2008 – inför Arkivens Dag
  www.skillingaryd.nu
  Till startsidan för föreningar
  Till startsidan för Föreningsalliansen

Kjell var kassör i alliansen (inlagt 7/11 2008)
Lite handlingar ur arkiven (inlagt 7/11 2008)

Kjell var kassör i alliansen
Inlagt 7/11 2008
Bland alla pärmar i Östbos arkiv finns flera med handlingar kring föreningsalliansen där Kjell var kassör i nästan alla år.
Kjell hittar den brytpunkt bland verifikationerna där han tog över kassörssysslan. Det var i slutet av oktober 1972

Östbo Historiska Sällskap har i sina arkiv handlingar från bland annat en rad föreningar.

En som varit förutseende att arkivera det han haft kring föreningsalliansen är Kjell Eriksson. Kjell var representant för SIS ungdomsavdelning och den som kom att sköta det mesta kring alliansen ekonomi.

Kom efter Sven Lövdahl
– Först var Sven Lövdahl kassör men jag tog tydligen över i slutet av 1972, säger Kjell när han bäddrar i de gamla handlingarna.
Kjell har många ljusa minne av arbetet inom föreningsalliansen.
han kikar vidare i papperen och hittar denna sjunde novemberdag 2008 det allra sista papperet.
Den första dansen i alliansens regi gick av stapeln den 12 mars 1971.

För 25 år sedan
– Här ser vi att alliansen upplöstes den 9 september 1983, noterar Kjell.
Alltså för ganska exakt 25 år sedan.

Fortsatt dansande
Även om allianen upphört är det fortfarande mycket dansverksamhet i lokalerna men det rör sig mest om kursverksamhet.
Just nu i november är danserna också aktuella eftersom Östbo Historiska Sällskap i morgon den 8 november har en utställning i biblioteket som till stor del handlar om dans och dansorketrar.

Per Bunnstad

 

Lite handlingar ur arkiven
Inlagt 7/11 2008
I Östbos arkiv finns många pärmar kring alliansens ekonomi 1971–1983.
Alliansens föreningar fick stora inkomster tack vare danserna men det var också mycket arbete.
Av rapporten för de första danserna noteras att föreningarna fått utdelning om 1.500 kronor var.
När Curt Haagers spelade i maj 1972 blev det ett överskott på nästan 4.000 kronor. Kjell Eriksson skötte finanserna här trots att han inte tillträdde som officiell kassör förrän under hösten detta år.
Föreningsalliansen tyckte att man fick betala en hög hyra i Skillingehus. Här ser vi att det rapporterats 11.383 besökande under 17 dansaftnar. Det ger ett snitt av hela 670 besökare per gång.
Claes Lennarth Club gästade Skillingehus och det var inget gigantiskt arvode. Orkestrarna hade hade som regel spelandet som en hobby.