Skillingaryds Militärhistoriska Förening
(Tidigare Föreningen Skillingaryds Militärmuseum)
Till föreningens startsidawww.skillingaryd.nu

Historik – Skillingaryds Militärmuseum
Föreningen bildades officiellt den 30 oktober 1994. Den har som ändamål att främja forskning kring militärhistoria i och kring Skillingaryd samt att svara för skötsel av ett militärmuseum. Museet är beläget på Slätten i Skillingaryd, vid militärens västra läger.
Protokoll från bildandet finns HÄR!
År Tema i museet Särskilda aktiviteter med mera
1993 I Geväär Utställningen I Geväär
1994   Invigning av museet den 29 juni 1994
1995 Kungligt i Skillingaryd  
1996 Flyget i Skillingaryd  
1997 Albatross  
1998 Skjutfältet 100 år  
1999 Soldathemmet 100 år  
2000 Motocross  
2001 Slätten en mötesplats  
2002 Byggnader på Västra Lägret Storsöndag
2003 Skjutskolan 100 år Storsöndag, Resa till Helsingborg, fika vid marknaderna, lägerkvällar, medverkan vid Frimärkets Dag.
2004 Jönköpings regemente i Skillingaryd  
2005 Försvunna byggnader  
2006 Utställningar 1995-2005  
     

25/94Nu får Skillingaryd
sitt första museum
1 fyra pers
Än återstår en del arbeten, men på onsdag i nästa vecka slår Skillingaryds Militärmuseum upp portarna. Bland dem som är engagerade för museet märks Annika Andersson, Enar Skillius, Hans Falk och Magnus Ragnarsson.
2
Vaktlokalen som med hemvärnets hjälp återbördades till det västra lägert är i viss behov av ommålning. Det konstaterar Jan Sandberg, Magnus Ragnarsson och Stig Grunditz.
3 reservbild
Den här puman blev mycket berömd under sin tid i Skillingaryd. Det var i början av seklet. Nu är den uppstoppad och kan beskådas i museet.


På onsdags i nästa invigs det första permanenta museet i Skillingaryd. Det är Skillingaryds Militärmuseum som slår upp portarna i den gamla vaktlokalen på Skillingaryds Läger.
I flera år har man diskuterat möjligheten av ett museum och tack vare utställningen ”I Geväär” blir nu drömmen verklighet. Det är just denna utställning som byggs på till en permanent sådan.
I år får utställningen liknande innehåll som ”I Geväär”, men varje år kommer en del av materialet att bytas ut. Nästa år ligger det nära till hands att uppmärksamma det storstiliga besöket av Oscar II i Skillingaryd år 1895.
En arbetsgrupp som består av representanter för Skillingaryds Läger, Vaggeryds kommun, Hembygdsföreningarnas Samarbetskommitté och Östbo Historiska Sällskap har tillsammans med Magnus Ragnarsson från militärmuseet i Eksjö dragit upp riktlinjerna för det permanenta museet.
Det blir en mjukstart i år men en fin sådan. På onsdag öppnar museet med en kort historik av Enar Skillius medan Evald Andersson svarar för officiell invigning. Från och med dagen därpå till och med 14 augusti kommer museet att ha öppet alla dagar i veckan. Bemanningen ska skötas av två ungdomar från Vaggeryd - Lisette Hegg och Jonas Källberg. Dessutom kommer representanter för de medverkande organisationerna att vara ”faddrar” som besöker utställningen varje dag.
Brooklyn
Till detta kan noteras att det varje torsdagkväll blir en vandring i lägret eller i dess närhet. På torsdag i nästa vecka inleder Seth Lindgren med att berätta om ”Brooklyn”, en del av Skillingaryd på andra sidan åbron. I dag finns inget kvar av denna bebyggelse, men det finns minnen.
En annan torsdag blir det möjlighet att få veta mer om de internerade tyska soldaterna från fartyget Albatross och så vidare. Ingen vandring blir den andra lik genom att det är olika föredragshållare.
Inkörsport
En av tankarna med museet är att det både för samhällsbor och turister ska vara en inkörsport till hela lägret. Numera är både lägret och skjutfältet nästan helt öppet för allmänheten. Lägret är unikt i sitt slag i landet. Nästan alla byggnader finns kvar och lägret är för övrigt byggnadsminne. Det betyder att alla hus och marken ska räddas för framtiden. Arbetet med att göra en bevarandeplan har nyligen inletts.
Per Bunnstad


Tidigare års aktiviter kommer att få länkar här
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001