Flygfoton Vaggeryd med omland www.vaggeryd.nu
www.skillingaryd.nu
Startsidan för Vaggeryd

På denna sida presenteras flygvyer från Vaggeryd med omland – både gamla och nya

Bilder kan beställas
Vi tar emot beställning på bilder. Kontakta oss HÄR eller per telefon 070-213 14 66

OBS! Klicka på bilderna för större bilder
Centrala Vaggeryd 2004
Vaggeryds centrum sett lite från nordost. Till höger ses järnvägen.
Foto: Bunnstad 28/8 2004 (inlagt 25/12 2008)
Centrala Vaggeryd med stjärnhusen 2004
Till vänster ses Götaforsvägen. Längst upp i över högra kanten ser man stationen och järnvägen,OBS! Klicka på bilden för en större bild
Foto: Bunnstad 15/6 2004 (inlagt 26/12 2008)
Stjärnhusen och PA Larssons 2004
Mitt i centrum. Till höger skymtar järnvägen med magasinet. De gula postbilarna syns. Det vackra huset en bit upp på bilden är PA Larssons, Till vänster ses bostadsbolagets två stjärnhus. Sedan denna bild togs har det tillkommit hus på ”Bertil på Pumpens”, alltså i bilden ovanför PA Larssons.OBS! Klicka på bilden för en större bild
Foto: Bunnstad 28/8 2004 (inlagt 27/12 2008)
Järnvägen 2006
1880 kom järnvägen till Vaggeryd och den är betydelsefull än i dag. Till vänster ligger centrum.OBS! Klicka på bilden för en större bild
Foto: Bunnstad 15/6 2006 (inlagt 28/12 2008)
Kalvadalen Vaggeryd 2004
Husen kring gamla Gillet, det man kallar Staren. Förr var det mer gängse namnet Kalvadalen. I nedre delen ses järnvägen och längst upp Hjortsjön.OBS! Klicka på bilden för en större bild
Foto: Bunnstad 28/8 2004 (inlagt 29/12 2008)
Sporthallsparkering och mot centrala Vaggeryd 2002
Från väster. Ned till vänster sporthallens parkering och lite ovanför brandstationen. Sedan har vi järnvägen med centrala Vaggeryd.
OBS! Klicka på bilden för en större bild
Foto: Bunnstad 28/8 2004 (inlagt 30/12 2008)
Mot Fenix Kunskapscentrum 2002
Från öster ned i mitten trafikplatsen vid Preem. Vägen åt vänster och höger är Jönköpingsvägen.OBS! Klicka på bilden för en större bild
Foto: Per Bunnstad 9/8 2002 (inlagt 31/12 2008)
Fenix Kunskapscentrum 2002
Från öster. Rakt fram Verner Malmstens väg fram till Fenix Kunskapscentrum. Till höger börjar Torsbo.OBS! Klicka på bilden för en större bild
Foto: Per Bunnstad 9/8 2002 (inlagt 1/1 2009)
Hjortsjöskolan 2002
Från söder. Jönköpingsvägen går ned i mitten och sedan uppåt vänster. Nästan i bildens mitt finns Hjortsjöskolan. Till höger skymtar sporthallen och Betel. OBS! Klicka på bilden för en större bild
Foto: Per Bunnstad 9/8 2002 (inlagt 2/1 2009)
Från Hjortsjöskolan bort mot Fenix 2002
Vid Hjortsjön, ganska i bildens mitt, ses Fenix Kunskapscentrum.
Ned till höger ses Hjortsjöskolan. OBS! Klicka på bilden för en större bild
Foto: Per Bunnstad 9/8 2002 (inlagt 3/1 2009)
Från söder mot Hjortsjön 2002
Från söder och lite åt sydost av Vaggeryd.
Vägen längst upp till vänster är Bondstorpsvägen.
Husen i nedre delen ligga i södra delen av Södra park. Gatorna som syns är Strömbergsvägen och Masmästaregatan.
Husen i mitten till höger är Talludden. OBS! Klicka på bilden för en större bild
Foto: Per Bunnstad 9/8 2002 (inlagt 4/1 2009)
Industrier 2002
Från öster. Allra längst ned till höger skymtar Swedese.
Gatan från vänster till höger är Karlavägen och här ses till höger Vaggeryds Hydraulik. OBS! Klicka på bilden för en större bild
Foto: Per Bunnstad 9/8 2002 (inlagt 5/1)
Narvavägen-Vanadisvägen 2004
Lite från norr med näramst Linnarbäcken. Bostadsområdet är vid Narvavägen-Vanadisvägen. OBS! Klicka på bilden för en större bild
Foto: Per Bunnstad 28/8 2004. (inlagt 6/1 2008)
Valhallavägen-Vanadisvägen 2004
Området längst ned är gatorna Valhallavägen-Vanadisvägen-Narvavägen. OBS! Klicka på bilden för en större bild
Foto: Bunnstad 15/6 2004 (inlagt 7/1 2008)
Dammgatan på Södra Park 2004
Dammgatan i norra delen av Södra Park. OBS! Klicka på bilden för en större bild
Foto: Per Bunnstad 28/8 2004 (inlagt 8/1 2008)
Götafors 2004
Götafors från söder. I mitten rondellen med åt vänster vägen åt E4:an, rakt upp Jönköpingsvägen. Till höger ses järnvägen. OBS! Klicka på bilden för en större bild
Foto: Per Bunnstad 28/8 2004 (inlagt 9/1 2008)