Centrum - Skillingaryd www.Skillingaryd.Nu Till startsidan för flygbilder
Centrum är området öster om järnvägen mot Slätten och söder om Sturegatan. Här finns bland de äldsta delarna av Skillingaryd och det mesta affärslivet.
Isbanan från ett flygfoto, troligen 1963 eller 1964. Av husen på bilden fins bara några kvar efter år 2000: Gamla mejeriet längst upp till vänster (MC–Delar), Sparbanken alldeles under mejeriet och gamla Soldathemmet längst upp i mitten (Sportringen). Till vänster skymtar Henning Svenssons vid korsningen Storgatan-Stationsgatan och det finns också kvar.
Klicka på bilden för en större bild.
Centrum på marknadsdagen den 5 maj 2007.
Gatan till vänster är Stationsgatan och tll höger Artillerigatan. Gatan åt höger är Ljungberghsgatan.
I övre kant ses Storgatan. Alla bilarna överst till höger står vid Hemköpstorget.
Längst ned till vänster den detta år exakt 100-åriga stationen.
Foto: Per Bunnstad/www.skillingaryd.su
Centrum den 28 augusti 2004. Bilden tagen från öster. Gatan som går från nederkanten till vänster och uppåt är Artillerigatan som vid korsningen med järnvägen byter namn till Källeliden. Gatan till höger upp mot stationen heter som sig bör Stationsgatan.
Närmast till vänstes ses en del av Slätten och ovanför på andra sidan Storgatan riksbyggen och bredvid VSBo:s hus vid Södra vägen 2 och Artillerigatan. Ovanför dessa Bangårdsgatan med kommunhuset Skillingehus och före järnvägen ligger Ljungberghsgatan .
På andra sidan järnvägen ses några av husen vid Södra Järnvägsgatan.
I mitten i nedre delen kan ses Hemköps parkering (tidigare Samuelsons), till höger Föreningssparbanken och MC-Delar (gamla mejeriet).
I bildens mitt finns kvarteret Merkurius med främst bostäder och ovanför torget med ett hus ägt av VSBo där bland annat Systembolaget finns (kvarteret Venus). till höger om detta är HSB-huset där Kupan och Metria finns.
I höger kant intill Stationsgatan finns ett bostads- och affärshus med adress Storgatan 5. Uutmed Stationsgatans högra sida följer Beklädnadsaffären, och Skillingayds begravningsbyrå, mitt emot torget Jonssons Konditori med Lennarts Herrfrisering. I nästa hus finns äldreboendet Jupiter, vid korsningen med Skolgatan och närmast stationen ett bostadshus.
I stationen – byggd 1907 – finns lokaler för bland annat järnvägen och Elkes Tips & Toto.
På andra sidan järnvägen ligger Västra Järnvägsgatan där det från vänster vid korsningen med Källeliden är Magnussons, Sandbergs Måleri, Ekbergs bostadshus och Järnvägshotellet. Gatan i höger kant är Idrottsgatan. (inlagt 28 aug 2004)
Foto: Per Bunnstad/www.skillingaryd.su
Centrum den 15 juni 2004. Längst till vänster Bangårdsgatan och här skymtar Skillingehus följt av torget med Jonssons Konditori vid Stationsgatan.
Närmast i mitten Riksbyggens två fastigheter och norr därom ett hus som ägs av kommunala VSBo - husen tillkomna åren kring 1950.
I mitten går Storgatan genom hela köpingen och efter parkeringsplatsen följer närmast Sparbanken och gamla mejeriet (MC-Delar).
Till höger en del av Slätten och Samuelsons (Hemköps) varuhall. (inlagt 040828)
Foto: Per Bunnstad /www.Skillingaryd.Nu
Centrum den 15 juni 2004.
Storgatan går genom köpingen. Till höger Samuelsons (Hemköp) parkering följt på denna sida av Sparbanken, gamla mejeriet (MC-delar), Gamla Radio & Foto, Turisthotellet, Fribergshuset vid korsningen med Kaffegatan (Elmontage), Frälsningsarmén, Konsum (nya lokalen för Rolands Present).
På vänster sida av Storgatan: Henning Svenssons vid korsningen med Stationsgatan, Stationsgatan 5 (gamla Reéns kiosk och Rebeckas - i dag finns här Kerstin Redovisare, VN/JP och pizzerian 4 You, i källaren den kroatiska föreningen Plitvice samt på övre våningar hyreslägenheter.
Nästa hus är Gustav Johanssons (till hösten 2004 Rolands Present), gamla Sparbanken i korsningen med Kaffegatan, John Bengtssons (nybyggt hus numera) och gamla Glads vid korsningen med Sturegatan.
I nedre kanten till vänster vid Stationsgatan skymtar Jonssons Konditori vid torget samt till höger hyreshusen i kvarteret Merkurius med bland annat redaktion för Finnveden Nu/Finnveden Fredag samt övre våningar och tak på Beklädnadsaffären. (inlagt 040828)
Foto: Per Bunnstad/www.Skillingaryd.Nu

 

Centrum med Slätten sista dagen för O-Ringen den 22 juli 2005. Här har ännu inte startat något bygge av Nya Magasinet med turistbyrå och Bengt & Lotta.
Foto 22 juli 2005 : Per Bunnstad /www.Skillingaryd.Nu
Inlagt 22 augusti 2006

Centrum med Slätten sista dagen för O-Ringen den 22 juli 2005. Här pågår tunnelbygget som bäst.
Foto 22 juli 2005 : Per Bunnstad /www.Skillingaryd.Nu
Inlagt 22 augusti 2006


Centrum med Slätten sista dagen för O-Ringen den 22 juli 2005. Här pågår tunnelbygget.
Foto 22 juli 2005 : Per Bunnstad /www.Skillingaryd.Nu
Inlagt 22 augusti 2006

 

Centrum med nederst stationen och sedan kvarter som Merkuirus, Venus, Jupiter och delar av Saturnus.. Gatan längst till höger är Artillerigatan. Bilden är tagen från väster.
Foto 28 augusti 2004: Per Bunnstad /www.Skillingaryd.Nu
Inlagt 22 augusti 2006

 

Centrum från öster med närmast till vänster Hemköp och till höger Kaffegatan. Här syns hela centrum och på andra sidan järnvägen delar av Smördalen, kvarteret Tomaten med mera.
Foto 28 augusti 2004: Per Bunnstad /www.Skillingaryd.Nu
Inlagt 22 augusti 2006

 

Centrum med Slätten sista dagen för O-Ringen den 22 juli 2005. Bilden är tagen från sydos. I nedre kanten Slätten med alla parkerade bilar. Skogsområdet till höger är vid Gropabäcken.
Foto 22 juli 2005 : Per Bunnstad /www.Skillingaryd.Nu
Inlagt 22 augusti 2006