Föreningen Skillingaryds Militärmuseum
Till föreningens startsidawww.skillingaryd.nu

Aktiviteter 2007 – se vår startsida

Årsmötet 21 mars 2007
Inlagt 22 mars 2007
I år kommer det att hända extra mycket för vår förening. Det framkom vid årsmötet i går kväll i mässen på Skillingaryds Läger.

14 medlemmar hade kommit för att delta i förhandlingarna och efter fikat se en film. Kjell Persson presenterade den film han gjort där Linus Persson intervjuat plåtslagaren Lennart Sjölin.
Två punkter fick strykas från dagordningen: ”Resultat-. och balansräkning samt revisionsberättelse och ”Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen”. Orsaken var att revisionsrapporten inte var klar. Ett nytt årsmöte kommer därför att utlysas inom en månad.

Idel omval
I styrelsen blev det omval av ordförande Axel Forthmeiier samt Susanne Wickbom, Sven Storm och Rigmor Ekström. Kvarstående är Ingvar Lindström och Per Bunnstad. Susanne Wickbom omvaldes som museiföreståndare.
Revisorer är Bengt Dahlqvist och Anders Ljungberg.
Medlemsavgiften fastställdes till 50 kronor.

A 6 museum

Bengt Dahlqvist berättade om hur kommunen och militären samarbetar för att nå en lösning på hur A 6 gamla museum från Jönköping ska visas i Skillingaryd.
Tills vidare nöjer vi oss med det mindre museet som varit i bruk i många år. Årets tema i museet blir Skillingaryd – en militärort. På över 100 vykort berättar Per Bunnstad om vilken roll militären spelat för bygden.
Det blir som vanligt ett antal lägerkvällar, bland annat om flygets historia.

Samarbete med SIS
Som vanligt ska museiföreningen ha servering i militärmuseet vid vår- och höstmarknad och i år i samarbete med Skillingaryds IS ishockeysektion. SIS ansvarar för tiden 07.00–10.00 och museiföreningen 10.00–13.00.

Storsöndagen
Udda år arrangeras en storsöndag och en sådan kommer att hållas i augusti. Datum är ännu inte helt fastställt men preliminärt blir Storsöndagen den 19 augusti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS! Detta är gamla aktiviteter – tidigare år

Årsmöte mars

Årets utställningstema i museet (uppdaterad 21 maj 2006)
I år ska vi i text och ord berätta om försvunna byggnader på Västra Lägret.

Vårmarknaden 6 maj 2006
Servering i militärmuseet.

Nationaldagen 6 juni 2006. utgår, ingen aktivitet

Lägerkvällar
I augusti blir det Lägerkvällar.

Storsöndag
OBS! Storsöndag endast udda år = 2007

Studieresa till Linköping 9 septemberOBS! Utgår på grund av för få anmälda
Vi arrangerar en resa till Linköping. Vi avreser från militärmuseet kl. 09.00. Fri resa från medlemmar i föreningen. Övriga 150:-. Vi räknar med att dricka kaffe på vägen och att äta i Linköping.
Anmälan om deltagande till Susanne Wickbom 0393-121 18 eller Sven Storm 070-360 27 91 senast tisdag 5 september

Höstmarknaden 7 oktober 2006
Servering i militärmuseet OBS! Frimärkets Dag hålls redan veckan före

Aktiviteter 2005

Årsmöte mars

Årets utställningstema i museet (uppdaterad 2 juli 2005)
I år ska vi i text och ord berätta om försvunna byggnader på Västra Lägret
.

Vårmarknaden 30 april 2005
Servering i militärmuseet.

Nationaldagen 6 juni 2005
OBS! Inget firande vid lägret i år

Lägerkvällar
I augusti blir det Lägerkvällar. Läs mer

Storsöndag 2005
Hålls den 21 augusti 2005

Höstmarknaden 1 oktober 2005
Servering i militärmuseet OBS! Frimärkets Dag hålls redan veckan före

Aktiviteter 2004

Årsmöte 24 mars
Styrelsen har beslutat att årets årsmöte hålls på mässen onsdagen den 24 mars kl. 18.00.
I samband med årsmötet sker premiminärt visning av en av Gunnar Blansch filmer om Skillingaryd.

Årets utställningstema i museet (uppdaterad 22 feb 2004)
I år ska vi i text och ord berätta om Jönköpings regemente
.

Vårmarknaden 1 maj 2004
Servering i militärmuseet.

Nationaldagen 6 juni 2004
Preliminärt öppnar museet denna dag.

Lägerkvällar
I juni och augusti blir det Lägerkvällar. Tema är ännu inte bestämt.

OBS! Ingen storsöndag 2004

Höstmarknaden 2 oktober 2004
Servering i militärmuseet där det även blir Frimärkets Dag.