Föreningen Skillingaryds Militärmuseum
Till föreningens startsidawww.skillingaryd.nu

Protokoll från bildandet den 30 oktober 1994

Protokoll fört vid möte i samband med bildandet av Föreningen Skillingaryds Militärmuseum söndagen den 30 oktober 1994 klockan 16.00-16.20 i sessionssalen i Skillingehus.

Närvarande: Hans Falk, Ingrid Gunnarsson, Sune Gunnarsson, Lars Svensson, Per Bunnstad, Lennart Ljung, Enar Skillius, Joel Andersson, Brita Westling, Per Westling, Carl-Olof Nyréus, Britt Nyréus, Bertil Magnusson och Bo Karlsson.

1. Mötet öppnas av Hans Falk och mötet beslutar att godkänna den uppgjorda dagordningen.
2. Till mötesordförande väljs Hans Falk.
3. Till mötessekreterare väljs Ingrid Gunnarsson.
4. Hans Falk redogör för förslaget att bilda en förening med utgångspunkt från sommarens verksamhet och förslag om att nästa år bygga på utställningen genom arbete i studiecirkelform. Planerna är en studiecirkel om Oscar II:s besök i Skillingaryd 1895 och en om kulturminnen på skjutfältet.
5. Mötet beslutar att bilda en förening.
6. Mötet beslutar att namnet ska vara Föreningen Skillingaryds Militärmuseum.
7. Mötet beslutar att välja en interimsstyrelse enligt följande: ordförande Hans Falk, sekreterare Susanne Wickbom, kassör Lars Svensson, ledamöter Magnus Ragnarsson och Per Bunnstad samt suppleant Lennart Ljung.
8. Per Bunnstad redogör i korthet med behovet av stödmedlemmar och att en låg medlemsavgift planeras. Förutom de som valts till funktioner inom styrelsen antecknar sig följande som medlemmar: Joel Andersson, Ingrid Gunnarsson, Brita Westling och Per Westling.
9. Hans Falk avslutar mötet.
Skillingaryd den 30 oktober 1994
Vid protokollet

Ingrid Gunnarsson, mötessekreterare

Hans Falk, mötesordförande