Kulturhistorisk utredning www.skillingaryd.nu www.vaggeryd.nu Startsidan för kultur och fritid

Bilden viktig i dokumentationen
Inlagt torsdag 6 maj 2010

Kommunens kulturhistoriska utredning har 22 år på nacken. Det är med andra ord hög tid för en revidering.
Därför har Hembygdsrådets sju medlemsföreningar åtagit sig att uppdatera den gamla kulturhistoriska utredningen från 1988.

– Det är en kanongrej som vi gör åt kultur- och fritid och samtidigt ett trevligt uppdrag, tycker hembygdsrådets ordförande Kjell Boberg.

Sju föreningar
Arbetet är redan i full gång i de sju hembygdsföreningarna. Åkers Hembygdsförening var snabb ur startgroparna och Waggeryds Museiförening har till exempel redan en studiecirkel i full gång sedan några veckor tillbaka.

Christer leder
Foton av olika slag och med olika motiv kommer naturligtvis att utgöra en grundbult i utredningen. I veckan inledde hembygdsrådet en kurs i dokumenteringsfotografering. Christer Glenvik från Svenarums Hembygdsförening som bland annat restaurerade bilderna i flygboken med fantastiska resultat och som har en stor erfarenhet av fotografering och bildhantering leder arbetet.

Christers bud...
– Vid premiärsammanträdet klarade vi av grunderna i digitalfotgrafering, berättade Glenvik.
Reglerna för dokumenteringsarbetet är förstås allmängiltigt. Christer Glenviks budord till den som vill dokumentera sin hembygd, villa eller fädernegård ser ut så här:

1.
Koncentrera dig på vad du vill se när du kommer hem.

2.
När du är nöjd med vad du fått med på kortet, då - men först då, kan man ta ytterligare motiv som till exempel miljön runt objektet och eventuella detaljer.
3.
Fotograferar man ett hus för ”eget bruk” kan man ta kortet från en vinkel där fler sidor av huset kommer med. Alltså snett mot objektet och får då med två sidor.

Fotografera mycket
Andra goda regler är att ta många kort när du fotograferar – ta bort, släng många kort när du kommer hem!
– Prata gärna med fastighetsägarna innan du börjar springa runt fastigheten med kameran som inte är din egen . Här finns stora möjligheter till missförstånd, underströk Glenvik som avslutade med det allra viktigaste:
– Katalogisera varje bild med information om plats, vem - vilka som är med, kanske ett löpnummer och datum.

Kåre Boberg

Några av deltagarna samlade kring Christer Glenvik. Från vänster Anders Lindén, Håkan Johansson, Lars-Henrik Ohlsson, Leif Palm, Nils Jonsson, studieledare Glenvik, Anders Andersson, Kjell Boberg och Ola Hugosson.

Christer Glenvik i instruktionstagen.

Ny kulturhistorisk utredning
Inlagt onsdag 23 september 2009

Den drygt 20 år gamla kulturhistoriska utredningen för Vaggeryds kommun ska nu omarbetas.

I förra veckan hölls det första mötet i Skillingehus i Skillingaryd. Hembygdsföreningarna i kommunen hade representanter på plats och respektive förening ska nu göra en inventering av byggnadsminnen och även förslag på nya byggnadsminnen. Ett och byggnadsminne kanske också försvinner och blir ett ”vanligt” hus.

Utbildas
Just nu ordnar kommunen, Länsmuseet och Vuxenskolan en utbildning för två till tre utvalda personer från varje hembygdsförening. När utbildningen är klar ska de inventera bebyggelse och kulturmiljöer inom sina respektive områden.

Från museet
Anders Franzén är byggnadsantikvarie vid Jönköpings läns museum och han berättade vid den första träffen om förutsättningarna.

Fältarbete
I nästa vecka träffas gruppen igen och längre fram vidtar fältarbetet.
– Det kommer att pågå under cirka ett halvår, säger Göran Svensson som är kultur- och fritidschef i Vaggeryds kommun.
Den senaste kulturhistoriska utredningen var klar 1988.

Sammanställs
Resultatet av inventeringen sammanställs av personal på Länsmuseet. Slutresultatet kommer att lagras digitalt och presenteras i en publikation.

Kanske på nätet...
Några föreningar kommer kanske också att presentera det man kommit fram till på internet. Östbo Historiska Sällskap är en av de föreningar som tänker göra så. Östbo har ansvar för utredningen inom 50-skyltarna i Skillingaryd.

Per Bunnstad

Anders Franzén från Länsmuseet hade mycket information till dem som hade kommit till den första träffen.
Det är kommunens alla hembygdsföreningar som ska sköta fältarbetet. efter utbildningen ska de lägga förslag på vilka hus som man ska värna om lite extra.
Det är Vuxenskolans representanter som tillsamman med Anders Franzén från Länsmuseet som utbildar föreningsmedlemmarna.
Nu sitter hembygdshistorikerna på skolbänken för att lära sig mer.
Anders Franzén får nästa år presentera en ny bok om lokal kulturhistoria.