Smördalen www.skillingaryd.nu

Smördalen är området strax söder om Bäckstigen, alldeles väster om järnvägen och upp mot Trolleberget.

Vattenrikt i Smördalen – kommunen löser problem (inlagt 17 dec 2006)

Smördalen del 1 – ur Onsdagstidningen nr 43/2001

Smördalen del 2– ur Onsdagstidningen nr 44/2001

fler Bilder från Smördalen finns HÄR (uppdaterat december 2006)

Vattenrikt i Smördalen
Inlagt 17 december 2006
Ängen har skurits av lite för att det ska bli ett dike. Foto: Per Bunnstad www.skillingaryd.nu
Just nu är det extrem mycket vatten i omlopp på grund av allt regnande. Några som är vana vid att det blir problem med för mycket vatten är familjer bosatta i Smördalen.

Det rinner mycket vatten från Trolleberget ned på ängen och sedan vidare söderut över vägen och in i trädgårdarna.
Just nu jobbar kommunen med att åtgärda problemet. Man har börjat hyvla av vid ängen för att vattnet ska kunna rinna undan och inte gå över vägen.
Det är ofta också besvärligt med den fina bäck som rinner från väster och sedan under Brunnsgatan fortsätter genom kvarteret. Den går sedan vidare under Södra Järnvägsgatan, järnvägen och Flextronics för att till sist rinna ut i Lagan.
Då och då blir det översvämning med vattenfyllda trädgårdar och några gånger har även vattenkällare fyllts. Här sker just nu inga ny åtgärder. För några år sedan gjordes en damm invid berggatan plus att området mellan Södra Järnvägsgatan–järnvägen muddrades.

Per Bunnstad (bosatt i Smördalen)
 
 
 
 

 

Historia och nutid från Smördalen – del 1 av 2
 

Bildtexter - bilderna kommer senare
1 pb-smördalen-1-ängen slås-o43
Smördalen. Det är ängen som givit Smördalen dess namn. Numera slås den också genom kommunens försorg.

2 pb-smördalen 2-rotvälta-o43
Dike. Sven Sönne berättade för ett par år sedan vad dikena härstammar.

3 pb-smördalen 3-”staket”-o43
Vackert. Naturen är tilltalande och här och var finns det också resten av ett gammalt staket.

4 bilden kommer ca 1445 - visar den asfalterade vägen BREDDARE
Asfalterat! Vägen till Folkets Park är numera belagd, men naturen gör vad den kan för att ta tillbaka det förlorade.

5 pb-smördalen 5-magasin-o43
Rester. En liten del av Ljungberghs gamla ammunitionsförråd finns kvar intill ängen.

 
Smördalen, låter inte det fint? Men var finns då detta Smördalen? Jo, det är en del i sydligaste delen av Skillingaryd, i kvarteret Näckrosen och söder därom.

Näckrosen är ett kvarter som i norr gränsar till Bäckstigen, i öster till Södra Järnvägsgatan och i söder och väster till Brunnsgatan. Man kan säga att det ligger mittemot Flextronics, på andra sidan järnvägsen.
Kvarteret är i huvudsak bebyggt åren 1945-60 och här finns 15 villor. För 15-20 år sedan bodde här främst medelålders och nästan alla barn var utflugna. Enda undantaget var egentligen en barnfamilj som bodde i det senast byggda huset.
Då fanns det bara 5-6 barn i kvarteret. I dag finns här i elva av husen 26 barn och ungdomar med tillsammans 21 föräldrar. Därtill bor det totalt sex pensionärer i de återstående fyra husen. Summa 53 personer. Sedan finns här husdjur som sju hundar, flera katter och en fågel.
Det här scenariot är ganska vanligt i ett lite äldre bostadsområde. En del bor kvar länge och i de hus som säljs flyttar barnfamiljer in.

Hölassen
Smördalen är i dag inget vedertaget namn och har kanske aldrig varit så heller.
– Men jag minns att min mor brukade säga att ”nu kommer hölassen från Smördalen”, säger Per Pettersson.
Per bor med sin hustru Eva och barn en bit norrut i en gård i grannkvarteret. Hela Smördalen tillhörde förr just denna gård.
Pers mor Irene bor numera i Vaggeryd:
– Men jag minns mycket väl att vi sa Smördalen. Det var området från Bäckstigen och söderut där det fram till slutet av 40-talet var ängar, säger Irene.
Ängen slås
Det egentliga Smördalen är den äng som ligger alldeles söder om kvarteret Näckrosen med dess före detta förlängning där det nu är villor. I dag äger kommunen den. Ängen förföll under många år och nu är det nästan bara hundkex och sly på den annars så blomsterrika ängen. Men kommunen har låtit slå ängen de senaste åren och det har bättrat upp den.
Ängen var dock förr i tiden mer omfattande och sträckte sig genom hela kvarteret Näckrosen och ytterligare norr om Bäckstigen.

Bäcken
Om kvarteret kan man även säga att här rinner en namnlös (?) liten bäck som till sist mynnar i Lagan. Oftast kallad bara Bäcken. Den är vacker men har också ställt till stora problem. Det har varit översvämningar som varit svåra att bemästra. Det har dock blivit lite bättre sedan kommunen byggde ett par dammar väster om området och grävde ur mellan Södra Järnvägsgatan-järnvägen. Det senare tycker långt ifrån alla om. En del föräldrar är oroliga att deras barn ska gå ned sig i dyn. Men det finns också de som uppskattar förändringen. Kanske skulle det kunna vara en riktig damm här. Och vintertid brukar det gå bra att åka skridsko här.

Motorväg...
Sydväst om Smördalen ligger Trolleberget. Här hade militären förr en utsiktsplats och hela området är ett mycket populärt strövområde. Det är samma sak med de stigar som går nära järnvägen bort mot Folkets Park. Men den mest frekventa stigen blev förförra året ”motorväg” till mångas ilska. Kommunen och Banverket satsade 30.000 kronor var för att bredda stigen till en skogsbilväg och den har också belagts med bergkross.
– Men vi behövde göra det för att klara skogstransporterna. Banverket behövde också en tillfartsväg för Folkets Park, berättar Ingvar Arkenström, chef för kommunens tekniska kontor.
Tillfartsvägen verkar mycket märklig eftersom det inte finns någon verksamhet eller ens några hus vid det som en gång var Folkets Park. Förutom att en del ungdomar byggt en liten stuga. Ingvar Arkenström berättar att Banverket vill ha den här vägen för att i framtiden inte behöva ha en övergång vid järnvägen mitt emot parken.

Stort ingrepp
En del boende tycker att man förstört naturen med den här ”asfalterade” vägen. Det är ett stort ingrepp i naturen.
– Vi som bor här borde ha blivit tillfrågade och vi tycker att kommunen ska återställa vägen i sitt tidigare skick, säger en av de boende.
Det är kritik mot att man inte gjort röjningarna färdigt. Det ligger virke här och var i skogen, högar med jordmassor med mera.
– Kommunen får tydligen göra som man vill. Några naturhänsyn tas inte, säger en av de boende.
Kommunala och statliga pengar kan tydligen användas på många sätt...
– Vi tycker i alla fall att var en bra åtgärd, säger Ingvar Arkenström.
Fortsättning följer

Per Bunnstad (bosatt i Smördalen sedan 1986)

 


Historia och nutid från Smördalen - del 2 av 2
 
Bildtexter: bilderna kommer senare
6 pb-smördalen 6-äng hundbarn-o44
September 1999. Södra delen av Smördalen och längre bort ses ett par av husen i kvarteret Näckrosen.7 pb-smördalen 7-fallna träd-o44
Skogsvård? Träd får ofta ligga kvar i Smördalen. 8 pb-smördalen 8-rostigt-o44
Farligt! Inte har man brytt sig om att ta bort den gamla rostiga plåten som en gång var bor över en bäck vid Sundbergshult.9 pb-smördalen 9-vid grav-o44
Minne. Man kan hitta olika minnen i Smördalen som den här där katten Emma ligger begravd.
 

I förra veckan berättade vi en del om Smördalen, den sydligaste delen av Skillingaryd, i kvarteret Näckrosen och söder därom. Nu är det dags för det andra och sista avsnittet.

Militären har använt delar av området nära Smördalen för övningar. Det gäller inte bara som utsiktsplats. Gösta Sönne - som syntes på en bild i förra veckans reportage, dock inte Sven Sönne som vi skrev - berättade strax före sin bortgång 1999 att de ”gångar” som syns mellan järnvägen och Smördalen troligen härrör sig från militära övningar under första världskriget. Det är långa gångar som inte kommer att vara borta på många decennier ännu. En liten bit söderut kan också skönjas militära skyttegravar men då av mer modernt slag i form av rester av flera skyttegravar i en runddel. Här finns också förmodade rester av kolmilor.
Vid en rundvandring syns en liten gravsten, som minner om katten Emma begravdes här den 15 september 1993. Här finns också en stenbelagd väg upp till Trolleberget, som användes av militären. Den har varit på väg att växa igen men i sommar har den breddats med anledning av skogstransproter.

Ammunition
Vid den stora ängens östra kant finns rester av en liten byggnad i sten. Här hade Ljungberghs Järnhandel länge sitt ammunitionsförråd. Åke Johansson som bor bara ett stenkast från platsen berättar att förrådet sannolikt användes till omkring 1960. Taket var kvar en bit in på 60-talet och kvar i dag finns en hel del stenar. Man kan ana sig till att här funnits en liten byggnad.
Någon direkt bebyggelse kan i övrigt inte upptäckas. Däremot har det funnits någon lada vid Sundbergshult ungefär halvvägs till Folkets Park. Denna lada rasade sannolikt samman och forslades bort en bit in på 70-talet.
Djurlivet är här liksom på många platser stort. Här syns då och då älgar och hela våren och försommaren kommer rådjur flera gånger om dagen fram till ängen för att beta.

Trädkoja
Ingen bor på ängen eller i skogen, men det finns ändå ”bostäder”. En övergiven trädkoja ses alldeles söder om ängen och den är när detta publiceras i stort sett riven. Förr var det bland samhällets ungdomar mycket populärt att bygga trädkojor på Trolleberget. Så sent som för bara 4-5 år sedan byggde några av kvarterets barn den senaste trädkojan.
På själva ängen och även lite mer åt Trolleberget var det förr populärt att åka sidor. Det gick att få bra fart från backen och nedåt.
Hela området är ett populärt strövområde, som dock något minskat i intresse sedan det blivit staket längs med järnvägen. Det är staket hela vägen från järnvägsövergången vid Skillingehus till Folkets Park.

Bra kommunen!
Staketet ungefär från tornhuset på Södra Järnvägsgatan till Flextronics tillkom för tre år sedan. Det var en farfar som skrev en insändare i denna tidning om bristen på ett staket mot järnvägen där hans barnbarn bodde. Ingvar Arkenström utverkade pengar till ett staket och det finns numera på plats. Kommunen förtjänar även positiv kritik.
På tal om kritik tycker somliga att kommunen bättre borde röja sly med mera vid västra kanten av ängen och upp mot Trolleberget. Och i år har faktiskt kommunen gjort detta även om det ligger sly ligger kvar.

Trafiken
När det gäller biltrafik finns det också viss kritik. Fler och fler verkar köra runt kvarteren här och ganska fort också. Särskilt barnfamiljer är oroade. Det finns också de som är arga på de motorcyklister som kör som om det gällde livet i skogen. De är inte bara en fara för folk och fä, de förstör också mycket i naturen.
– När det gäller biltrafiken så avvaktar vi. Men det är klart om det kommer protestlistor så kanske vi kan komma med åtgärder, säger Ingvar Arkenström.
Kanske kan det bli fartdämpare eller helt stopp för genomfart. Detta är dock något mycket drastiskt som det fordras stort övervägande innan man genomför.

Bebyggs?
Ängen som sådan är avsatt för bostadsändamål, men med nuvarande byggtakt lär inte dagens generation få se den bebyggd.
– Vi har både Sörgårdsområdet och Fåglabäck. Sedan finns det Åkermanska tomten och andra områden som i så fall ligger före i tid. Det skulle vara dyrt att exploatera området eftersom man måste spränga för att få fram vatten och avlopp. Men visst går det ändå bra att bygga här, säger tekniske chefen.
Det har annars funnits ett och annat önskemål om att bygga, särskilt i södra delen av Brunnsgatan eller i södra delen av Berggatan. Detta är dock omöjligt på grund av kostnaderna för vatten och avlopp. Ytterligare byggnation skulle säkert också vålla många boendes missnöje.
På ängen har det också diskuterats att anlägga en lekplats och kommunen har uppvaktats av de boende, dock utan positivt resultat.
Smördalen med kvarteret Näckrosen, en del av Skillingaryd anno 2001.

Per Bunnstad (bosatt i Smördalen sedan 1986)