Föreningen Skillingaryds Militärmuseum
Till föreningens startsidawww.Skillingaryd.Nu

Föreningen Skillingaryds Militärmuseum 1993

Något av en föregångare till museiföreningen var utställningen I Geväär sommaren 1993
I Geväär i Skillingaryd
Ur Finnveden Fredag nr 27/1993 (bilderna inlagda här 041105)

Margareta Engstedt vid utställningen i Jönköping. Foto: Per Bunnstad
En del av utställningen.
Länsmuseet svarade för en fin utställning.
Utställningens namn heter "I Geväär", men det är inte så krigiskt som det låter. Nej, för att vara intresserad av Skillingaryds militära historia behöver man inte vara krigisk alls.

Det är på Jönköpings länsmuseum som en av flera utställningar heter "I Geväär". Den är framtagen av hembygdsföreningarna i Vaggeryds kommun i samarbete med länsmuseet och berättar om Skillingaryds läger från 1600-talet.
Det är inte känt exakt när man första gången övade i Skillingaryd, men i viss omfattning var det det redan på 1600-talet. Så här skriver Enar Skillius i ett förord till utställningen: "Det första klart dokumenterade större sammandragningen av soldater till Skillingaryd inträffade i slutet av februari 1743 då en så kallad besiktningsmönstring skedde med Överstelöjtnantens bataljon."
Det är alltså i år 250 år sedan detta inträffade.
Utställningen ger ett axplock av framför allt verksamheten på Skillingaryds läger på 1800-talet och strax efter senaste sekelskifte. Man får en inblick i hur rekryterna hade det i Skillingaryd och inte minst hur det var på soldattorpen. Man får även "träffa" en del av de original som levde bland militären. Ett omfattande bildmaterial visas och det kompletteras med texter och olika föremål. En uppstoppad puma är något av det som visas, militärer i uniform annat.
En viktig del i utställningen är att berätta om att Skillingaryds läger i år förklarats som byggnadsminne. Det är mycket tack vare föreningarnas engagemang som statsmakterna påverkats.
- Skillingaryd har en stolt historisk tradition, säger Margareta Engstedt, den på länsmuseet som hela tiden hållit kontakten med Sven Carlsson, Joel Andersson, Lennart Olsson med flera i hembygdsföreningarna.
Utställningen öppnade i helgen och pågår en bit in i augusti.
Museum planeras i Skillingaryd
Ur Finnveden Fredag 38/93 - bilderna inlagda här 040905
Kommer Skillingaryd att få ett museum på Skillingaryds läger? Ja, frågan ska inom kort diskuteras och en tänkbar placering är vaktlokalen.
Skillingaryd kommer kanske att få ett militärmuseum.

Om det är något Skillingaryd är känt för så är det Skillingaryds läger. Sedan 1777 har orten varit fast mötesplats för militären och övningar hölls redan på 1600-talet. Nu är det en förhoppning att ett militärhistoriskt museum ska kunna anordnas inom lägerområdet.

Kultur- och fritidsnämnden i Vaggeryds kommun har tillsammans med Skillingaryds läger inbjudit flera organisationer till en förutsättningslös diskussion om etablering av ett museum.
Det är olika hembygdsföreningar, Jönköpings länsmuseum, försvarsmuseerna i Jönköping och Eksjö med flera som ska diskutera möjligheten.
Regeringen har beslutat att hela Skillingaryds läger ska vara ett byggnadsminne och därför har den gamla tanken på ett museum väckts till liv:
- För oss är det svårt att sköta ett museum, men det kanske kan gå i föreningsregi, säger Hans Falk, chef för Skillingaryds läger.
Nyligen hölls utställningen "I Geväär" i vaktlokalen på Skillingaryds läger och det är en lokal som skulle passa som permanent lokal. Det finns bara en hake: lokalen saknar värme och det kostar en hel del att installera sådan. Och pengar är inget som militären har i överflöd. Men med gemensam satsning från militären, kommunen och föreningarna kanske det kan bli ett museum i någon av lokalerna.
Skillingaryds läger hyr i dag alla hus man använder av fortifikationsförvaltningen, som halvårsskiftet 1994 blir ett eget verk. Då blir det nog än mer än i dag fasta hyror för olika lokaler.
Det kommer att kosta åtskilliga miljoner kronor att rusta upp alla lokaler som är byggnadsminnesförklarade. Det gäller speciellt på östra lägret, men endast cirka en miljon kronor har hittills anslagits.
- Vi vill att de tomma lokalerna ska användas och anser att ett museum är ett bra förslag. Det skullem kunna bli ett levande läger för hela lägret, säger Hans Falk.
Det återstår att se om överläggningarna framöver leder till något resultat.

Per Bunnstad

Arbetsgrupp bildad för militärmusem
Ur Finnveden Fredag nr 40/1993
I onsdags samlades ett 15-tal personer på Skillingaryds läger för att diskutera möjligheten att ordna ett militärhistoriskt museum i Skillingaryd. Alla var positivt inställda till tanken och beslutet blev att en arbetsgrupp på fem personer ska lägga fram ett utkast till hur ett museum kan se ut, var det ska placeras, hur det ska skötas med mera.

Mötet leddes av lägrets platschef, Hans Falk, och på plats fanns även representanter för olika hembygdsföreningar, militärmuséerna i Jönköping och Eksjö med kamratföreningar och Vaggeryds kommun.
Alla var rörande överens om hur viktigt det är att kunna visa vad som hänt på Skillingaryds läger. Ett museum är viktigt, inte minst nu när nästan hela lägret byggnadsminnesförklarats.
I flera år har tanken funnits hos många personer om ett litet museum. Det har förekommit diskussioner med lägerledningen, men det har varit långt från tanke till handling. Nu verkar uppslutning stor bakom tanken varför det ser ut att finnas goda möjligheter att realisera drömmarna.
Sedan 1777 har Skillingaryd varit fast mötesplats för militären och övningar hölls redan på 1600-talet. I somras visades utställningen "I Geväär" i vaktlokalen på Skillingaryds läger och det är en lokal som skulle passa som permanent lokal. Men det kan tänkas att det finns andra möjliga lokaler eftersom just vaktlokalen är ganska liten. Arbetsgruppen får diskutera denna och övriga frågor. I Arbetsgrupen ingår representanter från lägerledningen, militärmuseet i Eksjö, kommunen och föreningslivet.