Polisen www.skillingaryd.nu www.vaggeryd.nu

På denna sida presenterar vi nyheter från polisfronten
  Kontakt med polisen vid ej larm: 114 14 Larmnummer: 112 Egen hemsida för polisen

 

Bättre resultat för Polisen

Inlagt lördag 22 maj 2010

En rad olika insatser har gjort att Polismyndigheten i länet visar på ett bättre resultat de senaste fyra månaderna. En effektivare utredningsverksamhet och fortsatt ökad bevakning av miljön runt länets krogar är några av de satsningar som gjorts.

Även kraftsamlingar mot personer som rör sig under dygnets mörka timmar och upptäckten av allt fler narkotikabrott är åtgärder som påverkar Polisens resultat i en positiv riktning och därmed medborgarnas trygghet.

Lika många brott
Antalet anmälda brott för de fyra första månaderna ligger på en i stort sett oförändrad nivå i jämförelse med 2009. Antalet anmälda skadegörelser minskar dock med 18 procent och stölderna med 4 procent. Inbrotten i villor och radhus har halverats i jämförelse med de fyra första månaderna 2009 från cirka 100 anmälda brott till 55.

Positiv effekt
–Vi har i större utsträckning än tidigare varit förskonade från inbrottsvågor riktade mot villor och radhus, men vi drar även slutsatsen att de riktade åtgärder som vi genomfört framför allt under nätterna har haft en positiv effekt, säger Gunnar Lindelöw, länspolismästare.

Aktivt polisarbete gör skillnad
Anmälningarna om misshandel minskar något och särskilt positivt är att misshandel utomhus minskar med 14 procent i jämförelse med 2008 och 2009.
– När det gäller misshandel är det uppenbart att aktiva brottsförebyggande åtgärder som vi genomfört under fredags- och lördagskvällar i nära anslutning till länets krogar gör skillnad, fortsätter Gunnar Lindelöw.

Knarkbrott
Bruket av narkotika är ofta förknippat med annan kriminalitet. Polisen har därför genomfört insatser mot att upptäcka allt fler narkotikabrott och identifiera missbrukare som därefter lagförts.

Bättre i trafiken
Inom trafiksäkerhetsarbetet är det positivt att antalet döda och svårt skadade minskar ordentligt. Antalet svårt skadade minskar med 25 procent jämfört med 2008 och 2009. Även här gör Polisens arbete skillnad med ökad övervakning av hastighet, nykterhet och användandet av bilbälte.

Fler och fler hot
Den positiva utvecklingen från slutet av 2009 har fortsatt under årets fyra första månader. Antalet redovisade ärenden för mängdbrotten till åklagare har ökat med 32 procent. För tillgreppsbrott och inom kategorien övriga brott mot person, till exempel olaga hot, ofredande och hemfridsbrott har redovisningen fördubblats.
– En ökad satsning på dessa brottstyper under det senaste halvåret har gett avsett resultat då vi bland annat provat andra arbetsmetoder och ökat effektiviteten, betonar Gunnar Lindelöw.

Länspolismästare Gunnar Lindelöw berättar om polisens arbete under januari-april 2010. Arkivbild
 Bättre resultat för Polisen
En rad olika insatser har gjort att Polismyndigheten i länet visar på ett bättre resultat de senaste fyra månaderna. En effektivare utredningsverksamhet och fortsatt ökad bevakning av miljön runt länets krogar är några av de satsningar som gjorts.
 
 
 
 


Anders Leicht, Stefan Sundling och Gunnar Lindelöw hörde till dem från polisen som informerade om Rakel.
Anders Leicht, för övrigt bosatt i Vaggeryds kommun, berättade om Rakel, det nya kommunikationssystemet.
Tyst i polisradion – Rakel införs
Inlagt tisdag 20 april 2010

Den 3 maj tystnar polisradion för allmänheten och för nyhetsmedier. Polisen inför då nämligen Rakel, ett nytt krypterat informationssystem. Rakel är en förkortning för radiokommunikation för effektiv ledning.

Det är till en början endast polisens sändningar som man inte kan avlyssna, övriga myndigheter har till stor del ännu inte infört Rakel.

Kostar mycket
Ambulansverksamheten planerar att gå över till Rakel i höst. När det gäller kommunerna är det mer osäkert om och när man går över. Problemet är prislappen. Det är nämligen miljonkostnader förenat med Rakel.

Integritet
– Det finns en asvikt med Rakel: att skydda enskilda på ett bättre sätt och att samhällets sätt att arbeta ska bli bättre, noterades från polisens sida när man i dag har pressinformation kring Rakel.
Medverkande från polisen gjorde länspolismästare Gunnar Lindelöw samt poliserna Anders Leicht och Stefan Sundling med flera.

Ökat tryck
För media kan det bli svårigheter att få ut information om polishändelser då polisradion tystnar. Från polisens sida hoppas man kunna klara det ökade informationstrycket från media och det var bland annat den frågan som diskuterades i dag.

Utbildning
Polisen i länet har just nu en intensiv utbildning i Rakel så att man kommer att klar övergången så smidigt som möjligt.

GSM
Polisen använder sig av GSM-nätet och i Jönköpings län kommer täckningsgraden att vara nästa 100-procentig. Det finns drygt 50 masstationer i länet, därav den goda täckningen.

Två miljarder
Polisens kostnad för Rakel hamnar på i storleksordning 2–3 miljarder kronor. Det gäller för hela landet.

Per Bunnstad


Polisrapport från motormässan
Inlagt annandag påsk måndag 5 april 2010

Polisen i Jönköpings län planerade för en trygg, trevlig och trafiksäker påskhelg där det till stor del handlade om den stora motormässan på Elmia.
Arbetet har särskilt fokuserats på trafiksäkerhetsarbete och ordningshållning.
Trafikpolisen i kringliggande län har haft trafikkontroller på tillfartsvägar mot Jönköping.

I Jönköpings län har trafikpolisen genomfört ett 60–tal besiktningar samt rapporterat felbeteenden eller felaktigheter på fordon. En allvarligare olycka inträffade då en passagerare lämnade sin bil och började gå på E 4:an vid Ekhagen. I övrigt har endast ett fåtal olyckor inrapporterats. Under helgen har hittills 120 personer rapporterats för trafikbrott.

Intensivt
Trafiken har varit intensiv i anslutning till Elmia.
– Det blev naturligtvis långa köer när mässbesökarna skulle lämna området på påskaftons kväll samtidigt som omkring 10.000 personer skulle till Kinnarps arena eller Konserthuset – men det är något som man måste räkna med som besökare, säger Polisinspektör Bengt Hultqvist som arbetade i Elmiaområdet under påskafton.

Organiserat bråk...
Under påskaftonskvällen samlades plötsligt ett stort antal personer på A6 parkeringsplats.
I samband med ett ingripande på Kompanigatan mötes polisen av en hotfull situation där man kastade burkar och vedträn. Ingen polis skadades däremot fick polisfordon plåtskador.
– Man får en stark upplevelse av att denna sammandragning var planerad, säger polisens insatschef Björn Arvidsson.
Förutom denna situation var stämningen trevlig där polisen inriktat sig på hög närvaro och mingel med de festande besökarna.

60 omhändertagna
Drygt 60 personer har omhändertagits i Jönköping på grund av berusning och ytterligare ett 10-tal för att de uppträtt störande.
Endast ett fåtal misshandelsfall har anmälts under helgen.
I södra delen av länet har det i stort sett varit lugnt.


Bältesvecka för att rädda liv
Inlagt fredag 5 februari 2010

Under de två kommande veckorna 6 och 7 den 8–21 februari skärper Polisen kontrollen av bilbältesanvändningen utmed länets vägar. Kontrollerna är en del av polisens trafiksäkerhetsarbete där målet är att minska antalet döda och skadade i trafiken.

Trots att svenskarnas bältesanvändning överlag är bra visar Vägverkets olycksanalyser att uppemot 50 liv varje år skulle kunna räddas om alla bilister använde bältet.

Använd bältet!
– Genom att inte använda bältet tar man som bilist en onödig risk. Ta därför för vana att alltid använda bältet, det är den billigaste livförsäkringen man kan tänka sig, säger Peter Karlsson, ställföreträdande chef vid Trafikenheten i Jönköpings län.

Man dör utan bälte...
Nära hälften av de omkring 350 bilister som varje år dödas i trafikolyckor är obältade. Bland de ungefär 150 bilister som omkommer i singelolyckor är andelen ännu högre, två tredjedelar har inte använt bilbältet vid olyckstillfället. Detta framgår av data från Vägverkets djupstudier av dödsolyckor i trafiken.

Är ganska bra
Mätningar som NTF  – Nationalföreningen för Trafiksäkerhets Främjande – genomfört visar att bältesanvändningen överlag är bra i Jönköpings län. Mullsjö, Eksjö och Vetlanda tillhör dock de tätorter som utmärkte sig negativt vid den senaste mätningen och där ökar nu Polisen kontrollerna under vecka 6 och 7. Detta följs sedan upp av en eftermätning som NTF genomför under vecka 8.

Kostar 1.500
En förare som rapporteras för att ha kört utan bälte får böta 1.500 kronor och en passagerare samma summa. Om en minderårig passagerare åker obältad är föraren ansvarig och får böta 2.500 kronor.Närpolisområdet vill förebygga cykelolyckor
Inlagt fredag 11 december 2009

Den senaste tiden har det inom Närpolisområde Värnamo inträffat ett flertal incidenter där cyklister varit inblandade.

– Det är ren tur att ingen blivit allvarligt skadad. För att förebygga att dessa oskyddade trafikanter inte ska råka illa ut kommer vi nu att öka bevakningen inom närpolisområdet, säger Håkan Boberg, chef för Närpolisområde
Värnamo.

Extra koll
Den som cyklar utan lyse, den som cyklar mot enkelriktat eller skjutsar på ett sätt som strider mot de regler som finns kommer poliserna inom Närpolisområde Värnamo att ha extra koll på en tid framöver.

Oroliga
– Många medborgare har hört av sig till oss och är uppriktigt oroliga över cyklisternas beteende som är riskabelt både för dem själva och andra, fortsätter Håkan Boberg. Från och med måndag 14 december kommer vi att bevaka cyklisterna extra noga för att förebygga olyckor. Den som inte har sin cykel utrustad på rätt sätt eller avsiktligt bryter mot trafikreglerna riskerar att bli rapporterad.

Krav på utrustning av cykel
Känner du till hur din cykel ska vara utrustad för att vara laglig? Här får du information om vad som gäller.
Enligt lag måste en cykel alltid ha
· Ringklocka
· Broms
I mörker måste cykeln också ha
· Strålkastare fram som visar fast vitt eller gult ljus med sådan ljusstyrka att du kan cykla i mörkret på betryggande sätt, eller en lykta fram som visar fast vitt eller gult ljus som tydligt kan ses på ett avstånd
av 300 meter.
· Baklykta som visar rött ljus som tydligt kan ses på ett avstånd av 300 meter. Baklyktan får avge blinkande ljus om blinkfrekvensen är minst 200 blinkningar i minuten.
· Godkända reflexer. Vissa tillverkare sätter vit reflex i strålkastaren eller lyktan fram. Det kan ersätta den separata vita reflexen fram. Reflexen bak ska vara röd och sidoreflexerna ska vara orangegula eller vita.

Viktigt med belysning och reflexer
En cykel utan belysning och reflexer är osynlig i mörker. Därför säger både lagen och det sunda förnuftet att du måste använda belysning om du cyklar i mörker. Det gäller även på cykelbana.
På www.transportstyrelsen.se finns mera information vilka regler som gäller för utrusning på cykel och vilka övriga trafikregler som gäller för cyklister.Mordmisstänkt 22-åring gripen i Österrike
Inlagt onsdag 7 oktober 2009

Den 22-årige man som polisen under en längre tid sökt som misstänkt för mordet på en 24-åring på Liljeholmen i Jönköping är nu gripen. Mannen greps i Österrike strax före midnatt, natten till onsdagen.

– Gripandet är en följd av ett intensivt och framgångsrikt samarbete med polis och åklagare i flera europeiska länder, säger Carl-Gunnar Fridolfsson, kammaråklagare vid Åklagarkammaren i Jönköping.

Starkt misstänkt
Den 22-årige mannen, som kommer från Jönköping, har sedan i somras varit häktad i sin utevaro, på sannolika skäl misstänkt för mord på en 24-årig man på Liljeholmen i Jönköping den 11 juli.

Fanns misstankar
Polisen misstänkte tidigt att mannen kunde finnas utomlands, varför han efterlystes internationellt och ett intensivt samarbete tog vid med polis- och åklagarväsende i Tyskland, Österrike och Serbien.

Greps i går kväll
På tisdagskvällen skedde ett genombrott i efterspaningarna av mannen och han kunde gripas av österrikisk polis. 22-åringen kommer nu att begäras överlämnad till Sverige, en begäran som först ska prövas formellt av en österrikisk domstol.

Hemma om tre veckor
– Min förhoppning är att han ska vara i Sverige om tre veckor. Det innebär att nya omhäktningar förmodligen är att vänta för de två män som sedan tidigare sitter häktade, säger Carl-Gunnar Fridolfsson.


Mopedhjälm stulen
Inlagt fredag 2 oktober 2009
En mopedhjälm stals i kväll vid den västra ingången till ishallen på Movalla i Skillingaryd.

Det var vid åttatiden som någon stals hjälmen, vilken bara är bara två veckor gammal.
Den som har tips om hjälmen kan kontakta webbredaktören.

Se upp för polisen på E4:an
Inlagt torsdag 1 oktober 2009
I morgon försöker polisen lite extra sätta fast dem som kör för fort på motovägen E4. Det är en samlad aktion från södra delen av länet ända upp till norra delen av Södermanland. Polisen använder laserpistol men det är en omdebatterad metod då det finns exempel på att värdena inte stämmer. Många har tvingats betala böter trots att de inte kört för fort och den som åker dit är maktlös mot polisens maskinella utrustning.

Polisen lägger alltså stora resurser på de fina motorvägarna i stället för i tätorterna. Man motiverar detta med att det sker många olyckor på just motorvägarna.

Tretton mil
I Jönköpings län finns sammanlagt tretton mil motorväg och i stort sett varje dag sker olyckor utmed E4:an. Majoriteten av dem är så kallade upphinnandeolyckor, där ena parten kör på den andra bakifrån.

Kör för fort
–  Alldeles för många kör alldeles för fort, påpekar Ingemar Ericsson, som är chef vid polisens länstrafik.
Han menar att man måste vi få en annan attityd till hastighet.

Färre trafikoffer
– Att vi finns ute på vägarna och mäter hastighet, kontrollerar beteende och nykterhet är vårt bidrag till att få ned antalet skadade och döda inom trafiken. Vi genomför kontinuerligt dessa kontroller men just nu satsar vi extra på just E4.

Se upp för lasern
Polisen använder sig av laserinstrument och polispilot som är ett mätinstrument som sitter fast monterat i en civil polisbil. Även mc-polis kommer att finns utmed E4:an.
Denna laser hävdar polisen att den stämmer men det finns ett flertal exempel på att den inte fungerar tillfredsställande eller att den inte handhas på rätt sätt.

Överklaga!
Ett tips är att alltid överklaga när en laserpistol används. På det sättet blir det kanske mer tillförlitliga mätmetoder i framtiden.

Dagens skörd
Resultat av dagens kontroller: drygt 80 förare rapporterades varav 73 för hastighetsöverträdelser. 5 körkort omhändertogs, 18 fordon hade brister och 4 fordon hade överlast.

Per Bunnstad


Polisen varnar för nya krockkuddestölder
Pressinformation från Polisen 17/6 2009 och inlagt här samma dag

De senaste nätterna har krockkuddar stulits i Linköping, Åtvidaberg och Mjölby. Polisen befarar att gärningsmännen kommande nätter tänker fortsätta sin verksamhet i Jönköpings län.

– Jag vill uppmana bilägare i länet att vara vaksamma nattetid och om möjligt parkera bilen i ett låst garage, säger Anders Hedberg, spaningssamordnare i Jönköping.

Även strålkastare
Inte mindre än sju bilägare i Linköping, Åtvidaberg och Mjölby har sedan i fredags den 12 juni drabbats av inbrott i sina bilar. Vid inbrotten, som den här gången bara drabbade ägare till BMW i 500-serien, stals förutom krockkuddar även strålkastare till ett större värde.

Mot vårt län...
Efter de senaste nätternas stöldräd i Östergötland befarar nu Polisen i Jönköpings län att gärningsmännen kan vara på väg mot vårt län. Där vill nu Polisen utfärda en allmän varning. Varningen är framförallt riktad till bilägare i områden som tidigare varit utsatta för liknande stölder.

Polisen ger råd
– När vi analyserar gärningsmännens rörelsemönster ser vi att de gärna opererar i kända trakter. Vissa bostadsområden har flera gånger drabbats av stölder och det är inte omöjligt att gärningsmännen tänker återvända på nytt, säger Anders Hedberg. Polisens råd till bilägare är att parkera sin bil i ett låst garage. För den som saknar denna möjlighet rekommenderas att bilen parkeras på en väl upplyst plats intill bostaden.

Var uppmärksam
– Tänd garagelampan på garageuppfarten, prata med grannen och släng ett öga ut om du går upp på natten. Vi vet att gärningsmännen vanligtvis opererar mellan halv tre och halv fem på morgonen. Då är det läge att vara särskilt uppmärksam, avslutar Anders Hedberg.

 

Ansök om vapenlicens i god tid
innan jaktpremiären
Information från polisen – inlagt 6 april 2009

– Planera ditt vapeninköp och ansök om vapenlicens i god tid.
Det rådet ger polisens tillståndshandläggare till länets jägare inför sommaren. För att vara säker på att ha sin licens är klar till bockjakten ska ansökan lämnats in senast den 1 juni.

Under de senaste åren har Polisen i länet sett att ansökningarna om vapenlicens ökat kraftigt under perioden juni, juli, augusti och september. Detta medför långa handläggningstider och riskerar leda till att den som är sent ute får vänta på sin licens.

Fyll i korrekt
– För att vi ska kunna garantera att en vapenansökan är färdigbehandlad till bockjakten ska den ha kommit in till oss senast den 1 juni. För att inte riskera att processen tar onödigt lång tid vill vi också påminna om vikten av att ansökan är korrekt ifylld, säger Kjell Johansson, som är chef vid Tillståndsenheten vid Polismyndigheten i Jönköpings län.

Korta fakta
Ansökan om vapenlicens lämnas till polismyndigheten i det län där du är folkbokförd. Ansökningsavgiften är 600 kronor när det gäller det första vapnet, och för ytterligare vapen 220 kronor. Avgiften ska betalas när ansökan lämnas in eller via polismyndighetens plusgiro- eller bankgirokonto.

18 år...
För att få vapenlicens krävs i regel att du har fyllt 18 år. Vissa undantag finns. Du ska också vara laglydig och skötsam. För att få jaktvapenlicens krävs att du har avlagt jägarexamen.

Läs mer
Man kan läsa mer härPolisen släpper bilder
från rånet mot Guldsmedjan
Pressinformation från Polisen 120/2 2009, något redigerat och inlagt här samma dag

Efter förra fredagens grova rån mot Guldsmedjan T. Snarberg på Barnarpsgatan i Jönköping fortsätter Polisen utredningsarbetet. I förhoppning om att någon ska känna igen gärningsmännen släpps nu bilder från butikens övervakningskamera samt på de ringkassetter som rånarna fick med sig.

Samtidigt söks iakttagelser från den som sett en gul Mercedesbuss i Jönköpingsområdet under fredagen.

Känns männen igen?
– Vi släpper bilderna i förhoppning om att någon ska känna igen männen på något sätt. Kanske finns det någon som sett dem röra sig i Jönköping under fredagen. Det finns uppgifter som tyder på att gärningsmännen kommit till Jönköping vid 14.30-tiden på fredagen och kanske har de därefter rört sig i området för att rekognosera, säger Anders Hedberg, spaningssamordnare i Jönköping.
Vid rånet bar båda rånarna ljusa halvlånga mockajackor, men enligt ett vittne kan en av gärningsmännen tidigare under dagen burit en mörk jacka.

En vecka sedan
Rånet mot Guldsmedjan T. Snarberg på Barnarpsgatan skedde strax före klockan 17 den 13 februari . Kort därefter försvann gärningsmännen i en ljus Volvo kombi som parkerats på Västgötagatan. Enligt vittnesuppgifter parkerades bilen på platsen redan vid klockan 14.30. Alla iakttagelser runt bilen före och efter rånet är nu av stort intresse för Polisen.

Volvo kombi
Vid klockan 17.15 sågs en ljus Volvo kombi i hög hastighet färdas söderut på Herkulesvägen. I sällskap med bilen sågs en gul Mercedesbuss av modell L100 (se bild). Det går inte att utesluta att bussen har ett samband med rånet.

Buss...
– Vi är därför mycket intresserade av att komma i kontakt med alla som tror sig ha sett bussen i Jönköpingsområdet före eller efter rånet. Bussen kan vara en viktig pusselbit, förklarar Anders Hedberg.

Ringkasetter
Vid rånet kom gärningsmännen över två olika sorters ringkassetter (se bild). Kanske har kassetterna slängts efter att gärningsmännen tömt dem på ringar. Genom att släppa bilder på hur kassetterna ser ut hoppas Anders Hedberg att den som eventuellt känner igen dem tar kontakt med Polisen.
– Om kassetterna ligger slängda någonstans är det av största vikt att vi hittar dem, säger
Anders Hedberg.

Tipsa Polisen
Tips lämnas till Polisen på telefonnummer 114 14 eller via tips.jonkoping@polisen.se.


Polisen summerar 2008
Lägre andel brott anmäls i vårt län
Pressinformation från Polisen 12/2 2009, något redigerat och inlagt här samma dag
Länet hamnar på 18 plats när det gäller totalt antal anmälda brott per 100.000 invånare.

– Det visar att risken för att utsättas för brott i Jönköpings län är förhållandevis låg jämfört med många andra platser i landet, säger Stefan Gunnarsson, biträdande chef för Operativa avdelningen vid Polismyndigheten i Jönköpings län.
– Under 2008 gjorde Polisen många goda insatser och gick framåt inom många områden. Nu strävar vi efter att göra länet ännu tryggare, säger Stefan.
Inom de flesta områden har Polismyndigheten i Jönköpings län gått framåt under 2008. Där Polisen gjort riktade insatser har brottsligheten minskat och jämfört med andra platser i landet är risken för att drabbas av brott i Jönköpings län förhållandevis låg.

Färre brott mot enskilda
De brott som mest påtagligt kan drabba en enskild medborgare har sjunkit i antal. Dit hör våldsbrott, övriga brott mot person såsom ofredande och hot, vissa tillgreppsbrott och skadegörelse. Den ökning som förekom under 2006 och 2007 har nu hejdats.

Mindre misshandel i citymiljöer
– En stor orsak till framgången är de riktade insatser som vi genomfört framför allt mot våld i citymiljöer under fredags- och lördagskvällar, fortsätter Stefan Gunnarsson. Där har andelen misshandelsfall minskat med 7 procent. Alkohol och misshandel har ett klart samband och den polisiära närvaron har en dämpande effekt på de som är ute i nöjeslivet. Glädjande är också att vi lyckats påverka så att tillgreppsbrotten blev färre under 2008 jämfört med 2007.

Flera redovisade ärenden till Åklagarkammaren
Under 2008 har Polisen i länet lämnat 17 procent fler ärenden till Åklagarkammaren än tidigare år.
– Detta beror på ett intensivt arbete och olika satsningar för att öka utredningstakten och därmed lagföringen, säger Stefan Gunnarsson.

Fler narkotikabrott
För att nå framgång i bekämpningen av narkotika måste Polisen själv arbeta aktivt för att upptäcka missbruk och försäljning.
–Under 2008 uppdagade vi 1.740 narkotikabrott vilket är en ökning med 501 brott och under 2009 är vår ambition att nå ännu högre, betonar Stefan Gunnarsson.

Utveckling av service till medborgarna
Polismyndigheten i Jönköpings län har fått ett av landets sju nationella kontaktcenter placerade i Jönköpings län.
– Detta är något som vi ser positivt på och tyder på att vi gör ett bra jobb med god kvalitet, säger Stefan Gunnarsson. Vi har även med början av 2009 gjort det möjligt för medborgarna att hämta ut pass och id-kort på alla de orter i länet där vi har receptioner.

 

Verksamhetsplanen:
Polisen ska bli mer synlig
Pressinformation från Polisen 19/1 2009, något redigerat och inlagt här samma dag

Förväntningarna på Polisen är med all rätt stora både hos våra folkvalda uppdragsgivare och hos alla invånare i Jönköpings län.
– Vi vet att vårt arbete är betydelsefullt och det ger oss motivation att lyckas både på kort och längre sikt, säger länspolismästare Gunnar Lindelöw, och syftar bland annat på innehållet i verksamhesplanen för 2009 som nu beslutats av länets polisstyrelse.

Polisen ska under 2009 inrikta sitt arbete inom många olika områden.
– Grunden är att vara synliga ute i samhället och så långt det går förhindra att det sker brott. Detta är ett av flera sätta att göra medborgarna trygga. Vi ska klara upp allt fler brott som inträffar och samtidigt vara ett stöd för de som drabbats, fortsätter Gunnar Lindelöw.

Minskat våld i offentlig miljö
Under 2008 genomförde Polismyndigheten satsningar mot våld i offentlig miljö. Detta var ett framgångsrikt arbete och det kommer att forsätta.

Stefan Ottosson berättar
– För att ge medborgarna en lugnare och tryggare miljö så planerar Polisen i länet för en hög närvaro även under 2009 utanför de nöjesställen som är särkskilt frekventerade under helgkvällar och nätter, säger som är polisstyrelsens ordförande, Stefan Ottosson, (KD) från Vaggeryd.

Ungdomar
– En grupp som vi också ska rikta vår kraft mot är ungdomar som är på väg in i en kriminell livsstil. Genom samverkan med länets kommuner, områdespoliser och snabba åtgärder för att utreda brott ska vi få dessa unga på rätt köl igen. Allt för många hamnar i missbruk och här har vi en viktig uppgift att fylla genom att upptäcka och lagföra flera både de som brukar men också de som säljer narkotika. Tyvärr är det ju så att ett missbruk måste finansieras och det sker ofta genom att andra brott begås. Här har Polisen i länet ett viktigt uppdrag som vi tar på stort allvar, säger Stefan Ottosson.

Brott i nära relationer
Regeringen har avsatt 800 miljoner kronor och arbetat fram en handlingsplan för hur brott i nära relationer ska bekämpas, bland annat våld inom familjen. Av dessa ska 30 miljoner användas för att intensifiera Polisens arbete.
– Vi ska öka kunskapen inom Polisen och därmed höja kvaliteten på de brottsutredningar som rör våld i nära relationer. Målet är att få flera drabbade att anmäla och delta i hela utredningsprocessen. Vi ska bli betydligt bättre på att dokumentera, hålla flera förhör och ge stöd åt de som är berörda av dessa brott, betonar Gunnar Lindelöw.

Bra service i PKC
Jönköpings län är ett av sju län i Sverige som fått ett av PKC – Polisens nationella kontaktcenter – som är placerat i Nässjö kommer att betjäna inte bara Jönköpings län utan också andra delar av landet med att ta emot anmälningar, svara på frågor och ta emot tips.
– Att vi fått ett av de nationella PKC hos tyder på att vi gör ett bra jobb, säger Gunnar Lindelöw. Vårt arbete grundas på medborgarnas behov och efterfrågan och målet är att huvuddelen av de som nyttjar Polisens service ska vara nöjda eller mycket nöjda.
Verksamhetsplanen för Polismyndigheten i Jönköpings län finns publicerad här nedan.

Ulla Andersson Jarl, informationsenheten


SNABBLÄNKAR NED PÅ SIDAN (I NÅGOT FALL TILL EN ANNAN SIDA) MED DET NYASTE ÖVERST

••• Handlingsplan Polisen–Vaggeryds kommun (2 dec 2009)

••• Alkohol – stort tillslag (4 mar 2009)

••• Polisen ska bli mer synlig (19 jan 2009)

••• Polisradion får en ny dimension (8 jan 2009)

••• 30 misshandelsfall i helgen (29 dec 2008)

••• Föräldrar: Ta ansvar – sluta langa fyrverkerier till barn och ungdomar (23 dec 2008)

••• Ditt tips om krockkuddstjuvar kan göra skillnad (25 nov 2008)

••• Polisen utreder mer (19 nov 2008)

••• Misstänkt rattfylla i Götafors (25 sep 2008)

••• 218 körde för fort (12 sep 1008)

••• Polisens trafiksäkerhetsarbete gör skillnad (7 aug 2008)

••• Äldre utsatta för stölder igen (31 jul 2008)

••• Hot med sms (30 jul 2008)

••• Äldre bestulna på plånböcker (24 jul 2008)

••• Minskad brottslighet genom Grannsamverkan (18 jul 2008)

••• Varnar för sprängmedel (30 jun 2008)

••• Länet får ett kontaktcenter (24 jun 2008)

••• Hänsyn och gott omdöme viktigt i midsommartrafiken (17 jun 2008)

••• Bil använd som murbräcka vid inbrott i klädbutik i Vaggeryd (30 maj 2008)

••• Trafiksäkerhetsvecka mot alkohol och droger i trafiken (30 maj 2008)

••• Oseriösa asfaltläggare (29 apr 2008)

••• 722 körde för fort (29 apr 2008)

••• Fokus på hastighet vecka 17 2008 (21 apr 2008)

••• Ta det lugnt i påsktrafiken (19 mar 2008)

••• Nytt telefonnummer till Polisen (27 feb 2008)

••• Använd bilbältet (19 feb 2008)

••• Brottsutvecklingen i Jönköpings län (6 feb 2008)

••• Polishändelser i natt och helgen   (4 feb 2008)

••• Bra avslutning för 2007 (24 jan 2008)

••• Polishändelser i natt och helgen   (14 jan 2008)

••• Polishändelser i natt   (13 jan 2008)

••• Färre brott 2008... (8 jan 2008)

••• Två gripna misstänkta för mord   (19 nov 2007)

••• Polishändelser i natt   (11 nov 2007)

••• Polishändelser i natt med allvarlig olycka i Klevshult   (10 nov 2007)

••• Länets städer ska bli tryggare (29 okt 2007)

••• Polishändelser i natt  (20 okt 2007)

••• Upphittad dvärgpapegoja (17 okt 2007)

••• Kapellskärare fast (6 sep 2007)

••• Viltvecka (23 aug 2007)

••• Polischefer och ledamöter ur polisstyrelsen lärde sig om hundutbildning (21 aug 2007)

••• Se upp för guldförsäljare (29 jun 2007)

••• Midsommardagen 2007   (24 juni 2007)

••• Stökig midsommarafton 2007   (23 juni 2007)

••• Färdas rätt genom att gasa rätt   (22 juni 2007)

••• Anhållna i Rydaholm   (21 juni 2007)

••• Oseriösa asfaltläggare   (25 maj 2007)

••• Fokus på hastigheten (23 apr 2007)

••• Ta det lugnt i trafiken (5 apr 2007)

••• Anmäla brott via nätet (2 okt 2006)

••• Höjda bötesbelopp (27 sep 2006)

••• Viltvecka (25 aug 2006)

••• Polisen utbildas om pepparspray (8 maj 2006)

••• Polisen och Systembolaget mot langning (24 apr 2006)

••• Medarbetsarundersökning (11 feb 2006)

••• Bilinbrotten ökar - så skyddar du dig! (22 nov 2005)

••• Sommaren är över – nu är det halt! (26 sep 2005)

••• Polisen hinner inte utfärda ”gamla” pass (26 sep 2005)

••• Brott mot äldre (21 sep 2005)

••• Trafikstörningar i helgen (8 sep 2005)

••• Viltvecka (19 aug 2005)

••• Tre passreceptioner och fyra orter med begränsad receptionsservice i länet (19 aug 2005)

••• Erbjudande om resevinster fortsätter (16 aug 2005)

Polisradion får en ny dimension
Pressinformation från Polisen 8/1 2009 och inlagt här samma dag

Många tycker att Polisen är spännande och intressant. Vilka är Polisens uppgifter och hur jobbar man egentligen? Hur får man som medborgare kontakt med Polisen?


Dessa och många andra frågor kommer de som lyssnar på Pettsson&Co SR Jönköping att få svar på en gång i månaden då Ingemar Ericsson, biträdande chef för den brottsförebyggande verksamheten vid Polismyndigheten i Jönköpings län finns med i studion.

Börjar på måndag
Det är många som är intresserade av och har frågor om Polisens uppgifter i samhället. För att delvis råda bot på detta kommer, med början måndag 12 januari 2009 kl. 09.30, Ingemar Ericsson som har lång erfarenhet som polis att finnas med i SR Jönköpings Pettsson&Co.

Stora fördelar
– Det ska bli väldigt roligt att få vara med och jag ser stora fördelar i att får berätta om och förklara vårt uppdrag då vi är en viktig samhällsfunktion. Jag kommer bland annat att ta upp aktuella brottstrender och hur man som medborgare kan skydda sig mot kriminalitet. Vi behöver också få in långt flera tips som kan kopplas till olika typer av brott vilket i en del fall kan vara avgörande för att få fast de som begår brotten, säger Ingemar Ericsson.

Vem är du?
Vem är Ingemar Ericsson?
– Jag är som jag själv brukar säga, en man i mina bästa år. Kommer ursprungligen från Ydre i Östergötland men är sedan många år smålänning. Jag har haft olika roller inom Polisen och de senaste åren har jag bland annat arbetat som vakthavande befäl vid Länskommunikationscentralen och varit närpolischef vid Närpolisområde Höglandet. Numera är jag chef för trafikenheten och även biträdande chef för den brottsförebyggande verksamheten inom Polismyndigheten i Jönköpings län. Det senare innebär ett biträdande chefsansvar för poliser i yttre tjänst.

Trafikfrågor?
Med tanke på att du också är chef för trafikenheten, kommer det att bli mycket trafikfrågor?
– Det kan jag garantera att det blir, bland annat om nykterhet och beteende och att vi faktiskt fått ned antalet döda i trafiken rejält under 2008.

Ulla Andersson Jarl, polisens informationsenhet

 

30 misshandelsfall i helgen
Pressinformation från polisen 29/12 2008. Inlagt här samma dag - i något redigerat skick

Först kom julhelgen och därefter en vanlig helg vilket har gjort att poliserna i länet haft fullt upp.
– Jag tycker trots omständigheterna att vi klarat av vårt uppdrag förhållandevis bra, säger Ingemar Ericsson, biträdande chef för den brottsförebyggande verksamheten.


– Totalt har vi det varit 30 fall av misshandel, vilket inte är bra men den siffran kunde varit ännu högre om vi inte omhändertagit ett rejält antal personer för fylleri.

Många berusade
Under julhelgen och de efterföljande dagarna har det varit mycket festande både i nöjesmiljöer runt om i länets städer men också vid privata fester. Under natten mot annandagen var polisens arrester överfulla med berusade personer som polisen tagit omhand enligt lagen om omhändertagande av berusade personer. Totalt omhändertogs 85 personer.

Tragiskt med drickandet
– Vi ser det som att vi gjort ett bra jobb, även om det i sig är tragiskt att många människor dricker så mycket alkohol att de inte kan ta hand om sig själva eller blir en fara för andra, påpekar Ingemar Ericsson. Tack vare att vi tar omhand så många minskar det antalet fall av misshandel då dessa personer inte har möjlighet att hamna i bråk med andra. Vi har även direktförverkat en del alkohol, det vill säga hällt ut alkohol för personer som druckit på allmän plats.

Helgens siffror
Här följer en sammanställning av Polisens arbete i siffror från julafton till och med söndag 29 december.
Antal anmälningar 375
Frihetsberövade 120 personer
varav
  Gripna 13 personer
  Omhändertagna 85 personer
  Övrigt som avvisade från en plats till en annan 21 personer

Misshandel 27, därav 3 grova fall
Personrån 3
Stöld av bil 4
Inbrott i villa 19
Inbrott i lägenhet 2
Narkotikabrott 9
Skadegörelse 49
Rattfylleri 6

Toppen

Föräldrar: Ta ansvar – sluta langa fyrverkerier till barn och ungdomar
Pressinformation från polisen 23/12 2008. Inlagt här samma dag - i något redigerat skick

De senaste tio åren har fem personer omkommit sedan de hanterat fyrverkerier i Sverige. Varje år skadas dessutom 300 personer.

– Detta är inga roliga siffror. Bortsett den smärta och det ondödiga lidande som olyckorna orsakar kostar de också samhället mycket pengar varje år, säger, Kjell Johansson, tillförordnad chef vid tillståndsenheten vid Polismyndigheten i Jönköpings län.

Kontroller
Med anledning av fyrverkeriernas risker kommer Polisen, inför storhelgerna, att genomföra kontroller hos de som säljer fyrverkerier.
Man måste ha fyllt 18 år för att få köpa och använda fyrverkerier. Att bryta åldersgränsen eller langa fyrverkerier till minderåriga kan ge böter eller fängelse.

Inte rätta omdömet
– De finns en orsak till att det finns en åldersgräns. När man är ung har man inte det rätta omdömet och det är lätt att det kan gå fel. Därför vädjar vi nu till föräldrar att ta sitt ansvar och inte köpa fyrverkerier till barn- och ungdomar. De som säljer dessa varor måste också ta sitt ansvar och verkligen våga ifrågasätta och kräva legitimation framför allt av unga personer, säger Kjell Johansson.

Nio av tio är män
Av dem som vårdas på sjukhus till följd av olyckor med fyrverkerier är nästan nio av tio män och drygt 40 procent är yngre än 18 år. Brännskador och sår på huvudet och händerna är de vanligaste personskadorna. Hörselskador, synskador, avslitna fingrar, invalidisering och dödsfall förekommer också. Av de som skadas så finns det också ofta alkohol med i bilden.

Skrämmer husdjur
– Vi har ytterligare ett bekymmer och det är alla husdjur som blir skrämda. Många hundägare kan inte gå ut med sina djur på grund av allt smällande och tyvärr händer det att hundar springer bort på grund av detta, påpekar Kjell Johansson.

Besöker försäljare
Inför kommande jul- och nyårshelg kommer många av de som säljer fyrverkeri att bli kontrollerade av Polisen. Kontrollen kommer att ske både av civil och uniformerad personal.
– Vi förutsätter att all försäljning sker korrekt och att man noga följer åldersgränsen 18 år, säger Kjell Johansson med eftertryck.
Ingen försäljning av fyrverkeri får förekomma till någon som inte fyllt 18 år. Kräv legitimation vid minsta tveksamhet. Fyrverkerier kan vara trevligt om det sker under ordnade former.

Här kommer tips
Polisens tips för en säker fyrverkerihantering:
• Håll det avstånd som står angivet på förpackningen när du avfyrar.
• Se till att du inte skjuter dina fyrverkerier så att det kan skada människor, djur, byggnader, bilar och så vidare.
• Om en fyrverkeripjäs som du antänt inte detonerar, vänta minst 10 minuter innan du går fram till den.
• Kontrollera om du måste ha tillstånd för att använda fyrverkerier, det kan skilja sig från en kommun till en annan.

Toppen

Ditt tips om krockkuddstjuvar kan göra skillnad
Inlagt 25/11 2008 (pressmeddelande från polisen samma dag, något redigerat här)

Återigen har länet drabbats av stöld av krockkuddar. Under natten till måndagen var det Eksjö, Vetlanda och Nässjö som drabbades. Under tisdagsmorgonen fick Polisen åter in anmälningar från drabbade bilägare i Mullsjö.

– Eftersom de här personerna agerar väldigt diskret och under de tider då människor oftast sover finns det väldigt lite uppgifter att arbeta vidare med, säger Anders Hedberg, inspektör och chef för spaningsverksamheten inom Närpolisområde Jönköping.

Många stölder
Skickliga tjuvar har de senaste två nätterna slagit till i länet och stulit krockkuddar ur bilar på Höglandet men också Mullsjö.

Utländska bilar
– Vi måste få in mera uppgifter från vittnen, betonar Anders Hedberg med eftertryck. Den som har sett utländskregistrerade bilar som cirkulerat i ett område, även på dagtid ska omedelbart kontakta oss. Har man sett människor på cykel som normalt sett annars inte är synliga i området ska man också kontakta oss. Ingen uppgift är för liten i detta fallet för att rapporteras till oss.

Bilen i garaget
För att minska risken för att bli utsatt för stöld av krockkuddar ska man som bilägare i första hand ställa in bilen i garaget om man har möjlighet till det. Att använda rattkrycka är ett annat sätt att försvåra för tjuvarna.

Kontakta oss
– Vi behöver verkligen få hjälp av allmänheten, säger Anders Hedberg, tveka inte att ta kontakt. Vi vet inte var eller när tjuvarna slår till igen, men med allmänhetens hjälp ökar chanserna att gripa dem.

Tipstelefon
Tips kan lämnas på 114 14 eller 020-44 45 00 (automatisk telefonsvarare) eller tips.jonkoping@polisen.se

Toppen
Polisen utreder mer
Pressinformation från Polisen 19/11 2008 och inlagt här i redigerat skick sammad ag

Polisen i länet har senaste tiden arbetat med att få ned antalet ärenden som väntar på att utredas. Från årets början har antalet ärenden minskat med 1.000.
– Det ser vi som mycket positivt, säger Peo Östlund, bitr. chef för brottsutredningsverksamheten, Polismyndigheten i Jönköpings län.

Polisen i länet har fått en del kritik för att inte göra bra ifrån sig när det gäller att utreda brott. Detta verkar nu vara en trend som är bruten och resultaten börjar gå i en positiv riktning.

Riktade insatser
Från årets början har andelen ärenden som stått på kö för att bli utredda sjunkit med 1.000.
– Detta beror mycket på ett målmedvetet arbete, betonar Peo Östlund. Vi har använt oss av olika arbetsmetoder bland annat så har Polisen på Höglandet genomfört riktade insatser på bland annat eftermiddags- och kvällstid där man besökt olika orter och betat av ärenden.

Även i Jönköping
Även i Jönköping har Polisen genomfört olika åtgärder som gjort att antalet ärenden gått nedåt. En aktivare förundersökningsledning bidrar också till att vi lyckas bättre.

Över tusen salivprov
Ett annat område som Polisen i länet har framgång inom är antalet salivprov som tagits. DNA salivprov är ett av Polisens mest effektiva verktyg för att binda en gärningsman till brottet.

Många salivprov
– Hittills i år har vi tagit drygt 1.000 salivprov. Genom att målmedvetet säkra DNA- salivprov från misstänkta och säkra spår på brottsplatser ökar möjligheten att kunna klara upp grövre brott och mängdbrott. DNA- salivproven matchas mot de DNA-profiler som finns registrerade, säger Peo Östlund.

Toppen

 

Misstänkt rattfylla vid Götafors
Inlagt 25/9 2008
Pelle och Roberto från Polisen hade ett stopp i norrgående riktning vid Götafors och 100 meter mer norrut hade några kollegor kontroll av bilister som skulle söderut. Foto: Per Bunnstad
I dag är det trafiknykterhetens dag och en stund efter det att reportern från Skillingaryd Nu fick blåsa kom en bilist som vid kontroll visade sig ha alkohol i blodet.

Pelle och Roberto från Polisen stod vid en parkeringsplats på vägen Skillingaryd-Vaggeryd emellan, mitt emot Götafors industriområde. De kontrollerade nykterheten hos trafikanter som stod norrut och en bit bort fanns en annan patrull som kontrollerande trafikanter från andra hållet.
Efter en stund kom en bilist i en Volvo och när denne blåste gav det utslag: misstänkt rattfyller. Pelle och Roberto fick ta med sig personen i fråga till sjukhus för blodprov. Senare fastställs det om det handlar om rattfylleri, vilket en del pekar på.

I hela landet
Just i dag torsdagen den 25 september genomförs Trafiknykterhetens dag som är en nationell manifestationsdag mot rattfylleri. I Jönköpings län kommer Polisen att kontrollera nykterheten utmed flera av länets vägar.
Runt om i länet genomför poliser trafikkontroller med fokus på nykterheten. Både persontrafik och yrkesmässig trafik kontrolleras. Insatsen är länsgemensam med medverkan av poliser från samtliga närpolisområden och trafikenheten.

Korta fakta
• Trafiknykterhetens dag är ett samarbete mellan MADD (Mothers Against Drunk Driving), NTF, MHF, Vägverket och Rikspolisstyrelsen.
Dagen är ett årligt återkommande arrangemang.
• Syftet med dagen är att sätta fokus på rattfylleriets yttersta konsekvenser, där framförallt offrens perspektiv lyfts fram.
Målsättningen är att hålla frågan kring rattfylleriet levande bland såväl politiker, lagstiftare och allmänhet.
• Under 2007 gjorde polisen i Jönköpings län en storsatsning där hela 8 358 förare fick lämna alkoholutandningsprov i
samband med Trafiknykerhetens dag. Nitton av dessa ertappades onyktra.
• Under hela 2007 gjordes 93.800 alkoholutandningsprov i Jönköpings län. Av dessa rapporterades 518 för rattfylleri.
• Varje dygn kör fler än 15.000 förare onyktra i Sverige. Av de motorfordonsförare som dör i trafikolyckor har cirka 30 procent alkohol i kroppen, vid singelolyckor är det nästan hälften.

Toppen

218 körde för fort utanför länets skolor
Pressinformation från Polisen 12/9 2008. Inlagt här samma dag i något redigerat skick.

Hastighet och bilbälten. Det var fokus när polisen kontrollerade trafiken utanför länets skolor under vecka 35-36. I vanlig ordning ertappades många fortkörare, i år 218 bilister.
– Det är alldeles för många som kör för fort, säger Ingemar Ericsson, som är chef vid trafikenheten.

Varje höst satsar polisen lite extra på trafikkontroller i samband med att skolorna öppnar för terminen. Fokus ligger på hastighetsövervakning och målet är att sänka hastigheterna.

Otryggt intill skolorna
– Får vi ner hastigheten minskar olycksrisken avsevärt. Vi vet också att det är alldeles för många skolanställda, barn och föräldrar som upplever att trafiksituationen är otrygg intill skolorna i länet, säger Ingemar Ericsson.

218 fortkörare
Polisens skolstartsövervakning genomfördes mellan den 25 augusti och den 5 september. I Jönköpings län deltog samtliga poliser i yttre tjänst och resultatet visar att kontrollerna behövs. 218 bilister for fortkörning och 40 personer för att inte använt bilbälte. Dessutom stoppades sex onyktra förare och sju som saknade körkort.
– Trafikövervakningen har skett intill skolor och på vägar som vi vet att många barn använder som skolväg. Kontrollerna har skett i anslutning till skoldagens början och slut, morgon och eftermiddag.

Många hör av sig
Polisen får ofta samtal från skolföreträdare, föräldrar och grannar till skolor som reagerat på höga hastigheter utanför skolan. Flera av dem som rapporterats har varit stressade och på väg till arbetet.
– Planera dagen bättre, då slipper du stressa. Det ska inte vara ett alternativ att köra för fort, säger Ingemar Ericsson.

Skolstartsövervakningen i Jönköpings län i korthet:
218 förare rapporterades för fortkörning
32 förare rapporterades för att ha kört utan bälte
6 passagerare rapporterades för att inte haft bälte
1944 bilister fick lämna alkoholutandningsprov
6 personer misstänks nu för rattfylleri
7 personer rapporterades för olovlig körning
7 körkort omhändertogs
1 efterlyst person anträffades
2 personer rapporterades för ringa narkotikabrott

Stefan Carlsson

 

Toppen

Polisens trafiksäkerhetsarbete gör skillnad
Information från Polisen 7/8 2008 och inlagt här samma dag – i något redigerat skick.

Polisen bedriver ett systematiskt arbete när det gäller att minska andelen döda och svårt skadade i trafiken i Jönköpings län. Under första halvåret 2008 har sju personer omkommit i samband med olyckor i trafiken.
– Detta är sju för många men sett i ett femårsperspektiv är det den näst lägsta siffran under denna tidsperiod, säger Sven Davidsson, kommissarie och chef för den brottsförebyggande verksamheten vid Polismyndigheten i Jönköpings län.

Antalet automatiska trafiksäkerhetskameror har ökat de senaste åren och är en del av Polisen nationella trafikstrategi men långt ifrån den enda. Polisen arbetar med planlagda insatser inom många områden och övervakning av trafiken är ett av dessa områden.

Förebygger
– Jag vill påstå att Polisens trafiksäkerhetsarbete gör skillnad, betonar Sven Davidsson. Under 2007 genomförde länets poliser 93.000 alkoholutandningsprov och med största sannolikhet hade antalet döda varit betydligt högre än de 16 som tyvärr omkom i trafiken om vi inte gjort detta. Även det omfattande arbetet med manuell övervakning av hastighet och beteende som genomförs av poliser runt om i Jönköpings län på våra stora vägar och inom närpolisområdena har stor betydelse för att minska antalet svårt skadade och döda.
Hittills i år har länets poliser kontrollerat nykterheten hos 49.600 förare, 5.482 förare har manuellt rapporterats för att ha överskridit tillåten hastighet, haft brister på sina fordon eller haft ett beteende som varit en risk i trafiken och stridit mot gällande lagstiftning.

80.000 kontrolleras
– Målet i år är att vi under 2009 ska kontrollera nykterheten hos 80.300 förare i Jönköpings län, säger Sven Davidsson. Den som blir stoppad av oss ska se det som en fördel och ha i minnet att vi gör det för att de som vistas i trafiken ska komma fram oskadda.

Toppen

Äldre på Höglandet utsatta för stölder igen
Pressinformation från Polisen 31/7 2008 och inlagt i något redigerat skick sama dag

Under den gånga veckan har två äldre personer blivit utsatta för fräcka stölder då de varit och handlat.

– Vi ser allvarligt på det som inträffat och vi är måna om att få stopp på de här stölderna, säger Christer Edlund chef för Kriminalenheten på Höglandet.
Det var under måndagen och onsdagen som två äldre personer i Nässjö blev av med sina plånböcker i samband med att de var och handlade i en livsmedelsbutik. Vid ett tillfälle så hade den utsatte en större summa pengar i plånboken. Vid det andra tillfället så har man gjort uttag på den drabbades konto.
– Det är trist och tråkigt att äldre personer ska behöva bli utsatta för sådant här, fortsätter Christer Edlund. Under förra veckan hade vi ytterligare två fall där äldre personer blev bestulna på sin plånböcker då de skulle låsa upp sina ytterdörrar.

Polisen varnar
Polisen vill nu återigen varna för risken med att ha mycket kontanter på sig.
– Det gäller att göra det svårt för tjuven, säger Ola Svensson, spaningssamordnare på Höglandet. Lämna aldrig väskor och plånböcker i kundvagnen, rollatorn eller på annan plats, inte ens för ett litet ögonblick. Tjuvarna är snabba och det räcker med att vända bort huvudet några sekunder för att de ska slå till. Plånboken ska heller inte ligga i bakfickan och var försiktig när du tagit ut pengar vid bankomater eller på banken. Tänk på att inte förvara koden till uttagskortet tillsammans med kortet.
Polisen behöver nu hjälp med att få fast de gärningsmän som stjäl från äldre personer.

Hör av dig
– Har du iakttagit något som kan sättas i samband med de här brotten vill vi att du hör av dig till oss, betonar Ola Svensson.
Information om det inträffade tas emot på telefon 114 14 eller på tips.jonkoping@polisen.se

Ulla Andersson Jarl
informationsenheten

Toppen

Hot med sms
Jag vet nog vem din lillasyster är!
Information från polisen 29/7 2008 och inlagt här i något redigerat skick den 30/7 2008

Var glad om din moppe är hel i morgon! Jag vet nog vem din lillasyster är! Att hota någon via SMS, chatt eller mejl är inte så ovanligt. Den som hotar eller blir hotad vet förmodligen inte om att det är brottsligt.
Den som blir hotad kanske inte vågar prata om det, än mindre anmäla, av ren rädsla att det ska bli värre.

Stefan Ingsberg är förundersökningsledare vid kriminalenheten i Jönköping och han håller med om att det säkert är många som inte har en aning om att det de håller på med är brottsligt och att det kan upplevas som väldigt obehagligt av den som är utsatt.

Fyra anmälningar om dagen
– De senaste åren har vi fått in runt 1.400 anmälningar per år i länet som rör olaga hot mot personer som är under 18 år. Viktigt att komma ihåg är dock att det inte går att se om de anmälda hoten skett via SMS, chatt eller mejl, men man kan anta att dessa kanaler står för en stor del vid sidan av muntliga hot.
Det finns anledning att tro att långt ifrån alla hot anmäls och att det därmed finns det ett stort mörkertal.

Stort mörkertal
– Förmodligen är det så att den vokabulär som används mellan en del ungdomar kan vara ganska tuff och rå och är en vanlig ton i umgängesformen, påpekar Stefan Ingsberg. Därför tror jag att mörkertalet är stort, kanske det dubbla jämfört med de anmälda brotten.

Anmäl
Att hota någon är som sagt ett brott och därför ska den som är utsatt anmäla detta i synnerhet om man upplever obehag. Några vanligt förekommande fraser kan till exempel vara; ”Var glad om din moppe är hel i morgon” eller ” Jag vet nog vem din lillasyster är och var hon bor”.
– Detta är förtäckta hot och kan upplevas som väldigt jobbigt och otäckt av den som är mottagare. Svara inte på ett hot. Spara istället SMS:et, mejlet eller inlägget från chattsidan. Den som åtalas och fälls för ett olaga hot blir straffet oftast böter, , säger Stefan Ingsberg.
Vid grova olaga hot kan gärningsmannen dömas till fängelse.

Ulla Andersson Jarl
informationsenheten

Toppen

Äldre personer bestulna på plånböcker
Pressinformation från Polisen torsdag 24/7 2008 och inlagt här samma dag

Under torsdagen har vid två tillfällen äldre personer blivit bestulna på sina plånböcker i samband med att de skulle låsa upp sina ytterdörrar för att gå in i sina bostäder.

Den ena händelse inträffade i Eksjö på Linnégatan då en äldre kvinna skulle låsa upp sin ytterdörr och stod med plånboken i handen när två män kom upp bakom henne och ryckte den ifrån henne I plånboken förvarade kvinnan en mindre summa pengar. De två männen sprang iväg från platsen. Endast vaga uppgifter på signalement finns, men de båda männen uppskattas vara i 15-20 års åldern och bar mörka jackor.

Även i Nässjö
Ytterligare en liknande händelse inträffade i Nässjö på Storgatan då en äldre man skulle låsa upp sin ytterdörr när två män kom och ryckte plånboken ur hans bakficka. I plånboken fanns en mindre summa pengar. Signalementet på de båda männen i detta fall är att de var i tjugoårs åldern, smala och av utländsk härkomst.

Var försiktig!
Polisen vill uppmana alla att vara försiktiga när det gäller hantering av plånböcker, kort och pengar. Förvara plånböcker i stängda väskor och ha aldrig plånboken i bakfickan. Var extra uppmärksam på vilka människor som finns omkring dig när du tar upp din värdesaker.
Om någon har gjort några observationer runt händelserna tas tips tacksamt emot på 114 14.

Toppen
Minskad brottslighet genom Grannsamverkan
Pressinformation från Polisen18/7 2008. Inlagt här samma dag och i något redigerat skick

Under sommarmånaderna då många är bortresta på semester ökar ofta antalet inbrott i bostäder, bilar och förråd liksom skadegörelse. Men genom att grannar i ett bostadsområde går samman och hjälper varandra med att hålla inbrottstjuvarna borta kan brotten minskas med upp till 26 procent.
Det visar en ny rapport från BRÅ, Brottsförebyggande Rådet.

Grannsamverkan är en brottsförebyggande metod där grannar samarbetar för att minska det vi kallar för vardagsbrottsligheten. Inbrott i bostäder, bilar, förråd och andra utrymmen liksom skadegörelser är exempel på sådan brottslighet.

Färsk rapport

Brottsförebyggande rådet presenterar nu i en färsk rapport samlad forskning om grannsamverkans effekter på brott. Forskningen grundar sig till stora delar på studier gjorda i USA och Storbritannien och visar på en minskad brottslighet med upp till 26 procent i flera av de bostadsområden med grannsamverkan jämfört med områden utan samverkan. Flera av resultaten från rapporten kan tillämpas även på svenska förhållanden. Grannsamverkan är en av de mest använda brottsförebyggande metoden i världen och är också vanlig i Sverige och i vårt län.

Kan förhindra brott
–Tanken med grannsamverkan är att förhindra brott samtidigt som den sociala gemenskapen i området ökar. Det har visat sig ha effekt på brottsligheten och den upplevda tryggheten i bostadsområdet, säger Gert Kvick, polisens kontaktperson för grannsamverkan inom närpolisområde Jönköping.

Gert Kvick svarar på frågor om grannsamverkan.
Vad är Grannsamverkan?
–Målet med samverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten i bostadsområdet. Det handlar om att bry sig om varandra och varandras egendom, ta ansvar för sitt område och reagera om något är fel, som till exempel vara uppmärksam på okända personer som plötsligt dyker upp.

Vilka resultat?
Vilka resultat har du sett av Grannsamverkan?
– Det finns idag ingen svensk forskning över grannsamverkan. Men man kan tillämpa delar av resultaten från BRÅ:s rapport även på svenska förhållanden. De vi är i kontakt med säger sig uppleva att det blivit lugnare och tryggare i området sedan de börjat med samverkan. Den sociala gemenskapen har ökat och grannar bryr sig om varandra. De reagerar och kontaktar polisen när det händer saker eller när okända misstänkta personer dyker upp.

Lär känna grannarna
Vad ska man göra för att lyckas med Grannsamverkan?
- Lär känna dina grannar bättre. Ta ansvar för ditt bostadsområde. Reagera när något känns fel och var misstänksam mot okända personer som börjar röra sig i området.
Vad finns det för intresse för Grannsamverkan?
- Det finns ett stort intresse för grannsamverkan. De senaste åren har det i snitt hört av sig någon varje vecka som vill få mer information. Då åker vi ut och informerar och hjälper dem igång med samverkan.

Många goda tips
Så hjälper ni varandra med tillsyn över bostaden när du eller din granne är bortrest
• Håll uppsikt över bostaden
• Parkera gärna bilen på grannens garageuppfart
• Häng ut tvätt på torklinan
• Tag varje dag hand om posten
• Befinn dig gärna på grannens tomt någon gång ibland
• Dra upp och släpp ner persienner
• Tänd och släck lampor i bostaden
•Klipp gräsmattan

För mer information om Grannsamverkan kontakta:
Närpolisområde Jönköping
Gert Kvick
036-34 96 12
Närpolisområde Värnamo
Vaggeryd och Värnamo kommun
Hans-Göran Johansson
0370-427 11
Gislaveds kommun
Ingemar Magnusson
0371-585 010
Gnosjö kommun
Staffan Åkerlund
0370-911 69
Närpolisområde Höglandet
Mikael Sjöbrink
0381-370 70

Linda Wangström
Informationsenheten


Toppen

Förenat med livsfara
att tillverka eget sprängmedel
Pressinformation från Polisen 30/6 2008 och inlagt här samma dag

I går, söndagen den 29 juni, förlorade en 17-årig kille i Anderstorp flera fingrar i samband med att han hanterade egentillverkat sprängämne.

– Det är förenat med livsfara att tillverka eget sprängmedel, säger Håkan Boberg, utredningsansvarig vid Närpolisområde Värnamo.

Fanns mer sprängämnen
I samband med gårdagens händelse kom det fram uppgifter om att det kunde finnas ytterligare sprängämnen i pojkens bostad. Med anledning av detta kallade Polismyndigheten i Jönköpings län under söndagskvällen in bombtekniker från Malmö, som konstaterade att det rörde sig om misstänkt sprängmedel och därför avlägsnade det från bostaden.
Under måndagen gjordes ännu en kontroll av pojkens bostad och bombteknikerna avlägsnade då ytterligare misstänkt sprängmedel. Både de sprängmedel som anträffades under gårdagen och de som anträffades idag har under måndagen oskadligtgjorts av bombteknikerna.

Varnar andra
– Med anledning av denna händelse vill vi rikta en stor varning för att hantera sprängmedel utan att ha ordentlig kunskap och utbildning för det, säger Håkan Boberg, utredningsansvarig vid Närpolisområde Värnamo. Det är förenat med livsfara att till exempel sitta hemma i sin bostad och hantera och skapa egentillverkat sprängmedel.

Var uppmärksam!
– Tyvärr har det blivit allt vanligare att ungdomar ägnar sig åt den här typen av experiment och som förälder bör man vara mycket uppmärksam om man misstänker att sina barn eller ungdomar ägnar sig åt sådant, säger Håkan Boberg.
Gårdagens och dagens händelser kunde ha slutat betydligt värre än vad den gjorde. Pojken hade tur som inte blev ännu allvarligare skadad.

Jönköpings län får ett av landets sju Kontaktcenter
Pressinformation från Polisen 24/6 2008. Inlagt här i något redigerat skick samma dag

PKC – Polisens Kontaktcenter – är en central del av Polisens service till medborgarna, med målsättningen att ha en god tillgänglighet, gott bemötande och bra kvalitet. Nu ska verksamheten vidareutvecklas och kvalitetssäkras och därför bildas sju nationella PKC i landet, varav Polismyndigheten i Jönköpings län får ett.

PKC-verksamheten vid Polismyndigheten i Jönköpings län finns, med 30-talet medarbetare, i polishuset i Nässjö. Från och med den 1 januari 2009 kommer Polismyndigheten i Jönköpings län inte bara att serva medborgarna i sitt eget län, utan också landets övriga län.
– Det är ett mycket glädjande besked vi har fått, säger Ann-Christine Sandgren, chef för Extern service. Att vi får förtroendet att utveckla vårt PKC till ett av de sju nationella är ett bevis på att vi har jobbat på rätt sätt med vår verksamhet och att vi upprätthåller en hög service till våra medborgare.

Byggs till
– Beslutet innebär att vi måste nyrekrytera ett antal medarbetare och även bygga till polishuset i Nässjö för att få plats med verksamheten, säger Ann-Christine Sandgren.
Målet med att skapa sju nationella Kontaktcenter är bland annat att höja kvalitén i inledningsskedet av utredningsprocessen genom bättre förutsättningar för anmälningsupptagningen, bättre samordningsmöjligheter samt att förbättra brottsofferbemötandet och utveckla möjligheterna för tipsmottagning och informationshantering i krissituationer.

Bakgrund
Polisens Kontaktcenter tar emot och dokumenterar en stor del av brotts- och förlustanmälningarna, ger upplysningar, tar emot tips samt utför slagningar i Polisens register. PKC ska för telefon- och internetanmälningar vara det första steget i en effektiv och kvalitetssäkrad brottsutredningsprocess, där brottsofferbemötandet är av stor vikt.

Bemannat 07.00–22.00
Många medborgare som ringer till Polisen hamnar i PKC, där de får hjälp med sitt ärenden. I de tre storstadslänen är PKC bemannat dygnet runt, året runt, medan det i övriga län är bemannat alla dagar i veckan mellan klockan 07.00 och 22.00. Ringer du från ett län utan nattöppet, hamnar ditt samtal i något av de tre storstadslänen, men oavsett var samtalet blir besvarat får medborgarna samma service.

Hälften går till PKC
När PKC startade 2004 fanns det på 21 platser i landet. Omkring hälften av alla brottsanmälningar som görs i Jönköpings län hanteras av PKC. Polisens Kontaktcenter nås via Polisens nationella telefonnummer 114 14, oavsett var i landet man befinner sig.

 

Hänsyn och gott omdöme
viktigt i midsommartrafiken
Pressinformation från Polisen 17/6 2008. Inlagt här samma dag och i redigerat skick

Midsommar är lika med mycket trafik på landets vägar. Även i Jönköpings län kommer trafikintensiteten att öka inför och under midsommarhelgen. Målet med Polisens trafikövervakning är att undvika döda och skadade trafikanter.

– Vi måste bry oss mera om varandra ute trafiken, säger Peter Karlsson, biträdande chef vid trafikenheten, Polismyndigheten i Jönköpings län.

Stressigt...
Väskor, matkassar, solstolar, badkläder, ja listan kan göras lång över saker som ska tas med i bilen inför midsommarfirandet. Det är lätt att bli stressad och den stressen kan ha en tendens att följa med in i bilen och påverka den som kör på ett negativt sätt. I Jönköpings län räknar Polisen med en intensiv midsommartrafik och anpassar bevakningen efter detta. Det är lätt att bilen blir en tidsmaskin där alltför många förare försöker vinna tillbaka några minuter.

Mycket rafik
– De hårdast trafikerade vägarna är riksväg 26 ner mot Halmstad och mot Bohuslän och mot Göteborg är det riksväg 40, säger Peter Karlsson. Även riksväg 30 mot Kalmar och Öland samt riksvägarna 31/33/47 mot Oskarshamn kommer att ha mycket trafik. E4 är naturligtvis också alltid hårt belastad.
Polisen kommer i vårt län att ha ett antal patruller ute för att bevaka trafiken.
-– Torsdag 19 juni är den stora resdagen inför midsommar, fortsätter Peter Karlsson och då kommer vi bland annat att ha flera patruller ute som aktivt kommer att bevaka trafiken. Vi kommer också att använda våra MC-poliser.

Nykter och bälte
Det finns ett antal grundläggande regler som borde var självklara för alla trafikanter enligt Peter Karlsson:
– Var nykter, använd bilbälte och håll ett väl tilltaget avståndet till bilen framför samt håll gällande hastighet. Ta med ditt goda humör och hjälp varandra i trafiken och se till att du är utvilad inför resan. Prioritera raster med god mat och gott fika. Hänsynstagande och ett gott omdöme och sist men inte minst det viktigaste av allt att vi bryr oss om varandra är vårt råd för att undvika skadade och döda i trafiken.

Toppen

Bil använd som murbräcka
vid inbrott i klädbutik i Vaggeryd
Information från Polisen 30 maj 2008 och inlagt här samma dag

Under natten drabbades en klädbutik i Vaggeryd av inbrott. Gärningsmännen backade in i ett skyltfönster och försvann efter stölden i en stulen bil. Polisen söker vittnen.

Vid cirka klockan 23.40 inkom larm om inbrott i klädbutiken People i Vaggeryd.
Tre-fyra gärningsmän iakttogs då de backade in en personbil genom ett skyltfönster till butiken.
Från butiken stals märkeskläder till ett okänt värde. Gärningsmännen försvann från platsen i den mörkblå Ford Escort som man använt som murbräcka. Bilen som är stulen i Göteborg, anträffades under morgonen på en adress i Vaggeryd.
Enligt uppgift var den aktuella bilen synlig i Vaggeryd under gårdagen och polisen vill komma i kontakt med personer som kan ha gjort iakttagelser av bilen eller personer i anslutning till bilen.
Tips kan lämnas på telefonnummer 114 14. Det går också bra att maila in dina uppgifter till tips.jonkoping@polisen.se.

Toppen
Trafiksäkerhetsvecka
mot alkohol och droger i trafiken
Information från Polisen 29 maj 2008. Inlagt 30 maj 2008

Mellan 2–8 juni genomför Polisen i länet, liksom alla medlemsländer i EU, en internationell trafiksäkerhetsvecka med fokus på alkohol och droger i trafiken. Veckan kommer att innebär extra nykterhetskontroller på länets vägar och målet med satsningen är att minska antalet dödare och skadade i trafiken.

Av de dödsolyckor som inträffade i länet under förra året var minst 20 procent alkoholrelaterade. Genom denna insatsvecka vill man minska antalet dödare och skadade i trafiken.
– Vi ser det mycket viktigt att jobba för nykterhet i trafiken och det är Polisens uppgift att kontrollera fordonsförarna, säger Ingemar Ericsson, chef för Trafikenheten vid Polismyndigheten i Jönköpings län.
300 förare rapporterats för trafiknykterhetsbrott sedan nyår
Sedan nyår har Polisen i länet rapporterat drygt 300 förare för trafiknykterhetsbrott, av dessa misstänks 130 stycken för drograttfylleri.
– Det är ett allvarligt problem, där vi med oro ser en ökning av främst drograttfylleri, säger Ingemar Ericsson.

Polisens insatser under veckan

Insatsveckan infaller vid en tidpunkt där skolorna firar avslutningar och många arbetsplatser firar sommaren och den kommande semestern. Utifrån dessa tillfällen kommer Polisen att planera sina kontrollplatser och tidpunkter. Polismyndigheten i Jönköpings län har planerat 650 resurstimmar för nykterhetskontroller på länets vägar under den kommande veckan.
– Statistiskt räknat kommer vi att upptäcka ett 15-tal rattfyllerister, men vi hoppas att vår synlighet och vetskapen om insatsveckan ska avhålla många från att ta bilen efter att ha druckit alkohol eller efter intag av narkotika, säger Ingemar Ericsson.

Ertappade erbjuds hjälp
De som ertappas påverkade av alkohol eller droger erbjuds, efter provtagning, samtal med socialtjänsten eller beroendevård. Detta enligt den så kallade Skelleftemodellen som införts i hela Jönköpings län i samarbete mellan Vägverket, Polismyndigheten, Socialtjänsten och Beroendevården.
– Genom att erbjuda förare hjälp i samband med att de blivit ertappade, tror vi kan hjälpa många att ta tag i sitt missbrukproblem och därmed minska risken för att köra rattonyktra igen, avslutar Ingemar Ericsson.
Insatsveckan genomförs i samverkan med Vägverket och NTF.
Kontaktperson under veckan: Ingemar Ericsson, chef för Trafikenheten vid Polismyndigheten i Jönköpings län, telefon 036–30 90 55, mobil 0768-72 98 27.

Linda Wangström
informationsenheten

Toppen

Polisen varnar för oseriösa asfaltsläggare
Pressinformation från Polisen 29/4 2008 och inlagt här samma dag

De är vad man kan betrakta som ett säkert vårtecken: De oseriösa asfalts- eller stenläggarna från Storbritannien. Nu har de på nytt återvänt till länet och erbjuder sina tjänster. Karaktäriserande för arbetet som utförs är att det ofta är undermåligt och sällan det man kommit överens om.

– Det här rör sig om en grupp människor som årligen återvänder till Sverige. När de kommit hit köper de upp asfalt och sten kontant och åker sedan runt och knackar på hemma hos folk och undrar om de är intresserade av att få asfaltering- eller stenläggningsarbeten utförda, säger Stefan Carlsson, medieinformatör vid Polismyndigheten i Jönköpings län.

Svårbevisat
Det finns ännu inga konstaterade brott i Jönköpings län under 2008, men uppgifter från grannlänet Kronoberg skvallrar om de oseriösa hantverkarnas framfart. I Alvesta i Kronobergs län betalade ett par närmare 70.000 kronor för en stenlagd garageuppfart, en ny uteplats och en ny trappa. När arbetet var klart bestod det av småstenar i ojämna lager och stenblock som staplats på varandra. När paret slutligen lutade sig mot trappan gick den sönder.
Även om förfarandet är ett uppenbart lurendrejeri är det i vissa fall problematiskt för polisen att styrka brott.
– Vi måste titta på varje enskilt fall eftersom det inte alltid är förenat med brottslig aktivitet. Det stora problemet är att hantverkarna ofta hinner påbörja arbetet innan ett avtal tecknats. Detta gör det svårt för den drabbade att visa att det arbete som utförts inte är vad man kommit överens om.

Iaktta försiktighet!
För att inte riskera att fler privatpersoner går i fällan och låter sig luras i tron om att man gjort en bra affär vill Polisen därför uppmana till försiktighet. Gör exempelvis inga förskottbetalningar till okända hantverkare.
– Som privatperson bör man vara vaksam på och noggrann med vem det är man anlitar för den här typen av arbeten. Om man misstänker brott ska man kontakta polis, förklarar Stefan Carlsson.

Informationsenheten

Toppen

722 körde för fort
Pressinformation från Polisen 29 april 2008 och inlagt samma dag

Under förra veckan genomförde Polisen en ökad kontroll av trafiken med inriktning på hastighetsövervakning. Resultatet från Jönköpings län visar att sammanlagt 722 förare begick hastighetsöverträdelser.

Polisen i hela landet satsade under vecka 17 på utökad övervakning av trafiken, främst med inriktning på hastigheter. I Jönköpings län gjordes kontroller på både större och mindre vägar. Polisen har tagit del av Vägverkets flödesmätning och kunskap om farliga vägsträckor och kontrollerna var i huvudsak riktade mot dessa vägar.

Vid de kontroller som gjordes av polispatuller ute på vägarna gjordes det 446 hastighetsöverträdelser. Av dessa körde 391 bilister mer än 10 km/h för fort. Förutom de vanliga hastighetskontrollerna använde sig Polisen även av en mobil trafiksäkerhetskamera, som finns monterad i ett fordon. Fordonet var placerat ute i trafiken och trafikanterna upplystes om att det där pågick hastighetsövervakning.
– Trots detta, och trots att fordonet som kameran satt i inte är civilt utan polismärkt, gjordes det inte mindre än 276 hastighetsöverträdelser som registrerades av kameran, säger Ingemar Ericsson, chef för Trafikenheten. Det är anmärkningsvärt.

Rattfyllerister
I samband med hastighetskontrollerna rapporterades även fem rattfyllerier, en drograttfylleri, två misstänkta ringa narkotikabrott, ett misstänkt stöldbrott och en efterlyst person anträffades. Dessutom gjordes 69 övriga rapporter på bland annat olovliga körningar, rapporter om bilister som inte använt bilbältet och bilar med körförbud eller felaktig belysning.
Hastighetsveckan genomfördes i samverkan med Vägverket och NTF

Informationsenheten

Toppen

Fokus på hastigheter på vägarna vecka 17
Pressinformation från Polisen 21 april 2008 och inlagt samma dag

Vecka 17 från 21 april är en europeisk hastighetsövervakningsvecka och Polisen i hela landet satsar på utökad övervakning av trafiken, främst med inriktning på just hastigheter. I Jönköpings län görs kontroller på både större och mindre vägar.

Polisen har tagit del av Vägverkets flödesmätning och kunskap om farliga vägsträckor och har bland annat utifrån den informationen planerat var veckans hastighetskontroller kommer att äga rum. Följande vägar är aktuella (flera platser på dessa vägar kan vara aktuella):
Närpolisområde Jönköping: Lv 26/47, lv 195, rv 31, rv 40 och E4
Närpolisområde Höglandet: Lv 133 och lv 959
Närpolisområde Värnamo: Lv 151, rv 26, rv 27 och E4

Fredagen den 25 april kommer polisen i länet, tillsammans med polismyndigheterna i Södermanland och Östergötland, dessutom att genomföra en gemensam satsning på trafikövervakning av E4:an.

Hastighetsveckan genomförs i samverkan med Vägverket och NTF.

Informationsenheten

Toppen
Ta det lugnt i påsk trafiken
Text från Polisens informationsenhet 19/3 2008. Inlagt här i redigerat skick samma dag

Påskhelgen innebär mer trafik på vägarna i länet och risken för olyckor ökar. Polisen arbetar för att göra trafiken säkrare men det är viktigt att även du som bilist tänker på säkerheten.

Ta god tid på dig för din resa, kör nykter, håll hastigheten och använd bilbältet. Polisens mål är att trafiksäkerheten ska vara hög på länets vägar och att ingen ska dödas eller skadas svårt.
Under påskhelgen kommer polisen runt om i länet att övervaka trafiken, särskilt vid platser och tidpunkter då vi av erfarenhet vet att det finns risk för störningar i trafiken. Polisen kommer särskilt att uppmärksamma rattfylleri, fordonsbrister och hastighet.

Risk för köer i Jönköping
Mellan 21–24 mars anordnas ”Bilsport Perfomance & Custom Motor Show” på Elmia i Jönköping. Av erfarenhet vet vi att det blir mycket köer på E4:an då det är många bilar som ska köra via avfarterna till mässområdet. På dagtid kommer därför trafikkontroller att göras och trafiken dirigeras i anslutning till mässområdet.
På kvällstid, framför allt långfredag och påskafton, genomförs trafikkontroller i de centrala delarna av Jönköping. Detta för att förhindra buskörning då många människor samlas för att åka bil. Polisen i Jönköping kommer att hålla en låg toleransnivå mot trafikbrott, ordningsstörning och alkoholförtäring på allmän plats under påskhelgen.

Tips för en säkrare resa
• Ta god tid på dig, tänk på att resan kan ta längre tid än vanligt eftersom det är mycket trafik på vägarna
• Var utvilad och ta regelbundna raster
• Ha bra däck, vädret kan slå om och väglaget kan bli sämre
• Kör nykter
• Använd bilbältet
• Kör inte fortare än hastighetsgränsen tillåter
• Håll avståndet till bilen framför
• Se över din bil innan resan så den är i trim, fyll på spolarvätska, byt torkarblad, kontrollera lufttrycket i däcken med mera

Toppen

114 14 - numret till Polisen
Information från Polisen 26/2 2008 och inlagt här 27/2 2008

För att komma i kontakt med Polisen ringer du nu 114 14 oavsett var i landet du befinner dig. Från och med 29 februari 2008stängs alla tidigare växelnummer ned och vi hänvisar till 114 14.

Om du vill komma i kontakt med en person inom Polisen, få svar på dina frågor, få upplysningar om passfrågor, tillståndsfrågor, adresser och öppettider eller anmäla brott ringer du 114 14. Du behöver inte slå riktnummer. Ändringen berör inte direktnummer utan enbart tidigare växelnummer till Polisens myndigheter.

Vid larm – ring 112
112 är fortfarande nödnumret du ska ringa för akut hjälp och då det är fara för liv, egendom eller miljö.

Om du befinner dig utomlands
Från utlandet ringer du +46 77 114 14 00 för att komma i kontakt med Polisen.

FAKTA 114 14

För snabbare service möts du av ett talsvar med fyra valmöjligheter:
1. Polisanmälan om brott eller förlustanmälan, tryck 1
2. Frågor om pass, tryck 2
3. Frågor om tillstånd o öppettider, tryck 3
4. För att komma i kontakt med en person eller växeltelefonist tryck 0 eller vänta

Toppen


Använd bilbältet – det räddar liv!
Information från Polisen 19/2 2008 och inlagt här samma dag

18–24 februari 2008 intensifierar polisen i länet, liksom i hela landet, kontrollerna av bilbältesanvändningen bland trafikanter.

– Denna veckan kommer vi att kontrollera efterlevnaden av skyddsanordningar i bilar under sammanlagt cirka 350 timmar i Jönköpings län. Det kommer gälla främst bilbälten och vi utgår från länets olika kontrollplatser, säger Ingemar Ericsson, chef för Trafikenheten vid Polismyndigheten i Jönköpings län.
Av de 300 personer som dör i trafiken varje år är drygt 40 procent utan säkerhetsbälte.
– Vi kontrollerar bältesanvändningen i länets alla kommuner men vi kommer att fokusera särskilt på de kommuner där användningen av bilbälte är lägre. Enligt mätningar som NTF gjorde under hösten 2007 används inte bilbälte lika flitigt i Vetlanda, Eksjö och Mullsjö jämfört med länets övriga kommuner. Målet är att 95 procent av alla trafikanter ska använda sitt bilbälte och vi gör kontrollerna för att öka säkerheten i trafiken, säger Ingemar Ericsson.
Bilbältesveckan genomförs i hela landet och är en del av en större europeisk satsning. Övervakningen av bilbältesanvändningen är tillsammans med kontroller av nykterhet och hastighet prioriterade områden för polisen i Jönköpings län för att öka trafiksäkerheten.
Om du inte använder bälte får du böta 1.500 kronor.
Om du som förare inte ser till att passagerare under 15 år använder bilbälte, och för mindre barn bilbarnstol eller bilkudde. kan du få böta 2.500 kronor.

Linda Karlsson
Informationsenheten

Toppen

Brottsutvecklingen i Jönköpings län
Pressinformation från Polisens informationsenhet. Inlagt 6/2 2008

Senaste tiden har media på olika sätt uppmärksammat brottsutvecklingen i länet.
– För att få en någorlunda rättvis bild är det angeläget att jämförelser görs över flera år, säger Stefan Gunnarsson, biträdande chef vid Operativa avdelningen.

Polismyndigheten i Jönköpings län har granskat statistik över en femårsperiod.

Bilstölder och inbrott i bil minskar
– När det gäller bilstölder så har dessa brott vad gäller antal mer än halverats under en femårsperiod, fortsätter Stefan Gunnarsson. Orsakerna till detta är nog flera. Biltillverkarna har satsat på säkrare bilar med bättre lås och larm men även polisens arbete med övervakning och information till bilägare kan antas ha del i den positiva trenden. Fler kontroller utmed vägarna har också en brottsförebyggande effekt på presumtiva biltjuvar. Inte sällan upptäcker vi kriminellt belastade personer i samband med våra trafikkontroller.
Under femårsperioden har stölder från och ur bilar minskat vilket även detta kan tillskrivas säkrare bilar och brottsförebyggande information. Att människor tänker brottsförebyggande är a och o. Ställ in bilen i garaget om du har möjlighet till det. Har du bilen ute så parkera på en väl upplyst plats där det passerar mycket människor.

Anmälningar om bostadsinbrott har gått ner
Att drabbas av inbrott i bostad upplevs av många som integritetskränkande. Under en femårsperiod har antalet anmälda bostadsinbrott varierat. Under 2003 anmäldes 570 inbrott vilket var den högsta siffran under den aktuella perioden 2003-2007 och den ska jämföras med 2005 då 328 bostadsinbrott anmäldes.
– Generellt sett över en femårsperiod har bostadsinbrotten gått ned i länet. Under 2007 inträffade 135 färre brott än under 2003 vilket innebär att de i vissa kommuner till och med halverats. Dock inträffade under 2007 435 inbrott vilket är fler än under 2006 men som ändå är betydligt färre än under 2003.Ser vi på det ur ett nationellt perspektiv och jämför oss med de polismyndigheter som är jämnstora med oss så ligger vi på ungefär samma nivå, säger Stefan Gunnarsson, med andra ord sticker vi inte ut. Orsaken till inbrott i bostäder kan vara vitt skilda, alltifrån det enstaka där ”tillfället gör tjuven” till turnerande ligor som kan slå till lite varstans.

Benägenheten att anmäla skadegörelse har ökat
Anmälningarna om skadegörelse har ökat över tid vilket är en nationell trend.
– Orsaken till att antalet stiger kan till viss del förklaras med att benägenheten att anmäla har ökat bland kommuner och även hos staten, konstaterar Stefan Gunnarsson. Flera kommuner tillämpar nolltolerans. Inte sällan är skadegörelsebrotten kopplade till konsumtion av alkohol. Vi jobbar här förebyggande genom att bland annat beslagta och hälla ut alkohol som dricks på offentlig plats. Vi genomför också särskilda satsningar i samband med stadsfester, skolavslutningar och liknande evenemang där vi vet att ungdomar, i kombination med alkoholförtäring, kan tappa kontrollen.

Våld i utomhusmiljö
Misshandelsfallen har under senaste femårsperioden ökat i antal. Eftersom vi vet att merparten av dessa sker i nöjesmiljöer under helgkvällar har polisen i länet styrt personalresurser till dessa tider och platser i ökad omfattning. Resultatet av detta har varit positivt och ökningstakten har kunnat brytas under 2007. Dessa satsningar kommer att fortgå även under 2008.
– Hög närvaro av poliser, tidiga ingripanden och låg toleransnivå vad gäller alkohol är tydliga framgångsfaktorer, poängterar Stefan Gunnarsson.

Narkotikabrott
Antalet narkotikabrott som upptäcks ökar.
– Det kan vid en första anblick tyckas vara ett misslyckande för polisen men en ökning inom denna brottskategori speglar den verklighet vi har i samhället idag. Antalet anmälda narkotikabrott avspeglar egentligen det arbete polisen lägger ned i kampen mot droger. Vi har under 2007 haft flera gatulangningsgrupper igång. Denna satsning förstärker vi ytterligare under 2008, inom samtliga närpolisområden i myndigheten. Därför förväntar vi oss att antalet narkotikabrott under innevarande år kommer att öka ytterligare.

Toppen

575 händelser i helgen
Inlagt 4 februari 2008

Sammanfattning angående helgens händelser under vecka 5, 1–3 februari 2008. Polisen rapporterar 575 händelser från fredag klockan 16.00 .

– Totalt har 57 personer frihetsberövats på grund av brott, berusning eller ordningsstörning, berättar Bo Gunnarsson, som är befäl vid Polisen i Jönköpng.
5 personer sitter kvar anhållna efter helgens utredningsarbete.
2 Personer sitter i Eksjö misstänkta för försök till grov misshandel och olaga hot.
1 person sitter i Jönköping misstänkt för våldtäkt.
1 person sitter i Jönköping misstänkt för grovt rattfylleri (utländsk lastbilsförare) hade 1.46 promille
1 person sitter i Värnamo misstänkt för stöld av diesel.
16 fall av misshandel (i Jönköping, 6 på Höglandet och 2 Värnamo).
6 villainbrott (3 Vetlanda, 1 Aneby och 2 i Anderstorp).
13 narkotikabrott.
1 biltillgrepp.
7 inbrott i bil.
20 fall av skadegörelse.
20 trafikolyckor. Ingen med svåra personskador. Av dessa var 6 viltolyckor.

Toppen

Bra avslutning på 2007 för Polisen i länet
Pressinformation från Polisen 23/1 2008 och inlagt här i redigerat skick 24/1 2008

Efter en svag inledning av 2007 när det gäller resultaten för Polismyndigheten i Jönköpings län så blev avslutningen av året desto bättre.

– Under senare delen av året nådde vi framgångar både inom det brottsförebyggande området och när det gäller att utreda brott. Starten på 2007 var inte bra och vi har därför under året vidtagit olika åtgärder, bland annat utveckling av arbetsmetoder och rutiner som gjort att vi har gått tydligt framåt, säger länspolismästare Gunnar Lindelöw.

Satsat extra
Under andra halvåret av 2007 har Polisen i länet satsat extra på att förebygga det våld som förekommer i anslutningen till nöjesmiljöer. En satsning som gett resultat. De mål som myndigheten har blivit ålagd för antalet anmälningar av missandelsfall har nåtts. Antalet anmälningar när det gäller misshandel utomhus skulle uppgå till max 1.200 i hela länet. Den siffran stannade på 1.150.

Hällt ut sprit
– Vi har varit på plats tidigt under nöjeskvällarna och gjort ingripanden. Bland annat har vi beslagtagit och hällt ut alkohol för de personer, i första hand ungdomar, som druckit på offentlig plats. Vi tog omhand alkohol vid cirka 1.740 tillfällen, vilket är drygt 80 procent över det mål som vi satt för 2007. Det innebär att vi har etablerat arbetsmetoden att ha lågtolerans mot supandet. Ett viktigt steg för att få ner antalet misshandelsfall och unga människors överkonsumtion av öl och sprit, fortsätter länspolismästaren.

Färre döda i trafiken
Även inom trafiksäkerhetsarbetet har Polismyndigheten varit framgångsrik. Totalt har nästan 93.800 förare fått lämna alkoholutandningsprov, vilket är 28 procent över det mål som sattes.
– Det troliga är att dessa insatser har räddat livet åtminstone på några trafikanter i länet, poängterar Gunnar Lindelöw. När vi ser till antalet omkomna i trafiken så har den siffran sjunkit rejält jämfört med 2006. Under 2007 omkom 16 personer i trafiken, motsvarande siffra 2006 var 30.

Flera narkotikabrott upptäcktes
Inom narkotikaområdet har poliserna i länet uppdagat fler brott än vad som var satt som mål. Totalt handlar det om nästan 1,240 brott vilket är en ökning med sex procent. Polisen i länet har också redovisat fler ärenden till Åklagarkammaren, närmare bestämt 15 procent fler än vad som beräknats.

Skadegörelsen är fortsatt bekymmersam
Ett område som är bekymmersamt är skadegörelse där anmälningarna ökat med 34 procent. De anmälningar som ökat mest gäller kommunernas, landstingets och statens egendom. Polisen har uppfattningen att man därifrån anmäler mer konsekvent än tidigare år, bland annat från skolornas sida. Det är sannolikt på det sättet att den reella ökningen när det gäller sönderslagen egendom inte är så alarmerande som det ökade antalet anmälningar visar.

Ökat samarbete
– För att få ned antalet skadegörelser kommer vi utveckla samarbetet med framför allt kommunerna under 2008, säger Gunnar Lindelöw. Vi ska diskutera hur våra respektive ansvarsförhållanden ser ut och på det sättet komma överens om vem som gör vad. Polisen i länet har 2007 även lämnat över fler utredda brott till åklagare än under 2006, men de siffrorna ska i år bli ännu bättre.

Mängdbrott
Trots att myndigheten inte nått målen med att klara upp andelen mängdbrott har det dock skett en tydlig ökning jämfört med 2006. I förhållande till andra polismyndigheter var Jönköping den myndighet som procentuellt ökade näst mest, efter Jämtland, vad gäller redovisade ärenden till Åklagarkammaren.
– Mot slutet av 2007 levererade vi ett ökat antal brottsutredningar till Åklagarkammaren, vilket är positivt, menar Gunnar Lindelöw.
– Nu har vi föresatt oss att den framgång vi visade under hösten 2007 ska gälla hela 2008. Inom tillgreppsbrotten var senhösten särskilt framgångsrik och Jönköpings län visar tack vare detta en ökningstakt som är den tredje bästa bland landets polismyndigheter.

Bedrägerier
Polisen i länet har också redovisat betydligt flera utredningar när det gäller bedrägerier mot trygghetssystemen. Det handlar i första hand om anmälda bedrägerier som försäkringskassans lämnar över till Polisen, till exempel när det gäller sjukersättningar.
– Myndighetens planering för att kunna möta det ökade inflödet av anmälningar mot trygghetssystemen har gett resultat, betonar Gunnar Lindelöw.
Den senare delen av 2007 tog Polismyndigheten i Jönköpings län ett kliv framåt. De medborgare som kommer i kontakt med oss via telefon, e-post och personliga besök får redan i dag ett gott bemötande och god service, det visar de mätningar som vi gjort. Under 2008 arbetar vi för att vi ska få ännu bättre resultat med färre brott och tryggare och nöjdare medborgare som följd.

Ulla Andersson-Jarl
informationsenheten

Toppen

Polishändelser natten till 14/1 och helgen
Inlagt 14/1 2008

En man greps i Jönköping under kvällen sedan man misshandlat sin fru. Skadorna bedömdes som lindriga och mannen fick lämna polishuset efter förhör.

Två trafikolyckor inträffade strax innan kl 22 på söndagskvällen. En kvinnlig bilförare missade avfarten från RV 40 när hon skulle svänga söder ut på E 4an i Jönköping. Hon fördes till Ryhov där det kunde konstateras att hon hade fått lindriga skador.
En man körde på RV 31 i höjd med Nässjö. Han fick väja för ett djur och körde av vägen och ner i diket. Han klarade sig utan fysiska skador.
En rattfyllerist stoppades i Sävsjö vid midnatt och i Tranås fick en frisörsalong påhälsning.

Under helgen
Sammanfattning över händelser under helgen i vecka 2 för 2008
– En helg med något mindre händelser och frihetsberövade än en normalhelg. Det var cirka 430 händelser under helgen, berättar Bo Gunnarsson vid Polisen i Jönköping.
23 personer har frihetsberövats. Ingen sitter kvar anhållen efter helgens utredningsarbete.
16 fall av misshandel varav 7 utomhus och 9 inomhus. Ett fall av grov misshandel i Nässjö
3 narkotikabrott
7 inbrott i villa (4 i Gislaved)
3 tillgrepp av bil
14 inbrott i bil
23 fall av skadegörelse.
23 trafikolyckor. En med dödlig utgång (Vetlanda) 3 med personskador och 8 viltolyckor.

 


Toppen
Polishändelser natten till 13/1 2008
Inlagt 13/1 2008

En man i 35-årsåldern hemmahörande i Sävsjö kommun greps under kvällen misstänkt för relationsmisshandel. Han fördes till Eksjö för förhör. Efter förhöret blev han frigiven av åklagaren.

En polispatrull uppmärksammade en stulen bil som framfördes på riksväg 30 mellan Vrigstad- Jönköping. Föraren greps och fördes till polishuset i Jönköping. Han anhölls.
– Mannen är välkänd av polisen och är född 1960, berättar Bo Gunarsson, som är länsvakthavande befäl vid Polisen Jönköping.

Misshandel
Ett flertal fall av misshandel ägde rum under natten mot söndagen bland annat i Värnamo, Vetlanda och Nässjö. Ett fall rubriceras som grov misshandel. Detta skedde i centrala Nässjö där en man blev nerslagen och sparkad.

Narkotikapåverkad
En polispatrull blev kallad till Gislaved eftersom allmänheten ringde och meddelade att det satt en person i en bil och tutade. När patrullen anlände satt en narkotikapåverkad kvinna i passagerarsätet. Kvinnan fick följa med för provtagning.

Hade en yxa
I samband med en fordons- och förarkontroll i Nässjö anträffades en yxa i en bil. Föraren uppgav att han hade med sig den eftersom han kände sig hotad. Yxan togs i beslag.

Jagade tjuvar
I Holsbybrunn vaknade en man av att någon var inne i deras garage. När han tittade ut såg han två personer som sprang från platsen. Trots spårning med polishund lyckades gärningsmännen försvinna. Okänt om de fick med sig något gods från garaget.

Toppen

Färre brott och tryggare medborgare under 2008
Pressmeddelande fån Polisen 8/1 2008 och inlagt här samma dag

Länets Polis kommer att vara mer synlig och tillgänglig ute i samhället under 2008 och i första hand på tider och platser där Polisens närvaro bäst behövs. Fler områdespoliser ska också rekryteras. De brott som drabbar enskilda medborgare ska utredas snabbare och flera ärenden än tidigare ska klaras upp.

– När antalet poliser i yttre tjänst ökar kommer vi att kunna fortsätta våra insatser för att övervaka centrummiljöer under fredag- och lördagskvällar, säger Gunnar Lindelöw, länspolismästare vid Polismyndigheten i Jönköpings län.
– Vår inriktning är att människor som går ut för en trevlig kväll på stan inte ska behöva utsättas för det hot och våld som kan förekomma i dessa sammanhang. Vi kommer att fortsätta att beslagta alkohol från ungdomar, att motverka annat drogmissbruk och på det sättet få ner antalet misshandelsfall och andra övergrepp utomhus. När vi griper in mot minderåriga kommer vi kontakta föräldrar. Att arbeta för att få trygga medborgare är vår viktigaste uppgift.

Säkrare trafikmiljö
Polisens arbete för ökad trafiksäkerhet kommer att särskilt inriktas mot rattfylleri, höga hastigheter och aggressiv körning. Överträdelser av dessa slag orsakar många trafikolyckor som får allvarliga konsekvenser i form av dödade och skadade.

Narkotikabrott i fokus
Insatserna mot narkotikabrott fortsätter och med ökad kraft. Gatulangningsgrupper ska arbeta under året och periodiskt fördelas över länets olika kommuner.

Fler områdespoliser
Även områdespoliserna kommer att bli fler. Närmast förestår en rekrytering till Tranås och Aneby.
– Utökningen kommer att ske under en treårsperiod med början i år, säger Stefan Ottosson, (kd), Vaggeryd, polisstyrelsens ordförande.
– Områdespoliserna kommer att få ett tydligare utpekat ansvar att vara Polisens kontakt med skolorna, i första hand på mellan- och högstadiet. Polisens samarbete med kommunernas social-, fritids- och skolförvaltningar kommer att utvecklas. Polismyndigheten kommer att initiera en diskussion som ska leda fram till överenskommelser med respektive kommun om samverkan och ansvarsfördelning i det brottsförebyggande arbetet på lokal nivå, säger Stefan.

Polisens arbete med att utreda brott
Den förbättring av arbetet med brottsutredningar som skett under 2007 ska ytterligare och tydligt förbättras under 2008.
– Vi ska redovisa flera brottsutredningar till åklagare och utredningstiden ska förkortas, fortsätter Gunnar Lindelöw.
– För att lyckas med detta är det viktigt att vi lägger betydande resurser på de brott som i första hand drabbar enskilda människor. Här har vi det stora antalet anmälningar och det handlar om stölder, misshandel utomhus och skadegörelse. I alltför många fall begås dessa brott av unga människor, kanske i början av en brottskarriär. Därför kommer vi att ännu tydligare än hittills göra tidiga insatser mot ungdomars brottslighet.
En annan mycket viktig uppgift är att öka lagföringen för brott som begås inom hemmets väggar det vill säga brott i nära relationer där kvinnor och barn utsätts för hot och våld.

Mot grov brottslighet
Den grova brottsligheten, allt oftare organiserad och komplex, ska bemötas med kraft. Detta förutsätter ett bra arbete med att få fram underrättelser och tips samt en samverkan med andra polismyndigheter och Rikskriminalpolisen.
Utöver de nämnda brotten ska ekobrott, miljöbrott, narkotikabrott och brott där ett brottsoffers sexuella läggning eller etniska ursprung utgör bakgrunden till att brottet begås prioriteras .

Bemötande av människor som drabbats av brott
– Att följa upp kontakten med människor som har utsatts för de särskilt integritetskränkande brotten ska ske i ett tidigt skede och oftare än hittills, poängterar Gunnar Lindelöw.
Exempel på sådana brott är olika former av våldsbrott och inbrott i bostad. I dessa sammanhang ställs särskilda krav på Polisens bemötande och det ska vi leva upp till.

Polisens tillgänglighet
– Länets Polis ska ha en hög nivå av service och ge ett gott bemötande när medborgare kontaktar oss, poängterar Gunnar Lindelöw. Med stor sannolikhet kommer polismyndigheten att anförtros uppgiften att få en av sju lokaliseringar i riket för Polisens Kontaktcenter. Den framgångsrika service med brottsanmälningar, information och tipsmottagning som personalen där bedriver ska utvecklas vidare. Våra receptioner kommer att anpassa öppettider till de olika säsongsmässiga behov som finns under året. En faktor av betydelse är trycket på passansökningar.
– Möjligheten att anmäla brott och borttappad egendom via nätet är hittills använd i alltför ringa utsträckning. Vi kommer att arbeta för att göra webben www.jonkoping.polisen.se mera känd så att man ser möjligheten att välja denna som alternativ till ett telefonsamtal på 114 14, säger Gunnar Lindelöw.

Toppen

Två personer gripna misstänkta för mord
Inlagt 19 november 2007
Under helgen har två personer gripits misstänkta för mord på en lantbrukare i Båraryd utanför Gislaved
.
Det var i januari 2004 som en lantbrukare hittades död i sitt hem. Hans kropp visade på sådana skador att det fanns anledning att tro att han blivit mördad.
– En omfattande utredning startade med många förhör och mycket tekniska bevis har under tiden samlats in, säger Johan Frisk, utredningsledare vid Polismyndigheten i Jönköpings län.
– Nu har vi kommit så långt att vi gripit två personer som nu är anhållna skäligen misstänkta för mord. Eftersom utredningen är inne i ett känsligt skede kan vi inte lämna några detaljer om vad som hittills sagts i ärendet.

Toppen

Polishändelser till 11 november 2007
Information från Polisen 11/11 2007 och inlagt här samma dag

Det var tämligen mycket att göra för länets tjänstgörande poliser under natten med bland annat bråkiga berusade personer. Det berättar Bo Gunnarsson som är länsvaktbefäl vid Polisen i Jönköping.

Det har dock i Vaggeryds kommun varit ganska lugnt.

I samband med ett ingripande i Tranås fick en polisman ta emot ett kraftigt slag i ansiktet. Polismannen fick under natten uppsöka sjukhuset och fick sys i ansiktet. Gärningsmannen är hemmahörande i Tranås och är i 20-årsåldern.

Tre olika fall av rapporteras där män har misshandlat sina kvinnor. Ett fall i Gislaved och två fall i Jönköping. I samtliga fall sitter männen anhållna.

Ett fall av inbrott i villa i Vetlanda med tillgrepp av smycken.

Ett företag i Vetlanda hade påhälsning under natten. Företaget blev av med metall.

I Nässjö stoppades en förare till en personbil. Mannen saknade körkort och han var berusad. Han hade motsvarande 0.88 promille. En man i 25-årsåldern hemmahörande i Jönköpings kommun.

Bo Gunnarsson LVB

Toppen

Allvarlig oycka vid Klevshult
Information från Polisen 10/11 2007 och inlagt här samma dag

KLEVSHULT E 4. Singelolycka. En tyskregistrerad personbil voltade och hamnade i motgående körbanan. Två personer i bilen vilka fick föras till Värnamo lasarett. Ej livshotande skador.

JÖNKÖPING . Spaning mot en adress angående olovlig alkoholförsäljning. Två köpare kontrollerades och husrannsakan genomfördes. En del alkohol togs i beslag och två personer hämtades in till förhör. De erkände innehav av alkohol för försäljning. Fria efter förhör.

EKSJÖ Regementsgatan. Patrullen stoppar en bil som visar sig vara falskskyltad. Vid kontroll av rätt reg nr visade det sig att fordonet var stulet. Två personer gripna. En man född 79 och en kvinna född 86. Mannen anhölls.

JÖNKÖPING Sjukhusgatan Shell. Bensinsmitning. Vid kontroll visade det sig att fordonet var efterlyst. Polispatrull körde efter och kom i fatt vid Vätterleden på E 4.an. 2 personer gripna.

JÖNKÖPING Västra Storgatan. En man f 88 gripen. Hade slagit en flaska i huvudet på sitt offer. Kraftig blödning och förd till sjukhus med ambulans. Grov misshandel. Anhållen.

GISLAVED Norra Storgatan. Bilförare utan körkort stoppades. Beslag av bilen.

EKSJÖ. En kvinna vaknade av att en man fanns i lägenheten och försökte att tillgripa hennes dator. Mannen rusade ur lägenheten när han insåg att han är upptäckt. Fick troligtvis inte med sig något gods. En polispatrull snabbt på plats och kunde gripa en man som stämde överens med signalementet. Hund till platsen som spårade från aktuell brottsplats till den plats där den misstänkte greps. Ej hörbar på grund av berusning.

VÄRNAMO. En man f 60 greps misstänkt för relationsmisshandel. Anhållen.

Toppen

Länets städer ska bli tryggare
Information från Polisen 29 oktober 2007 och inlagt här samma dag

Sedan tidig höst har Närpolisområde Jönköping gjort en satsning mot att stävja våld i offentlig miljö. Under framför allt fredag och lördagskvällar har vi ökat polisens närvaro i centrala delarna av Jönköping.

Denna arbetsmetod har visat sig ha en lugnande effekt bland de som vistas ute under sena kvällar och nätter. Nu fortsätter satsningen och utökas till andra delar av länet. Satsningen på ökad närvaro av poliser i centrum under helgkvällar har varit mycket framgångsrik och bidragit till att färre fall av misshandel har inträffat. Nu kommer samma koncept att tillämpas i andra delar av länet.
– Insatsen består av flera olika åtgärder och den har skapat ett antal framgångar, säger Stefan Gunnarsson, tillförordnad chef för Operativa avdelningen vid Polismyndigheten i Jönköpings län.
– En viktig faktor är att vi har särskilt utpekade poliser som inte ska tas i anspråk för andra uppdrag. De här poliserna ska finnas i och runt nöjeskvarteren, en del av dem fotpatrullerar och pratar med ordningsvakter och ingriper tidigt där det finns tendenser till bråk.

Alkohol hälls ut...
Ett sätt för Polisen att förhindra att det blir stökigt är att direktförverka alkohol, med andra ord hälla ut medhavd alkohol för den som dricker på de offentliga platser där det råder förbud för detta. Under nio helger har Polisen hällt ut medhavd alkohol vid nästan 500 tillfällen i Jönköpings centrum.
– Detta har helt klart haft en dämpande effekt på aggressiva beteenden, fortsätter Stefan Gunnarsson. Vi har också gjort snabba ingripanden och på ett tidigt stadium, omhändertagit eller avvisat personer som stört den allmänna ordningen.

Nationell strategi
Nu sjösätts också en nationell strategi med målet att öka tryggheten och minska brottsligheten i offentlig miljö. Satsningen ska pågå 1 november 2007 Allhelgonahelgen) till och med 2 januari 2008 (Nyårshelgen). Polisen genomför denna riktade insats som början på ett mer långsiktigt brottsförebyggande arbete och på längre sikt krävs det insatser av hela samhället för att bryta utvecklingen.

Även i Värnamo
– Vi ser det här som en mycket viktig satsning och vi har redan fått uppskattning från krögare, ordningsvakter och allmänhet. Nu kommer samma koncept att användas inom Närpolisområde Höglandet och Närpolisområde Värnamo, säger Stefan Gunnarsson.

Polisens statistik
Statistik från de nio senaste helgerna som insatsen pågått i Jönköping:
58 Personer omhändertagna, enligt lagen om omhändertagande av berusade personer, LOB
34 PL §13, störande av allmän ordning omhändertaganden
74 PL §13 avvisanden
479 Direktförverkanden

Toppen

Polishändelser natten 19–20 oktober 2007
Inlagt lördag 20 oktober 2007

Eksjö: En man i 40-års åldern greps misstänkt för misshandel och olaga hot mot sin kvinna. Han fördes till polisen i Eksjö. Släpptes av åklagare efter förhör.

Eksjö: En man i 20 -års åldern misstänktes för skadegörelse. En ruta krossades på Norra Storgatan. Han befann sig i närheten. På rutan fanns blod och mannen hade en färsk sårskada på handen. Jämförelse med blod skall göras föratt se om det var mannen som hade utfört brottet.

Vetlanda: Länsväg 894 vid Ekenässjön. En singelolycka. En bil med treynglingar i körde av vägen och in i ett träd. En kille satt fastklämd under cirka 30 minuter. Samtliga till sjukhus för vård. Ej livshotande skador. Ingen misstanke om rattfylleri.

Nässjö: Inbrott i en trafikskola. Okänt vad som tillgripits.

Tranås: En singelolycka vid Bredstorp. Föraren misstänks för rattfylleri. Inga skador.

Jönköping: En 18-årig man anmälde att han hade blivit misshandlad av flera andra ynglingar. Han hade fått mottaga slag och sparkar. Han fick föras till Ryhov för vård. Ingen gripen.

Jönköping: Gräshagen. En yngling på moped stoppades eftersom han var berusad. Han hade 0.5 promille och misstänks för rattfylleri.

Mullsjö: En kvinna hade lämnat ett behandlingshem under natten. Hon hittades av patrullen och skall återföras till ett annat behandlingshem.

Ett flertal berusade personer av alkohol och narkotika hade påträffats under natten i olika delar av länet. Flera fick läggas in i cell för tillnyktring.

Toppen

Kapellskärare togs på bar gärning
Inlagt 6 september 2007

I natt kring 00.40 observerade en av polisens hundförare något mystiskt intill Statoil i Skillingaryd och det hela slutade med att två tjuvar greps.

– Vi har tillsyn vid sådana rastplatser och det var ett fint ingripande som gjordes, säger Bengt Netterström, vakthavande vid Polisen i Jönköping.
Hundföraren såg när han befann sig kring Statoil hur tre män kom gående med elektronikprodukter, som de hade stulit ur en parkerad lastbil. Polismannen ingrep och kunde ta fast två av de tre tjuvarna.
Under gripandet hann lastbilschauffören köra sin väg då inte hade upptäckt det inträffade.
– Men han lär märka nästa gång han stannar till, säger Bengt Netterström.
De två gripna kommer från ett östeuropeiskt land. Det är för tidigt att säga om de ingår i samma liga som stulit ur tidigare. Några ur den ligan har också tagits fast.
Senast natten mellan måndag-tisdag skedde en liknande kapellskärning vid Statoil. Man kan förmoda att det var samma tjuvar då som nu.
De två senast tagna tjuvarna sitter nu i förhör hos Polisen

Per Bunnstad

Toppen
Kampanjvecka för rätt agerande vid viltolyckor
Pressinformation från polisen 23 augusti 2007 och inlagt här i något redigerat skick samma dag

Sedan 2006 har olyckor där älgar är inblandade ökat med 30 procent, i september lider trafikanter stor risk att råka ut för viltolyckor.

Under vecka 35 kommer samverkansgruppen Nationella Viltolycksrådet att informera länets trafikanter om viltolyckor. I Nationella Viltolycksrådet ingår Polisen, SOS, Naturvårdsverket, Älgskadefondsföreningen, Jägarförbundet, Vägverket, Svensk bilprovning, Skogsstyrelsen, Banverket och NTF.

Stor aktivitet
September är en händelserik månad i naturen, många människor är ute för att plocka bär och svamp samtidigt som jaktsäsongen startar. Detta bidrar till ökad aktivitet bland viltet, dessutom har älgarna sin brunstperiod.
Polisen kommer därför under vecka 35 att dela ut informationsmaterial om viltolyckor i samband med trafikkontroller runt om i länet. Fredagen den 31 augusti kommer dessutom
Älgskadefondsföreningen att ha en älg och en personbil, som tillsammans ska simulera en viltolycka, uppställd vid A6 Köpcenter i Jönköping. Detta för att åskådliggöra konsekvenserna av en kollision med älg.

Anmäl till Polisen!
Har man har kört på ett klövvilt, rådjur, älg, hjort eller vildsvin är man skyldig att anmäla det till Polisen och man ska också märka upp platsen där det skett. En långsiktig målsättning med kampanjen är att förmå trafikanter att inse hur stor risken är för kollision med vilt och därmed sänka hastigheten efter rådande omständigheter.

Kampanjens mål
Huvudmålen med kampanjen att få trafikanterna att:
• Sänka hastigheten
• Märka ut platsen där viltolyckan skett
• Anmäla viltolyckan till Polisen
• Använda bilbälte

Vilolyckstatistik 1998-2007 som anmälts till polisen
År Älg Rådjur Vildsvin Totalt
1998 367 2018 0 2402
1999 339 1685 1 2025
2000 325 1894 2 2221
2001 294 1640 3 1937
2002 396 1980 16 2376
2003 310 1758 23 2091
2004 322 1697 23 2054
2005 300 1704 27 2031
2006 394 1809 30 2233
2006 (tom 30 juni) 132 742 10 884

Toppen

Guldförsäljare på gång i länet
Information från Polisen, inlagt här i något redigerad form 29 juni 2007

Återigen har fenomenet med guldförsäljare dykt upp i länet. De senaste dagarna har Polisen fått rapporter från bilförare som blivit stoppade av personer som vill sälja sina varor. Det är framför allt utmed E4 i trakterna av Värnamo som de varit på gång.

I stort sett varje sommar de senaste åren har fenomenet med guldförsäljare dykt upp runt om på länets vägar.
– De stoppar bilister och uppger olika skäl till varför de måste sälja sina föremål. Till exempel att de fått bensinstopp och saknar svensk valuta och därför måste sälja sina smycken oftats guldringar, säger Mikael Terplan, som är tllförordnad chef vid Kriminalunderrättelsetjänsten.

Hotfulla
Tidigare år har det varit flera personer som omringat bilen som stoppats och om inte föraren varit villig att köpa guldföremålen har de i vissa fall blivit hotfulla.
– Det stämmer att vi under tidigare år fått in anmälningar från förare som känt sig hotade av de här försäljarna och för att komma ifrån situationen har man köpt guldföremålen som självklart inte är guld utan någon helt värdelös metall. I år har vi ännu inte fått in några anmälningar vad jag känner till, säger Mikael Terplan.

Var försiktig
Rådet från Polisen är att vara försiktig när man bli stoppad och om någon vill sälja varor ska man genast åka därifrån.
– Vi villa gärna ha information och tips från förare som blivit stoppade av de här guldförsäljarna eller från personer som sett något som kan kopplas till händelserna, poängterar Mikael Terplan.
Tips kan lämnas på 020-44 45 00 eller 114 14 det går också bra att mejla till tips.jonkoping@polisen.se

Ulla Andersson Jarl
informationsenheten

Toppen

Midsommardagen 2007
Information från Polisens vakthavande befäl Bo Gunnarsson 24 juni 2007, något redigerat och inlagt här 24 juni

16.14 JÖNKÖPING. Ambulans till en adress med anl. av att en person trillat ut/ blivit knuffad från fönster. Det visade sig vara en kvinna som knuffat ut en annan kvinna genom ett fönster på 1.a våningen. Anmälan angående misshandel. Skadad i en axel.

16.46 MULLSJÖ, Björkgårdens äldreboende, Skolgatan. Stort larm om brand, flera räddningstjänster utkallade. Visade sig dock, dess bättre, att det bara var rökutveckling i en lägenhet. Något plastföremål hade legat vid en påslagen spisplatta.

17.05 GRÄNNA. E4 4 km norr Gränna. Stadsjeep som kört in i lastbil. 5 avförda med ambulans, dock bara en som betecknades som lindrigt skadad. Oklart hur olyckan uppkommit.

18.10 GRÄNNA. E4 Galgen. Bilbrand, okänd anledning, ingen skadad.

19.28 GISLAVED. Rv 26. Ratfylleri en kvina född 47 hemmahörande i Smålandsstenar. (0.2 promille)

21.10 ANDERSTORP. Månsgatan. Inbrott i två olika lägenheter. Tillgrepp av elektronik, typ tv, dvd

01.04 JÖNKÖPING, VALLGATAN. Polisman som gick hem från jobbet iakttog 3 skumma individer som höll på att tillgripa en cykel. Snabbt gripande av en yngling född 91. Fri efter förhör.

03.10 NORRA UNNARYD. TILLGREPP AV FORTSKAFFNINGSMEDEL. 2 gripna efter spårning med hund. Anhållna efter förhör.

01.35 HIGH Chaparal. Rattfylleri. Den Polska föraren anhållen.

02.00 NÄSSJÖ Rådhusgatan rattfylleri. Man född 83 hemmahörande i Vetlanda kommun. (1.1 promille) Grovt brott.

04.20 NÄSSJÖ Prästgatan. Smitning från trafikolycka. Ett vittne såg detta och ringde polisen. Föraren stoppades på Jönköpingsvägen. Han var berusad och fick följa med till polishuset för provtagning. (0.78 promille) Mannen född 88 hemmahörande i Ödeshög.

 

Toppen

Stökig midsommar 2007
Information från Polisens vakthavande befäl Bo Gunnarsson 23 juni 2007, något redigerat och inlagt här 23 juni

Det var en mycket intensiv natt för polisen i länet.
Ett stort antal ärenden med bråk och fylla på olika platser i länet.
Ingen person är dock gripen under natten misstänkt för brott.
Några personer infördes till polisen misstänkta för att ha kört bil i berusat tillstånd. Flera personer hade också ingripit och förhindrat personer från att köra iväg med sina bilar i berusat tillstånd.

22.45 TOFTERYD, trafikolycka, singel, bil som kört in i ett träd. Inga personer kvar i bilen.En man och en kvinna anträffade efter spårning med hund, lindrigt skadade och avfördes med ambulans. Mannen var berusad och kvinnan misstänktes för att vara påverkad av narkotika.

22.46 KULLTORP, High Chaparral, bråkig berusad man som tänker köra bil, hindrad av folk på plats som tog nycklarna, Omhändertogs av polisen.

00.37 FURUSJÖ, Lv 1805, trafikkontroll,, 8 personer i en personbil, föraren och en passagerare sprang till skogs, föraren anträffad efter spårning, misstänkt rattfylleri

00.42 VRIGSTAD, Lv 127, rattfylleri, polisbil iakttog en bil som det rök om i diket, vid ratten satt en höggradigt berusad kille som lånat pappas bil, det rök om kopplingen och den hade plåtskador

01.24 ÖRSERUM, rattfylleri, en kille som var full och skulle ta en bil och köra mot Jönköping, festdeltagare lyckades hindra honom

02.19 EKSJÖ, Utanför tätorten. Inbrott i bostad.En dam på 84 år vaknade av att hon hörde något på nedervåningen, ytterdörren uppbruten, gärningsmannen hade lämnat, damen ringde sin son och denne ringde polisen. Okänt om något tillgripits

03.01 JÖNKÖPING, Mässvägen, Racketcentrum, inbrottslarm, konstaterat inbrott, kläder och sportartiklar stulet

 

Toppen

Färdas rätt genom att gasa rätt
Information från Polisen 18 juni 2007, något redigerad och inlagd här 22 juni

Nu har midsommartrafiken startat och Polisen i Jönköpings län kommer att finnas ute på vägarna för att öka trafiksäkerheten.

Även om Jönköpings län inte är ett län dit många vallfärdar för att fira midsommar så är det än dock relativt hårt trafikerat på grund av att många passerar igenom.
– Vi kommer främst att inrikta vår övervakning på de stora genomfartsvägarna E4, RV 26, 27, 31 och 33, säger Björn Dahlbäck, chef vid operativa planeringsenheten. Vi kommer att inrikta oss på att bekämpa höga hastigheter och även kontrollera nykterheten, allt för att minska risken för olyckor. Vår uppmaning till bilisterna är att ta det lugnt och starta en halvtimma tidigare för att kunna ta välbehövliga pauser under resans gång. Sammanfattningsvis är det viktigaste rådet att ”färdas rätt genom att gasa lätt”.

Ulla Andersson Jarl
informationsenheten


Toppen

Flera anhållna efter insats i Rydaholm
Pressinformation från Polisen 21 juni 2007, inlagt här samma dag.

Under drygt tre veckors tid har polisen i Jönköpings län riktat särskilt fokus mot brottsaktiva personer i Rydaholm med omnejd.

Bakgrunden är att antalet anmälda brott i området ökat under årets första del. Nu har tre personer häktats misstänkta för narkotikabrott och flera stölder.
Rydaholm är beläget på gränsen mellan Jönköpings och Kronobergs län. Under våren har polisen märkt en ökning av antalet anmälda brott i området. Under perioden 5 mars - 6 maj anmäldes hela 46 brott i området. Detta ska jämföras med 16 anmälda brott under samma period 2006.
- För att få bukt med problemen kände vi att något måste göras. Insatsen är ett steg i rätt riktning och syftet har varit att gripa och rapportera brottsfrekventa personer i största möjliga mån, förklarar Hans-Göran Johansson, chef vid närpolisområde Värnamo.

Flera fall av stölder
Under den drygt tre veckor långa insatsen arbetade flera poliser i Rydaholm både civilt och uniformerat. Utöver 25 rapporterade trafikföreelser har insatsen resulterat i att sex personer anhållits. Av dessa har senare tre personer häktats, misstänkta för narkotikabrott och flera fall av stölder.
- Det handlar om inbrottsstölder i fritidshus, verkstadslokaler och skogsmaskiner, säger Hans-Göran Johansson och är samtidigt är noga att påpeka att en tre veckor lång insats inte löser problemen i området.
- Vi måste fortsätta vårt arbete i Rydaholm med omnejd. Genom vår insats har vi fått upp ögonen för ett antal personer som vi även i fortsättningen kommer att ha ögonen på.

Stefan Carlsson

Toppen

Oseriösa asfaltläggare härjar i länet
Pressinformation från Polisen 25 maj 2007, inlagt här samma dag.
Återigen åker en grupp oseriösa asfaltläggare runt i länet och erbjuder sina tjänster. De försöker inte bara lura  fastighetsägare till att köpa deras undermåliga tjänster i form av dåligt lagd asfalt utan de gör sig också skyldiga till andra brott.

– Bland annat har de dumpat gammal asfalt på skogsvägar, vilket är ett miljöbrott, säger Jan Tengbro, chef för kriminalunderrättelsetjänsten (KUT) vid Polismyndigheten i Jönköpings län.

Oseriösa
Precis som tidigare år rör det sig om ett antal personer som kommer från England och Irland. Deras beteende är ofta framfusigt och de erbjuder fastighetsägare hjälp med att få till exempel en garageuppfart asfalterad.
– Det börjar med att de visar en pärm med bilder på arbeten som de uppger att de utfört åt andra uppdragsgivare, fortsätter Jan Tengbro. Därefter ger den en prisuppgift, ibland startar de arbetet innan kunden har sagt ja och kräver omgående ett förskott på den föreslagna summan. Innan jobbet är helt klart brukar de kräva att få resten av betalningen och det är inte alltid att de avslutar arbetet utan de drar iväg med pengarna i handen och lämnar husägaren åt sitt öde med ett halvfärdigt resultat som dessutom är av väldigt dålig kvalitet.

Var vaksam
Hittills är det de södra delarna av länet som blivit drabbat. Tidigare har Västra Götaland och Halland haft besök med ett antal fastighetsägare som blivit lurade som följd.
För att inte riskera att fler privatpersoner går i fällan och låter sig luras i tron om att man gjort en bra affär vill Polisen därför uppmana till försiktighet.
–Som privatperson bör man vara vaksam på och noggrann med, vem det är man anlitar för den här typen av arbeten, förklarar Jan Tengbro.

Tipsa oss
Polisen tar gärna emot tips från personer som iakttagit eller fått besök av de här personerna. Lämna ditt tips på 114 14 eller  020-44 45 00 det går också bra att mejla till tips@jonkoping.police.se.

Ulla Andersson-Jarl

Toppen

Fokus på hastigheten
Pressinformation från Polisen – inlagt 23 april 2007
För höga hastigheter är den enskilt största orsaken till att människor dör i trafiken. Den 23-29 april är det hastighetsvecka och polisen i Jönköpings län kommer att prioritera hastighetsövervakningen på länets vägar. Målet är att sänka hastigheterna på våra vägar och att öka trafiksäkerheten.

Hastighetsveckan, som genomförs runt om i hela landet, är en del av Trafiksäkerhetsåret 2007 där fokus ligger på hastighet, bältesanvändning och nykterhet. Under hastighetsveckan kommer polisen i Jönköpings län att prioritera hastighetskontroller på våra vägar. Hastigheten spelar stor roll för säkerheten i trafiken. Om alla trafikanter håller hastigheterna kan 100-150 liv räddas varje år.
– Vi har en låg toleransnivå för hastighetsöverträdelser och börjar rapportera redan då förare 6 km/tim för fort. Vi hoppas kunna sänka hastigheterna på våra vägar och därmed öka trafiksäkerheten, säger Göran Bäckström, trafikpolischef Jönköpings län.
Polisen vill uppmana alla trafikanter att alltid ta det lugnt i trafiken, hålla hastighetsgränserna, använda bilbältet och köra nyktra. Var rädda om varandra.

Toppen

Ta det lugnt i trafiken
Pressinformation från Polisen – inlagt 5 april 2007
Påskhelgen innebär mer trafik på vägarna i länet och risken för olyckor ökar. Polisen arbetar för att göra trafiken säkrare men det är viktigt att även du som bilist tänker på säkerheten. Ta god tid på dig för din resa, kör nykter, håll hastigheten och använd bilbältet.

Polisens mål är att trafiksäkerheten ska vara hög på länets vägar och att ingen ska dödas eller skadas svårt. I samband med påskhelgen ökar trafikmängden och om det är fint väder tar många ut motorcykeln för en tur. Motorcyklarna blir bortglömda under vintern av bilförarna och ibland kan motorcykelförarna vara något ”rostiga” efter vinteruppehållet. Detta gör att riskerna för olyckor i trafiken ökar.
Under påskhelgen kommer polisen runt om i länet att övervaka trafiken, särskilt vid platser och tidpunkter då vi av erfarenhet vet att det finns risk för störningar i trafiken. Polisen kommer särskilt att uppmärksamma rattfylleri, fordonsbrister och hastighet. Påsktrafiken beräknas komma igång vid 12-tiden på skärtorsdagen.

Risk för köer i Jönköping
Mellan 6-9 april anordnas ”Bilsport Perfomance & Custom Motor Show” på Elmia i Jönköping. Av erfarenhet vet vi att det blir mycket köer på E4:an då det är många bilar som ska köra via avfarterna till mässområdet. På dagtid kommer därför trafikkontroller att göras och trafiken dirigeras i anslutning till mässområdet.
På kvällstid, framför allt långfredag och påskafton, genomförs trafikkontroller i de centrala delarna av Jönköping. Detta för att förhindra buskörning då många människor samlas för att åka bil. Polisen i Jönköping kommer att hålla en låg toleransnivå mot trafikbrott, ordningsstörning och alkoholförtäring på allmän plats under påskhelgen.

Tips för en säkrare resa
• Ta god tid på dig, tänk på att resan kan ta längre tid än vanligt eftersom
• det är mycket trafik på vägarna
• Var utvilad och ta regelbundna raster
• Ha bra däck, vädret kan slå om och väglaget kan bli sämre
• Kör nykter
• Använd bilbältet
• Kör inte fortare än hastighetsgränsen tillåter
• Håll avståndet till bilen framför
• Se över din bil innan resan så den är i trim, fyll på spolarvätska, byt torkarblad, kontrollera lufttrycket i däcken med mera

Lena Magnusson
Informationsenheten

Toppen

Snart går det att anmäla brott via nätet
Pressinformation från Polisen 2 oktober 2006 - inlagt samma dag
Från den 9 oktober blir det möjligt att göra anmälningar direkt via Polisens webbplatser på Internet. I Jönköpings län handlar det om www.jonkoping.polisen.se.

Satsningen är ett led i tanken om en 24-timmarsmyndighet och syftar till att öka Polisens tillgänglighet.
På www.jonkoping.polisen.se finns mycket information om vad som händer i länet ur ett polisiärt perspektiv. Från och med 9 oktober går det också att anmäla vissa typer av brott och även förlust av ägodelar.
Vilka brott är det då som går att anmäla via Internet?
– Det går att anmäla stöld av cyklar, mopeder, motorcyklar och bilar, säger Christian Lagerqvist, enhetschef vid Polisens kontaktcenter, Polismyndigheten i Jönköpings län. Det är också möjligt att anmäla inbrott i källare, vind, garage och förråd. Även fickstölder går att anmäla.
För den som har tappat bort eller på annat sätt förlorat gods, som till exempel mobiltelefoner och vissa andra värdeföremål, går också detta att anmäla via nätet. Den som går in på sidan får tydliga instruktioner om hur man går tillväga. Vissa uppgifter måste alltid fyllas i för att anmälan ska kunna skickas iväg och godkännas.
– Det finns som sagt en hel del möjligheter och vi hoppas att detta ska uppfattas som en förbättrad service, fortsätter Christian Lagerqvist.
Vad som är viktig att komma ihåg är att pågående brott och våldsbrott inte ska anmälas via Internet. Är det akut är det i första hand 112 som ska användas och som tidigare går det självklart också att anmäla brott via 114 14.

Toppen

Kraftig höjning av bötesbeloppen vid trafikförseelser
Pressmeddelande från polisen 27 september 2006
Från och med den 1 oktober höjs bötesbeloppen för den som gjort sig skyldig till någon av våra vanligaste trafikförseelser. Många av bötesbeloppen fördubblas eller flerdubblas.

Exempelvis blir det avsevärt mycket dyrare för den som kör för fort, slarvar med bilbältet, kör mot rött ljus eller inte iakttar väljningsplikt mot den som ska gå över ett obevakat övergångsställe.
– Det skulle förvåna mig om inte höjningarna får någon effekt i trafiken. Förhoppningen är att genomsnittshastigheten på landets vägar sänks och att vi i och med de höjda bötesbeloppen får den som kört för fort att tänka till, säger Göran Bäckström, som är chef för trafikenheten vid polisen i Jönköpings län.

Höjd trafiksäkerhet
Bakom de höjda bötesbeloppen står Rikspolisstyrelsen, Vägverket och Riksåklagaren. Avsikten är att trafikanterna ska bli mer laglydiga och att trafiksäkerheten därmed ska öka.
– Syftet med höjningarna är naturligtvis att sänka antalet döda och skadade i trafiken. Ett delmål är att 2007 begränsa antalet döda i trafiken till 270, säger Göran Bäckström och påpekar att så många som 150 liv skulle sparas varje år om alla bara höll hastighetsgränserna.

Bötesbelopp för olika förseelser från 1 oktober 2006

• Hastighetsöverträdelser på 30- och 50-väg:
0-10 kilometer över hastighetsgränsen 2.000 kr
11-15 kilometer över hastighetsgränsen 2.400 kr
21-25 kilometer över hastighetsgränsen 3.200 kr
26-30 kilometer över hastighetsgränsen 3.600 kr,
31-40 kilometer över hastighetsgränsen 4.000 kr.
Vid hastigheter däröver rapporteras överträdelsen till åklagaren.

• Hastighetsöverträdelser på 70-, 90-, 110- och 120 väg:
0-10 kilometer över hastighetsgränsen 1.500 kronor
11-15 kilometer över hastighetsgränsen 2.000 kr
16-20 kilometer över hastighetsgränsen 2.400 kr
21-25 kilometer över hastighetsgränsen 2.800 kr
26-30 kilometer över hastighetsgränsen 3.200 kr
31-35 kilometer över hastighetsgränsen 3.600 kr
36-40 kilometer över hastighetsgränsen 4.000 kronor.
Vid hastigheter däröver rapporteras överträdelsen till åklagaren.

Skyddsutrustning
• Ej använt bilbälte förare 1.500 kr. Inte sett till att minderåring använder bilbälte eller motsvarande (till exempel bilbarnstol/kudde) 2.500 kr.
• Ej använt skyddshjälm knäppt eller oknäppt för moped, EU-moped och motorcykel för förare 1.500 kr, för passagerare över 15 år 1.500 kr, för passagerare under 15 år 2.500 kr.
• Cykelförarens ansvar att se till att passagerare under 15 år använt cykelhjälm, 500 kronor.

Fört fordon mot rött ljus
• Motordrivet fordon, ej moped klass II, 3.000 kronor.
• Cykel/moped klass II, hästfordon, 1.500 kronor.

Fört fordon i körfält som anvisats för annat/andra slag av fordon
• Motordrivet fordon, ej moped klass II, 1.000 kronor.
• Cykel, moped klass II, hästfordon, 500 kronor.

Fört fordon utan att ha belysning tänd under mörker/gryning/skymning eller då sikten är nedsatt på grund av väderförhållanden eller liknande
• Bil/motorcykel/moped klass I, traktor, motorredskap släpfordon/efterfordon 1.200 kronor.
• Moped klass II, 500 kronor.
• Cykel/hästfordon, 500 kronor.

Fordonslast som inte är fastgjord eller övertäckt
• Motordrivet fordon, ej moped klass II, 1.500 kronor.
• Moped klass II eller annat fordon 500 kronor.

Otillåten paråkning på cykel/moped, det vill säga skjutsning
• Förare och passagerare, 500 kronor.
• Överträdelse av omkörningsförbud, 3.000 kronor.

Ej iakttagit stopplikt
• Motordrivet fordon, utom moped klass II, 2.500 kronor.
• Cykel, moped klass II, hästfordon, 1.000 kronor

Ej iakttagit väjningsplikt
• Motordrivet fordon, utom moped klass II, 2.000 kronor.
• Cykel/moped klass II/hästfordon, 1.000 kronor.

Ej givit tecken vid sväng
• Motorfordon, ej moped klass II, 500 kronor.
• För cykel och moped klass II, 500 kronor.

Ej iakttagit väjningsplikt mot gående som gått ut/just ska gå ut på obevakat övergångsställe
• Motorfordon, ej moped klass II, 2000 kronor.
• För cykel och moped klass II, 1000 kronor.

Kört för nära framförvarande fordon
• Motordrivet fordon, ej klass II moped, 1.200 kronor.
• Övriga fordon, 500 kronor.

Däck
• Däck med otillräckligt profildjup för bil/mc 1.200 kronor.
• Dubbade däck under otillåten tid, 500 kronor.
• Ej använt vinterdäck under föreskriven tid 1.200 kronor.

Utrustning
• Baklyktan saknades/ur funktion/bristfällig under mörker 1.600 kr.
• Reflex(er) saknades/bristfällig(a )under mörker 1.000 kr.
• Strålkastare framtill saknades/ur funktion/bristfällig under mörker 1.600 kronor
(I dagsljus är dessa brott halverade).

Registreringsskyltar
• Fordon utan registreringsskylt, 1.500 kronor.
• Ej väl synlig registreringsskylt, eller i sådant skick att den inte går att avläsa, 1.500 kronor.
• Underlåtenhet att snarast sätta fast kontrollmärke på registreringsskylt, 500 kronor.

Körkort
Vid färd ej medfört körkort/bevis om att körkort utfärdats och handling som styrker förarens identitet. Gäller personbil, lastbil, buss, motorcykel, terrängvagn och motorredskap klass I, är bötesbeloppet 500 kronor.

Toppen

Viltvecka ska få trafikanter att agera rätt vid viltolyckor
Presmeddelande från Polisen 35 aug 2006 (inlagt här 26 aug 2006 – något redigerat)

Under vecka 35– från och med 28 augusti – kommer kommer samverkansgruppen SES (Trafiksäkerhet och eftersök i
samverkan) att informera länets trafikanter om viltolyckor. I september är nämligen risken för att råka ut för viltolyckor stor. I SES ingår Polisen, SOS, Naturvårdsverket, Älgskadefondsföreningen, Jägarförbundet, Vägverket, Svensk bilprovning och NTF.


I september händer det mycket i naturen. Många människor är ute för att plocka bär och svamp och jaktsäsongen har startat, vilket bidrar till ökad aktivitet bland viltet, samtidigt som älgarna har sin brunstperiod.
Polisen kommer därför under vecka 35 att dela ut informationsmaterial om viltolyckor i samband med trafikkontroller runt om i länet. Fredagen den 1 september kommer dessutom Älgskadefondsföreningen att ha en älg och en personbil, i form av en simulerad olycka, uppställd vid A6 Köpcenter i Jönköping. Detta för att åskådliggöra konsekvenserna av en kollision med älg.
– Om man har kört på ett klövvilt är man skyldig att anmäla det till Polisen och man ska också märka upp platsen där det skett, säger Mats Rosenqvist, länsansvarig polis i SESgruppen.
– En långsiktig målsättning med kampanjen är att förmå trafikanter att inse hur stor risken är för kollision med vilt och därmed sänka hastigheten efter rådande omständigheter.
Sammanfattningsvis är målen med kampanjen att få trafikanterna att:
• sänka hastigheten
• märka ut platsen där viltolyckan skett
• anmäla viltolyckan till Polisen
• använda bilbälte

Vilolyckstatistik 1998-2005 som anmälts till polisen
År Älg Rådjur Vildsvin Totalt
1998 367 2018 0 2402
1999 339 1685 1 2025
2000 325 1894 2 2221
2001 294 1640 3 1937
2002 396 1980 16 2376
2003 310 1758 23 2091
2004 322 1697 23 2054
2005 300 1704 27 2031
2006 (tom 23 aug) 227 1246 9 1482

Toppen

Poliser utbildas i att använda OC-spray
Pressmeddelande från Polisen. 8 maj 2006. Inlagt här samma dag

Nu utbildas länets poliser i att använda OC-spray eller ”pepparspray” som är den mera vanliga benämningen.

OC-sprayen kommer att ingå som ytterligare ett hjälpmedel i polisens utrustning. OC betyder Oleoresin Capsicum, som är det latinska namnet för växtsaften från paprikafrukten. Capsaicin är den verksamma beståndsdelen.
När capsaicinet träffar ögonen uppstår smärta, ögonen sluts reflexmässigt och den som träffas får mycket svårt att hålla ögonen öppna.
Sprayen sköljs ur ögonen med kallt vatten. Den normala återhämtningstiden för den som blivit sprayad med OC-spray är 10-60 minuter.
OC-sprayen kommer inte att ersätta vare sig batong eller tjänstevapen, utan är ett komplement till dessa.

Toppen

Polisen och Systembolaget
i samverkan mot langning
Pressinformation från Polisen 24 april 2006 – här något redigerad

Mer än hälften av de högstadieungdomar i GGVV-regionen som testat alkohol har uppgett de fått alkoholen genom sina föräldrar eller äldre syskon. Nu gör Polisen tillsammans med Systembolaget en satsning för att försöka stoppa langningen av alkohol till minderåriga.

Alltför många minderåriga förses med alkohol via föräldrar eller syskon. Genom undersökningar i högstadieskolorna i Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd och Värnamo kommuner vet exempelvis Polisen att cirka 50-60 procent av ungdomarna som testat alkohol har fått denna genom föräldrar eller äldre syskon.
I ett nationellt samarbete tar nu Polisen tillsammans med Systembolaget upp kampen mot langningen av alkohol. Samarbetet går ut på att träffas och utbyta kunskap och erfarenheter.

Har möten
I Jönköpings län besöker Polisen systembutikerna och har informationsmöten med personalen. Viktiga frågor är hur man upptäcker falska legitimationer, problem på orten och vilka grupper som langar. Målet är att ingen under tjugo år ska få tag i alkohol från Systembolaget.
– Med satsningen hoppas vi kunna öka föräldrarnas medvetenhet om problemet, skjuta upp ungdomars alkoholdebut och på sikt minska våldsbrottsligheten i offentliga miljöer, berättar Inger Andersson, som arbetar som områdespolis i Värnamo.

Pressträff
Insatser mot langning och ungdomsfylleri i samverkan med Systembolaget görs även vid närpolisområde Höglandet och närpolisområde Jönköping.
Polisen har en pressträff Med anledning av den gemensamma satsningen och den stundande Valborgshelgen. Denna hålls tisdagen den 25 april, kl. 15.00 i Systembolaget, Köpmangatan 4, Gislaved.

Toppen

 

Nationell medarbetarundersökning inom Polisen

Polisen har under hösten 2005 genomfört en nationell medarbetarundersökning.

I enkätform har samtliga medarbetare tillfrågats om hur de upplever sin arbetssituation.
Nu har undersökningens resultat sammanställts och överlämnats till polismyndigheterna för analys och diskussion.

Få bättre kunskap
Under november och december erbjöds samtliga medarbetare inom polisväsendet att besvara den nationella medarbetarundersökningen. Syftet med undersökningen var att få bättre kunskap om hur medarbetarna upplever sin arbetssituation.
Undersökningens frågor handlade bland annat om arbetsmiljö, trivsel, ledarskap, arbetskrav, påverkan, information och lön.

Nära snittet
– På en hundragradig skala hamnade Polismyndigheten i Jönköpings län på ett NMI på 49. Vi ligger något under index för svaren i hela riket (52), säger Gunnar Lindelöw, länspolismästare.

Är godkänt resultat
– Jag tycker utfallet är godkänt. Vårt utvecklingsarbete har under det senaste året inneburit förändringar för många medarbetare. En förändringsprocess är jobbig för dem som berörs och det kan ha haft betydelse för svaren i vår myndighet. Nu har vi ett underlag som är viktigt i det fortsatta arbetet för en ännu bättre arbetssituation för våra anställda. Det betyder mycket för ett bra polisarbete.

Trivseln är god
Mest nöjda är myndighetens medarbetare med trivseln på arbetsplatsen, möjligheten till egenkontroll och arbetsplatsens fysiska miljö. Minst nöjda är medarbetarna med möjligheten att påverka samt med sin lön och annan ersättning.
Totalt besvarade 436 av myndighetens 645 medarbete undersökningen. Detta ger en svarsfrekvens på 68 procent.

(information från Polisen 10 feb 2006 och inlagt här den 11 feb 2006, med vissa kompletteringar)

Toppen

Ökning av bilinbrotten i länet – så här skyddar du dig

Under 2005 har antalet inbrott i bil ökat över hela Jönköpings län och många gånger är det tillfället som gör tjuven.

Inför den stundande julhelgen finns det anledning för bilägare att inte förvara värdefulla julklappar och annat, som kan vara av intresse för en presumtiv tjuv, väl synligt i bilen.

Sker väldigt snabbt
– Ett inbrott i en bil sker blixtsnabbt, säger Stefan Gunnarsson, chef för den brottsförebyggande verksamheten vid Polismyndigheten i Jönköpings län.
Att krossa en ruta och sedan greppa det som tjuven anser vara värdefullt går på några sekunder. Därför är det angeläget att göra bilen mindre attraktiv för tjuven. – Lämna inte julklappar, telefoner och annan hemelektronik synligt i bilen. Även sådant som matkassar kan i en del fall vara attraktivt.

Töm bilen själv!
Detta gäller inte bara vid köpcenter och affärer, utan också hemma på den egna gatan. Töm bilen själv och parkera bilen i garage om du har möjlighet till det.

Ring Polisen!
– Om du råkat ur för ett inbrott i bil ska du självklart ringa polisen, fortsätter Stefan Gunnarsson.
Det är också viktigt att vi får in tips från medborgarna. Det kan handla om personer som uppträtt på ett något annorlunda sätt: Det kan vara iakttagelser av personer eller bilar som normalt sett inte brukar vistas i till exempel ett bostadsområde.
Även sådana uppgifter som man tror inte har något värde är välkomna, de kan nämligen vara av stort intresse för oss inom Polisen.

Att tänka på för att undvika inbrott i bilen:
• Förvara inte värdesaker i bilen
• Parkera på upplysta platser
• Parkera inte i anslutning till buskage eller grönområden där eventuella tjuvar kan agera ostört
• Ställ in bilen i garage om den möjligheten finns

Statistik
Statistik över anmälda inbrott i bil 1 januari till 31 oktober 2005 med motsvarande period 2004 inom parentes
Närpolisområde Jönköping har 1 528 (1 137)
Närpolisområde Höglandet 907 (687)
Närpolisområde Värnamo 797 (550)
Totalt i länet under perioden 3 232 (2 374).

(information från Polisen 22 nov 2005 och inlagt här samma dag, med vissa kompletteringar)

Toppen

Sommaren är över
– nu är det halt!

I stort sett varje morgon har Polisen fått in rapporter om trafikolyckor som orsakats av halka. Den fuktiga morgonluften ihop med minusgrader gör vägbanan hal.

– Som tur är har det ännu inte varit någon som fått sätta livet till eller fått riktigt allvarliga skador i samband med de olyckor som inträffat. Men det är på sin plats med en uppmaning till alla bilister att lätta på gasen, säger Mats Antonsson,

Glöm inte 1 december
Från 1 december till 31 mars är det krav på vinterdäck, eller likvärdig utrustning, på personbil, lätt lastbil och buss med en totalvikt av 3,5 ton. Detta förutsatt att vinterväglag råder. Kravet gäller även släpvagn som dras av dessa fordon.

Dubb från 1 oktober
1 oktober – 30 april är det tillåtet att använda dubbade vinterdäck på ovanstående fordon. Övrig tid är det förbjudet att använda dubbade vinterdäck om inte väglaget motiverar användning.

Läs mer!
För mera information om vinterdäck, gå in på HYPERLINK http://www.jonkoping.polisen.se www.jonkoping.polisen.se välj länken Trafik och därefter Däck.
– Det är ju den första halkan som är den mest förrädiska och det finns alltför många som fortfarande tror att det är sommar med tanke på de höga temperaturerna som var i förra veckan, påpekar Mats Antonsson.

Stressa inte!
– Var ute i god tid när du ska ut och köra bil, lätta på gasen och leta fram vinterdäcken!
(information från Polisen 26 sept 2005 och inlagt här samma dag, med vissa kompletteringar)

Toppen

Polisen hinner inte
utfärda ”gamla” pass
Ovanligt många har sökt nytt pass under senare tid. Det gör att Polisen inte hinner utfärda fler pass av den gamla typen innan den nya passlagen träder i kraft den 1 oktober.
Du som söker pass fram till den 30 september kommer därför att få ett pass av den nya, säkrare typen.
Passet kostar 270 kronor och foto ska tas med vid ansökan. Fotot ska vara taget rakt framifrån. Passet kommer vara giltigt i fem år. Orsaken är att passet kommer att utfärdas efter den 1 oktober 2005* och då får giltighetstiden enligt passlagen inte överstiga fem år.
Leveranstiden för passet är just nu 10-12 arbetsdagar.
Från den 1 oktober kostar passet 400 kronor och foto görs då vid ansökan.
 
Utfärdas av Svenska pass AB
* Passet räknas som utfärdat den dag det tillverkas av Polisens leverantör Svenska Pass AB. Svenska Pass AB utnyttjar för tillfället hela sin tillverkningskapacitet och kommer fram till den 1 oktober bara hinna tillverka de pass som redan är beställda. (information från Polisen 26 sept 2005 och inlagt här samma dag)


Toppen

Nya åldringsbrott

Polisen i länet utreder nu tre åldringsbrott. Det var under måndagen som två äldre kvinnor i Skillingaryd och en äldre man i Eksjö fick besök av kvinnor i sina hem.
- I minst ett av fallen stals en summa pengar, säger Mikael Terplan, inspektör vid Kriminalunderrättelsetjänsten.
Åldringsbrott är dessvärre en brottstyp som alltid återkommer. Efter månader med mycket få anmälda brott mot äldre, utreds nu två nya fall och ett stöldförsök vid Polisen i länet.
- Alla tre ärendena inträffade under måndagen, två i Skillingaryd och ett i Eksjö, berättar Mikael Terplan, inspektör vid Kriminalunderrättelsetjänsten (KUT).
• Skillingaryd, 13:00.
Vid 13.00-tiden får en äldre kvinna besök av en okänd kvinna som uppger att hon vill lämna tillbaka en väska till en granne. Eftersom grannen inte är hemma påstår sig kvinnan vilja ha hjälp med att skriva ett meddelande, varför hon behöver låna en penna. Kvinnan vill även låna målsägandes glasögon. Den äldre kvinnan känner då obehag och kör iväg den yngre kvinnan från lägenheten. Den besökande kvinnan beskrivs vara i 20 årsåldern, med mörkt hår uppsatt i en lång fläta. Hon beskrivs som mycket söt och var vid tillfället iklädd snygga och propert svarta kläder. Kvinnan hade vid tillfället en pärla i ena näsvingen. Kvinnan talade bra svenska med svag brytning.
• Skillingaryd, 14:00.
Omkring kl. 14.00 ringer en kvinna på hos en äldre kvinna. Kvinnan ber om hjälp med att skriva ner något på en lapp och erbjuds därför att komma in i lägenheten. Under tiden som båda kvinnorna befinner sig i köket hör den äldre kvinnan ljud från hallen. Den yngre kvinnan uppger dock att hon inte hört något, och motar samtidigt lägenhetsinnehavararen från att gå ut och titta. Den yngre kvinnan lämnar kort därefter platsen springande. Uppgifter om den yngre kvinnans signalement saknas och det är i nuläget okänt om något stutlits vid tillfället.
• Eksjö, 15:10.
Vid kl. 15.10 får en äldre man i Eksjö besök. Den besökande är en utländsk kvinna som presenterar sig som sjuksyster och uppger att hon blivit ombedd att komma och undersöka mannen i bostaden. Mannen, som inte initierat någon undersökning, är tveksam till att släppa in kvinnan, men då hon är mycket driven lyckas hon till sist ta sig in. Sedan kvinnan undersökt mannen under cirka tio minuter, hela tiden med ryggen mot hallen, lämnar kvinnan bostaden. Senare upptäcks att någon sökt igenom flera rum och att en låda brutits upp. Från denna har kontanter stulits. Den besökande kvinnan beskrivs som 25-30 år och smal. Hon hade svart ”slätstruket” hår, talade svenska med stark brytning och såg välvårdad ut. I anslutning till bostaden har även ytterligare en svartklädd, välvårdad, kvinna setts.
Tipsa Polisen!
Polisen vet i nuläget inte vilka kvinnorna är. Därför behövs nu allmänhetens hjälp.
- Jag vill uppmana människor som gjort iakttagelser kring händelserna eller som har andra uppgifter, som kan sättas i samband med brotten, att kontakta oss. Till vår tipstelefon, med telefonnummer 020-44 45 00, går det att ringa dygnet runt. Det går också bra att tipsa oss via vår tipsmejl tips@jonkoping.police.se, säger Mikael Terplan.

Polisen i Jönköpings län 050920 (inlagt 050921)


Toppen

Trafikstörningar i helgen

Husvagnsmässa på Elmia och Garnisonens dag i Eksjö är två evenemang som förväntas locka mycket besökare men som också kan innebära en del problem i trafiken. Planera din resväg, var ute i god tid och om möjligt lämna bilen hemma.
 
Under den kommande helgen, 9-11 september, med början redan under torsdagen pågår Elmia husvagnsmässa. Som vanligt väntas många besökare varav många är bilburna med husvagn på släp. För att undvika alltför stora trafikproblem med köer som följd uppmanas besökarna att planera sitt resande och vara ute i god tid. För trafik som kommer på E4 söder och även norrifrån ifrån finns två avfarter, dels en vid Ekhagen i anslutning till Rv 31 och även en vid Österängen.
Tidigare års erfarenheter visar på att lördagen brukar vara den dag då det uppstår mest köer då besökare till Elmia och A6 köpcentrum samlas inom samma vägavsnitt. Därför uppmanar Polisen att de som ska till A6-området väljer möjligheten att åka med kollektivtrafiken.

I Eksjö
Trafikstörningar i samband med  Garnisonens dag i Eksjö
Lördag den 10 september kl. 9-15 anordnas Garnisonens dag i Eksjö. Många besökare väntas med vilket också medför att en del trafikproblem kan uppstå. De besökare som kommer med bil uppmanas att parkera på Ränneslätt, därifrån går det sedan bussar in till garnisonsområdet. De som bor i eller i närheten av Eksjö uppmanas att promenera eller cykla.

Polisen i Jönköpings län 050908 (inlagt 050908)

Viltvecka ska få trafikanter att agera rätt vid viltolyckor
Presmeddelande från Polisen 050819 (inlagt här 050819 – något redigerat)

Under vecka 34 – från och med 22 augusti – kommer samverkansgruppen SES (Trafiksäkerhet och eftersök i samverkan) att informera länets trafikanter om viltolyckor. I september är nämligen risken för att råka ut för viltolyckor extra stor.

I SES ingår Polisen, SOS, Naturvårdsverket, Älgskadefondsföreningen, Jägarförbundet, Vägverket, Svensk bilprovning och NTF.
I september händer det mycket i naturen. Många människor är ute för att plocka bär och svamp och jaktsäsongen har startat, vilket bidrar till ökad aktivitet bland viltet, samtidigt som älgarna har sin brunstperiod.
Polisen kommer därför under vecka 34 att dela ut informationsmaterial om viltolyckor i samband med trafikkontroller runt om i länet.
Lördagen den 27 augusti kommer dessutom Älgskadefondsföreningen att ha en älg och en personbil, i form av en simulerad olycka, uppställd i Rådhusparken i Jönköping. Detta för att åskådliggöra konsekvenserna av en kollision med älg.

Måste anmäla
– Om man har kört på ett klövvilt är man skyldig att anmäla det till Polisen och man ska också märka upp platsen där det skett, säger Mats Rosenqvist, länsansvarig polis i SESgruppen.
– En långsiktig målsättning med kampanjen är att förmå trafikanter att inse hur stor risken är för kollision med vilt och därmed sänka hastigheten efter rådande omständigheter.

Målen
Sammanfattningsvis är målen med kampanjen att få trafikanterna att:
• sänka hastigheten
• märka ut platsen där viltolyckan skett
• anmäla viltolyckan till Polisen
• använda bilbälte.

Mats Rosenqvist länsansvarig polis i SES-gruppen

Vilolyckstatistik 1998-2005 som anmälts till polisen
År Älg Rådjur Vildsvin Totalt
1998 367 2018 0 2402
1999 339 1685 1 2025
2000 325 1894 2 2221
2001 294 1640 3 1937
2002 396 1980 16 2376
2003 310 1758 23 2091
2004 322 1697 23 2054
2005 (tom juli) 122 921 12 1055

Toppen

Tre passreceptioner och fyra orter med begränsad receptionsservice i länet
Pressmeddelande från Polisen 050819 (inlagt 050819)

Vid polisstyrelsens sammanträde den 3 juni 2005 fick polisledningen i uppdrag att genomföra en konsekvensanalys av övergången från sju till tre receptioner, tillika passexpeditioner, i länet.

Polisstyrelsen ville ha belyst vad olika kompletterande lösningar, i första hand utlämningsställen för pass, får för konsekvens ur olika aspekter.

Bakgrund
Polismyndigheten i Jönköpings län har de senaste åren bedrivit ett omfattande utvecklings- och omställningsarbete enligt statsmakternas intentioner om en förändrad polisverksamhet både vad gäller kärnverksamheten och stödfunktioner. Polismyndigheterna i landet har ålagts att hitta ekonomiskt utrymme för att anställa alla nyutbildade poliser med målsättningen att öka det totala antalet poliser. Polisstyrelsen har i verksamhetsplanen för 2005 beslutat om prioriteringar som svarar upp mot regleringsbrevet med lokal anpassning till Polismyndigheten i Jönköpings län.

Lokaler/receptioner
Polisen har fått i uppdrag att ha lokaler som stödjer framtidens verksamhet och på detta sätt minska kostnaderna. Polismyndigheten kommer att ha lokaler i alla länets kommuner och tre större polishus med placering i Jönköping, Eksjö och Värnamo, med receptioner där medborgarna kan ansöka och hämta ut pass samt även få hjälp med övrig receptionsservice. Från 1 oktober kommer passen att ha en annan och säkrare utformning vilket medför att ny utrustning, nya rutiner och särskild utbildning krävs för de som ska utfärda passen.
– Den konsekvensanalys vi gjort visar att vi har möjlighet att ha några flera receptioner för annan service än pass, säger Gunnar Lindelöw, tillförordnad länspolismästare. I Tranås, Vetlanda, Nässjö och Gislaved kommer det att vara öppet en halv dag i veckan då medborgarna kan lämna och hämta hittegods, hämta blanketter och ansöka om tillstånd. Vi kommer att öka öppettiderna i de tre receptioner som utfärdar pass och ha öppet flera kvällar.

Telefonbeställning
– Vi planerar också att ge medborgarna möjlighet att via telefon beställa tid för att söka pass och på detta sätt slippa onödiga väntetider i våra receptioner. Så småningom kan tidsbokning ske även via vår webbplats. Den som vill komma i kontakt med Polisen kan förutom att besöka våra receptioner och webbplats www.jonkoping.polisen.se också ringa till oss på 114 14 för att göra anmälningar, beställa blanketter, få information och lämna tips, säger Gunnar Lindelöw.

 
Toppen
Erbjudande om resevinster fortsätter

Samtalen till privatpersoner som handlar om att den som blir uppringd har vunnit ett fint pris oftast i form av en resa till Karibien fortsätter. Allt flera har hört av sig till Polisen med tips och frågor om företeelsen.

Under den senaste veckan har ett antal länsbor blivit uppringda och en engelsktalande röst har hörts i luren som talat om att de vunnit en fint pris, oftast i form av en resa till Karibien. Det går inte att kommunicera med rösten eftersom allt tyder på att den är inspelad. Vill man veta mera om ”vinsten” uppmanas man att trycka en ny siffra. En ny röst hörs där man får ytterligare information om vilket hotell man får bo på, resans längd och så vidare. Därefter uppmanas man uppge vilket kreditkort man använder och numret på kortet. Därefter vill man ha ytterligare uppgifter om namn och adress och så vidare. Sedan blir man vidarekopplad ytterligare en gång för att svara på frågor om numret på kreditkortet.
– Polisen har fått många samtal med tips och frågor från drabbade länsbor, säger Jan Tengbro, chef vid Kriminalunderrättelsetjänsten vid Polismyndigheten i Jönköpings län. Vad vi har märkt är att det framför allt är Tranås och Värnamo som varit utsatta och i viss mån också Jönköping. Det mesta tyder på att den eller de som står bakom den här verksamheten arbetar systematiskt och betar av de som blir uppringda i bokstavsordning. Några goda råd till de som råkar ut för sådana här samtal är att:
När man får ett sådant här erbjudande välj inte att gå vidare utan lägg på luren.
Lämna aldrig ut numret på kreditkortet om du inte är helt säker på vem du har kontakt med.
Om du av någon anledning har lämnat ut ditt kreditkortnummer och misstänker eller upptäcker att du blivit av med pengar från ditt konto ska du kontakta Polisen för att göra en anmälan. Du ska också omedelbart spärra ditt konto.
Var även uppmärksam på e-post med liknande innehåll. Kasta dem i papperskorgen.

Polisen i Jönköpings län 050816 (inlagt 050816)

Toppen