Hus i Skillingaryd med omland www.Skillingaryd.Nu
Till startsidan för hus i Skillingaryd

Källeliden

Allmänt om Källeliden

Källeliden har i alla tider varit det dagliga talet på liden upp mot gamla Skillingaryds by, den östra delen av Valdshultsvägen från Åkersvägen ned till järnvägen. Här fanns förr flera affärer. På 1990-talet ändrades namnet på denna sträcka officiellt till Källeliden. Det är kring tio fastigheter som i dag har adress Källeliden.

Foto där inte annat anges: Bertil Pettersson

Källeliden vid järnvägsövergången. Foto efter färgfoto

Artillerigatan kring 1950 och längst bort ses Källeliden.


En del av ett vykort från 1950-talet. Längst ned till höger Södra Järnvägsgatan 2 – det hus som brann i december 1971 och det hus som stod alldeles invid järnvägen och som omkring 1958 blev klubbstuga åt SIS och som då flyttades ut till gamla isbanan.
I mitten ses Bertil Magnussons hus – som revs sommaren 2008 – med verkstad.
Här kan man också bland annat se Boberg & Bengtssons och en del av den så kallade Köpmangården. Foto: Okänd


Skillingaryds med en detalj från ett flygfoto 1933 eller tidigare.
vi kommer senare med en mer utförlig bildtext. Något till höger om mitten i övre kant ses stationen och Ljungberghs. Sedan ser vi Källeliden som går hitåt. Gatan parallellt med järnvägen är Västra Järnvägsgatan.Foto från: Oscar Bladh

Ett vykort från omkring 1910 med längst till höger en smedja. Vi återkommer med utförligare bildtext

 

Klicka på bilderna för att se större bilder
Källeliden 16 oktober 2004. I veckan har det anlagts en separat gång- och cykelväg från Åkersvägen ned till Järnvägsgatan.
 
Någon form av demonstration med marsch i Källeliden. kanske upp till fridhäll. Okänt årtal.
Foto: JP.
Sparkstöttningstävling i mars 1946. Nr 1 är Lennart Rydström. Bilden är tagen en bra bit upp på Källeliden.
Källeliden 1977.
Foto: Erling Hjert
En militärtrupp samlad vid Källeliden 1 och 3 den 28/2 1950.
Källeliden efter ett färgfoto Källeliden 1958. Fotograf okänd
Källdeliden vid korsningen med Åkersvägen. Foto från väster 1995 eller 1996. Källdeliden . Foto från väster 1995 eller 1996.
Källeliden från järnvägen 24/8 2004. Till vänster Elghammars och Miljöhallen och två hyreshus som ägs av VSBo. Ovanför Brunnsgatan ytterligare en röd länga med hyreshus, samt övriga hus upp mot Åkersvägen. På höger sida Bertil Magnussons hus längst ned och sedan skymtar övriga hus.
Foto: Per Bunnstad/www.Skillingaryd.Nu

Bilden till höger: Den 28/2 1950. En militärtransport. Husen i bakgrunden ligger vid korsningen Järnvägen–Källeliden–Södra korsningen.

• En artikel av Enar Skillius om Källeliden finns HÄR!

• Södra sidan med udda nummer följer här nedan

• Norra sidan med jämna nummer finns HÄR!

• Artikel med intervju med Joel Andersson om att inte riva hus finns HÄR!

Källeliden udda husnummer - södra sidan

Klicka på bilderna för att se större bilder
Foto 1958: Arkivbild Skillingaryds Fotoklubb
Ägare:
Bi

F
Adress:
Källeliden 1
Fastighetsbeteckning:
N
Byggnadsår:
19

Historik
(Sammanställt av Östbo Historiska Sällskap inför Gamla Skillingaryd om Källeliden)

Ingegerd Elghammars hus - Mattaffären – Miljöhallen (Habo)
Huset har tidigare varit prästgård i Tofteryd och flyttades troligen till Skillingaryd 1887.
Frans Gustaf Svensson f. 31 oktober 1856, kallades i allmänhet för källarmästare Svensson.
Hustrun, Anna Lovisa Håkansson, var född i Barkeryd.
I en mindre gårdsbyggnad hade källaremästare Svensson tillverkning av dricka.
Där arbetade sonen Gösta (Gustav) Svensson och svågern Hendel Håkansson, tidvis även Nils-Gustav Bengtsson.
En tid, troligen under 40-talet, var f.d. handlaren Carl Oskar Widén ägare till fastigheten. Han flyttade från Skillingaryd till Värnamo 1959.I fastigheten har funnits stall och lagerlokal,
• David Andersson hade garage här.
• Kristina (Titti) Mörks speceriaffär,
• Här startade Anton Magnusson sin cykelverkstad.
• Dessutom har här funnits en bilfirma som sålde bilar av märket Ford.
• C. A. Petterssons Charkuteriaffär, som 1910 flyttades till Storgatan 10.
• Anna Kvists Modeaffär
• Systrarna Ahlgrens Sybehörsaffär.
• Mjölkaffär på 1940-talet
• Allan Janssons möbeltillverkning
• David Anderssons El-tillbehör
• Helmer Haraldssons nederlag av svagdricka
Gustav Elghammar ägde också fastigheten några år efter 1959, men överlät den senare till sonen Lennart.
1971 eldhärjades fastigheten varefter den revs och ersattes men ett nytt hus på samma plats.
1973 flyttade Lennart och Ingegerd in i det nya huset. Även detta blev delvis brandskadat 1990.
Många kända skillingarydsbor har varit hyresgäster i fastigheten såsom David Thulin, J.A. Karlsson, Hendel Håkansson, Gustaf Andersson, Leopold Levstic, Albert Johansson, Ingvar Ahlin, -- Sturedahl, --Lindström, Tojvor, Sofia, familjen Pajnik, Pohorenko, Maria och två flickor från Blekinge.

Ur boken Bränder:
Elghammars brann 1971
Köpman Lennart Elghammars fastighet på Södra Järnvägsgatan 2 eldhärjades på den 11 december 1971.
Det var Skillingarydsbon Seth Andersson som var först på plats och fick ut en av hyresgästerna som svimmade i hans armar. Ytterligare två räddade sig ut och alla tre fick föras till Värnamo lasarett för vård av sina chockskador.
Skillingehus som ligger mitt emot brandplatsen på andra sidan järnvägen var ett tag hotat genom att det låg under röken med risk för gnistor.
Ett bryggerilager med 30.000 flaskor julmust var också hotat men kunde räddas.
Tusentals nyfikna skillingarydsbor och många från dansen i Skillingehus samlades runt brandplatsen och ställde till med problem för brandkårens arbete.
– Jag minns mycket väl den här branden och blev mycket orolig när jag kom hem till Skillingaryd. Vi hade varit på ishockey när vi anlände till klubblokalen och såg branden. Först trodde jag att det var hos oss det brann. Vi bodde ju bara två hus längre bort, berättar Per Bunnstad.

Ur boken Bränder:
Brand på Södra Järnvägsgatan
Brand i villa på Södra Järnvägsgatan 4 i Skillingaryd den 19 juli 1990. Branden startade i köket. Vid brandkårens ankomst var hela våningsplanet rökfyllt med stor risk för övertändning. Skillingaryds rökdykare sattes in med uppgift att kyla brandgaserna, genomsökning samt att lokalisera och släcka brandhärden.
Vaggeryds rökdykare fick i uppgift att ta hål på taket, ventilera och släcka en brand på krypvinden.
Den här branden blev ett skolexempel på hur den nya tekniken med Fogfighter-strålröret fungerar. Genom att snabbt och med små vattenmängder kyla ner brandgaserna minskade risken för övertändning samtidigt som sikten förbättrades
Vattenskadorna blev mycket små och Karl-Erik Granstrand som kom på besök, var förvånad över hur vi kunnat släcka branden utan vattenskador.
En bidragande orsak var också att inga fönster gått sönder med syretillförsel som följd.
Huset hade uppförts efter en tidigare brand nästan 20 år tidigare.

Klicka på bilderna för att se större bilder
Boberg & Bengtssons 1942. Fotograf okänd   Foto JP. Årtal okänt.
Källeliden i januari 1980 med huvudbyggnaden som åtminstone strax innan det revs kalaldes för Köpmansgården. Foto: Per Bunnstad
 
 
 
Ägare:
Bi

F
Adress:
Källeliden 3 (A)
Fastighetsbeteckning:
N
Byggnadsår:
1918 ca (hitflyttat, rivet kring 1982)

Historik
(Sammanställt av Östbo Historiska Sällskap inför Gamla Skillingaryd om Källeliden)Nuvarande Prästkragen, boende för åldersdementa (denna verksamhet har nu flyttats till Vaggeryd).
Här fanns tidigare Boberg & Bengtssons.
Det gamla huset flyttades hit från Valdshult kring 1918. Det skulle ha använts till manufakturaffär. På andra våningen fanns en vind, men den var också inredd.
• Närmast gatan fanns ett stort rum. Där hade Oscar Bengtsson kontor för sitt vagnslager. (En tid hade han det mittemot på andra sidan gatan.)
• 1926 fanns Oscarias skoaffär där med Edvind Andersson som föreståndare. Göte Palm var skomakare där. Oscaria flyttades till Torget.
• 1933 tog Boberg & Bengtsson över. 1968 stängdes affären för gott. Allt såldes över disk.
Albin Boberg var med som delägare till en början, men han arbetade aldrig i affären.
Han var helt enkel finansiär. Boberg var bokhållare åt Oscar Bengtsson. Efter Oscar Bengtssons död 1921, drevs firman något år i sterbhusets namn. Nils-Gustav Bengtsson kallades ibland för Boberg & Bengtssons pojk.
I en bok från 1940-talet berättas; Nuvarande innehavaren, köpman Albin Bengtsson, började praktisera inom affärsbranschen i unga år, då han erhöll anställning i Agnesberg i göteborgstrakten. Här stannade han i nio år, varefter han kom till Klavreström till köpman Frans Lindgren. Köpman Bengtsson flyttade 1922 till Skillingaryd och i kompanjonskap med Karl Boberg startades nuvarande firma. År 1927 utgick Boberg ur firman, och sedan dess drives den av köpman Bengtsson.


Foto:Bertil Pettersson Ev foto JP Från början hade Johan på pålen bryggeri i huset. Bostadshusets hyresgäster har varit Erik Skön, ”henry ”flå-Anders” Johannesson, Herman ”Åkare” Andersson och Gustav Olander. Anton Magnusson hade cykelverkstad här. Bostadsdelen har bebotts av bland andra ”herman Åkare” Andersson. Där var också en drängkammare. Närmast på bilden var tvättstuga och mangelbod. Anton Magnusson hade cykelverkstad och sålde motorcyklar, så kallade ”baksmällare” på 1920-talet.
  Den delvis rivna gavelnj tillhör den så kallade bagarstugan. Huset är nedplockat och ska sättas upp i hmbygdsparken i Åker. Bertil Magnusson räddade huset undan grävskopan i saista sekund. Från början Johan på Pålens bryggeri, därefter lägenhet, mangelbod och cykelverkstad. Bagarstuigan. Bilden är tagen från norr. Erik och Alma Johansson med stor familj bodde här på 1920-talet.
Klicka på bilderna för att se större bilder
Foto: Bertil Pettersson
Ägare:
Husen är rivna

F
Adress:
Källeliden 3 (B)
Fastighetsbeteckning:
N
Byggnadsår:
19

Historik
(Sammanställt av Östbo Historiska Sällskap inför Gamla Skillingaryd om Källeliden)
Huset intill - Köpmansgården jämte husen bakom.
Här var det bland annat läskedryckstillverkning.
• Johan på Pålens bryggeri.
• Herman Åkare hade sitt stall här.
David Andersson är uppvuxen här.
Henry Johansson-Ljussegren bodde här
Erik Schön bodde här då det brann 1939.
• Lena (Helena) Jansson (Lust) hade kafé. Det låg in på gården i hörnan av huset. Hon hade en papegoja, som hon fått av Oscar Bengtsson. ”Albatrossarna” hade bland annat det här fiket som sitt stamkafé.
Kaféet övertogs senare av Johanna Kraft.

Hyresgäster
Johan Aron och Marie Blansch var bosatta här fram till cirka 1949. Andra boende var Oscar och Elin Svensson, Johan Magnisson med hustrun Berta och sönerna Carl och Gustav. Carl studerade till präst och Gustav blev chaufför.
Fler boende; Inga Réen och Rune Schwartzgård, Putte Glad, Stina Gardegård, Eneström, Sjökaptenen, Gimdahl, Yngve Svennson från Ekholmen, Åker (Puttabo) Polskan Veronica Ljung var den sista som bodde här.
Var det Johan på Pålen Johansson som byggde huset, eftersom han hade bryggeri där.
Det byggdes troligen före sekelskiftet 1800/1900.

Brygghuset
I brygghuset fanns ett rum på andra våningen.
Herman Johansson var den förste som bodde där. Sedan kom Erik Lundbergs föräldrar följda av Erik Schön. Han bodde där vid branden 1939. (Flera av utedassen försvann vid branden. Efter Schön kom Gustav Olander med sonen Gösta. De bodde här 1946. Sedan kom Henry ”Flåannes” Johannesson. (N-G B minne Lucia)
Nils-Gustavs mor planterade den stora lönnen på gården.
Det fanns en bod längst åt söder där det var brygghus. Det var här Johan på Pålen gjorde dricka. Nästa del var mangelbod. Sedan hade Anton Magnusson cykelverkstad i de två följande. Han flyttade därifrån 1927.
Herman Johansson hade stall här till 1977. Han var född 1891 och dog 1985. Han kom till Skillingaryd kring 1913, just när han var klar med exercisen. 1916 köpte han en häst av Oscar Bengtsson.
Efter 1977 hade Leander stallet här en kort tid. Under ett par år från 1977? hade Ove Karlsson hästar här.
Brygghuset byggdes troligen före sekelskiftet 1900.


Klicka på bilderna för att se större bilder
Foto: Bertil Pettersson
Ljungbergs magasin inför flyttningen till hembygdsparken.. Den vänstra bilden är tagen från söder och där trappan står har funnits en källa, som levererade vatten till bland anant regementet. Detn har givit namn år kvarteret Källedal ooch gatan Källeliden.
Huset ghar varit smedja och sedan lager för bland annat torvströ. PÅ andra våning var sadelmakareverkstad.
Det nya huset som VSBo lät uppföra på platsen.
Foto: Bertil Pettersson
Ägare:
VSBo

F
Adress:
Källeliden 5
Fastighetsbeteckning:
Prästkragen
Byggnadsår:
19

Historik
(Sammanställt av Östbo Historiska Sällskap inför Gamla Skillingaryd om Källeliden)
I korsningen Källeliden/Brunnsgatan ligger i dag ett hyreshus, som ägs av VSBo.
Tidigare låg här Ljungbergs magasin med målarverkstad. Magasinet är bevarat och finns nu i Hembygdsparken. Här jobbade mycket folk. I början av 1930-talet övertog Våge Sandberg verkstaden efter sin far Jacob Alfred Sandberg.
Curt Svenningson var anställd från 1935 till han startade sin kemikalieaffär 1946.
Curt säger: - Vi var elva målare ett tag och ibland också tillfälligt anställda. Alla slags trävita möbler målades. Man använde spackelfärg, som bestod av kokt linolja (kokt i fem timmar) och silverglete, som var ett hemkokt klister som bestod av klister tillsatt med riven krita. Det tog 18 minuter att måla sex pinnstolar. Ferniss- och lagerbyggnaden låg i sydvästra hörnet.
Det fanns också en emballageverkstad.
Lönen för en 14-åring var sex kronor i veckan. Arbetstiden var från kl 07.00 till kl. 17.00. Arbetsveckan omfattade också lördagen.
Stig Weijhed började 1934 och höll på till omkring 1950. Han var den siste som jobbade här.
Stanley Lundahl hade verkstad där han tillverkade sadlar och biltoppar. Den övertogs sedan av sonen Härold. På andra våningen hade Erik Svensson (Kicki) också sadelmakeri med Nils Réen som anställd.
Sigge Sandberg hade en tapetserarverkstad i markplanet. Lennart Johansson och Karl Hjälm var först anställda, men övertog verksamheten. Nils-Yngve Nilsson köpte Karl Hjälmers andel och blev kompanjon med Lennart Johansson. De flyttade verksamheten på Vasagatan, (nuvarande Storckens), Firman fick namnet Swedform. Denna flyttades sedan till södra delen av Storgatan och finns fortfarande kvar med samma namn men andra ägare.
Ernst Lundeberg sålde dalaur och pendyler
Här fanns en smedja, som senare ägdes av Gustav Karlsson (Elghammar). Det är osäkert om den användes någon gång.
August Ljungberg började sin åkdonstillverkning just här.
Oscar Ljungberg hade försäljning av möbler till Norrland.


  Klicka på bilderna för att se större bilder
Foto 1995-96: Bertil Pettersson
 
Ägare:
Bi

F
Adress:
Källeliden 7
Fastighetsbeteckning:
N
Byggnadsår:
19

Historik
Här har inte funnits någon bebyggelse förrän stiftelsen VSBo byggde hyreslägenheter för ungdomar.


Klicka på bilderna för att se större bilder
Foto till längst till vänster okänd. Nästa foto 1995-96: Bertil Pettersson. Till höger: Per Bunnstad 2004
Ägare 2004:
Christer och Li Oskarsson

Byggherre: Stationskarl Axel Bengtsson
Adress:
Källeliden 9
Fastighetsbeteckning:
Violen 10
Byggnadsår:
1911 (troligen)

Historik (sammanställt 2004 av Ingrid Gunnarsson)
Huset byggdes av stationskarl Axel Bengtsson.
Stationskarl Axel Leonard Bengtsson f, 1881.02.20 (son till Sven Gustav Bengtsson Skillingaryds gård)
Anna Linnéa Bengtsson f. Malmqvist f. 1886.04.14 (dotter till Wiktor Malmqvist. Marielund, Skillingaryd)
Barn:
• Anna-Lisa f. 1909
• Märta f. 1915
• Olof f. 1917
I fastigheten bodde Anna Bengtssons far Wilhelm Malmqvist och styvmodern Gustava Pettersdotter. Gustava bodde kvar efter makens död 1920 och är skriven som Hemmansäg. Ånka. Hon avled 1935.
Hyresgäster var Herman, Elsa och David Andersson 1936-1937.
Valter och Gunnel Stebrandt bodde här när de var nygifta.
Justina och Anton Krivohlavek från Jugoslavien köpte fastigheten år 1968.08.01
Nyägare blev barnbarnet Sören Kuzmic 1996.12.30.
2002 sålde han fastigheten till Christer och Li Oscarsson, som gjort en omfattande renovering.
Christer Oscarsson f. 1968.10.09
Li Oscarsson f. Ekfeldt f. 1974.12.10
Dottern Nova f. april 2003


Klicka på bilderna för att se större bilder
Foto: Bertil Pettersson
Ägare 2004:
Maria och Jan-Erik Svensson

F
Adress:
Källeliden 11
Fastighetsbeteckning:
N
Byggnadsår:
1930-talet

Historik
Fastigheten byggdes på 1930-talet av målare Henry Ottoson, Gudrun och Göte Johansson hyrde här omkring 1933.


Klicka på bilderna för att se större bilder
Foto: Bertil Pettersson
   
Ägare:
Jan-Erik Svensson

F
Adress:
Källeliden 13
Fastighetsbeteckning:
N
Byggnadsår:
1950 (cirka)

Historik
Gamla läkarmottagningen byggdes i slutet av 1940- eller början av 1950-talet. 2004 används lokalerna av Företagshälsovården Hälsan Småland och i det gamla bostadshuset finns sedan våren 2004 Lusthuset för kropp och själ..


Klicka på bilderna för att se större bilder
Foto: Per Bunnstad/www.Skillingaryd.Nu
Ägare:
Familjen Johansson

F
Adress:
Källeliden 15
Fastighetsbeteckning:
N
Byggnadsår:
1960 (cirka)

Historik
Omkring 1960 byggde Yngve Gustavsson villan, vilken numera ägs av Renée Johanssons familj.