Bostadsfrågor och Vsbo Startsidan för Kommunalt/statligt www.skillingaryd.nu
    www.vaggeryd.nu

På denna sida presenteras VSBo (tidigare Stiftelsen Kommunala Bostäder). Men här finns även lite allmänt kring bostadsfrågor

Hushållens lånebörda allt tyngre i Jönköpings län (inlagt 25/8 2008)

1949 Stiftelsen Kommunala Bostäder bildas (läs nedan under 1999 50-årsjubileum)
1953 Det första huset i Skillingaryd i stiftelseregi - Slätten 4 - står klart
1964 Stiftelsen Vaggerydshem bildas
1971-73 Ekonomiska problem för Stiftelsen (läs nedan under 1999 50-årsjubileum)
1973 Inflyttning i Vilan i Vaggeryd - mellan Stationsgatan - Järnvägsgatan
1973 I september står 17 lägenheter i kvarteret Sylen i Skillingaryd färdiga - utmed Östra Allégatan
1980 Nya lägenheter klara vid kvarteret Gäddan i Skillingaryd - vid Kaffegatan
1986 Fyra lägenheter i radhus klara i Bondstorp
1989 Fyra lägenheter i radhus klara i Klevshult
1991 På hösten är 30 servicelägenheter klara i Jupiter
1991 Premiär för kabel-TV hos Stiftelsen (uppdaterad 030421)
1992 Stiftelsen flyttar från Skillingaryd till Vaggeryd (uppdaterad 030421)
1993 Stiftelsen subventionerar hyra för ungdomar (uppdaterad 030422)
1993 Fotoateljé blir bostad (uppdaterad 030422)
1994 Byråkrati kring 130 meter vid Åke Bengtssons hus (uppdaterad 030422)
1996 Förhandlar inte om hyror i år (uppdaterad 030421)
1996 VSBo irriterad över beslut om Lämmeln i Skillingaryd (uppdaterad 030421)
1997 Om eventuell investering i Skillingehus (uppdaterad 030421)
1998 Hyresgästerna får svara på en enkät (uppdaterad 030422)
1999 Hyresgästerna får för andra året svara på en enkät (uppdaterad 030421)
1999 50-årsjubileum - omfattande historik (uppdaterad 030421)
1999 16 lägenheter inflyttningsklara vid Mogatan
1999 27 lägenheter inflyttningsklara vid Storgatan i Vaggeryd
1999 Om eventuell utförsäljning (uppdaterad 030421)
1999 Köper 20 nya lägenheter (uppdaterad 030421)
1999 Överklagar om parkeringsplatser i Skillingaryd (uppdaterad 030421)
2007 Informationsmöte om husbygge vid gamla kvarnen (inlagt 13 jun 2007+13 feb 2008)
2007 Fjärrvärme vid Kaffegatan (inlagt 25 jun 2007)
2007 Vsbo planerar nybyggnation 2008 (inlagt 27 dec 2007)
2008 Gårdfest vid Kvarngatan (inlagt 3 jun 2008)
2008 Första spadtaget vid Kvarnentomten (inlagt 13 jun 2008)
2008 Vsbo får ny entré (inlagt 29 aug 2008)
2008 Gårdsfest vid Staren i Vaggeryd (inlagt 23 okt 2008)
2009 Eltronic byggs om (inlagt 27 jan 2009)
2009 Bostadsseminarium (inlagt 4 feb 2009)
2009 Städet släpps fritt (inlagt 5 feb 2009)
2009 De vann i teckningstävlingen (inlagt 4 apr 2009)
2009 Hyregäsenkäten presenterad (inlagt 27 maj 2009)
2009 Visning vid Kvarnentomten (inlagt 23 aug 2009)
2009 Många ville se nya Kvarnenhuset – Smultronet (inlagt 30 aug 2009)
2009 Studiebesök förseniorboende i Skillingaryd (inlagt 3 sep 2009)

2009 Slätten – nya seniorboendet i Skillingaryd (inlagt 12 sep 2009)
2009 Säljer hus i Skillingaryd och Hagshult (inlagt 10 okt 2009)
2010 90 km till visning av nya Kvarnenhuset – Smultronet (inlagt 3 feb 2010)
2010 Slätten – nya seniorboendet i Skillingaryd (inlagt 14 apr 2010)
2010 Teckningstävling (inlagt 14 apr 2010)