Fåglabäck – Skillingaryd www.skillingaryd.nu Startsidan för flygbilder
Se flygbilder en bit ned på sidan

Det terrasseras för de nya tomterna på Fåglabäck.
Fyra miljoner dyrare
Inlagt söndag 12 juni 2009

Det blir mer än fyra miljoner kronor dyrare är beräknat att färdigställa det nya bostadsområdet Fåglabäck i Skillingaryd.

För gatu- och markarbeten finns två miljoner kronor beviljat men kostnaden verkar bli 5,8 miljoner. Dessutom blir kostnaden för att dra fram vatten och avlopp nästan en halv miljon dyrare.

Över fyra miljoner
Slutnotan pekar mot 4.250.000 kronor mer än vad som finns i beviljade anslag.

Orsaker
Den relativt höga exploateringskostnaden för bostadsområdet kan förklaras med de topografiska förhållandena som i sin tur medför massförflyttningar. Det visar sig också att områdets sydvästra hörn till största delen bestod av berg, vilket gjorde omfattande sprängningsarbeten nödvändiga. För att möjliggöra den förtätade bebyggelsen har stödmurar uppförts.

Utgifterna
Kostnaden för exploateringen belöper sig totalt på 5,8 miljoner kronor fördelat så här:
• Gatubyggnad 2.700.000
• Parkarbeten med dammar, lekplats och kulvert 890.000
• Terrassering 475.000
• Bergschakt 1.400.000
• Stödmurar 300.000

Finns plus
Det kommer senare också in pengar. Intäkterna för försäljning av 25 tomter beräknas till 6.360.000 kronor.

Beslut
Totalt finns nu önskemål om 4.250.000 kronor i 2010 års budget. Tekniska utskottet har ännu inte fattat något beslut om detta. –

Oväntat med mycket berg
– När budgeten gjordes var det nog ingen som kunde tänka sig att det var så mycket berg i området, säger Berry Lilja (S) som är vice ordförande i tekniska utskottet.

Beslut måste fattas
På något sätt måste kommunen nu avsätta drygt fyra miljoner kronor i en redan kräv ekonomi. På sikt kommer pengar tillbaka till kommunen genom tomförsäljning men med det ljumma intresset att bygga villor kan det dröja många år innan de förväntade miljonerna för tomtförsäljning är i hamn.Per Bunnstad

Söderut går en väg mot Trädgårdsgatan.
En jättelik jordhög och här finns matjord till de nya villatomterna.
Det har varit nödvändigt att bygga stödmurar.
Arbetet har kostat på; Slutnotan blir flera miljoner större än beräknat
Arbetet har stannat av men endast för att det är helg.
Från det nya området mot sydost. Industrin till vänster är Åsco.
Norrut blir det en väg längs med järnvägen.

Det schaktas för nya hus i Fåglabäck
Inlagt 23/9 2008
Där det tidigare gick får ska det bli villor. Foto: www.skillingaryd.nu
I den södra delen av Fåglabäck schaktas det för fullt. Foto: www.skillingaryd.nu

Bostäder byggs i Fåglabäck
Inlagt 24 oktober 2007

Det har i många år talats om att bygga bostäder i Fåglabäck och nu är det på gång. I detta vackra område alldeles väster om järnvägen ska fler kunna bo i framtiden.

Miljö- och byggnämnden har upprättat ett planprogram för Fåglabäck 2:1 och allmänheten ges möjlighet att lämna synpunkter på detta senast den 9 november 2007.

20-tal villor
Syftet med planprogrammet är det ska kunna byggas minst ett 20-tal villor i den södra delen av Fåglabäck.
Det upprättade planprogrammet finns utställt på biblioteken i Skillingaryd och Vaggeryd samt på anslagstavlan utan för miljö- och byggförvaltningen i Skillingehus i Skillingaryd under tiden 19 oktober–9 november 2007.
Man kan läsa mer om planprogrammet på kommunens hemsida www.vaggeryd.se.

Skicka hit
Synpunkter på planprogrammet ska lämnas in skriftligen till miljö-och byggförvaltningen senast den 9 november 2007.
Adressen är:
Miljö- och byggnämnden
Box 43
568 21 Skillingaryd

Läs mer här: Planprogram (pdf, ett ganska tungt dokument)

 

Från öster 28 augusti 2004
Fåglabäck är ett vackert område som ligger alldeles väster om köping. Man tar sig dit vid Fåglabäcksvägen eller från Attilas klubbstuga vid Ovdaskogsvägen.
Fåglabäck från väster. I huset ned till vänster bor familjen Bengtsson.
Foto 24 aug 2004: Per Bunnstad/ www.skillingaryd.nu
 

 

Fåglabäck 22 juli 2005
Fåglabäck den 22 juli 2005, samma dag som femte etappen av O-Ringen avgjordes i Skillingaryd. En del av området fick tjänstgöra som parkeringsplats och vi ser ett antal bilar en bit upp på bilden.
Foto: Per Bunnstad/ www.skillingaryd.nu