Skillingaryds Militärhistoriska Förening
(Tidigare Föreningen Skillingaryds Militärmuseum)
Till föreningens startsidawww.skillingaryd.nu

 

Styrelsen och andra uppdrag

Uppdrag Namn Adress Ort Tel bostad Tel arbete Mobil Epost
Ordförande Axel Forthmeiier Tjäderstigen 28 560 13 Hok 0393-21431 0370-71730 070-6075552 axel.fortmeiier@ing2.mil.se
Sekreterare och webbansvarig Per Bunnstad Bäckstigen 3 568 30 Skillingaryd 0370-71466 0370-70614 070-2131466 per@skillingaryd.nu
Kassör Vincent Persson Björkgatan 21 568 31 Skillingaryd     070-5867068
070-7282227
hondavinge@gmail.com
Museiföreståndare Susanne Wickbom Vanadisvägen 8 567 32 Vaggeryd 0393-12118 0370-78100 073-8469382 wickbomsusanne@hotmail.com
Ledamot Rigmor Ekström Tegnérgatan 13 568 30 Skillingaryd 0370-70229 0370-79500   Rigmor.Ekstrom@uppakra-mek.se
Valberedning Kjell Persson Ängstigen 6 568 32 Skillingaryd 0370-71191      
Valberedning Jörgen Åberg Brunnsgatan 12 568 30 Skillingaryd 0370-70481   073-8030453  
Revisor Rune Alm            
Revisor Bengt Dahlqvist Ålaryd 568 92 Skillingaryd 0370-75115 0370-78136   bengt.dahlqvist@telia.com

Föreningens bankgiro: 5411–0416