Fortsatt satsning på Skillingehus
  www.skillingaryd.nu
  Till startsidan för föreningar
  Till startsidan för Föreningsalliansen

Fortsatt satsning på Skillingehus
Fina orkestrar och diskoteksdans
Ur Smålands Folkblad 19 juni 1980 (något redigerad här med främst mellanrubriker)

• 5 000 kronor till varje förening.
• Fortsatt fina orkestrar med Wizex som topp.
• Diskoteksdans till våren.
Ja, så kan man sammanfatta det som framkom när föreningsalliansen hade sitt avslutningsmöte för säsongen 1979-80.

Det är föreningsalliansen som sedan 1971 svarat för danstillställningar i Skillingehus i Skillingaryd. Det var tio olika föreningar som slog sig samman när Skillingehus var nybyggt. Den tionde säsongen ska alltså inledas om några månader.
De föreningar som är med i alliansen är IOGT/NTO i Vaggeryd, Krahners, Skillingaryds manskör, ABF, Skillingaryds IS, Waggeryds IK, Skillingaryds FK, Vaggeryds SOK, SIS damklubb, centerns ungdomsförbund och SIS ungdomsavdelning.
Det är alltså en stor blandning föreningar. Genom åren har föreningarna fått stor ekonomisk hjälp tack vare danserna. Men det har inte bara varit att håva in pengarna. Bakom varje danstillställning ligger mycket.
Vid varje dans ställer föreningar upp med funktionärer. Mycket arbete läggs också ned i alliansens styrelse. Orkestrar ska bokas, ekonomin hållas reda på och mycket annat.
Uträknat per timme är förtjänsten inte så stor för föreningarna. Men totalt sett blir det ändå välkomna bidrag i föreningskassorna.
För den gångna säsongen blir utdelningen 5 000 kronor per förening. Det är en bra siffra. Men upp till toppnoteringarna för några år sedan är det en bit. Då kunde nästan tredubbla summor delas ut.
Bara för ett par år sedan var det ingen utdelning alls. Utgifterna ökade i rask takt, medan det var svårare att höja inkomsterna.
Kostnaden för orkestrar, vakter och annat, ökade kraftigt.

Höstens orkestrar
Ordföranden Sven Lundgren, föreningsledare i Vaggeryds SOK, kan presentera höstens program:
– Vi inleder 19 september med Drifters. Därefter följer Säwes 26 september, Wizex 10 oktober, Leif Bloms 17 oktober, Thorleifs 7 november, Tommy Elfs 14 november, Lasse Stefanz 28 november och Jan Öjlers 12 december.
Vårens program är inte helt klart. Men det lär bli omkring sju danser, Streaplers är en av de aktuella orkestrarna.
– Det kanske också blir någon diskoteksdans under våren, berättar Sven Lundgren.
Alliansen hoppas till hösten ha klart med en ny entré på Skillingehus. Den som finns nu är inte bra.


Dansbuss
Man hoppas också att det ska bli möjligt att ordna buss från Västbo över Värnamo till Skillingehus.
Dansbussen fick inställas under våren. Ingen chaufför ville köra då det gick våldsamt till vid resorna till Skillingaryd.
Entrépris väntas bli detsamma som tidigare.
Det återstår precis tre månader innan Drifters spelar upp till höstens första dans på Skillingehus.

Per Bunnstad