Älgskadefondsföreningen www.skillingaryd.nu www.vaggeryd.nu Till startsidan för jakt


Viltolyckorna slår rekord 2009
Inlagt måndag 5 oktober 2009

På måndag den 12 oktober börjar älgjakten i södra Sverige. Varje år vid denna tid publicerar intresseorganisationen Älgskadefondsföreningen sin viltolycksprognos för årets totala viltolycksresultat. 2009 års resultat som spås stanna på 44.720 viltolyckor, är det högsta sedan man började registrera viltolyckor 1971.

En kombination av ökad aktivitet i våra skogar (älgjakt, bär- och svampplockning) och att dygnen blir allt mörkare, gör perioden oktober-december till årets farligaste tid för bilisterna. Mot denna bakgrund har Älgskadefondsföreningen tagit fram en viltolycksprognos för hela 2009, genom jämförelse med tidigare års statistik. Prognosen visar på det mest olycksdrabbade året sedan Vägverket började föra viltolycksstatistik 1971. I år är det främst älg och vildsvin som ökar mest procentuellt. Denna ökning tyder på en växande vildsvins- och älgstam.

Älgstammen växer
– De ökande antalet älgolyckor i trafiken kan ses som ett index för en växande älgstam, säger Jonas Bergquist, skogsskötselspecialist på Skogsstyrelsen.

Viltolycksprognos 2009 för Jönköpings Län

Älg
Antal olyckor 2008: 383
Olycksprognos 2009: 516
Förändring (%): 35%

Hjort
Antal olyckor 2008: 3
Olycksprognos 2009: 3
Förändring (%): oförändr

Rådjur
Antal olyckor 2008: 2175
Olycksprognos 2009: 2516
Förändring (%): 16%

Vildsvin
Antal olyckor 2008: 116
Olycksprognos 2009: 168
Förändring (%): 45%

Hela riket
Viltslag Antal olyckor 2008 Olycksprognos 2009 Förändring (%)
Älg 5118 5935 +16%
Hjort 916 1006 +10%
Rådjur 30982 34493 +11%
Vildsvin 2464 3286 +33%

100 olyckor per dag
Prognosen visar på ett rekordår vad det gäller viltolyckor i Sverige. Detta trots att man från Älgskadefondsföreningen tidigare krävt krafttag av berörda myndigheter i viltolycksfrågan. Viltolyckorna orsakar onödigt lidande för mer än 40.000 drabbade bilister (över 100 olyckor/dag) och lika många inblandade vilda djur varje år.

I nollvisionen
– Det kanske vore lämpligt att inkludera våra större vilda djur i ”Nollvisionen”, så att någonting händer i frågan, säger Andreas Lindfors, informatör på Älgskadefondsföreningen.


”Viltolycksnotan 2008” – 766 miljoner
Inlagt 27/1 2009. Pressinformation från Älgskadefondsföreningen – se förbundets sida här

Älgskadefondsföreningen har, med hjälp av uppgifter från Länsförsäkring Kronoberg, tagit fram Sveriges ”viltolycksnota” för 2008. Den visar på en anmärkningsvärd slutsumma och att en vildsvinskrock i genomsnitt är 27% dyrare jämfört med en älgolycka.
För Jönköpings län var det 2.674 viltolyckor och slutnotan hamnade på drygt 52 miljoner kronor.

Det skedde 39.527 viltolyckor på de svenska vägarna förra året. Varje olyckstillfälle kan vara en chockerande och traumatisk upplevelse för den drabbade. Men olyckan kan även ha en ekonomisk baksida. Studier av ett stort antal faktiska viltolyckor visar på stor skillnad i vagnskadekostnad mellan de olika viltslagen. I snitt blir vagnskadekostnaden 37.000 kronor för vildsvin, 29.000 kronor för älg och 17.000 kronor för rådjur.

Därför mest skador
– Orsaken till att vildsvin orsakar störst materiella skador, är att vildsvinets tyngdpunkt ligger i höjd med bilens front. Kraften slår således hårdast där bilens dyraste komponenter sitter, säger Fredrik Valgren, motorskadechef på Länsförsäkring Kronoberg.

Totalt 766 miljoner
En beräkning av vagnskadekostnaderna för landets viltolyckor 2008, med utgång från de framtagna genomsnittkostnaderna, ger en en saftig ”viltolycksnota” på cirka 766 miljoner kronor. Även om ”notan” kan verka uppseendeväckande så vill Andreas Lindfors, informatör på Älgskadefondsföreningen poängtera att de materiella kostnaderna endast är en del av kostnaderna för en viltolycka.

Stort lidande
– Tyvärr sker det allt för ofta att människor far illa, eller till och med omkommer, i samband med viltolyckor. Kostnaderna för sjukvård, rehabilitering och andra olycksrelaterade utgifter överskrider mer än en miljard kronor per år enligt Vägverkets beräkningar, menar Andreas Lindfors.

Viltslag
Antal olyckor 2008 med materiella kostnader
Älg 5.118
5.118 x 29.000 kr = 148.422.000 kr
Rådjur 30.982
30.982 x 17.000 kr = 526.694.000 kr
Vildsvin 2.462
2 462 x 37 000 kr = 91.094.000 kr

Olyckor Jönköpings län
Älg: 383
Rådjur: 2 175
Vildsvin: 116
Summa: 2.674

Kostnad Jönköpings län
Älg: 11.107.000 kr
Rådjur: 36.975.000 kr
Vildsvin: 4.292.000 kr
Totalt: 52.374.000 kr

Fortsätter öka
Älgskadefondsföreningen förutspår att ”Viltolycksnotan” för kommande år kommer att fortsätta öka, om inget görs för att få kontroll på den kraftigt ökande vildsvinsstammen. Dessutom måste man förhindra att rådjuren och älgen kommer ut på vägarna i den stora omfattning som idag.

Inser man allvaret?
– Nu när staten ska spara pengar, så ser vi gärna att berörda politiker inser allvaret och gör något drastiskt för att motverka den oroande viltolycksutvecklingen, tillägger Lindfors.

Ideell förening
Älgskadefondsföreningen är en ideell, rikstäckande förening som sedan 1973 verkat för att minska antalet viltolyckor. Föreningen är Sveriges största oberoende aktör inom vilt- och trafiksäkerhet. Verksamheten inriktar sig på att informera allmänheten om viltolycksrisken samt att påverka berörda aktörer för att förebygga viltolyckor. Föreningen har mer än 80.000 medlemmar från Smygehuk till Haparanda.