Pingstkyrkan 50 år www.Skillingaryd.Nu
Till startsidan för föreningarTill startsidan för Pingstkyrkan

Här följer församlingens egen text inför jubiléet 1995

50 år under Guds beskydd

När de 78 vännerna bildade ”Filadelfiaförsamlingen” 1945, så fanns en alldeles speciell beräkning. Man trodde att församlingen, byggd på Jesus Kristus och Guds Ord, var Guds idé för att vinna världen. Den bestämda uppfattningen har församlingens medlemmar haft sedan dess. Naturligtvis föregick församlingsbildandet av samtal och böner. Skulle det visa sig ”hålla” att bygga Guds församling i Skillingaryd? Skulle man få framgång?

När vi idag tittar i backspegeln, kan vi se vart våra föregångares tro har burit hän. Det har visat sig vara rätt, att man bildade Filadelfiaförsamlingen i Skillingaryd. Om man inte hade ”vågat” bilda församlingen för 50 år sedan, hur många av oss idag hade då varit frälsta? Frågan är hypotetisk, men ändå värd att reflektera över.

Under åren har mycket hänt. Mycket av glädje, mycket av kamp, men framför allt mycket av Guds nåd. När vi idag högtidlighåller att det är 50 år sedan församlingen bildades, har vi beslutat att göra det under mottot: 50 år under Guds beskydd. Om än församlingen har haft många mänskliga förmågor, så beror ändå framgången på att vi har haft Guds beskydd. Därför finns det i dag anledning att tacka Gud. Samtidigt känner vi förtröstan inför morgondagen. Om Herren dröjer och vi får leva, kan vi räkna med Guds beskydd också då! En underbar trygghet!


Kort historik

1926 Pingstmöten började hållas i Skillingaryd.
1927 Den första dopförrättningen. Man hade ingen egen lokal utan hyrde NTO-lokalen. Dopet förrättades därför i Lagan.
1931 Skillingaryd blev utpost till Taborförsamlingen i Vaggeryd.
1934 Bernhard Viberg blev gruppens första evangelist.
1939 Egen lokal byggdes på Tofterydsvägen. Evangelist var då Josef W Andersson.
1945 2 april. Annandag Påsk, bildades Filadelfiaförsamlingen i Skillingaryd med 78 medlemmar. Evangelist var då Holger Svenson, som blev församlingens förste föreståndare.
1945 - 1950 Harry Petterson föreståndare. Simon Karlsson evangelist.
1951 - 1956 Olof Mårdstam föreståndare. Under denna tid hade man möten bl.a. i Tofteryd och Ljungafors i en flyttbar masonitkyrka (Tabernaklet) som några bröder i församlingen byggde.
1956 - 1957 Tobias Fast och Hugo Sjöholm.
1957 - 1963 Einar Claesson föreståndare.
1962 - 1963 Om- och tillbyggnad av lokalen.
1963 - 1964 Henning Lundgren och Gunnar Pihl vakanspastorer.
1964 - 1971 Werner Gustavsson föreståndare.
1969 Bernice Gladh avskiljs som församlingens egen missionär i Honduras.
1971 - 1972 Bernhard Viberg vakanspastor en kort tid.
1972 - 1976 Bertil Bengtsson föreståndare.
1976 Sven Särnrud vakanspastor en kort tid.
1976 - 1981 Ronnie Strömgren föreståndare.
1981 - 1987 Jan Klehn föreståndare.
1982 Ombyggnad av kyrkan.
1985 - 1986 Bernice Gladh arbetade deltid som församlingssyster.
1986 - 1988 Urban Josefsson ungdomsevangelist.
1988 - 1992 Ivar Ivarsson föreståndare.
1988 - 1989 Peter Adolfsson ungdomsevangelist.
1990 - 1992 Bernt-Ove Johansson ungdomsevangelist.
1992 - Paul Kobylarz ungdomsevangelist.
1993 - 1994 Ingemar Lilja vakanspastor på halvtid.
1994 - Rolf Gard vakanspastor 60%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De medlemmar som var med vid församlingsbildandet och som fortfarande tillhör församlingen är: Rosa Dahlström, Sture Dahlström, Carola Hellström, Karin Hamlin, Bertil Hamlin, Sally Isaksson, Britta Lindh, Bertil Pettersson, Alice Ryman.

Totalt har församlingen haft 440 medlemmar under de 50 år som gått. 148 har döpts och 84 har gått hem till Herren. Idag är vi 130 medlemmar. Församlingen har ca 95 deltagare i barn- och ungdomsarbetet.

  

 

Programmet

Lördagen den 1 april 1995

15:00 Högtidsmöte med predikan av Ronnie Strömgren, tal av Helge Örebäck (föreståndare för moderförsamlingen, pingstförsamlingen i Vaggeryd), Ann-Marie Eriksson (pastor i missionskyrkan och ordförande i det ekumeniska samarbetsområdet). Inledningsord av Jan Klehn. Sång av församlingens nuvarande och tidigare sångare under ledning av Ina Bladh och Karin Hamlin.
17:30 Festkväll i församlingshemmet. Minnen och framtidsvisioner. Sång och musik. Middag med kaffe och tårta. Värdpar Eva och Erling Andersson.
 
   

Söndagen den 2 april 1995

10:00

Högtidsmöte med predikan av Olof Mårdstam. HHN firas under ledning av Karl Öqvist. Sång av barnen och sångarna. Bön och tacksägelse.