Skillingaryds Militärhistoriska Förening
(Tidigare Föreningen Skillingaryds Militärmuseum)
Till föreningens startsidawww.skillingaryd.nu

Protokoll och mötesrapporter för Föreningen Skillingaryds Militärmuseum
040202 (inlagt 22 feb 2004)
071003 (inlagt 4 okt 2007)
080319 (inlagt 13 apr 2008
 
 
Inlagt 11/2 2008

Styrelsen för Föreningen Skillingaryds Militärmuseum kallas till sammanträde tisdagen den 19 februari 2008 klockan 18.00 på Skillingaryds Läger.

Kallade: Styrelsen: Axel Forthmeiier, Ingvar Lindström, Susanne Wickbom, Per Bunnstad och Rigmor Ekström

För kännedom valberedningen: Hasse Pettersson och Kjell Persson samt revisorer: Anders Ljungberg och Bengt Dahlqvist. Det är bra om någon från valberedningen kan närvara.

De styrelseledamöter som INTE kan komma ombeds kontakta Per Bunnstad 0370-70566

1. Mötets öppnande

2. Dagordning

3. Valberedningens arbete, bland annat med tanke på Svens bortgång

4. Årsmötet
a) Plats och tid
b) Program
c) Val
d) Verksamhetsberättelse
e) Ekonomisk berättelse och revision

5) Sommarens tema (Förslag från Per B: Lägerhyddan)

6) Förslag på lägerkvällar
Lägerhyddan
Gropabäcken
Hemvärnet med hemvärnsgården
....

7) Flygboken

8) SM för schäferhundar – bemanning av museum och servering

9) Övriga frågor
a) Minnesstenen över Soldathemmet

10) Avslutning

Skillingaryd den 8 februari 2008

För Föreningen Skillingaryds Militärmuseum

Per Bunnstad