Årsmöten – Waggeryds Museiförening
www.skillingaryd.nu www.vaggeryd.nu Till startsidan för föreningar Till startsidan för Waggeryds Museiförening

Evert fortsätter i ett år till
Inlagt tisdag 24 februari 2010

Evert Melin tvekade men lovade att fortsätta ytterligare ett år som ordförande vid årsmötet med Waggeryds Museiförening på tisdagskvällen. Det beskedet mottogs med tacksamhet av de 25 årsmötesdeltagarna som gav Melin förnyat förtroende i ett år.

– Evert är en ordförande som sköter sitt uppdrag med stor ambition och noggrannhet, konstaterade föreningens sekreterare Lars-Erik Joakimson och överlämnade blommor till den omvalde ordföranden.
Blomsterhyllade blev också Gunlög Joakimson och Gunborg Weidman som tack för fina arbetsinsatser under året.

Eva nyvaldes
I styrelsen nyvaldes Eva Eliasson som ordinarie ledamot efter under fjolåret avlidne Georg Boberg.

Omval och nya suppleanter
Förnyat förtroende i styrelsen fick Elisabeth Sandahl, Ingemar Gustafsson, Sven Nord och Kurt Andersson. Kvarstående i styrelsen är Lars-Erik Joakimson, Ingrid Svensson och Mary Eriksson. Som suppleanter nyvaldes Thomas Bergqvist och Kåre Boberg.

Årets aktiviteter
Under 2010 kommer museiföreningen att bevaka kulturhistoriska frågor samt bland annat arrangera stadsvandring, hemvändardag, arkivens dag och studiecirklar.

Från vagnsindustrin
För kvällens programpunkt svarade Evert Melin som visade foto som beskrev vangsindustrin och dess förgrundsfigurer i Vaggeryd.

Kåre Boberg

Sven Nord hälsade Thomas Bergqvist välkommen i styrelsen.
Evert Melin visade bilder från vagnsindustrinepoken i Vaggeryd.
Ulf Johannesson hade åkt ända från Gnosjö för att delta i årsmötet. Här i samspråk med styrelsesuppleanten Tomas Johansson.
Mary Eriksson serverar kaffe till Magnus Dauhn.