Socialdemokraterna www.skillingaryd.nu
www.vaggeryd.nu
Till startsidan för föreningar

1 maj 2004 (inlagt 1 maj 2004)
1 maj 2005 (inlagt 1 maj 2005)
1 maj 2006 (inlagt 1 maj 2006)
1 maj 2008 (inlagt 1 maj 2008)
 1 maj 2009 (inlagt 10 april 2009 och 1 maj 2010)
 1 maj 2010 (inlagt 1 maj 2010)

Afrikaprogram (inlagt 14 september 2009)

 Jan O. Karlsson på besök (inlagt 28 april 2009)
 Mona Sahlin på besök (inlagt 29 april 2009)
Riksdagsledamöter från länet på besök (inlagt 2 nov 2009)S siktar pårödgrön valseger
Inlagt torsdag 25 mars 2010

Den socialdemokratiska mobiliseringen inför höstens kommunval är minst sagt omfattande. Det två listorna, dels S-listan, dels broderskapsgruppens lista, omfattar sammanlagt 65 namn. Båda listorna fastställdes vid arbetarkommunens årsmöte i Hoks Folkets Hus på torsdagskvällen.

Oppositionsrådet Berry Lilja toppar S-listan före Ann-Christine Hallinder, Roger Ödebrink, Annelie Borgström, Sören Ståhlgren och Carina Ödebrink. Broderskapslistan har Kenneth Åberg som förstanamn före Tuula Ingner och Robert Alkemark och med Inger Fröding som fyra före Thomas Strand och Lars Erik Joakimson.

Enighet
– Dessutom spikades listorna med acklamation, det var ingen diskussion om listornas utformning här på årsmötet, kommenterade Berry Lilja som är beredd att ta över kommunalrådsposten i spetsen för en rödgrön majoritet om väljarna tycker så i höst.

Klappar på axeln
– Känslan är väldigt bra .Vi får många klappar på axlar med beröm för vårt arbete samtidigt som många för närvarande upplever den här kommunen som väldigt toppstyrd, säger Lilja.

Rödgrön majoritet...
Hans förhoppning, och förutsättning för en rödgrön kommunmajoritet, är att Miljöpartiet återtar sin stämma i fullmäktige.
– Då kan vi säkert komma överens om en plattform att samarbeta från, säger Lilja och efterlyser en sådan plattform från allianspartierna i kommunen.

Uttalande antogs

Årsmötet antog ett uttalande med trygghet, rättvisa och solidaritet som ledord för den lokala socialdemokratiska politiken.

Många av de socialdemokrater som ställer upp som kandidater i kommunvalet. Närmast från vänster Joy Kanyange, Carina Ödebrink, Berry Lilja och Ulrika Åberg. Rad nummer två från vänster. Anders Ingner, Brahim Peci, Jan Gustavsson, Roger Ödebrink, Johanna Gustavsson, Katarina Gustavsson, Inger Fröding och Ove Ågren.
 

Man vänder sig mot arbetslösheten och utanförskapet och lovar att verka för full sysselsättning god kommunal service för hela kommunen och politik som skapar förutsättningar för ett positivt företagsklimat till gagn för både företagare och arbetstagare.

Styrelsevalen
Årsmötesförhandlingarna som leddes av Roger Ödebrink med Lars Erik Joakimson som sekreterare valde om Carina Ödebrink som ordförande. Övriga i styrelsen är Lars Erik Joakimson, Ann-Christine Hallinder, Berry Lilja, Sonja Kling, kassör, Gullvi Alkemark, Björn Edvinsson, Anita Chestersson och Besim Matoshi, den sistnämnde nyvalde ordförande för socialdemokraterna i Skillingaryd.

På S-listan följer efter de ovan uppräknade Kent Williamsson, Malin Claesson, Jan Gustavsson, Sonja Kling, Magnus Dauhn, Ulrika Åberg, Besim Matoshi, Johanna Gustavsson och Brahim Peci.

På Broderskapslistan
Broderskapslistan har som sjunde namn Seth Andersson och därefter Bengt Sandahl, Gullvi Alkemark, Thorbjörn Gunnarsson, Helena Erlandsson, Maj-Britt Johansson, Bo Josefsson, Ulla Andersson och Jan-Erik Andersson.

Kåre BobergNytt för S inför landstingsvalet
Inlagt fredag 12 mars 2010

Det blir en hel del förnyelse på den socialdemokratiska landstingslistan för valkretsen Värnamo-Vaggeryd som fastställdes vid gårdagens valkonferens.

– Ja, Noah Anagbonu och Kerstin Keijser, båda Värnamo, lämnar i och med valet sina platser. Nya kandidater blir Desiré Törnqvist och Stefan Svensson, båda Värnamo. På femteplats finns Magnus Dauhn som sedan 1994 varit ledamot i socialnämnden i Vaggeryds kommun och sitter i fullmäktige samt som ersättare i kommunstyrelsen. På plats nummer sex står Johanna Gustavsson, Fagerhult Skillingaryd som i dag är ersättare i socialnämnden, berättar Carina Ödebrink.

Carina toppar
Carina har fått förtroendet att stå som nummer ett:
– Det känns mycket hedrande och vår ambition är att göra en bra valrörelse och ett gott valresultat så att Magnus blir ordinarie och Johanna förstaa ersättare i landstingsfullmäktige, säger Carina

Landstingslistan för (S)
  1. Carina Ödebrink
  2. Anders Berglund
  3. Desiree Törnkvist
  4. Stefan Svensson
  5. Magnus Dauhn
  6. Johanna Gustavsson
  7. Jenny Johansson
  8. Besim Matoshi
  9. Mirzeta Dedic
10. Tommy Klingberg
11. Anita Chestersson
12. Björn Edvinsson
13. Ulrika Åberg
14. Lars- Göran Svensson
15. Milka Cado
16. Bo Svedberg
17. Anita Wretblad
18. David Huynh
19. Anna- Stina Sjöholm Söder
20. Björn Dahlbäck


Splittra inte familjer, KD
Information från Kristna Socialdemokrater.
Inlagt torsdag 11 mars 2010

Trots kraftfull kritik från Migrationsverket, kyrkor och frivilligorganisationer vill moderaterna med stöd av kristdemokraterna införa ett försörjningskrav vid anhöriginvandring. De flesta sakkunniga hävdar att förslaget får negativa effekter på integrationen och löper risk att splittra familjer för långa perioder. Den borgerliga regeringens förslag kan få som effekt att familjer hålls splittrade upp mot fem till sex år. De tre små allianspartierna tycks ha lyckats förhandla bort de värsta avarterna i moderatförslaget men tvingas nu ställa upp på förslaget som är att betrakta som en ” främmande fågel ” i den svenska välfärdspolitiken. Platsen vid regeringsta-buretterna tycks vara viktigare för KD än att nu stå upp för familjerna.

Kristna Socialdemokrater i Jönköpings län, samlade till årsmöte, vill se en annan och mer rättfärdig samhällsutveckling. Vi, i den kristna vänstern, bärs av visionen om möjligheternas Sverige och övertygelsen om att tillsammans är vi starka. I manifestet för kristen vänster uttrycks vår vision på följande sätt: ”Vi strävar efter en värld utan över- och underordning, utan klasskillnader, utan etniska och religiösa klyftor, utan ojämlikhet på grund av kön eller sexuell läggning, där alla behövs och alla får plats, där alla har samma rätt och värde. Vi vill ha en värld byggd på solidaritet. Vi ska bära varandras bördor men också dela varandras glädje och framgångar.”

Vi vill arbeta för ett samhälle som inkluderar alla, oavsett varifrån man kommer. Vi tror att alla är tillgångar för varandra och att alla människor är viktiga när vi bygger ett samhälle utan orättvisor och klyftor. Broderskapsrörelsen har haft ett långvarigt och djupt engagemang i integrationsfrågor. Vi tror på människan som medaktör. Vi tror att invandrarnas erfarenheter kan berika oss alla. Vi säger nej till den borgerliga regeringens genomförande av försörjningskrav vid anhöriginvandring. Det slår mot en redan hårt drabbad grupp i samhället. Att leva utan sina nära och kära motverkar en bra integration i samhället. Vi i den kristna vänstern är förundrade över att inte KD tar avstånd från förslaget.

För oss i den kristna vänstern är alla människor lika mycket värda. Alla har något att bidra med. Vi är tillgångar för varandra. Vi är alla med och bygger möjligheternas Sverige.

Uttalande antaget av Kristna socialdemokrater i Jönköpings län den 6 mars 2010


S-reservation på personlgi assistans
Inlagt fredag 5 februari 2010

Socialdemorkaterna reserverade sig i onsdags mot majoritetens beslut om upphandling av personlig assistans enligt LOU.

Vi socialdemokrater avvisar kraftfullt beslutet att upphandla personlig assistans på entreprenad enligt LoU.

Reservationen lyder så här:
Vi vänder oss mot beslutet av flera skäl.
- Alldeles oavsett ideologisk uppfattning anser vi det orimligt att denna typ av storskaligt försök genomförs för den svagaste gruppen vi har i samhället. En grupp som av oss, kräver särskild omtanke.
- Stor osäkerhet råder inte minst kring kommande, förändrad lagstiftning inom området. Ett beslut som fattas innan konsekvenserna är klargjorda riskerar att vara till stort förfång för de assistansberättigade och även så för oss kommunmedlemmar.
- Genom beslutet minskas den enskildes rätt till valfrihet, den enskilde oinskränkt rätt att välja utförare försämras/ minskas.
- Vi konstaterar att kommunen inte fullgjort de krav som uttalas i lag om samverkan med berörda intresseorganisationer. Något som enligt oss socialdemokrater är besvärande och djupt beklagligt.
- Dialogen med våra anställda har varit mycket bristfällig till obefintlig. Denna brist skapar berättig oro och vittnar om en dålig arbetsgivare/personalpolitik.
- Vi vidhåller att tidpunkten är illa vald på inte minst på grund av ny organisation som ännu inte satt sig. Att så är fallet framgår med tydlighet av socialnämndens au protokoll.” Den förändringsprocess som är igångsatt bör sätta sig något innan man hanterar en stor upphandling som kräver stora resurser”.

Vi socialdemokrater kan konstaterar det enda nya som tillkommit i ärendet är just det som framgår av SN au protokoll, att upphandlingen bör avvaktas.

För den socialdemokratiska gruppen

Berry Lilja
Oppositionsråd


S vill höja skatten med 50 öre
Inlagt 3/6 2009

I dag är kommunens budgetförutsättningar 2010 uppe i kommunstyrelsen. Socialdemokraterna föreslår en höjd skatt med 50 öre.

Genom en höjd skatt behöver inte nämnderna spara så mycket som den borgerliga majoriteten föreslår.
Se socialdemokraternas förslag här
Se en jämförelse i pengar räknat blocken emellan här

Vill inte privatisera apoteken
Inlagt 20/3 2009

I dag genomförde socialdemokraterna en aktivitet utanför apoteken i Vaggeryd och Skillingaryd.
– Vi ville uppmärksamma människor på de planer regeringen Reinfeldt har när det gäller apoteken, säger Carina Ödebrink (S).

Sverige och svenska folket har ett av världens mest effektiva system för att hantera och sälja läkemedel. Svenska folket har bland de lägsta priserna på läkemedel i Europa.
– Nu vill regeringen Reinfeldt sälja ut över 400 apotek. Förändringarna görs av ideologiska skäl och gynnar främst internationella läkemedelsgrossister. Apoteksmarknaden och läkemedel är en viktig del av hälso- och sjukvården och därför ingen naturlig marknad där marknadsmekanismer fungerar. Skattebetalarna står för 80 procent av kostnaderna när det gäller receptbelagda läkemedel, säger man från socialdemokraterna i ett uttalande.

Apotek försvinner
De pekar på att regeringen vill sälja ut lönsamma apotek till privata företag och låta staten under en ”övergångsperiod” ha ett fortsatt ansvar för de olönsamma apoteken.
– I förlängningen innebär detta att apotek på mindre orter, som i vår kommun, kommer att försvinna. Vinstintresset är ingen bra drivkraft för en säker läkemedelshantering. Det blir dyrare för skattebetalarna och sämre tillgänglighet i glesbygden, noterar Carina Ödebrink.

Kan utvecklas
Hon pekar i stället på en utveckling och reformering av apoteksmarknaden:
• Gör det möjligt att sälja vissa receptfria läkemedel i vanliga livsmedelsbutiker.
• Förbättra service och tillgänglighet genom längre öppettider och låt fler butiker på landsbygden få avtal med Apoteket.
• Ökade insatser för våra äldre så att de slipper få ordinerat fel eller onödigt mycket läkemedel.