Till startsidan för Albatross – gamla.skillingaryd.nu/albatross

107-årsdagen 2 juli 2022 och invigning av Albatrossmuseet
Lördagen den 2 juli 2022 invigdes det nya Albatrossmuseet i Herrvik, vilket stod klart redan 2021.
Det var som traditionen bjuder den 2 juli en samling klockan 08.00 vid strandningsplatsen. Därefter invigdes museet i Herrvik följt av en middag med åtskilliga tal och många gåvor lämnades till den förening som driver Albatrossmuseet.
Skillingaryds Militärhistoriska Förening hade fått inbjudan och representerades av Per Bunnstad och Lena Rylander. (220702)
Samling vid strandplatsen klockan 08.00 med bland andra Tysklands försvarsattaché Markus Brüggemeier.
Albatrosstenen vid platsen för strandningen.
Det blåstes fanfar hölls en tyst minut med mera.
Per Bunnstad bekantade sig den soliga lördagsmorgonen med Albatrosstenen.
 
Kransnedläggning Östergarns kyrkogård
Samling vid kyrkogården.
Erik Hoffstedt välkomnade
Kransnedläggelse där många tyska besättningsmän är begravda.
Janne Bergqvist spelade.
 
Invigning av Albatrossmuseet
Det nya Albatrossmuseet i hamnen vid Herrvik.
Erik Hoffstedt invigningstalade.
Christina Beinhoff talade. Hon är tysk ambassadör i Sverige.
På plats i det nya museet.
 
Middag i Gammelgarns Bygdegård
Samling för middag
Till vänster Anders Flanking, landshöding, Christina Beinhoff, Tysklands ambassadör, Erik Hoffstedt, ordförande Albatrossmuseet, Åsa Flanking, Hallwyls Gotlandsfond och Jörgen Wessman, tysk konsul på Gotland.
Skeppsredare Eric D Nilsson har varit en av huvudsponsorerna för det nya museet och han var samtidigt en av talarna, 95 år i december.
Per Bunnstad talade för den militärhistoriska föreningen i Skillingaryd.
Samspråk
Erik Hoffstedt tog till Albatrossmuseet emot en pärm kring Albatross av Skillingaryds Militärhistoriska Förening genom Per Bunnstad