Pingstkyrkan
i Skillingaryd
   
www.skillingaryd.nu
Till startsidan för föreningar

Skillingaryds Filadelifaförsamling bildades 1945 och heter numera Pingstkyrkan.

Göran Stålhammar slutar (inlagt 5 augusti 2008)

Inför 50–årsjubileet 1995 (inlagt 15 augusti 2006)

Världens Barn 2004 (inlagt 15 september 2005)

Pingstförsamlingen fyller 60 (inlagt 15 september 2005)

Tar avstånd från Darwin (inlagt 15 september 2005)

16-åring invald i styrelsen
Inlagt fredag 5 februari 2010

Årsmötet med Skillingaryds Pingstförsamling inleddes med några ord av församlingens pastor, Gustav Sandgren. Sången stod Wivi Skoogh för. Noterbart är att en 16-åring valdes in i styrelsen, Simon Alkemark.

Efter en kort predikan där Roger Josefsson pratade om att vi måste ”sträva efter kärlek”, inledde man förhandlingarna och församlingens ordförande, Erling Andersson, tog över ledningen. Under årsmötet röstade man om man skulle bilda en ny gemensam församling med Missionsförsamlingen.

Aktivt år
Av årsberättelsen framgick att församlingen också 2009 varit synnerligen aktiv i vårt samhälle. Även detta år drevs tillsammans med Missionsförsamlingen en idrottskonfirmation där 14 killar från bygden deltar. Ett positivt arbete som lett till goda relationer med idrottsföreningarna i kommunen. Under vecka 32 pågick också i år Hockeyskolans årliga läger i Skillingaryd med cirka 75 deltagare. Under ledning av Ove Jonsson har även under 2009 bönesamlingarna ”Min kommuns bästa” rullat vidare och varit mycket uppskattade. Pingstförsamlingen kan se tillbaka på ett år fullt av barn- och ungdomsarbete i diverse former. Söndagsskola, Tisdagsklubben, Tonår och Söndagsklubben är återkommande arrangemang varje vecka och lockar en stor grupp barn- och ungdomar till vår kyrka.

Pastorsbyte
Gustav Sandgren har varit anställd ungdomsledare i församlingen till halvårsskiftet då han avslutade denna tjänst. Gustav tillträdde som pastor i församlingen den 1 november efter en tremånadersvistelse i Israel. Fram till den 1 november har Karl-Erik Nilsson varit anställd som vakanspastor vilket har varit väldigt uppskattat av alla. Men sin erfarenhet och sin glädje har han spridit en anda av framtidstro och hopp i församlingen.

Styrelsen
Styrelsevalet blev enligt följande: Nyval av Gustav Sandgren och Simon Alkemark. Omval på två år av Kenneth Skoogh, Karl Öqvist, Margaretha Kristiansen. Kvarstående – valda på två år – Jessica Isaksson, Per Pettersson, Erling Andersson och Roger Josefsson.
Till ordförande för församlingen valdes Erling Andersson. Församlingskassans kassör blev Kenneth Skoogh och fastighetskassans Samuel Sandahl. Till sekreterare valdes Bernice Glad och revisorer blev Irene Magnusson och Irene Valfart.


Inget samgående ännu
Inlagt söndag 31 januari 2010

Det blev i dag med minsta möjliga marginal nej till ett samgående Missionskyrkan-Pingstkyrkan emellan.

– I ledningarna hade vi hoppats på ett rungande ja, säger Roland Oscarsson, pastor i Misisonsförsamlingen.
Samma sak säger Roger Josefsson som är företståndare i Pingstkyrkan.

Så röstade man
I Missionsförsamlingen sa 78 av 116 röstande ja och det betyder 67,2 procent. I Pingstkyrkan sa 45 av 70 ja, vilket är 64,2 procent. Om två i Pingstkyrkan i stället för nej lagt ja-röster hade det blivit 2/3-dels majoritet även där. Det skulle nämligen krävas 23-delar i båda församlingarna för en andra valomgång i maj. Nu är den här frågan inte aktuell på ett tag framöver. När den dyker upp igen är svårt att säga men det kan dröja något år.

Fortsatt samarbete
– Vi accepterar givetvis det här och kommer att fortsätta med gemensamma aktiviteter på Fridhäll, konfirmation och annan ungdomsverksamhet, gemenkapsgudstjänster och mycket annat, noterar Roland och Roger.

Per Bunnstad