Skillingaryds turistbyrå/turism www.skillingaryd.nu

Turistbyrån har sedan 2006 en ny lokal. Man delar liksom tidigare med Bengt & Lotta och nu i den nya byggnaden alldeles söder om Hemköp

Turism på Skillingaryd Nu med mycket information

Turistbyrån 2005 (inlagt 21 juni 2005)

Turistbyrån 2006 (inlagt 11 juli 2006, kompletterat 25 juli 2006)

Turistbyrån 2008 (inlagt 13 jun 2008)

Klicka på bilden för en större bild

 

Nya informationstavlor sätts upp
Inlagt 30/1 2008
Informationstavla i Vaggeryd. Foto: Bengt-Åke Davidsson
Arbetet har inletts med en informationstavla vid södra infarten till Skillingaryd. Foto: Per Bunnstad
Vid den norra infarten till Skillingaryd finns en ny informationstavla. Foto: Per Bunnstad
Kommunens nya informationstavlor börjar nu komma på plats vid infarterna till Skillingaryd, Klevshult och Vaggeryd.

Man kan genom dessa lätt orientera sig i kommunen och även få orientering om näringsliv och en del annat. Tavlorna är placerade i anslutning till infarterna från motorvägen.
Tavlorna ska inom kort även kompletters med reklamskyltar för olika butiker, exempelvis för Järnvägshotellet och Önska.