Föreningen Skillingaryds Militärmuseum
Till föreningens startsidawww.Skillingaryd.Nu

Föreningen Skillingaryds Militärmuseum 1996

Annons om verksamheten 1994
1994 startade Föreningen Skillingaryds Militärmuseum i liten skala med ett museum. Detta har byggts på år efter år och 1996 är temat ”Flyget i Skillingaryd”. Förutom fotografier och mycket annat från flygets barndom finns det en hel del att se om Skillingaryds Läger från 1700-talet och framåt. Här kan man till och med få se en uppstoppad puma.
Preliminära öppettider är 27/6-4/8 kl. 15.00-18.00. Varje torsdag kl. 18.00 under denna period är det som regel vandring i lägret med olika tema från gång till gång.
Söndagen den 25 augusti är det dags för Storsöndag och den hålls i år på Östra Lägret där bland annat de nyrenoverade byggnaderna förevisas.
Ytterligare information kan fås genom kontakt med Skillingaryds Läger tel. 0370-760 60
Skrivelse om Slätten
Till
Byggnadsnämnden i Vaggeryds kommun
För kännedom: Kommunstyrelsen, chefen för I12, chefen för Fortifikationsverket och länsstyrelsen
Yttrande om plan för kvarteret Norsen i Skillingaryd
Efter att ha tagit del av planerna för byggnation i kvarteret Norsen med Slätten ber vi att få framför våra synpunkter.
Vi som har till uppgift att värna om den militära kulturhistorien i Skillingaryd har förfärats av byggnadsnämndens förslag att bebygga delar av Slätten, vilken har en mer än 300-årig tradition. Vi har noga följt insändare och artiklar i tidningarna, talat med skillingarydsbor och kommit till klarhet: De kulturmedvetna skillingarydsborna - och de är många - värnar om Slätten och vill inte att den ska bebyggas.
Vi säger nej till kommunens planer. Bygg inte varuhallen söder om eller på Artillerigatan!
Vi kommer med till buds stående medel motverka ett bygge på eller söder om Artillerigatan.
I fråga om parkeringsplatser finns det ett utmärkt område öster om bröderna Johanssons tomt på marknadsplatsen.
En uppmaning till kommunstyrelsen och byggnadsnämnden: Kör inte över folkopinionen än en gång! Tänk inte kortsiktigt utan slå vakt om kulturen. Bevara Slätten. Det är nämligen från just den plats där varuhallen planeras att ligga som man får det bästa perspektivet över Skillingaryds slätt och läger. Att tillåta att utsikten mot bygdens, ja kanske länets mest intressanta byggnads- och kulturminne skymmas av en varuhall som i alla tänkbara avseenden blir ett störande och förfulande inslag i miljön får inte komma ifråga. Skillingaryd den 4 november 1996
Styrelsen för Föreningen Skillingaryds Militärmuseum

Hans Falk, ordförande