Flygfoton Skillingaryd med omland - www.skillingaryd.nu

På denna sida presenteras flygvyer från Skillingaryd med omland – både gamla och nya

Här finns flygfoton från Vaggeryd

Bilder kan beställas
Vi tar emot beställning på bilder. Kontakta oss HÄR eller per telefon 070-213 14 66


Här finns äldre flygvyer

Vi har delat upp Skillingaryd i bland annat områdena som följer - OBS! bilderna gränsar ofta över flera områden

••• Alshult - området längst åt norr - öster om Storgatan och norr om Verkstadsgatan (inlagt 28 aug 2004, uppdaterat 21 aug 2006)
••• Båramo - Vägverket (28 aug 2004, 26 jan 2005)
••• Centrum (22 aug 2004, 1 aug 2006 med isbanan, 22 aug 2006+ maj 2008)
••• Eksområdet (22 aug 2006, 27 aug 2006)
••• Fabriksgatan – mellandelen (23 aug 2006)
••• Femkampen – området på väster, strax söder om Valdshultsvägen, även kallat Sörgårdsområdet (inlagt 28 aug 2004, uppdaterat 23 aug 2006)
••• Fågelforsdammen (23 aug 2006)
••• Fågelforsskolan
••• Fåglabäck (23 aug 2006)
••• Grönelund
••• Götaström – väster motorvägen
••• Götaström – mellan Storgatan - Järnvägen
••• Götaström – golfbanan och värdshus
••• Hackan (alldeles norr om kyrkogården)
••• Infart söderifrån med rondell, Statoil, dammar... (31 aug 2006)
••• Järven – norr om Sturegatan vid Fabriksgatan (25 aug 2006)
••• Kaffegatan–Sturegatan–Ö Fåglabäcksvägen (25 aug 2006+2 okt 2008)
••• Kyrkogårdsområdet
••• Marielundsområdet (26 aug 2006+maj 2008)
••• Movalla
••• Norra industriområdet (Fabriksgatan-Storgatan norr om Verkstadsgatan)
••• Pålen (inlagt maj 2008)
••• Slätten (inlagt 14 jul 2006+5 maj 2007,
••• Skjutfältet
••• Smördalen - området Brunnsgatan-Södra Järnvägsgatan-Bäckstigen (inlagt 10 jul 2004, uppdaterar med utbytt bild 26 jan 2005, uppdaterat 21+29 aug 2006, december 2006+30 jun 2007)
••• Stenvadet (28 aug 2006)
••• Sörgården – Berggatan – Åkersvägen (27 aug 206)
••• Tomaten – kvarngatan (25 aug 2006)
••• Trolleberget

 

Skiss över Skillingaryd J
Ä
R
N
V
Ä
G
E
N
Götaström - mellan Storgatan - Järnvägen   S
T
O
R
G
A
T
A
N
Götaström - väster motorvägen   Golfbanan värdshus
        Båramo        
        Norra industriområdet   Alshult
        VERKSTADSGATAN VERKSTADSGATAN   Fågelforsdammen
  Fåglabäck     Fabriksgatan – mellandelen   Pålen    
          Hackan   Skjutfältet
            Kyrkogårdsområdet    
      Järven Fågelforsskolan Ö Fåglabäcksvägen    
  STUREGATAN STUREGATAN STUREGATAN   Movalla
Grönelund Marielunds-
området
  Tomaten Station

Skillingehus
Centrum Kaffegatan
   
             
      Smördalen      
  Eksområdet Sörgården     Slätten    
Femkampen     Trolleberget Infart        
  Stenvadet