Skillingaryds Militärhistoriska Förening
(Tidigare Föreningen Skillingaryds Militärmuseum)
    
  www.skillingaryd.nu www.vaggeryd.nu Till startsidan för föreningen

Guidning på Skillingaryds Läger

www.Skillingaryd.Nu
Redan under 1600-talet övades det på Slätten i Skillingaryd. 1677–1914 övade och mönstrade Jönköpings regemente I 12 i Skillingaryd.
De flesta av de unika byggnaderna från regementets tid i Skillingaryd finns bevarade. Sedan ett antal år tillbaka är dessa byggnader tillsammans med marken K-märkta - kulutrminnesförklarade. Det innebär att de är säkerställda för framtiden.
Förutom alla fina byggnader på Västra Lägret från 1800- och 1900-talet finns det på Östra Lägret en gammal miljö med byggnader från åren kring 1900. Det finns i anslutning till det skjutfält som kom till 1898 - Andra Göta Artilleriregemente A 6 hade kommit till Jönköping och behövde ett övningsfält.
Båda dessa läger förvaltas i dag av Göta ingenjörsregemente Ing 2 för militär övningsverksamhet, men även en omfattande civil verksamhet förekommer.
Vi erbjuder nu grupper guidade turer på Västra Lägret – det vill säga I 12:s område. Guidningen tar cirka en timme och pris per grupp är 250 kronor.
Förbeställning måste ske och kan göras till Susanne Wickbom 0393-121 18
Inlagt 10 jun 2004, kompletterat 20 feb 2008