Protokoll/mötesanteckningar Föreningen Skillingaryds Militärmuseum
Till föreningens startsidawww.skillingaryd.nu

3 oktober 2007 – mötesanteckningar

Verksamheten sommaren 2007 har varit lyckad och inte minst med lägerkvällarna.
En värdering av verksamheten gjordes vid gårdagens styrelsemöte.

Kommunen bidrog även i år med två ungdomar som arbetade i militärmuseet under fyra veckor, måndag-fredag. I genomsnitt besöktes museet av fem personer om dagen.
Lägerkvällarna var mycket lyckade. De fem samlingarna hade i snitt 40 deltagare.
Bland tänkbara lägerkvällar nästa år märks Kaffegatan, Ture på Åhult och Lägerhyddan. Fler förslag välkomnas.

Vi består
Styrelsen ser ingen anledning att föreningen upphör när det startas ett stort museum nästa år då vi bland annat kan fortsätta med lägerkvällar. Allt tyder på att det nya museet placeras i Lägerhyddan men formella beslut är ännu inte fattade.
Vi får senare ta ställning till om vår förening ska ha kvar någon form av museiverksamhet.

Utökad Storsöndag
Storsöndagen arrangerades med ganska god uppslutning. Styrelsen diskuterade hur man ska få fler aktiviteter på Storsöndagen. En tanke är att inför Storsöndagen 2009 sammankalla ett antal föreningar redan ett år före och att alla föreningar ska bli mer delaktiga. Det militära inslaget och någon form av musikunderhållning är också mycket viktigt.

Bok om flyget
Information lämnades om den kommande boken om flygets historia, där vår förening är en av medarrangörerna. Boken beräknas vara klar om ett år.

God ekonomi
Ekonomiskt sett ser det mycket ljust ut men kassören meddelade vid mötet att han avgår vid årsmötet.

Möten
Årsmötet kommer preliminärt att hållas en fredag i mars då föreningen bjuder medlemmarna på förslagsvis ”planka”.
Nästa styrelsemöte hålls kring månadsskiftet januari-februari.

2 februari 2004 – protokoll
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Skillingaryds Militärmuseum måndagen den 2 februari 2004 kl. 18.00-19.30 i mässen på Skillingaryds Läger.
Närvarande: Axel Forhmeiier, Per Bunnstad, Ingvar Lindström, Susanne Wickbom och Rigmor Ekström.
Ej närvarande: Sven Storm och Rolf Gustavsson

1
Axel Forthmeiier öppnar sammanträdet och välkomnar alla.

2
Till mötessekreterare väljs Per Bunnstad.

3
Styrelsen beslutar om följande program under 2004:
• 1/5 Servering vid vårmarknaden.
• 5-6/6 Öppethållande i militärmuseet eventuellt i samband med Hjulafton och helt klart vid Nationaldagen.
• Juni-juli. Öppet i museet.
• Juni och augusti. Lägerkvällar.
• 2/10. Servering vid höstmarknaden.

4
Styrelsen beslutar att årets tema i museet ska vara Jönköpings regemente, att temat diskuteras vidare på årsmötet och att ett mål ska vara att till sommaren försöka hitta de kompanistenar som förr fanns på Slätten och som kan vara kvar.

5
Styrelsen beslutar att en av årets lägerkvällar ska vara Tallnäs och att förslag på fler kvällar behandlas vid årsmötet.

6
Styrelsen beslutar angående årsmötet:
att det ska hållas onsdagen den 24 mars 2004 klockan 18.00 i mässen på Skillingaryds Läger,
att sekreterare Sven Storm skickar ut personlig kallelse och att det i brevet även skickas med inbetalningskort för medlemsavgift 2004,
att valberedningens ordförande Hasse Pettersson ska höra med Rolf Gustavsson om önskan att bli omvald vid årsmötet samt
att Sven Storm ska fråga Carl-Olof och Britt Nyréus om visning av en av Gunnar Blansch filmer från gamla Skillingaryd.

7
Styrelsen konstaterar att Riksteatern i Jönköpings län har sitt årsmöte i Skillingaryd den 17 april och att vår förening då ska guida på lägret.

8
Styrelsen beslutar att nästa sammanträde ska hållas onsdagen den 31 mars klockan 18.00 på Skillingaryds Läger och att det i huvudsak ska handla om planering inför årets utställning.

9
Axel Forthmeiier blomsterhyllar Susanne Wickhom och Rigmor Ekström, vilka nyligen fyllt 40 respektive 50 år.

10
Axel Forthmeiier avslutar sammanträdet.

Skillingaryd den 4 februari 2004

Axel Forthmeiier

Per Bunnstad