Stadsvandringar
www.skillingaryd.nu www.vaggeryd.nu Till startsidan för föreningar Till startsidan för Waggeryds Museiförening


Från Röda Lyktan
till Ålandsö
Inlagt söndag 23 maj 2010

Trots mörka moln och ett skyfall några timmar tidigare mötte 60 personer upp vid Magnisa stuga för att i dag delta i säsongens första stadsvandring i Vaggeryd.

De belönades med strålande sol under den 45 minuter långa stadsvandringen från Magnisa stuga till Folkets Hus och därifrån utmed Götaforsvägen till Ålandsö och småningom Missionskyrkan.


Götaforsvägen
Där serverades kaffe och sedan fick deltagarna ta del av den dokumentation i ord och bild av människor, byggnader och händelser utmed Götaforsvägen som genomförs under året i regi av Waggeryds Museiförening, IOGT/NTO och NBV.

Ett sekel
Det är ett synnerligen omfattande material som medlemmarna i studiecirkeln har grävt fram. Bildmaterialet är minst sagt imponerande och spänner över cirka 100 år. Än större ska materialet bli innan studiecirkeln avslutar sitt arbete.

Ska fortsätta
– Vårt arbete är inte på något sätt fullständigt utan kommer att fortsätta under året, underströk också museiföreningens sekreterare Lars Erik Joakimson som är tacksam för alla bidrag kring Götaforsvägen i form av minnesbilder och foton.

Hjälpte till
Vissa luckor i materialet fylldes under samlingen i missionskyrkan av den stora publiken. Flera hemvändare fanns dagen till ära på plats för att dela med sig av sitt vetande: Som Marianne Andersson med omfattande kunskaper om läroverket på Ålandsö, Alf ”Söräng” Svensson som under sin barndom en tid bodde i Röda Lyktan i kurvan på Götaforsvägen och Gösta Svendenius som studerade på ovan nämnda läroverk och dessutom hade en far, Birger Svendenius som var verksam i piedestalfabriken som låg utmed  Götaforsvägen i dess korsning med Kapellgatan.

Dramatik
Götaforsvägen saknar heller inte dramatiska händelser i sin historia. Som branden i samband med en bioföreställning  i Föreningshuset, nuvarande Folkets Hus, år 1947. Ingen av de 200 närvarande skadades fysiskt vid branden, men det kunde ha gått mycket, mycket värre.

Ska bli en bok
Tanken är att det material kring gatorna i centrala Vaggeryd som studiecirklar nu har grävt fram under flera år så småningom ska redovisas i bokform.
 
Kåre Boberg
 

Första stoppet gjordes vid Pumpen som på sin tid servade ånglok med  vatten.
Gång- och cykelvägen mellan Götaforsvägen och stationen var en gång i tiden den stora infartsvägen till stationsområdet.
– I detta hus bodde Ernst i Sanna, nämndeman E.G. Gustavsson som var kommunalpamp i Vaggeryd, berättade speakern Evert Melin vid den vackra torvillan vid Götaforsvägen 24.

Gruppen samlad utanför gamla folktandvården där tandläkarna Hansson och Neumann på sin tid huserade och där Toni Gustavsson hade fotobutik i källaren fram till 1999. Fler av de närvarande kunde berätta om tandläkarna som med råstyrka tog igen vad deras tandläkarborr på den tiden saknade i varvtal...

Alf Svensson bidrog med minnesbilder från Röda Lyktan.