Jakt – jägarskolan
  www.skillingaryd.nu
  Till startsidan för jakt
   
Studieplan för jägaskolan 2008/09
Med Perolof Kallings som ledare
Sammankomst Datum Innehåll
1   Välkommen, Presentation, Litteratur m.m
Läsning: Harjakt med drivande hund
2   Genomgång av Harjakt med drivande hund
Läsning: Rådjursjakt med stöthund
3   Genomgång av Rådjursjakt med stöthund
Visa:Knivar, buköppnare, jaktradio, hagelbock
Läsning: Smygjakt på råbock
4   Genomgång av Smygjakt på råbock
Visa: Studsare klass 2, ammunition, kikare, lockpipor,
skjutkäpp, avståndsmätare, bocktrofeer, Rökens tavla:
Skott mot älg.
Video: Vårjakt på bock samt Svenska Jakthistorier.
Läsning: Älgjakt med ställande hund
   
    En del av dem som medverkar i Jägarskolan 2008/2009. Foto: Per Bunnstad
5   Genomgång av Älgjakt med ställande hund.
Video: Älgjägaren
Dela ut: Artmonografi för älg o rådjur (att fyllas i), Jakten i Sverige, Välkommen på jakt (instruktion), Jägarförbundets julkatalog, Jaqt i två versioner, Röjning för skogen, Råd för vildsvinsförvaltning, Jakttabell, Normas katalog samt Akila tidning
Läxa till nästa gång: Rävjakt med drivande hund och grythund samt Sträckjakt efter gås.
6   Genomgång av Rävjakt med drivande hund och grythund samt Sträckjakt efter gås
Video:Den grundutbildade jägaren: Hagelvapendelen samt Kulgevärsdelen 34 resp 36 min.
Dela ut: HDF Gyttorp Jakt, Jaktkatalog
Läxa till nästa gång: Vildsvinsjakt med stöthund samt eftersök på klövvilt
7   Genomgång av vildsvinsjakt med stöthund samt eftersök på klövvilt
OH-frågor 6:Vapen och ammunition samt 7:Skjutteknik och skottets verkan
Läxa till nästa gång: Drevjakt efter hjort samt Toppfågeljakt på orre.
8   Genomgång av Drevjakt efter hjort samtt 7oppfågeljakt på orre.
OH-fågor: Däggdjur
DVD-film:”Det vilda köttet”, avsnitten Passning, Flåning
För Klövvilt (älg, hjort, rådjur, vildsvin), Hardjur (hare, kanin) samt Fågel (hönsfågel och duva resp sjöfågel)
   
9   Tillvaratagande av ett under dagen skjutet rådjur. (om möjligt) Visa min ”unikabox” med en mängd prylar som medföres vid jakt. Dessutom pannlampa, jaktradios, avståndsmätare med mera .
Genomgång av Sjöfågeljakt efter änder samt Ripjakt med stående fågelhund.
OH-frågor: Fåglar
Läxa till nästa gång: Tjäderjakt med trädskällare samt Åteljakt på vildsvin
10  

Genomgång av Tjäderjakt med trädskällare samt åteljakt på
Vildsvin
OH-frågor: Fåglar, repris
Video: Jakt på fågel
Dela ut schema över hagel (diameter, antal)
Läxa till nästa gång: Fällfångst av mink samt vaktjakt på bäver

11   Genomgång av Fällfångst av Mink samt vaktjakt på bäver
Demo av minkfälla, vettar (and, kanadagås).
Tandstegar älg och rådjur. Bäverkranium.
OH-frågor: Däggdjur
Läxa till nästa gång: Grävlingsjakt med ställande hund samt
Klappjakt på Fasan
12   Genomgång av grävlingsjakt med ställande hund samt klappjakt på fasan.
OH-frågor: Jaktmetoder. Fångst och fällor
Läxa till nästa gång: Björnjakt med löshund samt kråkjakt med bulvan
13  

Genomgång av björnjakt med löshund samt kråkjakt med bulvan
Demo av ulbulvan och kassett med kråkskrän (förbjuden att använda)
OH-frågor: Bytet efter skottet, hundar
Hemuppgift till nästa gång: Artmonografi för älg och rådjur

   
14   Genomgång av hemläxan: Artmonografi.
Video: Locka älg samt locka rådjur
OH-frågor: Jaktens idé och historia samt ekologi
15   Video: ”Skott i våda”. Genomgång av alla sjukdomar
beskrivna i kurslitteraturen. Björn- och lodjursjakt. Björnpasset med mera
OH-frågor: Viltvård, Jägaren och miljöskyddet, Viltsjukdomar
16  

Genomgång av växthuseffekten, näringspyramiden, fotosyntesen
Genomgång av boken LAGEN. Lagar och förordningar. Jaktens organisation. Finansiering
OH-frågor: Viltforskning, Viltet och samhället samt Rätt och vett.

17   Genomgång av boken VITET, Skogens djur, Odlingslandskapets djur
18   Gästföreläsare.
19   Genomgång av boken VILTET, Sjöar och vattendrag, Kust
och hav samt Fjällkedjan.
OH-frågor: Eftersök
   
20   Genomgång av boken VAPEN OCH SKYTTE
21   Genomgång av boken JAKTEN
22   Genomgång av boken JÄGAREN
23   ”Torrträning” för hagelvapen i kurslokalen. Sven-Eric Davidsson instruerar. Har vapen med sig. Kostnad 20:- per deltagare.
24   Träning på skjutbanan i Skillingaryd. S-E Davidsson instruerar.
Kostnad 20:- per deltagare + ammunitionskostnad 60:-/ask om 25 skott.
25   Genomgång av Jägarförbundets : ”Klarar Du jägarexamen?”
-Frågor enligt nuvarande litteratur. Gnuggning inför proven.
    Hagelträning i Skillingaryd
Torsdagskvällar från den 16/4, klockan 18.00. Pris 60:-per paket om 25 skott
    Kulvapenträning i Skillingaryd
Lördagen den 18/4 13.00. Pris= ammunitionens självkostnadsspris. Instruktör:ordföranden i Skillingarydsortens Jaktvårdsförening, Eric Ericsson. Man börjar med skytte på rådjursbanan med klass 2-vapen. Dels för billigare ammunition, dels för att ett klass 2-vapen inte ”sparkar” så mycket som en klass-1:a kan göra om man inte håller an stadigt mot axeln.
    Man blir som jägarskoleelev medlem i jaktvårdsföreningen utan sedvanlig avgift (100:-) mot att man betalar ammunitionen.
26  

Skriftliga prov. Provledare Georg Nilsson och Lage Israelsson. Tidigare har gällt att provledarna får 20:- var, som reseersättning.
De har inget arvode. Gör detta ideellt.

Eventuell omskrivning på tid som överenskommes med provledarna.

    Tidpunkter för de praktiska proven, på skjutbanan i Hok, överenskommer Ni med provledarna om.
    Jägarskolelever får medlemskap i Svenska Jägareförbundet för 230 kronor och det inkluderar den för oss jägare viktiga tidningen Svensk Jakt och tabloidtidningen Jaktnyheter. Ordinarie pris är 545 kronor.