till Lillängen i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 42. (inlagt 040926)
Gullbäckens förskola Förskolan i gamla Turisthotellet på Storgatan 12. Förskolan invigdes den 25 september 2003. Namnförslaget på förskolan kom från Ingrid Gunnarsson i Östbo Historiska Sällskap. Hon hade lämna tre förslag: Gullängens Förskola, Gullbäckens Förskola och Daggängens Förskola. Namnen var hämtade från storskifteskartan från 1787 där ängarna utmed Lagan hade namn som Daggängen och Gullbäcksängen. (inlagt 040213)
Gullvivan En del av äldreboendet Sörgården. Se även Sörgården.
Gummabäcken
Gummans Anges 1937 som en åker i Torp i Tofteryds socken. (inlagt 040213)
Gummes
Gunnar Erikssons Möbelfabrik Gunnar Eriksson & Co. Möbelfabrik.
Gunnar Karlsson-Remnemark Gunnar arbetade på bandfabriken i Stensö men startade eget i Skillingaryd, ett sadelgjordsväveri.
Gunnar Nilssons smedja
Gunnarssons Möbelfabrik Efraim Gunnarsson startade företaget. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Gustaf Gunnarssons Hjulfabrik Gustaf startade företaget i början av 1910-talet. Verkstaden låg i kvarteret Hasseln. När Gustaf dog 1931 tog Thulin över verksamheten.
Gustav Johanssons Gustav Johanssons Möbelfabrik. Låg bakom nuvarande (2004) Rolands på Storgatan (från 2005 Gillsins) och huset revs 1996. Firman startade omkring 1910. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1. (kompletterat 050810)
Gustav Kvists
Gustav Sjölins
Gustav Skölds Gustav Sköld hade affär i Klevshult. 1929 togs den över av Bror Mattsson. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 2001 sidan 101.
Gustavsbo Torp under Basseberg Västergård i Kylås rote i Åkers socken. Har även kallats Lilla Åboget. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 113 och 127.
Gustavsborg Gammal bebyggelse strax söder om skjutfältet.
Gustafsson & Grunditz Rörledningsfirma som fanns åtminstone 1947.
Gustavssons Bilskola Företag som drevs av Håkan Gustavsson.
Gustavssons Åkeri Se Christer Gustavssons Åkeri.
Gydinxhylt Se Jönshult. (inlagt 040213)
Gydingxhylta Se Jönshult. (inlagt 040213)
Gyllene Skytten Tidigare Götaströms Värdshus. Det är en restaurang med motell i Götaström. Det startades 1994. Det var Lennart Karlsson vid Åkerö Invest som lät bygga värdshuset, men sommaren 2003 sålde han bolaget.
Güntherprojektet En musikgrupp i Skillingaryd bestående av Carl-Johan Svensson, Oscar Svensson, Frans Larsen och Robert Pajnic. Güntherprojektet bildades typ 1998 under mystiska omständigheter. De håller till i Skillingaryd där deras replokal ligger, nedsänkt i underjorden bredvid ett kompressorrum. Güntherprojektet spelar uteslutande egna låtar. Svenska texter gäller. Rock 'n' roll med fötterna djupt nerkörda i den svenska rockmyllan, helt enkelt. (inlagt 041205)
Gångbart Skoaffär vid torget i Skillingaryd. Onsdagen den 6/9 2000 öppnade butiken i Skillingaryd och man hade före dess en butik även i Vaggeryd. (kompletterat 09010)
Gångdalen Anges 1937 som en åker i Linneryds Norregård i Tofteryds socken. (inlagt 040213)
Gåsamaden Anges 1937 som en odling – förr en mad – i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 040213)
Gäddan-Siken Kvartersnamn i Skillingaryd där stiftelsen 1982 lät bygga flera hus, alla med nuvarande (2006) adress Kaffegatan.
Gärdesbygget och nr 1 och 2 Ligger i Nässja med i dag (2006) adressen Nässja Gärdesbygget. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 314. (kompletterat 040926)
Gärdesgölen Anges 1958 på kartan som en göl i Pålskog i Åkers socken. (inlagt 040213)
Gärdeshagen Anges 1937 som en åker i Klevshult i Åkers socken. (inlagt 040213)
Gärdessjön Anges 1937 som en sjö vid Järnboda i Hagshults socken. (0inlagt 040213)
Gärdet (Hagshult) Ligger i Gräshult med i dag (2006) adressen Gräshult Gärdet.
Gärdet (Tofteryd) Gammal bebyggelse i norra delen av skjutfältet.
Gärdssjön En sjö i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 040213)
Gärstorp Torp under Mässeberg (rote 1) i Ålaryd. Det är byggt i slutet av 1800-talet. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 98).
Gästgivaregården Ligger i Torp i Tofteryd med i dag (2003) adressen Tofteryds-Torp Gästgivargården.
Gästis Skillingaryds krog. Text och bilder = gå till Skillingaryds krog.
Gödinxhulta Se Järnboda. (inlagt 040213)
Gölabäcken (Hagshult) Anges 1937 som ett vattendrag i Järnboda i Hagshults socken och att den rinner genom en göl. Finns också angiven att ligga i Kushult? (inlagt 040213)
Gölabäcken (Åker) Anges 1958 på kartan som en bäck i Gisslaköp i Åkers socken. (inlagt 040213)
Göladiket Anges 1958 på kartan som en bäck i Nässja i Åkers socken. (inlagt 040213)
Gölagärdet Anges 1943 som en ordbrukslägenhet i Rösberga i Hagshults socken. I dag (2003) är adressen Rösberga Gölagärdet. (uppdaterat 040213)
Gölan Ett tidigare namn på torpet Gölen i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 167.
Gölamossen En göl nära Pålskog. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 167.
Gölamossen Anges 1958 på kartan som en mosse i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 040213)
Gölen (Hagshult) En mosse i Kushult i Hagshults socken. (inlagt 040213)
Gölen (Tofteryd) En göl i Tofteryds socken. (inlagt 040213)
Gölen (Åker) Torp under Pålskogs by och rote i Åkers socken. Det låg söder om torpstugan Möahult mellan Öregöl och Gölamossen. Torpet hette tidigare Gölan. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 167. Anges 1958 på kartan som åkermark i Pålskog. (kompletterat 040213)
Gölen (Åker) Anges 1957 på kartan som en göl i Åker i Åkers socken. (inlagt 040213)
Gölgås Ligger nära Ljungberg i Åkers socken. I dag (2003) finns det också en adress Gölgås Järstorp. Se även Göljås
Gölgåsagölen
Göljaliden Anges 1937 som en backe vid Hagamadsgölen i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 040213)
Göljås Anges 1966 som en gård i Åkers socken (Gölgås). En jordbruksfastighet. Ny stavning fastställdes av lantmäteristyrelsen 1955 från gölgås nr 1 till Göljås nr 1. (inlagt 040213, kompletterat 060716)
Göljås göl Anges 1958 på kartan som en göl i Gölgås i Åkers socken. (inlagt 040213)
Gölstorp Känt genom Sixtus på Gölstorp, antikhandlare som också hade diverseaffär. Han blev mycket känd när radioprogrammet ”Antikhandlaren i urskogen” sändes 1949. I ett brev från 1320 stavas det Diutilstorp. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1999 sidan 112. Har i dag (2003) adressen Tofteryds-Torp Gölstorp.
Göra en Gunnel Ett uttryck myntat av Berry Lilja 2004 när han går ut och röker en bit från entrén till Skillingehus. Bakgrunden var att Gunnel Johansson i november 2004 i Finnveden skrev en insändare om rökning utanför Skillingehus. (inlagt 051204)
Görans frisersalong Frisersalong på Storgatan i huset alldeles söder om före detta Centralkonditoriet. Här har det i många år varit frisersalong, men verksamheten lades ned slutet av 2002.
Göransberg Ligger i Alshult strax nordväst om Skillingaryd.
Göransbo Ligger i Alshult strax nordväst om Skillingaryd.
Gösta Gustavssons sportaffär Var ett tag inrymt i Bertil Magnussons nuvarande (2003) fastighet vid korsningen Källeliden - Västra Järnvägsgatan.
Götabanken Heter i dag Nordea och har verksamheten i Skillingehus. I Skillingaryd har banken tidigare haft namnet Smålands Bank och Nordbanken.
Göt(h)aström

Ström i Lagan. Ett järnbruk norr om Skillingaryd som anlades i slutet av 1600-talet. Namnet kan vara en efterbildning till Götafors. Troligen startades bruket 1672 och lades ned under 1890-talet. Det köptes av kronan 1893. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1978. Kallades förr Södra Bruk i motsats till Götafors i Byarums socken. (uppdaterat 040213)

Götaström (golfklubben) Bildas 1990. Golfbanan klar 1994.
Götaström Bil Bilföretag på Fabriksgatan (200323)
Götaströms Bouleklubb Götaströms Bouleklubb var verksam i norra delen av Gamla Granstrands på Östra Allégatanj (åt norr) i SKillingayd 2019–2021.
Götaströmsdammen En naturlig damm vid Götaström där bruket anlades. (inlagt 040213)
Götaströmshuset När Götaströms lades ned 1892 flyttades en del hus. Huset som då flyttades till Stationsgatan har åtminstone senare ibland kallats Götaströmshuset. Det totalförstördes av en brand samma dag första världskriget tog slut, 11/11 1918. Ett nytt hus stod klart 1920, nuvarande (2006) Beklädnadsaffären.
Götaströms Industriförening Bildas den 3/11 1987 och direkt föreslås att kommunen byter namn till Götaström. Senare bytte föreningen namn till näringslivsråd.
Götaströms Utbildningscenter Startas 1989 i gamla läkarstationen där man delade lokaler med Komvux.
Götaströms Värdshus Startades 1994 och heter numera (2003) Gyllene Skytten.
Göte Sandbergs Göte hade olika anställningar men 1946 startade han eget. Han hyrde under 17 år lokal hos Jaquardväveriet. Han flyttade verksamheten till före detta Järnvägshotellet. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Götes Ett ofta använt namn på Göte Gustavssons Pappershandel. (inlagt 040213)
Namn
Information
H & E Huskonsult AB Ett företag på Parkvägen 1. (inlagt 061227)
H-J Möbler En affär som drevs av Bröderna Håkansson på Trädgårdsgatan. (090101)
Hackan Kvartersnamn norr om kyrkogården och det sägs än i dag (2006) allmänt att man bor i dessa radhus på Hackan.
Hackespänger Anges 1937 som spänger över en sankmark i Torp i Hagshults socken. (inlagt 040311)
Hacket Anges 1937 som betesmark i Jönshult i Hagshults socken. (inlagt 040311)
Hacket Anges 1937 som betesmark i Starkeryd i Hagshults socken. (inlagt 040311)
Hadorphs nesa Ett mål på skjutfältet uppkallat efter en kapten Hadorph.
Haga Gammal bebyggelse i norra delen av skjutfältet.
Haga Terräng i Fryebo i Tofteryds socken. (inlagt 040311)
Hagabäcken Anges 1930 som ett annat namn på Movadsbäcken i Tofteryds socken. (inlagt 040311)
Hagakärr Anges på kartan 1958 som åkermark i Hagstad i Åkers socken. (inlagt 040311)
Hagakärrsgöl Anges på kartan 1958 som en göl i Hagstad i Åkers socken. (inlagt 040311)
Hagaled Anges 1937 som en bosättning i Åker i Åkers socken och att den låg vid ett led. (inlagt 040311)
Hagaledet En backstuga i Hults rote i Åkers socken. Stugan var riven före 1930. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 50. (inlagt 040926)
Hagalund Gammal bebyggelse och åkermark strax söder om skjutfältet. (uppdaterat 040311)
Hagamaden Anges 1937 sosm en mad i en hage i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 040311)
Hagamaden Anges 1937 som en mad i Väshult i Hagshults socken. (inlagt 040311)
Hagamadsgölen Anges 1937 som en göl vid Hagamaden i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 040311)
Hagasjöbäcken Anges 1943 som en bäck i Hagshults socken. Kan vara samma ska Hagsjöböcken. (inlagt 040311)
Hagasjön Anges 1943 som en sjö i i Hagshults socken. Kan vara samma som Hagsjön. (inlagt 040311)
Hagaslätten Se Hagen i Åker. Anges även på kartan 1958 som terräng i Mässeberg i Åkers socken. (kompletterat 040311)
Hageliden Enges 1937 som en backe i Skog i Tofteryds socken och att den även kallas Krökelsboliden. (inlagt 040311)
Hagelund Backstuga under Basseberg Västergård i Kylås rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 129. Anges 1958 på kartan som terräng i Basseberg i Åkers socken. (kompletterat 040311)
Hagen (Skillingaryd) En del av äldreboendet Sörgården. Se även Sörgården.
Hagen (Sandsholmen i Tofteryd) Ligger nära Sandsholmen söder om Tofteryds kyrkby. Adressen är i dag (20043) Tofteryd Hagen.
Hagen (Mässeberg i Åker) Backstuga under Mässeberg (rote 1) i Åkers socken. Platsen för huset numera mest kallad Hagaslätten. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 61)
Hagen (Häradsköp i Åker) Backstuga under Häradsköp i Häradsköps rote i Åkers socken. Den låg på gränsen mellan Lilla Häradsköp och Grytås. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 275. (inlagt 040926)
Hagen (Linnås i Åker) Backstuga under Linnås i Pålskogs rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 173
Hagen (Uljeshult i Åker) Backstuga under Uljeshult Södergård i Pålskogs rote i Åkers socken. Den har mest kallats Ängsstugan. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 179.
Hagen (Häradsö i Åker) Ligger i Häradsö med i dag (2003) adressen Häradsö Hagen. Den ligger nedanför det forna torpet Ekelund. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 334. (kompletterat 040926)
Hagen (Ljungberg i Åker) Torp under Ljungberg Västergård i Bissefälls rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 197.
Haglunds Foto Sara Haglund hade verksamhet i Skillingaryd till 1957 då Sigvard Olsson tog över. Först hade hon sin ateljé vid Skolgatan, huset efter Antons Gustavssons och flyttade senare till Stora Hotellet på Stationsgatan. Bland anställda hos Sara märks Kerstin Pettersson. Sara hade tagit över efter BEPE-foto som ägde affären ett kort tag. Före dess hade en man som hette Lagergren eller Lagerman affären.
Hagshult Socken i kommunens sydöstra del. Se även andra stavningsformer: Hagsiohylta 1259, Haxiohult 1300, Hagsiohylto 1365, Haxhult 1367 och 1405, Hakzilto 1399, Haxhylta 1405, Haxhula 1417, Haxulta 1417, 1420, Haxhylto 1424, 1440, Haxylto 1424, Hagsiohylta 1500, Haxhulth 1544, Hargzhul 1606t, Hagzhulta 1667, Hag Hulta 1686, Hagshult 1770. (uppdaterat 050810)
Hagshultagölen En göl i Torp i Hagshults socken. (inlagt 040311)
Hagshulta spänger Terräng i Hagshults socken. Se även Hagshults spänger. (inlagt 040311)
Hagshultporten Undergången E 4 vid Klevshult.
Hagshults församling Hagshult 066504  (från Riksskatteverket)
Pastoratskod: 060804 Pastorat: -1961 Fryele, 1962-1972 Åker. 1973- Tofteryd. Husförhörslängd: 1738-. Födelsebok: 1688 (inlagt 040926)
Hagshults skola Lades ned 1998
Hagshults Juniorförening En förening som fanns 1927-1972 och som sedan tillsammans med Hubbestads - Torarps Juniorföreningar slogs samman till Svenarums Juniorförening.
Hagshults Lantmannaförening Bildades 1905 och avregistrerades formellt 1982. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1986 sidan 54.
Hagshults Missionsförsamling Startades redan 1876.
Hagshults Prästgård Anges 1943 som komministerboställe i Hagshults socken. (inlagt 040311) BILD (200503)
Hagshults skola Låg invid sockenstugan och blev kring 1996 privatbostad – flera lägenheter. (inlagt 200503) BILD (200503)
Hagshults socken-förening av Bondeförbundet Bildad 1938 men lade ned redan i början av 1940-talet. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1986 sidan 55.
Hagshults sockenstuga Se Sockenstugan i Hagshult
Hagshults soldattorp Hagshults sockens soldattorp är dessa; Nr 58 Starkeryd, nr 59-60 Torp, nr 61 Packebo, nr 62 Väshult, nr 63 fagerhult, nr 64 Gräshult, nr 65 Torrmyra och nr 66-67 Jönshult . Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 13. (inlagt 040926)
Hagshults spänger Anges 1930 som en genväg över mossen öster om Hagshults kyrka i Hagshults socken. (inlagt 040311)
Hagshult Stom nr 1 En jordbruksfatighet. Ny stavning fastställdes av lantmäteristyrelsen 1955 från Hagshult Stom nr 1 till Hagshult.
Hagshults Väderstation Fanns fysikt tidigare vid flygplatsen i Hagshult, Numera finnss den utanför sockenstugan i Hagshult (200503) BILD (200503)
Hagshultskonferensen En sedan början av 1930-talet religiös konferens vid missionshuset i Hagshult
Hagshultstaken En ljsustaket känd från 1700-talet och den har börjat nyproduceras av René Göth från Järnboda i Hagshult. (inlagt 051204)
Hagshultstemperatur Brukar man säga när det är riktigt kallt. (inlagt 051204)
Hagshultsvägen En väg i Klevshult.
Hagsjöbäcken Anges 1937 som en bäck från Hagsjön i Hagshults socken. (inlagt 040311)
Hagsjöhult Anges av Allvin 1852, sidan 77, som ett äldre namn på Hagshults kyrka. (inlagt 040311)
Hagsjön En sjö i Torp och Torrmyra Hagshults socken. (inlagt 040311)
Hagstad Anges 1686 som en by i Åkers socken. Har också varit soldattorp (nummer 108). (kompletterat 040311)
Hagstads änggärde Ligger i Hagstad i Åkers socken. Anges år 1800 ha fynd av järnmalm.
Hagåker Anges 1937 som en åker i Galtås i Åkers socken. (inlagt 040311)
Hagåker Anges 1937 som en åker i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040311)
Hakabygget Ligger i Torp i Tofteryd med i dag (2003) adressen Tofteryds-Torp Hakabygget.
Hakabyggeängen Anges 1937 som en äng vid Hakabygget i Torp i Tofteryds socken. (inlagt 040311)
Hakzilto Stavning för Hagshult år 1399. (inlagt 040311)
Hallaberget Ligger nära Linnesjöns östra strand.
Hallafors Backstuga i Ålaryd. Den flyttades till torpet Eriksbygget. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 88.
Hallafors Anges 1930 som en industrianläggning i Linnås i Åkers socken. (inlagt 040311)
Hallafors Hjulfabrik Verkstaden uppfördes 1907 och hjulfabriken var igång till omkring 1950. Fabriken brukas i dag av Hans Lindqvist med tillverkning av träslöjd i fur och björk. Fastigheten totalförstördes av en brand 1937. Läs mer i boken larmet går (sidan 28) och i Mellan Härån och Rasjön 1980 (sidan 20). .
Hallafors Snickeri
Hallamaden Ligger i Ålaryd. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 91. Anges 1958 på kartan som betesmark i Ålaryd och 1937 som slåttermad. (kompletterat 040311)
Hallberg & Svensson Se Almers.
Hallchefen Chefen för Skillingaryds bowlinghall. Bland dem som varit hallchef märks Gösta Jönsson, Uno Hultgren, Börje Hultgren (slutade 1979) , Jan-Olof Olsson, Rickardt Andersen (efterträdde Jan-Olof hösten 1977), Stören Larsen (började 1980), Bengt-Åke Andersson, Leif Andersson och Christer Doolk. (kompletterat 040926)
Hallgrens Skor Tidigare Frimans skoaffär på Stationsgatan.
Hallåker Anges 1937 som en åker i Nässja i Åkers socken. (inlagt 040311)
Hallön Anges 1958 på kartan som en mossholme i Häradsö i Åkers socken. (inlagt 040311)
Hamborg En backstuga i Ålaryd. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 85. (kompletterat 040926)
Hamlina såg Heter egentligen Skillingaryds Träförädlingsverk och ligger vid Fabriksgatan. Läs mer under Skillingaryds Träförädlingsverk och i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Hammarbäcken Anges 1937 som ett tillflöde norrifrån till Hagsjön i Hagshults socken och att bäcken har steniga stränder. (inlagt 040311)
Hampalandet Anges 1937 som en åker i Mässeberg i Åkers socken och att man förr odlade hampa där. (inlagt 040311)
Hanna Näsholms Hanna Näsholm hade pappers- tidnings- och godisaffär med en kiosk utanför vid nuvarande (2004) Rolands på Storgatan. Från våren 2005 har GIllsin sin verksamhet i före detta Rolands. (kompletterat 050810)
Hansa kärr Anges 1937 som ett kärr i Bockebo i Åkers socken. Se även Trängta kärr. (inlagt 040311)
Hansas Anges 1937 som en åker i Torp i Tofteryds socken. (inlagt 040311)
Hanssons Bokhandel Skillingaryds Bok- & Pappershandel startades 1932 av Ingegärd och Ragnar Hansson i norra delen av Ljungberghs byggnad vid järnvägsstationen. Efter ett halvår flyttade man till Storgatan 9 och 1942 tvärsöver gatan till numera 10, som var Ingegärds föräldrahem. Bokhandeln lades ned i september 1971.
Hantverkare längs med Riksettan Några hantverkare i bygden började marknadsföra sig med detta namn och hade öppet under ngåra hegöler 2006. Det handlade om Träslöjden i Stråkeved, Skillinge Hemslöjd i Rösberga, Speltboden, Ateljé Ann Jansson i Harfall, Pålskog Smide, Röllekaboden i Snuddebo och Lamina Design i Häradsö. (inlagt 061227)
Hantverkaregatan Gata i nordsydlig riktning öster om Storgatan från Sturegatan till Östra Fåglabäcksvägen.
Hantverksgillet Skillingaryds Hantverksgille
Harahall Torp under Ljungberg Östergård (eller västergård?) i Bissefälls rote i Åkers socken. Stugan flyttades till Pålskog. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 197. Anges 1958 på kartan som terräng i Ljungberg i Åkers socken. (kompletterat 040311)
Harakullen Anges 1937 som en åker som ligger på en kulle i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040311)
Haraldsfåll Anges 1937 som en åker i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040311)
Haraldsfållan Anges 1937 som en äng i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040311)
Haraldzköp Anges 1400 för Häradsköp i Åkers sockne. (inlagt 040311)
Haraldzköpe Anges 1420 för Häradsköp i Åkers socken. (inlagt 040311)
Haralzköpe Anges 1404 för Häradsköp i Åkers socken. (inlagt 040311)
Harefall Stavning 1686 för Harfall i Åkers socken. (inlagt 040311)
Harfall Harfall ligger i rote 9 (Häradsköp) i Åkers socken. Under Harfall låg soldattorpet nr 99 Harfall samt torpet Stubben. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 272 och 279.
Harfalls soldattorp Är soldattorp nummer 99 och låg i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 291. (inlagt 040926)
Hattakullen Anges 1958 på kartan som en kulle vid Älgebo i Åkers socken. (inlagt 040311)
Hattutaslätt Anges 1930 som en slåtteräng i Linneryd i Tofteryds pastorat samt att här tidigare låg ett torp (?) kallat Hattut. (inlagt 040311)
Hattutavad Anges 1930 som ett vadställe över Movadsbäcken i Tofteryds socken. (inlagt 040311)
Haxhult Stavning år 1367 för Hagshult. (inlagt 040311)
Haxiohult Stavning år 1300 för Hagshult. (inlagt 040311)
Hagsiohylto Stavning år 1365 för Hagshult. (inlagt 040311)
Hebe Se Snickerifirman Hebe.
Helmers fotbad Simhallen - efter Helmer Comstedt som var rektor för skolan när sporthallen och simhallen togs i bruk 1963
Heden Restaurang som startades 1948 i det nybyggda huset - Riksbyggen - vid Södra vägen. Heden har ibland också varit benämningen på Slätten. Verksamheten lades ned den 1 november 1978. Innehavare var då Beda Tengvall samt Arthur och Orla Johansson.
Hednamarken Ett område invid de resta bautastenarna i hembygdsparken i Åker. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 28. (inlagt 040926)
Hedvig Almqvist Ett bageri i källaren i nuvarande (2004) Rolands på Storgatan (2005 tog Gillsin över fastigheten). Senare hade Maria Claesson sitt bageri här innan hon flyttade till Sturegatan. (kompletterat 050810)
Heidan Torp under Kylås rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 117.
Hejdabäcken Anges 1930 som ett tillflöde till Västerån i Åkers socken. (inlagt 040312)
Helena Janssons kafé Låg i Källedal.
Helgelsemöte En vanlig benämning på söndagens förmiddagsmöte hos Frälsningsarmén. (inlagt 050810)
Hell Drivers Kringresande stuntgrupp som krockar och kör med två hjul med bilar. De har ett flertal gånger varit på Movalla och Slätten.
Helmer Haraldssons Fiskaffär Fiskaffär på Skolgatan.
Helmer Sandberg & Son Måleri
Helmers Bosättning Affär på Skolgatan, huset på västra sidan efter Anton Gustavssons. Affären låg ett tag på Centralplan...?
Helvetets portar Anges 1937 som ett skogsområde i Torrmyra i Hagshults socken. (inlagt 040312)
Hembygdsfester Sådana ordnades ofta i hembygdsparken i Skillingaryd, inte minst på 1940-talet av Skillingaryds FK.
Hembygdsföreningen Tofteryds Sockens Hembygdsförening som bildades 1934. Läs mer HÄR!
Hembygdsparken (Skillingaryd) Invigdes 1936 och drivs av Tofteryds Sockens Hembygdsförening. Läs mer HÄR!
Hembygdsparken (Åker) Kallas även Gammelgården. Text och bilder HÄR!
Hembygdsrådet En sammanslutning av hembygdsföreningar i bygden och den startade troligen redan på 1950-talet. I dag ingår hembygdsföreningarna Bondstorp, Byarum, Tofteryd-Hagshult, Svenarum, Åker och Östbo Historiska Sällskap samt Waggeryds Museiförening. (inlagt 060601)
Hemförbundet En avdelning inom Frälsningsarmén. (inlagt 050810)
Hemkunskapen Hemkunskapen på Fågelforsskolan.
Hemobula Smeknamn på föreningen Hem och skola med anledning av att man arbetade för bulor på gatorna
Hemvärnet
Hemvärnsgården Ett hus som ligger på Östra Lägret i Skillingaryd och som i huvudsak används av hemvärnet (inlagt 040312)
Henning G Schenfeldt Kan vara Skillingaryds förste handlare. Han hade en affär 1848-50. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1991 sidan 40.
Henning Johanssons Den gamla affären i Åker som också var poststation. Kallades även för Åkers lanthandel.
Henning Svenssons Skillingaryds äldsta affär på Stationsgatan.
Henning Svenssons Träullsfabrik 1915 startade Henning en träullsfabrik där Åkermans såg hade legat, Läs mer i boken Trä i Skillingaryd. Osäkert om platsen stämmer. En uppgift säger att fabriken låg där det senare blev ett bryggeri och där Gösta Claesson sedan hade en plastindustri.
Henriksbo Gård nordväst om Skillingaryd. Ursprungligen Henriksboda. Ny stavning fastställdes av lantmäteristyrelsen 1955 från Hindriksbo nr 1 till Henriksbo nr 1. (kompletterat 060716)
Henrikssons Galvano Företag som som drevs av Bengt Henriksson. Bengt berättar den 12 oktober 2006 att han startade 1964 och höll på till 1984. Han hade sin fabrik intill Autoservice på Fabriksgatan. 1984 sålde han fastigheten till just Autooservice. Bengt började då jobba på Skillingaryds Stålrör men var där bara ett kort tag. Han gick sedan vidare till Elghags. (kompletterat 061227)
Herlins I Klevshult, den såg som Ture Johansson köpte.
Herman Anderssons Herman Andersson var Skillingaryds siste häståkare. Han hade sitt stall i ett gårdshus på Boberg & Bengtssons tomt vid Källeliden. Han hade sitt åkeri 1916-1966.
Herman Claessons
Hermana floe Anges 1957 på kartan som en göl i Galtås i Åkers socken. (inlagt 040312)
Herrakällan Anges 1937 som en källa i Nässja i Åkers socken. (inlagt 040312)
Herre med kraft ifrån höjden En cd utgiven 2003 till minne av Lina Sandell. Strängmusikkåren i Skillingaryd hör till de medverkande.
Hessle göl Anges 1930 som en göl i Tofteryds socken. (inlagt 040312)
Hessle lider Anges 1930 som backar i Tofteryds socken.(inlagt 040312)
Hiac Design
Hildur Ståhls Konditori Fanns troligen 1915-1923 i nuvarande (2005) Rolands (från 2005 Gillisins lokal) på västra sidan av Storgatan. Hildur tog 1923 över serveringen på Sommarhemmet Fridhäll, som då hade öppnat. (kompletterat 060716)
Hillekroksfällan Anges 1937 som ett skogsskifte i Starkeryd i Hagshults socken (inlagt 040312)
Hillersbäcken Anges 1957 på kartan som en bäck i Hult i Åkers socken. (inlagt 040312)
Hillesbron Anges 1937 som en bro på vägen mellan Åkers och Kävsjö kyrkor. Det noteras att den ligger på sockengränsen och att den vanliga målet för resande på häradsbron var Hillerstorp. (inlagt 040312)
Hilleskullen Ligger på gränsen mot Kävsjö och Vissebo gårdar.
Himlabacken En backe i Fåglabäck, ofta ett populärt utflyktsmål för skoklasser.
Hindriksbo Se Henriksbo. (inlagt 060716)
Hingården Anges 1930 ligga i Basseberg i Åkers socken. (inlagt 040312)
Hingården Anges 1930 ligga i Harfall i Åkers socken. (inlagt 040312)
Hinnesmossen Anges 1937 som en mosse i Basseberg i Åkers socken. (inlagt 040312)
Hinsboträdorna Betesmark i Gimmarp i Tofteryds socken. (inlagt 040312)
Hisingsbäcken Anges 1937 som en gränsbäck mot Nydala i Hagshults socken och att den rinner förbi Hidinge i Fryele socken. (inlagt 040312)
Hjelmer & Johanssons Tapetserarverkstad
Hjelmerhuset Gammalt namn på fastigheten i korsningen Sturegatan - Mogatan som ägs av Uppåkra Fastighets AB. Dagens (2003) hyresgäster är Allan Doolk, Evert ”Putte” Reinholdsson, Johan Ekström, Matilda Nilsson och Nils-Göran ”Nicke” Persson.
Hjortabalsamossen En mosse i Tofteryds socken. (inlagt 040312)
Hjortabalsen Anges 1937 som en skogskulle vid Råmossen i Hagshults socken. (inlagt 040312)
Hjortabalsen En äng i Tofteryds socken. (inlagt 040312)
Hjortronmossen Anges 1958 på kartan som en mosse i Bissefäll i Åkers socken. (inlagt 040312)
Hjortronvägen En liten gata som går in från Valdshultsvägen mitt emot Fridhäll.
Hjortåker Anges 1937 som en åker i Basseberg i Åkers socken. (inlagt 040312)
Hjortåsen Backstuga under Föreberg Norregård i Förebergs rote i Åkers socken. Det fanns också ett torp här som kallades Norra Hjortåsen. Stugan revs 1938 och virket användes till bröderna Ljungs fastighet som uppfördes i Broddarp 1939. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 245.
Hjulmakarns
Hjälptruppen
Hjulafton Ett evenemang som arrangerades i många år i Skillingaryd och Vaggeryd. (200324)
Hjulfabriken
Hjuliabakelse En bakelse till kommen för att högtidlighålla kommunens 25-årsjubileum 1996.
Hjulrosen
Hjuro Den lokala ”valutan” vid Hjulafton i Skillingaryd och Vaggeryd (200324)
Hjusabacken En backstuga i Förebergs rote under Förebergs Lillegård i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 225.
Hjällsmaden Anges 1958 på kartan som sankmark i Älgebo i Åkers socken och 1937 som en mad. (inlagt 040312)
Hjärtstedtshuset Låg på Skolgatans östra sida.
HNJ Det vardagliga namnet för Halmstad-Nässjö-Järnväg.
Hobbymässan Arrangerades av Finnveden Fredag. 1995 i Järnvägshotellet, 1996 Folkets Hus Vaggeryd, 1997 mässen på Östra Lägret, 1998 Fenix i Vaggeryd och 1999 Skillingehus
Holger Svenssons Ramar En affär vid Stationsplan 1 i slutet av 1970-.alet (inlagt 050810)
Holma Gård vid skjutfältet. År 1342 var Holma sätesgård för frälsemannen Ramne Johansson. Holme i ortnamn åsyftar i likhet med en ö en plats som höjer sig över kringliggande låg- eller sankmarker. Själva gården revs på 1980-talet. Har ibland stavats Holmum. I dag (2003) finns det postadressen Holma följt av Korskärret, Lilla Hallafors, Nedre Korskärret och Stora Hallafors.
BILD MAGASIN (2005039 BILD FÖRBUDSSKYLT (200503)
Holma mosse Anges 1937 som en mosse i Skog i Tofteryds socken. (inlagt 040312)
Holmabäcken En bäck vid Holma i Tofteryds socken. (inlagt 040312)
Holmbergs Företag vid Fabriksgatan 9 som ägs av Bengt Olofsson och Nils-Göran Holmberg. Det startades 1942.
Holmen (Hagshult) Anges 1937 som ett utskift i Jönshult i Hagshults socken samt att här förr låg ett torp med samma namn. (inlagt 040312)
Holmen Anges 1930 som en ö i Linnesjön vid Sjöeryd i Tofteryds socken. (inlagt 040312)
Holmers Affär som låg i Thulinshuset nära stationen.
Holms bilverkstad Bilverkstad startad av Hubert Holm, vilken nu (2003) drivs av sönerna. Tidigare sålde man bensinmärket Jet, numera (2003) Qstar.
Holmum Se Holma. (inlagt 040312)
Holmöarna Holmar vid Rödemossen i Holma i Tofteryds socken. (inlagt 040312)
Holstrakärret Anges 1937 som ett kärr i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 040312)
Hopa Park Anges 1868 som en skogsallmänning i Ekhult i Tofteryds socken. (inlagt 040312)
Hopa Pärk Anges 1868 som en skogsallmänning i Ekhult i Tofteryds socken. Pärk är en dialektform av park som benämning på ett mera ansenligt och välskött skogsområde. Ett vanligare namn är kronopark. (inlagt 040312)
Hopaskiften Anges 1937 som oxhagar - förr allmänning - i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040312)
Hopaskogen Anges 1937 som en skogsmark i Ekhult i Tofteryds socken. Var förr allmänning. (inlagt 040312)
Hopparp Ett torp under Mo i Björnaryds rote i Åkers socken. Det låg vänster om vägen Mo – Björnaryd. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 295. (inlagt 040926)
Hordab Mekaniska Verkstad AB Företag i Klevshult.
Horebogöl Anges 1930 till Ljungberg och att det i närheten förr bodde en hora. (inlagt 040312)
Hornmusikkåren Hornmusikkår som bildades 1918.
Horsamaden Anges 1937 som en mad i Basseberg i Åkers socken. (inlagt 040312)
Hosåker Anges 1937 som en åker i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040312)
Hotel Småland Ett hotell i Klevshult som startade 1984. År 2004 fick det förleden Ramada. Det drivs av syskonen Maria Wiss och Sandahl. (kompletterat 040926)
Hotell Welander Stora Hotellet. Byggnaden vid korsningen Stationsgatan-Skolgatan åt nordost. I dag finns ålderboendet Jupiter här. (kompletterat 040926)
Hotta-ve Bertil Magnussons nuvarande hus vid korsningen Källeliden - Västra Järnvägsgatan (åt väster). Huset kom att kallas så när det byggdes till. Läs mer i Skillingarydsbygden i bild 1983 sidan 17. Läs mer under Källeliden här. (kompletterat 040926)
Hovslagare Anderssons Låg vid Storgatan mitt emot 1914 års skola.
Hovslagaregatan Gata i östvästlig riktning från Östra Allégatan till Storgatan. Mynnar ut på Storgatan vid övergångsstället till Fågelforsskolan - 1914 års skola. Numera är gatan avstängd för in- och utfart vid Storgatan.
Hugo Gabrielsson AB
Hugo Peterssons Speceriaffär Hagshults sista speceriaffär.
Hulebo Snickaren och timmermannen Emil Johansson på före detta soldattorpet nummer 94 Hulebo – eller Dalslund som det heter i dag i Hagshult – byggde en liten verkstad där han i många år tillverkade och reparerade olika bruksföremål. Det lilla torpet födde ett par kor, och naturligtvis en gris.
Hult (Tofteryd) Ligger i norra delen av Tofteryd. Känt i skrift från 1507. Läs mer i Tofteryds Sockens medeltidsurkunder. I dag (2003) finns det postadresserna Hult följt av Gamla Skolan, Kvarnarydet, Mellangården, Miljöhuset, Norrgården, Sörgården, Uppegården och Västergården.
Hult (Åker) Anges 1610 med stavningen Hullt som en gård i Åkers socken. 1686 och 1770 anges Hult som en by i Åker socken. Hult var majorsboställe för Smålands Kavalleriregemente. Till gården hörde torpen Sjöbo – 2 torp – Fällan, Högalund, Trulsabo, Lilla Trulsabo och Hultskvarn, backstugorna Fällan, Tollens, Lilla Hult och Sjöbo samt att det fanns en husbehovskvarn vid Hultskvarn. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 337. (inlagt 040312, kompletterat 040926)
Hulta fly Anges på kartan 1957 som sankmark i Hult i Galtås i Åkers socken samt 1937 som betesäng. (inlagt 040312)
Hultabroen Gammal bebyggelse i norra delen av skjutfältet. Kalldes även Samuelsbo.
Hultaströms Korsningen Västra Järnvägsgatan - Källeliden. Företaget har upphört. Huset ägs numera av Bertil Magnusson. Är flyttat från Slätten, möjligen 1881.
1883 lär Gudrun Johanssons morfar ha bott här.
Här hade Händel Håkansson kafé
Oscar Bengtsson hade speceriaffär
Nils-Gustav Bengtssons far tog över 1921 eller 1922. Han kom till Skillingaryd hösten 1921. Våren och sommaren 1922 följde Nils-Gustav och hans mor efter till Skillingaryd.
Hultaströms Kraftverk hade affär och verkstad här. Ägdes av Markus Klövstad som sålde rörelsen till kommunen. I många år arbetade Ingrid Bunnstad här. Bland övriga som jobbat i företaget märks Sten Remondsson, Dag Lindsten, David Linnaeus, Birger Karlsson (Uppebo), Oskar Svensson Almesäng), Karl-Erik Eek, Stig Eriksson, Rune ”På Högabråten” Johansson, Hans Bunnstad, Per Bunnstad (sommarjobbare) och Mauritz Jakobsson. Under Källeliden finns mer att läsa. Se här. (kompletterat 040926)
Hultet Terräng i Skillingaryd (vid Hultgatan?) (inlagt 040312)
Hultgatan Den södra delen av nuvarande Södra Järnvägsgatan i Smördalen hette så men namnet togs bort kring 1980. Möjligen kan namnet Hultgatan ha kommit av Sundbergshult.
Hults Blåbandsförening En nykterhetsförening som fanns i Hult i Tofteryd åren kring 1900.
Hults kronopark I Åkers socken.
Hults kvarn Se Hultskvarn. (inlagt 040312)
Hults rote Är rote 13 av 13 i Åkers socken och det var majorsboställe för Smålands Kavalleriregemente. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 337. (inlagt 040926)
Hultsfors Ligger i Uljeshult med i dag (2003) adressen Uljeshult Hultsfors.
Hultsgärde Känt från 1507. Namnet är sammansatt av hult och gärde. Syftar kanske på läget invid Hässlehult. Läs mer i Tofteryds Sockens medeltidsurkunder. Hultsgerde (Hultsgierde) var också ett soldattorp (nummer 77). Här fanns även ett väveri fram till det att Skillingaryd fick sitt år 1700.
Hultsgärdes källa Anges 1937 som en källa vid Hultsgärde. (inlagt 040312)
Hultskvarn Ligger i Föreberg med i dag (2003) adressen Föreberg Hultskvarn. Torpet Hultskvarn låg vid kanten av Västerån mellan Förebergs Lillegård och Åkers kyrkby i Hults rote i Åkers socken. Huset blev senare ett skogshuggartorp under kronan men friköptes på 1930-talet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 339. (kompletterat 040926)
Hulubäck Anges 1930 ligga på gränsen till Åsenhöga i Åkers socken. (inlagt 040312)
Hulugård Ligger i Ålaryd med i dag (2003) adressen Ålaryd Hulugård.
Humleåker Anges 1937 som en åker i Torp i Hagshults socken och att det där förr brukade finnas humlebon. (inlagt 040312)
Hushållsgillet i Åker
Huskärret Anges 1937 som ett kärr i Mässeberg i Åkers socken. Det noteras att det i kärret finns bankar i vilka man under ofredstider lär ha grävt ner sina värdesaker. (inlagt 040312)
Huskärrsrännan Anges 1937 som en rännil i Huskärret i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040312)
Husmorsgymnastiken
Husö Anges 1937 som en ö i Dala mosse i Jönshult i Hagshults socken. (inlagt 040312)
Huttavid Anges 1937 som en bosättning i Torrmyra i Hagshults socken. (inlagt 040312)
Hylleryd Stavning förr - möjligen felstavning - för Hylteryd i Åkers socken. (inlagt 040312)
Hyltan Anges 1937 som skogsmark i Fagerhult i Hagshults socken. (inlagt 040312)
Hylte Anges 1417 som en gård i Hagshult. (inlagt 040312)
Hyltebäcken Anges på kartan 1958 som en bäck i Hagstad i Åkers socken. (inlagt 040312)
Hyltemaderna Anges 1937 som delvis uppodlade mader i Gräshult i Hagshults socken och att de gränsar till Hyltans skogsmark. (inlagt 040312)
Hylteryd(h) Hylterydh anges 1686 som en gård. Ligger vid Österån i Åkers socken. Adressen är i dag (2006) Stenshestra Hylteryd. Hylteryd är Åkers rote nummer 6 och består av gårdarna Hylteryds militärboställe, Mörkebo Skatte,Östra Starrike Militärboställe (Bataljonsfältskären), Västra Starrike Kronor och Stenshestra Skatte, Under Hylteryd finns torpet Skantabo, under Östra Starrike torpen Bengtsbo och Norra Gruvbäcken, under Starrike Västergård backstugan Vägabo samt under Äddebo backstugorna Smedstorp, Anderstorp och Nybygget. (kompletterat 040312)
Hylteryds rote

OBS! EJ KLART HÄR

Är enligt roteindelningen 1850 rote 6 av 13 i Åkers socken.
Rote bestod av gårdarna Hylteryds Militärboställe, Mörkebo, Östra Starrike Militärboställe, Västra Starrike och Stenshestra.
Under Hylteryd fanns torpet Skantabo.
Under Östra Starrike torpen Bengtsbo och Norra Gruvbäcken samt backstugan Vägabo.
Under Äddebo fanns backstugorna Smedstorp, Anderstorp och Nybygget.
Under Stenshestra torpet Stenliden.
under Mörkebo fanns torpen mellanängen, Norra Lycke (Purrabo)och Södra Lycka samt backstugorna Björkefällan, Berget Nybygget och Norra Lycka (Månsabo)
Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 7 och 202. (inlagt 040926)

Hyndesvadet Anges 1937 som ett vadställe vid en sankmark i Torp i Hagshults socken. (inlagt 040312)
Hyttan Anges 1937 som en bosättning i Älgebo i Åkers socken. (inlagt 040312)
Hyttebo Backstuga i Gimmarps by i Mässbergs rote i Åkers socken. Hade tre olika namn: Hyttebo, Emanuelas och Kappen. Läs mer i boken Mellan huggen knut och torvat tak sidan 83.
Håcksta Stavning 1621 för kanske Hagstad i Åkers socken. (inlagt 040313)
Håkans Fastighetsservice Företag som drivs av Håkan Johansson. Han startade företaget i slutet av 2001. Läs en artikel i Finnveden Fredag den 5 april 2002. (inlagt 040313)
Håkansbygget Ett torp som låg under Häradsköp i Häradsköps rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 275-276. (inlagt 040926)
Håkansbygget Ett torp under Mässeberg (rote 1) i Åkers socken. Senare kallat Ballabo. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 69)
Håkanssons Hjalmar Håkanssons Snickerifabrik startades när Hjalmar 1909 kom till Skillingaryd. Han hade först verksamheten hos Kalle på Molund och efter branden där i en lokal som han hyrde av Thulins. Hjalmar och hans bror Eskil byggde en industri i kvarteret Tomaten – vid Idrottsgatan – och dit flyttade de 1913. Eskil var på bottenvåningen, Hjalmar på andra våning. När Eskil flyttade från den stora verkstaden hyrdes den våningen av Hjalmars svåger Carl Åberg. Carl startade en metallfabrik och ett metallgjuteri. I början på 1920-talet köptes metallfabrik av J A Strand som fortsatte till 1928 då han gick i konkurs. Arbetarna fortsatte med driften fram till 1938 då de flyttade till en annan verkstad. Hjalmar tog nu över hela verksamheten. 1955 byggde man en affärsfastighet öster om fabriken, utmed Trädgårdsgatan. Där hade man en tapetserareverkstad och en möbelaffär. 1962-63 byggde de en ny fabrik på Åkersvägen. 1981 sålde de till Skillmech och numera (2006) är det Proton som äger Skillmech. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Håknaträdan Anges 1937 som en åker i Bockebo i Åkers socken. (inlagt 040313)
Hålakärret Anges 1937 som ett kärr i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040313)
Hålamossen Anges på kartan 1958 som en mosse i Gimmarp i Åkers socken. (inlagt 040313)
Hålan Gammal bebyggelse i norra delen av skjutfältet.
Hålebäck (Tofteryd) Anges 1937 som en bäck i Hult i Tofteryd och att den rinner i en djup dalgång. Uppges även att den kallas Kvarnabäcken. (inlagt 040313)
Hålebäck (Åker) Anges på kartan 1958 som en bäck i Gimmarp i Åkers socken. (inlagt 040313)
Hålebäck (Åker) Anges på kartan 1958 som en bäck i Kyllås i Åkers socken. (inlagt 040313)
Hålebäck (Åker) Anges 1937 som en bäck vid Nässja i Åkers socken och att den rinner genom hålmark, det vill säga djupt liggande otillgänglig sankmark. (inlagt 040313)
Håleveken Anges 1937 som slått vid Härån i Gräshult i Hagshults socken. (inlagt 040313)
Håll Grytan Kokande Årlig insamling vid jultid av Frälsningsarmén. Kårens soldater står vid olika ställen i samhället och samlar in till behövande i Skillingaryd och övriga Sverige.
Hållestallen Thelins stall norr om Hagshultsvägen i Klevshult.
Hållsdammsåker Anges 1937 som en åker i Bockebo i Åkers socken och att här förr fanns en hållsdamm. (inlagt 040313)
Hålshagen Anges 1937 som en åker i Mässeberg i Åkers socken, men att åkern numera är jämn. (inlagt 040313)
Hålängen Anges 1937 som en äng i Jönshult i Hagshults socken. (inlagt 040313)
Håwes Företag som startades 1989 och som upphörde i mitten av 1990-talet. Man hade sin verksamhet på Åkersvägen där Tre Bodar finns i dag (2006).
Hädinge mosse En mosse i Kärda, Kävsjö, Värnamo och Åkers socknar. (inlagt 040313)
Hägnen Torp under Ljungberg Östergård i Bissefälls rote i Åkers socken. En jaktstuga har byggts på platsen. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 199.
Hägnet Soldattorp (nummer 97) som tillhörde förebergs rote i Åker. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 230.
Hälsan Småland Gamla Företagshälsovården som numera (2006) drivs av Hans Falk. Finns i gamla läkarstationen vid Berggatan - Källeliden.
Hälsopromenader Startade den 9 februari 2004 och det är promenader måndag-torsdag med samling klockan 10.00 vid Skillingehus. Promenaderna är öppna för alla som önskar delta. (inlagt 2004)
Händer i Hagshult Ett arrangemang i Hagshult med kulturanknytning, som hållits några gånger på 1990-talet.
Här och fjärran – Hok men inte längre Namnet på Tofterydsrevyn 2006. (inlagt 061227)
Häradsbråten Terräng i Tofteryds socken.(inlagt 040313)
Häradsköp, Häradsköps Gård En stor gård och by strax väster om Skillingaryd på vägen till Åker. Häradsköp ingår i rote 9 i Åkers socken. Till Häradsköp har hört torpen Ekhemmet, Håkansbygget, Floen, Fällorna, Thorsabo och Pottabo samt backstugorna Anderstorp, Björkebro, Floden, Hagen, Jonsbygget, Knäppas och Pärsbygget.
Rotens gårdar är skattegårdarna Häradsköp, Högabråta och Harfall samt frälsegården Harfall.
I dag (2006) finns här adresserna Häradsköp följt av Blendas, Ekeberg, Ekhemmet, Ekholmen och Torsbo samt Häradsköps Gård, Häradsköps Gård Bäckastrand och Häradsköps Gård Bäckastrand. Stavades förr bland annat Harladsköp, vilket visar att gården fått sitt namn av en man som hette Harald. (kompletterat 040313)
Häradsköps bäck En bäck i Häradsköp i Åkers socken. Den har även kallats Gränsbäcken.Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 289. (inlagt 040926)
Häradsköps rote Är enligt roteindelningen 1850 rote 93 av 13 i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 7. (inlagt 040926)
Häradsköpsrundan En motionsslinga på cykel.
Häradsö En by söder om Klevshult i Åkers socken intill Store Mosse. Numera är Häradsö ett riksintresse för kulturminnesvården. Här finns i dag (2006) adresserna Häradsö följt av Backen, Ekelund, Hagen, Mellangård, Norregård och Västergård. Under Häradsö låg förr torpet Ekelund samt backstugorna Backen och Björkelund. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 333. (kompletterat 040926)
Häradsö rote Detta är rote 12 av 13 i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 333. (inlagt 040926)
Häradsösjön Anges 1958 på kartan som en sjö i Häradsö i Åkers socken. (inlagt 040313)
Härs siön Anges 1688 som en sjö i Häradsö i Åkers socken. (inlagt 040313)
Härsöö Anges 1686 som en stavning för nuvarande Häradsö. (inlagt 040313)
Härån En å som bland annat rinner genom Hagshults socken och som är biflod till Lagan. (inlagt 040313)
Häråns Fiskevårdsområde Den förening som ansvara för bland annat utplantering av fisk i Härån och sjöar längs denna. Under 2006 fick föreningen tillstånd av länsstyrelsen att plantera in 11.00 gösar i Rolstorpasjön och 9.000 i Hubbestadssjön. (inlagt 061227)
Hässelliderna Anges 1937 som backar i Torp i Hagshults socken. (inlagt 040313)
Hässellidträdorna Anges 1937 som åkrar vid Hässelliderna i Torp i Hagshults socken. (inlagt 040313)
Hässelåsaträdan Anges 1937 som en åker i Fåglabäck i Tofteryds socken. (inlagt 040313)
Hässelåsen (Tofteryd) Ett gammalt boställe i Fåglabäck i Tofteryds socken. (inlagt 040313)
Hässelåsen (Åker) Anges 1958 som på kartan åkermark i Ryd i Åkers socken. (inlagt 040313)
Hässlebo Prästen Lagergren skriver omkring 1825 om ”Torpen under Fastorp Hässlebo, eller som det äfven kallas Skanebro och Moliden”. (inlagt 040313)
Hässlehult (Åker) Backstuga under Ljungberg Västergård i Bissefälls rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 198.
Hässlehult (Tofteryd) Gård på skjutfältsområdet. Namnet hässle = hasselskog. På 1800-talet bestod Hässlehult av fyra gårdar. De två på södra sidan benämndes Stora Hässlehult, de två på västsluttningen Lilla Hässlehult. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 2002 sidan 8.
Hässlehultshöjden En höjd där det tidigare fanns ett regnskydd. Här är det fin utsikt över skjutfältet.
Hässlehultsvatten Ur boken Mellan Härån och Rasjön 1983 sidan 83: Gummorna spådde i hand och karlarna grälade, bytte hästar och drucko livköp ur halvstopsbuteljer (Hässlehultsvatten). Läs även i Mellan Härån och Rasjön år 2001 sidan 69.
Hässleåker Anges 1937 som en åker i Mässeberg i Åkers socken och att det invid finns hasselvegetation. (inlagt 040313)
Hästafällan Anges 1937 som en åker i Fryebo i Tofteryds socken. (inlagt 040313)
Hästakällan Anges 1937 som en källa i Fryebo i Tofteryds socken. (inlagt 040313)
Hästhagaliden Anges 1937 som en vägbacke vid Torp i Tofteryds socken. (inlagt 040313)
Hästhageberget Anges 1958 på kartan som ett berg i Kyllås i Åkers socken. (inlagt 040313)
Hästhagen (Hagshult) Anges 1937 som betesmark i Järnboda i Hagshults socken, (inlagt 040313)
Hästhagen (Hagshult) Anges 1937 som betesmark i Jönshult i Hagshults socken, (inlagt 040313)
Hästhagen (Tofteryd) Anges 1937 som en hage vid Arvidsgården i Norra Linneryd i Tofteryds socken. (inlagt 040313)
Hästen Kvartersnamn vid Sturegatan, Skolgatan, Vasagatan och Storgatan. I dag (2006) finns här bland annat kyrkan samt en pizzeria i ”Gamla Konsum”.
Hätte bro En bro som inte finns kvar. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 333. (inlagt 040926)
Högabråten En högt belägen by alldeles söder om Skillingaryd. Högabråten ligger i rote 9 (Häradsköp) i Åkers socken. Under Högabråten låg torpen Mobygget och Björkelund samt backstugorna Norräng och Pärsbygget. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 272. År 1686 anges stavningen till Hög?brååten. (kompletterat 040313)
Högalid Backstuga som låg under Ryd, Föreberg-Lillegårds rote i Åkers socken. Stugan kallades också för Skrattens. Stugan finns numera i Ryds by. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 235.
Högalund Ligger i Rösberga med i dag (2006) adressen Rösberga Högalund.
Högaryd Terräng i Tofteryds socken. (inlagt 040313)
Höga Ryd Röse i Pukarp i Tofteryds socken. (inlagt 040313)
Högab Skog AB Ett företag i Högabråten med telefon 0370-70431. (inlagt 061227)
Högbergs skrädderi Beteckning på skräddare Högbergs fastighet och skrädderi på Skolgatan 6 eller 8. Det brann i fastigheten 1930 men inga större skador vållades. Läs mer i boken larmet går (sidan 25). Han hade också verksamhet på andra platser. Han byggde eget vid korsningen Sturegatan - Hantverkaregatan åt nordväst. Läs mer i Skillingarydsbygden i Bild 1984 sidan 18.
Höge sten Sten i Ekhult i Tofteryds socken. (inlagt 040313)
Högefällor Anges 1937 som skogsmark i gimmarp i Tofteryds socken. (inlagt 040313)
Höggärdsåker Anges 1937 som en åker i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 040313)
Höglandsleden 1989 4/6 Vandringsleden Grönelund - Berghem invigs.
Höglandsverken Se Duleverken.
Högliden Ägomark i Hult i Tofteryds socken.(inlagt 040313)
Högslid Ligger i Packebo med i dag (2006) adressen Packebo Högslid.
Högsåker Ligger i Torp i Hagshult med i dag (2006) adressen Hagshults-Torp Högsåker.
Högtidsskjutningen Tävling hos Skillingaryds Jaktvårdsförening. Läs mer HÄR!
Högåker Anges 1937 som en åker i Torp i Tofteryds socken. (inlagt 040313)
Högås (tofteryd) Terräng i Tofteryds socken. (inlagt 040313)
Högås (Åker) Torp under Ljussegren i Kylås rote i Åkers socken. Huset revs i början av 1900-talet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 151.
Höjdabäcken Anges 1958 på kartan som en bäck i Kyllås i Åkers socken. (inlagt 040313)
Höjden (Hagshult) Skogsmark i Starkeryd i Hagshults socken. Här har tydligen också en gång funnits ett torp. (inlagt 040313, kompletterat 051204)
Höjden (Tofteryd) Torp under Mölnarps rote i Tofteryds socken. Adressen är i dag (2006) Mölnarp Höjden.
Höjden (Åker) Ligger i Ljungberg med i dag (2006) adressen Ljungberg Höjden.
Hökakärret Anges 1937 som ett kärr i Starkeryd i Hagshults socken. (inlagt 040313)
Hømundeboth Berättas om Hømundeboth i början av 1200-talet, som låg i Hagshults eller Tofteryds socken. (inlagt 040313)
Hörnet (Hagshult) Ligger i Gräshult med i dag (2006) adressen Gräshult Hörnet.
Hörnet (Tofteryd) Åkermark och torp i Tofteryds socken. (inlagt 040313)
Höstshow En aktivitet med Kulturskolan som brukar arrangeras kring den 20 november varje år, oftast i sporthallen i Vaggeryd. Gästartist 2005 var Johannes Glans från Super Trouper. (inlagt 041205)
Namn
Information
Iaernboda Se Järnboda (inlagt 040320)
Icke förspilld kvinnokraft Utställningstema under vägkyrkan i Hagshult 2004.
Icotron En industri nästan längst norr ut på Fabriksgatans västra sida.
Ida Erikssons kafé Ida Eriksson hade kafé i Erikssonska huset. Det var i det hus som låg på Stationsgatan och där Metria finns i dag (2006).
Idrottsgatan Kallades förr Sjölinalia. Möjligen kan gatan ha fått sitt namn av att så många barn förr åkte kälke i backen. En annan teori är att det var aktuellt att bygga en idrottsplats högre upp vid Idrottsgatan: Frisksportarna hade för övrigt en liten idrottsplats här uppe.
Idrottsinstitutionen En av institutionerna vid Fågelforsskolan.
Ilö Mekaniska Företag som startades av Ingemar Lööf. Heter numera (2006) Icotron. Lokalerna finns på Fabriksgatan.
IMO-Plast Företag som drevs av Ingemar Moberg på Åkersvägen 57. Det startades 1980 eller tidigare.
Indoor Collection AB
Industrigatan Gatan som går runt kvarteret vid gamla Bergkvist väster om Fabriksgatan strax söder om Västra Fåglabäcksvägen.
Industrikompaniet Fabrik på Fabriksgatan, som ägdes av Bertil Jogmar – ”Bertil KD”.
Industriprodukter
Industriteknik Företag på Mellangatan 8 som drivs av Uno Mellin. (inlagt 051204)
Inftec Provider AB Ett företag med adressen Fåglabäck Björkhamra. (inlagt 061227)
Inga Reéns Beteckningen på Inga Reén kiosk, som låg där VN/JP finns i dag (2006) på Storgatan.
Ingrids Livs Efterföljaren till Gilberts Livs på Östra Allégatan-Fåglabäcksvägen. Innehavare var Ingrid och Karl-Göran Thalin som övertog rörelsen i mitten av 1970-talet av Gilbert Svensson.
Ingvars El Den elaffär som Ingvar Karlsson startade och som i dag (2006) drivs av Kjell Eriksson och Ingvar Gustavsson.
Innebandyklubben Förening bildad 1991. Heter Skillingaryds Innebandyklubb men har sin huvudsakliga verksamhet i Vaggeryds sporthall.
Innegärdena Anges 1937 som en åker som ligger i skogen i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 040320)
Intaget (Hagshult) Anges 1937 som odling (förr hage) i Mörkhult i Hagshults socken. (inlagt 040320)
Intaget (Åker) Anges 1937 som slåtter i Älgebo i Åkers socken. (inlagt 040320)
Intaget (Åker) Backstuga som låg under Ryd, Föreberg-Lillegårds rote i Åkers socken. Här finns en mängd resta bautastenar. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 234.
Intagsåkern Anges 1937 som en åker i Jönshult i Hagshults socken. (inlagt 040320)
Intersport En tidigare sportaffär – hette ännu tidigare AB P. Eriksson.
Intresseföreningen Den allmänna benämningen på Skillingaryds Intresseförening.
IOGT-NTO Juniorförening Var verksam på 1970-talet som ungdomsförening till NTO. Linus Persson var ordförande.
Ire Export Ett företag på Stationsgatan 1 i Skillingaryd. (inlagt 040926)
Ires 1937 startade Gerhard Svensson sitt företag, Han började med att hyra verkstadslokal av Axel Johansson på Södra Järnvägsgatan. 1941 flyttade han till nyuppförda lokaler på Storgatan. Året därpå bytte Irefåtölj namn till Industri AB Ire. 1944 uppköptes en fabriksbyggnad vid Hovslagaregatan av hjulmakare Gustaf Svensson och här uppförde Gerhard en stoppmöbelfabrik, som stod klar 1945. 1973 och 1976 uppfördes en ny fabrik på norra industriområdet, nuvarande (2006) Uppåkra. Ire Möbel AB såldes 1985 till Mastek. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Irespåret Det spår på Fågelforsskolan där eleverna har sin undervisning i gamla Ires på Hantverkaregatan. Vid Fågelforsskolan finns i dag (2005) tre spår: A-spåret, B-spåret och Irespåret. Sörgårsskolan har C-spåret och D-spåret.
IRLA En firma som ägdes av Rune Lindkvist.
Irriland Systeams Företag som drivs av Arne Mild med produktion av bland annat TV-underreden.
Isaksvallen En liten fotbollsplan som ungdomar använde på troligen 1950-talet. Den låg vid Isaks Sjölin strax söder om nuvarande Vasaparken. (inlagt 051204)
Isbanan Benämningen på den gamla isbanan vid nuvarande Samuelsons.
Ishallen Byggd 1977 och den heter egentligen liksom anläggningen i övrigt Movalla.
Ishallsföreningen Ett tidigt namn på det som i dag (2006) heter Stiftelsen Movalla.
Ishallstian En upptryckt ”sedel” som såldes för tio kronor som stöd åt bygget av en ishall.
Izikowitz Markus Izikowitz hade butik i Jönköping kring 1900 men också en liten affär i Skillingaryd, troligen på Västra Lägret. Han tryckte bland annat upp och sålde vykort från framför allt militära byggnader.
Namn
Information
Jacopsthorp I ett brev 1411 talas om Jacopsthorp ocvh 1420 om Jakobstorp i Åkers socken men det är oklart vad som avses. (inlagt 040406)
Jaktskyttebanan Skjutbana strax söder om köpingen, som drivs av Skillingaryds Jaktvårdsförening. Läs mer HÄR!
Janna kvarn Anges 1937 som före detta kvarn i Torp i Hagshults socken och att den som byggde kvarnen hette Janne. (inlagt 040406)
Jaquardväveriet Företag som startades av Hugo Gabrielsson.
Jarnbothö Se Järnboda. (inlagt 040406)
Jasmine Salong Jasmine drivs av Ninni Hallinder och finns vid Centralplan (torget). Ninni startade verksamheten 1994 tre trappor upp vid Stationsgatan 4 (Beklädnadsaffären), men flyttade 1996 till de nuvarande (2006) lokalerna vid Centralplan. Hösten 2004 utvidgade hon med en del av Kupans gamla lokaler. (kompletterat 040926)
J B:s J B: Färgborttagning, företag som drivs av Jimmy Björk. Verksamheten finns vid gamla vägverket.
J S S Företag som finns i Ekholmen strax sydväst om Skillingaryd. Företaget startades 1986 av Johnny och Sigbritt Svensson som till en början drev företaget på egen hand. JSS Verktyg AB har under åren expanderat och har för närvarande (2004) åtta anställda. (kompletterat 040926)
J Svensson Persiska mattor Firma J Svensson Persiska mattor log vid Stationsplan 1 i ”Thulinshuset” och drevs av Jan-Erik Svensson.
Jannes MC Företag som startades av Karl-Erik Andersson under namnet MC-delar och som i dag drivs av sonen Jan. Verksamheten bedrivs i gamla mejeriet på Storgatan.
Janssons Möbelfabrik E Janssons Möbelfabrik startade omring 1939. Läs mer i boken Från klyvsåg till robotar.
Jernbo Soldattorp i Hagshult
Jernbodha Se Järnboda. (inlagt 04001)
JG Karlssons JG Karlssons Möbelverkstad började med att JG hade en egen verkstad på Molund, Bohult kring 1885-88. 1891-92 inrättade han en egen verkstad på Skolgatan. När Frälsningsarmén fick en ny lokal kring 1900 hyrde Karlsson den gamla lokalen. 1918 ändrades firmanamnet till JG Karlsson & Sönder Möbelfabrik 1935 flyttade man till Oscar Ljungberghs snickarverkstad vid korsningen Smedjegatan - Vasagatan...? 1982 såldes företaget. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1.
JLS Affär på Skolgatan, huset på västra sidan efter Anton Gustavssons. Den lades ned 1966. Förde detta hette den O.V. Carlssons Charkuteriaffär (1933-55). Efter JLS tog dess föreståndare Göte Andersson över rörelsen.
Jnzlingabothom Anges 1360 men inte säkert att det handlar om Hagshults socken. (inlagt 040406)
Joarakre 1528 skrivs om Joarakre i Åkers socken men det är oklart vad som avses. (inlagt 040406)
Johan Ottossons verkstad En industri som startades i Boda i Hagshult i början av 1900-talet. Senare flyttade han verksamheten till Gräshult.
Johannesas Anges 1937 som en åker i Älgamo i Tofteryds socken och att det invid förr bodde en snickare vid namn Johannes. (inlagt 040406)
Johannessons Konditori Ett konditori på Skolgatan som startades av en syster Johannessons på 1930-talet och sedan blev ytterligare två systrar delägare. I dag (2006) heter företaget Jonssons Kondiroti. (050810)
Johansbygget (Hagshult) Ligger i Järnboda med i dag (2006) adressen Järnboda Johansbygget.
Johansbygget (Åker) Backstuga i Wipparp i Åkers socken. Kallas även Litenas. Stugan är riven. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak sidan 76.
Johansbygget (Åker) Torp under Gisslaköp i Kylås rote i Åkers socken. Detta torp låg ungefär där lanthandeln i Nyholm byggdes i början av 1900-talet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 144.
Johansbygget (Åker) Backstuga under Pålskogs rote och by i Åkers socken. Den flyttades till granvik. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 168.
Johansbygget (Åker) Anges 1930 som en bosättning eller före detta sådan i Nässja i Åkers socken. Backstugan låg under Nässja Södergård i Nässja rote i Åkers socken. Stugan revs i början av 1900-talet. (inlagt 040406, kompletterat 040926)
Johansson & Jacobssons Möbelfabrik
Johansson och Nilsson Den firma som Lennart Johansson och Nils-Yngve Nilsson startade kring 1946. Se även Möbelsnitz. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd.
Johanssons skjutsstation
Johanssonska promenaden En skogspromenadstig väster om Västerån i Åkers socken upp mot torpet Hultskvarn. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 31. (inlagt 040926)
John Bengtssons John Bengtssons Speceri- och Diversehandel låg i Ljungberghs fastighet mot järnvägen och här fanns också ett tag en bokhandel.
John Gustavssons Affär på Skolgatan som ofta gick under namnen Bamm-Bamm och Pylle-John. Det startades 1922. Bröderna Sven-Erik och Roland Gustavsson tog över rörelsen efter sin far och drev den till 1983. Det var den sista livsmedelsaffären med manuell betjäning. Huset revs 1986. På andra våning hade ett tag skräddaren C.G. Högberg sin verksamhet.
John Jonssons smedja Låg vid Kaffegatan. John blev sedermera ägare till Stora Hotellet och en av de fem som startade biografrörelse i samhället.
John Remnemarks Byggnads AB Se Remnemarks
Jonassons gamla fastighet Ett hus som låg på Skolgatan mitt emot nuvarande (2006) Jupiter. Här hade NTO ofta sina möten innan man fick en egen lokal – den nuvarande – vid Kaffegatan – 1904.
Jonnys magasin Godsmagasinet som ett tag i slutet av 1990-talet drevssom restaurang av Jonny Pettersson.
Jonsbo Torp under Mässeberg (rote 1) i Åkers socken. Var soldattorp nummer 103. Det finns kvar än i dag och ligger vid Vippsjöns sydvästra strand. Adressen är i dag (2006) Mässeberg Jonsbo.
Jonsbo Lilla (Soldatens undantag) Backstuga under Mässeberg (rote 1) i Åkers socken. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 60-61)
Jonsbosjön Anges 1930 som ett annat namn på Vippsjön i Åkers socken. (inlagt 040406)
Jonsbygget Backstuga under Häradsköps rote i Åkers socken. Det är inte känt var den exakt låg. (inlagt 040926)
Jonsgård Anges 1937 som en gård i Gräshult i Hagshults socken. (inlagt 040406)
Jonsgården En gård i Tofteryds socken som omtalas av Allvin 1852. (inlagt 040406)
Jonsgårds bok Anges 1937 som åker och slåtter vid Jonsgård i Gräshult i Hagshults socken. (inlagt 040406)
Jonsgårdsgärdet Anges som en åker vid Jonsgård i Gräshult i Hagshults socken. (inlagt 040406)
Jonssons (konditori) Konditori på Stationsgatan. 1971 drabbades det av en förödande brand. Då låg konditoriet på andra sidan gatan - vid utfarten från Skolgatan. Läs mer om branden i boken Larmet går (sidan 45).
Jonssons såg 1914 startade Johan Jonsson en egen kvarn och såg. Den låg på en tomt i nuvarande kvarteret Uttern 10, där skolans fotbollsplan finns i dag (2005). 1942 såldes anläggningen till Karl Glad och den brann 1947. Mitt emot Elverket på Skolgatans västra sida startade Holger och Märta Jonsson sitt konditori. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1984 sidan 42.
Jordåsa kulle Anges 1937 som en kulle vid Jordåsen i Åkers socken. (inlagt 040406)
Jor(d)åsen - backstuga Den låg mellan torpet Jordåsen och Lilla Trulsabo i Hults rote i Åkers socken. Den byggdes omkring 1800 och revs 100 år senare. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 39. (inlagt 040926)
Jordåsen - torp Anges 1930 som namnet på prästgården i Åker i Åkers socken. Är mer rätt ett torp under Åkers prästgård. Torpet revs i början av 1940-talet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 36. (kompletterat 040406, 040926)
Joråsa kulle Åkers skjutbana anlades vid Joråsa kulle i Föreberg 1912 och invigdes året därpå. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 245. Anges 1957 på kartan som en kulle i Föreberg. Se även Jordåsa kulle. (kompletterat 040406)
Joråsen Se Lilla Joråsen och Stora Joråsen. (inlagt 040406)
Juddaträdan Anges 1937 som en åker i Älgamo i Tofteryds socken. Berättas även att Judde är kortnamn för Johannes, en man som bodde i närheten. (inlagt 040406)
Julalyckan Anges 1957 på kartan som betesmark i Älgebo i Åkers socken. Anges 1937 som en åker i Häradsköp och att denna åker blev uppodlad i julveckan. (inlagt 040406)
Julbladet Ett annonsblad utgivet av klasserna 9 A-C vid Fågelforsskolan i mitten av december 2005. (inlagt 060716)
Julosten Anges 1957 på kartan som en sten i Mässeberg i Åkers socken. 1937 berättas att stenen är rund och ligger fritt på en stenhals. (inlagt 040406)
Junibacken Ligger i Packebo med i dag (2006) adressen Packebo Junibacken.
Jupiter (kvarter) Kvarteret i centrum mellan Skolgatan-Sturegatan-Storgatan-Stationsgatan.
Jupiter (hus) Servicehus som öppnade hösten 1982 vid korsningen Skolgatan-Stationsgatan. Det har ett 20-tal lägenheter.
Jussö
Jussö Gård
Justusbo Ligger i Gräshult med i dag (2006) adressen Gräshult Justusbo.
Jutabo Åkermark i Pukarp i Tofteryds socken. (inlagt 040406)
Jutabygget
Jägareträdan Anges 1937 som en åker i Fåglabäck i Tofteryds socken och att det invid förr bodde en jägare. (inlagt 040406)
Järn och metall
Järnbo Anges 1943 som en gård i Hagshults socken. (inlagt 040406)
Järnbo skog Noterat 1745, troligen i Hagshults socken. (inlagt 040406)
Järnboda En by i Hagshult. Läs mer i Tofteryds Sockens medeltidsurkunder. Norra Järnboda var i ett tag ägd av socknen 1940-cirka 1990. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1990 sidan 73. I Järnboda finns i dag (2006) även adresserna Järnboda följt av Björkhaga, Johansbygget, Norregård, Sjövik och Södergård. 1202 skrevs Jarnbothö. 1337 om Jernbodha, 1492 om Iaernboda. (uppdaterat 040406)
Järnboda Norregård Gård i Hagshult.
Järnboda Södergård Gård i Hagshult.
Järnbosjön Anges 1943 av Fingal Johansson i sina bygdeminnen som en sjö i Hagshults socken. (inlagt 040406)
Järnvägshotellet Nuvarande (2006) restaurangrörelsen som drivs av Jonny och Inger Pettersson. Huset byggdes 1910 och till en början hade Carl och Frida Svensson färghandel och målarverkstad. Hotellet började 1915. Senare fanns här leksaksaffär. 1963-1968 hade Göte Sandberg tapetserarverkstad i huset. 1992 eldhärjades huset. Hösten 1993 renoverades Järnvägshotellet för att bli restaurang. Nuvarande ägarna Jonny och Inger Pettersson har fått kommunens byggnadsvårdspris för att de gjort en så fin renovering.
Järnvägsträdan Anges 1937 som en åker i Fåglabäck i Tofteryds socken och att den ligger vid järnvägen. (inlagt 040406)
Järstorp (Åker) Ligger i Gölgås med i dag (2006) adressen Gölgås Järstorp. Denna backstuga timrades omkring 1870.
Järstorp (Åker) Ligger i Ålaryd med i dag (2006) adressen Ålaryd Järstorp.
Järven Radhus vid Fabriksgatan, som började byggas 1977.
Jättaberget Anges 1958 på kartan som ett berg i Vipparp i Åkers socken. (inlagt 040406)
Jättasteget (Jättesteget) En fotliknande urgröpning i en sten på Tofteryds bys ägor. Beskrivning i Allvin 1852 sidan 46. (kompletterat 040406)
Jättastegskärret Anges 1937 som ett kärr vid Jättasteget i Tofteryds socken. (inlagt 040406)
Jättastenen Anges 1937 som Drakahallen, en gränssten mellan 1-4 Ålaryd och 1 Vipparp i Åkers socken. (inlagt 040406)
Jättastugan En stengrotta på Ekhults ägor i Tofteryd. Beskrivning i Wieselgren 1846 sidan 24. (kompletterat 040406)
Jättesteget Se Jättasteget. (inlagt 040406)
Jättestuvan Stubbe (?) i Ekhult i Tofteryds socken. (inlagt 040406)
Jödda broar Anges 1937 som ett råmärke mot Nydala och Svenarums socknar i Hagshults socken samt att det inte längre går någon väg här. (inlagt 040406)
Jönköpings regemente
Jönköpingsträffen
Jönshult Ligger i Hagshult. I ett brev från Nydala 1440 talas bland annat om Jönshult. I Jönshult finns en stor domarring. Med postadress finns Jönshult följt av Lönnkullen, Norrgården, Skogsgläntan, Sörgården och Åstugan. 1288 talas om Gydinxhylt, 1311 om Gijdhingxhylta, 1320 om Gödinxhulta, 1361 och 1439 om Gydingxhylta, 1668 Jönshult. (kompletterat 040406)
Jönshult Norregård Gård i Hagshult.
Jönshult Södergård Gård i Hagshult.
Namn
Information
KIP
K R Bult Ett företag som drivs av Karl-Inge Reinholdsson med verksamhet på Norra Trädgårdsgatan. 2006 sålde Karl–Inge företaget och emigrerade till Australien. (kompletterat 061227)
KSK Ofta den allmänna benämningen på Klevshults Sportklubb.
KW Industrial and Maritime Consulting Ett företag registrerat i november 2006. Innehavare är Karl Wischer i Ålaryd. Verksamheten består av nationell och internationell konsultverksamhet avseende alla förekommande avtornings-, fyrs- och likartade anläggningar till havs och land jämte därmed relaterad verksamhet. (inlagt 061227)
Kackö Ö i Tofteryds socken. 1686 stavat Kacköö. (inlagt 040409)
Kaer 1421 talas om Kaer som möjligen kan handla om bebyggelse i Hagshults socken. (inlagt 040409)
Kaffegatan Namnet kommer av att det under många år fanns kafé i vart och vartannat hus. Gatan hette förr Tofterydsvägen men nu är det officiella namnet Kaffegatan. Läs mer. (kompletterat 040926)
Kaffegategänget En gammal benämning för barn utmed Kaffegatan (troligen på 1920- och 1930-talet)
Kaffegatsungar En gammal benämning för barn utmed Kaffegatan (troligen på 1920- och 1930-talet)
Kajeboträdan Anges 1937 som en åker i Väshult i Hagshults socken. (inlagt 040411)
Kalebs källare Kommunhuset i Klevshult byggt 1966.
Kallboträdan Anges 1937 som en åker i Torp i Hagshults socken. (inlagt 040411)
Kalle Anka Barnskidskola Startades 1983 av Skillingaryds FK på Grönelund. Läs mer i boken Skillingaryds FK 1937-1987.
Kalle Bengtssons mad Låg väster om Texaco (Norra Allégatan)
Kalle ”Hihi” Johanssons Hjulfabrik
Kalle på Molunds smedja Karl Johansson hade smedja och snickerifabrik. Låg nära järnvägen - östra sidan. Adress; Fabriksgatan 4 och 6. Den eldhärjades 1910 och gnistor flög över stolfabrikens papptak och antände Åkermans såg. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Kallery(d)et Anges 1937 som åkermark i Väshult i Hagshults socken. (inlagt 040409)
Kallmaden Torp i Gimmarps by i Mässbergs rote i Åkers socken. Det byggdes 1788. Läs mer i boken Mellan huggen knut och torvat tak sidan 80.
Kalvafällan Anges 1937 som skogsmark i Starkeryd i Hagshults socken. (inlagt 040411)
Kalvagärdet Anges 1937 som en åker i Älgamo i Tofteryds socken och att man förr hade kalvar på bete här. (inlagt 040409)
Kampen Anges 1937 som en åkler i Hagshult i Hagshults socken. (inlagt 040411)
Kamratföreningen Brandmännens kamratförening som bildades 1946.
Kamratstödjarna
Kanonrundan Ett motionslopp som arrangerades av Skillingaryds IS i flera år kring 1970.
Kanslichefen Benämning på kommunens högste tjänsteman. Har senare fått namnet kommundirektör. (kompletterat 040926)
Kantorsgatan En gata i östvästlig riktning från Östra Allégatan (norr kyrkogården) och österut.
Kapellet Kapellet på Tallnäs invigdes Annandag Pingst 1970 av biskop Olof Sundby. Arkitekt var Anders Berglund. Triumfkrucifixet är tillverkat av konstnärinnan Eva Spångberg. Kapellet rymmer 140 personer och har slinga och ljudanläggning. (Inlagt 061227)
Kapellgatan En gata i östvästlig riktning från Östra Allégatan (öster kyrkogården) och österut.
Kappen Backstuga i Gimmarps by i Mässbergs rote i Åkers socken. Hade tre olika namn: Hyttebo, Emanuelas och Kappen. Läs mer i boken Mellan huggen knut och torvat tak sidan 83. Anges 1958 på kartan som terräng i Gimmarp. (kompletterat 040409)
Kari hål En bottenlös skogskälla i Harfall i Åkers socken. Se även Karina hål. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 289. (inlagt 040926)
Kariekullen Det vardagliga namnet på Karins Kulle. Läs mer under detta namn.
Karina hål Anges 1937 som ett kärr i Harfall i Åkers socken. Det berättas att Karin var en gumma som var gift med en knekt. En gång vill han inte hjälpa henne dra hem höet från en slåtteräng. I ilskan trampade Karin ner höet i detta kärr. (inlagt 040409)
Karins Kulle Torp under Ljungberg Östergård i Bissefälls rote i Åkers socken. I dagligt tal kallades det Kariekullen. Det är det enda torpet i socknen som bär ett kvinnonamn. Torpet revs på 1930-talet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 199.
Karins kulle Ligger vid Stensö i Åkers socken. Hette senare Karjakullen. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1989 sidan 62.
Karjakullen Ligger vid Stensö i Åkers socken. Lär tidigare ha hetat Karins kulle. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1989 sidan 62.
Karl Doolks skrädderi Karl hade sitt skrädderi i bostadshuset vid Mogatan–Kaffegatan.
Karl Glads såg 1931 anlade Karl Glad en såg alldeles norr om Sturegatan och öster om Östra Allégatan på karl Perssons tomt. 1935 flyttade han sågen till strax söder om kyrkogården. 1943 gick han i kompanjonskap med Bertil Hamlin och de köpte Jonssons såg - kvarteret Uttern 10. Här fanns förutom såg även en träullsfabrik och benstamp. Andra våning hyrde man ut till möbelverkstad, 1947 – året då såg, träullsfabrik och benmjölskvarn brann – delade Karl och Bertil på sig. Läs mer i Trä i Skillingaryd del 1.
Karl-Otto Karlsson-Remnemark Karl-Otto startade ett snörmakeri i mindre skala.
Karl Svenssons Färg- & Tapetaffär Affär som var inrymd i Järnvägshotellets byggnad vid Västra Järnvägsgatan. (200329)
Karl Svenssons hönseri. Karl Svensson hade sitt hönseri vid korsningen Hovslagaregatan - Östra Allégatan. Hönseriet drabbades av brand 1932. Läs mer i boken Larmet går (sidan 26).
Karlas Backstuga under Hagstad i Bissefälls rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 183.
Karls vång Anges 1937 som en odling – förr hage – i Torp i Hagshults socken. (inlagt 040411)
Karlsborg En av de gamla gästgiverierna i Klevshult. Mer text och bild HÄR!
Karlsborgsgatan En gata i Klevshult.
Karlsbygget (Hagshult) Ligger i Hagshult med i dag postadressen Hagshult Karlsbygget. Anges 1930 som en avstycka från Hagshults Stora Prästgården. Det ligger cirka 1500 meter söder om Hagshults kyrka och är numera friköpt från kyrkan. (kompletterat 040926)
Karlsbygget (Tofteryd) Ligger i Torp i Tofteryd med i dag (2006) adressen Tofteryds-Torp Karlsbygget.
Karlsbygget (Åker) Anges 1957 på kartan som terräng i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040409)
Karlsbygget (Åker) Ett torp som låg under Nässja Västergård i Nässja rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 314. (inlagt 040926)
Karlsgård Ligger i Gräshult med i dag (2006) adressen Gräshult Karlsgård.
Karlssons charkuteri O.V. Karlsson hade charkuteri 1933-1955 i byggnaden intill Åkerstigs på Skolgatan. JLS tog över och drev butiken vidare till 1966. Sista året drevs den av föreståndaren Göte Andersson.
Karlssons Möbelfabrik P.R. Karlssons Möbelfabrik i Bergfors. Grundat 1946 av Paul Karlsson.
Karlsbygget Torp i Hagshult. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön sidan 18.
Karpamossen Mosse i Pukarp i Tofteryds socken. (inlagt 040409)
Karsö
Kassary(d(en Anges 1937 som terräng i Jönshult i Hagshults socken. (inlagt 040409)
Kattekro
Kattens Robert Andersson skriver så här om början av 1900-talet: En deputation kantar i hast landsvägen, planen framför Cuba Kaffemagasin intill Tofterydsvägens mynning, vid Kattens (där sparbanken residerar under sina lökkupoler).
Kattis Nails Ett företag som drivs (2005) av Katalin Takasc. (inlagt 041205)
Kavlabron Anges 1937 som en bro på en skgosväg i Basseberg i Åkers socken. Det berättas att med kavlabro menas att ett lager av kavlar - eller så kallad trindtrol - lades ut på sanka ställen av en väg. (inlagt 040409)
Kavlingabron Anges 1958 på kartan som en bro i Gimmarp i Åkers socken. (inlagt 040409)
Kayman Trä och Metall
KD:s Huset och affären som KD Johansson startade 1902 och som lades ned 1976. På Skolgatan där det i dag (2004) finns en liten livsmedelsbutik.
KD-Gatan Beteckningen på Skolgatan. Troligen var KD Johanssons affär den mest betydelsefulla eftersom den fick ge namn åt hela gatan.
KDS Skillingaryd
Kennel Mac Queens En hundkennel som i dag (2006) finns i Ledås, Klevshult. (inlagt 040926)
Kerstin Redovisare Företag som drivs av Kerstin Holmberg. Hon hade i många år sin verksamhet hos Holmbergs Rör men finns sedan hösten 2002 vid Storgatan 5 där tidigare Elkes hade sin verksamhet.
Kerstins fotvård Kerstins Fotvårdsklinik på Östra Allégatan, vilken drivs av Kerstin Pettersson. Hon startade den 1970 och driver den än i dag (2006) även om det numera är i liten omfattning. Kerstin hade arbetat hos Sara Haglund i 19 år och på tryckeriet i tolv år innan hon utbildade sig till fotterapeut.
Kiddarödjan Anges 1937 som en betesmark – förr åker – i Älgebo i Åkers socken. (inlagt 040409)
Kiefer Möbler AB
Killgruppen Ett projekt för vänskap och förståelse vid Fågelforsskolan. Se även tjejgruppen
Kina Wok En restaurang som öppnade kring 1 november 2004 i ”Fribergshuset” vid Storgatan-Kaffegatan. (inlagt 061227)
Kinnebolaggarna Anges 1937 som terräng i Snuddebo i Tofteryds socken. (inlagt 040409)
Kiosk Peters Gatukök Efterträdaren till Reens kiosk på storgatan i mitten av 1970-talet: Peter var en tjeck som drev rörelsen under ett par år.
Kiropraktisk Center Företag som startades av Karsten Pedersen i början av 1990-talet med först verksamhet i Åker och sedan i Elghammar. Senare flyttade Karsten verksamheten till Värnamo och Jönköping.
Kisteryd(et) Soldattorp nr 101 i Åkers socken i rote nr 8, Elgebo. Det ligger på gränsen mot Härdsköp nära det forna torpet Pottabo. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 250.
Kiyllåås 1686 en stavning för Kylås i Åkers socken. (inlagt 040409)
Kjellgrens Vagnfabrik Kjellgrens Vagnfabrik låg vid korsningen mellan Kaffegatan och Östra Allégatan.
Kjäftahall Ett gränsmärke, som i gamla tider var orsak till ständig oenighet, omtalad i domboken 1628. Enligt folksägnen luggades gubbarna under själva lantmäteriförrättningen.
Klackholmen En ö i Sjörydssjön i Tofteryds socken. Förklaring ges av Wieselgren 1846, sidan 25. (inlagt 040409)
Klaepsyohylto Stavning 1360 för Klevshult. På baksidan av brevet är stavningen Klefsiohylta. (inlagt 040409)
Klafshylto Stavning 1360 för Klevshult. På baksidan av brevet är stavningen Klefshulto. (inlagt 040409)
Klarebo Soldattorp nr 108 under Hagstad i Bissefälls rote i Åkers socken. Troligen revs huset på 1870-talet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 183.
Klassons Möbeltillverkning 1929 startade Klasson egen rörelse, som fick namnet Ernst T Klassons Möbeltillverkning.
Kleffzhult 1667 talas om en Abraham i Kleffzhult och med det avses Klevshjult i Åkers socken. (inlagt 040409)
Klefshult 1770 skrivs Klefshult. Det var också stavningen för ortens poststämpel till 1930. (inlagt 040409, kompletterat 040926)
Klefshulto Stavning 1360 för Klevshult. På baksidan av brevet är stavningen Klafshylto. (inlagt 040409)
Klefsiohylta Stavning 1360 för Klevshult. På framsidan av brevet är stavningen Klaepsyohylto. (inlagt 040409)
Klevshult Har påträffats i skrift redan 1360 som Klaepsyohylto. Kläpp står för en bergsformation följt av sjö. Det finns också en liten, liten sjö (Klevshultagölen) som förr var större och det var säkert där namnet på det som skulle bli ett samhälle uppkom. Uttalet i dag varierar och egentligen borde det var Klävshult och inte Klevshult. Med förleden Klevshult finns i dag (2006) adresserna Alastugan, Barrstigen, Bergsdal, Kvarnaberget. Mogatan, Sanden, Smältverk, Ängaholm samt Klevshults Gård. Läs mer om Klevshult på www.klevshult.nu. (kompletterat 051204)
Klevshultagölen

Anges 1958 på kartan som en göl i Nässja och Klevshult i Åkers socken. Sven Pettersson från Nässja, numera Skillingaryd, berättar den 5 september 2005 att gölen har sitt tillflöde och utflöde i Grobäcken, som kommer frånHarfall och som mynnar i Lagan. Han berättar att han och sonen tagit stora gäddor i gölen på upp till fyra kilo och vattnet har alltid varit fint. (inlagt 040409, kompletterat 051204)

Klevshults Alliansförsamling
Klevshults by Byn låg under Nässja rote i Åkers socken. Under Klevshults gårdar låg torpen Sanden, Bergsdalen, Kvarnaberg och grenadjärtorpet nummer 53 Fridhem samt backstugorna Broen, Kungaholm, Snickarbygget, Sanden och Parken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 319. (inlagt 040926)
Klevshults Gård
Klevshults gästgivaregård 1615 utsågs Klevshult till gästgivaregård. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 322. (kompletterat 040926)
Klevshults Hemvärn Ingår numera i Skillingaryds Hemvärn
Klevshults ryttartorp Klevshults ryttartorp nr 53 Fridhem låg under Nässja rote i Åkers socken och är sedan många år rivet. Det stod ett par hundra meter norr om torpet Sanden. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 325. (inlagt 040926)
Klevshults Samhällsförening En förening som bildades 1995 och som har som arbetar för samhällets bästa. Läs mer på desss egen hemsida www.klevshult.nu
Klevshults skola
Klevshults Smältverk Ligger strax öster om Klevshult.
Klevshults Sportklubb Förening bildad 1966. Läs mer under Om Skillingaryd, Klevshult och 1966.
Klevshults sågverk Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 2001 sidan 98. Samma som ångsågen?
Klevshults Ångsåg Klevshults Ångsåg startade redan 1896 och blev ortens första industri. Ture Johansson övertog sågen 1955.
Klinkeledsträdan Anges 1937 som en åker i Jönshult i Hagshults socken och att det då fanns en grind (led) med järnklinka. (inlagt 040411)
Klockaregatan En gata strax söder om kyrkogården.
Klockaregården (Tofteryd) Ligger i Tofteryd med i dag (2006) adressen Tofteryd Klockaregården.
Klockaregården (Åker) Ligger vid prästgården i Åker med i dag (2006) adressen Åker Klockaregården. Den låg förr söder om kyrkan men flyttades före den nya kyrkans uppförande. Den placerades vid den gamla backstugan Korsgärdet norr om kyrkan. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 22. (kompletterat 040926)
Klockaregärdet Ligger i Åker med i dag (2006) adressen Åker Klockaregärdet. Det var från början en backstuga – byggd i slutet av 1700-talet – men byggdes om 1902-1903. Den har också kallats för Slätten. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 42. (kompletterat 040926)
Klockarestycket Anges 1930 som en åker i Torp i i Hagshults socken. (inlagt 040411)
Klockegöl Anges 1930 som en göl i Hagshults socken. Det anges då att en sägen berättar att kyrkklockarna en gång föll ned i denna göl utan att återfinnas. (inlagt 040409)
Klockemakarens Backstuga under Bockebo i Elgebo rote 8 i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 271.
Klockinsamlingen En insamling för en klockstapel på Tallnäs. Läs mer under Klockstapeln (Tallnäs). Inlagt 061227)
Klockorna En arbetsförening – en frivillig sammanslutning av kvinnor och män – som skulle arbeta för att anskaffa medel till begravningsplatsen på Skillingaryds Skogskyrkogård. 1930 invigdes klockstapeln.
Klockstapeln (Skillingaryd) Klockstapeln vid Skillingaryds Skogskyrkogård, vilken invigdes 1930. Klockorna kallas för Victoria-klockan och Lill-klockan. Läs mer. (kompletterat 040926)
Klockstapeln (Tallnäs) Söndagen den 18 november 1956 invigdes Tallnäs klockstapel. Stiftets ungdom hade samlat in omkring 5.000 kronor till klockan i en insamlingskampanj som kallades ”klockinsamlingen”. Det var under ett ungdomsarbetsläger som klockstapeln byggdes under sommaren 1956. Under ledning av ingenjör H. Wandt. Klockan kommer från Olssons klockgjuteri i Ystad och väger 110 kilo. Den är ”stämd i E" och har en diameter på 58 cm. (inlagt 061227)
Kloftehalla Terräng i Tofteryds socken, noterad 1686. (inlagt 040409)
Klondyke Anges 1937 som en åker i Häradsköp i Åker socken. Det berättas att åkern blev uppodlad somma år, 1896, som guldfälten i Klondyke upptäcktes. (inlagt 040409)
Klubbstugan Vanlig benämning på SIS klubbstuga som låg strax öster om nuvarande (2006) Hemköp. (050810)
Klykan Låg vid Alhålet i Lagan. Strax nedanför Movalla.
Kläfshylta Stavning 1365 för Klevshult i Åkers socken. (inlagt 040409)
Kläfzhult Stavning 1686 för Klevshult. (inlagt 040409)
Kläppåker Anges 1937 som en åker i Häradsköp i Åkers socken. (inlagt 040409)
Knappliderna Backar på en skogsväg i Älgamo i Tofteryds socken. (inlagt 040409)
Knektagravarna Ett större gravfält vid Grytås i Åker socken. Fältet består av tätt liggande jordhögar i ett lövhult. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 288. (inlagt 040926)
Knektamossen Anges 1937 som en mosse invid Dala mosse i Järnboda Hagshults socken. (inlagt 040409)
Knekten Namn på kaféet i militärmuseet.
Knekthemmet Anges 1937 som ett före detta soldattorp i Jönshult i Hagshults socken. (inlagt 040409)
Knektängen Anges 1957 på kartan som åkermark i Harfall i Åkers socken. 1937 anges den som odling – förr äng. (inlagt 040409)
Knirkö Anges 1937 som en ö i Dala mosse vid Jönshult i Hagshults socken. (inlagt 040409)
Knivderby Ett band med Skillingarydskillarna Frans Larsen, Robert Pajnic, Oscar Svensson och Tomas Dalteg. (inlagt 09xxxx)
Knuss Ett smeknamn på Almesäng mellan Skillngaryd - Klevshult.
Knussaboa Ett smeknamn på Skillingarydsbor. Motsatsen på Plättabor, de som kommer från Vaggeryd.
Knutas Anges 1937 till Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 040409)
Knutaträdan Anges 1937 som en åker i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 040409)
Knutsaliderna Anges 1937 som vägbackar vid Knuts i Apelås i Tofteryds socken. (inlagt 040409)
Knutsdansen Dans på torget i januari varje år. Brukar även vara i Klebvshult.
Knutsmossen En mosse i Gräshult Hagshults socken. (inlagt 040409)
Knäppas En backstuga som låg under Häradsköp i Häradsköps rote i Åkers socken. Den hette egentligen Björkebro. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 277. (inlagt 040926)
Knäppens staket Knäppen låg på skjutfältet Det har fått namn efter en kapten Kettner, kallad Knäppen. En kväll var han berusad och cyklade iväg. Till slut fann man honopm sovande på ett staket.. Nästa dag bygde målkaptenen ett staket, placerade ut en docka och en cykel. Detta blev en målplats...
Knöppelängen Ligger vid Duveled
Kohagsträdan Anges 1937 som en åker i Älgebo i Åkers socken. (inlagt 040409)
Kokärret Anges 1937 som ett kärr i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040409)
Kolasjön Sjön som ligger vid Berghem.
Kolbryggan
Kolviken En vik i Linnesjön, sydvästra delen, i Hagshults socken.
Kommunal färdtjänst Färdtjänst för handikappade startade 1974.
Kommunalhuset Kommunalhuset i Klevshult byggdes 1966. I dag (2006) finnsbostadslägenheter i huset. Fram till början av 2006 fanns här även bibliotek och förskola men denna flyttades til den om- och tillbygda skolan som invigdes den 11 mars 2006. Fritidslokalerna i källaren kallas numera Kalebs källare. (kompletterat 060716)
Kommunalkontoret Den gamla benämningen på det som nu oftast kallas kommunkontoret eller kommunledningskontoret.
Kommundelning Har varit aktuell flera gånger. Senaste och sista (?) gången 1993 då kommunen sa nej till en utredning i frågan.
Kommunhuset Kommunhuset i Klevshult byggt 1966. Numera (2006) mest kallat Kalebs källare
Kommunledningskontoret Kommunens eget namn på det som förr kallades kommunkontoret. Kommunledningskontoret är själva kansliet i Skillingehus.
Kommunrevisionen Kommunrevisionens uppgift är att granska kommunens nämnder och styrelsen. Oppositionen har alltid majoritet i revisionen.
Kommunvapen Nya Vaggeryds kommun från 1971 tog över Vaggeryds köpings vapen. 1988 antogs ett nytt vapen, det nuvarande (2006). Gamla Skillingaryds köping hade också ett eget kommunvapen som i dag är officiellt vapen för Skillingaryds Intresseförening och för hemsidan Skillingaryd.Nu.
Komningsmaden Anges 1930 ligga mellan Hagstad och Ålaryd. (inlagt 040409)
Komodebo Backstuga under Gisslaköp i Kylås rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 146.
Kompassen Annonstidning som gavs ut av Rune Storck på 1970-talet.
Kompletteringstrafik Startade 1873.
Komvux Kommunala vuxenutbildningen.
Konstaffären Ett vanligt namn på Skillingaryds Konsthandel på Storgatan.
Konsum Konsum startade 1915 i ett källarutrymme i Hjärtstedts hus vid Sturegatan – Skolgatan. 1917 flyttade man in i en bättre lokal på samma tomt och 1921 övertog man Thulins affärslokal i ”Thulinahuset”. Einar Tilly anställdes som föreståndare och han startade senare eget. Ny föreståndare blev Filip Larsson, från 1923 till 1954. Julen 1935 flyttades Konsum till Storgatan 19. Man startade ytterligare en butik när man 1941 tog över CA Petterssons charkuteributik på Storgatan 10. Lilla Konsum öppnades på Trädgårdsgatan 10. Under kriget inredde man också en grönsaksaffär i källaren under huvudbutiken. Det egna hallbygget i korsningen Storgatan - Sturegatan blev klart 1963.
Konsumentgillet Det tidigare Kvinnogillet som fick sitt nya namn 1977.
Koolasiön Anges 1686 som en sjö och med det avses Kolasjön i Åkers socken. (inlagt 040410)
Kooperativa Det tidiga gängse namnet på Konsum.
Kopparberget Ligger nära Rydstorpet och österut, Här finns Hålamossen. En ravin söderut Skams håla. Kopparberget ligger lite längre åt norr, Detta berättar Gunnar Svensson 050126. (inlagt 050810)
Korpa Bo Ryttaretorp (hummer 62) i Väshult i Hagshult. Läs mer i Mellan Härån och Rasjön 1982 sidan 56.
Korpanäbben Se boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 206.
Korsbo (Tofteryd) Gammal bebyggelse ganska mitt på skjutfältet mot Fågelforsdammen. Kallades även Skräddaretorp.
Korsbo (Åker) Övernattningsstugan Korsbo låg i Åker redan 1845. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1996 sidan 141. Läs också mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 28. (kompletterat 040926)
Korsbogärdet I Åkers kyrkby, platsen för nuvarande hembygdsgården.
Korpa mosse En mosse i Hagshults socken, omnämnd Av Allvin 1852 (sidan 11). (inlagt 040410)
Korpen Det vanliga namnet på Skillingarydskorpen, alltså Skillingaryds Korpförbund.
Korpudden Anges 1937 som skogsmark i Mörkhult i Hagshults socken och att den skjuter ut som en udde i en mosse. (inlagt 040410)
Korskärret Ligger vid Holma med i dag (2006) adressen Holma Korskärret.
Kraftstationen Kraftstationen vid Fågelforsdammen som togs i bruk 1911 och som är i bruk ännu (2006).
Krahner Företag startat av Anders Hagelberg 1981 och det övertogs 1985 av Rolf Krahner som var anställd. Rolf Krahner driver företaget som han kallar Anders Budservice men firmanamnet är egentligen Handelsbolaget R Krahner. (inlagt 040926)
Krahners Det företag som Anders Krahner startade 1936. Familjeföretaget såldes 1981 och ingår numera (2006) i Proton Group).
Krahners HB R Krahner, startat av Rolf Krahner 1981.
Krahners Bowlingklubb som startade 1965 och som på 1990-talet gick upp i Skillingaryds Bowlingklubb.
Krantzastugan Låg på norra sidan av Ovdaskogsvägen och här bodde Hanna Krantz. Läs mer i Skillingarydsbygden i bild 1986 sidan 6.
Kretsstämma Namn på centerns stora årsmöte. Centerns styrelse kallas kretsstyrelse. (inlagt 050810)
Kreutzas Anges 1930 som Södralyckan i Nässja i Åkers socken och att namnet kommer av att här förr bodde en knekt som hette Kreutz. (inlagt 040410)
Kringelmossen Mosse i Tofteryds socken. (inlagt 040410)
Kringlan En avdelning vid Bullerbyns förskola.
Kringlemossen Lilla och Stora Kringlemossen ligger i Hagshults socken. (inlagt 040410)
Kringlesjön Anges 1937 som en sjö vid Ossingesjön i Hagshults socken. (inlagt 040410)
Kristallen Den 11 april 2005 byttes namn på avdelningarna på servicehuset Jupiter i Skillingaryd. Avdelning norr fick namnet Ljusglimten och den södra namnet Solstrålen. Terapin bytte namn till Kristallen. (050810)
Kristallpalatset
Kristinagården 1988 Landets första behandlingshem mot inkontinens startar i Åker. Blir 1989 Kristinagården. Adressen är i dag (2006) Åker Kristinagården.
Kristna förskolan Startade i september 1971.
Krocketbanan Den krocketbana som ligger alldeles öster om Lagagatan.
Krokarna Anges 1937 som åkrar i Häradsköp i Åkers socken och att åkrarna förr hade krokig form. (inlagt 040410)
Krokavadet
Kroken (Hagshult) Anges 1937 som en lång och krokig åker i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 040410)
Kroken (Hagshult) Anges 1937 som en skogsmark som skjuter ut som en udde med krokig form i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 040410)
Kroken (Åker) Ligger i Ålaryd med i dag (2006) adressen Ålaryd Kroken.
Krokåker Anges 1937 som en krokig åker i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040410)
Krokliden Anges 1958 på kartan som terräng i Basseberg i Åkers socken. 1930 bemäns den som Kroklid. (inlagt 040410)
Kroklidmossen Anges 1958 på kartan som en mosse i Basseberg i Åkers socken. (inlagt 040410)
Kroksängen Anges 1937 som ett skogsskifte vid skolsmarken Kroken i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 040410)
Krokåker Anges 1937 som en åker i Älgamo och att den förr hade en krokig form. (inlagt 040410)
Kronkvarnen i Hult En gammal kvarn i Åkers socken. Text och bild HÄR!
Kronan Ett ofta använt namn på Skillingaryds Läger.
Kronans sjukhus Kanske den första militära byggnaden i Skillingaryd. Den låg på nuvarande torget och fanns här 1832 eller tidigare.
Kronoparken
Kronåkern Åkermark i Packebo i Hagshults socken. (inlagt 040410)
Kroppshyddan Se sporthallen Tallnäs. (Inlagt 061227)
Krukviken Ligger i Linnesjön, på västra sidan vid Mölnarp.
Kruta kärr Anges 1937 som ett kärr i Starkeryd i Hagshults socken och att Krut var en soldat i Starkeryd. (inlagt 040410)
Kruta träda Anges 1937 som en åker i Starkeryd i Hagshults socken och att Krut var en soldat i Starkeryd. (inlagt 040410)
Kräckelund Terräng i Gräshult i Hagshults socken. (inlagt 040410)
Kröjsas Ligger i Nässja med i dag (2006) adressen Nässja Kröjsas.
Krökeliden Anges 1937 som en vägbacke i Torp i Tofteryds socken och att backen går i en krök. (inlagt 040410)
Krökelsbo Boställe i Skog i Tofteryds socken. (inlagt 040410)
Krökelsboliden Anges 1937 som en backe i Skog i Tofteryds socken och att den även kallas Hageliden. (inlagt 040410)
Kullagardh 1405 talas om detta som ett torp i Hagshults socken. (inlagt 040410)
Kullen (Hagshult) Ligger i Rösberga med i dag (2006) adressen Rösberga Kullen.
Kullen (Hagshult) Ligger i Väshult med i dag (2006) adressen Väshult Kullen. Anges 1930 att det också kallas Fällan. (uppdaterat 040410)
Kullen (Skillingaryd) En del av äldreboendet Sörgården. Se även Sörgården.
Kullen (Skillingaryd) Den kulle som anlagts vid Fågelforsskolan, intill 1914 och 1952 års skola.
Kullen (Tofteryd) Torp i Tofteryd. Detta torp var en avstycka från Sjöeryd. Kullen är belagd från 1686.
Kullen (Åker) Ligger i Ljungberg med i dag (2006) adressen Ljungberg Kullen.
Kullen (Åker) Torp under Nässja. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1997 sidan 59. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 313. Adressen är i dag (2006) Nässja Kullen.
Kullen (Åker) Anges 1937 som en åker som ligger på en kulle i Harfall i Åkers socken. (inlagt 040410)
Kullen (Åker) En backstuga som låg under Galtås Södergård i Björnaryds rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 302. (inlagt 040926)
Kullen (Åker) Anges 1957 på kartan som terräng i Klevshult i Åkers socken. (inlagt 040410)
Kullen (Åker) Ligger i Åker med i dag (2006) adressen Åkers-Ryd Kullen. Här stod förr en backstuga under Ryd, Förebergs Lillergårds rote. Den har senare flyttats ett stycke och står nu vid gården. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 232.
Kullen (Åker) Anges 1958 på kartan som betesmark i Kåveryd i Åkers socken. (inlagt 040410)
Kullen (Åker) Ligger i Ålaryd med i dag (2006) adressen Ålaryd Kullen.
Kullens Skeppstad Ligger strax söder om Tallnäs vid Linnesjön.
Kulleryhytt Ligger i Hagshult
Kullgatan
Kullåker (Åker) Anges 1937 som en åker som ligger på en kulle i Basseberg i Åkers socken. (inlagt 040410)
Kullåker (Åker) Anges 1937 som en åker som ligger på en kulle i Fryebo i Åkers socken. (inlagt 040410)
Kullåker Norra (Hagshult) Anges 1937 som en åker som ligger vid en kulle i Mörkhult i Hagshults socken. (inlagt 040410)
Kullåker Södra (Hagshult) Anges 1937 som en åker som ligger vid en kulle i Mörkhult i Hagshults socken. (inlagt 040410)
Kulturhusens dag Ett arrangemang som i hela landet och i Skillingaryd av Östbo Histroiska Sällskap. Tema 2004 var Hus i goda händer. (inlagt 040926)
Kulturskolan Den gamla kulturskolan som i Skillingaryd och Klevshult har sitt ursprung i den 1968 bildade musikskolan.
Kulturstipendium Detta delas årligen ut från 1979.
Kulturåret 1998 var proklamerat som kulturåret och kommunen satsade kring 150.000 kronor på en rad aktiviteter.
Kungaholm Hus strax öster om Klevshult. Heter numera Ängaholm. Här bodde den kände målaren C.J Rolander ( född 1854). Det var en stuga som låg under Klevshults gårdar i Nässja rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 331. Text och bild även HÄR!
Kungsgatan En namngiven gata i Skillingaryd som aldrig byggdes ut och som man numera kan sägas ha blivit ersatt av Infanterigatan. (inlagt 040410)
Kungsstenen Den tidiga benämningen på nuvarande Oscarsstenen på Västra Lägret
Kungsvägen Från Hok i Svenarums socken till Hörle i Värnamo socken går den så kallade Kungsvägen utefter Härån. Vägen går även genom Hagshult. Större delen av vägen är numera inte allmän väg. Men förr var vägen så betydelsefull, att det fanns gästgiveri vid den vägen i Hemmershult i Fryele. Gustav III lär på sin franska resa ha färdats denna väg fram, och drottning Sofia använde vägen vid sina besök på Hok.
Kunskapslyftet
Kurragatan Gatan mellan Jonssons Konditori och Beklädnadsaffären som gick norrut - förr gick det att ta sig ända bort till Sturegatan. Gatan kallades så eftersom arresten invid isbanan flyttades hit, alltså kurran???????
Kurran Polisens kurra låg vid Kurragatan fram till l1970 då den flyttades till Berghem. Polisen har en arrest i sin lokal på Artillerigatan. ”Rulle bagare” bodde ganska nära arresten. Kurran hade byggts omkring 1900.
Kusholmen Anges 1930 som en avstycka från Kushult i Hagshults socken. (uppdaterat 040410)
Kushult En gård och by i Hagshults socken sydväst om Linnesjön. Har också varit soldattorp (nummer 96). I Kushult finns ett bronsåldersröse. I dag (2006) finns adresserna Kushult följt av Bengtsbo, Kvarnagärdet, Lundholmen, Majebo, Möllefors och Möllefors Kvarn. 1456, 1460 och 1462 talas i skrifterna om Kushulte och 1459 om Kushult. 1509 berättas om Koolsshulth men det kan möjligen gälla Kulhult i Byarums socken. 1686 är stavningen Kuushult. (kompletterat 040410)
Kvarnbacken Husbehovskvarn under Stora Elgebo i rote 8 i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 263.
Kvarnaberget Bosättning i närheten av Klevshult med i dag (2006) adressen Klevshult Kvarnaberget. Det var en backstuga torp som låg under Klevshults gårdar i Nässja rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 329. (kompletterat 040926)
Kvarnabo (Åker) Torp under Basseberg Västergård i Kylås rote i Åkers socken. Den byggdes 1794. Den revs troligen redan i mitten av 1800-talet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 133.
Kvarnabo Backstuga under Bockebo i Elgebo rote 8 i Åkers socken. Den låg mitt emot husbehovskvarnen. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 271.
Kvarnabäcken (Tofteryd) Anges 1937 som en bäck som även kallas Hålebäck i Hult i Tofteryds socken samt att det vid Ryd är en kvarn anlagd. (inlagt 040410)
Kvarnabäcken (Tofteryd) Bäck i bland annat Fryebo i Tofteryds socken. Även vid Hult (samma bäck?) (inlagt 040410)
Kvarnabäcken (Åker) Anges 1957 på kartan som en bland annat Klevshult i Åkers socken. (inlagt 040410)
Kvarnabäcken (Åker) Anges på kartan 1957 som en bäck i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040410)
Kvarnafällorna Anges 1937 som skogsmark i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040410)
Kvarnagärdet Ligger i Kushult med i dag (2006) adressen Kushult Kvarnagärdet.
Kvarnahålet Anges 1937 som ett ställe vid bäcken i Älgamo i Tofteryds socken. Det berättas att hålet avser en sänka där det förr låg en kvarn. (inlagt 040411)
Kvarnalyckan Anges 1937 som en åker i Järnboda i Hagshults socken och att det invid förr låg en kvarn. (inlagt 040411)
Kvarnamaden Anges 1937 som en mad i Häradsköp i Åkers socken. (inlagt 040411)
Kvarnaryd Ett torp som låg under Galtås Norregård i Björnaryds rote i Åkers socken. Har också stavats Qvarnaryd. Torpet är numera rivet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 301. (inlagt 040926)
Kvarnarydet Anges 1937 som en före detta bosättning i Galtås i Åkers socken. (inlagt 040411)
Kvarnaträa Det är en åker nära Ålaryds kvarn på Bengt Dahlqvists ägor. Det berättar Gunnar Svensson 050126. (inlagt 050810)
Kvarnaveken Anges 1957 på kartan som åkermark i Bockebo i Åkers socken. 1937 noterat som slåtter och att här förr låg en kvarn. (inlagt 040411)
Kvarnen (Skillingaryd) Den fastighet som uppfördes 1911 och som varit kvarn sedan dess, men verksamheten lades ned med utgången av 2003. Ligger vid korsningen Kvarngatan - Västra Järnvägsgatan. Det var Gustav Svensson som byggde upp kvarn och såg. (kompletterat 040411)
Kvarnen (Åker) Ligger i Uljeshult med i dag (2006) adressen Uljeshult Kvarnen.
Kvarnen (Åker) Anges 1937 som en bosättning med kvarn i Bockebo i Åkers socken och att den kallades Mäldarns. (inlagt 040411)
Kvarnen (Åker) Husbehovskvarnen i Galtås i Björnaryds rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 302. (inlagt 040926)
Kvarngatan Gatan invid kvarnen. Man säger ofta att man bor vid Kvarngatan, då vet nog de flesta vilket område man avser.
Kvarn(a)rydet Torp i Hults by i Tofteryd. I dag (2006) är namnet Hult Kvarnarydet.
Kvanåker Anges 1937 som en åker i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 040411)
Kvarnåsen Backstuga under Gisslaköp i Kylås rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 145 samt i boken Mellan Härån 2002 sidan 16 där det berättas om August den blinde.
Kvarnåsen En backstuga i Förebergs rote under Förebergs Lillegård i Åkers socken. Finns två backstugor med detta namn i Föreberg. Har i dag (2006) adressen Föreberg Kvarnåsen. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 226.
Kvarnåsen En backstuga i Förebergs rote under Förebergs Lillegård i Åkers socken. Finns två backstugor med detta namn i Föreberg. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 229.
Kvarnön En ö i Österån vid Ljungafors, som delade ån i två strömmar. Har i dag (2006) adressen Ljungafors Kvarnön. Anges 1958 på kartan som terräng i Stenshestra. (kompletterat 040411)
Kvartersfest På Fridhäll har man haft fest för de som bor i vissa kvarter. man hade det åminstone under 1990.
Kvicksåsen Anges 1937 som en skogsås i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040411)
Kvinnogillet Det tidigare namnet på det som 1977 blev Konsumentgillet.
Kvinnoklubben Den vardagliga namnet på Socialdemokratiska Kvinnoklubben i Skillingaryd.
Kvists kiosk Vid Henning Svenssons vid korsningen Stationsgatan - Storgatan låg Kvists kiosk.
Kvällssyföreningen En syförening hos Skillingaryds Missionsförsamling.
Kyllefors Anges 1930 som en industrianläggning i Kylås i Åkers socken. (inlagt 040411)
Kyllefors Snickerifabrik H & J Granstrand & Co. Ett snickeriföretag grundat av Herman Granstrand i Kyllefors, Åker, omkring 1900. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Kyllesjön Anges 1958 på kartan som en sjö i Kyllås i Åkers socken. (inlagt 040411)
Kylsjön Anges 1955 som en sjö i Åkers socken. (inlagt 040411)
Kylås, Kyllås By där det också sedan 1977 finns en skidbacke med lift. Under Kylås finns torpen Elmåsen, Heidan, Åboget, Åsen och Västerås (Amerika) samt backstugan Sånna. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 109. I dag (2006) finns adresserna Kyllås följt av Eksäter, Sjölund, Sörgården och Åbygget. (kompletterat 040926)
Kylås rote Är enligt roteindelningen 1850 rote 3 av 13 i Åkers socken.
Under Kylås gårdar fanns backstugan Sånna samt torpen Elmåsen, Heidan, Åboget, Åsen och Västerås (Amerika).
Under Bassebergs gårdar fanns torpen Gustavsbo, Kvarnabo, Perstorp, Moliden, Linnebo, Sjöbo, Österskog och Anderstorp, backstugorna Planen, Hagelund, Backa, Liden och Kvarnabygget samt husbehovskvarn och såg vid Lomsjö.
Under Gisslaköps gårdar fanns torpen soldattorpet nr 107 Glörnebo, Petersborg, Valingsberg, Liden, Johansbygget och Nybygget samt backstugorna Gislabo. Skogsberg, Berget eller Lyckans Höjd, Kvarnåsen, Lilla Lid och Komodebo.
Under Kåveryds gård fanns torpen Andersbo och Säldehagen, under Ugglekulls gårdar torpen Lövåsen och Norrkull samt under Ljussegrens gårdar torpen Högås och Brännåsen.
Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 7 och 109. (inlagt 040926)
Kyrkan
Kyrkans barntimmar
Kyrkbacken
Kyrkberget Berg i Bohult på nuvarande sjutfältet.
Kyrkbäcken Bäck nära kyrkan i Tofteryd. Även kallad Torpabäcken. Kommer från Torp.
Kyrkekullen Vid kyrkan i Åker. Här lät scouterna i Falken uppföra en scoutstuga som man hade byggt i Gimmarp. Läs mer i boken Skillingaryds FK 1937-1987 sidan 35.
Kyrkeskiften Anges 1937 som en åker som ligger vid vägen till kyrkan i Väshult i Hagshults socken. (inlagt 040411)
Kyrkliga syföreningen (Hagshult)
Kyrkobladet Tidning som ges ut av församlingarna i Tofteryd, Åker och Hagshult.
Kyrkogatan En gata som numera (2006) heter Marielundsgatan?
Kyrkobröderna
Kyrkogården Läs mer under Skillingaryds Skogskyrkogård.
Kyrkogårdsgatan Gatan som går alldeles söder om kyrkogården.
Kyrkogårdsområdet Området öster om kyrkogårdsområdet. Första villan här stod klar 1957. Här finns bland annat flera gator med namn med anknytning till kyrkan.
Kyrkoträdan (Tofteryd) Anges 1937 som en åker i Studstorp i Tofteryds församling. (inlagt 040411)
Kyrkoträdan (Åker) Anges 1937 som en åker i Älgebo i Åkers socken. (inlagt 040411)
Kyrkparaden Söndagens kyrkbesök ingick för soldaterna från de olika soldattorpen som tjänst och ingick i den så kallade kyrkparaden. I Skillingaryd var det ofta kyrkparad på Slätten.
Kyrkstallarna (Åker) Ligger nära kyrkan i Åker. I slutet av 1800.talet börajde bönderna i Åker timra sig kyrkstallar De flesta av dem finns fortfarande kvar. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 23. (kompletterat 040926)
Kyrkvägen En väg på skjutfältet.
Kyrkvägen (Åker) Ligger i Åker. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 36. (inlagt 040926)
Kyrkängen Terräng vid Bohult på nuvarande skjutfältet. (inlagt 040411)
Kyrkväktaregatan En gata öster om kyrkogården.
Kålgården Anges 1937 som en ”förr trädgårdstäppa” i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 040411)
Kålgårdsliden Anges 1937 som en backe i Torp i Hagshults socken och att här förr fanns en trädgårdstäppa, en kålgård. (inlagt 040411)
Kålviken (Hagshult) Adressen är i dag (2006) Kusholmen Kålviken.
Kålviken (Tofteryd) Grenadjärtorp i Tofteryd. Ligger invid Linnesjöns västra strand. Ligger i Mölnarp med i dag (2006) adressen Mölnarp Kålviken.
Kåveryd Två gårdar under Kylås rote i Åkers socken. Torpen under Kåveryd är Andersbo och Säldehagen. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 147.
Käcka-vägen Invid stugan Broholm mynnar en väg som en av Bockebo knektar anlade genom skogarna upp mot Lilla Elgebo. Denna väg kallas än i dag Käcka-vägen efter anläggaren. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 258.
Käftehalla (Käfttehalla) Gränspunkt mellan Svenarums socken i Västra härad och Tofteryds Socken i Östbo härad. Belagd i skrift 1689. (inlagt 040411)
Källan Gammal bebyggelse i södra delen av skjutfältet.
Källarekrok Anges 1937 som en äng i Älgebo i Åkers socken, Det noteras att anledningen till namnet anges vara ett källdrag, som går genom ängen i vindlingar. (inlagt 040411)
Källareträdan Anges 1937 som en åker i Bockebo i Åkers socken. (inlagt 040411)
Källaråkern Anges 1937 som en åker i Väshult i Hagshults socken. (inlagt 040411)
Källedal Källedal var benämningen på området vid Källeliden.
Källekrog Förutom gästgivaregården har den funnits en Kattekrog och en Källekrog i Skillingaryd. Den senare var lika med den går i Skillingaryds by som på sin tid låg på den plats där järnvägens godsmagasin låg tills det brann 2004. (kompletterat 050810)
Källekärret (Hagshult) Anges 1937 som ett kärr i Järnboda i Hagshults socken och att det i kärret finns en vattenkälla. (inlagt 040411)
Källekärret (Tofteryd) Anges 1937 som ett slåtterkärr med källa i Apelås i Tofteryds socken. (inlagt 040411)
Källeliden, källelia Gata i Skillingaryd som förr hette Valdshultsvägen. Nu har delen från järnvägen till Åkersvägen fått namnet Källeliden. Text och bilder HÄR!
Källelidens dagcenter
Källemaden Anges 1937 som en mad i Basseberg i Åkers socken och att det invid finns en vattenkälla. (inlagt 040411)
Källeträdan Anges 1937 som en åker i Torp i Hagshults socken. (inlagt 040411)
Källeveken Anges 1937 som slåtter i Bocken i Åkers socken och att här finns en vattenkälla. (inlagt 040411)
Källgrens
Källgrens smedja Källgrens smidesindustri låg på Kaffegatan.
Källgrens Vagnfabrik Grundad 1888.
Källrydet Terräng i Tofteryd och Sjöeryd i Tofteryds socken. (inlagt 040411)
Källåker Anges 1937 som en åker i Mässeberg i Åkers socken och att det invid finns en källa. (inlagt 040411)
Kär 1419 berättas om Kär (Kaer) i Tofteryds socken. Det är oklart vad som avses. (inlagt 040411)
Käringa fållan Anges 1937 som en åker med äng i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040411)
Käringabacken Anges 1937 som en backe i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040411)
Käringaberget Anges 1958 på kartan som ett berg i Linnås i Åkers socken. (inlagt 040411)
Käringabålet En plats vid Brändemo på vägen mellan Tofteryd - Skillingaryd. Här blev den 23/9 1764 Lisbet från Skillingaryd, 74, ihjälstångad av en bagge. Det blev sed att alla förbipasserande skulle lägga en riskvist här.
Käringalycka(n) Terräng och torp i Tofteryds socken.
Käringaträdan Anges 1937 som en åker i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 040411)
Kärlekseken Anges 1937 som en ek i Nässja i Åkers socken. (inlagt 040411)
Kärlekskullen Anges 1937 som en kulle i Nässja i Åkers socken och att det är en mötesplats för ungdomen. (inlagt 040411)
Kärr En numera okänd gård i Tofteryd känd i skrift från 1419. Läs mer i Tofteryds Sockens medeltidsurkunder.
Kärraskogen Anges 1937 som en skog i Ekhult i Tofteryds socken. (inlagt 040411)
Kärrebrunnsveken Se boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 206.
Kärret Ryttartorp nummer 52. Det ligger under Södra Nässja. Torpet är rivet. Här rasade i början av 1900-talet en av socknens större bränder. Läs mer i Boken Mellan Härån och Rasjön 1997 sidan 53.
Kärrmossen Anges 1958 på kartan som en mosse i Ålaryd i i Åkers socken. (inlagt 040411)
Köpingen Den allmänna benämningen på Skillingaryds köping. Skillingaryd blev köping den 1 januari 1952. En del menar att Skillingaryd upphörde som köping när den nya storkommunen bildades 1971 medan andra menar att det för Skillingaryd gäller: en gång köping – alltid köping.
Köpmannaföreningen Den allmänna benämningen på Skillingaryds Köpmannaförening. Numera finns ingen köpmannaförening men väl en intresseförening.
Köpmansgården Ett möjligen påhittat namn kring 1980 i samband med protester om rivningsplanerna. Med Köpmansgården avses huset mellan Ljungberghs magasin och Boberg & Bengtssons vid Källelidens södra sida.
Köttkärret Anges 1937 som ett kärr i Mörkhult i Hagshults socken. (inlagt 040411)

 

 

Namn Information
L & A Service Bud- och transportfirma i Ålaryd, vilken var verksam åren kring 1998-1999.
L O-Sektionen De fackligas centralorganisation som tidigare hette FCO.
L-P med Sten-kakor Bakom musikgruppen står skillingarydsborna Lars Pettersson och Sten Hallgren som underhöll på 1990-talet.
Ladgrenen Anges 1937 som en träda i Väshult i Hagshults socken. (inlagt 040718)
Ladåker Anges 1937 som en åker i Ekhult. (inlagt 031225)
Laekärrsbron En bro över Österån nära backstugan Rydet i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 180.
Lagan Södra Sveriges längsta flod som rinner strax öster om Skillingaryd och Klevshult.
Lagadalen En benämning på området kring Lagan. Används numera ganska sällan.
Lagagatan Gatan närmast Lagan norr om Kaffegatan.
Lagahallen Butik på Sturegatan. Läs mer. (kompletterat 041229)
Lagastigen Gick under slutet av 1500-talet främst öster om Lagan men i början av 1600-talet svängde den över Lagan till Klevshult och fortsatte på höjderna genom Harfall, Skillingaryd, Båramo. Det finns det som tyder på att de båda vägarna – en på vardera sidan om Lagan, användes parallellt under en längre tid. Lagastigen kom att kallas Stora landsvägen och senare Skånska landsvägen. Från 1690-talet har vägen genom våra socknar haft i stort sett den sträckning den haft ända fram till motorvägens byggande på 1980-talet. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1996.
Lagaån Ett annat, numera inte använt namn, på Lagan.
Lager 102 Byggnad 102 vid Västra Lägret. Det var 2006 som Skillingaryds IS och Lions Club började kalla sin loppis här för Lager 102, (inlagt 061228)
Laggagapet Anges 1937 som en gärdesgårdsgrind i Åkers socken och att gap betyder öppning i gärdesgård med i sidled skjutbara stänger. (inlagt 040718)
Laggaträdan Anges 1937 som en åker i Nässja i Åkers socken. (inlagt 040718)
Laggerna Anges 1937 som slåttermark i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 040718)
Lagmansrö Gränsmärke och där möts Åsenhöga, Stenhgårdshult och Åkers socknar samt Mo och Östbo härad. (inlagt 040718, kompletterat 041229)
Lagmansröör Stavning 1688 för Lagmansrö. (inlagt 040718)
Lagtrapcupen Tävling hos Skillingaryds Jaktvårdsförening. Läs mer HÄR!
Laja berg Ett högt söndertrasat berg på Torps ägor i Tofteryd. Har fått sitt namn på grund av sitt fula utseende. I berget finns en grotta, som kallas Dunderåsens säng. Detta med anledning av att en sinnesslö dräng från torpet Dunderåsen år 1804 under några dagar höll sig gömd där. Beskrivning av Allvin 1852 sidan 43. (kompletterat 031223)
Lakagölen Anges 1958 på kartan som en göl i Torrmyra i Hagshults socken. (inlagt 040718)
Lamina Design En fårfarm med försäjning av egen produktion. Drivs av Annica Helgesson i Häradsö. (inlagt 051204)
Lammakärret Anges 1937 som en damm i Fryebo i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Lammatäppan Anges 1937 som en åker i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 040718)
Lammåker Anges 1937 som en åker i Fryebo i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Landsfiskalen Landsfiskalskontoret fanns i gamla Sparbankshuset på Storgatan, mitt emot Kaffegatan.
Landsvägen Namn på huvudgatan i Klevshult, tidigare E4:an.
Langafors Anges av 1846 – sidan 35 – av Wieselgren som ett namn på Bjöärkefors gård i Hagshults socken. (inlagt 040718)
Langkildes Tandläkare Gunnel Langkilde hade sin praktik i Ljungberghs bostadshus.
Lanteryds backe Anges 1930 ligga på vägen mellan Hagshult – Klevshult i Hagshults socken och att här förr låg ett torp som kallades Lanteryd. (inlagt 040718)
Lantmannagatan En gata i östvästlig riktning i norra delen av Kyrkogårdsområdet mellan Verkstadsgatan – Målaregatan.
Lantmäteriet Heter numera Metria. Har i dag (2005) sin lokaler i HSB-huset vid torget.
Lappkåtan Byggdes 1987 vid Grönelund med Karl-Erik ”Charlie” Storck som initiativtagare. Läs mer i boken Skillingaryds FK 1937-1987 sidan 77.
Larssons Byggservice Byggföretag som drivs av Ingvar Larsson.
Lassa lycka Anges 1930 som en åker och förr en bebyggelse i Galtås i Åkers socken. (inlagt 040718)
Lassabo Bosättning i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Lassabobäcken Anges 1937 som en bäck mellan Älgamo och Apelås i Tofteryds socken. Rinner förbi Lassabo I Frostås. (inlagt 031225)
Lassaboträdan Anges 1937 som en åker i Älgamo i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Lassastugan Ett torp som låg under Klevshults gårdar i Nässja rote i Åkers socken. Torpet låg invid gården Sandholmen. Det kallades oftast Bergsdal. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 329. Mer text och bild HÄR! (inlagt 041229)
Lasse i Skillingaryd Det äldsta kända brevet där Skillingaryd anges är från 1415 och här talas om en Lasse och kronans gård i Scöfflingerydh.
Lastkajen Lastkajen vid godsmagasinet vid järnvägen.
Laurins
Lazzlo:s TV-service Ett företag registrerat 2006. Innehavare är Laszlo Tukarcsi i Klevshult. Verksamheten består av hemelektronisk verkstad, reparation och service av hemelektronik och datorprodukter samt försäljning av reservdelar och tillbehör. (inlagt 061228)
Leagårdens kennel En kennel som drivs av Christel Natzén, Mörkhult. (inlagt 041229)
Leander Johanssons såg Låg i kvarteret Björnen 3.
Leda berg Anges 1937 som ett berg i Torp i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Ledaträdan Anges 1937 som en åker i Häradsköp i Åkers socken och att det finns ett led – en grind – vid åkern. (inlagt 040718)
Ledet (Tofteryd) Backstuga under Hults Södergård i Tofteryd.
Ledet (Tofteryd) Gammal bebyggelse söder om skjutfältet, vid Linneryd.
Ledet (Åker) Backstuga under Ljungberg Västergård i Bissefälls rote i Åkers socken. Den kallades även för Mogrens. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 195.
Ledet (Åker) Backstuga under Lilla Elgebo i rote 8 i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 260.
Ledet (Åker) En backstuga som ligger under Nässja Västergård i Nässja rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 317. (inlagt 041229)
Ledåker Anges 1937 som en åker i Torp i Hagshults socken. Det berättas att det sedan gammalt finns ett led vid åkern. (inlagt 040718)
Ledås Anges 1686 som en gård i Åkers socken. (kompletterat 040718)
Leedåås Stavning 1868 för Ledås. (inlagt 040718)
Le-Jo Boning Företag som drivs av Leif Johansson. Numera (2005) har han sin verksamhet i Stensfors väster om Skillingaryd. (Kompletterat 041229)
Lekmännens dag En aktivitet som kyrkan hade för sina lekmän. Den firades bland annat 1970.
Lelles Gatukök Namnet på en kiosk och gatukök på Storgatan som startades av Inga Réen och Rune Swartzgård Lelles stod för Lennart Sonegren som drev rörelsen 1978.
Lennarts Lennarts Herrfrisering i källaren i Jonssons hus på Stationsgatan. Drivs i dag (2005) av Lennart Davidsson. Tidigare drevs den av Erik Djerf.
Lerhålorna

Anges 1937 att det förr fanns en odling i Mörkhult i Hagshults socken som kallades Lerhålorna. (inlagt 040718)

Leva med mål och mening En form av andlig resa i Skillingaryds Missionsförsamling i mars-april 2006, (inlagt 051204)
LG:s Färg Företag som startade 1977 eller tidigare
Lia i Pålskog
Liden (Hagshult) Ligger i Packebo med i dag (2005) adressen Packebo Liden.
Liden (Tofteryd) Anges 1937 som slåttermark i Fryebo. Ligger vid en vägbacke, (inlagt 031225)
Liden, Lia (Tofteryd) Ligger i Mölnarp och har i dag (2005) adressen Mölnarp Liden.
Liden (Åker) Backstuga under Bassebergs Lillegård i Kylås rote i Åkers socken. Den revs omkring 1915. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 126.
Liden (Åker) Torp under Gisslaköp i Kylås rote i Åkers socken. Torpet tillkom i slutet av 1700-talet men var rivet redan före den stora skogsbranden 1905. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 140. Anges på kartan 1958 som betesmark. (kompletterat 040718)
Liden (Åker) Ligger i Nässja med i dag (2005) adressen Nässja Liden.
Liktåget Smeknamn i dag (2005) på oldboysspelarna hos Götaströms Golfklubb.
Lilla Aspön En backstuga under Hults rote i Åkers socken. Stugan är numera riven. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 34. (inlagt 041229)
Lilla Basseberg Gård under Kylås rote i Åkers socken. Under Lilla Basseberg finns torpen Österskog och Anderstorp samt backstugorna Liden och Kvarnabygget. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 118.
Lilla Broddabo Se Broddabo.
Lilla Bygget Backstuga under Mässeberg (rote 1) i Ålaryd Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 60.
Lilla Elgebo Ligger i Åkers socken.
Lilla Förberg En gård i Åkers socken. Se även Föreberg. (inlagt 040718)
Lilla Förebärgh Stavning 1686 för Lilla Föreberg i Åkers socken. (040718)
Lilla Galtås Anges 1930 som en avstycka i Galtås i Åkers socken. Den ligger i Björnaryds rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 307. (kompletterat 040718, 041229)
Lilla Hallafors Ligger vid Holma med i dag (2005) adressen Holma Lilla Hallafors.
Lilla Harfall Anges 1930 som en plats i Harfall i Åkers socken som vanligen kallas Stubben. (inlagt 040718)
Lilla Hult En backstuga vid torpen Hult i Hults rote i Åkers socken. Torpen och backstugan revs på 1960-talet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 351. (inlagt 041229)
Lilla Hult nr 1 Anges 1930 som ett torp i Hult i Åkers socken. Det kallades även för Lindgrenska torpet och det fanns här ett tag två torp med samma namn, Lilla Hult. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 348. (kompletterat 040718, 041229)
Lilla Hult nr 2 Ett torp i Hult i Åker socken. Detta och det andra torpet med samma namn – Se Lilla Hult nr 2 – låg söder om militärbostället Hult. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 349. (inlagt 041229)
Lilla Häradsköp Ligger mellan Stenvadet – Häradsköp.
Lilla Hässlehult Gård på skjutfältsområdet. Namnet hässle = hasselskog. På 1800-talet bestod Hässlehult av fyra gårdar. De två på södra benämndes Stora Hässlehult, de två på västsluttningen Lilla Hässlehult. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 2002 sidan 8.
Lilla Joråsen Anges 1957 på kartan som en ås i Åker i Åkers socken. (inlagt 040718)
Lilla Kringlemossen En mosse i Hagshults socken. (inlagt 040101)
Lilla Kärr Anges på kartan 1958 som åkermark i Gräshult i Åkers socken. (inlagt 040718)
Lilla Lassabo Ligger i Frostås med i dag (2005) adressen Frostås Lilla Lassabo.
Lilla Lid Backstuga under Gisslaköp i Kylås rote i Åkers socken. Den flyttades till Lindhult i Stengårdshults socken. Stugan kallades även Nissa Lycka och Slåtterannesses. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 146.
Lilla Lövfällan Gammal bebyggelse strax söder om skjutfältet.
Lilla Mo Anges på kartan 1957 som åkermark i Mo i Åkers socken. Torpet låg i Björnaryds rote i Åkers socken och revs omkring 1940. (inlagt 040718, kompletterat 041229))
Lilla Råmossen Anges på kartan 1958 som en mosse i Torrmyra i Hagshults socken. (inlagt 040718)
Lilla Sjöbo Gård i södra änden av Långasjön i Åker. Har i dag (2005) adressen Åker Lilla Sjöbo.
Lilla Spännberget Ligger på skjutfältet.
Lilla Trulsabo Ligger i Mässberg och har i dag (2005) adressen Mässeberg Lilla Trulsabo. Anges 1930 även kallas för Täppan. Torpet började som en enkel backstuga och stod på Mässebergsåsens kant med åkertegarna ut mot Bastasjön. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 344. (kompletterat 040718, 041229)
Lilla Åboget Torp under Kylås rote i Åkers socken. Har även kallats Gustavsbo. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 113.
Lilla Ålaryd Parken Torp i Ålaryd. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 89.
Lilla Älgebo Anges 1930 ligga i Älgebo i Åkers socken. (inlagt 040718)
Lilla Äng Anges 1930 vara en avstycka i Linnås i Åkers socken. (inlagt 040718)
Lillagärde Anges 1937 som en åker i Fryebo i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Lillagärdet Anges 1937 som en åker i Fåglabäck i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Lillasjön Den lilla sjön närmast Åker invid Långasjön.
Lille lund Anges 1937 som en åker i Väshult i Hagshults socken. (inlagt 040718)
Lillegård Anges 1930 som bosättning i Basseberg i Åkers socken. (inlagt 040718)
Lillegård Ligger i Föreberg med i dag (2005) adressen Föreberg Lillegård.
Lilleholmen En holme vid Eckersö i Linnesjön.
Lillemossen Anges på kartan 1958 som en mosse i Kyllås i Åkers socken. (inlagt 040718)
Lill-klockan En av klockorna i klockstapeln i Skillingaryds Skogskyrkogård.
Lill-Olles väg En gata på norra delen av Sörgårdsområdet.
Lillsjö En sjö i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Lillsjön Anges 1930 ligga i Åker i Åkers socken. Kan röra sig om Lillasjön. (inlagt 040718)
Lillträdan Ligger i Starkeryd med i dag (2005) adressen Starkeryd Lillträdan.
Lillån En å som rinner genom Mölnarp i Tofteryds socken.
Lillån (Hagshult) Anges på kartan 1957 som en å i Kushult och Nickebo i Hagshults socken. 1930 anges den som en biflod till Lagan. (inlagt 040718)
Lilläng Lilläng är en sommarstuga vid Långasjön i Åker och ägs av Gun Granstrand från Skillingaryd. För allmänheten är Lilläng mest känd som platsen för den årliga friluftsgudstjänsten. Denna har hållits varje år sedan mitten av 1960-talet och firas ännu (2003). Adressen är i dag (2005) Åker Lilläng. Anges på kartan 1957 som åkermark. (kompletterat 040718)
Lillängen (Åker) En backstuga som byggdes på Föreberg Lillegårds marker i Åkers socken. Det är den sommarstuga som nu kallas Lilläng. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 42. (inlagt 041229)
Lillängen (Tofteryd) Torp under Tofteryds Smedsgård. Omnämns av Allvin 1852.
Lillö Anges 1937 som en ö i Store mosse i Åkers socken. (inlagt 040718)
Limugnsträdan Anges 1937 som en åker i Nässja i Åkers socken och att det förr fanns en limgugn på platsen. (inlagt 040718)
Lindahl & Johansson
Lindeberget Anges 1937 som ett berg i Torrmyra i Hagshults socken. (inlagt 040718)
Lindebo Anges 1937 som en odling i Mörkhult i Hagshults socken. (inlagt 040718)
Lindebo udde Anges 1937 som södra sluttningen vid Lindåsen i Hagshults socken. (inlagt 040718)
Lindéns Möbelfabrik Erik Lindéns Möbelfabrik, Åkersvägen, Skillingaryd, startade 1943 och rörelsen drevs fram till 1965 då den lades ner. Läs mer i boken Från klyvsåg till robotar
Linderholmen Gammal bebyggelse i Nåthult, Tofteryd.
Lindekullen Ligger i Torp i Hagshult med i dag (2005) adressen Hagshults-Torp Lindekullen.
Lindgatan En liten gata som börjar vid Idrottsgatan och går norrut.
Lindhaga Ligger i Hallefors med i dag (2005) adressen Hallefors Lindhaga
Lindmarks (Åker) Soldattorp (nummer 100) i Åkers socken.
Lindmarks (Skillingaryd) Lindmark hade speceriaffär i Skillingaryd från cirka 1900.
Lindåker Anges 1937 som en åker i Torp i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Lindås
Lindåsa kulle Anges på kartan 1958 som en triangelpunkt i Torp i Hagshults socken. (inlagt 040718)
Lindåsen Anges 1930 som en avstyckning i Torp i Hagshults socken och 1937 som en kulle där. (inlagt 040718)
Lindåsen Anges 1943 som ett grenadjärtorp i Hagshults socken. (inlagt 040718)
Lindåsens kulle Här sattes det 1934 upp en flygfyr. Den togs ned 1952.
Lindömossen Anges på kartan 1958 som en mosse i Ljussegren i Åkers socken. (inlagt 040718)
Lingonvägen
Linneberget Anges på kartan 1958 som ett berg i Torrmyra i Hagshults socken. 1930 anges det som en kulle vid Möasjön. (inlagt 040718)
Linnebo (Tofteryd) Ligger i Linneryd med i dag (2005) adressen Linneryd Linnebo. Noterad som skogsmark vid Sjöbo på den ekonomiska kartan. (uppdaterat 031223)
Linnebo (Åker) Torp under Basseberg Västergård i Kylås rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 132. Anges på kartan 1958 som ägomark. (kompletterat 040718)
Linnebosjön
Linnégatan Gatan på Sörgårdsområdet i östvästlig riktning Rydbergsgatan till Åkersvägen. Delen Geijersgatan–Åkersvägen är numera avstängd för genomfartstrafik. Tidigare hette även en del av nuvarande Brunnsgatan Linnégatan. Tanken var förr att Linnégatan skulle byggas ihop.
Linneryd En by mellan Skillingaryd–Tofteryd. Ägdes av Nydala kloster och är känt i skrift från början av 1200-talet. Har också varit soldattorp (nummer 78). har bland annat stavats Lynandruth (1200-talet) och Linundarydh (??????). I dag (2005) finns adresserna Linneryd följt av Björkåsen, Dahlagård, Fridhem, Linnebo, Linnåsen, Molinne, Sjöholmen, Sjöhult, Sjöstorp, Slätteryd och Södergård.
Linneryds gästgivaregård Den gamla Lagastigen gick troligen genom Linneryd och sedan kanske vidare över nuvarande skjutfältet. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1996 sidan 13.
Linneryds missionshus Ett litet missionshus i Linneryd, på norra sidan av vägen till Tofteryd. Har på senare år använts kanske endast en gång om året för sitt ändamål och från omkring 2000 används det inte alls.
Linnerydsrundan En motionsslinga på cykel.
Linnerydssjön Sjön vid Tofteryd. Heter egentligen Linnesjön men en del kallar den Linnerydssjön.
Linnesgölen Anges 1937 som en göl i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Linnesjöbadet Badplatsen i nordöstra delen av Linnesjön. Kommunal badplats sedan 1975.
Linnesjön Sjön öster om Skillingaryd i Tofteryds och Hagshults socknar. Belagt i skrift från 1686. (uppdaterat 031223)
Linnesjön runt Motionsrunda med tipsfrågor. Anordnades av Skillingaryds IS ishockeysektion på 1970-talet? Senare har LRF tagit över arrangemanget – åtminstone från omkring år 2000 och framåt. (kompletterat 070701)
Linnsjön Avser troligen Linnesjön. Noterad av Wieselgren 1846 sidan 25.
Linnås Gård under Pålskogs rote och by i Åkers socken. Under Linnås finns torpen Linnås och Pålskogs soldattorp nr 100 Trummebo (läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 2002 sidan 81), Fällebo, Svensbygget och Ängfällan samt backstugan Hagen. Husbehovskvarn finns vid Uljeshult. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 170. I dag (2005) finns adresserna Linnås följt av Fällebo, Mellangården, Norrgården och Sörgården.
Linnåsa kulla
Linnåsen (Hagshult) Ryttaretorp (hummer 60) i Södra Torp i Hagshult. Läs mer i Mellan Härån och Rasjön 1982 sidan 56.
Linnåsen (Tofteryd) Gammal bebyggelse söder om skjutfältet, vid Linneryd.
Linus Gourmetservice Namnet på det företag som Linus Persson drev på Götaströms Golfbana 1999.
Linåås 1667 berättas om en Måns Svenssö i Linåås. Avser troligen nuvarande Linnås i Åkers socken. (inlagt 040718)
LIO-Form Företag i Ljungafors startat 1977 av Lars Oskarsson. Se även Ljungafors Gjuteri.
Lisas café Lisas Café & Conditori fanns i norra delen av Fribergs affär vid Skolgatan–Kaffegatan där Elmontage är i dag (2005). Lisas Café var det sista (?) av flera tidigare caféer i lokalen.
Lisbeths källa Ligger i Ålaryd. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 98.
Lisekulle Anges 1937 som en åker i Väshult i Hagshults socken och att det intill bodde en gumma som hette Lisa. (inlagt 040718)
Litenas Backstuga i Wipparp i Åkers socken. Kallas även Johansbygget. Stugan är riven. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak sidan 76. Anges på kartan 1958 som åktermark, (kompletterat 040718)
Livets ord En religiös sekt som var verksam i Skillingaryd på 1980-talet.
Ljud Profilen Företag inom ljudbranschen som drivs av John Larsen.
Ljugarbänken Vedertaget uttryck på den bänk som fram till 1974 fanns i korsningen Storgatan–Sturegatan utanför Olles korvlåda och Nynäs bensinmack.
Ljungafors By väster om Skillingaryd där det tidigare fanns en skola. Ligger invid Österån och här har det länge funnits en kvarn. Här finns i dag (2005) adresserna Ljungafors Granfors och Ljungafors Kvarnön.
Ljungafors Badhusförening upa En förening som bildades 1939. (inlagt 041229)
Ljungafors Gjuteri August Johansson köpte 1879 Kvarnön i Österån i Ljungafors och startade ett gjuteri. På 1960-talet upphörde verksamheten helt. Lars Oscarsson, som tidigare köpt gården Stenshestra, köpte 1976 Kvarnön med industribyggnader samt villan vid ån. Här drev han företaget LIO-Form, som upphörde 1984. Då startade han i stället Stilkök. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1980 sidan 26.
Ljungafors skola Den gamla skolan i Ljungafors väster om Skillingaryd, som byggdes och invigdes 1911. Den eldhärjades 1954 varvid lärarinnan Alice Andersson innebrändes.
Ljungberg Gård under Bissefälls rote i Åkers socken. Har också varit soldattorp (nummer 105). Under Ljungberg Östergård har funnits torpen Olsbo, Karins-Kull och Änggärdet samt backstugorna Moen, Hägnen, Dagen och Nöthult. Under Ljungberg Västergård torpen Harahall och Hagen samt backstugorna Stoppendals, Ledet (Mogrens) och Hässlehult. Under Hagstads gårdar torpen 108 Klarebo (soldattorp nr 108), Dahlåsen, Norra Lycke, Södra Lycke och Norratorp samt backstugorna Västerås, Dahlskog och Söre Lycke. Under Bissefälls gårdar torpet Besåsen.
Här finns i dag (2005) adresserna Ljungberg följt av Backgården, Höjden, Kullen, Missionshuset, Olsbo, Rönnbacken, Södra Lycke, Torpagård, Västergård och Östergård.
Ljungberg Västergård Den ena av de två gårdarna i Ljungberg i Åkers socken. Torp under gården är Harahall och Hagen samt backstugorna Stoppendahls, Broddabo, Ledet
Ljungberg Östergård Den ena av de två gårdarna i Ljungberg i Åkers socken. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1984 sidan 62 och i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 181.
Ljungberghs Den allmänna benämningen på Ljungberghs Järnhandel, som hade startat 1882. Ofta också benämningen på Ljungbergs bostadshus, byggt samma år. Ljungbergs låg vid torget och mot Artillerigatan. Ett nybygge skedde 1953 och fastigheten revs kring 1975.
Ljungberghs kanna Vandringspris inom Skillingaryds Skyttegille från 1930.
Ljungberghs magasin Låg vid korsningen Källeliden–Brunnsgatan och flyttades 1983 till hembygdsparken där det numera är museum. Se även Ljungberghs magasin.
Ljungbergs Missionshus Missionshus i Ljungberg.
Ljungberghs Målarverkstad Låg på östra sidan av Brunnsgatan vid korsningen med Källeliden. Flyttades 1983 till hembygdsparken är i dag vagnsmuseum och hantverksmuseum.
Ljungberghsgatan Gatan från Sturegatan på östra sidan av järnvägen och rakt söderut längs med järnvägen. Namnet kommer av att familjen Ljungbergh hade sin bostad utmed denna gata, vid nuvarande Venus vid korsningen med Artillerigatan.
Ljungberghsvallen En ”idrottsplats” där Storckens ligger i dag (2005)
Ljungbergs göl Anges på kartan 1958 som en göl i Ljungberg i Åkers socken. (inlagt 040718)
Ljungbergs skola Den gamla skolan i Ljungberg.
Ljungblads Hus på sydvästra sidan av korsningen Åkersvägen - Valdshultsvägen. Huset byggdes 1915.
Ljungdala Ljungdala ligger nära Ljungberg väster om Skillingaryd. Kallas ibland också för Skräppa.
Ljungheden
Ljungkullen Ligger i Packebo med i dag (2005) adressen Packebo Ljungkullen.
Ljungqvists tapetserarverkstad Fanns i mitten av 1930-talet i det hus som Bertil Magnusson i dag (2005) har vid Källeliden–Västra Järnvägsgatan.
Ljungs Cykelverkstad Rolf Ljung reparerade och sålde cyklar på sin fritid i sin källare i korsningen Östra Fåglabäcksvägen–Östra Allégatan. Rörelsen upphörde i slutet av 1990-talet.
Ljungvägen En gata i Klevshult
Ljussegren Två gårdar under Kylås rote i Åkers socken. Torpen under Ljussegren är Högås och Brännåsen. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 147.
Ljussegrenshuset, Ljussegrenska Huset på Skolgatans östra sida – strax söder om Sturegatan – ägdes av David Ljusegren som drev åkerirörelse med både taxi, buss och lastbil. Huset inrymde även Systrarna Rydéns Handarbets- och Sybehörsaffär. Senare hade Robert Andersson sin musik- och konsthandel här. Huset revs i början av 1960-talet.
Ljusstrålen Den 11 april 2005 byttes namn på avdelningarna på servicehuset Jupiter i Skillingaryd. Avdelning norr fick namnet Ljusglimten och den södra namnet Solstrålen. Terapin bytte namn till Kristallen. (051204)
LL-Reklam Företag bildat 1983 och som fram till slutet av 2003 fanns i JG Karlssons gamla fabrik på Smedjegatan. Verksamheten flyttades i slutet av 2003 till Sportringens källarlokal. (uppdaterat 040101)
Logatan En gata i nordsydlig riktning mellan Västra Fåglabäcksvägen–Norra Allégatan.
Logen 2411 Kamraterna Bildades i Tofteryd 1925, men blev nog inte särskilt långlivat.
Lomma göl Anges på kartan 1957 som en göl i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040718)
Lomsjö Ligger i Åkers socken. 1810 stod Lomsjö masugn klar och 1812 började påblåsningen av masugnen.
Lomsjö masugn Läs Mellan Härån och Rasjön 1978, sidan 9.
Lomsjödammen
Lomsjön Anges på kartan 1958 som en sjö vid Basseberg och Ljussegren i Åkers socken. (inlagt 040718)
Lomsjöån Anges på kartan som en å vid Ljussegren med flera i Åkers socken. (inlagt 040718)
Lottakåren Bildades 1997.
LRF Lantbrukarnas Riksförbund som har avdelning i Tofteryd, Hagshult och Åker.
LRF-kommittén LRF i Tofteryd-Hagshult-Byarum-Svenarum sammankallade 1971 till ett möte och en kommitté bildades för att reagera på militärens planer att bygga ut skjutfältet 1974 bytte kommittén namn till Vår bygds framtid
LT Bygg & Inredning
Lubbes Stubbe En meterhög stubbe vid Lagan, rakt nedanför Sturegatan. Var en populär fågelskådningsplats på 1970-talet och namngivare var Lars-Gunnar ”Lubbe” Reén.
Ludvigsborg Åkermans fastighet på Åkersvägens östra sida.
Luftsens Bil o Däck Företag på Fabriksgatan 13. Det startade 1977 eller tidigare.
Lugnet Backstuga i Ålaryd. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 90.
Lugnet Torp under Lilla Elgebo i rote 8 i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 260.
Lukasakulle Den lilla kullen där den södra pinnen sitter på krocketabanan invid Ågatan.
Lundakärret Anges 1937 som ett kärr i Väshult i Hagshults socken. (inlagt 040718)
Lunden (Hagshult) Anges 1937 och på kartan 1958 som åkermark i Väshult i Hagshults socken. (inlagt 040718)
Lunden (Tofteryd) Åkermark i Gimmarp i Tofteryds socken. (inlagt 031223)
Lunden (Åker) Anges på kartan 1957 som skogsmark i Åker i Åkers socken. Det är namnet på en höjdformation från Åker ned mot allmänna vägen Åker-Skillingaryd. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 40. (inlagt 040718, kompletterat 041229)
Lundholmen (Hagshult) Ligger i Gräshult med i dag (2005) adressen Gräshult Lundholmen.
Lundholmen (Hagshult) Ligger i Kushult med i dag (2005) adressen Kushult Lundholmen.
Lundholmen (Tofteryd) Ligger i Tofteryd med i dag (2005) adressen Tofteryd Lundholmen.
Lundströms Cykelverkstad Pensionerade fanjunkaren Fritz Lundström reparerade cyklar som terapi på Kaffegatan. Verksamheten upphörde kring 1990.
Lunnamossen Mosse i Tofteryds socken. (inlagt 031223)
Lunnavadet Ligger vid Österån i Åkers socken. Här anlades 1806 Stensö pappersbruk. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön sidan 26.
Lurka Anges 1937 som ett slåtterkärr i Dala mosse i Jönshult i Hagshults socken. (inlagt 040718)
Luruemurø Anges 1201 och 1223 som ett annat namn på Järnboda by i Hagshults socken. (inlagt 040718)
Luringakullen Anges 1937 som en kulle i Apelås i Tofteryds socken. Det berättas att luring nog här betyder gammal hästkrake. Här var en fanjunkare som sköt sina gamla hästar och som utfodrade sina hundar med dessa. (inlagt 031225)
Lusa-Kajses Anges 1937 som ett vattenfall i Skog i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Lutesten Sten i Tofteryds socken. Wieselgren skriver 1846 på sidan 24: ...en resesten, rätt öster om Fryebo hade, som kallades Lutesten... Allvin skriver 1852 (sidan 45) Lutesten, annat namn för Resesten. (inlagt 031223)
Lyckan (Tofteryd) Ligger i Mölnarp med i dag (2005) adressen Mölnarp Lyckan.
Lyckan (Åker) Ligger i Galtås med i dag (2005) adressen Galtås Lyckan.
Lyckans Höjd Backstuga under Gisslaköp i Kylås rote i Åkers socken. Senare byggdes en ny backstuga här, Berget. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 143. Anges på kartan 1958 som ägomark. (kompletterat 040718)
Lyckekullen Anges på kartan 1958 som en kulle i Basseberg i Åkers socken. (inlagt 040718)
Lyckorna Gammal bebyggelse i norra delen av skjutfältet, vid Boglös i Tofteryds socken. (kompletterat 031223)
Lyckstugan Backstuga i Ålaryd. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 87.
Lyckås Ligger i Hultsgärde i Tofteryds socken. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1995 sidan 63. Adressen är i dag (2005) Tofteryd Lyckås. (kompletterat 031223)
Lyckås, Lyckåsen Torp under Ålaryd. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 108. I dag (2005) finns adresserna Ålaryd Lyckås Björksäter och Ålaryd Lyckås Smedjebo.
Lüningaträdan Anges 1937 som en åker i Sjöaryd i Tofteryds socken. Den fick sitt namn efter en fanjunkare Lüning som ägde Sjöaryd. (inlagt 031225)
Lyran En musikkår i Skillingaryd bildad 1908? En annan uppgift säger 1933.
Långa syn, långa synen Den långa raksträckan mellan Skillingaryd-Vaggeryd - från nuvarande Kinnarps till den gamla rastplatsen i norr.
Långahyltet Anges på kartan 1958 som terräng i Järnboda i Hagshults socken och besgkivs 1937 som skogsmark. (inlagt 040718)
Långasiön Stavning 1770 för Långasjön i Åkers socken. (inlagt 040718)
Långasjön Sjön i Åker där det vid sydöstra sidan finns en kommunal badplats.
Långbron Ligger i Torp i Tofteryd med i dag (2005) adressen Tofteryds-Torp Långbron
Långeveken (Hagshult) Anges på kartan 1957 som terräng i Rösberga i Hagshults socken. (inlagt 040718)
Långeveken (Hagshult) Anges på kartan 1958 som strandmark i Väshult i Hagshults socken och 1937 som betesmark vid Lagan. (inlagt 040718)
Långgatan Gata i nordsydlig riktning strax söder om gamla Uppåkra,
Långgölen En göl i Gimmarp i nordöstra delen av Tofteryds socken. (Kompletterat 031223)
Långh Siön En stavning 1686 på Långsjön i Åkers socken. (inlagt 040718)
Långsjön En något äldre stavning på Långasjön i Åkers socken. (inlagt 040718)
Långudden

Anges på kartan 1958 som terräng i Hagshult i Hagshults socken. (inlagt 040718)

Långveken Anges 1937 som en slåtteräng i Norra Linneryd i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Långviken Ligger i Torp i Tofteryd med i dag (2005) adressen Tofteryds-Torp Långviken.
Långåker (Hagshult) Anges 1937 som en åker i Väshult i Hagshults socken. (inlagt 040718)
Långåker (Tofteryd) Anges 1937 som en åker i Apelås i Tofteryds socken. Den är lång och smal till formen. (inlagt 031225)
Långåker (Åker) Anges 1937 som en åker i Fryebo i Åkers socken. Den har långsträckt form. (inlagt 031225)
Långö (Hagshult) Anges 1958 på kartan som en mossholme i Jönshult i Hagshults socken och 1937 som en ö. (inlagt 040718)
Långö (Åker) Ligger i Nässja med i dag (2005) adressen Nässja Långö. Det är soldattorpet nummer 98 under Nässja. (kompletterat 041229)
Långö (Åker) Ett torp under Nässja Södergård i Nässja rote i Åkers socken. Torpet byggdes kring 1825 men är numera rivet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 321. (inlagt 041229)
Låsekälla Anges 1937 som en källa i Torp i Hagshults socken. (inlagt 040718)
Lägerhyddan Den mest kända av barackerna på Västra Lägret. Den byggdes 1903. Den har inte minst varit känd för alla tillställningar som anordnades av Skillingaryds IS. Här har det spelats handboll, varit dans, boxning, friidrott med mera. På senare år har traditionen med dans återupptagits i samband med Hjulafton.
Lägerkvällar Sedan mitten av 1990-talet arrangerar Föreningen Skillingaryds Militärmuseum lägerkvällar vid lägret, på skjutfältet eller i samhället. Det brukar vara 6-7 lägerkvällar per sommar.
Lägervakten Vaktlokalen byggdes kring 1900-1905 och dess ursprungliga plats var på Västra Lägret. Byggnaden flyttades omkring 1914 till Östra Lägret men återbördades 1988.
Läkaregatan En gata i östvästlig riktning mellan Fabriksgatan–Skolgatan mellan Betaniagatan–Västra Vasagatan.
Läkarstationen Det gamla namnet på nuvarande vårdcentralen när den var belägen vid korsningen Källeliden - berggatan. I dag (2005) har Hälsan Småland sin verksamhet i lokalerna.
Lämmamossen Anges 1930 till Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 040718)
Löfvings Verktyg Företag som drevs av Bengt Löfving och som startaade 1979 eller tidigare.
Lönneberg (Hagshult) Ligger i Hagshult. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 2001 sidan 66. I dag är postadressen Hagshult Lönneberg.
Lönneberg (Tofteryd) Ligger i Torp i Tofteryd med i dag (2005) adressen Tofteryds-Torp Lönneberg.
Lönnebo Torp i Förebergs rote under Förebergs Lillegård i Åkers socken. Läs mer under Lönnåsen.
Lönnkullen Ligger i Jönshult med i dag (2005) adressen Jönshult Lönnkullen.
Lönnåsen Torp i Förebergs rote under Förebergs Lillegård i Åkers socken. Kallades i längderna för Lönnebo. Har i dag (2005) adressen Föreberg Skogslund. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 228. Det var makarna Ingeborg och Gunnar Anderssons hem och brann ned till grunden 1950. Läs mer i boken Larmet går (sidan 34). Adressen är i dag (2005) Ålaryd Lönnåsen.
Lövfällan, Lövfällorna Torp i Tofteryds socken.
Lövrydet Ligger vid Linnesjöns västra strand. I dag (2005) är adressen Mölnarp Lövrydet.
Lövrydsbacken Anges 1937 som skogsmark i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 040718)
Lövrydsön En ö nära Lövrydet vid västra delen av Linnesjön.
Lövskiften Anges 1937 som skogsmark i Fåglabäck i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Lövåsen Torp under Ugglekull i Kylås rote i Åkers socken. Det byggdes kring 1794 och revs i slutet av 1800-talet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 148. Anges på kartan 1958 som en ås. (kompletterat 040718)
Lövön (Tofteryd) Anges 1930 som en ö i Linnesjön vid Sjöeryd i Tofteryds socken. Den har åtminstone tidigare varit bevuxen med björkar. (inlagt 031223)
Namn Information
Macken Ett mål på skjutfältet, byggt en natt 1942 för att skoja med en något berusad målkapten.
Maddes Hästmassage En firma som startades av Madeleine Johansson från Kylås i september 2005. Madde har gått en utbildning till fysioterapeut i Kvänum. (inlagt 051204)
Maden (Tofteryd) I ett brev från 1268 talas om maden eller madin, en äng i Tofteryd. Läs mer i Tofteryds Sockens medeltidsurkunder. (kompletterat 031223)
Maden (Åker) Anges på kartan 1958 som betesmark i Gimmarp i Åkers socken. (inlagt 040723)
Maderna Anges på kartan 1958 som åkermark i Klevshult i Åkers socken. (inlagt 040723)
Madudden Anges på kartan 1958 som terräng i Jönshult i Hagshults socken och 1937 som en udde. (inlagt 040723)
Maerssabyaerge Stavning 1365 för Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040723)
Maersobiaerghum Stavning 1365 för Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040723)
Magasinsträdan Anges 1937 som en åker i Älgebo i Åkers socken och att det förr stod ett magasin på platsen. (inlagt 040723)
Magerhus Ligger norr om Skillingaryd, väster om järnvägen vid Alshult och strax söder om Hestra.
Magoo Bowlingklubben Club Magoo startade 1977 och lades ned 1986.
Main Anges 1937 ligga i Torp i Hagshults socken. (inlagt 040723)
Maja-Stines Maja-Stines blev det vanliga namnet på backstugan Skräddarebygget. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 62)
Majaträdan Anges 1937 som en åker i Hult i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Majbacken Anges på kartan 1958 som terräng i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040723)
Majblommekommittén Startade 1911 i Skillingaryd och är verksam än i dag (2005). Det finns även en majblommekommitté i bland annat Åker. Den första kommittén i landet startade 1907.
Majebo Vid Kushults utmarker finns det lilla hemmanet Majebo. Där bodde Karl Johansson och hans familj. Karl började som många andra att snickra häckar och säten till åkvagnar. När sonen Gösta övertog verksamheten blev elström indraget. Några snickerimaskiner inköptes, men då var det sedan länge slut med häcktillverkningen. Gösta ägnade sig mest åt inredningssnickerier och en del möbeltillverkning. I dag (2005) är adressen Kushult Majebo.
Majros väg En gata på nya Sörgårdsområdet strax söder om Valdshultsvägen.
Malinavägen Anges 1937 som en väg i Älgebo i Åkers socken och att den är uppkallad efter en gumma som hette Malin. (inlagt 040723)
Malmamossen Anges på kartan 1958 som en mosse i Jönshult i Hagshults socken och 1937 som en utgrening av Dala mosse. (inlagt 040723)
Malmbron
Malmbrovägen
Malmgatan En gata i östvästlig riktning mellan Fabriksgatan–Storgatan strax söder om Krahners.
Malmahålet Låg vid backstugan Norrö under Galtås Södergård i Björnaryds rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 304. (inlagt 041229)
Malmkärret Ett torp under Jönshult i Hagshults socken. Läs mer i Mellan Härån och Rasjön 1988 (sidan 106). Anges på kartan 1958 som åkermark i Jönshult. (kompletterat 040723)
Malmstigen En väg på skjutfältet. Den har sitt namn efter de malmtransporter som kördes där på 1600-, 1700- och 1800-talet.
Malmströms smedja Smedja på Kaffegatan 30, vilken byggdes av Frans Malmström (född 11/1 1876) omkring 1900. Den togs senare över av mågen Thure Andersson som dock inte var smed. Thure lät donera smedjan till kommunen. I många år har det bedrivits smideskurser i smedjan. I flera år var Gösta Åberg ansvarig. Numera (2005) är det Mikael Andersson som är kursledare.
Malmqvists Benämning på fastigheten på Södra Järnvägsgatan 6, ett tornhus. Bror Malmqvist, född 1865 – död 1938, hade i många år sin fotoateljé i huset. Huset är troligen uppfört kring 1881-82. Numera (2005) är det VSBo som äger huset och det finns i dag tre stora lägenheter och en ateljé som också ibland hyrts ut som bostad.
Mama Fiotis Denna affär startar 1992 på Kaffegatan 34 där Eriksson tidigare hade frisersalong.
Mandråpen Vid Linnesjöns sydspets. Här där den gamla vägen går över en bäck kan en man ha blivit dödad. Det finns dock inga kända uppgifter om detta. Anges på kartan 1958 som skogsmark i Starkeryd. (kompletterat 040723)
Mansbo Ett torp i norra delen av skjutfältet. Det var boställe för gratiolisten Mans, en avdankad soldat som i slutet av 1800-talet låg i vild fjed med kommunen för att få medel att flytta till Amerika. Mansbo har använts som målkuliss på skjutfältet.
Manskören Skillingaryds Manskör, bildad 1958.
Manöverprov MHF anordnade på 1950-talet så kallade manöverprov, bland annat på Slätten och vid Flyghangaren på Östra Lägret.
Maramö mosse Anges av Allvin 1852 som en mosse i Värnamo, Kärda, Kävsjö och Åkers socknar. (inlagt 040723)
Maratonvägen
Marias Conditori

Konditori som uppgavs ha världens godaste vaniljhjärtan. Byggnaden blev senare bostadshus vid korsningen Storgatan - Hantverkaregatan. (200329)

Marielundsgatan En gata i nordsydlig riktning mellan Valdshultsvägen-Sturegatan.
Marielundsområdet Ett bostadsområde som började bebyggas 1969.
Marknaden Sedan 1842 finns det marknad i Skillingaryd. Sedan 1987 drivs den av Skillingaryds IS ishockeysektion.
Marknadsplatsen Det gängse namnet på den plats där marknaden brukar hållas.
Maskinpoolen Skillingaryd AB Ett företag som drivs av Sven Gustavsson, Ekhult, Tofteryd. (inlagt 041229)
Massa källa Anges 1937 som en källa i Basseberg i Åkers socken och att det invid bodde en gubbe Magnus, kallad Masse. (inlagt 040723)

Mastek, Mastec

Ett företag som 1985 köpte Swedform och Ire. Det var Åke Carlsson med sönerna Mats och Sten som köpte företagen. Mastec har i dag (2005) kontor i Huskvarna. Mastec är en förkortning för MAts, STEn Carlsson. (kompletterat 040723)
Mathallarna De mathallar som finns på Västra Lägret och som är ganska unika i Sverige.
Mathjulet Ett annat namn på skolmatsalen vid Fågelforsskolan.
Matsalen (skolan) Fågelforsskolans matsal som byggdes 1968.
Matsalen (militären) Militärens matsal på Västra Lägret.
Mattesgården Ligger i Torp i Tofteryd med i dag (2005) adressen Tofteryds-Torp Mattesgården.
Mattssons Livs Affär i Klevshult, som upphörde 1995. Den startade kring 1933. Läs mer HÄR!
Mattssons målarverkstad Denna låg i hörnet Fabriksgatan - Vasagatan med adress Fabriksgatan 8. Verkstaden ägdes av bildhuggare Gustav Ahlnér och inrymde Albert Matttons Måleriverkstad. Denna byggnad förstördes helt vid en brand 1947.
Mattssons måleri Firma som drevs av Sture Mattsson.
Mattssons smedja
MC-delar Företag som startades av Karl-Erik Andersson i gamla mejeriet. Läs mer under Jannes MC.
Medborgarhuset Det första namnet på Skillingehus, men det slog aldrig igenom.
Medelage Musikgrupp bildad 2002 och som planerade sin första spelning i Folkets Hus i Vaggeryd den 15 november 2003, men det blev inget framträdande. I gruppen ingår Marcus Bladh, Jonas Nilsson och Kim Söderstedt plus att även Robert Lagerkvist har ingått. (inlagt 031225)
Medelsrören Ett röse som ligger en bit öster om Linnesjöns strand. (kompletterat 031223)
Media Service Ett företag som drivs av Lars Göran Andersson i Hagshults–Torp. (inlagt 061228)
Medlem möter upp En studiecirkel inom Metalls avdelning 114 i Skillingaryd åren kring 1980.
Mejeriet Mejeri på Storgatan i Skillingaryd. Startade kring 1936 och lades ned 1969–70. Mer information kommer senare.
Mejeriet Den byggnaden som kommunen byggt vid gamla Mejeriet och som tas i bruk under 2020 (200323)
Mejseln En bostadsrättsförening som bildades 1956 (inlagt 041229)
Mekalsbo Se Mickelsbo. (inlagt 060723)
Mekaniska Bandväveriet Låg på Skolgatans östra sida. Väveriet startades 1925 av Olof Hellberg. 1928 övertog Gustav Elgehammar Väveriet. 1931 tog John Källberg och Josef Lundgren över och de drev väveriet tills de lade ned det 1979.
Mellan Härån och Rasjön Årligt skrift utgiven sedan 1978 av hembygdsföreningarna i Bondstorp, Svenarum, Tofteryd och Åker. Register till böckerna finns HÄR!
Mellanfällan 1937 noterad som skog i Torp i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Mellangatan Gatan som går vid Skillmech.
Mellangård Ligger i Häradsö med i dag (2005) adressen Häradsö Mellangård.
Mellangård Ligger i Nässja med i dag (2005) adressen Nässja Mellangård.
Mellangård Ligger i Ålaryd med i dag (2005) adressen Ålaryd Mellangård.
Mellangård Ligger i Äddebo med i dag (2005) adressen Äddebo Mellangård.
Mellangården (Hagshult Ligger i Torp i Hagshult med i dag (2005) adressen Hagshults-Torp Mellangården.
Mellangården (Hagshult) Ligger i Rösberga med i dag (2005) adressen Rösberga Mellangården.
Mellangården (Tofteryd) Ligger i Boarp med i dag (2005) adressen Bopar Mellangården.
Mellangården (Tofteryd) Ligger i Fastorp med i dag (2005) adressen Fastorp Mellangården.
Mellangården (Tofteryd) Ligger i Hult med i dag (2005) adressen Hult Mellangården.
Mellangården (Tofteryd) Ligger i Nåthult med i dag (2005) adressen Nåthult Mellangården.
Mellangården (Åker) Ligger i Linnås med i dag (2005) adressen Linnås Mellangården.
Mellangården (Åker) Ligger i Gimmarp i Åker med i dag (2005) adressen Åkers-Gimmarp Mellangården.
Mellanträdan (Hagshult) Anges 1937 som en åker i Mörkhult i Hagshults socken. (inlagt 040723)
Mellanträdan (Hagshult) Anges 1935 som en åker i Torp i Hagshults socken och att den ligger innesluten av andra åkrar. (inlagt 040723)
Mellanträdan (Tofteryd) Anges 1937 som en åker i Apelås i Tofteryds socken som ligger mellan de andraåkrarna. (inlagt 031225)
Mellanträdan (Åker) Anges 1937 som en åker i Fryebo i Åkers socken som 1937 uppges ligga mellan andra åkrar. (inlagt 031225)
Mellanträdan (Åker) Anges 1937 som en åker i Galtås i Åkers socken. (inlagt 040723)
Mellanträdan (Åker) Anges 1937 som en åker i Ålaryd i Åkers socken och ligger mellan andra åkrar. (inlagt 040723)
Mellanåsen Anges 1937 som en ås i Frostås i Tofteryds socken som liugger mellan Norr- och Söråsen. (inlagt 031225)
Mellanängen Anges 1930 ligga i Mörkebo i Åkers socken. (inlagt 040723)
Mellby Ligger i Ålaryd med i dag (2005) adressen Ålaryd Mellby.
Mellgården Anges 1937 ligga i Harfall i Åkers socken. (inlagt 040723)
Melläng Torp under Hylteryd (rote 6) i Mörkebo i Åkers socken. Det låg på norra gårdens marker i Mörkebo nära Fåglabäcks marker. Huset revs omkring 1830. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 208).
Merkurius Kvarteret i centrum mellan Storgatan - Stationsgatan - centralplan - Artillerigatan.
Merssoberge Stavning 1498 för Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040723)
Metall 1920 bildade metallarbetarna avdelning 263 som 1964 bytte namn till 114. Avdelningen upphörde 1981 för att gå upp i avdelningen i Värnamo. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1980 sidan 86.
Metallfabriken
Metria Tidigare Lantmäteriet. Flyttade hösten 1996 från Vaggeryd till HSB-huset vid torget.
MH-Salongen Damfrisering som startade 1977 eller tidigare.
Mickelsbo Ligger i Fastorp med i dag (2005) adressen Fastorp. Har varit soldattorp. Ny stavning fastställdes av lantmäteristyrelsen 1955 från Mekalsbo nr 1 till Mickelsbo nr 1. (kompletterat 060723)
Mikaelsbo Ryttartorp (nummer 63) i Musebo, Fagerhult i Hagshult. Läs mer i Mellan Härån och Rasjön 1982 sidan 57.
Millionberget Anges 1937 som ett berg i Åkers socken och att man trott att det varit en skatt nedgrävd på platsen. (inlagt 040723)
Miliseum Militärmuseet i Skillingaryd som startade 2013. Man kan säga att man tog över A 6 gamla museum i Jönköping. (200322)
Militärmuseet Startades 1994. Till en början verksamhet i vaktlokalen, senare i soldathemmet.
Miljöhallen Tidigare Elghammars. Verksamheten finns på Södra Järnvägsgatan 2.
Miljöhuset i Hult Naturskyddsföreningens lokal – en gammal skola – i Hult i Tofteryd. Har i dag (2005) adressen Hult Miljöhuset.
Miljöstipendium Kommunen har ett miljöstipendium som första gången delades ut 1988.
Millionberget Anges på kartan 1957 som ett berg i Älgebo i Åkers socken. (inlagt 040723)
Minigolfbanan Minigolfbanan ägdes av Inga Reén och Rune Swartzgård och den låg alldeles norr om deras kiosk vid Storgatan. Den var igång till omkring 1967-68 och det fordrades att man var 15 år för att man skulle få spela.
Minigolfklubben En minigolfklubb bildades när Inga och Rune hade startat sin minigolfbana invid kiosken på Storgatan.
Mini-orkestern En orkest hos Skillingaryds Missionsförsamling.
Mini--UV Scoutverksamhet i Skillingaryds Missionsförsamling 2006 för ungdomar i åldern 6-9år. (inlagt 051204)
Minneslunden Minneslunden på Skillingaryds Skogskyrkogård, vilken invigdes deb 8 maj 1986.
Mirsch Företag i Skillingaryd som startade 1971.
Missionsgatan Gatan som går från Storgatan in till Missionskyrkan.
Missionskyrkan Skillingaryds Missionsförsamling grundad redan 1877. Den första kyrkan byggdes 1877. Den revs och en ny – den nuvarande – byggdes 1912. Läs mer i boken Skillingaryds Missionsförsamling 100 år.
Mitt strå till stacken Rune Storcks andra bok, utgiven 1950. (inlagt 041229)
Miöämoo Stavning 1686 för terräng i Hagshults socken. (inlagt 040723)
M. Jo Byggservice Ett företag registrerat i början av 2006. Innehavare är Harald Göte Mathias Johansson. Verksamheten består av bygg, murning och service. (inlagt 061228)
Mjölkbilen
Mjölnarebostaden Vid Fågelfors.
Mo Soldattorp (nummer 106) i Åkers socken. Mo är även en gård och en by i Björnaryds rote i Åkers socken Under Mo låg soldattorpet nummer 106 Tjurabo (Molund)m torpet Hopparp och Lilla Mo. Mo har i dag (2005) även adresserna Mo Molund och Mo Rosenberg. (kompletterat 040723, 041229)
Mo härads kompani Hette egentligen Överstelöjtnantens kompani av Mo härad - så från 1833, det regemente som var förlagt till Skillingaryd och som omfattade Mo, Svenarum, nydala, Bondstorp, Byarum, Tofteryd, Hagshult, Åker, Kävsjö med mera. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1980.
Mo härads kompanis trossbod Trossboden var kompaniets magasin för den gemensamma utrustningen som vagnar, tält, och kokutrustning. Denna låg först i Byarum men flyttades senare till Åker. Numera (1980) står boden i Stadsparken i Jönköping.
Mo soldattorp Mo soldattorp nummer 106 i Björnaryds rote i Åkers socken hette Tjurabo och kallades senare Molund. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 294. (inlagt 041229)
Moaträna I närheten av backstugan Moen i Bissefälls rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 185.
Mobergs Åkermark i Tofteryds socken. (inlagt 031223)
Mobygget Ligger två km söder om Skillingaryd och anges på kartan 1958 som skogsmark i Högabråten i Åkers socken. Här fanns en backstuga under Häradsköps rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 286. (kompletterat 040723, 041229)
Mobygget Uppges år 1937 vara en träda i Ekhult i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Mocka-bank Kallas i dagligt tal vägbanken mellan Hagstad - Gisslaköp på vägen Skillingaryd - Nyholm.
Modalen En backstuga under Gråtås i Häradsköps rote i Åkers socken. Den låg där järnvägen senare drog fram. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 288 041229)
Moen (Tofteryd) Gimmarp Moen.
Moen (Åker) Backstuga under Ljungberg Östergård i Bissefälls rote i Åkers socken. Bak huggen knut och torvat tak sidan 200.
Mofas Hus Handelsbolag Ett företag på Smedjegatan registrerat i Skillingaryd 2006. Bolagsmän: Anna Gustafsson, Skillingaryd; Elin Ljungqvist, Skillingaryd och Elisabeth Ljungqvist, Skillingaryd. Verksamhet: Handel med smycken, kläder, möbler och inredningsdetaljer. Namnet kommer av att Lars Ljungqvist som har en fabrik i en del av huset fick höra av barnbarn att de ska till ”Mofas Hus”. Här har Lasses hustru Elisabeth tillsammans med döttrarna Elin och Anna försäljning av framför allt från Asien importerade barnkläder samt en del möbler. (inlagt 061228)
Mogatan (Klevshult) En gata i Klevshult.
Mogatan (Skillingaryd) En gata i nordsydlig riktning som går intill Movalla.
Mogrens Backstuga under Ljungberg Västergård i Bissefälls rote i Åkers socken. Det kallades officiellt för Ledet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 195.
Moliden (Tofteryd) Vid Hässlehultshöjden på skjutfältet. Finns både Norra och Södra Moliden. Vid Moliden fanns en raststation för munkarna från Nydala.
Moliden (Tofteryd) Prästen Lagergren skriver omkring 1825 om ”Torpen under Fastorp Hässlebo, eller som det äfven kallas Skanebro och Moliden”. (inlagt 031223)
Moliden (Åker) Torp under Basseberg Västergård i Kylås rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 130. Anges på kartan 1958 som terräng. (kompletterat 040723)
Moliderna Anges 1937 som backar på vägen från Älgebo till Älghammar i Åkers socken. (inlagt 040723)
Molinne Ligger i Linneryd med i dag (2005) adressen Linneryd Molinne.
Molta Ligger i Väshult med i dag (2005) adressen Väshult Molta.
Molund Ligger norr om Skillingaryd, väster om järnvägen vid Alshult och strax sydost om Hestra.
Molund Ägomark vid Bohult i Tofteryds socken. Troligen samma som ovan. (inlagt 031223)
Molund (Åker) Ligger i Åkers socken. Har i dag (2005) adressen Mo Molund. Torpet hette tidigare Tjurabo. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 296. (kompletterat 041229)
Molund (Åker) Ligger i Åker med i dag (2005) adressen Åker Molund
Molunden Ett företag som startades i Turisthotellet 2002 men som senare det år flyttade in i andra hyrda lokaler, gamla Hermes i Vaggeryd.
Molunnasmedjan Se Kalle på Molunds smedja
Molta Anges 1930 som en bosättning i Väshult i Hagshults socken. (inlagt 040723)
Moltan Torp under Väshult.
Molyckan Anges 1937 som en åker i Basseberg i Åkers socken. (inlagt 040723)
Molyckan Torp under Stora Elgebo i rote 8 i Åkers socken. Det låg vid kanten av vägen Åker - Skillingaryd vid vägens norra sida mitt för vägskälet mitt emot Elgebo. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 255. Anges på kartan 1957 som åkermark. (kompletterat 040723)
Molyckemossen Anges på kartan 1958 som en mosse i Älgebo i Åkers socken. (inlagt 040723)
Mor Annas väg Ligger på nya Sörgårdsområdet söder om Valdshultsvägen.
Morgonbadarna Ett gäng morgonpigga som allt sedan 1963 samlats för morgonbad.
Mormora kulle Anges 1937 som en kulle i Bockebo i Åkers socken. (inlagt 040723)
Mormora kullen Anges 1937 som en kulle vid Algamo i Tofteryds socken. Det berättas att den fått namn av att en gumma bodde i en stuga vid kullen. (inlagt 031225)
Mormorakullen Anges 1937 som en åker i Väshult i Hagshults socken och att den förr hörde till ett undantag. (inlagt 040723)
Mossaliden Anges 1937 som en vägbacke i Bockebo i Åkers socken. (inlagt 040723)
Mossars Anges 1930 som en avstycka i Fagerhult i Hagshults socken. (inlagt 040723)
Mossen Torp som ligger i Torp, Tofteryd.
Mossgatan
Mostera lid Anges 1937 som en vägbacke i Torp i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Motionsspåret Den 8 augusti 1998 invigdes ett nästan tre kilometer långt motionsspår i Klevshult.
Motocrossbanan Den motocrossbana som framför allt användes i slutet av 1960-talet och som SMK Värnamo då hade som sin hemmabana. Den låg strax söder om Skillingaryd.
Moto-Cross des Nations En av de stora motocrosstävlingarna som arrangerades åren kring 1950 på skjutfältet. Som mest besöktes tävlingarna av 50.000 personer.
Motorklubben Skillingaryds Motorklubb, SSMK, bildad 1970.
Motorvägen Det vardagliga namnet på motorvägen E 4.
Movadsbäcken En bäck på skjutfältet, en biflod till Lagan. Namnet betyder bäcken med vadstället och syftar på det vadställe över denna bäck på vägen Skillingaryd-Tofteryd – innan det byggdes en bro.
Movalla Idrottsplatsen i Skillingaryd, vilken stod klar 1935. Den har senare kompletterats med löparbanor, tennisbanor och konstfrusen isbana (1964), vilken överbyggdes med tak 1977.
Mr Cap Ett företag startat av Rickard Isaksson 1996.
Mr Ednob Trollkarl i Skillingaryd som hette Lennart Bondesson.
Mulleskolan En form av naturskola för barn. Den bedrevs under några år fram till 1970. Den återupptogs 1978. Senast Mulleskolan var i gång var i mitten av 1990-talet.
Munckahatt Stavning 1689 på Munkehatt i Hagshults socken. (inlagt 040723)
Mune Kahatt Stavning 1696 för Munkehatt i Hagshults socken. (inlagt 040723)
Munhålan Företag som drivs av Myrna Henriksson. 2002 flyttade företaget in i före detta Olssons Foto vid torget.
Municipalsamhället 1920 blev Skillingaryd municipalsamhälle men ingick fortfarande i Tofteryds kommun
Municipalfullmäktige Motsvarande dagens kommunfullmäktige. Fanns i Skillingaryd 1920-1951.
Munka musa Beteckning på ett hål i ett berg med egendomligt formad öppning på Klockaregårdens ägor i Tofteryd. Namnet har nog tillkommit för att förlöjliga munkarna för deras kyskhetslöfte och deras förment okyska leverne.
Munkabron En gammal bro över Härån.
Munkahall Fornläning i Tofteryds socken som är beskriven av Allvin 1852, sidan 46. (inlagt 031223)
Munkahatt (Munkehatt) En jordfast hög och rund sten på vilken en mindre stenhäll är upplagd. Den utgör råmärke mellan Tofteryds, Svenarums och Hagshults socknar och på samma gång mellan Östbo och Västra härad. Enligt sägnen skulle namnet bero på att munkar under sina vandringar mellan Nydala - Tofteryd brukade vila vid denna sten. Munkahatt är känt från åtminstone 1600-talet. Beskriven av Wieselgren 1846, sidan 26. (kompletterat 031223)
Munkahatt (Åker) Backstuga under Uljeshult Södergård i Pålskogs rote i Åkers socken. Har även kallats Ängen. Stugan är numera riven. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 180. Anges på kartan 1958 som terräng. (kompletterat 040723)
Munkamusamossen Mosse i Tofteryds socken.(inlagt 031223)
Munkamusen Anges 1937 som en bergsskreva sydost om Tofteryds kyrka. (inlagt 031225)
Munkarna Anges 1930 som en kulle i Hagshults socken. (inlagt 040723)
Munkavägarna Eventuellt stigar, beskrivna av Wieselgren 1846, sidan 26. (inlagt 031223)
Munkavägen Anges 1937 som en gångstig förbi Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 040723)
Munkehatt Se Munkahatt. (inlagt 031225)
Musabod(h)a Anges 1367 som ett namn på Musebo, nuvarande Fagerhult i Hagshults socken. (inlagt 040723)
Musikcentralen Startades 1959 (datafil finns)
Musebo Anges 1365 som ett namn på nuvarande Fagerhult i Hagshults socken. (kompletterat 040723)
Musebo mosse Omnämns av Allvin 1852 (sidan 11) som en mosse i i Hagshults socken. (inlagt 040723)
Musebobäck Anges på kartan 1958 som en bäck i Fagerhult i Hagshults socken. (inlagt 040723)
Musik i sommarkväll Musikandakter i Skillingaryds kyrka.
Musikkåren Militärens musikkår?
Musikskolan Startade 1968 gemensamt för Skillingaryds köping och Klevshults kommun. Numera (2005) är namnet kulturskolan.
Musiksällskapet Musiksällskapet Skillingaryd-Vaggeryd.
Myntgatan Gata i nordsydlig ritning alldeles väster om Vasaparken.
Myrebo Ryttartorp (nummer 65) i Torrmyran i Hagshult. Läs mer i Mellan Härån och Rasjön 1982 sidan 57. Har i dag (2005) adressen Torrmyra Myrebo. Anges på kartan 1958 som betesmark i Torrmyra och 1930 som en bostad. (kompletterat 040723)
Myrebo Torp i Tofteryds socken.
Myrebo Anges 1937 som skogsmark i Studstorp i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Myrhagen Anges 1937 som en hage i Nässja i Åkers socken. (inlagt 040723)
Måla backar Anges 1937 som vägbackar vid Målen i Hagshults socken. (inlagt 040723)
Måla mosse Anges 1930 och 1937 ligga i Målen i Hagshults socken. (inlagt 040723)
Målaregatan En gata i östvästlig riktning i norra delen av Kyrkogårdsområdet, mellan Snickaregatan - Lantmannagatan.
Målbråten Anges på kartan 1958 som terräng i Gimmarp i Åkers socken. (inlagt 040723)
Måldasängen Anges på kartan 1958 som betesmark i Torrmyra i Hagshults socken. (inlagt 040723)
Målen Ligger i Hagshult med i dag (2005) postadressen Hagshults-Målen. Dokumenterad redan 1686. (kompletterad 040723)
Målta Anges 1943 som ett soldattorp i Hagshults socken. (inlagt 040723)
Månsabo Gård som ligger alldeles väster om Skillingaryd på vägen mot Nyholm.
Månsabo Torp under Hylteryd (rote 6) i Mörkebo i Åkers socken. Det hette egentligen Norra Lycke. Ytterligare ett torp kallades för Norra Lycke i Mörkebo (oftast kallat Purrabo). Huset är numera rivet. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 208).
Månsabo Torp under Ålaryd. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 104. Har i dag (2005) adressen Ålaryd Månsabo.
Månsabobacken Backen västerifrån upp mot Månsabo.
Månsabovägen Vägen upp till Månsabo, ligger alldeles norr om Valdshultsvägen.
Månsalid Anges 1937 som en landsvägsbacke söder om kyrkan i Hagshult. (inlagt 040723)
Mäldasängen Anges 1937 som en äng i Torrmyra i Hagshults socken. (inlagt 040723)
Märeta åkrar Anges 1937 som åkrar i Häradsköp i Åkers socken. (inlagt 040723)
Märetas Anges 1937 som en åker i Häradsköp i Åkers socken och att den är uppkallad efter en gumma som hette Märeta. (inlagt 040723)
Märits åker En åker vid backstugan Hagen under Häradsköp i Häradsköps rote i Åkers socken. I stugan bodde Märit Svensdotter till sin död 1794. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 275.
Märkesbro, Märkes bro Ligger vid Jönshult. En ny Märkesbro togs i bruk 1998.
Märkessjön Anges på kartan 1958 som en sjö i Torrnyra i Hagshults socken och 1937 att den ligger på gränsen till Svenarums socken. (inlagt 040723)
Märseberga Stavning 1365 för Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040723)
Märta-Majsas Backstuga under Mässeberg (rote 1) i Ålaryd. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 91).
Mäss A En byggnad på Västra Lägret.
Mässeberg By i Åkers socken. En känd mässebergsbo var brobyggaren Viktor Granath. En annan var Gloria Swanson. Hennes föräldrar utvandrade från bygden och Gloria var för övrigt en gång på besök i fädernegården Lilla Trulsabo. Namnet är känt från 1365 och stavades så Maersobiaerghum. Man kan översätta det med gården som ligger på ett berg där det intill finns märsjöar, grumliga sjöar. Har också varit soldattorp (nummer 103). I dag (2005) finns här adresserna Mässeberg följt av Berget, Jonsbo, Lilla Trulsabo, Nedergård, Stenshult, Stora Trulsabo, Sävkärret, Sörgården, Trekanten, Tutan och Västra Gärde.
Mässeberg - Magnussons gård Sedan 1680-talet har Magnussons gård i Mässeberg utanför Skillingaryd ärvts från far till son. Man är nu inne på den 9:e generationen. Mycket har naturligtvis ändrat sig med åren, men mycket är också sig likt.
Mässebergs backstugor Backstugor under Mässeberg i Åkers socken var Björkåsen, Broddabo Lilla, Jonsbo Lilla, Bergsdalen, Carlsbygget, Sävkärret (Dunderhyttan), Säldeberget, Hagen (Hagaslätten), Skräddarebygget, trehörningen och Nydala. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 55. (kompletterat 041229)
Mässebergs rote Är enligt roteindelningen 1850 rote 1 av 13 i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 7 och 55. (kompletterat 041229)
Mässebergs torp Torp under Mässeberg var Håkansbygget (Ballabo), Sörskog, Pinekebo, Stenshult, Västragärde och soldattorpen nummer 103 Jonsbo. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 55. (kompletterat 041229)
Mässebärgh Stavning 1686 för Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040723)
Mässebergsåsen Åsen vid Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 041229)
Mässen Ett ofta använt namn på officersmässen på Västra Lägret. Det är den byggnad som har två flyglar och som är byggd kring 1837.
Möahult(et) Torp under Kåveryd i Kylås rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 156. På kartan 1958 är stavningen Möahultet och anges som betesmark. (kompletterat 040723)
Möasjön Anges på kartan 1958 som en sjö i Torp och Torrmyra i Hagshults socken. (inlagt 040723)
Möbelcentralen
Möbelsnitz Fabrik på Fabriksgatan som först hette Johansson och Nilsson, startad av Lennart Johansson och Nils-Yngve Nilsson. Efter några år bytte de namn på firman till Möbelsnitz. De började med att hyra ett vindsrum på Oscar Ljungberghs Möbellager i Källeliden. 1965 blev Nils-Yngve ensam ägare. Han byggde nytt vid södra infarten och kallade företaget Swed-Form. 1985 sålde han till mastek. Numera (2005) heter företaget AQ – i många år annars Flextronics – och 2002 flyttades all verksamhet till Vaggeryd. (kompletterat 050811)
Möldarns Anges 1937 som en bosättning med kvarn i Bockebo i Åkers socken. Möldare är ett annat namn för mjölnare. (inlagt 040723)
Möllefors Ligger i Kushult med i dag (2005) adressen Kushult Möllefors. Anges 1930 som Möllenfors (felstavat?) som en avstycka med kvarn och såg i Kushult i Hagshults socken. (kompletterat 040723)
Möllefors kvarn Ligger i Kushult med i dag (2005) adressen Kushult Möllefors Kvarn.
Möllesjön Anges 1930 som en sjö i Gimmarp i Åkers socken. (inlagt 040723)
Mölnarp (Möllnarp) By i Tofteryd. År 1307 skrivet Mölnatorp. Kan betyda kvarnagården. I dag (2005) finns Mölnarp följt av adresserna Enbacken, Fritidsby, Höjden, Kålviken, Liden, Lyckan, Lövrydet, Nyholm, Perstorp, Sjöberg och Sjöåkra.
Ny stavning fastställdes av lantmäteristyrelsen 1955 från Möllnarp nr 1 till Mölnarp nr 1. (kompletterat 060723)
Mölnarp Fritidsby Ligger i Mölnarp invid Linnesjön.
Mölnarps kanal Tillkom vid Linnesjöns reglering. Denna kanal rinner ut strax söder om Mölnarp och utmynnar i Lagan norr om Klevshult.
Mölnarps kvarn En kvarn i Mölnarp i Tofteryds socken.
Mölnarps såg
Mölnarpsnäsudden Ligger vid Linnesjön nära Mölnarp.
Mölnarpsån Å i Mölnarp i Tofteryds socken. Beskrivning av Allvin 1852, sidan 7. (inlagt 031223)
Mölnesjö Anges på kartan 1958 som en sjö i Gimmarp i Åkers socken. (inlagt 040723)
Mölnåsen Se boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 91.
Mönstring i Skillingaryd Mönstring har hållits i Skillingaryd 1815. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1980 sidan 55.
Mörkebo (Hagshult)
Mörkebo (Åker)

Här föddes omkring 860 ”Bojlunsen” eller som han egentligen hette, Gustaf Boge. Han var ett stort original i Skillingaryd åren kring 1900. I dag (2005) finns adresserna Mörkebo följt av Nybygget, Södra Lyckan och Östergård. Under Mörkebo har funnits torpen Mellanängen, Norra Lycka och Söra Lycka samt backstugorna Björkefällan, Berget, Nybygget och Norra Lycka (Månsabo). Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 206.

Mörkebo jaktlag Ett jaktlag bildat 1939 och som än i dag (2005) är verksamt).
Mörkebolia Backen upp från Skillingaryd på Ovdaskogsvägen.
Mörkeboo Stavning 1686 för Mörkebo gård i Åkers socken. (inlagt 040723)
Mörkeborundan Cykelrundan på en mil från Skillingaryd runt Mörkebo och tillbaka.
Mörkhult Gård i norra delen av Hagshult. Med förleden Mörkhult finns i dag (2005) adresserna Ståhlastugan och Udden.
Mörkhultaviken Anges på kartan 1958 som en vik vid Mörkhult och Starkeryd i Linnesjön i Hagshults socken. (kompletterat 040723)
Möten med mysiga människor Rune Storcks 16:e bok och den elfte i serien om ”Så minns jag...” . Den gavs ut 2000. (Inlagt 041229)
Namn Information
Nain Ligger i Torp i Hagshult med i dag (2005) adressen Hagshults-Torp Nain.
Najen Torp i Tofteryd. Där bodde en familj till 1949. Huset hade byggts omkring 1735 och revs 1962.
Naturpasset En form av trimorientering av Skillingaryds FK och Skillingarydskorpen. 2003 och 2004 kunde naturpasset köpas för 40 kronor hos OK/Q8 och Sportringen.
NBV-lokalen Studieförbundet NBV:s lokal, Storgatan 6 Skillingaryd (200323)
Nedergård Ligger i Mässberg och har i dag (2005) adressen Mässeberg Nedergård.
Nedre Hallafors Ligger vid Holma med i dag (2005) adressen Holma Nedre Hallafors.
Nedre Mellangård Ligger i Ålaryd med i dag (2005) adressen Ålaryd Nedre Mellangård.
Nedre mosse Anges 1937 som en mosse i Älgebo i Åkers socken. (inlagt 040724)
Nergården Anges 1930 ligga i Basseberg i Åkers socken. (inlagt 040724)
Nergården Gård i Mässeberg.
Nerstu Anges 1930 ligga i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 040724)
Netteborg Terräng i Tofteryd, nära Mörkhult. (inlagt 031223)
Nilsson och Petterssons snickeri Låg vid Valdshultsvägen och eldhärjades 1952.
Nissa Lycka Backstuga under Gisslaköp i Kylås rote i Åkers socken. Den hette egentligen Lilla Lid. Den kallades även Slåtterannes. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 146.
Nissagärde Anges 1937 som åkrar i Häradsköp i i Åkers socken. (inlagt 040724)
Nissalid Anges 1937 som en backe på gamla häradsvägen vid Häradsköp i Åkers socken. (inlagt 040724)
Nissalid Anges 1937 som en backe i Älgebo i Åkers socken. (inlagt 040724)
Nissaskogen Anges 1937 som skogsmark i Häardsköp i Åkers socken och att den ligger vid Nissagärde. (inlagt 040724)
NO-institutionen En av institutionerna på Fågelforsskolan.
Nockebo En gård i Hagshult, i närheten av Kushult, som troligen försvann för flera hundra år sedan. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1995 sidan 48. Ny stavning fastställdes av lantmäteristyrelsen 1955 från Näckebo nr 1 till Nockebo nr 1. (kompletterat 060723)
Nockebo källa (brunn) En murad vattenkälla mellan Kushult och Linnerydssjön. Kallas även Nockebo brunn, enligt Fritz Andersson 1937, (kompletterat 040724)
Nockebobrunnsängen Ligger öster om Kushult nära Linnesjön. Möjligen låg Nockebo här.
Norbaggarna Benämningen på ungdomar som bodde väster om Storgatan när de spelade boll med dem på andra sidan, Streetarna. Norbaggarna hade sitt högkvarter i Trolleberget.
Nordanskog En gammal bosättning i Fåglabäck. (inlagt 031225)
Nordanskogsträdan Anges 1937 som en åker i Fåglabäck i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Nordbanken Ett tidigare namn på nuvarande Nordea. Se även Nordea.
Nordea Det nuvarande (2007) namnet på det som tidigare kallats Nordbanken och före dess Götabanken. Ännu tidigare Smålands Bank.
Nordskog Anges på kartan 1958 som terräng i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 040724)
Nordskogen Anges 1937 som skogsmark i Nässja i Åkers socken. (inlagt 040724)
Norra Allégatan En gata i östvästlig riktning från Fabriksgatan till Östra Allégatan. Gatan ligger alldeles norr om kyrkogården.
Norra Backe Ligger i Pålskog med i dag (2005) adressen Pålskog Norra Backe.
Norra Galtåås Anges 1686 och avser Norregård i Galtås i Åkers socken. (inlagt 040724)
Norra Grohult
Norra Gruvbäcken Ett torp i Östra Starrike i Hylteryds rote i Åkers socken.
Norra Gruvbäcken Torp under Stora Elgebo i rote 8 i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 256.
Norra Gruvebäck Anges 1930 som ett torp i Älghammmar i Åkers socken. (inlagt 040724)
Norra Hagen Anges 1937 som en hage i Torp i Tofteryd. (inlagt 031225)
Norra Hjortåsen Torp under Föreberg Norregård i Förebergs rote i Åkers socken. Stugan plockades ned 1938 för att bli virke till en sommarstuga vid Vidöstern. Det fanns också en backstuga här med namnet Hjortåsen. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 244.
Norra Järnvägsgatan Gatan alldeles söder om Östra Fåglabäcksvägen närmast järnvägen.
Norra Jönshult Ryttartorp (nummer 66) i Hagshult. Läs mer i Mellan Härån och Rasjön 1982 sidan 57.
Norra Lid En backstuga under Nässja Södergård i Nässja rote i Åkers socken. Stugan låg något söder om torpet Kullen och kallades även Trelleborg.Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 319. (inlagt 041229)
Norra Linneryd
Norra Lycka Torp under Hagstad i Bissefälls rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 186.
Norra Lycka Ett torp som låg under Nässja Södergård i Nässja rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 312. (inlagt 041229)
Norra Lycke Torp under Hylteryd (rote 6) i Mörkebo i Åkers socken. Det kallades ofta Purrabo och låg på Purrabo mosses västra sida. Ytterligare ett torp kallades för Norra Lycke i Mörkebo (oftast kallat Månsabo). Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 207).
Norra Lycke Torp under Hylteryd (rote 6) i Mörkebo i Åkers socken. Det kallades ofta Månsabo. Ytterligare ett torp kallades för Norra Lycke i Mörkebo (oftast kallat Purrabo). Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 208).
Norra Lövfällorna
Norra Moliden Gammal bebyggelse i södra delen av skjutfältet.
Norra Nässia Stavning 1686 för Norra Nässja i Åkers socken. (inlagt 040724)
Norra Nässja En by i Åkers socken. (inlagt 040724)
Norra Rösberga En gård i Rösberga i Hagshults socken. 1464 stavat Norra Rösbergha. (inlagt 040724)
Norra Sjöaryd
Norra Trädgårdsgatan Den norra delen av Trädgårdsgatan - nordsydlig riktning norr om Sturegatan mellan Hembygdsgatan - Smedjegatan.
Norra Östbo Ekonomibyrå AB Företag som drevs av Bertil ”Vivo” Andersson omkring 1990.
Norra Östbo Musiksällskap
Norragärde (Hagshult) Anges 1937 som en åker i Gräshult i Hagshults socken. (inlagt 040724)
Norragärde (Åker) Anges 1937 som en åker i Häraadsköp i Åkers socken och att den ligger norr om gården. (inlagt 040724)
Norragärdet En åker i Studstorp i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Norralycke Anges 1930 ligga i Mörkebo i Åkers socken. (inlagt 040724)
Norratorp (Tofteryd) Ligger i Frostås med i dag (2005) adressen Frostås Norratorp.
Norratorp (Åker) Torp under Hagstad i Bissefälls rote i Åkers socken. Kallas i dagligt tal för Planen. Stugan revs omkring 1910. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 185. Anges på kartan 1958 som ägomark. (kompletterat 040724)
Norratorpaträdan Anges 1937 som en åker i Apelås i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Norratorpet Ett hus i Bockebo med i dag (2005) adressen Bockebo Norratorpet.
Norraträdan Anges 1937 som en åker i Galtås i Åkers socken. (inlagt 040724)
Norre Hage Anges 1937 som en hage i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 040724)
Norre Hage Anges 1937 som en hage i Mörkhult i Hagshults socken. (inlagt 040724)
Norra Molycketrädan Anges 1937 som en åker i Älgebo i Åkers socken. (inlagt 040724)
Norra Åängen Anges 1930 ligga i Högabråten i Åkers socken. (inlagt 040724)
Norrefalle Anges på kartan 1957 som åkermark i Kushult, Nockebo i Hagshults socken. (inlagt 040724)
Norregård (Hagshult) Ligger i Gräshult med i dag (2005) adressen Gräshult Norregård.
Norregård (Hagshult) Ligger i Järnboda med i dag (2005) adressen Järnboda Norregård.
Norregård (Hagshult) Anges 1930 ligga i Jönshult i Hagshults socken. (inlagt 040724)
Norregård (Hagshult) Anges 1930 till Torp i Hagshults socken. (inlagt 040724)
Norregård (Hagshult) Anges 1930 till Väshult i Hagshults socken. (inlagt 040724)
Norregård (Åker) Ligger i Föreberg med i dag (2005) adressen Föreberg Norregård.
Norregård (Åker) Ligger i Galtås med i dag (2005) adressen Galtås Norregård.
Norregård (Åker) Ligger i Häradsö med i dag (2005) adressen Häradsö Norregård.
Norregård (Åker) Ligger i Uljeshult med i dag (2005) adressen Uljeshult Norregård.
Norrgård (Åker) Ligger i Äddebo med i dag (2005) adressen Äddebo Norrgård.
Norrgården (Hagshult) Ligger i Torp i Hagshult med i dag (2005) adressen Hagshults-Torp Norrgården.
Norrgården (Hagshult) Ligger i Jönshult med i dag (2005) adressen Jönshult Norrgården.
Norrgården (Hagshult) Ligger i Rösberga med i dag (2005) adressen Rösberga Norrgården.
Norrgården (Hagshult) Ligger i Väshult med i dag (2005) adressen Väshult Norrgården.
Norrgården (Tofteryd) Ett hus i Ekhult med i dag (2005) adressen Ekhult Norrgården.
Norrgården (Tofteryd) Ligger i Fastorp med i dag (2005) adressen Fastorp Norrgården.
Norrgården (Tofteryd) Ligger i Fryebo med i dag (2005) adressen Fryebo Norrgården.
Norrgården (Tofteryd) Ligger i Hult med i dag (2005) adressen Hult Norrgården.
Norrgården (Tofteryd) Ligger i Nåthult med i dag (2005) adressen Nåthult Norrgården
Norrgården (Tofteryd) Ligger i Sjöeryd med i dag (2005) adressen Sjöeryd Norrgården.
Norrgården (Tofteryd) Ligger i Gimmarp i Tofteryd med i dag (2005) adressen Tofteryds-Gimmarp Norrgården.
Norrgården (Tofteryd) Ligger i Ryd i Tofteryd med i dag (2005) adressen Tofteryds-Ryd Norrgården.
Norrgården (Åker) Anges 1937 ligga i Harfall i Åkers socken. (inlagt 040724)
Norrgården (Åker) Ligger i Linnås med i dag (2005) adressen Linnås Norrgården.
Norrgården (Åker) Ligger i Gimmarp i Åker med i dag (2005) adressen Åkers-Gimmarp Norrgården.
Norrkull Torp under Ugglekull i Kylås rote i Åkers socken. Det byggdes kring 1790 och revs i slutet av 1800-talet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 150. Anges på kartan 1958 som Norrkullen, ägomark. (kompletterat 040724)
Norrkullen Se Norrkull. (inlagt 040724)
Norrom En backstuga som låg under Galtås Norregård i Björnaryds rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 299. (inlagt 041229)
Norrskog Torp under Ålaryd. Det flyttades till Sjölund i Åsafors. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 106.
Norrstu Anges 1930 och 1937 till Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 040724)
Norräng Anges på kartan 1957 som åkermark i Broddarp i Åkers socken. (inlagt 040724)
Norräng (Åker) Anges 1930 som en avstycka i Föreberg i Åkers socken. (inlagt 040724)
Norräng (Åker) En backstuga under Häradsköps rote i Åkers socken. Den låg där den norra gränsen av Åkers scoken når ner till Lagans vatten. Den låg något söder om Skillingaryds soptipp. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 287. (inlagt 041229)
Norrängen (Tofteryd) Anges 1937 som en äng i Studstorp i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Norrängen (Åker) Anges 1937 som en äng i Bockebo i Åkers socken. (inlagt 040724)
Norrängen (Åker) Anges på kartan 1957 som åkermark i Föreberg i Åkers socken. (inlagt 040724)
Norrö En backstuga som låg under Galtås Södergård i Björnaryds rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 302. (inlagt 041229)
NOV Nykterhetsorden Vedrandei som ofta kallades NOV och som hade verksamhet i Skillingaryd, bland annat på 1920-talet.
Novemberkåsan En nationell tävling i enduro som 1968 och 1994 arrangerats i Skillingaryd och som återkom 2005. Läs mer. (inlagt 04230, uppdaterat 061228)
NTO Den 1 december 1896 bildades nykterhetsföreningen NGTO Oscar. Numera kallas den för NTO. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1996 sidan 52.
NTO-lokalen

1904 byggde NTO sin lokal vid Kaffegatan. Före dess hade man varit på olika platser. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1996 sidan 52 . NTO-lokalen blev med tiden hela samhällets samlingslokal och kulturcentrum.

 

Nubbehammar Anges 1937 som förr ett tråddrageri i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 040724)
Nubbehammarstättan Anges 1937 som en gärdsgårdsstätta vid tråddrageriet Nubbehammar i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 040724)
Nutahult Se Nåthult.
Nya baracken En stor barack vid Västra Lägret. Den byggdes kring 1910 och flyttades 1914 till Karlskrona.
Nya Möbel- och Fåtöljindustrin Startades av Walter Pettersson och Gösta Nilsson, kanske på 1950-talet. När Walter gick i pension upphörde företaget.
Nya officersbyggnaden När den nya officersbyggnaden - underofficersmässen - byggdes kallades den just nya officersbyggnaden.
Nya Skomagasinet En affär som drevs av Carl Fridan. Annons finns i den lokala almanackan för 1938.
Nya Stolfabriken Sjö & Co Stolfabrik som startades av sju arbetare i december 1925. Lokalen var Järven 7. I november 1929 upphörde verksamheten men två man övertog firman och drev den vidare i mycket liten skala. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Nya Stolfabriken Sjö & Furukvist Fortsättning på Nya Stolfabriken Sjö & Co 1929-1935. Den fortsatte sedan i Nya Stol- & Möbelfabriken som gick i konkurs 1940 men firman avregistrerades inte förrän 1955. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Nya Stol- & Möbelfabriken Fortsättning på Nya Stolfabriken Sjö & Furukvist från 1935, vilken drevs av Gustav Furukvist. Företaget gick i konkurs 1940 och avregistrerades 1955. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Nya Sörgårdsskolan Den skola som 2004 byggdes vid Sörgårdsskolan och som togs i bruk för fritids den 9 augusti 2004 och för skolan den 18 augusti. Kostnaden för skolsatsningen var 24 miljoner kronor. (inlagt 041229)
Nya Åkersvägen Vägen från Åkersvägen ned till Sturegatan.
Nyagärde Ligger i Nässja med i dag (2005) adressen Nässja Nyagärde.
Nybron (Nyebro) Bro i Linneryd i Tofteryds socken, (inlagt 031225)
Nybron Anges 1930 som en bro över Movadsbäcken i Linneryd. 1937 anges att det över bron går en skogsväg från Hässlehult till Knuts i Apelås. (inlagt 031225)
Nybygget (Packebo i Hagshult) Ryttaretorp (hummer 61) i Packebo i Hagshult. Läs mer i Mellan Härån och Rasjön 1982 sidan 56.
Nybygget (Järnboda i Hagshult) Anges 1937 som en bosättning i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 040724)
Nybygget (Skillingaryd) Ett torp som låg strax utanför samhället. Numera heter det Uppåkra och huset är ombyggt.
Nybygget (Tofteryd) Torp i Tofteryd som numera är rivet. Kallades oftast Dolkens. Här bodde grenadjären Johan Gustavsson-Dolk och hans hustru.
Nybygget (Tofteryd) Ligger i Tofteryd med i dag (2005) adressen Tofteryd Nybygget.
Nybygget (Mörkebo i Åker) Backstuga under Hylteryd (rote 6) i Mörkebo i Åkers socken. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 210). I dag (2005) är adressen Mörkebo Nybygget.
Nybygget (Häradsköp i Åker) Anges 1937 som en bosättning i Häradsköp i Åkers socken. (inlagt 040724)
Nybygget (Mörkebo i Åker) Anges 1930 som en avstycka i Mörkebo i Åkers socken. (inlagt 040724)
Nybygget (Nässja i Åker) En backstuga under Nässja Södergård i Nässja rote i Åkers socken. Den låg söder om torpet Kullen. Stugan byggdes omkring 1860 och är sedan många år riven. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 321. (inlagt 041229)
Nybygget (Åker) Anges 1937 ligga i Nässja i Åkers socken. (inlagt 040724)
Nybygget (Ålaryd) Anges på kartan 1958 som betesmark i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 040724)
Nybygget (Åker) Ligger i Älgamo med i dag (2005) namnet Älgamo Nybygget.
Nybygget (Åker) Backstuga i Äddebo i Hylteryds rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 212.
Nyckelåker Anges 1937 som en åker i Häradsköp i Åkers socken. Det noteras att åkern är smal på mitten och haar likhet med en nyckel. Figuren har även ansetts påminna om ett par glasögon varför åkern även kallas Glasögonaåker. (inlagt 040724)
Nycklabackarna Anges 1937 som vägbackar i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040724)
Nydala Backstuga under Mässeberg (rote 1) i Åkers socken. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 70)
Nydalabäcken Anges på kartan 1958 som en bäck i Gimmarp i Åkers socken. (inlagt 040724)
Nye mossen Anges 1937 som en mosse i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 040724)
Nygardh Stavning 1686 för Nygård i Åkers socken. (inlagt 040724)
Nygatan En gata i östvästlig riktning från Hantverkaregatan till Östra Allégatan norr om Sturegatan.
Nygård (Hagshult) Ligger i Gräshult med i dag (2005) adressen Gräshult Nygård.
Nygård (Åker) Ligger i Ljungberg i Åkers socken.
Nygårdsgärdet Anges 1937 som en åker i Gräshult i Hagshults socken. (inlagt 040724)
Nyhacket Anges 1937 som en åker i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 040724)
Nyhagen Anges 1937 som en odling i Jönshult i Hagshults socken. (inlagt 040724)
Nyhem Ligger i Galtås med i dag (2005) adressen Galtås Nyhem.
Nyholm (Tofteryd) Ligger i Mölnarp med i dag (2005) adressen Mölnarp Nyholm.
Nyholm (Åker) En knutpunkt i Åkers socken som tidigare hette Rasten. I Nyholm har det funnits en affär, som på slutet av 1920-talet drevs av Algot och Agnes Lorentzon. I dag (2005) finns adresserna Nyholm följt av Anderstorp, Björkudden, Metallindustri, Solgläntan, Tallbacka och Åviken.
Nyholms Järn- & Metallvarufabrik
Nyholms Metall Företag startat 1937 eller 1938 av Arvid ”i Nyholm” Carlsson. Senare kom hans bröder Olle och Gunnar med i företaget. Som mest har antalet anställda uppgått till 25. Arvid sålde till Finnveden Invest. Numera (2005) ägs företaget av Christer och Bibbi Söderstedt.
Nylund Ligger i Ryd i Tofteryd med i dag (2005) adressen Tofteryds-Ryd Nylund.
Nylännet Anges 1937 som en åker i Älgamo i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Nylännsträdan Anges 1937 som en åker i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040724)
Nymans Stolfabrik som grundades 1876. 1917 byggdes en fabrik i kvarteret Haren 14 där det i dag (2005) fins barndaghem - Fågelfors dagis - och parkeringsplats till skolan och sporthallen. Fabriken lades ned 1970. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Nynäs
Nyqvist & Co K Nyqvist & Co låg på Fabriksgatan 8 och startade 1977 eller tidigare.
Nyströms Åkeri
Nytiadam Beskrivet 1320. Troligen i Byarums eller Tofteryds socken. (inlagt 031223)
Nytorp Ligger i Tofteryd med i dag (2005) adressen Tofteryd Nytorp.
Nåckebo Äldre stavning på Nockebo i Hagshults socken. (inlagt 040724)
Nåthult Gård i Tofteryd. År 1238 skrivet Nutahult. I dag (2005) finns adresserna Nåthult följt av Gammelgården, Granliden, Mellangården, Norrgården, Rödjan, Skogslund och Sörgården.
Nåthulta rödjor Anges 1937 som en vägbacke i Nåthult i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Nåthultsbäcken Anges 1937 som en å i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Näckebo Se Nockebo. (inlagt 060723)
Näckrosen Det sydligaste kvarteret väster om Järnvägen och söder om Bäckstigen i Smördalen.
Närlingsholm Vid Närlingsholm i Fastorp öster om Skillingaryd fanns förr en kvinna som hette Eleonora och som gjorde tavlor med ordspråk ut bibeln. Det var ett sätt för henne att försörja sig.
Näs Anges som en felskrivning eller gammalt namn för Nässja by i Åkers socken. (inlagt 040724)
Näsabackarna Anges på kartan 1958 som terräng i Järnboda i Hagshults socken. Noteras 1937 som backar vid Kringlesjön i Järnboda. (inlagt 040724)
Näset (Hagshult) Ligger i Torrmyra i Hagshult med i dag (2005) adressen Torrmyra Näset. Anges på kartan 1958 som ett näs och 1937 som ett näs i Ossingssjön. (kompletterat 040724)
Näset (Tofteryd) Näs i Mölnarp i Tofteryds socken. (inlagt 031223)
Nässbo Stavning 1770 för Nässja i Åkers socken. (inlagt 040724)
Nässia Anges 1686 som stavning för Nässja i Åkers socken. (inlagt 040724)
Nässja En by strax väster om Klevshult. Nässja i Åkers socken är belagt i skrift från 1365 under benämningen in naseeium. Betydelsen är helt enkelt ett antal näs, därav Nässja. Har också varit soldattorp (nummer 98). I dag (2005) finns adresserna Nässja följt av Ekeberg, Gamla Skolan,Gärdesbygget, Kröjsas, Kullen, Liden, Långö, Mellangård, Nyagärde, Torslund, Västergård och Östergård.
Nässja Mellangårdar Under Nässja Mellangårdar låg torpet Kullen. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 310. (inlagt 041229)
Nässja rote Är enligt roteindelningen 1850 rote 11 av 13 i Åkers socken. Nässja rote har bestått av gårdarna Klevshults gårdar (gästgiveri), Nässja Södergård, Nässja Östergård och Nässja Västergård. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 309. (inlagt 041229)
Nässja skola Nässja strax väster om Klevshult har haft en skola. Den eldhärjades 1956. Läs mer i boken Larmet går (sidan 38). Skolan hade startat 1925 och upphörde 1977. Adressen är i dag (2005) Nässja Gamla Skolan.
Nässja soldattorp nr 98 Långö Soldattorpet under Nässja Västergård i Nässja rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 320. (inlagt 041229)
Nässja Södergård Under Nässja Södergård låg ryttartorpet Nummer 52 Kärret och backstugorna Nybygget, Långö och Trälleborg. i Björnaryds rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 310. (inlagt 041229)
Nässja Södergårds ryttartorp Ryttartorp nummer 52 Kärret låg någon kilometer sydost om torpet Kulleni Nässja rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 319. (inlagt 041229)
Nässja Västergårdar Under Nässja Västergårdar låg torpen Svenskkullen, Karlsbygget, Gärdesbygget, Gärdesbygget nr 1, Gärdesbygget nr 2 och soldattorpet nr 99 Långö samt backstugorna Leder och Rydet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 310. (inlagt 041229)
Nässja Östergård Under Nässja Östergård låg torpen Norra Lycka, Södra Lycke och soldattorpet nummer 98 samt backstugan Johannesbygget. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 310. (inlagt 041229)
Nässja Östergårds soldattorp Soldattorpet revs omkriong 1900-1903. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 311. (inlagt 041229)
Nässjavägen Vägen från Klevshult till Nässja.
Näsudden (Hagshult) Anges på kartan 1958 som en udde i Linnesjön i Hagshults socken , nästan längst ned i sydost. Adressen är i dag (2005) Starkeryd Näsudden. (kompletterat 040724)
Näsudden (Hagshult) Anges på kartan 1958 som terräng i Väshult i Hagshults socken och 1937 som skogsmark som bildar en udde i en mosse. (inlagt 040724)
Nöjds Snickerifabrik Johan Nöjds Snickerifabrik startade omkring 1920. Omkring 1930 sålde han verksamhet och flyttade till Västra Stenvadet strax utanför Skillingaryd. Här startade han en mindre snickerifabrik. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Nöjds Trä och Handel Kjell Nöjd övertog 1978 sin far Johans fabrik men ändrade inriktning och namn på den. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Nöthult Backstuga under Ljungberg Östergård i Bissefälls rote i Åkers socken. Bak huggen knut och torvat tak sidan 201.
Namn Information
Odengatan En gata på norra delen av Marielundsområdet på vägen till Grönelund där det finns fem gator med namn som knyter an till Vikingatiden. Alla utgår från Sturegatan och alla är återvändsgator.
Officersmässen Byggd 1837 vid ungefär nuvarande (2005) Systembolaget på torget. I början av 1850-talet flyttades huset till sin nuvarande plats på Västra Lägret. Kallas i vardagligt tal för mässen.
Olandsbo Uppges 1937 vara en åker i Ekhult i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Olle och Nisse Olle och Nisse Johansson startade kring 1946 Johanssons Specerier, som numera heter Lagahallen.
Olle Fransons Se Fransons Bil.
Olle på hörnet Vardaglig benämning på Olle Åkerstigs fastighet och affär. Läs mer under Åkerstigs.
Olsbo Ligger i Ljungberg med i dag (2005) adressen Ljungberg Olsbo. Det har varit soldattorp med nummer 105. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 194.
Olsbo äng
Olsbäcken Anges på kartan 1958 som en bäck i Rösberga, Packebo med flera i Hagshults socken och 1937 som ett tillflöde till Lagan i Väshult. (inlagt 040726)
Olssons Foto Sigvard Olsson tog över Sara Haglunds fotoateljé 1957 och han lade ned verksamheten den 31 december 2001. Sigge hade sin affär i före detta Stora Hotellet vid korsningen Skolgatan-Stationsgatan där nu (2006) Jupiter ligger). När huset revs flyttade han till affären till torget där nu (2006) Munhålan finns.
Olsssons Frisersalong Frisersalong som drevs av Tore Olsson. (200329)
Olssons verkstad Låg i Ålaryd och eldhärjades 1956.
Omhändertagen En skulptur skapad sommaren 2006 av Sven Hectoroch som finns på Tallnäs. Skulpturerna visar ett par händer och har blivit en del i Tallnäs nya logotype. (inlagt 061228)
Ooknana Nämnt i skrift 1320, troligen i Tofteryds socken.
Open church Skolöppet i Missionskyrkan på fredagar och även andra församlingar medverkar. (inlagt 051204)
Ormakullen Berg i Tofteryds socken, beskrivet 1852 av Allvin, sidan 40. Kan vara samma som nedam Ormkullen. (inlagt 031223)
Ormkullen Bakom kyrkan eller prästgården i kyrkan.
Ormudden Ligger vid Mörkhultaviken intill Linnesjön i Hagshults socken och anges på kartan från 1958. Fritz Andersson skriver 1937 att här finns det gott om ormar. (kompletterat 040726).
Ormöa - Ormön Ligger vid Stora Hässlehult, Linneryds Norregård. Här fanns det gott om ormar. Det var bebott till cirka 1917.
Orrakullen En kulle nära backstugan Ängsstugan under Uljeshult Södergård i Pålskogs rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 179.
Orrakullen Anges 1937 som en kulle i Älgebo i Åkers socken och att där finns skogsfårgel. (inlagt 040726)
Orrakällan En kvälla vid backstugan Ängsstugan under Uljeshult Södergård i Pålskogs rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 179.
Orraryd Backstuga under Uljeshult Södergård i Pålskogs rote i Åkers socken. Den har mest kallats Rydet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 180.
Orrahagsbäcken Bäck vid Pukarp i Tofteryds socken. (inlagt 031223)
Osabäcken En bäck i Ryd i Åkers socken.
Osbäcks väg
Osbäcken Anges på kartan 1958 som en bäck i Föreberg i Åkers socken. (inlagt 040726)
Oscar Värdshus vid södra infarten till Skillingaryd. Startade 1983.
Oscar Namn på NTO i Skillingaryd. Oscar var också namn på den bordtennisklubb som NTO hade med verksamhet främst på 1950- och 1960-talet.
Oset Backsstuga som låg under Ryd i Förebergs rote i Åkers socken. Namnet fick stugan av Osabäcken. Läs mer i boken Bak huggen knut och sten sidan 26.
Osgölen Anges på kartan 1958 som en göl - en del av Västerån – i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 040726)
Oskar Anderssons vagnfabrik
Oscar Bengtssons Affären som Bertil Magnusson äger vid korsningen Källeliden - Västra Järnvägsgatan. Oscar Bengtsson började som biträde åt Anders Kristoffersson och tog senare över affären. Han drev den till sin död 1921. Troligen fortsatte sterbhuset med rörelsen till 1923 då den övertogs av Boberg & Bengtsson. Gösta Gustavsson hade senare en radio- och sportaffär i huset. Läs mer i boken Skillingarydsbygden i bild 1983 sidan 17.
Oscar Bengtssons smedja
Oscar Nilssons stall Låg på södra sidan av Fåglabäcksvägen där skolidrottsplatsen finns i dag (2005).
Oskar Svenssons Möbelfabrik Låg nära Mattssons Måleri – som låg på Fabriksgatan.
Oscaria (Källeliden) Edvin Andersson kom till Skillingaryd 1927 och startade Skomagasinet Oscaria i Källeliden, Omkring 1930 flyttade han till torget och den lokal som Kupan hade och där numera JIT Consulting finns (2006). Efter Edvin Andersson vid Källeliden flyttade Boberg & Bengtsson in. (kompletterat 060723)
Oscarssons Bil & Däckservice Företag på Fabriksgatan 20 som 2002 eller 2003 flyttade till en annan lokal mer norr ut på Fabriksgatan, vid korsningen med Industrigatan.
Oscarsstenen 1895 besökte Oscar II Skillingaryd och en sten restes till hans ära på Västra Lägret.
Ossingssjön Anges på kartan som en sjö i Torrmyra och Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 040726)
Ossingsön Anges på kartan 1958 som en ö, Torrmyra i Hagshults socken. (inlagt 040726)
Ottosson & Källgren
Ottosson & Källgren Eftr Målerifirma Företag som drevs av Arne Johansson på Logatan 4 (startade 1979 eller tidigare).
Ousbäcks skomakeri Johan Ousbäcks skomakeri låg på Kaffegatan och eldhärjades 1957. Läs mer i boken Larmet går (sidan 37).
Ousbäcks smedja Ousbäcks smedja på järnvägstomten vid Stationsgatan och Skolgatan var en av de äldre smedjorna i Skillingaryd
Ovdaskogsvägen Vägen som tar vid där Verkstadsgatan slutar vid järnvägen. Vägen går till Ovdaskog.
Oxaböstlet Anges 1937 som tt kärr i Nässja i Åkers socken och att den har formen av ett lårben, (inlagt 040726)
Oxaträdan, oxträa Den gamla marknadsplatsen. Den låg i kvarteret där kyrkan numera ligger. Hästmarknaden låg vid landsvägen och norr om Sturegatan.
Oxesten Anges på kartan 1958 som en sten (?) i Järnboda i Hagshults socken och 1937 som ett råmärke. (inlagt 040726)
Oxhagen Anges 1937 som en hage i Älgebo i Åkers socken. (inlagt 040726)
Oxhagsbäcken Anges på kartan 1958 som en bäck i Älgebo i Åkers socken. 1937 berättas att den rinner i nordsydlig riktning genom Oxhagen. (inlagt 040726)
Oxhudsträdan Anges 1937 som en åker i Älgebo i Åkers socken. (inlagt 040726)
Namn Information
PA Invest AB Ett företag startat 2005 av Per Jansson. Verksamheten består i att äga och förvalta aktier och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet. (inlagt 051204)
Packebo Stavning 1686 för Packebo i Hagshults socken. (inlagt 040727)
Packabode Stavning 1365 för Packebo i Hagshults socken. (inlagt 040727)
Packabodha Stavning 1360 för Packebo i Hagshults socken. (inlagt 040727)
Packabodhum Stavning 1365 för Packebo i Hagshults socken. (inlagt 040727)
Packabothom Stavning 1360 för Packebo i Hagshults socken. (inlagt 040727)
Packebo (Hagshult) Gård i Hagshult. I dag (2005) finns det adresserna Pålskog följt av Asplunden, Bolen, Ekåsen, Fogdegård, Högslid, Junibacken, Liden, Ljungkullen, Rusthållet och Starkmansgården.
Packebo (Åker) Anges på kartan 1958 som en ö i Lagan vid Nässja i Åkers socken. (inlagt 040727)
Packetorp Stavning (troligen felskriven) för Packebo i Hagshults socken. (inlagt 040727)
Packholmen Anges 1930 som en avstycka i Packebo i Hagshults socken. (inlagt 040727)
Pakkabodha Stavning 1367 för Packebo i Hagshults socken. (inlagt 040727)
Pakkabodho Stavning 1367 för Packebo i Hagshults socken. (inlagt 040727)
Paltar Artilleristerna och infanteristerna i Skillingaryd kallade varandra för sockar (namnet på infanteristerna) och paltar (artilleristerna) och det kunde vara stora slagsmål grupperna emellan.
Pangdagen En aktivitet av intresseföreningen i anslutning till pangstafetten.
Pangstafetten En stafett anordnad av Skillingaryds FK och Skillingaryds Intresseförening, som regel en fredag kring 1 september.
Parken (Skillingaryd) En vanlig benämning på folkparken eller Folkets Park.
Parken (Fryebo i Tofteryd) Anges 1937 vara slåttermark i Fryebo i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Parken (Klevshult) En backstuga som låg under Klevshults gårdar i Nässja rote i Åkers socken. Stugan blev sedermera en del av ett hus i Föreberg. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 326. (inlagt 041229)
Parken (Ålaryd i Åker) Ligger i Ålaryd med i dag (2005) adressen Ålaryd Parken.
Parkvägen Gatan strax väster om Åkersvägen och söder om Valdshultsvägen invid Fridhäll.
Paskog 1555 benämns en Arffvid Månsson i Paskog och det kan vara Pålskog i Åkers socken som avses. (inlagt 040727)
Pastors Stom Anges 1930 ligga i Föreberg i Åkers socken. (inlagt 040727)
Pastorsexpeditionen Kyrkans pastorsexpedition som är inrymd i prästgården, men flyttades i februari 2006 till Församlingshemmet. Under några år på 1990-talet var den inrymd i gamla Smålandsbanken vid Stationsgatan 3 där numera (2006) Finnveden har sin redaktion. (uppdaterat 060723
Patan Anges 1937 som sankmark mer en rännil – i Torp i Hagshults socken. (inlagt 040727)
Patrik Skomakare Hade sin verksamhet bakom John Gustavssons, vid Kurragatan.
Patriksstrasse Ett annat mindre använt namn på Kurragatan eller möjligen på del av den.
PCE Autoparts Se Autoparts
PEAN Sweden AB Ett företag som drivs av Per Stacke med adress Storgatan 76–78 (Stacke Hydraulik). Företaget säljer framför allt bromsskivor och bromsbelägg. (inlagt 061228)
   
Pekahall Anges 1930 som ett råmärke i Tofteryds socken. 1937 anges det sopm en råsten vid Linneryd - Fastorp - Hälsslehult. (inlagt 031225)
Pekahallsbäcken Anges 1937 som en bäck vid Pekahall i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Pella kärr Anges på kartan 1958 som ett kärr i Starkeryd i Hagshults socken. (inlagt 040727)
Pellåker Anges 1937 som en åker i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040727)
Pennen, Pinnstolsfabriken Fabrik som revs 1966
Pensionärsrådet Det kommunala pensionärsrådet, KPR, som består av politiker, tjänstemän och representanter för pensionärsföreningarna.
Persabo Anges på kartan 1958 som åkermark i Nässja i Åkers socken. 1937 berättas att det är – eller varit ett torp och att torparen hette Persson. (inlagt 040727)
Personalföreningen Kommunens personalförening.
Personalutskottet En tidigare underavdelning av kommunstyrelsen, som hade hand om personalfrågor.
Perstorp (Tofteryd) Ligger i Mölnarp med i dag (2005) adressen Mölnarp Perstorp.
Perstorp (Åker) Backstuga under Basseberg Västergård i Kylås rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 128.
Peters Kiosk och Gatukök Företag som startade 1977 eller tidigare.
Petersberg En backstuga som låg under Häradsköp i Häradsköps rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 278. (inlagt 041229)
Petersborg (Hagshult) Torp i Torp i Hagshult, ofta kallat Borgen. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1988 (sidan 106)
Petersborg (Åker) Backstuga under Gisslaköp i Kylås rote i Åkers socken. Den revs omkring 1900 och av virket byggdes en smedja i Ålaryd. Numera finns smedjan i Skillingaryds hembygdspark. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 143. Anges på kartan 1958 som ägomark i Gisslaköp. (kompletterat 040727)
Petterssons charkuteri C.A. Pettersson (1877-1953) startade redan 1898 egen charkuterirörelse i den Bengtssonska fastigheten i Källedal. 1910 byggde han fastigheten vid Storgatan 10 och året därpå öppnade han tillsammans med fru Annie charkuteriaffär med egen tillverkning, De drev affären till omkring 1945 då Konsum övertog den.
Petras Klipphörna Företag i Klevshult.
Petrus Erikssons Erik och Ingvar Eriksson tog över företaget i början av 1940-talet i en lokal i gamla bryggeriet på Smedjegatan – där Gösta Claesson senare startade Automatplast. 1945-46 flyttade de till Stationsgatan, där Lennarts frisersalong finns i dag (2005), 1954 köpte de gamla Sparbanken vid Storgatan. De sålde sitt företag i mars 1980. Det var deras far Petrus Eriksson som hade startat företaget 1925.
Petrus Molin Petrus hade speceriaffär efter Boberg och Bengtsson i huset som fanns där Metria är i dag (2005).
Pia Närköp Se Pressbyrån.
Pias Färdkost Ett företag som drivs av Pia Jonsson på Ågatan 11. (inlagt 061228)
Pilagården Pilagården består av fyra hus på Tallnäs.
Pilagård 1 innehåller lektionssal, ett ledarrum med två bäddar på nedre planet och samlingssal och kursexpedition på övre.
Pilagård 2 har 28 bäddar. Fyra 4–bäddsrum på nedre planet och fyra 3–bäddsrum på övre. Detta hus används även för vandrarhemsboende.
Pilagård 3 har 20 bäddar. Två 4–bäddsrum på nedre plan och fyra 3–bäddsrum på övre. I detta hus finns även sällskapsrum och trinettkök.
Pilagård 4 har 24 bäddar. Fyra 4–bäddsrum på nedre plan och fyra 2–bäddsrum på övre. (Inlagt 061228)
Pilgatan En av återvändsgatorna på södra delen av Marielundsgatan. Den utgår från Månsabovägen
Pillos Motor AB Företag startat 1983 och som i några år hade verksamhet vid gamla Uppåkra. Lennart”Pillo” Svensson har i några år haft sin verksamhet i Vägverkets tidigare lokaler men flyttade i slutet av 2003 till den södra delen av Skillingaryds Stålrörsindustris lokaler vid Skolgatan-Gjuterigatan. (uppdaterat 040727)
Pilshöge Anges 1937 som en kulle i Bockebo i Åkers socken. (inlagt 040727)
Pinekebo Torp under Mässeberg (rote 1) i Åkers socken. I början av 1900-talet nedplockades huset och det finns i dag vid Marielund i Skillingaryd. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 63). 1937 beskrivs torpen med namnet Pinkebo. (kompletterat 040727)
Pineskiften ANges 1937 som en åker i Jönshult i Hagshults socken. (inlagt 040727)
Pingstkyrkan En kyrka i Klevshult.
Pingstkyrkan Det nvuarandee (2006) namnet på tidigare Filadelfia i Skillingaryd. (inlagt 051204)
Pinkebo Se Pinekebo. (inlagt 040727)
Pinnakullen Anges på kartan 1958 som en kulle i Basseberg i Åkers socken. (inlagt 040727)
Pinnarebäcken Anges på kartan 1958 som en bäck i Basseberg i Åkers socken. 1937 berättas att den rinner på gränsen till Stengårdshults socken. (inlagt 040727)
Pinnarekullen Ligger i trakten av Basseberg. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 127. Anges på kartan 1958 som ägomark. (kompletterat 040727)
Pistolskyttebanan Skyttebana som står klar vid Östra lägret 1995.
Planen (Åker) Backstuga under Basseberg Västergård i Kylås rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 128.
Planen (Åker) Torp under Hagstad i Bissefälls rote i Åkers socken. Hette egentligen Norratorpen men namnet i dagligt tal var Planen. Stugan revs omkring 1910. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 185.
Plankestället Anges 1930 som en lekplats i Tofteryds socken. Det noteras då att man här lade upp plank innan man forslade det till Jönköping. Stället utgjorde samlings- och lekplats. (inlagt 031225)
Plaska Stensfors hammarsmedja vid Österån i Åkers socken. Plaska har varit ett smeknamn på smedjan. Den kallades så på grund av de stora vattenhjulens plaskande ljud. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 211.
Plitvice Kroatiska Sportklubben Plitvice, en förening som 2002 började spela fotboll. Har sin klubblokal i källaren vid Storgatan 5, under kiosken.
Plåten (Hagshult) Anges 1937 som en åker i Jönshult i Hagshults socken. (inlagt 040727)
Plåten (Tofteryd) En åker i Fåglabäck i Tofteryds socken. Den anges 1937 som mycket jämn och fin. (inlagt 031225)
Plöjegapet Anges 1937 som ett gap vid Plöjorna, en odlad mosse i Ålaryd i Åkers socken, Ett gap är en grindanordning i en gärdesgård med i sidled skjutbara stänger. (inlagt 040727)
Plöjorna Anges 1937 som den gamla mossen, en mossodling i Ålaryd i Åkers socken. (inlagt 040727)
P O:s lada Den före detta lagården i Nåthult som Per Olof Toftgård med familj gjort om till en lokal för olika aktiviteter. Här arrangeras fester, revyer med mera. Sedan 2000 hålls här Tofterydsrevyn. (kompletterat 061228) BILD (200503)
Polisstationen Låg i många år vid Artillerigatan men lades ned den 30 januari 2004. (kompletterat 061228)
Polkagrisadungen Anges 1937 som en skogsdunge i Torp i Hagshults socken. (inlagt 040727)
Posten Den vanliga benämningen på postkontoret som sedan det startade 1861 legat på olika platser i samhället.
Poststugan Den gamla poststugan vid Götaströms Bruk.
Potan Anges 1955 som sankmark, en rännil i Torp i Hagshults socken. (inlagt 040727)
Pottabo Ett torp under Häradsköps rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 280. (inlagt 041229)
Pottebo Anges 1930 som ett annat namn på Ekholmen i Åkers socken. (inlagt 040727)
Primär fastighetsförvaltning AB  
Prästaliden Anges 1937 vara en landsvägsbacke vid Tofteryds prästgård. (inlagt 031225)
Prästbo Skogsmark i Torp i Tofteryd, 1937 anges att en präst skulle bygga en stuga här, men bygget blev inte av. (inlagt 031225)
Prästbostaden På Västra Lägret
Pressbyrån Startade 1961 nära stationen – där HSB-huset finns i dag, vid korsningen Stationsgatan - Ljungberghsgatan. 1969 flyttades verksamheten till Fribergshuset vid korsningen Kaffegatan - Storgatan. Pressbyrån byter senare namn till Pia-Närköp och upphör 1984.
Presso Företag som startades 1950 och som numera ingår i en stor koncern under namnet Kendrion Presso. Det var Stig Davidsson och Henrik Ahlgren som startade företaget. 1991 såldes det till Anders och Östen Ahlgren samt Lars-Ove Johansson. I januari 1995 såldes företaget till Gnosjö-Gruppen. Namnet är numera (2005) Kendrion Presso.
Prinsaröret Röse i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Protokollsekreterarens skog Ligger på skjutfältet.
Provinsialläkarstationen Läkarstationen.
Prästbacken En backtuga som låg till vänster om vägen som leder upp till Åkers prästgård. Den byggdes omkring 1845. Stugan revs 1879 och flyttade den till Föreberg där den fortfarande står. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 41. (inlagt 041229)
Prästbo Anges 1937 som terräng i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Prästgatan En gata i nordsydlig riktning alldeles söder om Kyrkogården.
Prästgången En stig från prästgården till kyrkan i Åker. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 25. (inlagt 041229)
Prästgården Skillingaryds prästgård.
Prästgårdsstriden Strid om att få köpa prästgården i Tofteryd. Tofterydsborna vill ha den som samlingslokal men en familj lämnar högre anbud och köper den 1995.
Prästkragen Platser för åldersdementa byggdes i slutet av 1980-talet i kvarteret Prästkragen vid Källeliden, där Köpmansgården tidigare låg. Denna verksamhet flyttade 2003 till Vaggeryds gamla sjukhem Talludden. En del av huset har redan tidigare använts för traditionella lägenheter och nu byggs även den övriga delen om till detta.
Pucklahål Anges 1937 vara en håla vid Bäcken i Apelås i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
PUFF Ett drogförebyggande arbete i grundskolan som står för Personlig Utveckling För Framtiden. Syftet är att tidigt fånga upp elever med ogiltig frånvaro och ge dem det stöd och den hjälp de behöver för att bryta mönstret. (inlagt 051204)
Pukarp Gård nordväst om Skillingaryd. Namnet är känt från 1540-talet. Ursprungligen Pukatorp, det vill säga Pukes gård. Har också stavats Puukarp. I Pukarp finns ett stort gravfält om 123 bautastenar. I dag (2005) finns adresserna Pukarp följt av Alebo, Björkö, Björnön, Bygget, Eksås, Sjunkebo, Stenbäcken, Vidhult och Västergården.
Puman Måns En puma som inköptes på 1910-talet av några skillingarydsbor. Den är uppstoppad och kan beskådas i Skillingaryds Militärmuseum.
Purrabo Torp under Hylteryd (rote 6) i Mörkebo i Åkers socken. Det hette egentligen Norra Lycke och låg på Purrabo mosses västra sida. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 207). Anges på kartan 1958 som terräng i Mörkebo. (kompletterat 040727)
Purrabo mosse En mosse i Mörkebo i Åkers socken. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 207).
Puttemaden Anges 1937 som en mad i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 040727)
Pyllejohn Öknamn på John Gustavssons Speceriaffär på Skolgatan. Affären inregistrerad 1922. Affären lades ned 1983. Se även Bamm-Bamm.
Pålen (Klevshult) Klevshult var förr bara namnet på byn i backen vid Galtåsvägen. Platsen där nere hade kallats Pålen. Läs mer i boken mellan Härån och Rasjön 2001 sidan 96.
Pålen (Skillingaryd)
Pålskog En by högt belägen i Åkers socken. By är rote nummer 4. Torpen under Pålskog är Dammen, Gölen och Möahultet samt backstugor Fridslund och Johansbygget. Byn är inte minst känd för sina smeder. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 162. I dag (2005) finns adresserna Pålskog följt av Fridhäll, Missionshuset, Norra Backe, Smedjebacken, Smedjegården och Västergård. Anges på kartan 1958 som en triangelpunkt. (kompletterat 040727)
Pålskogs missionshus 1901 uppfördes ett missionshus i Pålskog. Pålskogs friförsamling hade bildats 1898. Har i dag (2005) adressen Pålskog Missionshuset.
Pålskogs smedja Byggd 1900.
Pålskog Smide Företag som drivs av familjen Hansson i Pålskog.
Pålskog Teknik Företag som drivs av familjen Hugosson i Pålskog. Företaget startades 1983 av Ola Hugosson. Den egna verksamheten var från början konsultarbete i formpressningsteknik. En mindre verkstad iordningställdes för träbearbetning. I denna bedrevs utvecklingsarbete avseende verktyg och möbelprototyper. Verkstaden är successivt utbyggd till cirka 500 kvm. År 1988 gick sonen Gunnar Hugosson in i firman och han är numera ägare. (uppdatera 040727)
Pålskogh Stavning 1686 för Pålskog i Åkers socken. (inlagt 040727)
Pålskogs rote Är enligt roteindelningen 1850 rote 4 av 13 i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 7 och 162.
Under Pålskogs gårdar låg torpen Dammen, Gölen och Möahultet samt backstugorna Fridslund och Johansbygget.
Under Linnås gårdar låg torpen Linnås och Pålskogs soldattorp nr 100 Trummebo, Fällebo, Svensbygget och Ängfällan samt backstugan Hagen.
I roten fanns också backstugan Skogslund, torpet Björkön, backstugan Ängsstugan (Hagen) backstugan Rydet (Orraryd) och backstugan Ängen
(inlagt 041229)
Påvelskog Ligger i närheten av Gisslaköp.
Påålskogh Stavning 1667 för Pålskog i Åkers socken. (inlagt 040727)
Pärsbygget Ligger i Torp i Tofteryd med i dag (2005) adressen Tofteryds-Torp Pärsbygget.
Qvarnaryd Se Kvarnaryd
Namn Information
RMA Media Mount AB Ett företag grundat i november 2006 med Andréas Ahlgren och Rasmus Sveningsson osm styrelseledamöter. Verksamhet: Handel med inredningsdetaljer för mediaprodukter, andra möbler samt därmed förenlig verksamhet. (inlagt 061228)
R O Mekaniska Företag som drivs av Rolf Olsson.
Rackarekullen Anges 1937 som en kulle i Älgamo i Tofteryds socken. Det anges 1937 att denna kulle är svår att slår. (inlagt 031225)
Radamossen Anges 1937 som en mosse vid Hult i norra delen av Tofteryds socken och att den ligger i en rad av mossar. (inlagt 031225)
Radhusvägen En gata i Klevshult.
Radio & Foto 1 juni 1951 startade barndomskamraterna Ingvar Sandblom och Bertil Pettersson företaget Radio & Foto i Skillingaryd i källaren i Bertils föräldrahem på Storgatan 10. Efter nedläggningen av bokhandeln i samma fastighet flyttades verksamheten dit 1971. Den 3 januari 1977 drabbades företaget av en omfattande brand. I april 1978 kunde man flytta in i återuppbyggda lokaler, men förlusterna vid branden gjorde att företaget måste lägga ned i september 1983. Läs mer om branden i boken Larmet går (sidan 49).
Radioflygklubben Skilling Vid en samling våren 1992 beslöts att bilda modellflygklubben " RFK Skilling". Den nybildade klubbens målsättning var  att underlätta bedrivandet av flygning med radiostyrda flygplan i Skillingarydstrakten, samt hjälpa nybörjare att komma igång.  Med och bildade klubben var Ingvar Sandblom, Stig Andersson, Kenneth Jönsson,  Håkan Nilsson och Mikael Elvin. Läs mer på klubbens egen webbplats. (inlagt 060723)

Radiomagasinet

Raftabäcken Anges på kartan 1958 som en bäck i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 040730)
Raftagölen Anges på kartan 1958 som en göl i Järnboda i Hagshults socken och 1937 att den ligger mellan Norra Järnboda och Rolstorpssjön. (inlagt 040730)
Ragges Ragges Gatukök vid OK/Q8. Ragge står för Ragnar Larsson.
Ragnar Johanssons Se Almers
Rallaté Gammal bebyggelse i norra delen av skjutfältet.
Ramlemaden Sankmark vid Holma i Tofteryds socken.(inlagt 031223)
Rapps Trafikskola
Rasten Ett tidigt namn på Nyholm. Rasten var en liten trumslagsarstuga byggd av en trumslagare från Karl XII:s krigarskaror. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 135.
Rebeckas Rebeckas godisaffär låg vid Storgatans västra sida, en liten bit in på kvarteret. I huset bodde en man som kallades Rulle, Rudolf Johansson.
Reéns kiosk Inga Reéns kiosk på Storgatan.
Regementet Ett vanligt namn på militären i Skillingaryd.
Regementets högvakt Lägervakten, vakten. Den byggnad som står ensam åt väster på Västra Lägret.
Regementets kokhus Kokhus byggdes vid regementet i Skillingaryd 1880. Ett av dem finns kvar än i dag är unikt för landet.
Regementsmötet
Reinhold Karlssons 1950 startade Reinhold Karlsson en bonarverkstad på Valdshultsvägen nära Slätthultet.
Remnemarks Claes Svensson och John Remnemark (Karlsson) startade kring 1945 – det första huset John byggde var vid Linnégatan-Rydbergsgatan – redan 1939 till sig själv och familjen. Från början hette firman Carlsson & Svensson (möjligen). Senare startade John eget John Remnemarks Byggnadsfirma AB (kring 1950). Mågen Karl-Erik Carlsson gick in som delägare och när John gick bort 1963 fortsatte Karl-Erik Rörelsen. Firman lades ned 199...
Remonds El Företag som Sten Remondsson haft. Sten jobbade på Hultaströms Kraftverk innan han startade eget.
Reningsverket Skillingaryds reningsverk som 2002 genomgick en stor ombyggnad.
Resesten En sten i Tofteryds socken beskriven som en lutesten av Allvin 1852, sidan 45. (inlagt 031223)
Restestenar Terräng i Tofteryds socken, beskrivna 1686. (inlagt 031223)
Restaurang Skillingehus Startade 1971 i Skillingehus och upphörde i mitten av 1990-talet. Är numera (2005) bibliotek.
Rike Skräddarns Åkerstigs hus vid korsningen Stationsgatan - Skolgatan. Troligen byggt 1892.
Riksbyggen(a) Riksbygget Slätten 1 bildades 1946 och inflyttning i det nya huset skedde 1948.
Riksettan Nuvarande Storgatan som 1949 förseddes med asfalt.
Riksettan – officiellt Riksväg 1 – gick ursprungligen mellan Stockholm–Helsingborg, och ingår numera i Europaväg 4 (E4). Lagaån och stigen längs ån blev tidigt en av landets viktigaste vägar. Via Lagaån kom de första jägarna när inlandsisen drog sig tillbaka. På stigen längs ån marscherade trupper och färdades både kungar och stråtrövare. Mot slutet av 1600-talet påbjöds skjutshållning och gästgiverier svarade för kost och logi för de resande.
Sedan några år tillbaka har några kommuner i Småland öppnat en turistväg mellan Markaryd–Vaggeryd som har kallas Riksettan. Denna går på den sträcka som var den gamla Riksettans ursprungliga sträckning och går parallellt med motorvägen. Den är främst avsedd för att turister ska ha ett alternativ till motorvägen där de kan njuta av naturen och omgivningarna. (kompletterat 060723)
Risingen Anges 1937 som en åker i Väshult i Åkers socken och att det förr var risigt runt åkern. (inlagt 040730)
Robert Anderssons Musikhandel Robert var musikhandlare och amatörkonstnär. Han hade affär i i Ljussegrenska huset på Skolgatan – endast ett år (1935 hösten och ett år framöver). Sedan flyttade han till torget – på bottenvåningen invid Posten. Därefter flyttade till nuvarande Musikcentralen. Senare flyttade han till Storgatan 13, John Bengtssons hus på Storgatan – mitt emot Fribergshuset (cirka 1947-59). Där upphörde han med affären 1959. Robert föddes 1886 och avled 1976.
Rockabrunnsmossen En mosse i Skog i Tofteryds socken. Det anges 1937 att det i mossen finns en rockabrunn – en bottenlös vattensamling. (inlagt 031225)
Rockstudion Startades i början av 1999 i källaren på 1952 års skola.
Roddarvik Låg vid Långasjön i Åker. Mellan Härån och Rasjön 1996 sidan 142.
Rodhavik, Rodhauika Anges 1360 som en plats – ängar – kanske i Åkers socken. (inlagt 040730)
Rolands Present Affär på Storgatan.
Roligbo Ligger strax norr om Kushult i Tofteryds socken. Adressen är i dag (2005) Kusholmen Roligabo. Anges på kartan 1957 som betesmark vid Kusholmen. (kompletterat 040730)
Rolstorpa Siön Anges 1689 som ett namn på Rolstorpasjön i Hagshults socken. (inlagt 040730)
Rolstorpasjön Anges på kartan 1958 som en sjö i Järnboda i Hagshults socken. Finns även i skrift från 1688 som Rolstorpasiön). (inlagt 040730)
Rolstorpssjön Ett vanligt namn på Rolstorpasjön i Hagshults socken. (inlagt 040730)
Roparna i Hagshult Roparerörelsen kom till Hagshult på 1840-talet. Det var en frireligiös verksamhet. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1993 sidan 92.
Rosalid Anges 1937 som en backe på vägen mellan hagshults och Tofteryds kyrka i Tofteryds socken. En sodlat Ros bodde vid backen. (inlagt 031225)
Rosenberg Ligger i Frostås med i dag (2005) adressen Frostås Rosenberg.
Rosenberg Ligger i Mo och har adressen Mo Rosenberg.
Rosendal Ligger i Älgamo med i dag (2005) namnet Älgamo Rosendal.
Rosenlund (Hagshult) Dagsverkstorp under gården Rösberga. Här finns ett gammalt hus som kommer från Malmkärret. Läs mer i Mellan Härån och Rasjön 1988 (sidan 110). Har i dag (2005) adressen Rösberga Rosenlund.
Rosenlund (Tofteryd) Ligger i Hultsgärde med i dag (2005) adressen Hultsgärde Rosenlund.
Rosenlund (Åker) En backstuga under Galtås Södergård i Björnaryds rote i Åkers socken. Den revs på 1930-talet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 304. (inlagt 041229)
Rosenlund (Åker) Backstuga i Ålaryd och här hade Anton Ekblad sin smedja. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 96. Adressen är i dag (2005) Ålaryd Rosenlund.
Roten Gammal bebyggelse i norra delen av skjutfältet.
Rothas en backstuga i Hults rote i Åkers socken. Heter egentligen backstugan Prästgården. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 39. (inlagt 041229)
Rullaledet En grind norr om Skillingaryd.
Rundsågsträdan Anges 1937 som en i Ålaryd i Åkers socken och att här finns en rundsåg. (inlagt 040730)
Rusthållareboden i Mölnarp Användes för att förvara utrustning till regementets kompanier. Läs mer i boken Mallen Härån och Rasjön 1990 sidan 90.
Rushållet Ligger i Packebo med i dag (2005) adressen Packebo Rusthållet,
Rutabo Ligger i Tofteryd med i dag (2005) adressen Tofteryd Rutabo.
Ryd (Tofteryd) Bland annat känt för sin gamla smedja. Ligger i Tofteryd. Stavades 1686 Ryydh. I dag (2005) är adressen Tofteryds-Ryd följt av Fridhem, Norrgården, Nylund eller Sågaregården.
Ryd (Åker) Ligger i Förebergs rote i Åkers socken. Här har funnits torpet Hässelås och soldattorpen 77 Hängnet samt backstugorna Kullen, Intaget, Södraberg, Ekholmen och Oset. I dag (2005) är adressen Åkers-Ryd följt av Furunäs, Kullen, Rydlund och Södraberg.
Rydaträdorna Anges 1937 som åkrar i Nässja i Åkers socken och att här förr låg Rydet. (inlagt 040730)
Rydbergsgatan Gata på Eksområdet i nordsydlig riktning mellan Tegnérgatan - Geijersgatan.
Rydet (Tofteryd) Anges 1930 ha legat i Nässja i Åkers socken. (inlagt 040730)
Rydet (Åker) En backstuga som låg under Nässja Västergård i Nässja rote i Åkers socken.Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 314. (inlagt 041229)
Rydet (Åker) Backstuga under Uljeshult Södergård i Pålskogs rote i Åkers socken. Den har även kallats Orraryd. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 180.
Rydfors Backstuga under Ålaryd. Här fanns också en kvarn. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 102. Anges på kartan 1958 som en fors i Västerån. (kompletterat 040730)
Rydhe Stavning 1371 för Ryd i Åkers socken. (inlagt 040730)
Rydlund Ligger i Åker med i dag (2005) adressen Åkers-Ryd Rydlund.
Rydsbäcken En bäck som rinner ut i Linnesjön.
Rydsjön Sjön vid Ryd i Åkers socken.
Rydssjön Anges på kartan 1958 som en sjö i Ryd och Föreberg i Åkers socken. (inlagt 040730)
Rydstorp Anges på kartan 1958 som en triangelpunkt vid Ryd i Åkers socken. (inlagt 040730)
Rydstorpet Ligger vid Ryd i Åker.
Rydstorpakulla En höjd vid Rydstorpet i Åkers socken mellan Föreberg - Ljungberg. I en tidningsartikel skrev en gång felaktigt Rydsberget, men berget har aldrig kallats så.
Rydstorps kulle Anges 1930 som ett namn på kullen vid Ryd i Åkers socken. Se även Rydstorpakulle. (inlagt 040730)
Rymans Markiser Företag grundat av Lars-Olof Ryman. Numera är namnet Solskydd i Skillingaryd och ägs av familjen Norgren.
Rynkebo Ett smedknamns på kommunala bostadsbolaget Vsbo:s seniorboende på Slätten i Skillingaryd (200323)
Rysjön 1770 noterad som en sjö i Tofteryds socken. Wieselgren skriver 1846 att sjön är igenvuxen. (inlagt 031223)
Ryssaladsträdan Anges 1937 som en åker i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 040730)
Ryssavadet K.G. Landström skriver: I Järnboda i närheten av den gamla bron över Härån har man påträffat en spjutyxa och delar av ett betsel. Spjutyxan finns i behåll och har efter ett bomärke kunnat hänföras till tiden för Dackes uppror i Småland, således till förra hälften av 1500-talet. Fyndet gjordes på gammal sankmark, som nu är uppodlad. Namnet på platsen, Ryssavadet, kan sätta fantasien i rörelsen. På kartan från 1958 anges Ryssavdet som åkermark i Järnboda i Hagshults socken. 1937 är beskrivningen ett vadställe över en rännil vid Järnboda. (kompletterat 040730)
Rythmic Swingers Ungdomsdansorkester bestående av Lennart Elgehammar, Karl-Gustav Gustavsson, Gösta Sönne, Kurt Elghag, Sigvard Jarl, Seth Weijhed och Åke Johansson.
Ryttarefällan Anges på kartan 1958 som terräng i Torp i Hagshults socken. 1937 anges det som ett skogsområde och att Torp förr var rusthåll och att ryttarens häst hade sitt bete här. (inlagt 040730)
Ryttarelyckan Anges 1937 som en åker i Häradsköp i Åkers socken och att Häradsköp förr höll en ryttare som soldat. (inlagt 040730)
Ryttareängen Anges 1937 som en äng i Bockebo i Åkers socken. (inlagt 040730)
Ryttarns väg En väg på Femkampsområdet söder om Femkampsvägen.
Ryttartorpet Ryttartorpet nr 49 Häradsköp kallades för Ryttartorpet. Det låg strax norr om gamla torpet Pottabo och till höger om den väg som leder fram till gårdarna Stjärnebo i Tofteryds socken. Stugan är flyttad till Pottabo och kallas för Ekeberg. (kompletterat 040730)
Ryttaråkern En åker i Häradsköp i Häradsköps rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 277. (inlagt 040730)
Ryydh Stavning 1686 för Ryd i Åkers socken. (inlagt 040730)
Råberget Anges på kartan 1958 till Torrmyra i Hagshults socken. (inlagt 040730)
Råmossen Anges 1937 som en mosse som ligger i Hagshults socken vid gränsen till Svenarums socken. (inlagt 040730)
Råsamossen Anges 1937 som en mosse i Mässeberg i Åkers socken. (inlagt 040730)
Rättarebostaden Ligger i Häradsköp med i dag (2005) adressen Häradsköps Gård Rättarebostaden.
Rävaberget Anges på kartan 1958 som ett berg i Galtås i Åkers socken. (inlagt 040730)
Rävaberget Anges på kartan 1958 till Linnås i Åkers socken. (inlagt 040730)
Rävahall Anges 1937 som en gränssten i Dala mossen mellan Nydala socken och Jönshult i Hagshults socken. (inlagt 040730)
Rävakullen Anges 1937 som en åker i Mässeberg i Åkers socken och att åkern är bergig och räven brukar hålla till där i närheten. (inlagt 040730)
Rävamossen Anges på kartan 1958 som en mossse i Jönshult i Hagshults socken och 1937 att den ligger på gränsen mellan Jönshult och Torrmyra. (inlagt 040730)
Rävåsen Anges 1937 som ett tillhåll för räv och att det är en rullstensås i Starkeryd i Hagshults socken. (inlagt 040730)
Rävö (Hagshult) Anges 1937 som en ö i Dala mosse i Jönshult i Hagshults socken. (inlagt 040730)
Rävö (Åker) Anges på kartan som terräng i Basseberg i Åkers socken. (inlagt 040730)
Röda Huset Ett ibland förekommande namn på stationen med anledning av att många av dem som jobbade där var politiskt aktiva i socialdemokraterna.
Röda Korset
Rödemossen Mosse vid Holma i Tofteryds socken. (kompletterat 031223)
Rödjan Är ett torp under hemmanet Nåthult och kallades även Emmaboda. Adressen är i dag (2005) Nåthult Rödjan.
Rödjeliden Anges 1937 som en vägbacke i Nåthult i Tofteryds socken. (inlagt 031225)
Rödjeliderna Anges 1930 som backar i Tofteryds socken, (inlagt 031225)
Rödjeskogen Skogsmark i Nåthult i Tofteryds socken. (inlagt 031223)
Rödåker Anges 1937 som en åker i Älgamo i Tofteryds socken, Jorden angavs ha rödaktig färg. (inlagt 031225)
Röisa huset Ligger i Klevshult.
Röllekaboden Drivs av Ritva Carlsson och ligger i Snuddebo längst i norr i Tofteryds socken. (inlagt 041229)
Rönnbacken (Åker) Ligger i Ljungberg med i dag (2005) adressen Ljungberg Rönnbacken.
Rönnbacken (Åker) Ligger i Stenhestra med i dag (2005) adressen Stenshesta Rönnbacken.
Rönneberget Anges på kartan 1958 som ett berg i Uljeshult i Åkers socken. (inlagt 040730)
Rönnestubben Anges 1937 som en åker i Häradsköp i Åkers socken. (inlagt 040730)
Rönnesåker Anges 1937 som en åker i Torp i Hagshults socken och att det vid åkern växer rönnar. (inlagt 040730)
Rönngatan En gata på södra delen av Marielundsområdet och den utgår från Valdshultsvägen.
Röret Ligger i Hagshult.
Rösberga Ligger strax öster om Klevshult. Har i dag (2005) adresserna Rösberga följt av Bylund, Dalslund, Ekkullen, Gölagärdet, Högalund, Kullen, Mellangården, Norrgården, Rosenlund och Södergård. Har också varit soldattorp (nummer 94).
Rösbergh Stavning 1405 för Rösberga i Hagshults socken. (inlagt 040730)
Rösbergum Stavning 1236 för Rösberga i Hagshults socken. (inlagt 040730)
Rösbierg Stavning 1238 för Rösberga i Hagshults socken. (inlagt 040730)
Rössberga En annan stavning på Rösberga i Hagshults socken. (inlagt 040730)
Rössbärgha Stavning 1696 för Rösberga i Hagshults socken. (inlagt 040730)
Rösvedkärret Anges 1937 som ett kärr i Järnboda i Hagshults socken. (inlagt 040730)
Rötsgärde Anges 1419 som en plats i Hagshults socken, men det är inte känt vilken som avses. (inlagt 040730)
Namn Information
SH Teknik Ett företag startat i mars 2005. Innehavare: Samuel Haraldsson, Boda, Hagshult. Verksamhet: Teknisk konsultverksamhet, konstruktionsverksamhet, offerertberedning, tillverkning och montering av givare till vattenkraftverk för reglering av vattenflöde och varvtal. Tjänsteutövning åt andra företag såsom svarvning, fräsning och andra maskinarbeten. Uthyrning av bildprojektor för användning på mässor, företag, filmvisning och kurser. (051205)
Sagab Målerifirma som drivs av Jan Sandberg. Under några år på 1990-talet fanns Sagab även som en butik med verksamhet vid torget. Han startade företaget 1987 och i dag (2003) har han 12-13 anställda.
SAIP

En affär – först på Skolgatan, senare på Storgatan 10. Startades av lärarna Stig-Agne Nöjd och Per-Ingmar Persson. Upphörde 1991. Butiken togs sedan över av Matti Moberg som länge drev företaget under namnet Sportringen. Butiken såldes 2004 till Sören Larsen som drev den vidare under samma namn och i företaget hade han också sin firma LL-Reklam. 2005 lades verksamheten ned. LL–Reklam drevs vidare av Peder Juul som under 2006 flyttade verksamheten till annan plats. I källaren startades J. Hedhs Cykelverkstad. (Kompletterat 040808, 060809, 070908)

Salong Blå En frisersalong som fanns på Storgatan 9 åren kring 1995, i samma hus som Rolands Present men på andra våning. (Inlagt 051205)
Salong Carina Företag som startade 1977 eller tidigare.
Salong Carmen Salong som drevs av Carmen Johansson.
Salong det innersta rummet En salong som startades av Jennie Jigåker den 27 april 2005. Hon började hyra lokal hos Salong Hon & Han i Vaggeryd. Sedan hösten 2005 har hon salongen på Storgatan 11 i Skillingaryd. Hon flyttade senare till Vaggeryd igen – Östergatan 7 – för att från den 1 september 2006 ta över Salong Jasmine. (Inlagt 051205, kompletterat 061229)
Salong Hårfint  
Salong Håroskop  
Salong Jasmine ”Spa” vid torget i Skillingaryd som drivs av Ninni Hallinder. Ninni startade verksamheten den 16 augusti 1894 i en lokal ovanför Beklädnadsaffären på Stationsgatan 4. 1996 flyttade hon verksamheten till torget där Komvux närmast före dess hade verksamhet. Tidigare har här bland annat varit leksaksaffär och ännu tidigare postkontor. Ninni lämnade den 1 september 2006 över Salong Jasmine till Jennie Jigåker. (Kompletterat 061229)
Salong Kerstin  
Salong Tanja Salong som i många år drevs av Tanja Juul.
Samarbetskommittén Hembygdsföreningarnas Samarbetskommitté bildades 1954 och ett av de mest påtagliga besluten under årens lopp var att man beslutade att 1978 börja ge ut boken Mellan Härån och Rasjön.
Samarbetsnämnden Den nämnd med företrädare för olika kommuner som siktade till att bilda Vaggeryds kommun.
Samhall Under några år namnet på det som från början hette Duleverken – ofta kallat Skyddade verkstan. Läs mer under Duleverken.
Samling vid pumpen Namn på Tofterydsrevyn 1998.
Samuelsons Varuhall som 1997 flyttade från torget till Slätten. Den hette från början Sturehallen och låg då i kvarteret Järnven. Den flyttades till torget och bytte namn till Torgcentern, senare till Samuelsons. Den 1 september 2004 såldes företaget till Hemköp. (Kompletterat 040808)
Samhällsföreningen Klevshults Samhällsförening som startades 1995. Läs mer HÄR!
Samrådsgruppen I dag (2004) finns det sju föräldraråd och en samrådsgrupp i Skillingaryd. I föräldrarådet ingår föräldrar från varje klass/avdelning på respektive enhet. Personal, elever år 4-9 och skolledning finns representerad. Samrådsgruppen för området består av en förälder från varje föräldraråd samt personal och skolledning.
Samsgruppen En kommunal grupp som sysslar med frågor kring arbetsmarknad, familj och folkhälsa. I gruppen ingår representanter från kultur och fritid, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnd samt kommunstyrelse. (Inlagt 051205)
Sandbergs målarverkstad Paul Sandbergs målarverkstad ligger mitt emot järnvägens lastkaj. Här hade NTO ofta sina möten innan man 1904 fick en egen lokal – den nuvarande vid Kaffegatan.
Sandbergs Måleri (Gunnar)  
Sandbergs Måleri (Harald)  
Sandbergs Måleri (Sune)  
Sandborgen Gammal bebyggelse strax söder om skjutfältet.
Sanden Har i dag (2004) adressen Klevshult Sanden. Det var ett torp som låg under Klevshults gårdar i Nässja rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 326. (Inlagt 040808)
Sanden Ligger i Åker med i dag (2004) adressen Åker Sanden. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 30. (Kompletterat 040808)
Sandgatan En gata i Klevshult.
Sandholmen Gård i Klevshult. Mer text och bild HÄR!
Sandsholm(en) Ligger i Tofteryd på vägen mot Hagshult. Han fått sitt namn efter J.P Sand, en sadelmakare. Adressen är i dag (2004) Tofteryd Sandsholm. Finns också en notering om ”Frithjof på Sands”, alltså Sandsholmen - om det nu är samma Sandsholmen som avses.
Sandstigen En gata på Alshultsområdets östra sida.
Sandträdan (Hagshult) Anges 1937 som en åker i Torp i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Sandträdan (Hagshult) Anges 1937 som en åker i Hagshult i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Sandträdan (Tofteryd) Anges år 1937 vara en sandig åker i Fåglabäck i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Sandudden En udde vid Linnesjöns östra strand strax söder om Hallaberget. Har i dag (2004) adressen Sjöeryd Sandudden.
Sandvadet Anges 1937 som ett vadställe i Järnboda i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Sandvadsbäcken En bäck vid Grohult i Sjöaryd i Tofteryds socken. Angavs 1937 vara ett tillflöde till Linnerydssjön och rinner förbi Sandskärret. (Inlagt 031225)
Sandvadskärret Ett kärr i Grohult i Sjöaryd, vid Sandvadsbäcken. (Inlagt 031225)
Sandåker Anges 1937 vara en sandig åker i Fryebo i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Saras källa En källa vid den gamla backstugan Skogsberg under Gisslaköp i Kylås rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 142.
Saturnus Kvarteret i centrum mellan Ljungberghsgatan – Sturegatan – Skolgatan – Stationsgatan.
Saturnuskällaren Restaurang i kvarteret Saturnus.
Saturnus a go go Det diskotek som fanns i Saturnuskällaren åren kring 1966-67
SBK Förkortning på Skillingaryds Bowlingklubb.
Scan-Dryer Företag i Ålaryd som startats av Karl Wischer.
Scharkis Ett företag som startades i Möälnarp i Tofteryd 2005. 2006 tog man vöer butiken vid Vaggerydstravet och i slutet av 2006 flyttade man in med en andra butik i gamla Esso i Skillingaryd. (inlagt 061229)
Scoutstugan Den så kallade Vallinstugan åt nordväst vid korsningen Valdshultsvägen - Åkersvägen.
Scöfflingerydh Det äldsta kända brevet där Skillingaryd anges är från 1415 och här talas om en Lasse och kronans gård i Scöfflingerydh.
Scoutstugorna Hus vid Linnesjöns nordvästra strand.
Segehålor Anges 1937 som kärrhålor i Järnboda i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Segers Tips och Toto En butik som har sina rötter i den bokhandel som Göte Gustafsson startade kring 1937. Göte sålde till Tommy och Lillian Sjögren. Sedan tog familjen Dahl över och 1994 blev Lars Seger innehavare. Lars sålde i mitten av 1996 till Zoran och Elke Kuzmic och i dag heter butiken Elkes Tips o Toto.
Segerviss Nykterhetsföreningen NGTO-logen 1091 Segerviss fanns i Åker 1903-1905.
Sekeboliden Anges 1937 som en lid vid en skogsväg i Ekhult i Tofteryds socken, (Inlagt 031225)
Service Ett vardagligt namn på servicelägenheterna på Sörgården.
Servicelägenheterna Lägenheterna mot Berggatan vid Sörgården.
Sexdagars Orienteringstävling sedan 1960-talet mellan orienteringsklubbarna Skillingaryds FK och Vaggeryds SOK.
SFK Förkortning för Skillingaryds Frisksportklubb, vilken ofta används i dagligt tal.
SFK:s Damklubb Bildades 1972. Läs mer i boken Skillingaryds FK 1937-1987 sidan 50.
Signalbatteriets barack En militärbarack på Västra Lägret. Den totalförstördes av en brand 1946. Läs mer i boken Larmet går (sidan 31).
Silverbäcken Rinner i Tofteryds socken förbi Nybygget och Norra Grohult ut i Linnesjön.
Silverlådan Ett smeknamn på Olle Thunanders lilla korvkiosk som fanns vid korsningen Sturegatan–Storgatan. (Inlagt 060809)
Simhallen Ett namn på badhuset.
Simma till Lucia Aktivitet i simhallen strax före Lucia. Har oftast varit en tävling mot Gnosjö kommun.
Simmens Bosättning i Torp i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Simonstorp Torp i Torp i Tofteryd som är rivet.
Simskolan Den simskola som brukar anordnas på sommaren, numera oftast i simhallen.
SIS Köpingens största förening med bowling, fotboll och ishockey på programmet.
SIS-Cup (SAIP-Cup) En ungdomscup i ishockey arrangerad av Skillingaryds IS på främst 1980-talet.
SIS-karnevalen En karneval arrangerad av Skillingaryds IS 1966.
SIS Ungdomsavdelning 1959 startade ungdomsavdelningen, en separat förening inom Skillingaryds IS med ungdomsfotboll och ungdomsishockey på programmet. I dag bedrivs endast fotboll medan ishockeyn sorterar under SIS ishockeysektion.
SIS klubbstuga Den klubbstuga som SIS hade vid gamla isbanan från omkring 1958 till början av 1970-talet. Kompletterat: Huset låg tidigare vid korsningen Södra Järnvägsgatan-järnväge där den var affär. (kompletterat 090101)
Sixtenstorp I ett brev från 1320 skrivs om ”bron mellan Sixtenstorp och Fyllaryd”. Det är två numera okända gårdar. Bron bör vara en äldre bor över bäcken mellan Tofteryd och Torp. Läs mer i Tofteryds Sockens medeltidsurkunder.
Sjetfasens Huset på Södra Järnvägsgatan 4. Namnet kom av att den boende i början av 1900-talet ofta sa någon svordom.
Sjunkebo Ligger i Pukarp i Tofteryds socken med i dag (2004) adressen Pukarp Sjunkebo.
Sjöamaden Anges 1937 som en mad vid Gärdessjön i Järnboda i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Sjöaryd eller Sjöeryd Ligger i Tofteryd. Namnet är känt från år 1268 och betyder röjningen vid sjön. 1686 är stavningen Siögerydh.
Sjöarydsgölen Anges 1937 som en göl i Sjöaryd i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Sjöarydsliden Anges 1937 som en backe på vägen vid Sjöaryd. (Inlagt 031225)
Sjöarydssjön Anges 1930 vara ett annat namn på Linnesjön i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Sjöarydsträdan Anges 1937 som en åker i Sjöaryd vid Linnerydssjön.(Inlagt 031225)
Sjöberg (Hagshult)

Anges 1943 som skogvaktareboställe i Hagshults socken. Det var ett boställe för skogvaktaren vid Torrmyra kronopark. (Inlagt 040808)

Sjöberg (Hagshult) Anges på kartan 1958 som en triangelpunkt och terräng i Torrmyra i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Sjöberg (Tofteryd) Ligger i Mölnarp med i dag (2004) adressen Mölnarp Sjöberg.
Sjöbo (Hagshult) Anges på kartan 1958 som terräng i Jönshult i Hagshults socken och 1937 som ett boställe som låg vid Angsjön. (Inlagt 040808)
Sjöbo (Tofteryd)

Mellan Tofteryd - Hagshult. Belagt från 1540-talet. Namnet syftar på läget vid sjön (Linnerydssjön)

Sjöbo (Tofteryd) Gammal bebyggelse söder om skjutfältet, vid Linneryd.
Sjöbo (Åker) Backstuga i Wipparp. Den byggdes 1793 men finns inte kvar i dag. Läs mer i boken Bak huggen knut och timrat tak sidan 77.
Sjöbo (Åker) Torp under Basseberg Västergård i Kylås rote i Åkers socken. Det revs i slutet av 1800-talet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 131.
Sjöbobäcken Anges på kartan 1958 som en bäck i Jönshult i Hagshults socken. 1937 Anges 1937 som ett tillflöde till Angsjön. (Inlagt 040808)
Sjöbo allé  
Sjöbo Sjöängen (Tofteryd) Adressen i dag (2004) på Sjöängen.
Sjöeryd Sjöeryds by ligger i Tofteryds socken. Stavades 1268 Sioaryth. Sjöeryd har i dag (2004) förutom Sjöeryd adresserna Sjöeryd följt av Charlottenborg, Ekebacken, Ekekulle, Enebacken, Norrgården, Sandudden, Sjösätra, Sjöviken, Smällen, Solhöjden, Soläng, Södergården, Tallnäs och Östergården.
Sjöerydsgölen En göl i Linneryd i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Sjöeryds såg  
Sjöholmen Ligger i Linneryd med i dag (2004) adressen Linneryd Sjöholmen. Anges som bosättning i Linneryds Södergård i Tofteryds socken. (Kompletterat 031225)
Sjöhult Ligger i Linneryd med i dag (2004) adressen Linneryd Sjöhult.
Sjökulla Ligger i Starkeryd med i dag (2004) adressen Starkeryd Sjökulla.
Sjölanderaträdan Anges 1937 som en åker i Älgamo i Tofteryds socken. Åkern blev odlad av en soldat vid namn Sjölander. (Inlagt 031225)
Sjölinalia (Sjölinaliden) Vägen från Västra Järnvägsgatan upp mot Idrottsgatan. Namnet kom av att här i huset väster om Järnvägshotellet bodde två bröder Sjölin, Gustav och Hjalmar.
Sjölund Adressen är i dag (2004) Kyllås Sjölund.
Sjölins Plåtslageri C Sjölin AB.
Sjörydssjön 1770 angivet som en sjö i Tofteryds socken, Allvin skriver 1852 sidan 5 om Sjöryds eller Linnesjön. Wieselgren berättar också om sjön 1846 sidan 25. (Inlagt 031225)
Sjörödjorna Gammal bebyggelse i norra delen av skjutfältet. Anges 1937 som skogsmark i Linneryd i Tofteryds socken, vid Linnerydssjön. (Kompletterat 031225)
Sjöskiften Anges 1937 som en äng som ligger vid Linnerydssjön i Mörkhult i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Sjös Bilstation  
Sjöstorp Ligger på vägen från Linneryd till Tofteryd mitt emot Linneryds Missionshus och intill Fålla. Adressen är i dag (2004) Linneryd Sjöstorp. Anges som bosättning på Linneryds Södergård i Tofteryds socken. (Kompletterat 031225)
Sjösätra Ligger i Sjöeryd med i dag (2004) adressen Sjöeryd Sjösätra.
Sjövik (Hagshult) Ligger i Järnboda med i dag (2004) adressen Järnboda Sjövik.
Sjövik (Åker) Ligger i Ålaryd med i dag (2004) adressen Ålaryd Sjövik.
Sjöviken Ligger i Sjöeryd med i dag (2004) adressen Sjöeryd Sjöviken.
Sjöåkra (Tofteryd) Ligger i Mölnarp med i dag (2004) adressen Mölnarp Sjöåkra.
Sjöåkra (Åker) Ett torp under Kylås rote i Åkers socken. Har även kallats Amerika. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 112.
Sjöängen Ligger i Sjöbo, Tofteryd, med i dag (2004) adressen Sjöbo Sjöängen.
Skabbarödje Anges 1937 som slåttermark i Gräshult i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Skallen Anges 1937 som en åker i Torp i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Skallängarna Anges 1937 som ängar vid åkern Skallen i Torp i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Skams undantag Anges 1937 som ett skogsskifte i Torrmyra i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Skanebro Prästen Lagergren skriver omkring 1825 om ”Torpen under Fastorp Hässlebo, eller som det äfven kallas Skanebro och Moliden”.
Skantabo Torp under Hylteryd (rote 6) i Åkers socken. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 204).
Skarbolagga, Skarbolaggen En gammal mosse som numera är en grönskande idyll. Ligger nära Grönelund i Tofteryds socken. (Uppdaterat 031225)
Skarnbron Anges 1937 som en bro vid Fastorp i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Skedeträdan Anges 1938 som en åker i Mörkhult i Hagshults socken och som gränsar till Skredan. (Inlagt 040808)
Skeppnaviken En vik i Linnesjön - mitt emot Mölnarpsnäsudden, vid Sjöeryd. Av namnet kan man dra slutsatsen att befolkningen förr kallade sina båtar för skepp.
Skilling Myntklubben Samlarklubben Skilling som bildades 1968 och som finns kvar än i dag (2007).
Skilling Se Radioflygklubben Skilling. (Inlagt 060809)
Skilling 50, 500 Motortävlingar som arrangerats av Skillingaryds Motorklubb.
Det första Skilling 500 kördes med 119 startande den 7/8 1971. Totalt bestod den av 166 km, varav 110 km SS! Segrade gjorde Roger Johansson SMK Trollhättan, bäst från SSMK var Rune Karlsson. (Kompletterat 060809)
Skillingaryd förr och nu Rune Storcks elfte bok och den sjätte i serien om ”Så minns jag...” . Den gavs ut 1995. (Inlagt 041230)
Skillingaryd i helg och socken Rune Storcks 18:e bok och den trettonde i serien om ”Så minns jag...” . Den gavs ut 2002. (Inlagt 041230)
Skillingaryd med omnejd förr och nu Rune Storcks tolfte och trettonde bok och den sjätte i serien om ”Så minns jag...”. De gavs ut 1996 och 1997. (Inlagt 041230)
Skillingaryd i våra hjärtan Rune Storcks 19:e bok och den 15:e i serien om ”Så minns jag...” . Den gavs ut 2003. (Inlagt 041230)
Skillingarydsalvan Företag som ligger på Smedjegatan.
Skillingarydsbygden i bild Fotohäfte som ges ut årligen av Skillingaryds Fotoklubb.
Skillingaryds Ateljé & Fotomagasin  
Skillingaryds Badmintonklubb Bildades den 13 november 1963 av Herbert Storck, Åke Svensson, Lars Pettersson och Bernt Hansson.
Skillingaryds Begravningsbyrå Företag som drivs av familjen Rydén och som numera (2004) har sin verksamhet på Stationsgatan vid korsningen med Kurragatan.
Skillingaryds Bilhall  
Skillingaryds Biltoppsfabrik Bröderna Petterssons Snickerifabrik. Läs mer där.
Skillingaryds Blåbandsförening En nykterhetsförening 1891-1900.
Skillingaryds Bok - & Pappershandel Se Hanssons Bokhandel som startade 1932
Skillingaryds Boktryckeri Ett företag som startades 1936 av Rudi Warin. Det heter numera Skilltryck. Det övertogs sedan 1997 av familjen Holmberg från Värnamo.
Skillingaryds by Den ursprungliga (?) byn i Skillingaryd som låg på höjden, ungefär vid korsningen Åkersvägen – Valdshultsvägen.
Skillingaryds Cykel& Motor Företag som startade 1982 eller tidigare.
Skillingaryds El- och valskvarn  
Skillingaryds Elverk Skillingaryds Elektricitetsverk startade 1911 och fick rätt att från 1 juni 1911 nyttja Götaströms och Fågelfors vattenfall med en gemensam damm vid Fågelfors. Arbetet med dammen påbörjades i maj 1911 och stod klar den 10 januari 1912. På hösten 1911 var även kraftstationsbyggnaden färdig för inmontering av turbiner och elektriska generatorer med instrumentering.
Skillingaryds FK Förening som startade 1937 och som har sin bas på Grönelund.
Skillingaryds Glas - och Porslin AB Bolagsnamnet för Rolands Present. (Inlagt 051205)
Skillingaryds Glasmästeri och Ramaffär Låg på Skolgatan 4 (3).
Skillingaryds Golvfirma Skillingaryds Golvfirma AB på Storgatan 19,
Skillingaryds Gymnastikförening  
Skillingaryds Handels-AB  
Skillingaryds hemvärn Se hemvärnet
Skillingaryds IS Förening som startade 1921. Läs mer på www.sis.nu
Skillingaryds Jaktvårdsförening Förening bildad 1935 med skjutbana strax söder om köpingen. Läs mer HÄR!
Skillingaryds Konsthandel Företag som drivs av Birgitta och Bruno Svensson. Det startades 1952 och butiken finns på Storgatan 28.
Skillingaryds Korpförbund Se Skillingarydskorpen.
Skillingaryds kraftstation Kraftstationen vid Fågelforsdammen som togs i bruk 1911 och som är i bruk ännu (2004).
Skillingaryds krog Gästgivaregården (Gästis) som låg nära på östra sidan om Storgatan mot Artillerigatan där det i dag (2004) är parkeringsplats. Mer text och bilder HÄR!
Skillingaryds Kyrkogård Se Skillingaryds Skogskyrkogård.
Skillingaryds kyrkor i bön En gemensam bönesatsning av kyrkorna med samling torsdagar kl. 10.00 med Pingstkyrkan, Missionskyrkan och Frälsningsarmén som i december 2005. (Inlagt 051205)
Skillingaryds Lucia Hantverksföreningen anordnade luciaomröstning från 1945 och cirka tio år framöver.
Skillingaryds Manskör Se Manskören.
Skillingaryds Mattväveri Drevs i många år av bröderna Lennart, Åke och Gunnar Bengtsson. Deras kusin Bertil Johansson startade också ett mattväveri.
Skillingaryds Mekaniska Företag som drivs av Jan-Erik Svensson med verksamhet i Gamla Granstrands på Östra Allégatan.
Skillingaryds Metallfabrik Företag startat 1928 av Otto Gustavsson och två kompanjoner.
Skilliingaryds Militärhistoriska Förening Nytt namn på Militärmuseet som bildades 1994 av Hans Falk och Per Bunnstad
Skillingaryds Missionsförsamling Församling som startade 1877.
Skillingaryds Motorklubb  
Skillingaryds Municipalsamhälle  
Skillingaryds Musikkår Musikkår som fanns åtminstone på 1920-talet. Bild i Skillingarydsbygden i bild 1991 sidan 16.
Skillingaryds Måttindustri Ett företag som startades på 1940-talet av Sven Gustavsson, Våge Karlsson och Lage Hjälmhammar. Senare köpte Gustav Svensson Lages del och numera (2005) drivs företaget i sin helhet av Gustavs son Bruno Svensson och verksamheten bedrivs fortfarande vid Storgatan 28, (Inlagt 051205)
Skillingaryds Möbelaffär Butik som drevs av Gerhard Ihreborn, helt klarlagt 1940 och troligen både tidigare och senare.
Skillingaryds Möbelindustri Grundades av Valter Svensson (Stebrant) 1944, Låg vid korsningen Åkersvägen – Idrottsgatan åt nordväst. När Valter dog 1979 dog sonen Christer över och drev firman vidare under namnet Snickarna. Verksamheten lades ned 1979 och huset revs 1987 för att lämna plats för bostadshus.
Skillingaryds rektorsområde  
Skillingaryds Schackklubb  
Skillingaryds Simklubb  
Skillingarydsalvan Företag som startades av Curt Svenningson och som numera drivs av sonen Roger.
Skillingaryds skjutfält Anlades 1898. Läs mer HÄR!
Skillingaryds Skogskyrkogård 1905 beslutades att bygga en kyrkogård i Skillingaryd men mark inköptes inte förrän 1921. Året därpå var kyrkogården klar. 1930 stod klockstapeln färdig och 1941 begravningskapellet. 1986 invigdes en minneslund.
Skillingaryds Smådjurspraktik En djurklinik som öppnade den 9 juni 2005 i före detta polisstationen - bottenvåningen – vid Artillerigatan. Veterinärer är Ulf Axelsson, Birgitta Karlsson och Katarina Svensson. (Inlagt 051205)
Skillingaryds Sparbank Startade 1877 under namnet Tofteryds sockens Sparbank. 1925 blev namnet Tofteryds Sparbank. I börjande av 1950–talet bytte man namn till Skillingaryds Sparbank och 1968 eller 1969 till Finnvedens Sparbank. Numera är namnet Sparbanken Alfa. (Kompletterat 040808)
Skillingaryds Stålrörsindustri Företag vid Skolgatan-Norra Allégatan startat av Åke Svensson 1952.
Skillingaryds Taxi Företag som drivs av Erik Eriksson.
Skillingaryds Tråddrageri Ett företag bildat kring 1918 av Henning Johanson. Hade troligen samma ägare eller stort samarbete med Skillingaryds Möbelindustri.
Skillingaryds Träförädlingsverk Startades 1947 och kallas ofta för Hamlins såg. Bertil Hamlin övertog 1947 arrendet från Centralföreningen för Skillingaryds sågverk. 1964 byggde Bertil nytt, de nuvarande (2004) lokalerna vid Fabriksgatan. Läs mer i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Skillingaryds Vagnindustri  
Skillingaryds Verktygs AB  
Skillingaryds Vulkaniseringscentral. Ägdes av John Mårtensson och låg på Kaffegatan, alldeles öster om Fribergshuset. När John slutade hade Jönköpings-Posten lokalredaktion i lokalen. Huset revs och gav plats för Erikssons fastighet.
Skillingaryds yrkesskola Startade 1946
Skillingarydsboken minnesskrinet Rune Storcks 15:e bok och den tionde i serien om ”Så minns jag...” . Den gavs ut 1999. (Inlagt 041230)
Skillingarydsboken små nära ting Rune Storcks 20:e bok och den 15:e j serien om ”Så minns jag...” . Den gavs ut 2004. (Inlagt 041230)
Skillingarydskorpen Cirka 1965 återbildades korpen i Skillingaryd. Eller som den egentligen heter, Skillingaryds Korpförbund.
Skillingarydsmodellen Den satsning som alltid gällt inom Skillingaryds Badmintonklubb, att alla ska få träna mycket och ofta trots brist på ledare och bra lokaler.
Skillingarydsortens Tvätt- och Bastuförening upa En förening som startades 1944. (Inlagt 041230)
Skillingarydsträffen En stor ungdomstävling som arrangerades av Skillingaryds Badmintonklubb.
Skillingarydsvägen En väg i Hillerstorp. (Inlagt 040808)
Skillinge Hemslöjd Ett företag i Dalslund, Hagshult, som drivs av Inger Lindström. (Inlagt 051205)
Skillinge Städ HB En städfirma som funnits sedan slutet av 1980-talet. (Inlagt 051205)
Skillingefärg Färghandel som låg vid torget. Hette tidigare Calles Färg.
Skillingehus  
Skillingehusdanserna  
Skillingenytt En annonstidning som drevs av Stig och Stefan Wahlström på främst 1990-talet
Skillingtrycket En klubbtidning som startades tidigt av Skillingaryds MK. Det allra första Skillingtrycket utkom den 5/12 1972. Det sista numret i pappersform var nummer 1 2006. Därefter valde klubben att enbart ha information på webben. (Inlagt 061229)
Skillmech Skillmech AB startades 1909 och ingår numera i Proton Group. Företaget har sin verkstad på Mellangatan 1.
Skilltryck  
Skinnarebo Skinnarebo i Sjöaryd i Tofteryds socken omnämns 1686. (Inlagt 031225)
Skithusalia En liten gångväg från Kattegatan ut mot Slätten strax öster om Tina och Övrstens. Namnet kommer av att här förr fanns en del toaletter.(200329) BILD (inlagd 200503)
Skitnavadsliden Anges 1937 som en vägbacke med bro i Fastorp i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Skivaryd Ur en berättelse av Per Fritz och namnet är format av SKI (Skillingaryd) och VA (Vaggeryd) RYD (200322)
Skivaryds 2011 En frimärks- och vykortsutställning i ishallen Movalla 2011 (200322)
Skivaryds Samlarklubb En förening med säte i Skillingaryd bildad 2009 för att arrangera en frimärksutställning i ishallen 2011. Föreningen har sitt säte i Östbos gamla klubblokal vid Bangårdsgatan - Artillerigatan där man har ett post- och järnvägsmuseum. Hemsidesadress: http://gamla.skillingaryd.nu/skivaryd/ (200322)
   
Skjut inte på hembygden En TV2-film som sändes 974 och som handlade om skjutfältskampen.
Skjutbanan Skyttegillets skjutbana på Slätten 1914-1945. Skjutvallen finns kvar än i dag (2004) strax söder om gamla ESSO.
Skjutfält – ödebygd – NEJ! Det kanske vanligaste slagordet vid skjutfältskampen på 1970-talet.
Skjutfältet Anlades 1898. Läs mer HÄR!
Skjutfältsbranden Den stora branden på skjutfältet 1975. Det brann i tre dygn. Läs mer i boken larmet går (sidan 47). Det var också en stor brand på skjutfältet 1918 (läs mer i boken Larmet går sidan 21)
Skjutfältskampen Kampen mot ett utbyggt skjutfält.
Skjutfältsrådet Ett samverkansorgan mellan bland annat skjutfältet, kommunen och länsstyrelsen.
Skjutskolan Militärens skjutskola var 1903-1948 förlagd till Skillingaryd.
Skog Gården Skog i norra delen av Tofteryds socken är i skrift känd från 1307. Läs mer i Tofteryds Sockens medeltidsurkunder.
Skogen Ligger i Tofteryd med i dag (2004) adressen Tofteryd Skogen.
Skogsberg Backstuga under Gisslaköp i Kylås rote i Åkers socken. Backstugan tillkom kring 1840. I folkmun kallades stugan för Askåsen och källan vid tomtens rand kallas än i dag för Saras källa. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 142.
Skogsgläntan Ligger i Jönshult med i dag (2004) adressen Jönshult Skogsgläntan.
Skogshotellet En byggnad på Skillingaryds västra läger som revs kring 1910. Den låg strax söder om nuvarande (2004) expeditionen. Kallades också för Volontärhotellet.
Skogskapellet Kapellet på kyrkogården i Skillingaryd
Skogskyrkogården Skillingaryds kyrkogård. Läs mer under kyrkogården
Skoglunds Huset har fått sitt namn efter stationskarlen Skoglund som bodde där. Huset ligger alldeles söder om Järnvägshotellet på Västra Järnvägsgatan. De senaste årtiondena har det också kallats Ekbergs efter den senaste innehavaren.
Skogslund (Torp i Tofteryd) Torp i Torp i Tofteryds socken som är rivet. (Kompletterat 031225)
Skogslund (Nåthult i Tofteryd) Ligger i Nåthult i Tofteryds socken med i dag (2004) adressen Nåthult Skogslund.
Skogslund (Föreberg i Åker) Backstuga i Förebergs rote under Förebergs Lillegård i Åkers socken. Har i dag (2004) adressen Föreberg Skogslund. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 227.
Skogslund (Galtås i Åker) Ligger i Galtås med i dag (2004) adressen Galtås Skogslund. Den ligger i Björnaryds rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 303. (Kompletterat 040808)
Skogslund (Häradsö i Åker) Ett torp som låg längst åt söder i Häradsö by i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 333. (Inlagt 040808)
Skogslund (Uljeshult i Åker) Backstuga under Uljeshult Södergård i Pålskogs rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 177.
Skogslund (Uljeshult Åker) Ligger i Uljeshult med i dag (2004) adressen Uljeshult Skogslund
Skogsträdan Anges 1937 som en åker i Fastorp i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Skogsåker Anges 1937 som en åker i Torp i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Skolan fimpar tobaken Se Tobaksprojektet.
Skolan i Hult Här började man med undervisning 1850. Läs mer i Tofteryds skolhistoria del 1.
Skolgatan Gatan som går till Skolan, från i norr vid Krahners till i söder vid Stationsgatan.
Skolhälsovården Finns på Fågelforsskolan.
Skolinformatör Ett uppdrag inom Metalls gamla avdelning 114 i Skillingaryd.
Skolskeppet Ett skepp i trä byggt på skolgården i Skillingaryd, eventuellt 1968. Det är numera rivet.
Skolvägen En gata i Klevshult.
Skomakarebygget Torp i Tofteryds socken omnämnt av Allvin 1852.
Skomakarn Skillingaryds siste skomakare Eskil Johansson slutade verksamheten i källarlokalen på Bangårdsgatan – mitt emot ingången till biblioteket - vid årsskiftet 1984-85 efter nära 60 år i yrket. Han var 13 år när han började hos sin far Johan Svensson. Från Tofteryd flyttade man 1925 till Skolgatan 2, där servicehuset Jupiter finns nu (2006). Även Eskils farfar och farfars far var skomakare. (Kompletterat 061229)
Skomakarns Ett hus kallat så i Åkers kyrkby.
Skoogs Grus AB, Sven Ett företag på Eksgatan 7 som drivs av Sven Skoog. (inlagt 061229)
Skor & Sånt Skobutik. Den startades i september 1997 av Bente Ekfeldt och hade kvar den till början av år 2000. Adressen var Stationsgatan 4, västra delen dit Skillingaryds Begravningsbyrå flyttade. Före Skor & Sånt var det också skoaffär i lokalen. (Kompletterat 061229)
Skorpan En avdelning vid Bullerbyns förskola.
Skrattens Backstuga som låg under Ryd, Föreberg-Lillegårds rote i Åkers socken. Den hette egentligen Högalid. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 233.
Skrean Ligger i Starkeryd med i dag (2004) adressen Starkeryd Skrean.
Skredan Anges 1937 ligga i Starkeryd i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Skrivare Svenssons 1896 anställdes en stationsskrivare vid stationen. Han hette Svensson och hans bostadshus kom att kallas Skrivare Svenssons. Det låg på Stationsgatan, något väster om nuvarande (2004) Beklädnadsaffären.
Skråen Centralkonditoriet på Storgatan. Se Centralkonditoriet.
Skräddare Wigren Wigren hade sin verksamhet på andra våning på Skolgatans västra sida i huset norr om KD Johanssons.
Skräddarebygget Backstuga under Mässeberg (rote 1) i Åkers socken. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 62)
Skräddarekällan Anges på kartan 1958 och 1937 som en källa i Torp i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Skräddarns Helmer Axelsson var skräddade och hans hem på Källeliden, alldeles i Brunnsgatans förlängning, kallades Skräddarns.
Skräddarns udde Helmer Axelsson höll ofta till på en särskild plats vid Långasjön i Åker, strax bortom gamla badplatsen. Än i dag säger många Skräddarns udde.
Skräddarns ö Mosse i Torp i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Skräddartorp Gammal bebyggelse ganska mitt på skjutfältet mot Fågelforsdammen. Kallades även för Korsbo.
Skräppa Ett smeknamn för Ljungdala nära Ljungberg väster om Skillingaryd
Skyddade verkstan Smeknamn på Höglandsverken eller som den numera kallas, Samhall Brahe. Byggd 1966.
Skyndalångsamt I folkmun namnet på Göte Gustafssons Pappershandel på Stationsgatan. Namnet kommer av att man tog hand om sina kunder väl. Inget stressande precis.
Skyttaberget Torp i Tofteryds socken omnämnt 1846 av Wieselgren. (Inlagt 031225)
Skyttabygget Skogsmark och torp i Tofteryds Klockaregård i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Skyttegillet Skillingaryds Skyttegille.
Skyttepaviljongen 1890-1914 hade Skillingaryds Skyttegille sin skjutbana vid Södra Järnvägsgatan och där hade man också en skyttepaviljong. Den låg ungefär vid Mattssons – Södra Järnvägsgatan 10. Skottvallen låg cirka 300 meter söderut – inte så långt från järnvägen. Stugan flyttades senare till Ålaryd och blev sommarstuga där.
Skånebageriet Inregistrerat 1935 av Erik Olsson. Kan ha startat i källaren vid östra sidan (källaren). Var sedan på Skolgatan i Stora Hotellets fastighet på gatans östra sida. Här fanns också Curt Svenningsons Färghandel.
Skånska landsvägen En ny väg byggdes genom Skillingaryd 1676, Skånska landsvägen. Det som i dag heter Storgatan.
Skällgölen Göl i Gimmarp i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Skämsvrån Anges 1930 som en åkerren i Torp i Hagshults socken och att den var tätt bevuxen med hassel samt 1937 att den hade ett avsides läge. (Inlagt 040808)
Skänkeribban Ligger i Häradsö. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 335. (Inlagt 040808)
Skärsjön Sjö nära Mässeberg i Åkers socken.
Sköfflingharwdh 1430 talas om Sköfflingharwdh eller Sköfflingerud, alltså dagens Skillingaryd. 1450 skrivs namnet Skofflenga Rydz by. 1479 skrivs Skäplingerydh. Flera andra stavningar förekommer på 1400- och 1600-talen. 1686 är stavningen Skyllingarydh.
Skötselrådet Ett samarbetsorgan mellan skjutfältet, kommunen, länsstyrelsen med flera.
Slip & Maskinverktyg Företag som drevs av Stellan Johansson på Logatan och som senare bytte namn till Verktygscenter. Företaget startade 1977 eller tidigare.
Slipebäcken Anges 1937 som en bäck som rinner mellan Ekhult och Torp till Linnerydssjön och som förenar sig nordost om kyrkan med Stenbäcken. (Inlagt 031225)
Slipedammen Damm i Boarp i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
SLU Centerns gamla ungdomsförbund. SLU i Tofteryd bildades 193? och lades ned 1962.
Slumpabo Ligger i Torp i Hagshult med i dag (2004) adressen Hagshults-Torp Slumpabo.
Slutsteget Radioklubben VAMO hade en klubbtidning med namn Slutsteget.
Slåtterannes Backstuga under Gisslaköp i Kylås rote i Åkers socken. Den hette egentligen Lilla Lid. Den kallades även Nissa Lycka. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 146.
Slätten (Slätta) Militärens läger mitt i Skillingaryd. Ur en in sändare i en tidning: ”Slätten är vår lunga där vi kan andas in vår historia, tänka oss tillbaka 300 år i tiden, njuta över utsikten över vackra militära byggnader, inramade i björkarnas milda grönska. Slätten är nu bara en knapp tredjedel av vad den varit. Den sträckte sig förr från järnvägen i i väster till militärförläggningen i öster. Ständigt hotad, men lyckligtvis har denna markbit öster om Storgatan hittills blivit bevarad från exploatering. Man måste inte bebygga varje kvadratmeter mark.”
Slätten (fotbollsplanen) En träningsplan för fotboll anlades omkring 1970 på Slätten. I januari 1980 var det premiär för den utbyggda träningsplanen och nu fanns också elljus.
Slätten (Åker) Ett annat namn på backstugan Klockaregärdet i Åker. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 42. (Inlagt 040808)
Slätten Fastighetsbeteckning för stiftelsens hus vid Södra vägen. (inlagt 061229)
Slätteryd Ligger i Linneryd med i dag (2004) adressen Linneryd Slätteryd. En del av Linneryds Södergård. (Kompletterat 031225)
Slätthultet Ligger strax väster om Skillingaryd på vägen mot Nyholm. Anges som en avstycka från Skillingaryd i Tofteryds socken. (Kompletterat 031225)
Smedagården Ligger i Tofteryd med i dag (2004) adressen Tofteryd Smedagården.
Smedjebacken Ligger i Pålskog med i dag (2004) adressen Pålskog Smedjebacken.
Smedjebo Ligger i Ålaryd med i dag (2004) adressen Ålaryd Lyckås Smedjebo.
Smedjegatan En gata alldeles väster om Järnvägen som går från Sturegatan och norrut. Gatan har fått sitt namn av att det förr fanns en smedja här.
Smedjegården (Hagshult) Ligger i Pålskog med i dag (2004) adressen Pålskog Smedjegården.
Smedjegården (Tofteryd) Ligger i Torp i Tofteryd med i dag (2004) adressen Tofteryds-Torp Smedjegården.
Smedjekärret Anges 1937 som ett kärr i Fryebo i Tofteryds socken och att det vid kärret står en smedja. (Inlagt 031225)
Smedjelaggsbäcken På en karta från omkring 1800 finns en bäck med detta namn i Järnboda.
Smedjeliden Anges 1937 som en vägbacke i Västhult i Hagshults socken och att här förr fanns en smedja. (Inlagt 040808)
Smedstorp Backstuga i Äddebo i Hylteryds rote i Åkers socken. Härifrån härstammar smedsläkten Källgren. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 212.
Smedåkern Anges 1937 som en åker i Jönshult i Hagshults socken och att här förr fanns en smedja. (Inlagt 040808)
Smidesfirman Reo Reinhold Johansson, Einar Davidsson och Ragnar Fredriksson startade firman 1947 eller 1949. Ragnar gick ur efter några år. 1962 upphörde verksamheten. Fabriken låg norr om Bergkvists invid järnvägen och denna är i dag ihopbyggd med en annan byggnad. Detta berättar Reinholds son Evert Reinholdsson i en intervju den 15/11 2004. (Inlagt 041230)
Smulan En avdelning vid Bullerbyns förskola.
Småfolket Varje tisdag och torsdag (åtminstone våren 2005) har Svenska kyrkan verksamhet för barn i åldern 0–6 år i Församlingshemmet. (Inlagt 051205)
Smålands Bandfabrik Byggdes 1934 strax väster om Skillingaryd och heter numera (2004) Smålands Band. Den startades av Otto Lemke som tidigare arbetat Stensö Bandfabrik. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön sidan 25.
Smålands Bank Låg vid Stationsgatan 3 i det hus som hade byggts 1916 och i denna lokal har i dag (2004) Finnveden sin verksamhet. Däremellan har det varit apotek, pastorsexpedition och Röda Korsets Kupan i lokalen.
Smålands Kompetenskraft AB Ett företag på Skolgatan 55 (Tuvab). (inlagt 061229)
Smålandsbanken  
Smålandsrasta Restaurang som byggs 1980 i Klevshult.
Smålandsgatan Gata på Eksområdet. Här finns Fransons Bil och Samhall Brahe.
Smålandsrasta Restaurang i Klevshult som startade kring 1980.
Småskolan Startades i Tofteryd 1859, troligen i sockenstugan.
Smällebäcken Anges 1937 som ett tillflöde till Linnerydssjön i Tofteryds socken och att den kommer från Torp. d(Inlagt 031225)
Smällen Ligger i Sjöeryd med i dag (2004) adressen Sjöeryd Smällen.
Smältverket Klevshults Smältverk ligger strax utanför Klevshult. Det eldhärjades 1990.
Smördalen Ett sällan använt namn på ett område i södra Skillingaryd. Det är nog från början den äng som finns kvarn än i dag söder om Brunnsgatan. Läs mer HÄR!
Smörjhallen Ett mycket sällan använt smeknamn på ishallen i Skillingaryd.
Smörliden Anges 1937 som en backe på en skogsväg vid Tofteryds Smedagård i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Snapphanen Tävling hos Skillingaryds Jaktvårdsförening. Läs mer HÄR!
Sneppabo Grytås soldattorp nummer 102 under Häradsköps rote i Åkers socken. Det låg väster om gårdarna i Grytås. Västerut från soldattorpet låg mycket tidigt backstugan Bengtsbo. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 284. (Inlagt 040808)
Snubblarna Akrobatgrupp i vilken ingick personer som Roger Svenningson, Kjeld Larsen, Roland Åberg med flera.
Snickarbygget Ett torp som låg under Klevshults gårdar i Nässja rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 329. (Inlagt 040808)
Snickarebygget Terräng i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Snickaregården Ett hus i Boarp.
Snickaregatan En gata i öst-västlig riktning på norra delen av Kyrkogårdsområdet.
Snickarna Grundades av Valter Svensson (Stebrant) 1944 under namnet Skillingaryds Möbelindustri. Låg vid korsningen Åkersvägen Idrottsgatan åt nordväst. När Valter dog 1979 tog sonen Christer över och drev firman vidare under namnet Snickarna (namnbyte eventuellt redan 1972-73) . Verksamheten lades ned 1979 (1985?) och huset revs 1987 för att lämna plats för bostadshus.
Snickerifirman Hebe  
Snokaren En tidning som började ges ut 1996 av LO-sektionen. (Inlagt 041230)
Snuddebo En by längst upp i Tofteryds socken. På 1560-talet var stavningen Snuddeboda. Ordet snudd = snipp eller spets. Sockengränsen går här upp i en udde eller snipp. Känt i skrift från 1507. Läs mer i Tofteryds Sockens medeltidsurkunder.
Snäckan Det tidiga namnet på Skillingaryds IS bowlingsektion för damer.
Snörebo Betesmark i Apelås i Tofteryds socken. (Uppdaterat 031225).
SO-institutionen En av institutionerna på Fågelforsskolan.
Sockar Artilleristerna och infanteristerna i Skillingaryd kallade varandra för sockar (namnet på infanteristerna) och paltar (artilleristerna) och det kunde vara stora slagsmål grupperna emellan.
Sockenbiblioteket Åker hade tidigt ett sockenbibliotek men ingen läste böckerna. Därför beslutades 1897 (?) att sälja böckerna. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1997 sidan 64.
Sockenmagasinet (Åker) Sockenmagasinet i Åker stod förr på bergsryggen söder om kyrkstallarna men finns numera i hembygdsgården. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 23. (Inlagt 040808)
Sockenrådet Sockenråd i Hagshult, som bildas 1990.
Sockenstugan (Hagshult) Sockenstugan i Hagshult används numera som bibliotek med mera. BILD (200503)
Sockenstugan (Tofteryd) Byggdes 1836 och låg där kyrkskolan byggdes - nuvarande (2004) Tofthagaskolan. Det östra rummet kallades sockenstugan och det västra fruntimmerstugan. På andra våning startade Tofteryds första skola 1847. Läs mer i boken Tofteryds skolhistoria del 1.
Sockenstugan (Åker) Sockenstämmoprotokollen talar om att mötena hölls vid kyrkan på 1600-talet och en bit in på 1700-talet och då i ett timrat sockenhus. Den nuvarande sockenstugan har varit skola och är nu församlingshem. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 22. (Inlagt 040808)
Sockenstämman  
Sohlbergs Järnhandel Järnhandel som startade i slutet av 1990-talet i före detta Rymans markisers lokal. Den 22 november flyttade Sohlbergs till gamla Byggvaruhuset på Storgatan 79 och den 25 november var det högtidlig invigning. (Kompletterat 041230)
Solbacken (Hagshult) Ligger i Fagerhult och har i dag (2004) adressen Fagerhult
Solbacken Ligger i Månsabo alldeles väster om Skillingaryd och har adressen Månsabo Solbacken.
Solbacken Ligger i Galtås med i dag (2004) adressen Galtås Solbacken.
Soldathemmet Beteckningen på Soldathemmet, som funnit på olika platser i eller kring västra lägret. Startade 1899, men har nu upphört.
Solgläntan Ligger i Nyholm med i dag (2004) adressen Nyholm Solgläntan.
Solhem Ligger i Gräshult med i dag (2004) adressen Gräshult Solhem.
Solhem Gård i Skillingaryd, oftast kallad Sörgårn. Låg där äldreboendet Sörgården ligger nu (2004).
Solhem Ligger vid Almesäng mellan Skillingaryd - Klevshult.
Solhäll Ligger i Ålaryd med i dag (2004) adressen Ålaryd Solhäll.
Solhöjden Ligger i Sjöeryd med i dag (2004) adressen Sjöeryd Solhöjden.
Solskydd Solskydd i Skillingaryd med lokal på Fabriksgatan (Gamla Krahners) och det drivs av familjen Norgren. Under 2004 flyttade familjen hem verksamheten till sin bostad på Björkgatan. (Kompletterat 040808)
Solslätt Anges 1937 ligga i Järnboda i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Solstrålen Den 11 april 2005 byttes namn på avdelningarna på servicehuset Jupiter i Skillingaryd. Avdelning norr fick namnet Ljusglimten och den södra namnet Solstrålen. Terapin bytte namn till Kristallen. (051205)
Solsäter Ligger i Åker med i dag (2004) adressen Åker Solsäter.
Solvik Hus i Åker. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1997 sidan 64 samt text och bild HÄR! Har i dag adressen Åker Solvik.
Solviken En fastighet som förr låg utanför samhällets norra gräns tillhörig snickaren Hjalmar Pettersson. Nuvarande adress är Skolgatan 63. Den eldhärjades 1927 men räddades. Läs mer i boken larmet går (sidan 25).
Solåsen Ligger i Starkeryd med i dag (2004) adressen Starkeryd Solåsen.
Soläng Ligger i Sjöeryd med i dag (2004) adressen Sjöeryd Soläng.
Sommarhemmet Ett vanligt namn på Sommarhemmet Fridhäll.
Sommarleken En ungdomsverksamhet som bedrevs av NTO under cirka tio år på 1970- och 1980-talet med verksamhet på Berghem.
Sommarläger En lägerverksamhet av fritidsnämnden startad 1977.
Sommarresan En hembygdsresa anordnad av hembygdsförbundet som bland annat 1995 gick till Skillingaryd med omnejd.
Sommarsimskolan  
Sommarutställning En utställning på Tallnäs. Det började med en utställning av ikoner 202. 2003 ställde Renée Göth ut, 2004 Ann Jansson och 2005 Keld Remond Petersen. (Inlagt 051205)
Soptippen Som namnet säger den gamla soptippen som låg nära Lagan söder om Skillingaryd. En äldre soptipp låg på nuvarande kyrkogårdsområdet.
Sparan Anges 1937 med ett frågetecken som en åker i Fåglabäck i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)

Sparbanken

 
Speltboden Startade i Nässja Mellangård och drevs av Titti och Anders Sjöberg. Hösten 2005 flyttades den till Jussö söder om Klevshult och drivs av Tittis dotter. (Inlagt 051205)
Spexmaden Avstycka från Ekhult i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Spjutspetsprojektet Ett utecklingsprojektet som pågår i kommunen. 2003/04 satsade man en hel del på matematik och 2004/05 blir det extra mycket kring barns möjligheter till inflytande. (Inlagt 041230)
Sporthallen (Skillingaryd) Sporthallen vid Skolgatan, som stod klar 1963. Den byggdes till 1968.
Sporthallen (Tallnäs) Sporthallen på Tallnäs byggdes 1976 och kallades då ”Kroppshyddan”. Den utrustning som finns är två stora mattor och två mindre, ribbstolar och tre bänkar, en plint, en bock, två språngbräden, innebandymål, små innefotbollsmål, bordtennisbord, rockringar, badmintonnät, volleybollnät, innebandyklubbor, bordtennisraket, badmintonraket samt lite olika sorters bollar. Det finns även bastu med plats för tio personer. (Inlagt 061229)
Sporthallsmötet Det möte som hölls den 20 oktober 1971 då militärer, politiker, skjutfältsmotståndare med flera hade kommit
Sportklubben Den gamla idrottsklubben som fanns på 1920-talet, Skillingaryds Sportklubb.
   
Sportprylen Ett tidigare namn på Sportringen.
Sportringen Företag i gamla soldathemmet som drevs av familjen Moberg till hösten 2003 då Sören Larsen tog över. (Kompletterat 031225)
Språkinstitutionen En av institutionerna på Fågelforsskolan.
Spångaliden Anges 1937 som en vägbacke i Torp i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Spångö Anges på kartan 1958 som en mossholme i Hagshult i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Späcksmaden Anges 1937 som en mad i Ekhult i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Spänn(e)berget

Ligger på en höjd i Bohult vid skjutfältet i Tofteryds socken. Finns både Lilla och Stora Spännberget. Belagt i skrift 1667. (Uppdaterat 031225)

Spännebergen Spänneberget (Spännebergen) är berg mellan Bohult och Hultsgärde i Tofteryds socken, på skjutfältet. (Inlagt 031225)
Spännebergsfällorna  
SSA-rådet Står för samverkan-skola-arbetsliv och startade 1/1 1977.
SSMK Förkortning för Skillingaryds Motorklubb.
SSU Den socialdemokratiska ungdomsklubben, först bildad 1907.
   
SSW Företag inom tryckeribranschen som numera är nedlagt. Det drevs i många och av Stig och Stefan Wahlström.
Stackafällan En numera riven backstuga i Hults rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 36. (Inlagt 040808)
Stacke Hydraulik AB Företag på Götaströmsområdet. Hette tidigare Bröderna Bergqvist Mekaniska.
Stackstadsmossen Mosse i Torp i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Stafettvägen  
Stakafällan Backstugan under Föreberg Norregård i Förebergs rote i Åkers socken. Stugan hette egentligen Svensbygget. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 243.
Stalker Musikgrupp med de flesta medlemmarna från Skillingaryd. I början av 1998 bestod Stalker av Robert Widetoft, gitarr och sång, Torbjörn Åkerblad, bas, Frans Larsen, trummor, Tomas Staaf, sång och gitarr. I början av 1999 bestod Stalkerav Tomas Staaf sång, Andreas Ottosson gitarr, Frans Larsen trummor, Niklas Johansson gitarr och Torbjörn Åkerblad bas.
Stallarna Benämning på militärens gamla stallar.
Stallarna (Tofteryd) Stallarna invid Tofteryds kyrka.
Stambaracken  
Stampeliden Anges 1937 som en vägbacke i Alshult i Tofteryds socken och att backen är så brant att man måste stampa kraftigt i marken när man går uppför. (Inlagt 031225)
Stampängen Anges 1937 som en äng vid Järnboda i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Starkaryd Anges 1247 som stavning för Starkeryd. (Inlagt 040808)
Starkeborg Kooperativ förskola i Starkeryd, som startade 1991. Adressen är i dag (2004) Starkeryd Starkeborg.
Starkeborgs Föräldrakooperativ En ekonomisk förening som driver förskolan Starkeborg och som 2006 även tog ansvar för Tofthagaskolan sedan de två föreningarna i Tofteryd och Starkeborg blivit ett. (Inlagt 061229)
Stareke Stavning 1498 för Starrike i Åkers socken. (Inlagt 041230)
Starkeryd Gård vid Linnesjöns södra strand. Bertil Claessons far, Edde, och hans syskon flyttade till Starkeryd år 1902, tillsammans med sin mor från ett torpställe i Mölnarp. De hade då ett lantbruk och 1939 köpte Bertil gården för att tillträda 1 januari 1940. Numera (2004) är det Bertils söner som driver gården. Känt i skrift från 1247. Läs mer i Tofteryds Sockens medeltidsurkunder. Förutom adressen Starkeryd finns i dag (2004) adresserna Starkeryd följt av Almsåkra, Assarsbo, Bengtsbo, Fagerholmen, Lillträdan, Näsudden, Sjökulla, Sjövik, Sjöåkra, Skrean, Solåsen, Starkeborg, Strand, Tjärbacken, Trädan,Trähult, Vilhelmsborg, Åsen, Äng och Ängholmen.
Starkeryd Nedre Anges 1937 som en del av Starkeryd i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Starkeryd Övre Anges 1937 som en del av Starkeryd i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Starkeryds lanthandel Lades ned 1965.
Starkerydssjön Anges 1930 som sjön vid Starkeryd i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Starkmansgården Ligger i Packebo med i dag (2004) adressen Packebo Starkmansgården.
Starrike By strax väster om Skillingaryd. I dag (2004) finns adresserna Starrike följt av Gruvbäcken, Västergård och Östergård.
Starrike-Uljeshult VSF En vägsamfällighet. (Inlagt 051205)
Starrike Västergård Under Starrike Västergård i Hylteryds rote i Åkers socken finns backstugan Vägabo.
Starrkärret Anges 1937 som ett kärr i Järnboda i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Stationen Stationshuset i Skillingaryd, mest kallad just stationen. Det första stationshuset byggdes 1879 och inflyttning skedde mellan julnyår. Huset brann den 23/2 1881 och en ny station byggdes. Den nya stationen blev för liten och en tredje station byggdes 1907 – den nuvarande (2004). Stationen hade fast bemanning till 1990.
Stationsgatan Gatan från Storgatan upp mot stationen, en av köpingens äldsta gator. I dag (2004) finns det flera butiker och annan verksamhet utmed gatan: Beklädnadsaffären, Skillingaryds Begravningsbyrå, Jonssons Konditori och Jupiter på norra sidan samt på den södra Henning Svenssons Ur- & Guldsmedsaffär, Skillingaryds Fotoklubb, Tidningar i Finnveden, Kupan och Metria. Kupan flyttade sommaren 2004 till gamla Posten vid torget. (Kompletterat 040808)
Stationsplan I dag (2004) adress för Stationsplan. Förr var det mer än benämning på planen framför stationen, som då var en vändplan.
Statoil Den nuvarande (2004) bensinmacken vid södra infarten, som förr hette Esso. Den drivs av Roland Domby och hans son Jörgen.
Staveskiften Anges 1937 som skogsmark i Målen i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Stavelund Ligger i Gräshult med i dag (2004) adressen Gräshult Stavelund.
Sten Stures-spelet Ett hembygdsspel anordnat 1953 i hembygdsparken till minne av att det då var 450 år sedan Sten Sture den äldre avled, enligt vissa uppgifter i Skillingaryd.
Stenabron Anges som en bro vid Järnboda i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Stenbäckasjön Anges 1943 som en sjö i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Stenbäcken Ligger i Pukarp med i dag (2004) adressen Pukarp Stenbäcken.
Stenbäcken Anges 1937 som en bäck i Torp i Tofteryds socken med tillflöde till Linnerydssjön och att den nordost om kyrkan förenar sig med Slipebäcken. (Inlagt 031225)
Stensfors På 1870-talet anlade hammarsmeden Karl Ousbäck en smedja vid Stensfors vid Österån. Platsen för smedjan har ofta kallats Plaska. 1939 köpte Anders Magnus Tolf Stensfors av Ousbeck och började tillverkning av skruvstycken. Egentligen hade Tolf startat denna verksamhet vid Elghammar 1885 men hade flyttat över rörelsen till Skillingaryd 1907. 1980 såldes företaget (hade gått i konkurs) till Elghags i Elghammar. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1980 sidan 29. Adressen är i dag Stenshestra Stensfors.
Stenshestra Ligger strax väster om Skillingaryd. Förutom Stenshestra finns i dag (2004) adresserna Stenshult följt av Björkbacken, Bäckaskog, Fridhem, Hylteryd, Rönnbacken, Stensfors, Stensfors Industri, Stensry, Stensö, Vägabo och Ängakullen. Stenshestra tillhör Hylteryds rote i Åkers socken och har Stensö som husbehovskvarn. Under Stenshestra finns torpet Stenliden (Fågelsången), Stensö pappersbruk, backstugan Lunnavadet och stångjärnshammaren Stensfors (Plaska).
Stenshult Torp under Mässeberg (rote 1) i Åkers socken. Torpet ligger mellan Trulsabo och övre delen av Mässebergs by. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 72). Har i dag (2004) adressen Mässeberg Stenshult.
Stenkorset Det stenkors som finns i hembygdsparken i Åker. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 27. (Inlagt 040808)
Stenliden Torp under Hylteryd (rote 6) och Stenshestra gårdar i Åkers socken. Kallades mest för Fågelsången. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 203).
Stenska gården En gård i Harfall i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 289. (Inlagt 040808)
Stensry(d) Ligger i Stenhestra med i dag (2005) adressen Stenshestra Stensry.
Stensrydet Terräng i Gimmarp i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Stenssons Emballage Ett företag i Klevshult.
Stensö, Stensö pappersbruk Ligger vid Österån. Vid det forna Lunnavadet där troligen Stenshestra gårdar hade sin första husbehovskvarn, anlades år 1806 Stensö Pappersbruk. I slutet av 1880-talet lades bruket ned. Då var patron Sundberg från Skillingaryd ägare. Han byggde en såg men sålde denna. 1905 startades hör en bandfabrik. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön sidan 26 och i Bak huggen knut och torvat tak sidan 211. Adressen är i dag (2004) Stenshestra Stensö.
Stensö Bandfabrik 1905 byggde Gustav Hellberg en bandfabrik och elektricitetsverk. Detta var det första elektricitetsverket vid Österån. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1989 sidan 58.
Stensödammen Dammen vid Stensö Bandfabrik.
Stenvadet Ligger strax sydväst om Skillingaryd. Med adress Stenvadet finns också i dag (2004) Stenvadet Södra Lycke.
Stenö Anges 1937 som skogsmark i Packebo i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Stenö Anges på kartan 1958 som terräng i Hagshult i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Stenö ö Anges på kartan 1958 som en ö i Härån i Torrmyra i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Stiftelsen Stiftelsen Kommunala Bostäder bildades 1949. Det första huset i stiftelseregi var Slätten 4 och det stod klart 1953.
Stiftelsen Movalla Förening bildad 30/11 1974 under namnet Skillingaryds Ishallsförening. Den driver sedan 1977 genom avtal med kommunen Movalla idrottsplats.
Stiftelsen Skogsborg Den före detta kommunala bostadsstiftelsen i Klevshult, som numera ingår i Vsbo.
Stiftsgården Tallnäs Tallnäs är före detta Ljungberghs sommarparadis. Sedan 1953 drivs Tallnäs av stiftet. Den officiella adressen är i dag (2005) Sjöeryd Tallnäs. Läs mer under Tallnäs. (Kompletterat 040808)
Stiftsgården Tallnäs ekonomisk förening En förening som bildades den 19 oktober 2005 och som formellt startade den 1 januari 2006 då man tog över Tallnäs från stiftet. (Inlagt 051205)
Stigells Affär eller rörelse på 1890-talet
Stilexo Företag på Fabriksgatan.
Stilkök

Företag startat 1984 av Lars Oscarsson med verksamhet i Stenshestra. Tidigare hette företaget LIO-Form.

Stilo Möbler  
Stjärnebo Ligger strax väster om Skillingaryd. Med adress Stjärnebo finns i dag (2004) också Stjärnebo Andersbygget.
Stjärnehult Åkermark i Skillingaryds köping. (Inlagt 031225)
Stjärnorna visar vägen Rune Storcks fjärde bok utgiven 1967. (Inlagt 041230)
Stockaroggera De stora virkesupplagen som fanns alldeles söder om där Skillingehus ligger i dag.
Stolfabriken (Skillingaryd) Även kallad Pinnen. Den kan ha sitt ursprung från 1895. Läs mycket om Stolfabriken i boken Trä i Skillingaryd del 1.
Stolafors Anges 1937 som ett vattenfall i en bäck i Kushult i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Stoppendals Backstuga under Ljungberg Västergård i Bissefälls rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 198.
Stora förrådet På Västra Lägret
Stora Hallafors Ligger vid Holma med i dag (2005) adressen Holma Stora Hallafors.
Stora Hotellet Byggnaden vid korsningen Stationsgatan-Skolgatan åt nordost. Här har det senare bland annat varit fotoaffär och skoaffär. Huset kallades ibland också för Welanders. Bland ägare till hotellet märks Axel Johansson och Berta Boman. Berta hade senare matservering vid Centralplan.
Stora Hult Ligger i Åkers socken.
Stora Hässlehult Gård på skjutfältsområdet. Namnet hässle = hasselskog. På 1800-talet bestod Hässlehult av fyra gårdar. De två på södra benämndes Stora Hässlehult, de två på västsluttningen Lilla Hässlehult. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 2002 sidan 8.
Stora Joråsen Anges på kartan 1957 som en ås i Åker i Åkers socken. (Inlagt 040808)
Stora Kringlemossen En mosse i Hagshults socken. (Inlagt 040101)
Stora Lövfällorna Gammal bebyggelse strax söder om skjutfältet.
Stora Råmossen Anges 1958 på kartan som en mosse i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Stora rör Anges 1937 som ett stenröse i Jönshult i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Stora rör(et) I ett brev från 1320 talas om Stora röret. Det ska ha legat mellan Ekhult och Torp. Det kan röra sig om sten vid en äldre väg. Finns angivet på kartan som ett röse i Linneryd och kan därför finnas kvar. (Inlagt 031225)
Stora Sjöbo Ligger i Åker med i dag (2004) adressen Åker Stora Sjöbo.
Stora Skillingarydsboken Rune Storcks 17:e bok och den tolfte i serien om ”Så minns jag...” . Den gavs ut 2001. (Inlagt 041230)
Stora Spännberget  
Stora Trulsabo (Trulsabo) Ligger i Mässberg och har i dag (2004) adressen Mässeberg Stora Trulsabo. Trulsabo – eller Stora Trulsabo– har genom tiderna tillhört Hult i Hults rote i Åkers socken. Det är socknens äldsta torp. Torpet är numera en vacker gård. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 343. (Kompletterat 040808)
Storckens AB  
Store Mosse Anges 1686 med stavningen Stoore som terräng i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Store ryd Anges 1937 som skog vid Dala mosse i Järnboda i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Store Sten Den stora stenen vid Viedalen på vägen mot Tofteryd. Läs mer under Viedalen.
Storcks Herberts Storcks varuhall vid Västra Vasagatan Fabriksgatan.
Storbandet Skillingaryds Storband bildades i början av 1970-talet.
Storgatan Gatan som går i nordsydlig riktning genom Skillingaryd. Allra längst söder om Artillerigatan heter den Södra vägen.
Storemossen Anges som en mosse i Starkeryd i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Storgården och Vättergården Byggnader på Tallnäs. Där finns den nybyggda (2002) receptionen med fin utsikt över hela gräsplanen, kapellet och övriga byggnader. I entréplanet finns en matsal med plats för 120 personer samt kök. En trappa finns sex enkelrum i Storgården, som även kan göras om till dubbelrum. Här finns också ett kaffekök och Vättergårdens dagrum sammanbinder Storgården och Vättergården. Utanför dagrummet finns en stor och fin uteplats i anslutning till dammarna.
I Vättergården finns 14 enkelrum som även de kan göras om till dubbelrum. Vättergården byggdes av Jönköpings kyrkliga samfällighet 1981. Storgården byggdes 1962 och den stora ombyggnaden av kök och kontor ägde rum 1996–97. (Inlagt 061229)
Stormossen Mosse i Torp i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Stormossen Anges som Dala mosse i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Storslaget Ett stort scoutläger som anordnades i Starkeryd i juni 1998.
Storsöndagen En gång om året var det Storsöndag vid regementet och på kom fästmöer och anhöriga till beväringarna och hälsade på.
Storängen Ligger i Mölnarp i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Strand Ligger i Starkeryd med i dag (2004) adressen Starkeryd Strand.
Strandlunds Plåt En firma som fanns åren kring 1990 med adress Fabriksgatan 11, (Inlagt 051205)
Strannalia (Strandlia, Strandaliden) Nuvarande (2006) Sturegatan. Här hade en man som hette Strand sin metallfabrik, som senare togs över av Otto Gustavsson, Gustav Sandberg och Herman Heed.
Streetare Benämningen på ungdomar som bodde öster om Storgatan när de spelade boll med dem på andra sidan, Norbaggarna. Streetarna hade sitt högkvarter i Gropabäcken.
Streatakullen Anges 1937 som en kulle i Hult i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Stretamossen Mosse i Henriksbo i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Strethult Ligger vid Tofteryds Klockaregård i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Struxered Anges 1247 ligga i Starkaryd, men det är osäkert vad som åsyftas. (Inlagt 040808)
Stråkeved Ligger i Kävsjö församling nära gränsen till Åker men har Skillingaryd som postadress.
Strömsbro Färgeriet Strömsbro byggdes på Lilla Elgebo marker vid Broholmen och nedströms vid bron över Österån. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 260.
Strömsholm Ligger invid Lagan nära Östra Lägret.
Strömslunds Snickerifabrik Tillsammans med de äldsta sönerna startade Oscar Magnusson Strömslunds Snickerifabrik 1945 i lokalerna på kvarnens andra våning. Efter faderns död drev sönerna företaget vidare, nu i de nya lokalerna på Fabriksgatan. Från och med 1984 tog barnbarnen Ingmar och Göran och deras farbror Bertil över driften av företaget. Numera (2006) är det Ingmar och Göran som är ensamma ägare.
Stubbabo Torp under Stora Elgebo i rote 8 i Åkers socken. Det hette egentligen Södra Gruvbäcken men kallades allmänt för Stubbabo. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 256.
Stubbafällorna Gammal bebyggelse i norra delen av skjutfältet.
Stubbaliden Anges 1937 som backar på vägen mot Svenarum - vid sockengränsen - i Torp i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Stubben Ett torp som finns kvar än i dag (?). Det ligger under Harfall i Häradsköps rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 291. (Inlagt 040808)
Studieförbundet Vuxenskolan  
Studstorp Gård i Tofteryd alldeles vid skjutfältet. Här finns domarringar. 1667 talas om en Swän i Studstorp. 1686 förekommer stavningen Stustorp.(Inlagt 041230)
Sturegatan En av köpingens längsta gator som går i öst-västlig riktning från nära Lagan till nära Grönelund.
Sturegatskrysset Korsningen Storgatan - Sturegatan, som förr var ganska olycksdrabbad,
Sturehallen Den varuhall som Bertil Andersson startade invid Sturegatan. Den flyttades i mitten av 1970-talet fram till torget (när kvarteret bebyggdes med bostadshus) och fick då namnet Torgcenter. Se även Torgcenter.
Stustorp Se Studstorp. (Inlagt 031225)
Stutamötet Anges 1937 som en mötesplats för ungdom, stället där vägarna från Älgamo i Frostås och Apelås i Tofteryds socken möts. (Inlagt 031225)
Ståhlastugan Ligger i Mörkhult och adressen är i dag (2004) Mörkhult Ståhlastugan.
Stålmåttband Ett företag som drevs av Helge ”i Mo” Johansson på 1960-talet vid Logatan-Gjuterigatan där senare Åbergs Industri var och ännu senare Tecknit. (Inlagt 060809)
Stärkorydh Anges 1251 som stavningen för Starkeryd (Inlagt 040808)
Stövlan Anges 1937 som en åker i Fryebo i Tofteryds socken som liknar en stövel. (Inlagt 031225)
Sudhra naesiom Stavning 1424 för Södra Nässja i Åkers socken. (Inlagt 040808)
Sundbergs hörn Sundberg hade sin rörelse vid korsningen Storgatan - Artillerigatan (gamla Tofterydsvägen). Sundbergs måg Aronsson tog senare över verksamheten. Platsen kallades Sundbergs hörn,
Sundbergs lagård  
Sundbergs vattenfall  
Sundbergshult Låg i södra delen av Skillingaryd - några hundra meter norr om Folkparken. Det fanns en övergång vid järnvägen och rester av den finns än i dag (2004). Ladan vid Sundbergshult försvann kring 1970. Läs mer i Skillingarydsbygden 1985 sidan 13.
Sundsängen Anges 1958 som betesmark i Torrmyra i Hagshults socken och 1937 som en äng. (Inlagt 040808)
Sune Sandbergs  
Sunnerbo Gammal bebyggelse i norra delen av skjutfältet. Anges på kartan som sankmark i Hohult i Tofteryds socken. (Uppdaterat 031225)
Superdupia Ett varumärke och namnet på en webbplats av Pia Jonsson, Skillingaryd, och per Liljeqvist, Anderstorp. Pia arbetar med konst och design och utbildade sig åren 1997-2001 och ställde för första gången ut på egen hand 2001 och för första gången i Skillingaryd 2005. (Inlagt 060809)
Surpölen Anges 1937 som en åker i Skog i Tofteryds socken där det finns en vattenpuss. (Inlagt 031225)
Svahns VVS-Service Företag på 1970-talet som drevs av Kjell Svahn.
Svanaholm Torp i Tofteryd som numera är rivet.
Svante på tappen Svante hade sin bensinstation Nynäs med däckverkstad vid gamla Åbergs vid korsningen Storgatan - Sturegatan.
Svantes undergång

Smeknamn på undergången vid Sturegatan. Det syftar på Lars-Evert ”Svante” Svensson som bor en bit upp på Sturegatan väster om järnvägen . (200329)

Svartakärr Anges på kartan 1958 som ett kärr i Jönshult i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Svartbäcken En bäck i Harfall i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 289. (Inlagt 040808)
Svartegöl Anges på kartan 1958 som en göl i Torp i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Svartegöl Anges på kartan 1958 som en göl i Torrmyra i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Svartgölen Ligger nära Pålskog.
Swedbo Hugo Gabrielsson AB Företag som startade 1982 eller tidigare.
Swed-Form Företag startat av Nils-Yngve Nilsson. Se även Möbelsnitz.
Swedformgatan Den del av nuvarande Ljungberghsgatan som låg närmast Swedform.
Swed-Style Swed-Style startades i Skillingaryd 1974. 1981 flyttade företaget till Vaggeryd.
SVHK Förkortning för Skillingaryd/Vaggeryds Handbollsklubb, bildad 1971 och numera med namnet HK Vaggeryd.
Sven Larssons bäck Bäck i Elgebo. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 265.
Svennes första seger En bok skriven av Rune Storck 1954. Det var Runes tredje bok. (Kompletterat 041230)
Svenningsons Kemikalieaffär Låg på Skolgatans östra sida bredvid Skånebageriet samt en tid vid torget. Ägare var Curt Svenningson.
Svenningsons Kemisk Tekn AB Företag (fanns säkert 1979)
Svensaträdan Anges 1937 som en åker i Fåglabäck i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Svensbygget (Åker) Backstugan under Föreberg Norregård i Förebergs rote i Åkers socken. Stugan kallades i dagligt tal för Stakafällan. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 243.
Svensbygget (Åker) Torp under Linnås i Pålskogs rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 175.
Svenska flaggans dag Svenska flaggans dag den 6 juni firades bland annat på 1950-talet på Movallas fotbollsplan.
Svenskullen En backstuga under Nässja Västergård i Nässja rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 317. (Inlagt 040808)
Svenslaggen Anges 1937 som en mad vid Väshult i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Svenssons hjulfabrik I mitten av 1920-talet (senast 1924) startade Gustav Svensson Svensson & Co Hjulfabrik. Han byggde sin fabrik i kvarteret Hyveln 6 - Hovslagaregatan 6 Verkstaden förstördes vid en brand 1924 men den återuppbyggdes. .
Svenssons Ramar Firma H. Svenssons Ramar drevs av Holger Svensson och fanns på Stationsplan 1 (Thulinshuset). Företaget startade 1979 eller tidigare.
Svenssons Skomakeri Startades av Johan Svensson. Läs mer under Skomakarn. (Inlagt 061229)
Svenstorp Ligger i Tofteryds Klockaregård i Tofteryds socken med i dag (2004) adressen Tofteryd Svenstorp. (Uppdaterat 031225)
Sveriges bästa sjua En badmintontävling som 1974 såg Skillingaryds Badmintonklubb som segrare.
Sveriges Filatelistförbund

Frimärkssamlarnas och vykortssamlarnas förbund som sedan sommaren 2007 har sitt förbundskansli förlagt till Stationsgatan 3, 3 våning i Skillingaryd. Man delar sedan dess sina lokaler med skillingaryd.nu. (200322)

Svettbandet En musikgrupp bildad till Tofterydsrevyn 2004. I gruppen ingår Andreas Staberg, Jakob Toftgård, Björn Sandberg, Alfred Toftgård, Joel Staberg, Joakim Toftgård och Jonathan Mourtada. Se bild här. (Inlagt 040808)
Svinakällan Anges 1937 som en källa i Fryebo i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Svinalyckan Anges 1937 som en åker i Järnboda i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Svinavad Terräng i Torp i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Svinhusåker Anges 1937 som en åker i Fryebo i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Svinsjön Sjö i närheten av Basseberg i Åkers socken.
Svältegöl Anges på kartan 1958 som en göl i Torrmyra i Hagshults socken. 1937 berättas att det inte finns någon fisk i gölen. (Inlagt 040808)
Svänö Björkelund  
Svärtelaggarna Anges på kartan 1958 som terräng i Järnboda i Hagshults socken. 1937 noteras det som mossmark. (Inlagt 040808)
Svärtö Anges på kartan 1958 som en mossholme i Jönshult i Hagshults socken och 1937 som en ö i Dala mosse. (Inlagt 040808)
Sylen Kvarter vid korsningen Sturegatan - Östra Allégatan och här byggde bostadsstiftelsen 1973.
Systembolaget Är självfallet just Systembolaget vid torget i Skillingaryd.
Systrarna Fagerhult Den blomsteraffär som Birgit och Iris Nilsson hade.
Systrarna Franssons  
Systrarna Johannesons Systrarna Johannesons Café & Conditori startades på Skolgatan 5. Huset finns kvar än i dag (2004). De flyttade kaféet till Stationsgatan kring 1942, men det totalförstördes av en brand 1971. Ny lokal blev den nuvarande - Jonsons Konditori - på Stationsgatan.
Systrarna Rydéns  
Så minns jag Skillingaryd En serie böcker skrivna av Rune Storck. Den första utkom 1990. Fyra delar med denna boktitel gavs ut 1990-1993. (Kompletterat 041230)
Så minns vi Skillingaryd En bok utgiven av Rune Storck 1994 och där ett antal journalister berättar minnen. (Inlagt 041230)
Sågaregården Ligger i Ryd i Tofteryd med i dag (2004) adressen Tofteryds-Ryd Sågaregården.
Sågen (Hagshult) Hus som i dag (2004) har adressen Boda Sågen.
Sågen (Åker) Torp under Stora Elgebo i rote 8 i Åkers socken. Det anges år 1792 som nybygge. Det låg utmed Österån. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 252.
Sågen (Åker) Backstuga under Stora Elgebo i rote 8 i Åkers socken. Det låg strax ovanför torpet Sågen och är numera borta. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 254.
Sågen (Åker) Backstuga under Bockebo i Elgebo rote 8 i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 270.
Sågen (Åker) En backstuga som låg i Galtås i Björnaryds rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 303. (Inlagt 040808)
Säldeberget Backstuga under Mässeberg (rote 1) i Åkers socken. Har också kallats Berget. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 60). Säldeberget har i dag (2006) postadress Skillingaryd, får el från Vaggeryds Elverk, tillhör Stengårdshults församling och Virvhults by. Här bor i dag familjen Ignell. (Kompletterat 051205)
Säldehagen Torp under Kåveryd i Kylås rote i Åkers socken. Huset byggdes på 1770-talet. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 153. Adressen är i dag (2004) Kåveryd Säldehagen.
Särskolan På Fågelforsskolan finns särskolans yngregrupp och äldregrupp.
Särskolefaddrarna  
Sävkärret. Backstuga under Mässeberg (rote 1) i Åkers socken. Kallades även Dunderhyttan. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 69). har i dag (2004) adressen Mässeberg Sävkärret.
Sävsjö Trävaru & handels AB  
Södergård (Hagshult) Ligger i Gräshult med i dag (2004) adressen Gräshult Södergård.
Södergård (Hagshult) Ligger i Järnboda med i dag (2004) adressen Järnboda Södergård.
Södergård (Hagshult) Anges 1930 ligga i Jönshult i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Södergård (Hagshult) Ligger i Rösberga med i dag (2004) adressen Rösberga Södergård.
Södergård (Hagshult) Anges 1930 ligga i Torp i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Södergård (Hagshult) Anges 1930 ligga i Väshult i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Södergård (Tofteryd) Ligger i Linneryd med i dag (2004) adressen Linneryd Södergård.
Södergård (Åker) Ligger i Föreberg med i dag (2004) adressen Föreberg Södergård.
Södergård (Åker) Ligger i Uljeshult med i dag (2004) adressen Uljeshult Södergård.
Södergård (Åker) Ligger i Äddebo med i dag (2004) adressen Äddebo Södergård.
Södergården (Hagshult) Ligger i Fryebo med i dag (2004) adressen Fryebo Södergården.
Södergården (Hagshult) Ligger i Väshult med i dag (2004) adressen Väshult Södergården.
Södergården (Tofteryd) Ligger i Sjöeryd med i dag (2004) adressen Sjöeryd Södergården.
Södergården (Tofteryd) Ligger i Gimmarp i Tofteryd med i dag (2004) adressen Tofteryds-Gimmarp Södergården.
Söderpartiet  
Södra Bruk Götaströms Bruk kallades förr Södra Bruk i motsats till Götafors i Byarums socken. (Uppdaterat 031225)
Södra Galtåås Anges 1686 och med det avses Södergård i Galtås i Åkers socken. (Inlagt 040808)
Södra Grohult Gård under Sjöaryd strax öster om Linnesjön i Tofteryds socken. (Uppdaterat 031225)
Södra Gruvbäcken Torp under Stora Elgebo i rote 8 i Åkers socken. I folkmun kallades torpet för Stubbabo. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 257.
Södra Gruvebäck Anges 1930 till Älgebo i Åkers socken. (Inlagt 040808)
Södra Hagen Anges 1937 som en hage i Torp i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Södra Järnvägsgatan Gatan som löper längs med järnvägens västra sidan söder om Källeliden. Den allra sydligaste delen från Bäckstigen hette förr Hultgatan.
Södra Jönshult Ryttartorp (nummer 67) i Hagshult. Läs mer i boken Mellan Härån och Rasjön 1982 sidan 57.
Södra Linneryd  
Södra Lycka Backstuga under Hagstad i Bissefälls rote i Åkers socken. Huset byggdes år 1800. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 186.
Södra Lycka Torp under Hylteryd (rote 6) i Mörkebo i Åkers socken. Det ligger längs vägen i Mörkebo by. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak (sidan 209).
Södra Lycka Ett torp under Nässja Södergård i Nässja rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 312. (Inlagt 040808)
Södra Lyckan Ligger i Mörkebo med i dag (2004) adressen Mörkebo Södra Lyckan,
Södra Lycke Ligger i Ljungberg med i dag (2004) adressen Ljungberg Södra Lycke.
Södra Lycke Ligger i Stenvadet med i dag (2004) adressen Stenvadet Södra Lycke. Ett smeknamn förr i tiden var Flurra.
Södra Löffällorna Ligger i Hultsgärde i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Södra Moliden Gammal bebyggelse i södra delen av skjutfältet.
Södra Molycketrädan Anges 1937 som en åker i Älgebo i Åkers socken. (Inlagt 040808)
Södra mosse Åkermark i Holma i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Södra Nässja Del av Nässja i Åkers socken. (Inlagt 040808)
Södra Rösberga En del av Rösberga i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Södra Sjöaryd  
Södra Skogsvägen En gata i Klevshult.
Södra Slättakanten Där man spelade fotboll och där det fanns lite hus.
Södra Torp (Södratorp) Ligger i Frostås i Tofteryds socken med i dag (2004) adressen Frostås Södratorp. (Uppdaterat 031225)
Södra Trädgårdsgatan Den södra delen av den numera delade Trädgårdsgatan. Den går i nordsydlig riktning från Källeliden till Nya Åkersvägen.
Södra udde En udde nära Grohultsviken vid Linnesjön.
Södra vägen Vägen längst i söder i Skillingaryd, därav namnet.
Södraberg Ligger i Åker med i dag (2004) adressen Åkers-Ryd Södraberg. Här har det funnits en backstuga som låg under Ryd, Föreberg-Lillegårds rote i Åkers socken. Den revs omkring 1875. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 233.
Södragärde Anges 1937 som en åker i Apelås i Tofteryds socken, (Inlagt 031225)
Södre hage Anges 1937 som en hage i Järnboda i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Södredal Anges 1937 som en åker i Fåglabäck i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Sölvebäcken Anges 1937 som ett tillflöde till Linnerydssjön från kyrkbyn i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Sölvesborg Trading Ett företag som 2006 etablerade sig i Skillingaryd med ett nybygge på Götaström. Läs mer. (Inlagt 061229)
Söndagsskolan Bedrivs av flera församling. Missionskyrkan startade sin 1881. Före dess fanns söndagsskola i bland annat Pukarp och Fåglabäck. Läs mer i boken Skillingaryds Missionsförsamling 100 år sidan 27.
Söndax Verksamhet för barn från fyra år i Skillingaryds Missionsförsamling med aktiviteter under gudstjänsttid. (Inlagt 051205)
Sörgården (Hagshult) Ligger i Jönshult med i dag (2004) adressen Jönshult Sörgården.
Sörgården (Hagshult) Ligger i Torp i Hagshult med i dag (2004) adressen Hagshults-Torp Sörgården.
Sörgården (Skillingaryd) Servicehuset där äldre bor, tidigare benämnt ålderdomshem. Invigdes den 20 april 1968 av socialminister Sven Aspling. I slutet av 1983 står ombyggnaden klar och då har 24 nya servicelägenheter byggts vid Berggatan. På Sörgården finns boendeavdelningarna Kullen, Hagen, Gullvivan, Gläntan och Ängen. Här finns också en terapiavdelning, en lokal ofta kallad Träffpunkten, med mera. BILD 1 NUMERA PRIVATLÄGENHETER BILD 2 SKYLT (200503)
Sörgården (Tofteryd) Ligger i Boarp med i dag (2004) adressen Boarp Sörgården.
Sörgården (Tofteryd) Ligger i Fastorp med i dag (2004) adressen Fastorp Sörgården.
Sörgården (Tofteryd) Ligger i Hult med i dag (2004) adressen Hult Sörgården.
Sörgården (Tofteryd) Ligger i Nåthult med i dag (2004) adressen Nåthult Sörgården.
Sörgården (Åker) Ligger i Kyllås med i dag (2004) adressen Kyllås Sörgården.
Sörgården (Åker) Ligger i Mässberg och har i dag (2004) adressen Mässeberg Sörgården.
Sörgården (Åker) Ligger i Gimmarp i Åker med i dag (2004) adressen Åkers-Gimmarp Sörgården.
Sörgården (Åker) Ligger i Gisslaköp med i dag (2004) adressen Gisslaköp Sörgården.
Sörgården (Åker) Ligger i Linnås med i dag (2004) adressen Linnås Sörgården.
Sörgårdsområdet Bostadsområde på väster. Första villan stod klar 1976.
Sörgårdsskolan Den skola som byggdes på 1960-talet på Sörgårdsområdet.
Sörgårdsvägen  
Sörgårn Det dagliga namnet på gården Solhem. Nu ligger äldreboendet Sörgården på platsen.
Sörskog (Tofteryd) Skogsmark i Torp i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Sörskog (Åker) Ett torp under Mässeberg (rote 1) i Åkers socken. Läs mer i Bak huggen knut och torvat tak (sidan 67)
Söråsen Anges 1937 som en ås i Frostås i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Sörängen (Hagshult) Anges på kartan 1958 som betesmark i Torrmyra i Hagshults socken. (Inlagt 040808)
Sörängen (Tofteryd) Anges 1937 som en äng i Studstorp. (Inlagt 031225)
Sörängen (Tofteryd) Terräng vid Tofteryds Klockaregård - eventuellt också en byggnad - i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Sörängsön Anges 1937 som en skogsmark i Studstorp i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
Sörö En backstuga som låg under Galtås Södergård i Björnaryds rote i Åkers socken. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 305. (Inlagt 040808)
Namn Information
TAG Redovisning Handelsbolag Ett företag registrerat under 2006 av Karin Eva Marianne Persson, Skillingaryd och Sven Olof Persson. Verksamheten består i att tillhandahålla redovisningstjänster och deklarationshjälp. Även rådgivning och konsultation avseende företagsekonomiska frågor ingår. (Inlagt 061229)
Talgoxen Namn på ett av de två spåren vid nya Sörgårdsskolan från hösten 2004. Det andra spåret kallas Bofinken. (Inlagt 041230)
Talla sjö

Det berättas 1937 att det avser Hagsjön i Hagshults socken och att det bodde en gubbe vid namn Tall i en stuga vid sjön. (Inlagt 041230)

Tallas Viktor Tall bodde på det lilla hemmanet Backen i Gräshult. Han var en finsnickare och tillverkade skåp, inredningar, fönster och dörrar. Han tillverkade även likkistor vid behov. Huset kallades för Tallas. Tallas anges på kartan 1958 som terräng i Torp i Hagshults socken. (Kompletterat 041230)
Tallbacka Ligger i Nyholm med i dag (2004) adressen Nyholm Tallbacka.
Tallgatan En gata i Klevshult.
Tallgläntan Ligger i Åker med i dag (2004) adressen Åker Tallgläntan.
Tallhöjden Ligger i Uljeshult med i dag (2004) adressen Uljeshult Tallhöjden.
Tallnäs Se Stiftsgården Tallnäs.
Tallstigen En av gatorna på Alshultsområdets västra sida.
Tallvik Ligger i Torrmyra i Hagshult i dag (2004) adressen Torrmyra Tallvik.
Tandläkare Lindahl Tandläkare som har sina lokaler vid Artillerigatan.
Tandvården Skillingehus Den privatklinik som öppnade i delar av folktandvårdens gamla lokaler i Skillingehus hösten 2004. (Inlagt 041230)
Tassen Klubbtidning i mitten av 1990-talet för Vaggeryds Brukshundsklubb. (Inlagt 041230)
Tattarekullen Anges 1937 som en kulle i Fryebo i Tofteryds socken. (Inlagt 031225)
TB-Profil Bolaget som drivs av Tony Beiving och som driver OK/Q8 med mera. (Inlagt 051205)
Tecknit Företag som ingår i Stilexo med verksamhet på Logatan.
Ted Smörgåsbutik Företag som dris av Ted Engdahl, tidigare i KD-huset på Skolgatan, senare i gamla Radio Foto på Storgatan 10 (200323)
Tegelbruket Gammal bebyggelse i norra delen av skjutfältet. Kallas även Aspåsen. Här fanns det förr ett tegelbruk.
Tegnérgatan Gata på Eksområdet där barnstugan Bullerbyn finns,
Telefonstationen Skillingaryd fick 1892 telefonstation för åtta abonnenter. Den var först i Thelanders hus vid torget men flyttades 1933 till Smålandsbankens hus (Stationsgatan 3), Telefonstationen automatiserades 1957.
Templum Dianae En byggnad på Tallnäs. Läs mer under Gula paviljongen. (Inlagt 061229)
Templum Christi En byggnad på Tallnäs. Läs mer under Gula paviljongen. (Inlagt 061229)
Tennisbanan Det gängse namnet på tennisbanan, särskilt om den gamla tennisbanan vid Fabriksgatan–Läkargatan.
Tennisklubben Skillingaryds Tennisklubb startade 1952. Före dess hade Skillingaryds IS från 1948 tennis.
Tentorp Tentorp AB startades 1988 av Sigvard Torpman med verksamhet på Fabriksgatan 45.
Terapin Terapilokalen på Sörgården, även kallad Träffpunkten.
Terra Nova  
Textil & Stoppmöbelindustrin Ett företag som fanns åtminstone i slutet av 1970-talet. Hade telefon 70030.
Textilslöjden Finns på Fågelforsskolan.
Texaco Bensinstation som låg vid korsningen Norra Allégatan - Storgatan, nordöstra sidan. I dag (2004) finns det bostadshus här.
Texaco Petersons Bil & Maskinservice Företag som drevs av Lars Pettersson och som han startade 1979 eller tidigare.
The Experience Musikgrupp med Annelie Jonsson och Weine Rapp. Hemsida
Thelanders Post, affär, telestation vid torget. Här fanns också en pappers- och bokhandel. Revs eventuellt 1944. En uppgift säger att huset byggdes redan 1851. Namnet kommer av Skillingaryds förste postmästare, Carl Thelander född 1819, död 1901. Carl kom till Skillingaryd 1853.
Thelanders hörna Ur boken Mellan Härån och Rasjön 1983 sidan 73 talas om: På andra sidan landsvägen vid staketet norr om Slätten (Thelanders hörna). Robert Andersson skriver i en artikel: Emil kör bort sin grålle till Thelanders hörn.
Thelanders Tapetserarverkstad  
Thelanderstugan Storstugan i hembygdsparken, som flyttats dit från torget
Thelins En av de två gamla gårdarna i Klevshult. Den andra var Karlsborg. Thelins hade ett stall norr om Hagshultsvägen som kallades Hållestallen
Thelinska fastigheten Vid Vasagatan.
Thorstorp (Thorsbo) Ett torp under Häradsköps rote i Åkers socken. Kallades även Thorsbo. Stugan finns kvar. Läs mer i boken Bak huggen knut och torvat tak sidan 282. (Inlagt 041230)
Thulinabäcken Ett förr allmänt namn på Gropabäcken i trakten av Idrottsgatan. (Inlagt 041230)
Thulins Den största kvartersbranden i Skillingaryds historia inträffade den 6 september 1961, när Thulins Vagnfabrik brann ner till grunden. Thulins låg i nuvarande kvarteret Saturnus, söder om Sturegatan och väster om Skolgatan. Företaget Thulins startade troligen 1875.
Thulins Brukshandel Affären var inrymd i östra delen av Thulinfastigheten.
Thulinshuset Det i dag gula huset alldeles nordost om stationen. Det är byggt omkring 1880. Här har det varit en mängd affärer som Einar Tillys, Konsum och tryckeriet.
Thunanders Korvkiosk vid korsningen Sturegatan - Storgatan åt nordväst. Olof Thunander lade ned rörelsen kring 1973-74.
THX-kliniken Fanns på 190-talet, troligen i olika lokaler på Skolgatan. Ett tag var den inrymd i Åkerstigs fastighet. Möjligen var den också inrymd ett tag hos John Bengtssons på Storgatan.
Tillys Affär på Stationsgatan - nuvarande Jonsson