Riksdagsledamöter på besök
www.skillingaryd.nu www.vaggeryd.nu Startsidan för socialdemokraterna  Till startsidan för föreningar

Infrastruktur och företagande
för riksdagsledamöterna
Inlagt måndag 2 november 2009

Det var framför allt företagarnas villkor som var i fokus när länets fem riksdagsledamöter från Socialdemokraterna i dag gästade Skillingaryd och Vaggeryd. Det kom mycket att handla om infrastruktur men också om företagande och kommunalanställdas frågor.

Förmiddagen ägnades åt ett samtal hos PGF Trans på travbaneområdet i Vaggeryd. Peter Rostedt och Tomas Arvidsson berättade om företaget och problemen inom infrastrukturen, speciellt när det gäller järnvägstransporter.

Fem svåra kilometer
De pekade bland annat på ett problem som inte verkar så stort men som är det: de fem sista kilometerna av järnvägsspåret till hamnen i Göteborg. Detta spår håller en riskabelt dålig standard och det kan gå så illa att det blir omöjligt att använda. I så fall är det katastrof för transporter in och ut ur landet.

En kvintett
De fem medverkande s-politikerna från riksdagen var Thomas Strand, Vaggeryd, Carina Hägg, Värnamo, Helene Petersson, Stockaryd, Margareta Persson, Jönköping och Göte Wahlström, Bankeryd.
Arbetarekommunen hade också med Carina Ödebrink och Berry Lilja.

rnväg och väg
I övrigt talades om vikten av att av att elektrifiera järnvägsnätet i större omfattning, satsa mycket mer på utbyggnad av järnvägsnätet och arbeta för en rättvisare konkurrens länderna emellan när det gäller lastbilstrafiken. Sverige har hårda krav på en rad områden medan åkare från många andra länder kan åsidosätta säkerhet med mera och därmed ha lägre taxor.

Låna pengar
Tomas Arvidsson pekade på att de satsningar som just nu görs inom järnvägen kommer för sent eller inte alls.
– Det har vi inte råd med, noterar han.
Tomas talar för en lånefinansiering inom järnvägen och han tycker inte att regeringen tagit infrastrukturen på allvar. Ska vi satsa miljömässigt handlar det inte om att prata utan också att agera.

Fortsatt program
Efter besöket hos PGF Trans fortsatte Thomas Strand och Helene Petersson till Uppåkra Mekaniska i Skillingaryd där de fick träffa företrädare för företagsledningen och IF Metall.
Den andra gruppen fortsatte till Furugården i Vaggeryd för en träff med kommunanställda.
Under kvällen fortsatte gruppen till Folkets Hus i Vaggeryd där det blev ett allmänt möte.

Text: Per Bunnstad
Text och foto: Tomas Jensen

Bengt Williamsson, till vänster, guidade på Uppåkra.
En arbetsplats på Uppåkra studerades.
Riksdagsledamoten Thomas Strand (S) från Vaggeryd gästade för första gången Uppåkra.
Helene Petersson, Stig Strand, Martin Gunnarsson, Bengt Williamsson och Marita Nyman på Uppåkras verkstadsgolv.
Carina Hägg och Göte Wahlström var ett par av riksdagsledamöterna som samtalade om infrastruktur.
På plats vid travområdet och motorvägen. Från vänster Tomas Arvidsson och Peter Rostedt från åkeriet, riksdagsledamöterna Carina Hägg, Göte Wahlström, Helene Petersson, Thomas Strand och Margareta Persson samt de lokala S-politikerna Carina Ödebrink och Berry Lilja.
Hos PGF Trans handlar det om trafik på väg men också på järnväg.
Något finns där på andra sidan gallret...
...och det är en robot i arbete.
Helene Petersson fick veta en hel del om arbetet vid roboten. Vid denna tjänstgör Christian Jensen som tidigare varslades men som är en av dem som nu fått komma tillbaka till företaget.