HNJ - Halmstad-Nässjö Järnväg gamla.skillingaryd.nu www.vaggeryd.nu

1882 öppnade Halmstad-Nässjö Järnväg och på denna sida
kommer vi efterhand att presentera en del information

56 miljoner vid järnvägen (inlagt 22 apr 2009)

Båramoterminalen (inlagt 4 feb 2010)


Nya tunnelplaner presenteras liksom ny tågsträckning i Vaggeryd (inlagt 20 mar 2009)

Nässjö Järnvägsmuseums resa 29 nov 2003 (inlagt 29 nov 2003)

Snabbare tågresa mellan Nässjö–Vaggeryd (inlagt 12 dec 2007)

Spårbyte och signalställverk (inlagt 27 apr 2009+24 okt 2009)

Spårbyte ökar komforten (inlagt 23+29 sep 2008 + 1 okt 2008)

Spårbyte Klevshult–Värnamo (inlagt 31 mar 2010)

Stationshuset (inlagt 12 maj 2020)

Tunnelbygge i Skillingaryd (inlagt 31 mar 2005)

Tunnelbygge i Skillingaryd (inlagt 17 maj 2005)

Tunnelbygge i Vaggeryd (inlagt 28 dec 2005)

Tågbild vid första snön (inlagt 26 nov 2005)

Spårbyte mellan Klevshult och Värnamo
Inlagt onsdag 31 mars 2010

Den 6–30 april är banan mellan Klevshult och Värnamo avstängd för tågtrafik, eftersom rälsen ska bytas ut. Jönköpings Länstrafik sätter in ersättningsbussar på sträckan.
Banverket byter ut dagens skarvspår med helsvetsad räls på den cirka 17 kilometer långa sträckan.

– Vi kommer också att byta ut grusballast och träsliprar mot makadamballast och betongsliprar, vilket ger bättre stabilitet i spåret och mycket bättre komfort för resenärerna, berättar projektledare Jan Magnusson.
När arbetet är klart så är spårbyte gjort på hela sträckan mellan Vaggeryd–Värnamo. Tidigare etapper var Vaggeryd-Skillingaryd och Skillingaryd-Klevshult.

Banverkets säkerhetsarbete
Många och stora arbetsfordon kommer att användas vid spårbytet. När ett tåg befinner sig inom den så kallade ringsträckan, som är en kilometer innan en vägkorsning, sätts ljud- och ljussignaler igång och bommarna fälls ner, så att de säkert ska ligga nere när tåget passerar.

Systemet kopplas bort
– Men när vi har arbetsfordon på spåret kopplar vi bort de här systemen, eftersom bommarna annars skulle vara nere väldigt, väldigt länge och det är det ingen som uppskattar, säger Jan Magnusson.
I stället måste arbetsfordonen stanna innan de passerar en vägkorsning och antingen måste någon gå av och flytta på hindertavlor, eller ha en person som flaggar att det inte kommer någon, innan arbetsfordonet passerar.

Blir bussar
Under de fyra veckor som spåren byts ut kommer Jönköpings Länstrafik att ersätta tågtrafiken med buss.


56 miljoner vid järnvägen
Inlagt 22/4 2009

Det kostar mycket att ha en järnväg som går rakt genom Skillingaryd och Vaggeryd. Tekniska utskottet har gjort ett ramavtal om tre tunnlar och en bro med en totalkostnad på 56,7 miljoner kronor.

Avtalet handlar om:
1) Tunnel för bil- samt gång- och cykeltrafik vid Folkets Hus i Vaggeryd 13,0 miljoner
2) Tunnel för gång- och cykeltrafik vid Slättens förskola i Vaggeryd 5,6 miljoner
3) Bro över järnvägen vid Kinnarps i Götaström 32,2 miljoner
4) Tunnel för gång- och cykeltrafik vid Fåglabäck 5,9 miljoner

Stängs
Dessa föreslagna åtgärder resulterar i att sju plankosrningar på sträckan Skillingaryd-Vaggeryd kan stängas.

Notan...
Vem som betala vad är inte klart men en vild gissning är att kommunen får stå för halva kostnaden. En stor del förväntas Banverket står för och en mindre del Vägverket.

Per Bunnstad

 

Nya tunnelplaner presenteras
liksom ny tågsträckning i Vaggeryd
Inlagt 20/3 2009

Frågan om en tunnel under järnvägen i Vaggeryd är åter aktuell. Nu är det framför allt en tunnel vid Folkets Hus som planeras.

Frågan om planskilda korsningar på sträckan Skillingaryd-Vaggeryd har diskuterats en tid och tekniska utskottet tog i onsdags åter tag i frågan:
– Vi utreder bland annat möjligheten till EU-medeloch hoppas på vissa besked redan i april, säger Ingvar Arkenström som är kommunens tekniske chef.

Inte Storgatan
Frågan om en tunnel vid Storgatan i Vaggeryd ligger fortfarande minst sagt på is och den diskuteras knappast. Däremot tar man med en framtida sådan när man nu planerar för byggnation vid kvarteret Tor strax intill järnvägen.

Ny tågsträckning
En annan fråga som diskuterats är att järnvägen från Jönköping ska få ett sidospår som svänger av direkt mot Nässjö. Därmed skulle gods till och från Torsvik kunna transporteras direkt och man slipper att vända i spårområdet i Vaggeryd.

Fler tunnlar
Vid Götarp i Vaggeryd planeras järnvägsövergången stängas och en gång- och cykeltunnel ersätter. Biltrafikanterna får i stället köra genom Södra park.

Lokalväg
Det är aktuell med en lokalväg söder om Vaggeryd så att man kan stänga de obevakade järnvägsövergångarna vid Hestra, strax söder om Hestra, Båramo och Ovdaskogsvägen.

Brobygge
Strax norr om Wide Sport ska en bro byggas över järnvägen.

Tunnel
Vid Västra Fåglabäcksvägen stängs övergången och här planeras en tunnel för gångare och cyklister.

Per Bunnstad

 

Spårbytet har kommit igång
Inlagt onsdag 1/10 2008
Så här såg det ut i måndags den 29 september när spårbytet inleddes.
En vy från järnvägsövergången vid Fåglabäck i riktning söderut.

Planerar för spårbytet
Inlagt 29/9 2008
I dag börjar spårbytet och det här är en bild från förberedeserna i förra veckan. Läs mer nedan.
Spårbyte ökar komforten
Pressinformation från banverket 23/9 2008 och inlagt här samma dag – i något redigerat skick

Från slutet av september till slutet av oktober ska rälsen på den 8,3 km långa sträckan mellan Skillingaryd-Vaggeryd att bytas ut. Den 29 september–19 oktober kommer banan att vara helt avstängd och Jönköpings Länstrafik sätter då i stället in bussar mellan Klevshult–Vaggeryd.

Banverket ersätter dagens skarvspår med helsvetsad räls.
– Vi kommer också att byta ut grusballast och träsliprar mot makadamballast och betongsliprar, vilket ger bättre stabilitet i spåret och mycket bättre komfort för resenärerna, berättar projektledare Jan Magnusson.

Tre veckors totaltavstängning
Förarbetet inleddes i början av september och projektet är klart i slutet av november. Under de tre veckor som spåren byts ut kommer Jönköpings Länstrafik att ersätta tågtrafiken med buss.

Därför Klevshult
– Anledningen till att tågen söderifrån vänder redan i Klevshult är att det ger minsta tidsförlust, säger Länstrafikens vd Ingemar Lundin. Bussarna angör Skillingaryds station och går sedan direkt till Vaggeryds station, där tåg väntar för fortsatt resa.
För information om vilka tåg som ersätts med buss hänvisar vi till Länstrafikens hemsida, www.jlt.se


Snabbare tågresa mellan Nässjö-Vaggeryd
Pressinformation från Banverket 12/12 2007 och inlagt i redigert skick här samma dag

Från och med den 13 december 2007 kommer tågresan mellan Nässjö-Vaggeryd att gå snabbare! Den högsta tillåtna hastigheten på sträckan höjs då från 100 till 140 km/timmen

De senaste åren har flera omfattande byggprojekt genomförts. Sammanlagt har Banverket investerat drygt 130 miljoner kronor i banan, som till vardags trafikeras av åtta persontåg och två godståg.

Allt spår har bytts
Spårbyte har skett på hela sträckan. Sliprar och räls har bytts ut och ny makadam förstärker spåren. Nya hastighetstavlor har monterats, liksom ett 60-tal nya baliser – de brungula plattor som ligger i spåret och bland annat styr tågens hastighet genom automatisk tågkontroll, ATC.

Mycket i Malmbäck
I Malmbäck har ett nytt ställverk för signalanläggningen byggts. Malmbäcks hela bangård har moderniserats och har bland annat fått nya växlar. Plankorsningen i Malmbäck har dessutom blivit säkrare, genom den nya gång- och cykelvägen som separerats från biltrafiken.
Det resenärerna märker mest är de nya funktionsanpassade plattformarna och ett helt nytt informationssystem.

Nöjd projektledare
– Allt fler resenärer väljer att åka tåg för att det är bekvämt och samtidigt bra för miljön. Nu går tågresan mellan Nässjö och Vaggeryd dessutom snabbare, säger Banverkets projektledare Mårten Zetterman.