Flygbasen i Hagshult och flyg i Skillingaryd www.skillingaryd.nu Startsidan för militärt

OBS! Med brevdabdn/adsl här

Flyg över Skillingaryd (inlagt 20 nov 2006)

Om helikopterproblem (inlagt 14 nov 2006)

Helikopterövning 2008 (inlagt 17 okt 2008)

Helikopterövning 2009 (inlagt 24 maj 2009)

Flyg över Skillingaryd
Inlagt 20 november 2006
Klicka på bilderna för större bilder
En helikopter surrar där uppe. Foto från Smördalen.
På Slätten är det en febril aktivitet med transporter av olika slag.
Klart att lyfta och det är härligt att se hur snabbt helikoptern kommer iväg.
Ny riktning lite mot nordost.
Och här passeras klassiska vaktlokalen.
Foto: Per Bunnstad www.skillingaryd.nu
Det surrar i fluten som kanske aldrig förr just nu i Skillingaryd.

Det är den stora flygövningen som pågår och Skillingaryd har en central roll. Här fins sju helikoptrar om inte stationerade så näst intill.
Söndagen den 19 november var ganska lik de andra dagarna. Det var kanske till och med fler övningar på nära håll.
Flygvapnet har en stor övning över hela landet och i den ingår bland annat transporter mellan Såtenäs–Skillingaryd-Hagshult. Det är också transporter inom respektive ort.
Många studerade söndagens transporter på Slätten där ”skadade” transporterades. Det var täta transporten skjutfältet–Slätten emellan.
I dag måndag kommer kungen för att inspektera övningarna och det sker på Hagshultsbasen vid Ya.

Per Bunnstad

Helikopter tvingades nödlanda
Inlagt 14 november 2006 – en del av texten nedan kommer från flygvapnet.
Helikoptrar över Skillingaryd. Fotot taget från Vattugatan. Foto: Per Bunnstad www.skillingaryd.nu
Klicka på bilden för en större bild
Det surrar mycket i luften de här dagarna med anledning av en stor flygövning i Hagshult.

I dag inträffade en incident med en av de helikoptrar som ingår i övningen. Det uppstod motorproblem och helikoptern tvingades nödlanda på Axamo i Jönköping. Allt gick väl.
13–23 november genomförs flygvapenövningen Nordex 2006. Den huvudsakliga målsättningen med övningen är att utveckla flygstridskrafternas luftstridsförmåga samt förmågan till deltagande i internationella insatser.
Övningsdeltagarna kommer från samtliga flygvapenförband och för många innebär övningen att de kommer att tjänstgöra på andra plaster än det ordinarie hemmaförbandet.

Även i Skillingaryd
I södra Sverige koncentreras verksamheten till flygbaserna Såtenäs och Hagshult. Här kommer transportflyg-, helikopter- och basförband med verksamhet kopplad till Nordic Battlegroup att övas. Ett helikopterförband har Skillingaryd som bas.
I den norra delen av landet kommer det att bedrivas flygövningar med stridsflyg. Gripen-förband kommer att vara baserade i Luleå och på flygbasen utanför Jokkmokk. På den sistnämnda kommer även delar av en Basbataljon 04 att övas.
Olika ledningsfunktioner för flygstridskrafter kommer också att övas, bland annat från Bålsta, men även med sensordelar grupperade i terrängen.
Nordex 2006 är också en så kallad slutövning för de värnpliktiga som under året utbildats vid flygvapenförbanden.

Per Bunnstad