Viltolyckor – statistik www.skillingaryd.nu www.vaggeryd.nu Till startsidan för jakt och fiske

Kraftig ökning i september
Inlagt torsdag 15 oktober 2009
Antalet viltolyckor ökade kraftigt i Jönköpings län för september i år jämfört september förra året.

2008 var det 172 viltolyckor mot i år rapporterade 206. Ökningen på 34 är fördelat på älg 21, rådjur 8 och vildsvin 7. Det är minus 2 på övrigt vilt.
Källa: Nationella Viltolycksrådet
Ökningen har trappat av i sommar
Inlagt tisdag 18 augusti 2009
Under årets första fyra månader i år var det en dramatisk ökning av antalet rapporterade viltolyckor i Jönköpings län.

Därefter har det inte varit någon utan maj-juli är det nästan exakt samma antal under 2009 som 2008: 787 mot 769, alltså endast i snitt sex fler per månad.
Källa: Nationella Viltolycksrådet

2709 viltolyckor 2008
Inlagt tisdag 18 augusti 2009
Källa: Nationella Viltolycksrådet

 

Störst risk för viltolycka i Småland
Inlagt 3/2 2009

Försäkringsbolaget If har listat hur stor risken är att drabbas av en viltolycka i de olika länen. Allra farligast lever bilisterna i de tre smålandslänen.

I snitt har 9,5 av 1.000 personbilar i Sverige råkat ut för en viltolycka under 2008. Det är en ökning från året innan då 8,4 bilar av 1.000 krockade med vilt. Kronoberg är även i år det län som drabbats av flest viltolyckor i relation till antal bilar – hela 24 stycken per 1.000 bilar, att jämföra med 19,5 året innan. Det innebär en nära tredubblad risk jämfört med rikssnittet. På plats två och tre ligger de övriga smålandslänen Kalmar (19,6) och Jönköping (16,4).

40.000 viltolyckor
Förra året inträffade drygt 40.000 viltolyckor i hela landet, visar siffror från Nationella Viltolycksrådet. Det är en ökning med 14 procent från året innan och betyder över 100 viltolyckor om dagen. Omkring hälften anmäldes till försäkringsbolagen.

Stor ökning
Antalet älgolyckor har ökat, från 4.635 under 2007 till 5.118 förra året. Men den största ökningen står vildsvinsolyckorna för. 2006 rapporterades 1.020 vildsvinsolyckor, 2007 var siffran uppe i 1.583. Förra året inträffade hela 2.464 vildsvinsolyckor. Det är en ökning med 140 procent på två år. Värst drabbat är Skåne, där omkring var fjärde vildsvinsolycka inträffade förra året. Därefter följer Kronoberg, Kalmar och Södermanland.

Vildsvin
– Vildsvin är ofta svåra för en bilist att upptäcka eftersom de är låga och mörka. Dessutom kommer de ofta i stora flockar. Vildsvin är liksom älg och rådjur mest aktiva när det är mörkt, så särskilt nu på vintern måste man vara mycket uppmärksam och anpassa hastigheten när man är ute och kör, till exempel till och från jobbet, säger Dan Falconer, motorexpert på If.

Sju personer dog
De flesta viltolyckor orsakar, förutom det förolyckade djuret, bara materiella skador. Älgkrockarna, som står för cirka 13 procent av olyckorna, är däremot alltid farliga. Förra året dog sju personer i krock med älg. I Västerbotten och Norrbotten står älgolyckorna för mer än hälften av alla viltolyckor.

Helår 2008 (förra årets olycksrisk inom parentes)
1. Kronoberg 24,0 (19,5)
2. Kalmar 19,6 (14,7)
3. Jönköping 16,4 (13,1)
4. Södermanland 15,7 (15)
5. Jämtland 14,8 (18,3)
6. Värmland 14,7 (13,9)
7. Uppsala 12,3 (13,6)
8. Östergötland 11,7 (9,4)
8. Blekinge 11,7 (11,2)
10. Örebro 11,4 (11,4)
11. Dalarna 11,3 (11)
12. Västra Götaland 9,1 (8,4)
13. Halland 8,6 (7,4)
14. Västmanland 8,3 (7,5)
15. Skåne 8,1 (6,1)
16. Västernorrland 7,3 (6)
17. Gävleborg 7,3 (6,6)
18. Västerbotten 6,0 (6,3)
19. Norrbotten 4,1 (4,8)
20. Stockholm 4,0 (3,9)
21. Gotland 1,4 (1,9)
Totalt i Sverige 9,5 olyckor per 1.000 bilar, jämfört med 8,4 för 2007

Vid en olycka med ett vilt djur, gör följande:
• Sätt ut varningstriangeln.
• Stanna och märk ut platsen för olyckan med ett plastband eller liknande.
• Ring polisen på 112 och uppge var du befinner dig.
• Gör en anmälan till ditt försäkringsbolag om fordonet skadats.
Den som kolliderar med vilt har anmälningsplikt. Gäller björn, varg, järv, lo, älg, hjort rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn.