SKIVARYD 2011 www.skillingaryd.nu www.vaggeryd.nu   Skivaryd Samlarklubbs startsida


Huvudsponsorer

Startsidan

Välkommen
Anmälan
Handlare
Hotell /logi
Jury
Kommissarier
Länkar
Medarrangörer
Palmares
Press
Program för dagarna
Reglemente
Turistinformation
Utflyktsprogram
Utställare/exponat
Utställningskatalog
Utställningsledning
Utställningslokalen


Skivaryd 2011 – en frimärks- och vykortsutställning i Skillingaryd i Vaggeryds kommun 8–10 april 2011

Facit Postiljonen

Skivaryds Samlarklubb
Box 91
568 22 Skillingaryd
Pg 57 70 47–4

 

 

Dessa ställer ut på Skivaryd 2011

OBS! Nedan stämmer inte till hundra procent

Vi presenterar i stället här en pdf med aktuella sidor ur katalogen.
OBS! Det är en lågupplöst pdf och bilderna är därmed inte så bra.

Se pdf här (inlagd 22 mars 2011)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Följande är antagna till SKIVARYD 2011 8–10 april 2011 i Skillingaryd

Kring 9 februari 2011 erhhöll alla utställare ett brev med information om försäkring, bokning av logi med mera. Nu den 3 mars 2011 är det klart med alla exponat. Totalt är det 65 exponat varav 15 från Belgien. Resterande är svenska. Antalet ramsidor är 280 plus fem exponat i litteraturklassen.
Till detta kommer inbjuden klass med cirka tio exponat, vilken presenteras senare. Denna klass bedöms inte av juryn.

 

2 Traditionell filateli 5 exponat med 28 ramsidor

101–108 Kent Johansson Tibro
Vapentyp Skilling Banco – Ringtyp tandning 13
(Sverige 1855–1879) Traditionell samling ostämplad, stämplad samt försändelser. Exponatet visar detta i färgnyanser, perforering, papper etc. Försändelser med olika portosatser och destinationer.

109 Tomas Karlsson Bromma
Nyansering av Oscar II i koppartryck
Syftet med exponatet är att presentera och kommentera nyanseringen av Oscar II i koppartryck.

110–114 Michel Lambert Couvin Belgien
Quand le timbre se fait monnaie
Frimärken använda som pengar

115–120 Stig Persson Halmstad
Gustav V profil vänster
Nyanser, pappersvarianter och postal användning.

121–128 Fredrik Schell Malta
Gustav V I Medaljong
Ett traditionellt exponat som vill visa en epok av svenska frimärken omfattande 10 år med en upplaga av över 2 miljarder märken.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3 Posthistoria 7 exponat med 35 ramsidor

129–132 Stig Asklund Stockholm
Meter Stamps in the Czechoslovak Lands during the Second World War Years
Vad gjorde man med frankostämplarna när Tjeckoslovakien under andra världskriget delades upp i Sudetlandet, Böhmen & Mähren och Slovakien?

133–138 Stig Asklund Stockholm
Den tyska inflationen på 1920-talet: frankostämplar,
En beskrivning av portoperioder, postavgifter och de olika typerna av tyska postverkets frankostämplar under inflationsåren.

139–142 Hans Gunnar Eklöf Landsbro
Posten i Njudung
Samlingen visar stämpelavtryck från Njudungs fasta poststationer från förfilateli till 1930-talet. Samtliga poststationer inom regionen finns med, flera mycket sällsynta.

143–147 Sven-Börje Ewers Lund
Tidiga svenska poststämplar 1686–1830
Exponatet omfattar Stockholms tidiga poststämplar 1686–1830 och rakstämplarna för postkontoren i Sverige 1819–1830.

148–152 Per-Olof Jansson Bohus
Canada – The admiral issue 1912–28. Rates, use and destinations
En redovisning hur en av Kanadas intressantaste utgåvor användes för de olika posttjänsterna under perioden.

153–158 Björn Jonasson Hestra
Maderia Posthistoria 1778–1950
Visar före och efter frimärkstid, portosatser, portoperioder och frankeringar, påskrifter, postvägar i luftpost.

159–163 Lars Lindblad Åkersberga
Swedish Peace-keeping Operations 1934–1995
Exponatet visar postala tjänster och försändelser till och från svenska officerare och soldater i fredsbevarande operationer under 60 år från Saar till Ex-Jugoslavien.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

4 Helsaker 4 exponat med 20 ramsidor

164 Johan Caers Alken Belgien
Austrian postcards used in Slovenia
Österrikiska vykort använda i Slovenien

165–169 Lennart Daun Brämhult
Swedish Postal Stationery 1900–1930
Syftet är att visa hur omfattande materialet är av svenska helsaker under de tre första årtiondena på 1900-talet

170–175 Sven-Erik Holmedal Lödöse
Svenska Enkla Brevkort 1872–1925
Svenska Enkla Brevkort 1872–1925

176–183 Lennart Olofsson Värnamo
Tyska helsakskort 1924–1945
Stämplade helsaker uppbyggda efter Michels stämpelkatalog.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
5 Luftpostfilateli 2 exponat 13 ramsidor

184–191 Filip van der Haegen Izegem Belgien
La création de la ligne Europe – Congo – Madagascar 1921–1935
Inrättandet av linjen Europa – Kongo – Madagaskar 1921–1935

192–196 Stig-Arne Svensson Gnosjö
Svensk Luftpost – förbindelser ut med utlandet 1920–1945
Syftet med exponatet är att åskådliggöra luftpostens tidiga befordringsvägar från Sverige till de olika kontinenterna samt redovisa hur flygolyckor påverkar postbefordran. Portosatserna redovisas i detalj och luftposttilläggen från 1920 har i synnerhet studerats, vilket gör att man kan följa utvecklingen av den svenska luftposttaxan som man var tvungen att erlägga från 12.8.1920.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
8 Motivfilateli 6 exponat 32 ramsidor

197–202 Willy Bats Noorderwijk Belgien
The omnibus
Bussen

203–207 Yannick Delaey Zwevegem Belgien
Mail in Motion: a primary function of the railroads
Postbefordran, en viktig funktion för järnvägen

208 Giselher Naglitsch Märsta
Var finns Robert Ekmans frihetsgudinna?
En numera försvunnen målning från 1888 ”återskapas” med hjälp av frimärken och andra filatelistiska objekt. Tavlans många symboler för frihet och rättvisa förklaras.

209–213 Jean-Pierre Suys Sint-Martens-Latem Belgien
Fascinant, intrigant, passionant, sportif: Tennis
Fascinerande, intrigant och spännande sport: Tennis

214–220 Owe Svahn Ulricehamn
The Evolution of Seagoing Sailing Ships
De havsgående segelfartygens utveckling under drygt 3000 år vad beträffar tre områden: skroven, riggarna och segeltyperna.

221–228 Johann Vandenhaute Hofstade Belgien
From abacus to laptop
Från kulram till laptop

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
10 Litteratur

L 1 Per Bunnstad Skillingaryd
Utställningskatalog SKIVARYD 2011

L 2 Lars Enkler Sorunda
Folken runt Östersjön – Glimtar ur vår gemensamma historia
En bok, baserad på en open-samling med samma rubrik.

L 3 Leif Jaråker Västerås
Facit Special 2011

L 4 Leif Jaråker Västerås
Facit Sverige 2011

L 5 Fredrik Ydell Limhamn
Sveriges regenter från Johan III till Gustav III
Ett häfte på cirka 50 sidor som redovisar samtliga svenska regenter från Johan III till Gustav III ur ett historiskt perspektiv.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
11 Ungdomsfilateli 13 exponat 44 ramsidor

11 A
229–230 Martin Boyd Spånga
Flygplan och flygpost

11 A
231–232 Thea Jansson Märsta
Tåg

11 A
233–234 Orlando Olaya Trollhättan
Sverige 1910–1919 Bruksfrimärken

11 B
235–238 Les Juniors du Club Philatélique Gaumais Ethe Belgien
Crystal, le cheval tout timbre tout flamme
Crystal, hästen på frimärken och stämplar

11 B
239–241 ”Binkse Jeugd II” Group Oud-Turnhout Belgien
Turnhout, a lively city
Turnhout, en livlig stad

11 B
242–244 Sander Ghys Kasterlee Belgien
Reptiles
Reptiler

11 B
245–247 Les Juniors du Club Philatélique Gaumais Ethe Belgien
Le grand festimbre
Den stora filatelifesten

11 B
248–251 Annemie Loockx Tervuren Belgien
What a colourful world!
Vilken färgglad värld!

11 B
252–253 Cecilia Nilsson Huddinge
Alfred Nobel och de svenska pristagarna

11 C
254–258 Tommy Abrahamsson Frändefors
Sweden Oscar II 1885–1911, Gustav V 1910–1919
Exponatet visar frimärken i nyanser samt försändelser, inrikes och utrikes med olika porto och frankeringar.
Även varianter och vattenmärken.

11 C
259–262 Tim Eriksson Trollhättan
Sweden 1920–1936

11 C
263–267 Andreas Tärnholm Hässelby
Upplands Väsby och Järfällas posthistoria
Exponatet visar den postala aktiviteten i området och som har passerat igenom de två kommunerna.

11 C
268–272 Andreas Tärnholm
Hässelby
This is Handball
Exponatet visar sporten handboll.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
12 Open 14 exponat med 67 ramsidor

273–277 Marleen Audoor Antwerpen Belgien
Heraldry
Heraldik

278–281 Per Bunnstad Skillingaryd
Horda – här är jag född
Exponatets syfte är att i ord och bild förmedla lite av mina minnen från min födelseort Horda, lite av dess nutidshistoria och även vad nära och kära berättat för mig.

282–286 Gunnar Dahlvig Laholm
Viking Time
Vikingatidens enda nyhetsmagasin med den för journalistiska alster sedvanliga trovärdigheten.

287–292 Roland Andersson Falkenberg
Postvägar i Falkenberg och Årstad/Faurås Härad
Beskriver postgång under cirka 300 år, till postkontor och stationer , som öppnades före 1900.

293–295 Nils Lindmark Sollebrunn
Some Norwegian Lighthouse Stations from the North Cape Area to the Oslofjord
Ett antal norska fyrtorn, varav flertalet finns på både frimärken, vykort och fotografier – från norr till söder.

296–297 Bertil Ljungh Lund
Rådjur – De små markernas högvilt
Exponatet har som mål att teckna en bild av rådjurets utveckling från ett i det närmaste utrotat viltslag under slutet av 1800-talet till dagens situation med en population av flera hundratusen individer. Detta har också ställt krav på att utveckla ansvarstagande former för jakt.

298–302 Ulla Lundquist Järfälla
Falun – mer än gruva och korv
Openexponat med hembygdsmaterial som följer Faluns utveckling som stad + världsarvsklassningen.

303–307 Olle Olsson
Malmö
Tre resor med vetenskapliga mål
Cooks resor och upptäckter i Söderhavet.

308–312 Ronny van der Reeth Antwerpen Belgien
What...? After all the work is done
Vad kan jag göra när arbetsdagen är slut?

313–319 Ida van Rillaer Boortmeerbeek Belgien
Under the spell of the horse
Förtrollad av hästen

320–324 Hans Svensson
Härryda
Nu åker vi till Indien – I tid och rum
En undersökning av Indiens politiska och ekonomiska historia med hjälp av frimärken, vykort, helsaker, tändsticksetiketter, sedlar, mynt etc.

325–329 Ulla Wengraf Stockholm
Birgitta Birgersdotter
Birgitta, vårt enda kanoniserade helgon, men kanske främst en märklig kvinna från medeltiden och hennes försök att påverka den tid hon levde i, genom kontakt med kungar och påven.

330–334 Ulla Wengraf Stockholm
Gestalter ur medeltiden
Med hjälp av frimärken och andra objekt berätta om personer som levat och verkat under medeltiden i Norden och Västeuropa. De har betytt mycket för sin samtid men också för senare tid.

335–339 Ulla Wengraf Stockholm
Min svenska historia
Mitt sätt att berätta om vår svenska historia, från forntid till cirka 1520, med hjälp av filatelistiska och andra objekt.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
13 Vykort 9 exponat med 41 ramsidr

340–341 Sune Brobeck Trelleborg
När vi tog tåget till Bökeberg
Exponatet skildrar en resa från Trelleborg till Bökeberg som var ett skogsområde längs järnvägen mellan Lund–Trelleborg – med nöjesfält och restauranger.

342–345 Per Bunnstad Skillingaryd
Albatross – den tyska besättningens internering i Sverige och kontakten med hemlande.
Syftet är att berätta vad som hände besättningen i Sverige.

346–353 Per Bunnstad
Skillingaryd
En resa i Jönköpings län för 100 år sedan
Syftet är att i ord och bild förmedla en resa i Jönköpings län för 100 år sedan.

354–357 Gunnar Dahlvig Laholm
Slottsrundan. En rundtur till skånska slott och borgar
Slottens historia och byggnadsstilar beskrivs.

358–361 Göthe Johansson Stenungsund
Orust Runt – med utgångspunkt från Fergestan
man gör ett antal resor runt Orust (medsols) med olika inriktningar. Allt ifrån forntid till nutid. Utgångspunkt Fergestan - Svanesund.

362–364 Christer Mårtensson Veberöd
Sjöbo
En vandring från järnvägen till kyrkorna

365–368 Einar Nagel Lerum
Svenska Amerikalinjens passagerarfartyg
Kronologisk beskrivning av rederiets fartyg från början till de sista.

369–376 Andreas Tärnholm Hässelby
Upplands Väsby – från forntid till framtid
Exponatet gör en resa i tiden i Upplands Väsby – från forntid till framtid.

377–380 Bengt-Göran Österdahl Örsundsbro
En vandring i Enköping år 1905
Exponatet beskriver en vandring i Enköping år 1905. Samlingen är uppbyggd på de äldsta vykorten med odelad adressida.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••