Bebyggelse vid Hjortabron – bok 2008
www.skillingaryd.nu www.vaggeryd.nu Till startsidan för föreningar Till startsidan för Waggeryds Museiförening

Husens historia
nu i skrift

– en beskrivning av 58 fastigheter med 216 familjer/ägare och deras barn

Inlagt 23/8 2008
Den här bilden från ”Hjortbron vid riksväg 1” finns inte med i boken men den visar ändå ett stycke av bebyggelsen intill bron.
Klicka på bilden för en större bild
En av bilderna i boken visar nybyggnaton i Hjortsjön, troligen omkring 1905.
Klicka på bilden för en större bild
Ett av de gamla korten i boken visar den vik som senare fylldes igen för att ge plats för Folkparken. Huset till höger om flaggan är nuvarande Jönköpingsvägen 50..
Klicka på bilden för en större bild

Waggeryds Mueiförening har gjort det igen: alltså presenterat en ny bok kring Hjortabron. Förra gången var 2005 och då hette boken ”Affärer kring Hjortabron – mellan Kullebron och Kalvadalen”. Den här gången skriver man om ”Bebyggelse vid Hjortabron”.

På 90 sidor berättas i ord och bild om ett 60-tal hus kring Hjortabron, som förr var något av gräns mellan Vaggeryd och Götafors. De två samhällena har sedan många år tillbaka vuxit samman.
I förordet får man bra information om Hjortsjön och Hjortabron.
För varje hus får man veta byggår eller när det flyttades till platsen, antal rum, vilka som bott där och en del annat. Husen är också avbildade. Det finns även ett register med uppgift om husen vid respektive gata och vem som är nuvarande ägare. Det är en fin uppslagsbok.
De aktuella gatorna är Boarpsvägen, Hjortbrogatan, Jönköpingsvägen, Källemogatan, Strandvägen och Ringvägen.
Det kan noteras att nästan alla bilder i boken är nytagna men det finns en del äldre som ett par av dem ovan.
Boken är i A4-format och har i dagarna börjat säljas i olika butiker i Vaggeryd.

Per Bunnstad