Waggeryds Museiförening www.skillingaryd.nu www.vaggeryd.nu Till startsidan för föreningar

Arkivens Dag 2008 - om Folkets Park (inlagt 16 nov 2008)
Bebyggelse vid Hjortabron – bok utgiven 2008 (inlagt 23 aug 2008)
Oliver Forsberg – 100-årsminnet av en konstnär (inlagt 23 aug 2008)
Stadsvandringar – (inlagt 23 maj 2010)
Vykort – Tomas Johanssons vykort över Vaggeryd (inlagt 3 sep 2009)

Årsmöten – (inlagt 24 feb 2010)


Fin medlemsutveckling
i museiföreningen
Inlagt fredag 12 februari 2010

Waggeryds Museiförening kan inför årsmötet den 24 februari redovisa en mycket god medlemsutveckling. På fyra år har medlemsantalet ökat från från 180 till 310 betalande medlemmar. Många av de nytillkomna medlemmarna är bosatta på annan ort.

För närvarande genomför föreningen två studiecirklar: En i arkivarbete och hembygdsforskning och en där kulturmiljöer i Vaggeryd och Götafors inventeras på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden.

Branden 1947
Den 25 februari startar studiecirkel nummer tre som syftar till att förbereda årets stadsvandring. Fjolårets stadsvandring handlade om Stationsgatan. Temat i år är Götaforsvägen. Ett önskemål inför det arbetet är att komma i kontakt med personer som var med när biografen i Föreningshuset eldhärjades den 5mars 1947.

Kåre Boberg