Seniorboende Skillingaryd   www.skillingaryd.nu www.vaggeryd.nu Startsidan för Kommunalt/statligt Startsidan för Vsbo


Stort intresse för Slätten
Inlagt måndag 3 maj 2010

Intresset verkar stort för att skaffa en lägenhet i Skillingaryds nya seniorboende.
– Ja, vi har ett tiotal som redan visat stort intresse, säger Satu Jonsson, som är vd på Vsbo.

om ett drygt år ska det finnas 56 seniorlägenheter vid Slätten och många äldre funderar.
– Vi har fått många äldre som säger att de nu i lugn och ro kan börja planera förälsjningen av sina villor för att flytta till seniorboendet, säger Satu.
Hyrorna kommer som högst att ligga på 7.500 kronor och sedan blir det en bit nedåt.

I dag finns 30 lägenheter på Slätten 5 i Skillingaryd. Storlekarna varierar mellan ettor på 39 kvm och fyror på 98 kvm. Dessa lägenheter ska konverteras till vattenburen värme och kopplas in på fjärrvärmenätet. Badrum/wc ska byggas om för att förbättra tillgängligheten och få in tvätt i lägenheterna. I övrigt ska lägenheterna åtgärdas så lite som möjligt för att hyrorna ska kunna hållas nere. Alla trapphus ska kompletteras med hiss.

Våningar byggs på
Ovanpå huskropparna som finns i dag kommer ytterligare två våningsplan att byggas. Dessa ska inrymma mindre lägenheter från ettor på 39 kvm till tvåor på 66 kvm.

Gemensamma lokaler
Två lägenheter i markplanet i den södra huskroppen ska byggas om till gemensamma lokaler. Där ska finnas ett övernattningsrum för besökande och ett kontor för seniorvärdinnan. Värdinnan kommer att finnas på trygghetsboendet vissa tider dagtid för att hjälpa till med trivselfrämjande verksamhet.

Värdinna på plats
I övrigt ska det finnas kök och utrymmen för gemensamma aktiviteter i lokalerna. Tanken är att de boende tillsammans, med hjälp av värdinnan, ska forma verksamheten. Här kan ordnas gemensamma måltider och fester, föredrag och visningar av olika slag, studiecirklar, förmiddagsfika eller annat de boende önskar. I källarvåningarna finns lokaler som kan inredas för tex hobbyverksamhet. Alla aktiviteter är givetvis frivilliga och man deltar om och när man själv vill. Gården ska göras i ordning med sittplatser och grönska, kanske en boulebana och ett sol- alt. regnskydd.

Trygghetsboende
– Det är viktigt att veta att vi inte erbjuder något vårdboende utan ett boende med trygghet och gemenskap som de boende i hög grad bidrar till själva. Vi erbjuder bostäder och tillhörande lokaler som ger goda förutsättningar för ett tryggt och behagligt boende. Vi erbjuder också en värdinna som hjälper till med organisationen av gemensamma aktiviteter och bidrar till trygghet och trivsel. Den som behöver hjälp och vård i sitt boende får det via hemtjänsten precis som i vilket eget boende som helst, säger Satu Jonsson.

Över 70 år...
– Regeringen har beslutat om en åldersgräns på 70 år för investeringsbidrag till Trygghetsboende. Därför börjar vi med en åldersgräns på 70 och hoppas att det finns tillräckligt många intresserade som vill flytta in.

Centralt läge
Slätten ligger centralt i Skillingaryd, granne med vårdcentralen och nära centrum med olika typer av service. Både kommunhuset och mataffären finns inom bekvämt gångavstånd. Omgivningarna är plana så det är lätt att ta sig fram. Järnvägsstationen ligger också nära liksom anslutningen till E4 om man vill ge sig iväg med bil.

Per Bunnstad


Gärahov blir huvudentreprenör
Inlagt onsdag 14 april 2010
Lägenheterna i Slätten är utrymda och nu börjar snart om- och tillbyggnaden.
Slätten i Skillingaryd kommer nu att byggas om för seniorboende. Bostadsbolaget Vsbo har som huvudentreprenör antagit Gärahovs Bygg från Vaggeryd.

De två husen är nu utrymda och efter genomgång av anbuden står det klart att det kommer att kosta 45 miljoner att bygga om 28 lägenheter och bygga till lika många. Av tre våningar kommer det om ett år att ha blivit fem.
Satu Jonsson är vd på kommunala bostadsbolaget Vsbo och hon berättar att det blir ungefär som de skisser man tidigare presenterat. En skillnad är dock att gårdshuset utgår. Man tar i stället två lägenheter i anspråk för de planerade gemensamhetsutrymmena.

Per Bunnstad


Slätten kan bli seniorboende – tre våningar blir fem om styrelsen säger ja
Inlagt lördag 12 september 2009  


Slätten som är lägenheterna längst i söder i Skillingaryd kan komma att bli seniorboende. Vsbo planerar att bygga på de två husen med två våningar vardera.

Hyresgästerna fick under torsdagen och fredagen besked om det kommunala bostadsbolagets planering av de 30 lägenheterna i de nästa år 40 år två gamla husen.

Bästa alternativet
– Det finns ett stort behov av ett seniorboende i Skillingaryd och alternativet att bygga på de två husen med två våningar är det klart bästa alternativet, säger Satu Jonsson som är vd för Vsbo.

Beslut i oktober
Styrelsen har ännu inte fattat beslut men väntas göra det i oktober. Just nu håller man på med en kostnadskalkyl. En gissning är att bygget av ett hus på gården på 90 kvadratmeter, viss modernisering av de gamla lägenheterna och kring 27 lägenheter nya kommer att kosta i storleksordningen 40 miljoner. En modernisering med bland annat hiss av de gamla lägenheterna och ett helt nytt hus skulle kosta betydligt mer än så här.

Mest invandrare
I dag är 28 av de 30 lägenheterna uthyrda och majoriteten – 18 – bebos av personer med utländsk bakgrund, främst somalier.

57 lägenheter totalt
I dag finns det på adressen Södra vägen 10 och 12 femton trerummare, två fyrarummare, sju tvårummare och sex enrummare. Det planeras 27 nya lägenheter på kommande våning fyra och fem, främst ettor och tvåor. Hyrorna för de nya lägenheterna blir betydligt högre än för de gamla då det blir helt modernt.

Modernisering
Samtidigt som det blir våning fyra och fem ska det i de befintliga lägenheterna bli viss modernisering. Eluppvärmningen försvinner och ersätts med fjärrvärme samt att badrummen byggs om. Det blir tvättmaskiner i varje lägenhet och tvättstugan försvinner för att i stället bli förråd för de nya lägenheterna.

Hissar installeras
I dag finns inga hissar i huset men det kommer efter ombyggnaden att finnas fyra stycken.

Gårdshus
Ett gårdshus på 90 kvadratmeter planeras. Här blir det samlingsrum, ett övernattningsrum , kök med mera.

Värdinna

En värdinna ska anställas till cirka 70 procent av heltid och hon ska ordna aktiviteter med mera för de boende men även svara för in- och utvändigt underhåll.

Informeras
Så snart styrelsen sagt ja kommer de boende att kontaktas lite mer. Målet är att få med så många som möjligt i planeringen av det nya boendet.

Måste flytta
Alla måste flytta ut under byggtiden och Vsbo kommer atterbjuda hjälp med transportfordon med mera. De som är över 55 får direkt erbjudande om att flytta in i seniorboendet och övrigt får om de önskar också bo i husen, trots att de inte har åldern inne. Från Vsbo hoppas man ändå att det främst ska bli +55 som bosätter sig i husen.

Ligger bra till
– Husen ligger mycket bra till: nära till vårdcentral och affärer, noterar Satu Jonsson.
Hon säger att det finns ett uppdämt behov i Skillingaryd. Många äldre vill lämna sina villor för en lägenhet centralt i samhället.

Till Vaggeryd
Satu tror att flera av de boende kommer att flytta till Vaggeryd där det tidigare funnits ett intresse av en del att flytta dit men att lämpliga lägenheter saknats. Närheten till Fenix gör att intresset för Vaggeryd är stort.

Får förtur
– De som bor på Slätten kommer att få förtur till lediga lägenheter, noterar Satu Jonsson.

Byggstart 2010
Målet är att börja om- och tillbyggnaden nästa sommar med en byggtid på cirka ett år.

Per Bunnstad


På väg mot nytt seniorboende
Inlagt torsdag 3 september 2009

Planerinen för ett seniorboende i Skillingaryd pågår för fullt och i går var ledningsgruppen hos Vsbo plus några andra på en studieresa i Skövde.

– Vi tittade på seniorboende där för att få idéer och inspiration till vårt planerade seniorboende i Skillingaryd. Det var en bra dag som gav oss många bra tips så att vårt ska bli så bra som möjligt, säger Satu Jonsson som är vd för Vsbo.

Finns i Vaggeryd
I Vaggeryd finns sedan några år tillbaka ett populärt seniorboende och nu är tanken att göra en liknande satsning i Skillingaryd.

Tillbyggnad, påbyggnad...
Det finns många olika alternativ för hur man ska gå tillväga: bygga om något nuvarande boende, bygga på ett par våning på ett hus eller kanske bygga helt nytt. Än är det alldeles för tidigt att säga vad Vsbo fastnar för men man har klart uttalade tankar på vilket eller vilka hus som skulle kunna byggas om eller till.

Centralt
En av kärnfrågorna är att seniorboendet ska hamna så centralt till som möjligt. Det bör vara nära till matbutiker och vårdcentral.

Per Bunnstad

Studiegruppen träffade bland annat en ”ko” i Skövde. Privatfoto