Skillingaryds Militärhistoriska Förening
(Tidigare Föreningen Skillingaryds Militärmuseum)
Till föreningens startsidawww.skillingaryd.nu

Aktiviteter 2007

Årsmöte mars

Årets utställningstema i museet (uppdaterad 21 maj 2006)
I år ska vi i text och ord berätta om försvunna byggnader på Västra Lägret.

Vårmarknaden
Servering i militärmuseet.

Nationaldagen 6 juni 2006. utgår, ingen aktivitet

Lägerkvällar
I augusti blir det Lägerkvällar.

Storsöndag
OBS! Storsöndag 19 augusti

Höstmarknaden 6 oktober 2006
Servering i militärmuseet

Aktiviteter 2006

Årsmöte mars

Årets utställningstema i museet (uppdaterad 21 maj 2006)
I år ska vi i text och ord berätta om försvunna byggnader på Västra Lägret.

Vårmarknaden 6 maj 2006
Servering i militärmuseet.

Nationaldagen 6 juni 2006. utgår, ingen aktivitet

Lägerkvällar
I augusti blir det Lägerkvällar.

Storsöndag
OBS! Storsöndag endast udda år = 2007

Studieresa till Linköping 9 septemberOBS! Utgår på grund av för få anmälda
Vi arrangerar en resa till Linköping. Vi avreser från militärmuseet kl. 09.00. Fri resa från medlemmar i föreningen. Övriga 150:-. Vi räknar med att dricka kaffe på vägen och att äta i Linköping.
Anmälan om deltagande till Susanne Wickbom 0393-121 18 eller Sven Storm 070-360 27 91 senast tisdag 5 september

Höstmarknaden 7 oktober 2006
Servering i militärmuseet OBS! Frimärkets Dag hålls redan veckan före

Aktiviteter 2005

Årsmöte mars

Årets utställningstema i museet (uppdaterad 2 juli 2005)
I år ska vi i text och ord berätta om försvunna byggnader på Västra Lägret
.

Vårmarknaden 30 april 2005
Servering i militärmuseet.

Nationaldagen 6 juni 2005
OBS! Inget firande vid lägret i år

Lägerkvällar
I augusti blir det Lägerkvällar. Läs mer

Storsöndag 2005
Hålls den 21 augusti 2005

Höstmarknaden 1 oktober 2005
Servering i militärmuseet OBS! Frimärkets Dag hålls redan veckan före

Aktiviteter 2004

Årsmöte 24 mars
Styrelsen har beslutat att årets årsmöte hålls på mässen onsdagen den 24 mars kl. 18.00.
I samband med årsmötet sker premiminärt visning av en av Gunnar Blansch filmer om Skillingaryd.

Årets utställningstema i museet (uppdaterad 22 feb 2004)
I år ska vi i text och ord berätta om Jönköpings regemente
.

Vårmarknaden 1 maj 2004
Servering i militärmuseet.

Nationaldagen 6 juni 2004
Preliminärt öppnar museet denna dag.

Lägerkvällar
I juni och augusti blir det Lägerkvällar. Tema är ännu inte bestämt.

OBS! Ingen storsöndag 2004

Höstmarknaden 2 oktober 2004
Servering i militärmuseet där det även blir Frimärkets Dag.