I naturen med Dan Damberg  www.skillingaryd.nu Startsidan för natur

Förord till Moskogen (21 mar 2008)
Del A Moskogen – underdel 1 av 3 (21 mar 2008)
Del A Moskogen – underdel 2 av 3 (21 mar 2008) Denna del finns här nedan
Del A Moskogen – underdel 3 av 3 (21 mar 2008)
Del B Skärvån – underdel 1 av 2 (24 mar 2008)
Del B Skärvån – underdel 2 av 2 (24 mar 2008)
Del C Marieholmskanalen – norra delen (22 mar 2008)
Del D Marieholmskanalen – södra delen (23 mar 2008)

Kulturarv Marieholm
Fakta och funderingar
kring ett stycke unik natur
Inlagt 21 mars 2008

På uppdrag av styrgruppen inom Kulturarv Marieholm genom Jakob S. Jonsson, projektledare Kulturarv Marieholm, Ingemar Svensson, projektledare Gnosjö kommun och Bo Ejenfors, länsstyrelsen i Jönköping, har jag under de senaste arton månaderna försökt att hitta exempel på det unika i urskogen i Marieholm eller Moskogen som den egentligen heter.

Mina undersökningar och reflektioner bygger på ett stor antal fotografier som jag har tagit under en mängd fältbesök i området sedan sommaren 2005. Att hitta exempel på unik natur inom Moskogen är inte svårt då området hyser en stor mängd av dagens ovanliga skogsarter inom såväl flora, fauna som svamparnas riken.

Mina texter bygger på biologiska och kulturhistoriska fakta, filosofiska funderingar och helt egna tankar som inte står för någon annan än mig själv. Dessa texter tillsammans med bildmaterialet hoppas jag ska inspirera alla som läser detta till egna funderingar och till insikt om naturens och miljöns ovärderliga rikedom. Vi ärver inte jorden av våra föräldrar utan lånar den av våra barn och under den tiden ska vi förvalta den på ett sätt som innebär att vi kan lämna den vidare i ett lika fint skick som vi en gång fick den eller helst i ett bättre sådant.

Jag har haft som intension att skriva på ett lättsamt och lättläst sätt för att kunna nå ut med mitt budskap till alla och inte bara till de få specialister och specialintresserade inom just beskrivna områden som naturligtvis också, förhoppningsvis, ska kunna finna en glädje i att läsa detta dokument.

Glädje eller upptäckarglädje är just de stämningar som jag vill att de som läser detta ska få och känna för att sedan på egen hand eller med guide kunna besöka området. Till de som bor i bygden runt Marieholm vill jag också förmedla en känsla av stolthet att äga och förvalta ett stycke så unik natur.

Detta dokument är inte, per definition, färdigt utan ska kunna kompletteras och bibringas med ny kunskap vartefter det anses nödvändigt.

Det är med stolthet som jag skriver dessa rader därför att jag har fått förmånen att vara med och kämpa för och delta i ett så viktigt och unikt projekt som Kulturarv Marieholm innebär. Det fantastiska arbete som läggs ner och som har lagts ner av framför allt bygdens människor är ett föredöme som jag hoppas ska bli en inspirationskälla för andra att ta efter och att följa.

Tack!

Skillingaryd den 1 november 2006
Dan Damberg, Skillingaryd


Referenser

Svampar, Svengunnar Ryman & Ingemar Holmåsen
Svampar i Norden och Europa, Bo Nylén
Nya Svampboken, Pelle Holmberg & Hans Marklund
Lavar, Roland Moberg & Ingemar Holmåsen
Mossor, Tomas Hallingbäck & Ingemar Holmåsen
Fågelguiden, Killian Mullarney, Lars Svensson & Dan Zetterström
Den nya nordiska floran, Bo Mossberg & Lennart Stenberg
Insekter i Europa, Michael Chinery
Nationalencyklopedin, lexikon och internettjänst