Skillingaryds Militδrhistoriska Fφrening
(Tidigare Föreningen Skillingaryds Militärmuseum)

http://gamla.skillingaryd.nu/Museum/

Skillingaryds Militärhistoriska förening, Per Bunnstad, Bäckstigen 3, 568 30 Skillingaryd. E-post sekreterare; smf@skillingaryd.nu

Föreningen bildades den 30 oktober 1994. Den har som ändamål att främja forskning kring militärhistoria i och kring Skillingaryd
Medlemmar: Vi är för närvarande ett 30-tal medlemmar och välkomnar fler.
• Bli gärna medlem för 2022 (ange avsändare): 100:- till bankgiro 5411-0416 eller swish till kassör Monica Zeed 072-204 36 46. I medlemsavgiften ingεr fri entrι till Miliseum i Skillingaryd. Kom gärna med förslag på tema för lägerkvällar till denna e-postadress: smf@skillingaryd.nu

Se även vår sida på Facebook: https://www.facebook.com/groups/skillingaryd

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Se artikel från lägerkvällen 25/8 2022 här (länk till Skillingaryd.nu)

 

 

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Den 2 juli 2022 var vi representerad när det nya Albatrossmuseet invigdes på Gotland - läs mer (länk)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Kika gärna in på sidan där vi berättar om den tyska besättningen från Albatross som var internerad i Sverige 1915–1918, 1917–1918 i Skillingaryd: http://gamla.skillingaryd.nu/albatross/

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ett skriftligt årsmöte genomförs i april-maj 2021 Se alla handlingar här (länk)

Dagordning med valberedningens förslag (pdf)

Ekonomiska berättelser 2019–2020 (pdf)

Verksamhetsberättelse 2019–2020 (pdf)

Revisorernas berättelser 2019–2020 (pdf)

Om ni inte kan läsa pdf så kontakta sekreterare 070-213 14 66

OBS! Från och med 2009 har vi ingen museiverksamhet då det bildats ett nytt museum i form av Miliseum. Däremot lever föreningen vidare med övriga aktiviteter som lägerkvällar.

Föreningens bankgiro: 5411-0416

Vi har följande länkar på vår sida
••• Aktiviteter 2006 (uppdaterad 21 maj 2005, 17 aug 2006)
••• Aktiviteter 2007 (uppdaterad 22 mar 2007)
••• Artiklar med mera om militärt i Skillingaryd
••• Bilder från lägret (uppdaterad 1 mar 2003)
••• Guidning på Skillingaryds Läger (inlagt 10 jun 2004)
••• Historik Skillingaryds Läger (är under utarbetande)
••• Historik Skillingaryds Museiförening med tidigare års tema (uppdaterad 5 nov 2004)
••• Miliseum (länk till Miliseums sida)
••• Museum/Utställningar med utställningstema 2007
••• Om Skillingaryd – en sida med mycket lokalhistoria (uppdateras ofta)
••• Protokoll/rapporter (uppdaterad 13 apr 2008)
••• Lägerkvällar (uppdaterad 24 jun 2004, 14 juli 2004, 5 nov 2004,
       23 juni 2005 18 aug 2005, 20 maj 2006, 21 maj 2006, 16 aug 2006, 1 sept 2006, 8 maj 2007, 15 jul 2008 med flera datum)
••• Skjutningar/övningar mm (uppdaterad 23 mar 2003)
••• Storsöndagar (uppdaterad 15 aug 2005, 22 aug 2005, 20 aug 2007)
••• Utställningar (senast uppdaterad 5 aug 2008)
••• Årsmöten (uppdaterad 14/2 2016)
••• Styrelse (uppdaterad 21 apr 2003. 22 feb 2004, 2 jul 2005, 21 maj 2006, 13 apr 2008, 15 apr 2009)

 

 

 

TIDIGARE ANNONSER NEDAN

 

25-årsjubileum
Fredagen den 25 oktober 2019 klockan 18.30 i Teds Smörgåsbutik, Skillingaryd

Anmälan snarast och senast 10 oktober till skivaryd@skillingaryd.nu eller sms 070-2131466 eller brevledes med vykort: Per Bunnstad, Bäckstigen 3, 568 30 Skillingaryd

Lägerkväll med årsmöte torsdag 28/3 2019 kl. 18.00 i Miliseum
Vi inleder med årsmöte och tittar sedan på några filmer

 


Vi presenterar senare lägerkvällarna för 2017 här.

 

 

 

 

Denna inforamtion handlar om tidigare 2015

Denna information handlar om 2014

Välkommen till årsmöte och lägerkväll torsdag 14 augusti 2014 klockan 18.00 i Miliseum

• Dagordning och andra handlingar finns i ÖHSboiten 1/2014 – se den här (pdf)

 

 

Denna formation handlar om 2013

• Klicka på bilden för att se Lägerkvällarna

Miliseum invigs 14 september 2013 – LÄS MER!

Lägerkvällar 2013: 22/8, 22/9 och 5/9.
Välkommen även till årsmötet som hålls i anslutning till lägerkvällen den 22 augusti.

 

 

 

Denna information som följer handlar om 2002

Preliminära öppettider i museet sommaren 2002: tisdag-torsdag kl. 9-12. (15/7-2/8 måndag-fredag kl. 13-18), Vi öppnar den 6 juni.

4 maj Skillingaryds vårmarknad på Slätten: Föreningen har kaffeservering i militärmuseet kl. 09.00-13.30.
Lägerkvällar följande datum 12/6, 19/6, 26/6, 7/8 och 22/8. Start vid militärmuseet kl. 18.00. Entré 15 kronor, 10 kronor för medlemmar.

Program:

12/6 Byggnader på västra lägret - Sven Storm

19/6 Fauna och flora - Dan Damberg

26/6 Flygfältet och Stora Spännberget - Rolf Gustavsson

7/8 Hässlehult - Karin Eriksson

22/8 Fågelforsdammen förr och nu - Karin Eriksson, Anki Hallinder och Axel Forthmeiier.Föreningen bjuder på grillkväll.


25 augusti Storsöndag Bilder HÄR
Militären med olika friviligorganisationer, föreningar med flera medverkar den 25 augusti med en storsöndag på Slätten. Tidpunkt kl. 11.00-15.00.

Den 5 oktober Skillingaryds vårmarknad på Slätten
Föreningen har kaffeservering i militärmuseet där även Frimärkets Dag firas.
En stor motorcykelträff planeras.

Kort historik om Skillingaryds skjutfält/läger fram till 1994 (kommer att fyllas på senare)
Skillingaryd som militär mötesplats går flera hundra år tillbaka i tiden. En icke bestyrkt tradition gör gällande att kung Karl Knutsson skulle ha samlat en härsmakt i Skillingaryd inför sitt danska fälttåg 1452. Det blir fler och fler övningar i Skillingaryd och 1684 blir byn samlings- och mötesplats för “överstelöjtnantens” eller “Mo härads kompani”. Samtidigt börjar även Jönköpings kompani av Smålands kavalleriregemente att använda Skillingaryd för sina övningar. Dessutom har kompaniet sin trossbod här.
Jönköpings regemente hade varit fast organiserat från 1623.

1700-talet - fler övningar
Den första klart dokumenterade större sammandragningen av soldater till Skillingaryd inträffade i slutet av februari 1743 då en så kallad besiktningsmönstring sker med Överstelöjtnantens bataljon.
Den 8 augusti 1777 bestäms i ett kungligt brev att Jönköpings regemente ska vapenöva i Skillingaryd. Ett markområde om 40 tunnland 2,7 kappland upplåts av Skillingaryds bönder mot att jordägarna tillsammans med gästgivarna i Klevshult och Värnamo får ensamrätt till dricka- och brännvinsförsäljningen “som manskapet under kamperingen kunde behöva”. Enligt en annan källa var området 26 tunnland och 28 kappland, tillsammans cirka 13 hektar.

Köper mer 1860
1860 köper kronan exercisplatsen i kanten av Slätten i Skillingaryd. Nya markförvärv sker 1873, 1879, 1887 och 1889. Detta senare år är övningsfältet 1.300 meter långt och 775 meter brett. Det är beläget på Slätten, nära den övriga bebyggelsen i Skillingaryd. Det är alltså väster om Lagan.
Under andra hälften av 1800-talets uppförs byggnad efter byggnad.
1898 anläggs skjutfältet
1897 flyttas en del av Kongl Andra Göta artilleriregemente från Göteborg till Jönköping. Därmed är det nödvändigt att anlägga ett skjutfält. Vad är då naturligare än Skillingaryd?
Från 1875 finns anteckningar i krigsarkivet att det planerades ett skjutfält i Hörle. Lite senare lämnar kapten Jan Kilander vid Smålands grenadjärbataljon en motion till Jönköpings stadsfullmäktige, Han vill ha ett artilleriskjutfält till Jönköping. Ett område vid Eckersholm i norra delen av nuvarande Vaggeryds kommun anses lämpligt.
Den 19 maj 1896 utfärdas ett kungligt brev att delar av kronoparken Götaström - som inköpts samma år - ska upplåtas åt Smålands artilleriregemente. Det område som upplåts är den nuvarande plana ljungheden från General Sparres väg och upp till Kyrkberget. Dessa arealer anses för små för ett artilleriskjutfält varför Bohult södra, nämndemansbostaden och norra Bohult, delar av Boglös med mera köps 1897-98.
Det är öster om det befintliga I 12-lägret i Skillingaryd som mark med skog inköps - allt för 150.000 kronor. Området är redan i stort sett skövlat av de tidigare ägarna till det nu nedlagda Götaströms Bruk.

Skjutfältet klart
I juli 1898 sänds löjtnant Follin till Skillingaryd för att med hjälp av en underofficer, några underbefäl och en arbetsstyrka på 30 man iordningställa skjutfältet. Den 6 augusti samma år sköts det första skottet och i september genomfördes den första artilleriövningen.
På denna östra sida om Lagan uppfördes åren 1900-1909 mathallar, mässar, förläggningsbygnader för befäl och meniga samt stallar. Nästan alla byggnader finns kvar. Bortsett från Lägerhyddan - som är ombyggd till lektionssalar - har byggnaderna kvar sitt ursprungliga utseende. Av särskilt intresse är lägersjukhuset, byggt 1910, i vilket stommen är två torp från Stora Hässlehult ställda ovanpå varandra. Byggnaden är följaktligen hög och smal.
Militären betyder mycket för Skillingaryd och utan tvekan kan man säga att inslaget påverkar befolkningen, som regel då positivt. Militärerna är inte bara ett trevligt inslag i samhällsbilden utan är också till nytta för kaféägare och andra näringsidkare.
Många människor får flytta när artilleriskjutfältet anläggs 1898. I Bohult och Boglös finns vardera 4-5 gårdar och ett par vardera i Moliden och Lilla Hesslehult. I stort sett alla får flytta och det är aldrig tal om att protestera.

Skjutskolan 1903-1948
1903 flyttas skjutskolan från Marma vid Gävle till Skillingaryd och blir kvar till 1948. Jönköpings regemente - I12- flyttar 1914 till Jönköping, men fortsätter fram till 1928 att ha sitt läger och övningsfält i Skillingaryd. 1928 slås Jönköpings regemente samman med Kalmar regemente till numret I 12 och förläggs till Eksjö.
Det dröjer inte länge innan man upptäcker att fältet egentligen inte är så stort som man från en början hade tyckt. 1925-29 görs en omfattande utredning och ett utvidgningsförslag lämnas till regeringen.
Regeringen säger nej till en så kraftig utbyggnad som föreslagits. Det får bli en mindre utbyggnad. I pressen står det den 31 augusti 1929 att armén av regeringen begär att få göra en ny värdering av de områden som fordras för att kunna utvidga skjutfältet. Åren 1931-37 köps också flera gårdar, bland annat Studstorp, vissa gårdar i Farstorp, Stora Hesslehult, Hultsgerde och Norra Linneryd.
Men militären är inte nöjd: Mot slutet av 1930-talet ökar krigsriskerna i Mellaneuropa. 1941 överförs Holma 1:1 till skjutfältet och det är ett avsevärt markområde. Dessutom utökas fältet både söderut och norrut.
Detta går inte smärtfritt. Då liksom 50 år tidigare tillgrips bulvanköp. När inte det går blir det tvångsinlösen. Regeringen säger ja till detta. Bönderna som äger marken klagar högljutt, men får inget gehör.
Godemannen - förre riksdagsmannen C J Jonsson från Mörkhult - värderar marken och han värderar den lågt. Detta ligger försvaret till last för åtskilliga årtionden framöver.
Genom den stora expropriationen får Skillingaryds skjutfält i stort sett den omfattning det har än i dag. Det betyder att fältet sträcker sig från Vaggeryd-Götarp i norr till Möllefors i söder, från Lagan i väster till Studstorp-Farstorp i öster.
Under andra världskriget förlades förutom artilleriets skjutskola en del av artilleriets reservofficersutbildning till Skillingaryd och förläggningarna började nyttjas året runt. De gamla sommarförläggningarna öster om Lagan var inte längre användbara och Jönköpings regementes lägerplats kom därför åter till heders. Modern matsal, två förläggningsbaracker och sjukhus uppfördes 1942-43 och 1954 tillkom en kompanikasern.

E 4 - storskjutfält
På 1960-talet börjar på allvar planeringen av nya E 4. Militären reagerar direkt mot sträckningen nära Fågelforsdammen och Götaström:
- Om nu Skillingaryd kan skaffa oss markkompensation österut tror jag inte att A 6 har något att invända mot E 4-sträckningen.
Det säger kapten C G Billsten i en tidningsintervju den 11 februari 1966. Han fortsätter ungefär så här:
- Vägen Tofteryd-Vaggeryd bör - och där är planerna ganska långt komna - flyttas från till exempel norr om Boarp mot Hult, Skog och Snuddebo. Hela området väster om den nya sträckningen får bli skyddsområde för skjutfältet.
Detta är en försmak av vad som komma skall. Under flera år framöver blir det en hätsk debatt mellan en stor del av lokalbefolkningen och militären. Till slut vinner också lokalbefolkningen, men det dröjer till början av 1980-talet.

A 6 läggs ned
1982 beslutar riksdagen att A6 i Jönköping ska läggas ned och det får vissa konsekvenser för Skillingaryd. A 6 måste också farväl av Skillingaryd. Det är den 30 juni 1985 som vaktavlösning sker och I 12 står som ny huvudman.
Fortfarande är det I 12 som basar för Skillingaryds läger och på senare år har verksamheten delvis förändrats. Genom färre rep-övningar blir det minskad verksamhet i Skillingaryd. Däremot har det blir en liten kompensation genom annan utbildning för exempelvis ambulansförare och bilkårister. 1985-86 genomfördes investeringar i form av renoveringar av militärrestaurangen samt nya lektionssalar i östra Lägerhyddan.

Statligt byggnadsminne
1993 beslutades att skillingarydslägren ska vara statlig byggnadsminne, vilket innebär att mark och byggnader kommer att bevaras till glädje för många ortsbor och de som gästat lägret och skjutfältet genom åren.
I dag finns goda förläggningsmöjligheter på Skillingaryds läger med 43 personer i enkelrum, alternativt 70 i dubbelrum med god standard, plats för 390 personer i barack, en matsal som kan utspisa upp till 400 personer per tillfälle, en mycket vacker mäss som sällskapslokal i fint bevarad miljö, sju välutrustade lektionssalar, träningsspår, motionshall och bastu.
Det finns 68 byggnader i lägret och på övningsområdet. fältet är cirka 3.800 hektar stort och används i huvudsak för skarpskjutning. Skjutningar pågår cirka 200 dagar per år.
Lägret hyrs ut till andra myndigheter med cirka 4.000 övernattningar i enkelrum per år.
I dag ser man inte lika mångt militärer på byn. Antalet kaféer, som ett tag nog var fler än tio, har minskat. I dag finns det bara två fasta kaféer i köping. Soldathemmet är numera också nedlagt, har annars funnits olika byggnader funnits sedan 1899 fram till mitten av 1990. Men Skillingaryd är än i dag förknippat med militären och intresset har varit stort bland allmänheten för det militärmuseum som 1994 slog upp portarna. Det är ett litet museum, som efter hand kommer att växa. En del av utställningsmaterielen blir fast, men en del har bytts ut från och med 1995.

Öppet i militärmuseet – och våffeldagar
Inlagt 26/4 2008
• Vecka 19–27 på torsdagar är det våffeldagar kl 10–12, 13–15.
• Vecka 28–31 vardagar 12–18 Öppet för visning
• Vecka 32–39 kl. 10–12, 13–15 våffeldagar på torsdagar