Tofteryds Sockens Hembygdsförening www.Skillingaryd.Nu
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Här följer flera artiklar

Artikel ur Finnveden Fredag v 46/1994 (ska senare redigeras och kompletteras med bilder):

Hembygdsföreningen fyller 60:
”Ständige sekreteraren” avgår
Bildtexter:
1 Joel framför Bengtsbostugan
- Bengtsbostugan var den första byggnaden vi fick till hembygdsparken, säger Joel Andersson, föreningens ”ständige sekreterare”.
2 Joel vid Thelanderstugan
Thelander hade affär vid torget in Skillingaryd och den här stugan var främst lagerlokal. För cirka 50 år sedan revs affärslokalen, men den andra byggnaden räddades för eftervärlden och finns i hembygdsparken.

1934 bildades Tofteryds Sockens Hembygdsförening och en av initiativtagarna var Joel Andersson. Han valdes till sekreterare och har innehaft den sysslan ända sedan dess. Till årsmötet på måndag har han dock lämnat in sin avskedsansökan. Han tycker att åldern tar ut sin rätt, till sommaren fyller Joel 91 år.
Få människor har lagt ned ett sådant ideellt arbete för förening som Joel gjort. Trots att han är pensionär sedan mer än 20 år tillbaka är vardagen fylld av arbete med frågor som ligger en sann hembygdsvän varmt om hjärtat. Trots att han är skåning från början och inflyttad till Tofteryd på 1920-talet, är Tofteryd med omnejd det han värdesätter bland det mesta i livet.
Nu ska ingen tro att Joel tänker koppla av hembygdsarbetet bara för att han slutar som sekreterare. Nej, Joel har ständigt något nytt på gång. Han forskar i de mest skilda hembygdsfrågor, men han är noga att betona att han långt ifrån är ensam om att arbeta med hembygdsfrågor. Det finns många andra som lägger ned oräkneliga timmar på att bevara hembygdshistoria.
Kören arbetade
Joel är något av ett levande uppslagsverk när det gäller hembygden. Trots att han passerat de 90 är det inget fel på minnet.
- Vi hade länge pratat om att bilda en hembygdsförening i Tofteryd och arbetade inom hembygdskören för en sådan, säger Joel med lite bitterhet i rösten.
Det blev nämligen ingen förening i själva Tofteryd utan en för hela socknen. Det var sågverksägaren Simon Andersson som i kommunalfullmäktige motionerade om en hembygdsförening för hela socknen. Skillingaryd blev då i stället den ort som fick hembygdspark.
Thulin-Friberg
I hembygdsföreningen valdes Nils Georg Thulin till ordförande, Joel Andersson till sekreterare och Simon Andersson till kassör. Ordförande och kassör har man bytt flera gånger sedan dess, men inte sekreterare. Nuvarande ordförande är Allan Friberg, Studstorp, och kassör Jan Johansson, Skillingaryd.
- Vi var noga med att redan från början poängtera att det i styrelsen skulle vara en jämn fördelning av ledamöter från socknens olika delar och så har det varit hela tiden, säger Joel.
Han känner själv mycket även för det som ligger utanför själva Tofteryd, men självfallet klappar hjärtat lite extra för just den bygd man bor i.
Hembygdsföreningen har hela socknen som sitt arbetsområde plus att även Hagshults socken ingår.
Jarl agerade
Våren 1934 sa kommunalfullmäktige ja till att en förening skulle bildas och den 20 juli hölls det första mötet. Före dess hade hembygdskören börjat arbeta för en en hembygdspark. Man samlade pengar för att köpa den så kallade Bengtsbostugan, som låg strax utanför Skillingaryd.
Oskar Jarl hade köpt stugan för att rädda den och genom fester och annat kunde hembygdskören få in de 800 kronor som stugan kostade. Det var en stor summa på den tiden.
Så småningom hade man enats om en lämplig plats för hembygdsparken, vilken kunde invigas i samband med Storsöndagen den 2 augusti 1936. Hembygdskören lämnade även över 500 kronor i tvåkronor till hembygdsföreningen.
Första skolan
Nästa hus som hamnade i hembygdsparken var Thelanders magasin, vilken stod invid hans affär på Skillingaryds torg. I den lokalen fanns Skillingaryds första skola, troligen redan omkring 1850. Huset används i dag som vandrarhem och en del är inredd som en skolsal. Det var 1938 som huset flyttades till hembygdsparken.
1941 flyttades en 1700-talsbod från Nydala till hembygdsparken och 1967 var det dags för en smedja från Ålaryd att hamna på tomten. Senare har även Ljungberghs magasin i Skillingaryd funnit en ny plats i hembygdsparken.
Hantverk visas
Hembygdsföreningen sysslar framför allt med att vårda den fina hembygdsparken och alla saker som finns i lokalerna. Bland det mest sevärda är den vagnsutställning och det industrimuseum med gamla hantverk som finns i Ljungberghs magasin. Ute i Tofteryd har också Joel samlat på sig en mängd saker som tillhör föreningen, men som inte får plats i Skillingaryd. Det är också bra att man sprider lite av det som samlas in till olika delar av socknen.
Joel Andersson har fått i stort sett alla utmärkelser man kan få inom hembygdsrörelsen och det blir inte lätt för övriga i styrelsen att på måndag kväll hitta en lämplig gåva som tack det arbete Joel har lagt ned.
Per Bunnstad

Skillingaryds hembygdspark:
Bengtsbostugan räddas för eftervärlden

Artikel ur Finnveden Fredag nr 38/1997

Bildtext:
Lars-Henrik Olsson, Håkan Johansson och Uno Jonsson ser till att det inte kommer att läcka in längre i Bengtsbostugan.


1936 flyttades Bengtsbostugan till Skillingaryds hembygdspark och flera gånger har tidens tand gjort att den behövt renoveras. Redan för 5-6 år sedan konstaterades att taket var i behov av förbättring och nu har hembygdsvännerna gjort slag i saken: Några av medlemmarna med ordförande Håkan ”Pinebo” Johansson, Uno Jonsson, Lars-Henrik Olsson och Rune Andersson i spetsen ser till att delar av taket förses med ny papp, det läggs kopparplåt och så vidare. Och ovanpå allt blir det precis som tidigare torvtak.
Skillingaryds Hembygdskör låg bakom tillkomsten av Skillingaryds Hembygdsförening och hembygdsparken. 1934 startade hembygdsföreningen.
Bengtsbostugan blev den första byggnad som flyttades till hembygdsparken. I februari 1935 kom till timret och året därpå var stugan uppmonterad.
Fältskären
Stugan har en verklig historia. Den låg i Bengtsbo strax väster om Skillingaryd där den var bostad för fältskären, militärläkaren. Det fanns tankar att flytta huset till gamla I12 i Skillingaryd men det visade sig inte vara möjligt.
Den 2 augusti 1936 invigdes hembygdsparken och då var också Bengtsbostugan uppförd. Två år senare tillkom nästa byggnad i hembygdsparken, Thelanderhuset som flyttades från centrum.
1941 uppfördes en 1700-talsbod på området, vilken kom från Nydala. 1967 kom nästa byggnad, en smedja som flyttades från Ålaryd.
Efter detta har ytterligare en byggnad flyttats till hembygdsparken, Ljungberghs magasin som kom från Källeliden på 1980-talet.
Hembygdsparken är inte bara vacker, historiens vingslag känns också tydligt. Synd bara att inte fler är intresserade av att arbeta med att hålla stugorna i ordning och ordna aktiviteter. Styrelsen får dra ett mycket tungt lass.
Per Bunnstad