Föreningsalliansen i Skillingehus
  www.skillingaryd.nu
  Till startsidan för föreningar

När Skillingehus stod klart 1971 hade det också bildats en föreningsallians bestående av tio föreningar. Dessa kom under ett tiotal år att arrangera en rad danser i Skillingehus. Vi kommer efter hand att presentera information om föreningsallainsen här.

1980 Artikel om den nya säsongen 1980/81 (uppdaterat 12 jul 2004)
2008 Kjell var kassör i alliansen (inlagt nov 2008)
2008 Lite handlingar ur arkiven (inlagt nov 2008)