Banken i Skillingaryd www.Skillingaryd.Nu
Banken har oftast varit beteckningen på Sparbanken, senare Föreningssparbanken. Den var i många år inrymd i tornhuset på Storgatan, det som ligger vid Kaffegastans slut,
Detta hus byggdes troligen 1906 av Tofteryds sockens sparbank, vilken hade startat 1877.
Husbygget föregicks av långa stridigheter. Två ordinarie årsstämmor med huvudmännen samt nio extra sammanträden förutom kommittésammanträden fordrades innan bygget kunde sättas igång.
Kostnaden för bygget uppgick till 18.000 kronor och inrymde förutom banklokal även bostäder och sedermera landsfiskalskontor. Banken var kvar här tills man 1954 flyttade in i de nuvarande lokalerna längre söderut på Storgatan.
1955 flyttade P. Eriksson in i gamla sparbankshuset med sin sportaffär.
1920–27 var posten inrymd i fastigheten.
Bland de bankanställda kan under årens lopp nämnas K.G.Toll, A J Friberg, Johan August Bengtsosn, Åke Jörnrot, fröken Hjertstedt.
Det fanns också ett landsfiskalkontor i huset (på andra våning), Här jobbade kronolänsman Albert Fredrik Josua Lindqvist född 1855, kronolänsman Johan Algot Vijkmark född 1870 (titulerades senare landsfiskal), landsfiskal Elmer Smith, landsfiskal Gustaf Claesson, landsfiskalbiträde Einar Forsberg och skrivbiträde Iris.
Bröderna Johansson hade möbelaffär i huset till 1965.