1 majdemonstrationen 2008 www.skillingaryd.nu
www.vaggeryd.nu
Startsidan för socialdemokraterna
 Till startsidan för föreningar


90 tågade i Vaggeryd
Inlagt 1/5 2008
Demonstrationen i Vaggeryd på första maj samlade ungefär lika som för två år sedan och det trots konkurrens från en mängd andra aktiviteter denna dag.

Från Folkets Hus tågade ett 90-tal sympatisörer plus drillflickor och musikkår.
Vinden tog i ganska rejält och fanbärarna fick slita hårt.
Bland budskapen i tåget märktes ”Skär inte i äldreomsorgen”, Vi vill ha mer kultur”, ”Nej till vinst i vården”, ”Fler platser i äldreomsorgen”, ”Återför städet till kommunen” och ”Mindre barngrupper i förskolan”.
Efter demonstratonen blev det samling i Folkets Hus där bland annat flera tal hölls.
Läs om vem som fick socialdemokraternas stipendium längst ned på sidan.

Per Bunnstad
Det blåste en del och det gällde att hålla i ordentligt som här broderskaparnas fana. Carina Ödebrink, Vaggeryd, samspråkade med huvudtalaren, Luciano Astudillo, Malmö.

Lennart Pettersson fick stipendium
Inlagt 1/5 2008

Socialdemokraternas Förstamajstipendium 2008 tilldelades på 1 maj Lennart Pettersson från Hok.

Lennart Pettersson är uppvuxen i Värmland. Tidigt fick han anställning vid Bäckhammars pappersbruk. Vid krigsutbrottet 1939 flyttade han till Björneborgs Järnbruk för att 1945 återvända till Bäckhammar. 1946 flyttade Lennart till Huskvarna i protest mot företagsledningen i Bäckhammar som lurade honom på en lägenhet.
Lennart fick anställning på Huskvarna Vapen. Han började som gjutare men flyttade 1955 till cykelverkstaden och så småningom till motorsågstillverkningen när cykelepoken var över. Där blev Lennart 1971 förman och arbetade som sådan till sin pensionering 1985.
Efter pensioneringen guidade han turister i 5-6 år på sin gamla arbetsplats.

Flyttade till Hok
1981 flyttade Lennart och hustrun Christina till Hok. Det var jaktintresset som avgjorde valet av ny bostadsort.
På alla sina arbetsplatser engagerade Lennart sig omedelbart och med stor iver i det fackliga arbetet. I Björneborg blev han ordförande i sin hyttegrupp inom Järn och Metall. När han kom till Huskvarna blev han sekreterare i facket, förhandlingsledare och ledamot i företags-nämnden. Han var ordförande i Huskvarnas FCO / fackliga centralorganisation / samt även ledamot i FCO:s distriktsstyrelse.

Socialdemokrat
Lennart Petterssons tid har också räckt till omfattande insatser för Socialdemokratin.
Ur hans verksamhetshistoria kan nämnas:
Ordförande i Huskvarna Socialdemokratiska Arbetarekommun
Ledamot i Huskvarna stads drätselkammare och personalnämnd
Ledamot av kyrkofullmäktige och kyrkoråd
Valledare vid två val då han tog tjänstledigt 1.5 mån från ord arbete.
Ordförande i Hoks Socialdemokratiska förening

I Folkbladets styrelse
Utöver detta var Lennart under en tid ledamot i Smålands Folkblads styrelse.
Hans senaste uppdraget var ordförandeskapet i Hoks PRO-förening. ”Det var rett av de bästa uppdrag jag någonsin har haft”, säger Lennart.

Motivering
Som ett bevis på socialdemokraternas uppskattning och beundran över en uthållig och mångsidig samhällsinsats tilldelades Lennart Pettersson 2008 års Förstamajstipendium för ”hans osjälviska insats och övertygande idealitet är ett inspirerande föredöme för oss alla”.