Afrikaprogram www.skillingaryd.nu www.vaggeryd.nu Startsidan för socialdemokraterna  Till startsidan för föreningar

Carina fick med mer om barnkonventionen
i Socialdemokraternas Afrikaprogram
Inlagt måndag 14 september 2009

I lördags samlades socialdemokraternas förtroenderåd för att bland annat besluta om valberedning i samband med höstens partikongress samt att ta ställning till ett nytt Afrikaprogram. Carina Ödebrink från Vaggeryd fick med en tydligare skrivning om FN:s deklaration om Barns rättigheter i partiets Afrikaprogram.

– Socialdemokraternas program för Afrika syftar till att bygga vidare på de relationer partiet under lång tid haft med länderna i Afrika. Utgångspunkten är att socialdemokraterna och Sverige skall fortsätta bygga relationer och skapa förståelse och engagemang för folken i Afrika, säger Carina.

Mänskliga rättigheter
Fattigdomsbekämpning, mänskliga rättigheter och fred är de viktigaste delarna i programmet. Barn och ungas villkor, demokratiutveckling och utbildning samt att stärka kvinnors ställning är avgörande frågor för Afrikas tillväxt och utveckling framöver.

Framtidshopp
– Det allra viktigaste är dock att inte enbart se de problem och missförhållanden som finns i Afrikas länder utan att också se att det ryms framtidshopp och möjligheter, säger Carina.

Fyra från länet
Förtroenderådet är partiets högsta beslutande organ mellan ordinarie partikongresser och i lördags samlades drygt 100 ombud från hela landet i gamla Riksdagshuset i Stockholm.
Ombud från Jönköpings län var Peter Persson, Jönköping, Marie Johansson, Gislaved, Bo Zander, Nässjö och Carina Ödebrink, Vaggeryd.

Valdes in valberedningen
Ulla Gradeen, partidistriktets ordförande, valdes till en av elva ordinarie ledamöter i valberedningen som har till uppgift att föreslå ledamöter till partistyrelsen och verkställande utskottet på partikongressen i oktober.